Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktualności

08.11-14.11.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Oznakowanie pionowe
- Montaż osłon przeciwolśnieniowych
- Montaż punktowych elementów odblaskowych "kocie oczka"
- Montaż płotków herpetologicznych
Branża mostowa:
PE-08
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-27
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-28
- Obrukowanie przy deskach gzymsowych oraz części poziomej
- Montaż balustrad na kapie chodnikowej
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Uzupełnienie kostki brukowej przy fundamentach barier
PE-10
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 9, 10, 11, 12 - warstwa F-F
- PE-10C - oś C1 - ciosy - zbrojenie szalowanie
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.3
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.3
- Zbrojenie fundamentu PE-10C.5 i PE-10C.4
PE-11
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PE-12
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PE-12B
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PG-1
- Montaż balustrad
- Wykonywanie umocnienia dna rowu ścieku skarpowego
WA-1
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Balustrady w pasie rozdziału
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzono ciągłość kabla SN w rejonie Lubin Północ i MOP Lubin;
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Pionowanie słupów;
- Dokończenie montażu oświetlenia na Węźle Polkowice Północ;
- Prace związane z budową stacji zasilania monitoringu obiektu WD29;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

01.11-07.11.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Oznakowanie pionowe
- Ścieki korytkowe w pasie rozdziału
- Montaż poduszek U-15a
- Montaż osłon przeciwolśnieniowych
- Montaż punktowych elementów odblaskowych "kocie oczka"
Roboty mostowe:
WD-26
- Kosmetyka betonu
- Podłączenie odwodnienia dylatacji
- Wykonanie obrukowania stożków
PE-08
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-27
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-28
- Prace porządkowe
- Hydrofobizacja
- Obrukowanie przy deskach gzymsowych oraz części poziomej
- Podłączenie odwodnia dylatacji do kolektora
- Próba szczelności kolektora odwodnienia
WD-29A
- Prace porządkowe
- Hydrofobizacja
WD-29
- Prace porządkowe
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Podłączenie odwodnienia dylatacji
WD-31
- Podłączenie odwodnienia dylatacji
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Przełożenie schodów skarpowych
- Uzupełnienie kostki brukowej przy fundamentach barier
PE-10
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 9, 10, 11, 12 - warstwa F-F
- PE-10C - oś C1 - ciosy - zbrojenie szalowanie
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod fundament PE-10C.3
- PE-10C - oś C2 - fundament PE-10C.6 etap I
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.3
- PE-10B - rozdeskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.2
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.3
PE-11
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PE-12
- Montaż balustrad schodów skarpowych
WA-1
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółka
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Pionowanie słupów;
- Uzupełnianie opraw oświetleniowych;
- Prace związane z budową stacji zasilania monitoringu obiektu WD29;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
- Montaż włazów na studniach KD w rejonie MOP Polkowice;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Próbne uruchomienie zestawu hydroforowego zasilającego w wodę pitną MOP Polkowice;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

25.10-31.10.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery linowe
- Ścieki korytkowe w pasie rozdziału
Roboty mostowe:
WD-26
- Montaż barier ochronnych
- Ułożenie żywicy na kapie chodnikowej wąskiej
- Kosmetyka / porządkowanie obiektu
- Przełożenie ruchu na obiekt
PE-08
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
- Próbne obciążenie obiektu
WD-27
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
- Próbne obciążenie obiektu
WD-28
- Żywice na kapach chodnikowych
- Montaż barier
- Dokończenie formowania stożków przy deskach gzymsowych
- Kosmetyka betonu
- Iniekcja rys
- Próbne obciążenie obiektu
WD-29A
- Balustrady na schodach skarpowych
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Balustrady na schodach skarpowych
- Kosmetyka betonu
- Próbne obciążenie obiektu
WD-30
- Próbne obciążenie obiektu
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Montaż barier ochronnych
- Uzupełnienie kostki brukowej przy fundamentach barier
PE-10
- PE-10C - oś C2 - zbrojenie fundamentu PE-10C.6
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod fundament PE-10C.4
- PE-10C - oś C1 - ciosy - zbrojenie szalowanie
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 8, 9, 10 - warstwa E-E
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 9, 10, 11, 12 - warstwa F-F
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.2
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.2
- PE-10B - betonowanie płyty pomostowej PE-10B.2
PE-11
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
PE-12
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. prawa
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
WA-1
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. lewa
- Odtworzenie barier energochłonnych j. prawa
- Odtworzenie balustrad j. lewa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 3, j. lewa
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. lewa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Montaż szaf oświetleniowych Węzeł Polkowice Południe
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Montaż szaf oświetleniowych MOP Polkowice
- Pionowanie słupów;
- Uruchomiono oświetlenie na węźle Polkowice Południe;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

18.10-24.10.2021
Roboty drogowe
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie pod oznakowanie poziome
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Oznakowanie poziome
- Nawierzchnia poboczy
- Oznakowanie pionowe
- Trasowanie pod oznakowanie poziome
Branża mostowa
WD-25A
- Uzupełnienie ekranów
WD-25B
- Uzupełnienie ekranów
WD-25C
- Uzupełnienie ekranów
WD-26
- Dozbrojenie kap przy dylatacjach
- Porządkowanie obiektu
- Wykonanie drenażu na UN
- Przygotowanie pod SMA
- Uzupełnienie odwodnienia
- Nawierzchnia z SMA na obiekcie
WD-27
- Montaż balustrad na schodach skarpowych - zakończono
WD-28
- Iniekcja rys
- Kosmetyka betonu
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych UN
- Montaż barier
WD-29A
- Montaż balustrad jezdnia prawa
- Balustrady na schodach skarpowych
WD-29
- Montaż barier - jezdnia prawa
- Balustrady na schodach skarpowych
- Iniekcja rys
- Naprawa stref zakotwień oś A, C
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Uzupełnienie odwodnienia
PE-08
- Montaż balustrad na schodach skarpowych
PE-09
- Uzupełnienie ekranów
WD-31
- Uzupełnienie odwodnienia
PT KGHM
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Montaż barier ochronnych
- Ułożenie żywic na fundamentach pod bariery
PE-10
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 6, 7, 8
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod fundament PE-10C.5, PE-10C.6
- PE-10C - oś C2 - deskowanie fundamentu PE-10C.6
- PE-10C - oś C1 - wykonanie ciosów (po określeniu przez Projektanta sposobu postępowania z przesuniętą osią - element wykonany przez poprzedniego Wykonawcę)
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.2
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.2
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 8, 9, 10
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod skrzydło SK4
PE-11
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. prawa
- Odtworzenie barier energochłonnych, j. prawa
- Odtworzenie balustrad w pasie rozdziału, j. prawa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych, j. prawa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 2 j. prawa
PE-12
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. prawa
- Odtworzenie barier energochłonnych, j. prawa
- Odtworzenie balustrad w pasie rozdziału, j. prawa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych, j. prawa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 2 j. prawa
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. prawa
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
WA-1
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. lewa
- Betonowanie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 3 j. lewa
- Odtworzenie barier energochłonnych, j. prawa
- Odtworzenie balustrad j. lewa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 3, j. lewa
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. lewa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
- Zakończono prace na odcinku kanału technologicznego w rejonie PE10;
Branża elektroenergetyczna
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzenie ciągłości kabli dla Systemu Sterowania Ruchem SZR Węzeł Lubin Północ, MOP Lubin
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Montaż podwójnego wysięgnika i opraw na obiekcie WD32;
- Kontynuacja prace przy zasilaniu monitoringu obiektu WD29;
- Kontynuacja prac przy systemie arot most na obiekcie WD26;
- Zamontowano szafy Oświetleniowe na MOP Lubin, Węzeł Lubin Północ;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
- Dalsze prace związane z przebudową kolizji kanału DB10 i ciepłociągu;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

11.10-7.10.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie pod oznakowanie poziome
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe
- Wykop rowu
- Trasowanie pod oznakowanie poziome
Roboty mostowe:
WD-25A
- Uzupełnienie ekranów
WD-25B
- Uzupełnienie ekranów
WD-25C
- Uzupełnienie ekranów
WD-26
- Dozbrojenie kap przy dylatacjach
- Porządkowanie obiektu
- Wykonanie zasypki za przyczółkami
- Poprawki frezowania nawierzchni na ustroju
PE-08
- Uzupełnienie ekranów
WD-27
- Uzupełnienie ekranów
- Rozpoczęcie montażu balustrad skrajnych
WD-28
- Montaż desek gzymsowych na UN
- Montaż zbrojenia kap na UN
- Betonowanie kap na UN
- Uszczelnienie desek gzymsowych
WD-29A
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad jezdnia prawa
- Balustrady na schodach skarpowych
WD-29
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Balustrady na schodach skarpowych
- Montaż barier
- Iniekcja rys
WD-30
- Powierzchnie poziome stożków (łezki + pas rozdziału) - umocnienie z kostki
PE-09
- Powierzchnie poziome stożków (łezki + pas rozdziału) - umocnienie z kostki
WD-31
- Rozpoczęcie montażu balustrad skrajnych
PT KGHM
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
PE-10
- PE-10B - zbrojenie płyty seg. 2
- PE-10B - rozdeskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.2
- PE-10A - oś A1 uzupełnienie pustek w zasypce pod wspornikami seg. 5,6
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - beton wyrównawczy pod poprzecznice seg. 4,5,6
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10C - beton wyrównawczy pod poprzecznice seg. 1,2,3
PE-11
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych j. prawa
- Montaż krawężnika na skrzydłach j. prawa
- Montaż profili gzymsowych w strefach przydylatacyjnych j. prawa
- Montaż ścieku przykrawężnikowego j. prawa
- Beton kap chodnikowych od strony dojazdów do obiektu j. prawa
PE-11A
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
PE-11B
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
PE-12
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych j. prawa
- Montaż krawężnika na skrzydłach j. prawa
- Montaż profili gzymsowych w strefach przydylatacyjnych j. prawa
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie: wpusty oraz drenaże j. prawa
- Beton kap chodnikowych od strony dojazdów do obiektu j. prawa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
PE-12A
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej podpora 3 j. lewa
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi, podpora 1 j. lewa
- Zbrojenie kap chodnikowych j. lewa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 3, j. lewa
- Frezowanie nawierzchni SMA na obiekcie j. lewa
- Montaż krawężnika i desek gzymsowych w strefach przydylatacyjnych j. lewa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzenie ciągłości kabli dla Systemu Sterowania Ruchem SZR Węzeł Lubin Północ, MOP Lubin
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Montaż podwójnego wysięgnika i opraw na obiekcie WD32;
- Rozpoczęto prace przy zasilaniu monitoringu obiektu WD29;
- Kontynuacja prac przy systemie arot most na obiekcie WD26;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
- Rozpoczęcie prac związanych z przebudową kolizji kanału DB10 i ciepłociągu pod WA-2;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe :
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

04.10-10.10.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Profilowanie oraz uzupełnienie kruszywa 0/31,5
- Nawierzchnia z kostki - chodnik , zatoka autobusowa
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Oznakowanie pionowe
Roboty mostowe:
WD-25A
- Uzupełnienie ekranów
WD-25B
- Uzupełnienie ekranów
WD-25C
- Uzupełnienie ekranów
WD-26
- Układanie żywic przy dylatacjach wszystkich podpór
- Układanie papy przy dylatacjach wszystkich podpór
- Układanie ATL przy dylatacjach wszystkich podpór
- Rozdeskowanie podpory A
- Rozdeskowanie podpór B i C od spodu
- Porządkowanie obiektu
PE-08
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-27
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-28
- Wklejanie kotew talerzowych na IN
- Montaż desek gzymsowych na UN
- Montaż zbrojenia kap na UN
- Wykonanie ATL
- Drenaż na jezdni UN
- Montaż wpustów na jezdni UN
WD-29A
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad jezdnia lewa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
WD-29
- Uszczelnienie desek gzymsowych jezdnia prawa
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Naprawa stref zakotwień w osi C
- Naprawa spodu ustroju nośnego
WD-30
- Montaż balustrad przy schodach skarpowych - w trakcie
WD-31
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
PE-10
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1, 2
- PE-10B - zbrojenie płyty pomostowej seg.1
- PE-10B - betonowanie płyty seg.1
- PE-10B - zbrojenie płyty seg. 2
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - beton wyrównawczy pod poprzecznice seg. 4,5,6
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
PE-11
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej podpora 1 i 2, j. prawa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji
- Zbrojenie kap chodnikowych
- Betonowanie kap chodnikowych
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie: wpusty, drenaże oraz ściek przykrawężnikowy
PE-11B
- Montaż balustrad przy schodach skarpowych
PE-12
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 oraz płyty pomostu, j. prawa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji
- Zbrojenie kap chodnikowych
- Betonowanie kap chodnikowych
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej oraz płyty pomostu w obrębie wymiany dylatacji, podpora 1 i 3 j. lewa
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi
- Zbrojenie kap chodnikowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzenie ciągłości kabli dla Systemu Sterowania Ruchem SZR Węzeł Lubin Północ, MOP Lubin
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
Branża hydrotechniczna
- Ewentualne prace naprawcze po opadach
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

27.09-03.10.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Rów chłonny
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Profilowanie oraz uzupełnienie kruszywa 0/31,5
- Obrzeża betonowe
- Nawierzchnia z kostki - chodnik , zatoka autobusowa
- Ogrodzenie drogowe
- Podbudowa z kruszywa pod chodnik
Roboty mostowe:
WD-25A
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-25B
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-25C
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-26
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- Betonowanie dylatacji
PE-08
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-27
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-28
- Montaż krawężników na ustroju nośnym
- Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe
- Wklejanie kotew talerzowych
- Montaż desek gzymsowych
- Naprawa powierzchni betonu - kosmetyka betonu
WD-29A
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad jezdnia lewa
WD-29
- Kosmetyka betonu
- Uszczelnienie desek gzymsowych jezdnia prawa
- Montaż balustrad na jezdni lewej
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych jezdnia prawa
PE-09
- montaż blach osłonowych na pionowych dylatacjach podpór (od widocznej strony)
WD-31
- wymiana nieszczelnych wkładek gumowych w dylatacjach modułowych (jezdnia lewa i prawa)
- montaż schodów skarpowych
- deskowanie pozostałych 2 szt fundamentów pod umocnienie stożków nasypowych (WD31/PT KGHM)
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- kosmetyka powierzchni betonowej podpór A i B (pod obiektem)
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
PE-10
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1, 2
- PE-10B - zbrojenie płyty pomostowej seg.1
- PE-10B - przygotowanie tymczasowego najazdu do osi PE-10A1 - PE-10B2
PE-11
- Wykonywanie izolacji ścianki zaplecznej podpora 1 i 2, j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych
- Betonowanie kap chodnikowych na podporze 2 na ustroju nośnym
- Montaż desek gzymsowych i krawężników podpora 1 j. prawa
PE-12
- Wykonywanie izolacji z papy płyty pomostu i ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- Betonowanie kap chodnikowych na podporze 2 na ustroju nośnym
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi od strony ustroju nośnego podpora 1 j. prawa
- Montaż desek gzymsowych i krawężników podpora 1, j. prawa
WA-1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych;
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29;
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Montaż opraw oświetleniowych w. Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych w. Polkowice Południe
- Sprawdzanie ciągłości kabli MOP Lubin , MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1;
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10;
- Poprawka humusowania w rejonie rowu dopływowego do zbiornika Z-16;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z montażem skradzionych elementów żeliwnych na studniach KD;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

20.09-26.09.2021
Roboty drogowe :
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Profilowanie oraz uzupełnienie kruszywa 0/31,5
- Obrzeża betonowe
- Nawierzchnia z kostki na wyspach
- Ogrodzenie drogowe
- Przepust PEHAD 1000
- Nawierzchnia poboczy
- Podbudowa chodnika C1.5/2.0
- Krawężnik betonowy
Roboty mostowe:
WD-25A
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
WD-25B
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
WD-25C
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
WD-26
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- Betonowanie dylatacji
PE-08
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-27
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-28
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Ułożenie izolacji termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego
- Betonowanie kap na skrzydłach - za podporą C
- Naprawa powierzchni betonu - kosmetyka betonu
- Montaż krawężników na ustroju nośnym
- Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe
WD-29A
- zasypka w pasie rozdziału i brakująca część stożka pod wykonanie obrukowania
WD-29
- Montaż barier jezdnia prawa
- Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle za podporą A1
- Osadzenie góry wpustów, wykonanie drenażu na płycie jezdni prawej
- Kosmetyka betonu
- Naprawa zakotwień oś C - wykuwanie wadliwego betonu
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych jezdnia prawa
- uszczelnienie desek gzymsowych jezdnia prawa
- zasypka w pasie rozdziału i brakująca część stożka pod wykonanie obrukowania
PE-09
- montaż barier mostowych na ustroju nośnym jezdni prawej i lewej
- wykonanie obruków powierzchni płaskich ("łezki" oraz obruk w pasie rozdziału)
- wykonano odwodnienie z dylatacji modułowych dla obu jezdni.
WD-31
- montaż krawężników zanikających za p. A i B jezdni lewej i prawej
- ułożenie nawierzchni ścieralnej SMA na UN jezdni prawej
- montaż schodów skarpowych
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
PT KGHM
- konstrukcja ław pod bariery ochronne
- montaż blach osłonowych na pionowych dylatacjach podpór
WD-33
- Montaż dodatkowych pasów profilowych na barierach ochronnych
PE-10
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - oś C2 - dodatkowa rozbiórka materaca w segmencie nr 1
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1, 2
- PE-10B - zbrojenie płyty pomostowej seg.1
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- Wykonywanie izolacji z papy płyty pomostu i ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Montaż balustrad schodów skaprowych
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej
PE-11B
- Montaż balustrad schodów skarpowych podpora 1 i 2
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- Wykonywanie izolacji z papy płyty pomostu i ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej
WA-1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN(MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10
- Poprawka humusowania w rejonie rowu dopływowego do zbiornika Z-16
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Umocnienia rowu przy wylocie kanałów DA10/WL
- Dodatkowo wykonano montaż wpustu w ścieku monolitycznym przy obiekcie WD29 JP
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

13.09-19.09.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Frezowanie nawierzchni
- Rozbiórka kostki na zatoce autobusowej
- Obrzeża betonowe
- Krawężniki (wyspa)
- Ogrodzenie drogowe
- Przepust PEHD fi 600
Roboty mostowe:
WD-25A
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-25B
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-25C
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-26
- Demontaż deskowania dylatacji PB
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- Betonowanie dylatacji
PE-08
- Montaż wypełnienia ekranów na obiekcie
- Nawierzchnia SMA na obiekcie
- Wykonanie drenażu w linii odwodnienia
WD-27
- Wykonanie drenażu w linii odwodnienia
- Nawierzchnia SMA na obiekcie
- Kosmetyka powierzchni betonu
WD-28
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą A, C - wklejanie prętów, montaż zbrojenia
- Betonowanie kap na skrzydłach - za podporą A
- Naprawa powierzchni betonu - kosmetyka betonu
WD-29A
- Montaż barier
WD-29
- Montaż barier jezdnia lewa
- Kapy chodnikowe jezdnia prawa na skrzydłach A1 i D1 (zbrojenie, montaż desek)
- ATL jezdnia prawa
- Kosmetyka betonu
- Naprawa zakotwień oś C - wykuwanie wadliwego betonu
- Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle podpora D1
WD-30
- montaż barier mostowych na ustroju nośnym jezdni prawej
PE-09
- montaż schodów skarpowych
- wykonanie obruków powierzchni płaskich ("łezki" oraz obruk w pasie rozdziału)
WD-31
- montaż schodów skarpowych
- wykonanie fundamentu umocnienia stożka nasypowego (p.A prawa strona)
- wykonanie kosmetyki powierzchni betonowych podpór A i B od strony DW331
- wykonano montaż wpustu drogowego w obrębie prawego skrzydła za p. A
- montaż krawężników zanikających za p. A i B jezdni lewej i prawej
PT KGHM
- montaż schodów skarpowych
- roboty przygotowawcze przy wykonaniu ław pod bariery ochronne
PE-10
- PE-10C - izolacja cienka fundamentów oś C1
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10B - uszczelnienie dylatacji fundamentów
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1
PE-11
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1, j. prawa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi na ustroju nośnym, podpora 2
PE-11B
- Wykonywanie umocnienia powierzchni poziomych z kostki brukowej
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
- Montaż balustrad schodów skarpowych podpora 1 i 2
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej z papy, pod kapami chodnikowymi, podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, podpora 2, j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
PE-12B
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
WD-33A
- Niwelacja odchyłek wysokościowych wpustów
WA-1
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. lewa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. lewa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 3, j. lewa
WA-2
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN;
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
- usunięcie skutków kolizji w rejonie Ronda Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10
- Poprawka humusowania w rejonie rowu dopływowego do zbiornika Z-16
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki)
- Umocnienia rowu przy wylocie kanałów DA10/WL i DB8/WL
- dodatkowo rozpoczęto prace związane z kanałem DB10; wstawiono studnie wpadową DB10/SW
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

06.09-12.09.2021
Roboty drogowe:
-Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenie drogowe
- Wykonanie nawierzchni pobocza
- Bariery drogowe
- Podbudowa 0/31,5
- Rów chłonny
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ściek trójkątny
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Rozbiórka kostki na zatoce autobusowej
Roboty mostowe:
WD-25C
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-26
- Demontaż deskowania dylatacji PB
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
PE-08
- Wykonanie warstwy wiążącej z ATL jezdnia prawa
- Nawierzchnia na kapach z żywic jezdnia prawa
- Montaż wypełnienia ekranów na obiekcie
WD-27
- Naprawa strefy nadłożyskowej
- Wykonanie warstwy wiążącej z ATL jezdnia lewa oraz strefa przy dylatacji jezdni prawej
WD-28
- Kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą A, C - montaż desek gzymsowych i krawężników
- Szlifowanie ustroju nośnego - naprawa betonu
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Wykonano izolację termozgrzewalną na całej ściance zaplecznej podpora A
- Zasypka ścianek zaplecznych w obrębie kap chodnikowych - podpora A
- Zasypka ścianek zaplecznych w obrębie kap chodnikowych - podpora C
WD-29A
- Montaż góry wpustów i wykonanie drenażu przed SMA
- SMA na jezdni lewej i prawej
WD-29
- przygotowanie płyty pomostowej jezdnia prawa pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej
- ułożenie izolacji płyty pomostowej jezdnia prawa
- kapy chodnikowe na skrzydłach A1, D1 (montaż desek, zbrojenie, wklejanie prętów)
- Montaż góry wpustów i wykonanie drenażu przed SMA - jezdnia lewa
- Uszczelnianie desek gzysmowych jezdnia prawa
- SMA na jezdni lewej
WD-30
- montaż barier mostowych
- ułożono nawierzchnię z SMA na ustroju jezdni lewej i prawej
PE-09
- wykonanie nawierzchni żywicznej na pozostałych kapach chodnikowych (bez warstwy wierzchniej)
- montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych
- ułożono nawierzchnię z SMA na ustroju jezdni lewej i prawej
WD-31
- konstrukcja kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej (montaż kotew talerzowych, zbrojenie)
- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego UN NP.
- wykonanie nawierzchni z ATL na jezdni prawej UN
- wykonanie kosmetyki powierzchni betonowych podpór A i B od strony DW331
PT KGHM
- wykonanie zasypki drogowej na UN nitki prawej
PE-10
- PE-10C - C1 - betonowanie fundamentu seg.1
- PE-10C - C1 - izolacja cienka fundamentów
- PE-10C - C1 - zasypka fundamentów
- PE-10C - C1 - montaż gum uszczelniających dylatacje fundamentów
- PE-10C - C2 - rozbiórka materacy
- PE-10B - piaskowanie zbrojenia
- PE-10B - ponowne wykonanie uszczelnienia pomiędzy belkami prefabrykowanymi
- PE-10B - deskowanie gzymsów segmentów zewnętrznych od czoła
- PE-10B - montaż gum uszczelniających dylatacje fundamentów
PE-11
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1, j. prawa
PE-11A
- Ułożenie przeciwspadku z asfaltu twardolanego
PE-11B
- Wykonywanie umocnienia powierzchni poziomych z kostki brukowej
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1, j. prawa
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej z papy, pod kapami chodnikowymi, podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, podpora 2, j. prawa
PE-12A
- Ułożenie przeciwspadku z asfaltu twardolanego
PE-12B
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
WA-1
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1 i 3, j. lewa
WA-2
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
Roboty branżowe;
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T 5.1 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Prace przygotowawcze do złączy SN
- zamontowano złącze SN na MOP Polkowice i MOP Lubin
- uzbrojono słupy pod transformatory(bez transformatorów)w rejonie MOP Polkowice;
- Dostosowanie przebiegu SN do rzędnych rowów drogowych zbiornika nr 16
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- zamontowano brakujące słupy w rejonie MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki
- Regulacja wpustów w ciągu ścieku monolitycznego
- Umocnienia rowu przy wylocie kanałów DA10/WL i DB8/WL;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

30.08-05.09.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenie drogowe
- Wykonanie nawierzchni pobocza
- Bariery drogowe
- Kostka betonowa
- Kruszenie betonów/asfaltów
- Oznakowanie poziome
- Podbudowa 0/31,5
- Rów chłonny
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż blach osłonowych dylatacji przyczółków
WD-25C
- Montaż blach osłonowych dylatacji przyczółków
WD-26
- Demontaż deskowania dylatacji PB
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
PE-08
- Wykonanie drenażu nawierzchni JP
WD-27
- Zakończenie frezowania i przygotowanie pod izolację na UN
- Wykonanie krawężnika zanikającego w pasie rozdziału
- Naprawa strefy nadłożyskowej
- wykonanie izolacji UN jezdni lewej
- Uciąglenie kap chodnikowych przy dylatacji j. prawa
WD-28
- Kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą A, C - montaż desek gzymsowych i krawężników
- Przygotowanie ścianek zaplecznych/wnęk dylatacyjnych pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej
- Izolacja termozgrzewalnej na ściankach w obrębie kap chodnikowych - podpora A
- Szlifowanie ustroju nośnego - naprawa betonu
WD-29A
- Wykonanie nawierzchni z żywicy
WD-29
- Naprawa stref nadłożyskowych A (7z7)
- Betonowanie kap chodnikowej jezdnia prawa kapa zewnętrzna B1-C1
- Betonowanie kap chodnikowej jezdnia prawa kapa zewnętrzna A1-B1, C1-D1
- Betonowanie kap chodnikowej jezdnia prawa kapa wewnętrzna brakujący fragment przy dylatacji D1
- Wykonanie betonu wyrównaczego pod kapy chodnikowe za podporą D1
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa kapa szeroka
- Zbrojenie kap chodnikowych - jezdnia prawa kapa szeroka
- Montaż krawężnika na skrzydle za podporą D1
- śrutowanie płyty pomostowej jezdnia prawa
- przygotowanie płyty pomostowej jezdnia prawa pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej
- Jezdnia lewa UN - zakończenie prac z nawierzchnią żywic na kapach
- Jezdnia lewa skrzydła - wykonywanie żywic na kapach chodnikowych
WD-30
- dokończenie nawierzchni na kapach chodnikowych jezdni prawej
- montaż barier mostowych
- wykonanie drenażu podłużnego UN wraz z osadzeniem górnych elementów wpustów mostowych
PE-09
- wykonanie uszczelnień pomiędzy deskami gzymsowymi UN oraz pomiędzy krawężnikami
WD-31
- konstrukcja fundamentów pod umocnienie stożków skarpowych
- montaż krawężników kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- wykonanie krawężników zanikających za p. A
- wykonanie kosmetyki powierzchni betonowych podpór A i B od strony DW331
- przygotowanie powierzchni UN jezdni prawej do ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej
- ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej na jezdni prawej UN
PT KGHM
- konstrukcja fundamentów pod umocnienie stożków skarpowych
- kosmetyka powierzchni betonowych podpór
- wykonanie zasypki drogowej na UN nitki prawej
WD-32
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
WD-33A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-10
- PE-10C - przygotowanie zaplecza
- PE-10C - C1 - wklejanie brakujących prętów
- PE-10C - C1 - zbrojenie fundamentu seg.1
- PE-10C - C1 - betonowanie fundamentu seg.1
- PE-10C - C2 - rozbiórka materacy
- PE-10B - montaż oblicowania do poziomu drogi
- PE-10B - rozbiórka sklejki z poprzecznicy i gzymsu czołowego
- PE-10B - uszczelnienie pomiędzy belkami prefabrykowanymi
- PE-10B - wykonanie deskowania gzymsu czołowego
PE-11
- Wklejanie i montaż zbrojenia - podpora 2 j. prawa
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 j. prawa
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-11A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-11B
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-12
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej, podpora 2, j. prawa
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-12A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-12B
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
WD-33A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PG-1
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
WA-1
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 i 3 jezdnia lewa
- Wykonywanie uszczelnienia szczelin podłużnych w kapach chodnikowych, j. lewa
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne 5.2 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Polkowice
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Lubin
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- Prace przygotowawcze do złączy SN
- Wstawiono jedno złącze SN w rejonie MOP Lubin
- Dostosowanie przebiegu SN do rzędnych rowów drogowych
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do zbiornika Stawu 1
- Roboty naprawcze na stawie 1 i 2 oraz zbiorniku Z-10
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki
- Regulacja wpustów w ciągu ścieku monolitycznego
- Umocnienia rowu przy wylocie UP10A/WL
- Wykonano wylot kanału DB5.2/WL(za obiektem WD33A) wraz z umocnienie rowu
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

23-29.08.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenie drogowe
- Wykonanie nawierzchni pobocza
- Bariery drogowe
- Obrzeża betonowe
- Kruszenie betonów/asfaltów
- Nawierzchnia z kostki betonowej
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż gum dylatacyjnych w obrębie kap chodnikowych
WD-26
- Betonowanie dylatacji na podporze B
PE-08
- Wykonanie nawierzchni z ATL j. prawa (uzależnione od pogody)
- Krawężnik zanikający w pasie rozdziału
- Zakończenie uszczelnień desek gzymsowych i krawężników
WD-27
- Wykonanie izolacji z papy j. lewa (uzależnione od pogody)
- Uciąglenie kap chodnikowych przy dylatacji j. prawa
- Wykonanie izolacji na ściance zaplecznej PB i UN j. prawa
- Przygotowanie do naprawy strefy nadłożyskowej
WD-28
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory C
- Betonowanie nadbetonu płyty
WD-29A
- Krawężniki zanikające w pasie rozdziału
- Wykonanie nawierzchni z żywicy
WD-29
- Naprawa stref nadłożyskowych A (7z7)
- Naprawa strefy zakotwień na podporze C przy łożysku C-1 i C-2 - wykuwanie wadliwego betonu
- Montaż desek gzymsowych jezdnia prawa kapa szeroka - C1-D1, A1-B1
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa kapa szeroka
- Zbrojenie kap chodnikowych - jezdnia prawa kapa szeroka
- Kapa chodnikowa na skrzydle C - betonowanie
WD-30
- wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych jezdni prawej
PE-09
- zabetonowanie kap chodnikowych w obrębie skrzydeł p. A i B jezdni prawej
- uszczelnienie styków desek gzymsowych na UN i skrzydłach
WD-31
- betonowanie zakotwień dylatacji modułowych nad p. A i B jezdni prawej
- montaż drenażu płyty przejściowej za p. B jezdni prawej
- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi UN nitki prawej
- wykonanie kosmetyki powierzchni betonowych podpór A i B od strony DW331
PT KGHM
- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na końcówce UN i płycie przejściowej za p. B jezdni prawej
- kosmetyka powierzchni betonowych podpór (uwagi KP z przeprowadzonego odbioru)
PE-10
- PE-10C - przygotowanie zaplecza
- PE-10C - C1 - wklejanie brakujących prętów
- PE-10C - C1 - betonowanie fundamentu seg.3
- PE-10C - C1 - zbrojenie fundamentu seg.1
- PE-10B - montaż oblicowania do poziomu drogi
PE-11
- Wklejanie i montaż zbrojenia - podpora 2 j. prawa
- Montaż dylatacji - podpora 2 j. prawa
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 j. prawa
PE-12
- Zbrojenie urządzeń dylatacyjnych - podpora 2 j. prawa
- Wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 j. prawa
WA-1
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 i 3 jezdnia lewa
PG-1
- Umocnienie wylotu odwodnienia do rowu
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
Branża elektroenergetyczna
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Polkowice
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Lubin
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- Prace przygotowawcze do złączy SN
- Prace przygotowawcze do złączy SN
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do zbiornika Stawu 1
- Roboty naprawcze na stawie 1 i 2
- Rozpoczęto prace związane z dokończeniem rowu R-1(odcinek 13m z zaniżonym dnem)
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Prace oczyszczające na zespołach (głownie studnie wpadowe i piaskowniki
- Regulacja wpustów w ciągu ścieku monolitycznego
- Wykańczanie elementów zespołu UP10A
- Umocnienia rowu przy wylocie UP10A/WL
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

16-22.08.2021r.
Roboty drogowe:
-Podbudowa asfaltowa
-Warstwa wiążąca
-Warstwa ścieralna
-Wykop rowu
-Humusowanie
-Profilowanie skarp
-Profilowanie terenów płaskich
-Ogrodzenie drogowe
-Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
-Ściek trójkątny
-Obrzeża betonowe
-Krawężnik betonowy
-Kruszenie betonów/asfaltów
-Podbudowa 0/31.5 mm
Roboty mostowe:
WD-25A
-Montaż gum dylatacyjnych
WD-25B
-Montaż gum dylatacyjnych
WD-25C
-Montaż gum dylatacyjnych
WD-26
-Betonowanie dylatacji podpory B
-Wykonanie izolacji na ściance zaplecznej podpora C
PE-08
-Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach JP
-Demontaż deskowania dylatacji PB j. prawa
-Uszczelnienie desek gzymsowych j. prawa
-Wykonanie drenażu j. lewa
WD-27
-Demontaż deskowania dylatacji PB j. prawa
-Przygotowanie podłoża pod papę j. lewa
-Żywice na ściance zaplecznej PB j. prawa
WD-28
-Montaż wpustów, sączków
-Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory C
-Betonowanie nadbetonu płyty (uzależnione od opuszczeniu ustroju - zakończenia naprawy łożysk)
WD-29A
-Betonowanie odcinków podpory pomiędzy kapami chodnikowymi w pasie rozdziału podpora A i B
-Krawężniki zanikające w pasie rozdziału
-Ułożenie żywicy na kapach chodnikowych jezdnia prawa
WD-29
-Montaż desek gzymsowych - jezdnia prawa - kapa wąska
-Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa - kapa wąska
-Zbrojenie kapy chodnikowej - jezdnia prawa - kapa wąska
-Betonowanie kapy chodnikowej - jezdnia prawa - kapa wąska - przęsło C1-D1
-Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle - jezdnia lewa - podpora A
-Naprawa stref nadłożyskowych A (7z7)
-Rozdeskowanie dylatacji D1
-Naprawa strefy zakotwień na podporze C przy łożysku C-1 i C-2 - wykuwanie wadliwego betonu
-Montaż krawężników jezdnia prawa kapa szeroka - A1-D1
-Montaż desek gzymsowych jezdnia prawa kapa szeroka - B1-C1
-Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa kapa szeroka
-Zbrojenie kap chodnikowych - jezdnia prawa kapa szeroka
-Kapa chodnikowa na skrzydle C - w trakcie
WD-30
-Przygotowanie podłoża betonowego pod wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych UN NP.
-Kosmetyka powierzchni skrzydeł (usunięcie nadmiaru izolacji cienkiej wykonanej przez poprzedniego wykonawcę)
-Osadzenie studzienek drogowych i wykonanie drenażu podłużnego UN NP.
-wykonano nawierzchnię kap chodnikowych na UN nitki lewej. Ułożono warstwę gruntującą nawierzchni na kapach chodnikowych UN nitki prawej
-zamontowano bariery mostowe na UN nitki lewej
-wykonano drenaż podłużny ustroju nośnego jezdni prawej
PE-09
-Betonowanie kap chodnikowych w obrębie skrzydęł p. A, B NL.
-Zbrojenie kap chodnikowych w obrębie skrzydeł p. A, B - NP.
-Montaż krawężników zanikających za p. A i B w pasie rozdziału
WD-31
-zbrojenie zakotwień dylatacji nad p. A i B NP.
-wykonanie spawów montażowych dylatacji modułowych nad p. A i B NP
-montaż pomostów roboczych na krawędziach ustroju nośnego NP
-przygotowanie podłoża betonowego UN NP. pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
WD-32
-Wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
PE-10
-PE-10C - przygotowanie zaplecza
-PE-10C - piaskowanie zbrojenia oś C1
-PE-10C - przygotowanie styku powierzchni betonu oś C1
-PE-10C - izolacja cienka fundamentów oś C1
-PE-10C - C1 - wklejanie brakujących prętów
-PE-10B - odkopanie fundamentu, przygotowanie podłoża pod montaż oblicowania
PE-11
-Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1 i 2, jezdnia prawa
PE-11B
-Wykonywanie umocnień poziomych kostką brukową
PE-12
-Rozbiórka wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
-Zbrojnie wnęki dylatacyjnej, podpora 2, j. prawa
-Osadzenie dylatacji podpora 2, j. prawa
PE-12B
-Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
WA-1
-Rozbiórka wnęki dylatacyjnej i demontaż dylatacji, podpora 1 i 3, j. lewa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
-Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
-Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna:
-Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Polkowice
-Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Lubin
-Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
-Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ;
-Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe;
-Prace przygotowawcze do złączy SN;
Branża hydrotechniczna:
-Prace naprawcze na zbiornikach związanie z opadami deszczu rów dopływowy do zbiornika Z-14;
-Wykonanie rowów dopływowych do zbiornika Stawu 1;
- dodatkowo prowadzono prace związane z robotami naprawczymi na stawie 1 i 2;
- dodatkowo przeprowadzono montaż regulatorów odpływu w studniach kanału KH1.1 i KH1.2
Branża kanalizacja deszczowa:
-Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
-Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
-Regulacja wpustów w ciągu ścieku monolitycznego;
-Montaż zespołu elementów zespołu UP10A;
-Montaż wylotu UP10A/WL;
Branża wodno-kanalizacyjna:
-Dalsze prace związane z dezynfekcją przyłącza wodociągowego do MOP Polkowice;
Pozostałe:
-bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
-utrzymanie i monitoring stanu COR
-nadzór środowiskowy
-monitoring osiadań

09-15.08.2021r.
Roboty drogowe:
-Podbudowa asfaltowa
-Warstwa wiążąca
-Wykop rowu
-Humusowanie
-Profilowanie skarp
-Profilowanie terenów płaskich
-Ogrodzenie drogowe
-Podbudowa 0/31.5 mm
-Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
-Kruszenie betonów/ asfaltów
Roboty mostowe:
WD-26
-Demontaż deskowania dylatacji podpory C
-Betonowanie dylatacji podpory B
-Kucie wnęki dylatacyjnej przy podporze A
-Prace dla uciąglenia kap chodnikowych: montaż kotew talerzowych wklejanych, zbrojenie, montaż kotew ekranów (podpora C)
PE-08
-Wykonanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej (nitka prawa)
WD-27
-Zbrojenie dylatacji PB j, prawa
-Betonowanie dylatacji podpory B
-Przygotowanie podłoża pod papę, NP.
WD-28
-Montaż wpustów, sączków
-Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory C
WD-29A
-Montaż krawężników zanikających
-Betonowanie odcinków podpory pomiędzy kapami chodnikowymi w pasie rozdziału podpora A i B
-Ułożenie żywicy na kapach chodnikowych jezdnia prawa
WD-29
-Prefabrykacja zbrojenia kapy chodnikowej
-Naprawa stref nadłożyskowych A (7z7)
-Montaż desek gzymsowych - jezdnia prawa - kapa wąska
-Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa - kapa wąska
-Zbrojenie kapy chodnikowej - jezdnia prawa - kapa wąska
-Betonowanie kapy chodnikowej - jezdnia prawa - kapa wąska - przęsło A1-B1-C1
-Izolacja termozgrzewalna - jezdnia prawa - kapa szeroka
-Deskowanie i zbrojenie dylatacji D1 (7 z 7)
-Montaż krawężników - kapa chodnikowa na skrzydłach za podporą A, C
-Montaż krawężników zanikających za podporą A i C
-Wklejenie nowego zakotwienia prętów pod kapy chodniowe na skrzydłach - A
-Betonowanie dylatacji D1 (7z7)
WD-30
-uzupełnienie zbrojenia kap przy dylatacjach (NP.)
PE-09
-montaż krawężników i desek gzymsowych na długości zewnętrznych kap chodnikowych p. A,B obu jezdni.
WD-31
-układanie nawierzchni na kapach chodnikowych UN NP.
-Przygotowanie nisz dylatacyjnych pod montaż dylatacji modułowych (kucie nierówności w betonie, oczyszczenie wytyków zbrojenia)
-montaż deskowania urządzeń dylatacyjnych (przedłużenie blach szalunkowych wykonanych przez producenta dylatacji - dostosowanie do warunków istniejących)
-montaż dylatacji na obu podporach, NP.
-przygotowanie nawierzchni pod papę
PT KGHM
-deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej za p. B NP.
-betonowanie płyty przejściowej za p. B NP.
WD-32
-Wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
WD-33
-Umocnienie wylotu odwodnienia pod obiektem, podpora A - zakończono
PE-10
-PE-10C - przygotowanie zaplecza
-PE-10C - piaskowanie zbrojenia oś C1
-PE-10C - przygotowanie styku powierzchni betonu oś C1
-PE-10C - izolacja cienka fundamentów oś C1
-PE-10C - oś C2 tyczenie zakresu prac związanych z materacami (po otrzymaniu projektu od Zamawiającego)
PE-11
-Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1 i 2, jezdnia prawa
PE-11A
-Uszczelnienie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej wdłuż desek - zakończono
PE-11B
-Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
-Uszczelnienie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej wdłuż desek i krawężników oraz dylatacji poprzecznych na ustroju - zakończono
-Montaż barier energochłonnych
-Wykonywanie umocnień poziomych kostką brukową - w trakcie
PE-12
-Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1, jezdnia prawa
-Zbrojnie wnęki dylatacyjnej - wiercenie otworów pod zbrojenie, podpora 2, j. prawa
PE-12A
-Uszczelnienie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej wdłuż desek - zakończono
PE-12B
-Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
-Montaż barier energochłonnych
WA-1
-Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1 i 3, j. lewa
-Uszczelnianie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej (przy krawężnikach i deskach gzymsowych)
-Uzupełnianie izolacji cienkiej na skrzydłach - Zakończono
WA-2
-Uszczelnianie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej (przy krawężnikach i deskach gzymsowych)
-Wykonywanie i uszczelnianie dylatacji poprzecznych na kapach chodnikowych
-Uzupełnianie izolacji cienkiej na skrzydłach
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
-Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
Branża elektroenergetyczna
-Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Polkowice
-Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Lubin
-Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
-Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ;
-Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe;
Branża hydrotechniczna
-Prace naprawcze na zbiornikach związanie z opadami deszczu
-Wykonanie rowów dopływowych do zbiornika Z-16 i Stawu 1
Branża kanalizacja deszczowa
-Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
-Regulacja wpustów przy obiekcie WD-31
-Montaż zespołu elementów zespołu UP10A;
-Montaż wylotu UP10A/WL;
- dodatkowo wykonano regulację włazów pod obiektem PE-10B;
- rozpoczęto czyszczenie zespołów oczyszczających;
Branża wodno-kanalizacyjna
-Oczekujemy na wyniki badań;
Pozostałe
-bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
-utrzymanie i monitoring stanu COR
-nadzór środowiskowy
-monitoring osiadań

02-08.08.2021
Roboty drogowe:
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenie drogowe
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31.5 mm
- Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
- Rozbiórka ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
- Bariery drogowe
- Rów chłonny
- Inne
Roboty mostowe:
WD-25A
- Uzupełnienie żywic po badaniach pull-off i naprawa uszkodzeń
- Uzupełnienie ekranów przy wyjściach
WD-25B
- Uzupełnienie żywic po badaniach pull-off i naprawa uszkodzeń
WD-25C
- Uzupełnienie żywic po badaniach pull-off i naprawa uszkodzeń
- Montaż barier
- Uzupełnienie ekranów przy wyjściach
- Wykonanie asfaltu twardolanego przy dylatacjach
WD-26
- Demontaż deskowania dylatacji podpory C
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji podpory B, konieczność dozbrojenia po wizytacji Projektanta PN
- Betonowanie dylatacji podpory B
- Kucie wnęki dylatacyjnej przy podporze A
- Prace dla uciąglenia kap chodnikowych: montaż kotew talerzowych wklejanych, zbrojenie, montaż kotew ekranów (podpora C)
PE-08
- Przygotowanie nawierzchni pod papę (nitka prawa)
- Wykonanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej (nitka prawa)
- Wykonanie asfaltu twardolanego
- Prace dla uciąglenia kap chodnikowych: montaż kotew talerzowych wklejanych, zbrojenie, montaż kotew ekranów
- Betonowanie kap
WD-27
- Montaż dylatacji PB j, prawa
- Zbrojenie dylatacji PB j, prawa
- Wklejanie prętów dla zbrojenia dylatacji PB j. prawa
- Demontaż asfaltu twardolanego (nitka lewa)
WD-28
- Zbrojenie nadbetonu - przęsło B-C
- Montaż wpustów, sączków
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory C
WD-29A
- ATL - jezdnia prawa
- Zasypka ścianek zaplecznych
- Montaż krawężników zanikających
WD-29
- Prefabrykacja zbrojenia kapy chodnikowej
- Naprawa stref nadłożyskowych B1P (6z7)
- Montaż desek gzymsowych - jezdnia prawa - kapa wąska
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa - kapa wąska
- Zbrojenie kapy chodnikowej - jezdnia prawa - kapa wąska
- Przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej - jezdnia prawa
- Izolacja termozgrzewalna - jezdnia prawa - kapa szeroka
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji D1 (7 z 7)
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą A, A1
- Montaż krawężników za podporą A, A1, C
- Uszczelnienie desek gzymsowych - jezdnia lewa
- Naprawa stref nadłożyskowych A (7z7)
- Montaż krawężników - kapa chodnikowa na skrzydłach za podporą A, C
- Montaż krawężników zanikających za podporą A i C
- Osadzenie wpustów - jezdnia lewa
WD-30
- montaż desek gzymsowych na odcinkach kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych UN NP.
- montaż zbrojenia kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych UN NP.
- ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na UN i ściankach zaplecznych NP.
- wykonanie drenażu poprzecznego UN NP.
- ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego na UN NP.
PE-09
- montaż krawężników i desek gzymsowych na długości zewnętrznych kap chodnikowych p. A,B obu jezdni.
WD-31
- układanie nawierzchni na kapach chodnikowych UN NP.
- montaż blachy poślizgowej pod płytą przejściową p. B NP.
- deskowanie i zbrojenie płyt przejściowych za p. A i B NP.
- Przygotowanie nisz dylatacyjnych pod montaż dylatacji modułowych (kucie nierówności w betonie, oczyszczenie wytyków zbrojenia)
- montaż deskowania urządzeń dylatacyjnych (przedłużenie blach szalunkowych wykonanych przez producenta dylatacji - dostosowanie do warunków istniejących)
PT KGHM
- deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej za p. B NP
WD-32
- Wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
WD-33
- Montaż korytek odwodnienia pod obiektem, podpora A
PE-11
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 2, jezdnia prawa
PE-11B
- Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
- Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego
- Montaż barier energochłonnych
- Przygotowywanie podłoża po wykonanie umocnień poziomych z kostki brukowej - zakończono
PE-12
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1 i 2, jezdnia prawa
PE-12B
- Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego
- Montaż barier energochłonnych
WA-1
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1 i 3, j. lewa
- Uszczelnianie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej (przy krawężnikach i deskach gzymsowych)
WA-2
- Uszczelnianie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej (przy krawężnikach i deskach gzymsowych)
- Wykonywanie i uszczelnianie dylatacji poprzecznych na kapach chodnikowych
- Uzupełnianie izolacji cienkiej na skrzydłach - w trakcie
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
Branża elektroenergetyczna
- Prace związane z podłączeniem zasilania monitoringu obiektu WD-29
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Polkowice
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Lubin
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ
Branża hydrotechniczna
- Prace naprawcze na zbiornikach związanie z opadami deszczu
Branża kanalizacja deszczowa
- Umocnienie skarp wylotu UP3A/WL
- Umocnienia skarp rowów przy wylocie 1b/WL, 2b/WL, 3b/WL przy najeździe na obiekt WD-25b
- Umocnienie wylotu DA3b/WL przy obiekcie WD-25B
- Umocnienie wylotów DA6b/WL, DA7b/WL, węzeł Polkowice Północ DO nr 1
- Wykonanie wylotu wraz z umocnieniem skarpy DB5.3/1 WL
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Regulacja wpustów 35+540P, 35+593P, 35+860P, 36+036P, 35+780L, 35+540L
Branża wodno-kanalizacyjna
- Dalsze prace związane z dezynfekcją i przeprowadzeniem próby szczelności na wodociągu MOP Polkowice
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

26.07-01.08.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31.5 mm
- Nawierzchnia kruszywa
- Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych
- Inne
Roboty mostowe
WD-26
- Betonowanie dylatacji podpory C
- Demontaż deskowania dylatacji podpory C
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji podpory B, konieczność dozbrojenia po wizytacji Projektanta PN
PE-08
- Betonowanie dylatacji podpory PB jezdnia prawa
- Demontaż deskowania dylatacji PB jezdnia prawa
- Prace dla uciąglenia kap chodnikowych: montaż kotew talerzowych wklejanych, zbrojenie,montaż kotew ekranów
WD-27
- Wklejanie prętów dla zbrojenia dylatacji PB j. prawa
- Montaż dylatacji PB j, prawa
- Zbrojenie dylatacji PB j, prawa
WD-28
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło B-C
- Zbrojenie nadbetonu - przęsło B-C
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory C
WD-29A
- izolacja termozgrzewalna płyta pomostowa - jezdnia prawa
- zasypka ścianek zaplecznych - jezdnia prawa
- kapa chodnikowa jezdnia prawa - ustrój wraz ze strefami przy dylatacji
WD-29
- Prefabrykacja zbrojenia kapy chodnikowej
- Naprawa stref nadłożyskowych B1P (6z7)
- Montaż desek gzymsowych jezdnia lewa - kapa szeroka B-C
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia lewa - kapa szeroka B-C
- Zbrojenie kap chodnikowych - jezdnia lewa - kapa szeroka B-C
- Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa - kapa szeroka B-C
- Montaż krawężnika jezdnia prawa - kapa wąska
- ATL - jezdnia lewa kontynuacja
- Uszczelnienie desek gzymsowych - jezdnia lewa
- Montaż desek gzymsowych - jezdnia prawa - kapa wąska
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa - kapa wąska
- Przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej - jezdnia prawa - kapa szeroka
- Deskowanie dylatacji D1 (7 z 7)
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą C
WD-30
- usunięto starą i ułożono nową izolację z papy termozgrzewalnej a odcinkach kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych UN NP.
- ustawiono i podbito krawężniki na odcinkach kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych UN NP.
- trwa montaż desek gzymsowych na odcinkach kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych UN NP.
- przygotowano podłoże UN NP. na ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
PE-09
- zbrojenie kap chodnikowych ustroju nośnego jezdni prawej, montaż desek gzymsowych i kotew talerzowych oraz kotew ekranów przeciwolśnieniowych
- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- przygotowanie podłoża pod kapy na dojazdach do obiektu od strony p. A i B
WD-31
- deskowanie i zbrojenie progu pod płytą przejściową p. A. Betonowanie progu
- przygotowanie podłoża pod płytę przejściową p. B (pomiędzy obiektem WD-31 i PT KGHM)
- ułożono beton podkładowy pod płytami przejściowymi p.A i B jezdni prawej
- Przygotowanie nisz dylatacyjnych pod montaż dylatacji modułowych (kucie nierówności w betonie, oczyszczenie wytyków zbrojenia)
- montaż deskowania urządzeń dylatacyjnych (przedłużenie blach szalunkowych wykonanych przez producenta dylatacji - dostosowanie do warunków istniejących)
PT KGHM
- deskowanie i zbrojenie progu pod płytą przejściową p. B. Betonowanie progu
- przygotowanie podłoża pod płytę przejściową p. B
- ułożono beton podkładowy pod płytami przejściowymi p.A i B jezdni prawej
WD-32
- Wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych
WD-33
- Montaż korytek odwodnienia pod obiektem, podpora A
PE-11
- Ponowny montaż krawężników na skrzydłach, podpora 1 i 2, j. prawa - w ramach Programu Naprawczego
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 2, jezdnia prawa
PE-11B
- Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowch
- Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
PE-12
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1 i 2, jezdnia prawa
- Ponowny montaż krawężników na skrzydłach, podpora 1 i 2, j. prawa - w ramach Programu Naprawczego
PE-12B
- Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowch
- Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
- Uzupełnienie umocnienia poziomego z kostki brukowej, na dojazdach do obiektu, podpora 1 i 2
WA-1
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 3, j. lewa
WA-2
- Uszczelnianie szczelin podłużnych na kapie chodnikowej (przy krawężnikach i deskach gzymsowych)
- Wykonywanie i uszczelnianie dylatacji poprzecznych na kapach chodnikowych
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków kanału
- Wykonanie odcinka kanału technologicznego w rejonie przystanku Biedrzychowa a PE10
Branża elektroenergetyczna
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Polkowice
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
- Prace związane z podłączeniem zasilania monitoringu obiektu WD-29
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z-16 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika
- Prace naprawcze na zbiornikach związanie z opadami deszczu
Branża kanalizacja deszczowa
- wykonanie umocnienia skarpy rowu przy DB5.3/2 WL
- Regulacja wpustów 35+540P, 35+593P, 35+860P, 36+036P, 35+780L, 35+540L
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników
- Montaż umocnień wylotów kanałów z zespołów oczyszczających
- Umocnienie skar przy wylocie UP3A/WL
- Umocnienie skar przy wylocie UP10A/WL
- Umocnie skarpy rowów przy wlocie DB3.1/1WL
- Regulacja wpustów na kanale DA11 przy WD29a
- Umocnienie skarpy przy wylocie DA18/WL
Branża wodno-kanalizacyjna
- Dalsze prace związane z dezynfekcją i przeprowadzeniem próby szczelności na wodociągu MOP Polkowice
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

19.07-25.07.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- Podbudowa 0/31.5 mm
- Ściek trójkątny monolityczny
- Rów chłonny
- Inne
Roboty mostowe
WD-26
- montaż, deskowanie i zbrojenie dylatacji podpora A, B, C
- betonowanie dylatacji podpora C
PE-08
- montaż dylatacji PB jezdnia prawa oraz deskowanie i zbrojenie
- prace dla uciąglenia kap chodnikowych: izolacja ścianki zaplecznej, zasypka, warstwa wyrównawcza, montaż krawężnika i deski gzymsowej
- betonowanie dylatacji podpora B j. prawa
WD-28
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło B-C
- Zbrojenie nadbetonu - przęsło B-C
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory A
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory C
WD-29A
- Izolacja termozgrzewalna w obrębie dylatacji i ścianki zapleczne - jezdnia prawa
- Kapy chodnikowe w obrębie dylatacji jezdnia prawa (krawężnik, deski gzymsowe, zbrojenie)
- izolacja termozgrzewalna płyta pomostowa - jezdnia prawa - rozpoczęcie
- zasypka ścianek zaplecznych - jezdnia prawa
WD-29
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osi D1 (7z7)
- Prefabrykacja zbrojenia kapy chodnikowej
- Naprawa stref nadłożyskowych B1P (6z7)
- Montaż desek gzymsowych jezdnia lewa - kapa szeroka B-C
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia lewa - kapa szeroka B-C
- Zbrojenie kap chodnikowych - jezdnia lewa - kapa szeroka B-C
- Izolacja termozgrzewalna płyty ustroju nośnego przęsło A-B jezdnia lewa
- Izolacja termozgrzewalna jezdnia prawa - kapa wąska
- Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa - kapa szeroka A-B
- Montaż krawężnika jezdnia prawa - kapa wąska
- ATL - jezdnia lewa - rozpoczęto
WD-30
- konstrukcja kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych na ustroju nośnym jezdni prawej (izolacja, krawężniki, deski gzymsowe, krawężniki)
- demontaż deskowania strefy zakotwienia dylatacji p. A jezdni prawej
PE-09
- montaż krawężników przy kapach chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- wykonanie drenarzu poprzecznego ustroju nośnego jezdni prawej
- ułożenie asfaltu twardolanego na UN nitki prawej
WD-31
- zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni prawej
- zabetonowano gzymsy skrzydeł p. A, B jezdni prawej
- rozebranie przejazdu technologicznego po ustroju nośnym jezdni prawej
- prace przygotowawcze przed wykonaniem podwalin pod płytami przejściowymi za p. A jezdni prawej
PT KGHM
- rozebranie przejazdu technologicznego po ustroju nośnym jezdni prawej
- prace przygotowawcze przed wykonaniem podwalin pod płytami przejściowymi za p. B jezdni prawej
PE-10
- naprawa łożysk elastomerowych i powierzchni betonowych przylegających do strefy podparcia UN w osi A3
PE-11
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izoalcji z papy termozgrzewalnej, jezdnia prawa
- Ponowny montaż krawężników na skrzydłach, podpora 1 i 2, j. prawa - w ramach Programu Naprawczego
PE-11B
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie (dreny podłużne i poprzeczne)
PE-12
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 2, jezdnia prawa
PE-12B
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie (dreny podłużne i poprzeczne
- Uszczelnianie profili gzymsowych
WA-1
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 3, j. lewa
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków kanału;
- Wykonanie odcinka kanału technologicznego w rejonie przystanku Biedrzychowa;
Branża elektroenergetyczna
- Montaż opraw oświetleniowych na TG
- Prace związane z podłączeniem zasilania monitoringu obiektu WD-29
- Montaż złącza SN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z-14 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika
- Zbiornik Z-16 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z-17 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Odwóz nadmiaru ziemi z zasypki zestawów czyszczących DA5,
- Odwóz nadmiaru ziemi z zasypki zestawów czyszczących DA6,
Montaż umocnień wylotów kanałów z zespołów oczyszczających;
- wykonanie umocnienia skarpy rowu przy DB5.3/2WL
- montaż kratek na wpusie 35+540P i jego wyczyszczenie (MOP Polkowice)
- montaż kratek na wpusie 35+075P, 34+826P
- Regulacja wpustów 35+540P, 35+593P, 35+860P, 36+036P, 35+780L, 35+540L
- Wykonania odcinka kanalizacji pomiędzy studnią DA7.1B a wylotem DA7/WL o długości 3 mb fi 300 i montaz wylotu
- wykonanie umocnienia skarpy rowu przy UP12A/WL
- Umocnienie skarpy rowu przy wylocie WL5b
- wykonanie umocnienia skarpy rowu przy UP13A/WL
- wykonanie prac ziemnych przy umocnieniu skarp przy wylocie DA14/WL
- wykonanie umocnienia skarpy rowu przy wylocie DA12/WL
- wykonanie umocnienia skarp rowu przy wylocie DA14/WL
Branża wodno-kanalizacyjna
- Dalsze prace związane z dezynfekcją i przeprowadzeniem próby szczelności na wodociągu MOP Polkowice;
- Badania kontrolne jakości wody- MOP Lubin
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

12.07-18.07.2021
Roboty drogowe
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- W-wa technologiczna
- Podbudowa pomocnicza 0/31.5 mm
- Podbudowa 0/31.5 mm
- Oczyszczanie nawierzchni
- Rów chłonny
- Ściek trójkany monolityczny
- Rozbiórka korytek muldowych
Roboty mostowe
WD-26
- montaż, deskowanie i zbrojenie dylatacji podpora A, B, C
- betonowanie dylatacji podpora C
PE-08
- montaż dylatacji PB jezdnia prawa oraz deskowanie i zbrojenie
- demontaż deskowania PA jezdnia prawa
- prace dla uciąglenia kap chodnikowych: izolacja ścianki zaplecznej, zasypka, warstwa wyrównawcza, montaż krawężnika i deski gzymsowej
WD-27
- deskowanie i zbrojenie dylatacji PB jezdnia prawa
WD-28
- Naprawa łożysk oś C (2 z 3)
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory A
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory C
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło B-C
- Zbrojenie nadbetonu - przęsło A-B
WD-29A
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji jezdnia prawa
- Betonowanie dylatacji jezdnia prawa (podpora A i B)
WD-29
- Rozkucie wnęki dylatacyjnej w osi D1 (7z7)
- Zasypka za podporą C i D1
- Montaż dylatacji w osi D1 (7z7)
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osi D1 (7z7)
- Izolacja termozgrzewalna jezdnia prawa - kapa wąska
- Prefabrykacja zbrojenia kapy chodnikowej
- Naprawa stref nadłożyskowych B1P (6z7)
- Montaż desek gzymsowych jezdnia lewa - kapa szeroka
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia lewa - kapa szeroka
- Zbrojenie kap chodnikowych - jezdnia lewa - kapa szeroka
- Przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej - jezdnia lewa
- Izolacja termozgrzewalna płyty ustroju nośnego przęsło B-C jezdnia lewa
WD-30
- zbrojenie i deskowanie strefy zakotwienia dylatacji w osi p. A jezdni prawej
- strefy zakotwienia dylatacji w osi p. A jezdni prawej
PE-09
- zbrojenie kap chodnikowych jezdni lewej
- wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego ustroju nośnego jezdni lewej
- ułożenie asfaltu twardolanego na ustroju nośnym jezdni lewej
- betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej
- wykonanie przejazdu technologicznego po ustroju nośnym jezdni lewej
- przygotowanie powierzchni ustroju nośnego jezdni prawej do ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej.
- ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi ustroju nośnego jezdni prawej
WD-31
- zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni prawej
- przygotowanie powierzchni UN jezdni lewej pod ułożenie papy termozgrzewalnej
- ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia, kotew talerzowych kap chodnikowych jezdni lewej
- betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej
- wykonanie drenażu poprzecznego ustroju nośnego NL
- ułożenie asfaltu twardolanego na UN nitki lewej
PT KGHM
- wykonanie nasypu drogowego na ustroju nośnym obiektu PT KGHM / WD-31
WD-32
- Montaż korytek odwodnienia pod obiektem
PE-10
- naprawa łożysk elastomerowych i powierzchni betonowych przylegających do strefy podparcia UN w osiach A2.2 oraz A3
PE-11
- Demontaż krawężników na skrzydłach, podpora 1 i 2, jezdnia prawa
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej, jezdnia prawa
- Ponowny montaż krawężników na skrzydłach, podpora 1 i 2, j. prawa - w ramach Programu Naprawczego - w trakcie
PE-11B
- Wykonanie asfaltu lanego w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2
- Uzupełnienie izolacji cienkiej na skrzydłach, podpora 1 i 2 - zakończono
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie (dreny podłużne i poprzeczne) - w trakcie
PE-12
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1, jezdnia prawa
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej, jezdnia prawa
- Uzupełnienie izolacji cienkiej na skrzydłach, podpora 1 i 2, obie jezdnie - zakończono
PE-12A
- Uzupełnienie izolacji cienkiej na skrzydłach, podpora 1 i 2 - zakończono
PE-12B
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2
- Montaż krawężnika w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju
- Wykonanie asfaltu lanego na ustroju oraz na ściankach zaplecznych podpory 1 i 2
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie (dreny podłużne i poprzeczne) - w trakcie
- Uszczelnianie profili gzymsowych - w trakcie
PG-1
- Humusowanie skarpy od strony jezdni lewej - zakończono
WA-1
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 3, jezdnia lewa
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków kanału
- Wykonanie odcinka kanału technologicznego w rejonie przystanku Biedrzychowa
Branża elektroenergetyczna
- Montaż opraw oświetleniowych na TG
- Prace związane z podłączeniem zasilania monitoringu obiektu WD-29
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z-14 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika
- Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika i rowu dopływowego
- Zbiornik Z-16 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika
- Zbiornik Z-17 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika
Branża kanalizacja deszczowa
- Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników
- Montaż umocnień wylotów kanałów z zespołów oczyszczających
- Montaż dodatkowego wpustu i przykanalika na zjeździe awaryjnym TG 42+900 JP
Branża wodno-kanalizacyjna
- Dalsze prace związane z dezynfekcją i przeprowadzeniem badań laboratoryjnych na przyłączu do MOP Lubin
- Dalsze prace związane z dezynfekcją i przeprowadzeniem próby szczelności na wodociągu MOP Polkowice
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

05.07.-11.07.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- Frezowanie nawierzchni
- Oczyszczanie nawierzchni
- Rów chłonny
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy Aneks 6
Roboty mostowe:
WD-26
- montaż, deskowanie i zbrojenie dylatacji podpora A , B, C
PE-8
- przygotowanie do betonowania i betonowanie dylatacji PA jezdnia prawa
- deskowanie i zbrojenie dylatacji PB jezdnia prawa
- Demontaż deskowania dylatacji PA jezdnia prawa - w toku
WD-27
- deskowanie i zbrojenie dylatacji PB jezdnia prawa
WD-28
- Naprawa łożysk oś C (2 z 3)
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - od strony podpory A28.06-04.07.2021r.
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło B-C
- Zbrojenie nadbetonu - przęsło A-B
- Deskowanie nadbetonu - przęsło A-B, B-C
WD-29A
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji jezdnia prawa
- Rozkucie wnęki dylatacyjnej jezdnia prawa
- Piaskowanie zbrojenie wnęk dylatacyjnych i oczyszczenie beton
WD-29
- Rozkucie wnęki dylatacyjnej w osi D1 (7z7)
- Zasypka za podporą C i D1
- Montaż dylatacji w osi D1 (7z7)
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osi D1 (7z7)
- Przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej - jezdnia prawa kapa wąska
- Izolacja termozgrzewalna jezdnia prawa - kapa wąska
- Naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - szalowanie, zalanie
- Zbrojenie kapy chodnikowej - jezdnia lewa - kapa wąska
- Prefabrykacja zbrojenia kapy chodnikowej
- Betonowanie części kapy chodnikowej jezdnia lewa - kapa wąska (~ 16mb)
- Naprawa stref nadłożyskowych B1P (6z7)
- Montaż desek gzymsowych jezdnia lewa - kapa szeroka
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia lewa - kapa szeroka
- Betonowanie części kapy chodnikowej jezdnia lewa - kapa wąska - przęsło B-C
WD-30
- montaż zbrojenia (II etapu - po ustawieniu geodezyjnym dylatacji) w strefach zakotwienia urządzeń dylatacyjnych nad p. C,B jezdni prawej. Zbrojenie zgodne z PN
- deskowanie zakotwienia dylatacji p. B i C jezdni prawej
- betonowanie zakotwienia dylatacji p. B i C jezdni prawej
PE-09
- montaż zbrojenia, kotew talerzowych, kotew ekranów kap chodnikowych jezdni lewej
- naprawa powierzchni ustroju nośnego jezdni lewej - przygotowanie do ułożenia papy termozgrzewalnej
- montaż wpustów drogowych za podporą A (2szt) wraz z montażem przykanalików i odprowadzeniem do studzienek drogowych
- przygotowanie powierzchni UN jezdni prawej pod ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
- ułożenie papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych p. A i B jezdni lewej i prawej (4szt)
WD-31
- Demontaż deskowania gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni lewej.
- zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni prawej
- montaż zbrojenia, kotew talerzowych kap chodnikowych jezdni lewej
- przygotowanie powierzchni UN jezdni lewej pod ułożenie papy termozgrzewalnej
- wykonanie drenażu płyty przejściowej p. B jezdni lewej przed wykonaniem nasypu drogowego
PT KGHM
- prace porządkowe przed przełożeniem ruchu technologicznego na jezdnię prawą
WD-32
Montaż korytek odwodnienia pod obiektem - w trakcie
PE-11
- Demontaż balustrad w strefie rozkucia dylatacji, jezdnia prawa
- Demontaż ekranów przeciwolśnieniowych, jezdnia prawa
- Demontaż ścieku przykrawężnikowego, jezdnia prawa
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie, jezdnia prawa
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, podpora 1, jezdnia prawa - w trakcie
- Uzupełnienie izolacji cienkiej na skrzydłach, podpora 1 i 2, obie jezdnie
- Demontaż krawężników na skrzydłach, podpora 1 i 2, jezdnia prawa - zakończono
PE-11A
- Uzupełnienie izolacji cienkiej na skrzydłach, podpora 1 i 2
PE-11B
- Montaż krawężnika zanikającego
PE-12
- Demontaż balustrad w strefie rozkucia dylatacji, jezdnia prawa
- Demontaż ekranów przeciwolśnieniowych, jezdnia prawa
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie, jezdnia prawa
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, jezdnia prawa
PE-12B
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych podpory 1 i 2
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Beton podkładowy kap chodnikowych na skrzydłach, podpora 1 i 2
- Montaż profili gzymsowych w rejonie dylatacji, podpora 1 - zakończono
- Montaż krawężnika w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2 - w trakcie
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2 - w trakcie
WA-1
- Demontaż balustrad w strefie rozkucia dylatacji, jezdnia lewa
- Rozbiórka i demontaż dylatacji, jezdnia lewa
ROBOTY BRANŻOWE
Branża teletechniczna
Kalibrowanie odcinków kanału
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Zbiornik Z-14 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika
Zbiornik Z-11 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika
wykonano rów dopływowy do zbiornika Z-11
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika formowanie nasypu i warstw kruszywa na włókninie
rozpoczęto prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika Z-15
Branża kanalizacja deszczowa
Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B
Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników
Montaż umocnień wylotów kanałów z zespołów oczyszczających
Montaż dodatkowego wpustu i przykanalika na zjeździe awaryjnym TG 42+900JP(oczekujemy na KNA)
Branża wodno-kanalizacyjna
Dalsze prace związane z dezynfekcją i przeprowadzeniem próby szczelności na wodociągu MOP Lubin i Polkowice
POZOSTAŁE:
bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
utrzymanie i monitoring stanu COR
nadzór środowiskowy
monitoring osiadań

Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Odhumusowanie zjazdu
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- Ustawienie osłon energochłonnych U-15a
- Oznakowanie poziome
- Podbudowa 0/31,5
Branża mostowa:
WD-26
- montaż i zbrojenie dylatacji podpora C
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych podpora B i A
PE-8
- montaż, deskowanie i zbrojenie dylatacji podpora A i B jezdnia prawa
WD-27
- przygotowanie wnęk i zbrojenie wnęk dylatacyjnych podpora B jezdnia prawa
- kosmetyka betonu - prace wykończeniowe
- prace porządkowe pod obiektem z uzupełnieniem izolacji cienkiej
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3) - opuszczenie ustroju po wykonaniu napraw
- Naprawa łożysk oś C (2 z 3)
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B, B-C
- Deskowanie nadbetonu - przęsło A-B
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - rozpoczęto od strony podpory A
WD-29A
- Wykonania przejazdu technologicznego po jezdni lewej (na płycie ustroju)
- Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdnia prawa
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji jezdnia prawa
WD-29
- Betonowanie dylatacji oś B1 (6z7)
- Izolacja płyty przejściowej podpora D1
- Zasypka płyty przejściowej podpora D1
- Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
- Przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej - jezdnia prawa kapa wąska
- Naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie, szalowanie
- Naprawa stref nadłożyskowych B1L (5z7)
- Rozkucie wnęki dylatacyjnej w osi D1 (7z7)
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia lewa - kapa wąska
- Izolacja płyty przejściowej podpora C
- Zasypka płyty przejściowej podpora C
- Naprawa stref nadłożyskowych B1P (6 z 7) - rozpoczęto
WD-30
- montaż zbrojenia (II etapu - po ustawieniu geodezyjnym dylatacji) w strefach zakotwienia urządzeń dylatacyjnych nad p. C,B jezdni prawej. Zbrojenie zgodne z PN
PE-9
- przygotowanie pionowych powierzchni ścianek zaplecznych oraz poziomych powierzchni płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej.
- montaż krawężników na UN jezdni lewej
- montaż desek gzymsowych dla kap chodnikowych jezdni lewej
- podłączenie systemu odwodnienia mostowego do studzienek zbiorczych (studzienki usytuowane są za płytami przejściowymi p.B)
WD-31
- Montaż zbrojenia gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni prawej
- Montaż desek gzymsowych oraz deskowania gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni lewej - przygotowanie do betonowania gzymsów skrzydeł
- zabetonowano gzymsy skrzydeł p. A i B jezdni lewej
- przygotowanie pionowych powierzchni ścianek zaplecznych oraz poziomych powierzchni płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej.
- ułożono papę na ściankach zaplecznych p. A i B jezdnia lewa
- montaż krawężników na UN jezdni lewej
- montaż desek gzymsowych dla kap chodnikowych jezdni lewej
WD-33
- Dokończenie umocnień wylotów ścieków skarpowych
PE-11
- Demontaż barier w strefie rozkucia dylatacji, j. prawa
PE-11A
- Montaż kostki brukowej na skapie, pomiędzy schodami a skrzydłem podpory 1 i 2
PE-11B
- Montaż zbrojenia kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej oraz na skrzydłach, podpora 1
- Beton kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej oraz na skrzydłach, podpora 1
- Montaż krawężnika zanikającego
PE-12
- Demontaż barier w strefie rozkucia dylatacji, j. prawa
PE-12A
- Montaż kostki brukowej na skapie, pomiędzy schodami a skrzydłem podpory 1 i 2
PE-12B
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych podpory 1 i 2
WD-33A
- Montaż balustrady schodów skarpowych - podpora A
WA-1
- Zasypka pod obiektem, podpora 1
- Układanie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. prawa
- Demontaż barier w strefie rozkucia dylatacji, j. lewa
WA-2
- Układanie kostki brukowej powierzchni poziomej, podpora 1, j. prawa
ROBOTY BRANŻOWE:
Branża teletechniczna
Prac nie przewidziano
Branża elektroenergetyczna
montaż opraw oświetleniowych na odcinku Kamienia Milowego nr 1 jezdnia lewa
Branża hydrotechniczna
Zbiornik Z-14 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
Zbiornik Z-11 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika formowanie nasypu i warstw kruszywa na włókninie;
Kontynuacja prac na rowie R-02 przy zespole oczyszczającym DB3;
Branża kanalizacja deszczowa
Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B;
Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
Montaż umocnień wylotów kanałów z zespołów oczyszczających;
Montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
Montaż dodatkowego wpustu i przykanalika na zjeździe awaryjnym TG 42+900JP (oczekujemy na KNA);
Branża wodno-kanalizacyjna
Naprawa przerwanego wodociągu - zasilanie MOP Lubin
- Rozpoczęto montaż armatury i przygotowania do dezynfekcji wodociągu MOP Lubin, Polkowice i przeprowadzenia próby szczelności;
POZOSTAŁE:
bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
utrzymanie i monitoring stanu COR
nadzór środowiskowy
monitoring osiadań

21.06.-27.06.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- Oznakowanie poziome
- Podbudowa 0/31,5
- oczyszczanie podbudowy 0/31,5
Branża mostowa:
WD-26
- naprawy betonu dylatacji po rozkuciu, montaż zbrojenia dylatacji
PE-8
- wykonanie nawierzchni z żywic kap chodnikowych jezdni lewej
- zbrojenie dylatacji PA i PB jezdni prawej
- deskowanie dylatacji jezdni prawej
- Montaż dylatacji jezdni prawej
WD-27
- rozkucie dylatacji PB jezdnia prawa w zakresie po przełożeniu ruchu na jezdnię lewą, przygotowanie wnęk dylatacji
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3)
- Naprawa łożysk oś C (2 z 3)
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B
WD-29A
- Wykonania przejazdu technologicznego po jezdni lewej
- ułożenie żywicy na kapach chodnikowych - jezdnia lewa cała-
- Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdnia prawa
WD-29
- Betonowanie płyty przejściowej D1
- Deskowanie, zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja B1 (6 z 7)
- Zasypka płyty przejściowej C
- Krawężniki B-C jezdnia lewa - kapa wąska - podbicie
-Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe - jezdnia lewa - kapa szeroka
- Naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Naprawa stref nadłożyskowych B1L
- Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe - jezdnia lewa - kapa wąska
- Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
WD-30
- wiercenie otworów pod kotwy wklejane w strefach zakotwień dylatacji nad p. A, B, C jezdni prawej
- wklejenie kotew w strefę zakotwienia dylatacji p. C
- montaż i ustawienie dylatacji nad p. C jezdni prawej
- montaż i ustawienie dylatacji nad p. B jezdni prawej
- wykonano nawierzchnię kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni lewej wraz z wypełnieniem szczelin dylatacyjnych kitem trwaleplastycznym.
PE-9
- dozbrajanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni prawej
- deskowanie stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nad p. A i B jezdni prawej
- betonowanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni prawej wraz z wykonaniem gruntowania powierzchni betonowej żywicą epoksydową
- montaż krawężników kap chodnikowych na jezdni lewej
- Wykonano hydrofobizację na spodzie powierzchni UN (zgodnie z wymaganym zakresem)
WD-31 I PT KGHM
- wykonanie styków urządzeń dylatacyjnych nad p. A i B jezdni lewej
- wykonywanie kap chodnikowych (montaż: krawężników, desek gzymsowych, kotew talerzowych, zbrojenie) na jezdni lewej ustroju nośnego
- wykonywanie gzymsu na skrzydłach p. B
- betonowanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni lewej wraz z wykonaniem gruntowania powierzchni betonowej żywicą - epoksydową (po wykonaniu styków urządzeń dylatacyjnych)
- wykonanie betonu ochronnego izolacji w strefie przejścia z ustroju na płytę przejściową dla jezdni lewej.
- dokończono czyszczenie styków belek prefabrykowanych (zgodnie z notatką z odbioru powierzchni architektonicznej)
- Wykonano hydrofobizację na spodzie powierzchni UN (zgodnie z wymaganym zakresem)
WD-32
- Montaż balustrady schodów skarpowych
WD-33
- Montaż balustrady schodów skarpowych
PE-10
- kosmetyka powierzchni betonowych w obrębie łożysk usytuowanych w osi A.2.1 - prace będą wykonywane po ułożeniu nawierzchni SMA pod obiektem PE-10A jezdni lewej.
PE-11
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Ponowny montaż barier w strefach przydylatacyjnych oraz na kapie chodnikowej, na skrzydle, podpora 2, j. lewa
- Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, j. lewa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie, jezdnia lewa - zakończono na obiekcie
- Montaż balustrady, przy pasie rozdziału, jezdnia lewa - zakończono
PE-11B
- Montaż zbrojenia kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, obie podpory
- Montaż krawężnika na skrzydłach
- Beton kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej oraz na skrzydłach, obie podpory
- Montaż krawężnika zanikającego
PE-12
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Montaż barier na obiekcie, j. lewa
-Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, j. lewa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie, jezdnia lewa - zakończono na obiekcie
PE-12A
- Montaż kostki brukowej na skapie, pomiędzy schodami a skrzydłem podpory 1 i 2 - w trakcie
PE-12B
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych podpory 1 i 2
- Montaż profili gzymsowych w rejonie dylatacji, podpora 1 i 2
WD-33A
- Montaż balustrady schodów skarpowych
WA-1
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Ponowny montaż balustrady i barier w strefach przydylatacyjnych
- Zasypka pod obiektem, podpora 1
- Uszczelnienie krawężnika w rejonie wymienianych dylatacji, jezdnia prawa - zakończono
- Układanie kostki brukowej, powierzchnie poziome, jezdnia prawa - w trakcie
PG-1
- HUMUSOWANIE SKARP
WA-2
- Układanie kostki brukowej powierzchni poziomej, podpora 1, jezdnia prawa - w trakcie
- Uszczelnienie krawężnika na skrzydle podpory 1, jezdnia prawa - zakończono
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prace realizowane na bieżąco w razie wystąpienia kolizji przy wykonywaniu innych Robót
Branża elektroenergetyczna
Przełożenie kabla SN do słupów pod transformatory na MOP Polkowice;
montaż opraw oświetleniowych na odcinku Kamienia Milowego nr 1 jezdnia lewa oraz węzeł Lubin Północ
- wykonano montaż złącza i muf na SZR w rejonie PE12;
Branża hydrotechniczna
Zbiornik Z-10 - prace związane z dokończeniem rowu dopływowego do zbiornika;
Zbiornik Z-11 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-12 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
- rozpoczęto wykonywanie warstw związanych ze zjazdem do czaszy zbiornika Z-15;
Rozpoczęcie prac na rowie R-02 przy zespole oczyszczającym DB3;
Branża kanalizacja deszczowa
- Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B;
- Rozpoczęcie prac z wykończeniem zespołu UP10A;
- Prace związane z montażem kratek w ścieku monolitycznym;
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
- Montaż dodatkowego wpustu i przykanalika na zjeździe awaryjnym TG 42+900JP;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

14.06.-20.06.2021r.
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe - pas rozdziału
- Bariery drogowe - pobocza
- Ogrodzenie drogowe
- Krawężnik monolityczny
- Ściek trójkątny monolityczny
- Podbudowa 0/31,5
- Podbudowa 0/31,5 pod ściek
- w-wa technologiczna
- oczyszczanie podbudowy 0/31,5
Branża mostowa:
WD-25C
- Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego na ściance zaplecznej PA i PB
WD-26
- rozkucie dylatacji PB, przygotowanie wnęk dylatacji pod zbrojenie
PE-8
- rozkucie dylatacji PA i PB j.prawa w zakresie po przełożeniu ruchu na jezdnię lewą, przygotowanie wnęk dylatacji
- uszczelnienie desek gzymsowych kap j. prawej
WD-27
- rozkucie dylatacji PB j.prawa w zakresie po przełożeniu ruchu na jezdnię lewą, przygotowanie wnęk dylatacji
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3)
- Zbrojenie dylatacji oś A,B, C
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B
WD-29A
- Wykonanie asfaltu lanego - jezdnia lewa
- Rozpoczęcie wykonania przejazdu technologicznego po jezdni lewej
- Piaskowanie kap chodnikowych i ułożenie warstwy gruntującej z żywicy - jezdnia lewa cała i prawa na skrzydłach
WD-29
- Betonowanie płyty przejściowej C
- Deskowanie płyty przejściowej D1
- Zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja B1 (6 z 7)
- Naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Wykonanie naprawy betonu wokół łożyska B1P-1
- Montaż desek gzymsowych przęsło A-B jezdnia lewa, kapa wąska
- Montaż desek gzymsowych przęsło B-C jezdnia lewa, kapa wąska
- Montaż krawężnika - jezdnia lewa - kapa wąska
- Podniesienie ustroju nośnego B1L
- Naprawa stref nadłożyskowych B1L
WD-30
- betonowanie odcinków kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych na ustroju nośnym jezdni lewej
- przełożenie ruchu technologicznego z jezdni prawej na lewą
- wiercenie otworów pod kotwy wklejane w strefach zakotwień dylatacji nad p. A, B, C jezdni prawej
- montaż i ustawienie dylatacji nad p. C jezdni prawej
PE-9
- betonowanie stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych zamontowanych nad p. A i B jezdni lewej wraz z ułożeniem warstwy gruntującej z żywicy epoksydowej pod papę termozgrzewalną
- demontaż deskowania stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych zabetonowanych nad p. A i B jezdni lewej
- dozbrajanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni prawej
- deskowanie stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nad p. A i B jezdni prawej
WD-31 I PT KGHM
- wykonanie kap chodnikowych (montaż: krawężników, desek gzymsowych, kotew talerzowych, zbrojenie) na jezdni lewej ustroju nośnego
- wykonanie gzymsu na skrzydłach p. A
- montaż gumowych dylatacji poziomych pomiędzy poprzecznicą podporową a przyczółkiem na p.B.
WD-32
-Montaż balustrady schodów skarpowych
WD-33
- Montaż balustrady schodów skarpowych
PE-10
- kosmetyka powierzchni betonowych w obrębie łożysk usytuowanych w osi A.2.1 - prace będą wykonywane po ułożeniu nawierzchni SMA pod obiektem PE-10A jezdni lewej.
PE-11
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, jezdnia lewa
- Ponowny montaż barier w strefach przydylatacyjnych, jezdnia lewa - w trakcie
- Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, jezdnia lewa - w trakcie
PE-11B
- Beton podkładowy kap chodnikowych na skrzydłach
- Zasypka ścianki zaplecznej P2
- Montaż zbrojenia kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, obie podpory - w trakcie
- Montaż krawężnika na skrzydłach - w trakcie
PE-12
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Ułożenie przeciwspadku na obiekcie, jezdnia lewa - zakończono
- Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, jezdnia lewa - w trakcie
PE-12B
- Montaż profili gzymsowych w rejonie dylatacji, podpora 1 i 2 - w trakcie
WA-1
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż profili gzymsowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Ułożenie przeciwspadku na obiekcie, jezdnia prawa - zakończono
- Ponowny montaż balustrady i barier w strefach przydylatacyjnych - w trakcie
- Zasypka pod obiektem, podpora 1 - w trakcie
PG-1
- HUMUSOWANIE SKARP
WA-2
- Montaż krawężnika na skrzydle, podpora 1, j. prawa
- Uzupełnienie betonu pod kapą chodnikową w rejonie wymycia zgodnie z PZJ/M/26 - zakończono
- Montaż krawężnika zanikającego, podpora 1, jezdnia prawa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
montaż słupa stacji transformatorowej węzeł Lubin Północ
uzbrajanie słupów oświetleniowych
- Przełożenie kabla SN do słupów pod transformatory na MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Zbiornik Z-07 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych i obruku wylotu przepustu drogowego;
Zbiornik Z-08 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych i usunięcia szkód po opadach;
Zbiornik Z-09 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych;
Zbiornik Z-10 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych;
Zbiornik Z-11 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-12 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
- dodatkowo rozpoczęto montaż umocnienia wylotu kanału deszczowego do zbiornika Z-15;
Kontynuacja prac na rowie R-01 przy zbiorniku Z-12;
Branża kanalizacja deszczowa
- prace wykończeniowe zespołu DBS2 wlot i wylot z kanału;
- Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B;
- Rozpoczęcie prac z wykończeniem zespołu UP10A;
- Prace związane z montażem kratek w ścieku monolitycznym;
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

07.06.-13.06.2021R.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- odhumusowanie
- Rozbiórka/ Frezowanie
- Wykop rowu
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenia
- w-wa mrozoochronna
- w-wa technologiczna
- podbudowa 0/31,5
- Czyszczenie nawierzchni
- bariery drogowe
- podbudowa 0/31,5 pod ściek
Branża mostowa:
WD-25A
- Niwelacja i wyrównywanie terenu pod obiektem
- Uszczelnienia dylatacji kap chodnikowych
- Czyszczenie desek gzymsowych
WD-25B
- Umocnienie powierzchni poziomych stożków nitka prawa
WD-25C
- Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego na ściance zaplecznej PA i PB
- Wklejanie kotew ekranów na skrzydłach
WD-26
- Rozpoczęcie wykuwania dylatacji
PE-8
- Betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa bez stref przy dylatacjach
- Drenaż z kruszywa przy krawężniku jezdnia lewa na ustroju nośnym
WD-27
- Rozdeskowanie dylatacji na podporze B
- Uszczelnienia krawężnika nitka prawa
- Izolacja cienka na skrzydłach nitka prawa
- Kosmetyka betonu podpór i ustroju nośnego
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3)
- Zbrojenie dylatacji oś A,B, C
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B
WD-29
- Montaż krawężników - przęsło B-C - jezdnia lewa kapa szeroka
- Montaż dylatacji B1 (6 z 7)
- Zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja C1 (5 z 7)
- Zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja B1 (6 z 7)
- naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Wykonanie naprawy betonu wokół łożyska B1P-1
- Zbrojenie płyty przejściowej C
- Montaż desek gzymsowych przęsło A-B jezdnia lewa, kapa wąska
- Betonowanie dylatacja C1 (5 z 7)
- Zbrojenie płyty przejściowej D1
- Deskowanie płyty przejściowej C
WD-30
- montaż desek gzymsowych na długości odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- montaż zbrojenia dla odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- układanie asfaltu twardolanego na NL ustroju nośnego
PE-9
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- wykonanie styków montażowych w urządzeniach dylatacyjnych
- rozpoczęto dozbrojenie zakotwień dylatacji nad p. B jezdni prawej
- dokonano odbioru powierzchni betonowych ustroju i podpór dla wymogu betonu architektonicznego (odbiór przy udziale KP, IK, MECE)
WD-31 I PT KGHM
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- montaż gumowych dylatacji poziomych pomiędzy poprzecznicą podporową a przyczółkiem na p. A i B.
- dokonano odbioru powierzchni betonowych ustroju i podpór dla wymogu betonu architektonicznego (odbiór przy udziale KP, IK, MECE)
WD-33
- Montaż umocnienia wylotu ścieków skarpowych
PE-10
- prace kosmetyczne na powierzchniach betonowych w obrębie łożysk w osiach A2.1 i A1
PE-11
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2, j. lewa
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
PE-11B
- Wykonano zasypkę ścianki zaplecznej podpory 2
PE-12
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. lewa
- Montaż krawężników na obiekcie, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2, j. lewa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2, j. lewa
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
PE-12B
- Przygotowywanie powierzchni płyty pomostu pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej - zakończono
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej ścianki zaplecznej (podpora 1 i 3) oraz na ustroju nośnym, j. prawa
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. prawa
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa - w trakcie
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
ROBOTY BRANŻOWE:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
montaż stacji transformatorowej węzeł Lubin Północ
uzbrajanie słupów oświetleniowych
- Przełożenie kabla SN do slupów pod transformatory na MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie rowu dopływowego w zakresie możliwym do wykonania (kolizja z robotami na przyczółku przepustu pod TG);
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika prace wstrzymane do czasu wykonania drogi dojazdowej przez drogowców;
Zbiornik Z-11 - kontynuacja prac w ramach wyjazdu ze zbiornika;
Zbiornik Z-12 - rozpoczęcie prac w ramach wyjazdu ze zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
Wykonanie rowów dopływowych do zbiorników Z-04; Z-05; Z-06;
Kontynuacja prac na rowie R-01 przy zbiorniku Z-12;
Branża kanalizacja deszczowa
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 studnia wpadowa (SW) i z zastawką (Z);
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A (kanał i wylot do cieku Moskorzynka);
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Wykonanie przykanalików do wpustów i montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
- Rozpoczęto prace związane z regulacją studni przy obiektach PE11B i PE12B;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
POZOSTAŁE:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

31.05.-06.06.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Czyszczenie nawierzchni
- Ogrodzenia - wbijanie kotew
- Ogrodzenia - montaż słupków
Branża mostowa:
WD-25A
- Montaż wypełnień ekranów na obiekcie i dojazdach
- Równanie terenu pod obiektem
WD-25B
- Równanie terenu pod obiektem
WD-25C
- Montaż słupów ekranów na skrzydłach
- Równanie terenu pod obiektem
WD-26
- Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem demontażu dylatacji
PE-8
- Przygotowanie płyty UN j.lewa przed wykonaniem nawierzchni asfaltu twardolanego
- Deskowanie pod drenaż przed ułożeniem nawierzchni z asfaltu twardolanego
- Montaż kotew ekranów jezdnia prawa - wykonano
- Zbrojenie dylatacji PA i PB j. prawa (wklejanie prętów)
WD-27
- Wykonanie zasypki ścianek zaplecznych
- Uszczelnienie krawężników - w trakcie
- Wykonanie izolacji skrzydeł - w trakcie
- Przygotowanie podłoża pod izolację z papy w strefach przydylatacyjnych (żywica) - wykonano
WD-28
- Miejscowe odkrywki otuliny zbrojenia w celu ustalenia przebiegu istniejących prętów zbrojeniowych
- Montaż rusztowań pod naprawę łożysk
- Naprawa łożysk
WD-29A
- Prace przygotowawcze pod ułożenie asfaltu twardolanego
- Rozdeskowanie kap chodnikowych - skrzydła jezdnia prawa
WD-29
- Izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych - przęsło B-C jezdnia lewa - kontynuacja
- Zbrojenie i wklejanie prętów C1 (5 z 7)
- Montaż dylatacji C1 (5 z 7)
- Wiercenie i wklejanie prętów - dylatacja B1 (6 z 7)
- naprawa betonu w strefie wokół łożysk - oś A1 ułożenie zaprawy naprawczej
- naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Montaż łożysk i wykonanie podlewki oś B1P
- Montaż krawężników - przęsło A-B - jezdnia lewa kapa szeroka
WD-30
- montaż desek gzymsowych na długości odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- montaż zbrojenia dla odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- Układanie papy termozgrzewalnej na powierzchni ustroju nośnego jezdni lewej
- ułożenie drenażu poprzecznego UN NL
- prace przygotowawcze do ułożenia asfaltu twardolanego na jezdni lewej UN
PE-9
- deskowanie urządzenia dylatacyjnego p. A i B (montaż blach deskujących do urządzenia)
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- osadzenie w niszach dylatacyjnych oraz ustawienie geodezyjnie dylatacji na UN NP.
- kosmetyka powierzchni betonowej UN i podpór
- Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi UN NP.
WD-31 I PT KGHM
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- montaż krawężników na UN NL
- montaż gumowych dylatacji poziomych pomiędzy poprzecznicą podporową a przyczółkiem na p. A i B.
WD-33
- Montaż umocnienia wylotu ścieków skarpowych, wykonano 3/4
PE-10
- Kontynuacja naprawy łożysk elastomerowych (jezdnia lewa - podpora A1)
PE-11
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. lewa
- Zasypka ścianki zaplecznej P1 i P2, j. lewa
- Montaż drenażu poprzecznego oraz podłużnego, ścieku przykrawężnikowowego, wpustów mostowych - wykonano
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa - wykonano
- Montaż krawężników na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa - wykonano
PE-11B
- Regulacja desek gzymsowych na skrzydłach, podpora 1 i 2
- Izolacja z papy termozgrzewanej na ściance zaplecznej P1 i P2 oraz na ustroju nośnym w strefie przydylatacyjnej - wykonano
PE-12
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1, j. lewa (wnęka dylatacyjna)
- Izolacja z papy termozgrzewalnej na ustroju oraz ściankach zaplecznych podpór 1 i 2, j. lewej
- Montaż krawężników na obiekcie, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
PE-12B\
- Przygotowywanie powierzchni ścianki zaplecznej podpory 1 i 2 pod wykonanie izolacji
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej ścianki zaplecznej (podpora 1 i 3) oraz na ustroju nośnym, j. prawa
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. prawa
WA-2
-Umocnienie stożka kostką brukową, podpora 1, j. prawa
rOBOTY BRANŻOWE:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
montaż stacji transformatorowej węzeł Lubin Północ
uzbrajanie słupów oświetleniowych
- Przełożenie kabla SN do slupów pod transformatory na MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie rowu dopływowego w zakresie możliwym do wykonania (kolizja z robotami na przyczółku przepustu pod TG);
Staw 2 - prace porządkowe;
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika prace wstrzymane do czasu wykonania drogi dojazdowej przez drogowców;
Zbiornik Z-11 - rozpoczęcie prac w ramach wyjazdu ze zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
Wykonanie rowów dopływowych do zbiorników Z-01; Z-02; Z-03;
Zakończenie prac na cieku Moskorzynka (prace porządkowe na terenach przyległych);
Kontynuacja prac na rowie R-01 przy zbiorniku Z-12;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace naprawcze na kanale DB10 po kolizji z siecią CO;
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A (kanał i wylot do cieku Moskorzynka);
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
Branża wodno-kanalizacyjna
Po uzyskaniu wyceny i ofert zrealizowanie prac naprawczych i następnie dokończenie przyłącza wodociągowego w rejonach MOP Lubin;
POZOSTAŁE:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

24.05.-30.05.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Uzupełnienie nasypu w poboczach
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Bariery stalowe
- Frezowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa0/31,5
- Ogrodzenia - wbijanie kotew
- Ogrodzenia - montaż słupków
- Nawierzchnia poboczy
Branża mostowa:
WD-25A
- Wklejenie kotew ekranów jezdni prawej
- Wykonanie brakujących warstw nawierzchni na kapach
- Montaż słupów ekranów jezdni lewej i prawej
- Profilowanie terenu pod obiektem
WD-25C
- Wykonanie otworów dla kotew ekranów na skrzydłach
WD-26
- Frezowanie nawierzchni UN i dojazdów zgodnie z PN
PE-8
- Wykonanie izolacji z papy płyty UN j. lewa
- Wykonanie zasypki ścianek zaplecznych j. lewej do wysokości warstw konstrukcji drogowych
- Montaż elementów odwodnienia przed wykonaniem warstwy asfaltu twardolanego
- Wykonano uszczelnienia między deskami gzymsowymi
WD-27
- Wykonanie izolacji z papy ścianki zaplecznej PB j. lewa
WD-28
- Miejscowe odkrywki otuliny zbrojenia w celu ustalenia przebiegu istniejących prętów zbrojeniowych
WD-29A
- Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydłach - jezdnia prawa
- Przygotowanie powierzchni betonu płyty pomostowej pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej (naprawy ubytków)
- Ułożenie izolacji termozgrzewalnej płyta pomostowa jezdnia lewa
WD-29
- Naprawa łożysk A1 (3 z 7)
- Naprawa łożysk B1 (4 z 7)
- Zbrojenie dylatacji C (4 z 7)
- naprawa betonu w strefie wokół łożysk - oś D1 (wykuwanie wadliwego betonu) - kontynuacja
- Izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych - przęsło A-B jezdnia lewa
-Betonowanie dylatacji w osi C (4 z 7)
- Izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych przęsło B-C - rozpoczęto
- naprawa betonu w strefie wokół łożysk - oś D1 zakończono wraz z ułożeniem zaprawy naprawczej
- naprawa betonu w strefie wokół łożysk - oś A1 (wykuwanie wadliwego betonu)
WD-30
- ułożenie papy termozgrzewalnej pod odcinkami kap chodnikowych (przy dylatacjach) oraz ściankach zaplecznych - NL
- montaż krawężników na długości odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- montaż desek gzymsowych na długości odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- montaż zbrojenia dla odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- naprawa uszkodzonych powierzchni UN NL pod ułożenie papy termozgrzewalnej
- Rozpoczęto układanie papy termozgrzewalnej na jezdni lewej obiektu w przęśle B-C
PE-9
- wiercenie i wklejanie zbrojenia zakotwień dylatacji p.A i B NL (zgodnie z PN)
- deskowanie urządzenia dylatacyjnego p. A i B NL.(montaż blach deskujących do urządzenia)
- osadzono w niszach dylatacyjnych oraz ustawiono geodezyjnie 2 dylatacje (NL)
- kosmetyka powierzchni betonowej UN
WD-31 i PT KGHM
- Montaż dylatacji p.A, B NL (deskowanie i zbrojenie)
- montaż pomostów roboczych na wspornikach UN NL (pomosty BHP na czas wykonania izolacji i kap chodnikowych)
- montaż krawężików na UN NL
- montaż gumowych dylatacji poziomych i pionowych pomiędzy poprzecznicą podporową a przyczółkiem oraz pomiędzy przyczółkami i skrzydłami.
PE-10
- kontynuacja naprawy łożysk elastomerowych (jezdnia lewa - podpora A2.1)
WD-32
- Montaż ścieku pod obiektem, podpora A, wykonano 1/1
WD-33
- Montaż ścieku pod obiektem wraz z umocnieniem wylotu, podpora C, wykonano 2/2
- Montaż umocnienia wylotu ścieków skarpowych, wykonano 1/4
PE-11
- Izolacja z papy termozgrzewalnej na ustrou oraz ściankach zaplecznych podpór 1 i 2, j. lewej
- Montaż krawężników w rejonie strefy przydylatacyjnej, wykonano 4/4
- Montaż zbrojenia kap - dokończenie, wykonano 4/4
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. lewa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1, j. lewa (wnęka dylatacyjna)
- Montaż krawężników w rejonie strefy przydylatacyjnej, wykonano 2/4
- Montaż zbrojenia kap - dokończenie, wykonano 2/4
PE-12B
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1 i 2, j. lewa (wnęka dylatacyjna)
WA-1
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 3, j. prawa
- Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej ścianki zaplecznej (podpora 1 i 3) oraz na ustroju nośnym, j. prawa
- Umocnienie stożka kostką brukową, podpora 3, j. prawa i lewa
PG-1
- Wykonywanie umocnienia skarp z geokraty
WA-2
- Umocnienie stożka kostką brukową, podpora 1, j. prawa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
montaż stacji transformatorowej węzeł Lubin Północ
uzbrajanie słupów oświetleniowych
- Przełożenie kabla SN do slupów pod transformatory na MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie rowów dopływowych w zakresie możliwym do wykonania (kolizja z robotami na przyczółku przepustu pod TG);
Staw 2 - dokończenie umocnienia dna, skarp i rowów dopływowych;
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-07 - wykonanie zjazdu do zbiornika i rowów dopływowych;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
Zakończenie prac na cieku Moskorzynka (umocnienie, profilowanie, porządkowanie);
Kontynuacja prac na rowie R-01 przy zbiorniku Z-12;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace naprawcze na kanale DB10 po kolizji z siecią CO;
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A (kanał i wylot do cieku Moskorzynka);
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Prace związane z połączniem odwodnienia obiektu PE09 do sieci kan. desz. kanał DA15;
- wykonano prace naprawcze na kanale DB4 (wymieniono około 15mb kanału pomiędzy studniami DB4/16 i DB4/15);
Branża wodno-kanalizacyjna
Po uzyskaniu wyceny i ofert zrealizowanie prac naprawczych i następnie dokończenie przyłącza wodociągowego w rejonach MOP Lubin;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

17.05.-23.05.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna SMA
- Profilowanie terenów płaskich
- Humusowanie
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Bariery stalowe
- georuszt
- w-wa kruszywa 0/63
- podbudowa 0/31,5
- W-wa technologiczna
- frezowanie
- rów chłonny
- Ogrodzenia - wbijanie kotew
Branża mostowa:
WD-25A
- Wklejenie nowych kotew dla osadzenia ekranów j. prawej i lewej
PE-8
- Betonowanie kapy szerokiej j. lewa
- Przygotowanie powierzchni UN dla ułożenia izolacji z papy
- Zbrojenie wnęk dylatacyjnych j. prawa
- Uszczelnianie desek gzymsowych jezdnia lewa
WD-27
- Ułożenie izolacji z papy na ściance zaplecznej PB
WD-26
- Wykonywanie zbrojenia zespalającego - wiercenie i wklejanie
- Zbrojenie dylatacji A - wiercenie i wklejanie prętów
WD-29A
- Frezowanie ustroju nośnego jezdnia lewa - przygotowanie pod papę
- Kapy chodnikowe na skrzydłach na jezdni prawej (deski gzymsowe, zbrojenie)
- Uszczelnienie desek gzymsowych, krawężników - jezdnia lewa
WD-29
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji B (3 z 7)
- zabetonowanie dylatacji w osi B - wykonano
- Zbrojenie dylatacji C (4 z 7)
- Naprawa łożysk A1 (3 z 7)
- Naprawa łożysk B1 (4 z 7)
- naprawa betonu w strefie wokół łożysk - oś D1 (wykuwanie wadliwego betonu) - w trakcie
WD-30
- szlifowanie/frezowanie powierzchni UN nitki lewej pod ułożenie papy termozgrzewalnej
- usunięcie istniejącej izolacji pod kapami chodnikowymi w obrębie dylatacji mostowych
- demontaż deskowania dylatacji p. A,B,C NL
- szlifowanie i naprawa powierzchni kap chodnikowych na UN NL
PE-9
- wiercenie i wklejanie zbrojenia zakotwień dylatacji p.A i B NL (zgodnie z PN)
- deskowanie urządzenia dylatacyjnego p. A i B NL.(montaż blach deskujących do urządzenia)
- kosmetyka powierzchni betonowej UN
- profilowanie stożków nasypowych (2szt. lewa jezdnia) - zakończono
WD-31
- Montaż dylatacji p.A, B NL (deskowanie i zbrojenie)
- montaż pomostów roboczych na wspornikach UN NL (pomosty BHP na czas wykonania izolacji i kap chodnikowych)
PE-10A
- Rozpoczęcie naprawy łożysk elastomerowych (jezdnia lewa)
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. lewa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1, j. lewa (wnęka dylatacyjna)
- Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
PE-12
- Montaż nowej dylatacji, podpora 1, j. lewa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 2, j. lewa (wnęka dylatacyjna)
PE-12B
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1 i 2, j. lewa (wnęka dylatacyjna)
WA-1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej podpora 3, j. prawa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 3, j. prawa
- Wykonanie umocnienia stożków, podpora 3, obie strony
- Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej ścianki zaplecznej oraz na ustroju nośnym
PG-1
- Wykonywanie umocnienia skarp z geokraty
WA-2
- Naprawa stożka, podpora 1, jezdnia prawa - zakończono
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
- Uzbrajanie latarni na MOP Polkowice i Lubin oraz Węzłach Polkowice Północ i Południe; Lubin Północ(latarnie na obiektach mostowych);
- Dokończenie montażu słupów w rejonie MOP Polkowice i rondo Lubin Północ;
- Przełożenie kabla SN do slupów pod transformatory na MOP Polkowice;
- Dodatkowo wykonano położenie kabla pod zasilanie monitoringu obiektu WD29;
- Zamontowano słupy pod transformator przy Rondzie Lubin Północ;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie zjazdu do stawu i rowów dopływowych;
Staw 2 - umocnienia dna, skarp i rowów dopływowych;
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-07 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
- Prace związane z odprowadzeniem wód opadowych do zbiorników;
Kontynuacja prac na cieku Moskorzynka (umocnienie i profilowanie);
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace naprawcze na kanale DB10 po kolizji z siecią CO;
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A (kanał i wylot do cieku Moskorzynka);
- Dopasowanie lokalizacji wpustów za obiektem WD30 do trasy ścieku monolitycznego
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Prace związane z połączniem odwodnienia obiektu PE09 do sieci kan. desz. Kanał DA15;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z dokończeniem przyłącza wodociągowego w rejonach MOP Lubin oraz MOP Polkowice
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

10.05.-16.05.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie terenów płaskich
- Wykop rowów
- Nasyp
- Humusowanie
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- geowłóknina separacyjna
- W-wa odprężająca
- Georuszt
- w-wa kruszywa 0/63
- w-wa technologiczna
- podbudowa 0/31,5
- rów chłonny
Branża mostowa:
WD-25A
- Piaskowanie i gruntowanie kapy szerokiej j. lewa i ścianka w pasie rozdziału
- Wklejenie nowych kotew dla osadzenia ekranów J. prawej i lewej
WD-25C
- Wklejenie nowych kotew dla osadzenia ekranów
PE-8
- Betonowanie kapy wąskiej j. lewa
- Przygotowanie powierzchni UN dla ułożenia izolacji z papy
- Ułożenie izolacji z papy j. lewa ( zależnie do war. pogodowych)
- Montaż kotew ekranów kapa szeroka j. lewa
- Wykucie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych j. prawa
WD-28
- Wykonywanie zbrojenia zespalającego - wiercenie i wklejanie
- Zbrojenie dylatacji A - wiercenie i wklejanie prętów
WD-29A
-Frezowanie ustroju nośnego jezdnia lewa - przygotowanie pod papę
- Kapy chodnikowe na skrzydłach na jezdni prawej (deski gzymsowe, zbrojenie)
- Uszczelnienie desek gzymsowych, krawężników - jezdnia lewa
WD-29
- Naprawa łożysk A1
- Naprawa łożysk C1P
- Naprawa łożysk C1L
- Montaż dylatacji C (4 urządzenie na obiekcie)
- Zagruntowanie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi jezdni lewej.
- Zbrojenie dylatacji B
- montaż rusztowań roboczy pod naprawę łożysk na podporze B1
WD-30
- dozbrojenie strefy zakotwień dylatacji nad p. C nitki lewej
- deskowanie dylatacji na p. C nitki lewej
- betonowanie zakotwień dylatacji p. A i B NL
- betonowanie zakotwień dylatacji p. C NL
- zagruntowanie żywicą powierzchni pod izolację w obrębie zabetonowanych dylatacji p. A,B,C NL
PE-9
- formowanie powierzchni stożków p.A i B NL
- wiercenie i wklejanie zbrojenia zakotwień dylatacji p.A i B NL (zgodnie z PN)
- kosmetyka powierzchni betonowej UN
- transport dylatacji z tymczasowego składu na obiekt (NL i NP. - 4szt)
- izolacja cienka skrzydeł od strony nasypu wraz z montażem brakujących części folii kubełkowej
- izolacja cienka płyt przejściowych p.A NL i NP.
- piaskowanie stref zakotwień dylatacji p. A NL, NP.
WD-31 i PT KGHM
- transport dylatacji z tymczasowego składu na obiekt (NL - 2szt)
- Montaż dylatacji p.B NL (deskowanie i zbrojenie)
- kosmetyka powierzchni skrzydeł po betonowaniu gzymsów
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Montaż nowej dylatacji, podpora 1, j. lewa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1 i 2, j. lewa
- Prace naprawcze po poprzednim wykonawcy związane z kotwieniem krawężnika na kapie chodnikowej
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji arkuszowej, j. lewa
PE-11B
- Przygotowanie powierzchni ścianki zaplecznej pod ułożenie izolacji arkuszowej, podpora 1 i 2
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Montaż nowej dylatacji, podpora 2, j. lewa
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji arkuszowej, j. lewa
PE-12B
- Montaż nowej dylatacji, podpora 1 i 2
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2
WA-1
- Montaż schodów skarpowych, podpora 3, j. prawa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej podpora 3, j. prawa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 3, j. prawa
- Wykonanie umocnienia stożków, podpora 3, j. prawa
PG-1
- Wykonywanie umocnienia skarp z geokraty
WA-2
- Naprawa stożka, podpora 1, j. prawa
- Prace naprawcze zasypki przy skrzydle podpory 1, j. prawa
- Prace naprawcze po poprzednim wykonawcy związane z kotwieniem krawężnika na kapie chodnikowej
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie kanału technologicznego w okolicy MOP Polkowice i Węzeł Kazimierzów
Branża elektroenergetyczna
- Uzbrajanie latarni na MOP Polkowice i Lubin oraz Węzłach Polkowice Północ i Południe; Lubin Północ;
- Prace związane z uzbrajaniem słupów pod stacje transformatorowe w rejonach MOP Polkowice i Lubin;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie zjazdu do stawu i rowów dopływowych;
Staw 2 - dokończenie umocnienia dna, skarp i rowów dopływowych;
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-06 - dokończenie zjazdu do zbiornika(po zakończeniu prac przez drogowców);
Zbiornik Z-07 - wykonanie zjazdu do zbiornika i dokończenie umocnień skarp i dna;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna;
- Usuwanie szkód po opadach atmosferycznych na zbiornikach;
Kontynuacja prac na cieku Moskorzynka (umocnienie i profilowanie);
Branża kanalizacja deszczowa
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- prace związane z przeciskiem pod torami na kanale DB10 (dokończenie komory startowej i rozpoczęcie przewiertu kierunkowego);
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A (kanał i wylot do cieku Moskorzynka);
- dopasowanie lokalizacji wpustów za obiektem WD30 do trasy ścieku monolitycznego
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z dokończeniem przyłącza wodociągowego w rejonach MOP Lubin oraz MOP Polkowice
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
-nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

03.05.-09.05.2021r.
Roboty drogowe:
- Warstwa wiążąca
- Podbudowa asfaltowa
- Plantowanie terenów płaskich
- Plantowanie terenów płaskich - wywóz
- wykop rowów
- Humusowanie
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Stabilizacja podłoża
- Doprowadzenia podłoża do wymaganej nośności
- W-w poślizgowa
- Rozbiórka tymczasowego zjazdu/wjazdu z frezu km 42+900 str. L
- W-wa technologiczna
Branża mostowa:
WD-25A
- Wykonanie obrukowania poziomego stożków
- Montaż podwalin i paneli ekranów
- Prace wykończeniowe na kapach chodnikowych
- Demontaż słupów ekranów jezdni prawej
WD-25B
- Wykonanie obrukowania poziomego stożków
- Prace wykończeniowe na kapach chodnikowych
PE-8
- Wykonanie izolacji z papy na ściankach zaplecznych jezdni lewej
- Montaż kotew ekranów w kapach j. lewa
- Demontaż deskowania dylat. PA j. lewa
- Wykucie wnęk dylatacyjnych PA i PB j. prawa
WD-27
- Demontaż deskowania dylat. PB j. lewa
WD-28
- Zbrojenie dylatacji A
-Wykonywanie zbrojenia zespalającego
WD-29A
- Betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej.
- Zbrojenie kap chodnikowych jezdni prawej
- Deskowanie dylatacji jezdni prawej od spodu
- Frezowanie ustroju nośnego jezdnia lewa - przygotowanie pod papę
WD-29
- Naprawa łożysk C1P i A1
- Montaż zbrojenia oraz przygotowanie do montażu dylatacji B (3 urządzenie na obiekcie)
- Przygotowanie do montażu dylatacji C (4 urządzenie na obiekcie)
- Zagruntowanie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi jezdni lewej.
WD-30
- dozbrojenie strefy zakotwień dylatacji nad p. A i B nitki lewej
- deskowanie dylatacji na p. C nitki lewej
PE-9
- zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej za p. A NL i NP
- betonowanie płyty przejściowej za p.A NL i NP.
- formowanie stożków nasypowych
- kosmetyka powierzchni betonowej UN
WD-31 + PT KGHM
- montaż blachy poślizgowej na wsporniku PT KGHM
- zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej za p. B NL
- betonowanie płyty przejściowej za p. B NL
- izolacja cienka płyty przejściowej za p.A
- kosmetyka powierzchni skrzydeł po betonowaniu gzymsów
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 2, j. lewa
- Beton kapy chodnikowej na skrzydle P2, j. lewa
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji arkuszowej, j. lewa
- Prace naprawcze po poprzednim wykonawcy związane z kotwieniem krawężnika na kapie chodnikowej
- Montaż nowej dylatacji, podpora 2, j. lewa
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji arkuszowej, j. lewa
- Prace naprawcze po poprzednim wykonawcy związane z kotwieniem krawężnika na kapie chodnikowej
PE-12B
- Montaż nowej dylatacji, podpora 1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 2
WA-1
- Naprawa stożka
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej podpora 3, j. prawa
- Montaż nowej dylatacji, podpora 3, j. prawa
WA-2
- Naprawa stożków
- Prace naprawcze zasypki przy skrzydle podpory 1, j. prawa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie kanału technologicznego w okolicy MOP Polkowice i Węzeł Kazimierzów
Branża elektroenergetyczna
- Uzbrajanie latarni na MOP Polkowice i Lubin oraz Węzłach Polkowice Północ i Południe; Lubin Północ;
- Prace związane z uzbrajaniem słupów pod stacje transformatorowe w rejonach MOP Polkowice i Lubin;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie zjazdu do stawu i rowów dopływowych;
Staw 2 - dokończenie umocnienia dna, skarp i rowów dopływowych;
Zbiornik Z-01 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-06 - dokończenie zjazdu do zbiornika(po zakończeniu prac przez drogowców);
Zbiornik Z-07 - wykonanie zjazdu do zbiornika i dokończenie umocnień skarp i dna;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna;
Wykonanie kanału KH1.2 przy stawie 2;
Kontynuacja prac ziemnych na cieku Moskorzynka;
Branża kanalizacja deszczowa
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- Dalsze prace związane montażem wylotów na zespole DBS3;
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A wraz ze studnią wpadową i wylotem;
- dopasowanie lokalizacji wpustów za obiektem WD29A do trasy ścieku monolitycznego
- dopasowanie lokalizacji wpustów za obiektem WD30 do trasy ścieku monolitycznego
- Regulacja przykanalika przy obiekcie PE-08;
- Rozpoczęto prace na kanale DB10 (przygotowanie komory startowej) prace zostały wstrzymane w dniu 05.05.2021 do dnia 06.05.2021 ze względu na natrafienie na niewybuch i oczekiwanie na zabezpieczenie przez teren przez służby i usunięcie zagrożenie przez patrol saperski;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z dokończeniem przyłącza wodociągowego w rejonach MOP Lubin oraz MOP Polkowice
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

26.04.-02.05.2021r.
Roboty drogowe:
- Warstwa wiążąca
- Podbudowa asfaltowa
- Plantowanie terenów płaskich
- Nasyp + uzupełnienie nasypu na poboczach
- Humusowanie
- W-wa technologiczna
- W-wa kruszywa 0/31,5
- Rów chłonny
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Bariery stalowe - na poboczu
- Bariery U-11a
- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe
- Rozbiórka tymczasowego zjazdu/wjazdu z frezu w km 42+900 str. L
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż słupów ekranów
WD-25C
- Montaż barier ochronnych
- Obrukowanie poziome stożków
WD-26
- Wykonanie iniekcji strefy nadłożyskowej zgodnie z PN
PE-8
- Betonowanie dylatacji PA j. lewa
- Montaż zbrojenia kap chodnikowych j. lewa
- Demontaż deskowania dylatacji PB j. lewa
- Montaż krawężnika j. prawa
WD-27
- Montaż barier ochronnych
- Betonowanie dylatacji PB j. lewa
WD-28
- Wklejenie prętów dla zakotwienia dylatacji w osi C
- Montaż dylatacji B, C
- Zbrojenie dylatacji A
WD-29A
- Zbrojenie kap chodnikowych jezdni lewej i przygotowanie do betonowania
- Wykonanie izolacji z papy na ściankach zaplecznych
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy (na szer. jezdni)
WD-29
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji PA
- Betonowanie wnęk dylatacyjnych PA
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy pod kapami chodnikowymi
- Zagruntowanie JL pod kapami chodnikowymi pod papę
- Izolacja ścianek zaplecznych i styku skrzydeł z płytą przejściową z papy
- Naprawa dźwigara nad łożyskami C1P2,C1P3- ze względu na stan betonu zaobserwowany w czasie wykuwania oraz dużo większy zakres rozkucia/naprawy, prace zostały wstrzymane do czasu oceny konstrukcji przez Projektanta obiektu
- Przewiert w ściance zaplecznej D1 dla podłączenia zasilania monitoringu materacy
- Zbrojenie wnęk dylatacyjnych B i przygotowanie do montażu urządzenia
WD-30
- deskowanie wnęki zakotwienia dylatacji p.B NL
- dozbrojenie stref zakotwień dylatacji na p.A NL
- naprawa powierzchni kap chodnikowych NL
- naprawa łożysk (zgodnie z PN) UN p.B i C NL i NP.
- osadzanie krawężników zanikających za p.A
PE-9
- zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej za p. A NL i NP
- betonowanie płyty przejściowej za p.A NL
- piaskowanie strefy zakotwienia dylatacji p. A i B
- kosmetyka powierzchni betonowej UN
WD-31 i PT KGHM
- Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej za p. A NL
- betonowanie płyty przejściowej za p.A NL
- roboty przygotowawcze przed wykonaniem płyty przejściowej pomiędzy obiektem WD-31 i PT KGHM
- montaż taśm dylatacyjnych (poziomych i pionowych) pomiędzy poprzecznicą-korpusem, korpusem-skrzydłem w miejscach uzupełniania zasypki mostowej
- wykonanie izolacji cienkiej na powierzchni odziemnej korpusu, skrzydeł w miejscach uzupełniania zasypki mostowej.
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle, podpora 2, j. lewa
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji arkuszowej, j. lewa
- Prace naprawcze po poprzednim wykonawcy związane z kotwieniem krawężnika na kapie chodnikowej, trwają prace na 2/2 kap chodnikowych
- Uszczelnienie szczelin krawężnika, kapa chodnikowa na skrzydle P2, j. lewa - wykonano
- Uszczelnienie szczelin profili gzymsowych, kapa chodnikowa na skrzydle P2, j. lewa - wykonano
PE-11B
- Beton podkładowy kap chodnikowych na skrzydłach
- Montaż krawężnika na kapach chodnikowych na skrzydłach
- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Odtworzenie powierzchni płyty pomostowej w celu ponownego wykonania izolacji arkuszowej, j. lewa
- Prace naprawcze po poprzednim wykonawcy związane z kotwieniem krawężnika na kapie chodnikowej, trwają prace na 2/2 kap chodnikowych
PE-12B
- Montaż nowej dylatacji, podpora 1
-Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 2
WA-1
- Naprawa stożka
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej podpora 3, j. prawa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1, j. prawa
WA-2
- Naprawa stożków
- Prace naprawcze zasypki przy skrzydle podpory 1, j. prawa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie przepustu
Branża elektroenergetyczna
- Uzbrajanie latarni na MOP Polkowice i Lubin oraz Węzłach Polkowice Północ i Południe; Lubin Północ;
- Prace związane z uzbrajaniem słupów pod stacje transformatorowe w rejonach MOP Polkowice i Lubin;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - wykonanie zjazdu do stawu i rowów dopływowych;
Staw 2 - Skarpy i umocnienie dna
Zbiornik Z-01 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-06 - wykonanie zjazdu do zbiornika(po zakończeniu prac przez drogowców);
Zbiornik Z-07 - wykonanie zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna;
Staw 2
Kontynuacja prac ziemnych na cieku Moskorzynka;
Branża kanalizacja deszczowa
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- Dalsze prace związane montażem wylotów na zespole DBS3;
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A wraz ze studnią wpadową i wylotem;
- Montaż zespołu DA9 (OS i SEP);
- montaż wylotu przy zespole UP11A;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z dokończeniem przyłącz wodociągowego w rejonach MOP Lubin;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

19.04.-25.04.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Warstwa wiążąca
- Podbudowa asfaltowa
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Humusowanie
- Humusowanie pasa rozdziału
- W-wa kruszywa 0/31,5
- Rów chłonny
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Bariery stalowe - na poboczu
- Oznakowanie cienkowarstwowe
Roboty mostowe:
WD-25A
- Umocnienie stożków geokratą j. lewa
WD-25C
- Umocnienie stożków geokratą
- Wykonanie uszczelnienia na kapie chodnikowej (między krawężnikiem a kapą oraz między kapą a deską gzymsową)
WD-26
- Wykonanie iniekcji strefy nadłożyskowej zgodnie z PN
PE-8
- Betonowanie dylatacji PB jezdnia lewa
- Montaż krawężnika j. lewa
- Montaż deski gzymsowej j. prawa
- Wykonanie izolacji z papy ochronnej pod kapami chodnikowymi
WD-27
- Montaż dylatacji jezdnia lewa
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji PB jezdnia lewa
- Nawierzchnia z żywic na chodniku
WD-28
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe skrzydeł C
- Przygotowanie dylatacji do montażu
- Montaż dylatacji we wnękach dylatacyjnych
- Wklejanie zbrojenia we wnękach dylatacyjnych (uzależnione od warunków pogodowych)
WD-29A
- Montaż desek i krawężników na UN JL i JP
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy (na szer. jezdni)
- Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach
WD-29
- Montaż desek i krawężników na UN JL i JP
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy (na szer. jezdni)
- Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach
- Montaż desek i krawężników na UN JL i JP
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy (na szer. jezdni)
- Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach
- Montaż desek i krawężników na UN JL i JP
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy (na szer. jezdni)
- Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach
- Ułożono beton podkładowy pod płyty najazdowe C i D1
- Przygotowano dźwigary w osi C1P do wykonania napraw
- W trakcie montaż schodów i umocnienia stożków C/D1
WD-30
- deskowanie wnęki zakotwienia dylatacji p.A NL
- osadzanie krawężników zanikających za p.A
- naprawa łożysk (zgodnie z PN) UN p.B NL i NP.
- nacięcie szczelin dylatacyjnych pomiędzy krawężnikami kap chodnikowych (zgodnie z PN)
PE-9
- formowanie podłoża pod płytę przejściową, beton podkładowy za p.A
- piaskowanie zbrojenia wnęk zakotwień dylatacji mostowych na p. A i B NL i NP. (zgodnie z PN)
- kosmetyka powierzchni betonowej UN
WD-31 i PT KGHM
- Wykonanie płyty przejściowej za p.A NL (zbrojenie, deskowanie)
- Uformowanie terenu pod wykonanie płyty przejściowej p. B NL (płyty pomiędzy WD-31 i PT KGHM)
- Wykonanie płyty przejściowej za p.B NL (zbrojenie, deskowanie)
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Beton podkładowy pod kapę chodnikową na skrzydle, podpora 2, j. lewa
- Zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle, podpora 2, j. lewa
- Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych
PE-11A
- Uszczelnienie krawężników kamiennych pomiędzy krawężnikami oraz między krawężnikami a kapą chodnikową
PE-11B
- Wiercenie otworów i wklejanie kotew kap chodnikowych na skrzydłach, obie podpory
PE-12
- Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
PE-12B
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1
- Montaż krawężnika zanikającego na dojeździe do obiektu, obie podpory
WD-33A
- Nawierzchnia z żywic na kapie chodnikowej, strona prawa
- Montaż blach osłonowych dylatacji na kapach chodnikowych
WA-1
- Naprawa stożków
- Wykonanie umocnienia stożka, podpora 1, j. prawa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej podpora 3, j. prawa
PG-1
- Wykonanie korytka ściekowego wzdłuż skrzydeł
WA-2
- Naprawa stożków
- Wykonanie umocnienia stożka, podpora 1, jezdnia lewa
- Rozbiórka nawierzchni w rejonie wymycia zasypki
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie przepustu pod drogą MOP Lubin;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z montażem słupów pod stacje transformatorowe w rejonach MOP Polkowice i Lubin oraz doprowadzenia przewodów SN;
- Uzbrajanie latarni na MOP Polkowice i Lubin oraz Węzłach Polkowice Północ i Południe; Lubin Północ;
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - kontynuacja prac związanych z profilowaniem i wykonaniem warstw ubezpieczających na skarpach i w dnie stawu
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika i profilowanie skarp;
Kontynuacja prac profilacyjnych oraz warstw ubezpieczających na skarpach w dnie zbiornika Z-07;
Zakończenie prac na zjeździe do zbiornika Z-08;
Zakończenie prac na zjeździe do zbiornika Z-05;
Rozpoczęcie prac na zjeździe do zbiornika Z-06;
Kontynuacja prac ziemnych na cieku Moskorzynka;
- wykonano zjazd do zbiornika Z-02;
Branża kanalizacja deszczowa
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- Dalsze prace związane montażem wylotów na zespole DBS3;
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A wraz ze studniami wpadowymi i z zastawką;
- Montaż zespołu DA9 (OS i SEP);
- montaż wylotów przy zespołach UP7A; UP11A;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z dokończeniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonach MOP Polkowice;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

12.04.-18.04.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Warstwa wiążąca
- Podbudowa asfaltowa
- Plantowanie terenów płaskich
- Nawierzchnia poboczy
- Profilowanie skarp i rowów
- Humusowanie
- Humusowanie pasa rozdziału
- Georuszt
- W-wa kruszywa 0/63
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Bariery stalowe - na poboczu
- W-wa kruszywa 0/31,5
Roboty mostowe:
WD-25C
- Wykonanie umocnienia geokratą
- Montaż krawężnika zanikającego
- Uszczelnienia krawężników i ścieku przykrawężnikowego
WD-26
- Zakończenie napraw stref nadłożyskowych
PE-8
- Betonowanie dylatacji PB jezdnia lewa
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji PA jezdnia lewa
- Montaż deski gzymsowej jezdnia prawa
- Montaż krawężnika j. lewa
WD-27
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji PA jezdnia lewa
WD-28
- Zasypka płyty przejściowej za podporą C
- Przygotowanie dylatacji do montażu
- Montaż dylatacji we wnękach dylatacyjnych
- Wklejanie zbrojenia we wnękach dylatacyjnych (uzależnione od warunków pogodowych)
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydłach podporze A
WD-29A
- Montaż desek i krawężników na UN JL i JP
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy(na szer. jezdni)
- Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach
WD-29
- Wklejanie prętów poszerzenia ścianek zaplecznych oś A, A1 (uzależnione od warunków pogodowych)
- Wykonywanie materaca za podporą C/D1
- Wykonywanie stożków na podporze C/D1
- Przygotowanie powierzchni płyty pod kapami JL do ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej (uzależnione od warunków pogodowych)
- Przygotowanie do podniesienia ustroju i naprawy łożysk w osi D1
- Montaż dylatacji w osi A
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osiach A i A1
WD-30
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych
- montaż krawężnika zanikającego za p. A (NL i NP)
- osadzenie dylatacji NL podpora A, B, C
- deskowanie dylatacji p. B NL
- naprawa łożysk (zgodnie z PN) UN nitki lewej
- wiercenie otworów pod pręty wklejane we wnęki dylatacyjne podpora A,B,C NP.
PE-9
- dokończenie materaca za p. A
- wykonanie podwaliny pod płytą przejściową za p. A
- kucie pod wnękę dylatacyjną nad p. A (zgodnie z PN)
WD-31 i PT KGHM
- betonowanie progów pod płytami przejściowymi (NL) p.A
- formowanie podłoża pod płytę przejściową, beton podkładowy za p.A
- zbrojenie płyty przejściowej za p. A
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych nad p.A, B
- betonowanie progów pod płytami przejściowymi (NL) p.B
- formowanie podłoża pod płytę przejściową, beton podkładowy za p.B
- zbrojenie płyty przejściowej za p. B
- betonowanie gzymsów na skrzydłach p.A, B
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
PE-11B
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1 i 2
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
PE-12B
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką brukową
WD-33A
- Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, strona prawa
- Wykonanie uszczelnienia szczelin podłużnych i poprzecznych na kapie chodnikowej, strona lewa
WA-1
- Naprawa stożków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. prawa
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1
- Montaż schodów skarpowych, podpora 1, j. prawa
- Wykonanie umocnienia stożka, podpora 1, j. prawa
PG-1
- Wykonanie korytka ściekowego wzdłuż skrzydeł
- Wykonanie powłoki specjalnej odpornej na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań - podpora A i B
WA-2
- Naprawa stożków
- Wykonanie umocnienia stożka, podpora 1, jezdnia lewa oraz podpora 4, jezdnia prawa
- Uzupełnienie obrzeża schodów skarpowych, podpora 1, j. lewa
- Rozbiórka barier, krawężnika i kostki brukowej w rejonie wymycia zasypki na dojeździe do obiektu
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prace remontowe przy studniach i wykończenia wykonanych studni (oczekiwanie na dostęp do miejsc realizacji ze względu na zalegające materiały po poprzednim wykonawcy (hałdy humusu) i konstrukcje niezbędne do wykonania obiektów mostowych)
Branża elektroenergetyczna
MOP Polkowice uzupełnianie warstw zasypki nad przewodami;
Uzbrajanie latarni na MOP Polkowice i Lubin oraz Węzłach Polkowice Północ i Południe; Lubin Północ;
Montaż słupów pod stacje transformatorowe w rejonach MOP Polkowice i Lubin;
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - kontynuacja prac związanych z profilowaniem i wykonaniem warstw ubezpieczających na skarpach i w dnie stawu
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika i profilowanie skarp;
Kontynuacja prac profilacyjnych oraz warstw ubezpieczających na skarpach w dnie zbiornika Z-07;
Zakończenie prac na zjeździe do zbiornika Z-08;
Rozpoczęcie prac na zjeździe do zbiornika Z-06;
Kontynuacja prac ziemnych na cieku Moskorzynka;
Branża kanalizacja deszczowa
Kontynuacja prac związanych z regulacją wysokościową studni w km 40+300 do 37+300
Prace wykończeniowe przy zespołach oczyszczających;
Montaż kanału UP1A wraz ze studniami wpadowymi i z zastawką;
Montaż wylotów na zespole DBS3;
Montaż studni z zastawką DA21/Z i przy zespole UP3A
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z dokończeniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonach MOP Polkowice;
Sieć technologiczna nr 1
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

05.04.-11.04.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa wiążąca
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Humusowanie
- Humusowanie pasa rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Geowłóknina separacyjna
- W-wa odprężająca
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Bariery stalowe - na poboczu
- Montaż konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego i bramownic
Branża mostowa:
WD-25B
- Naprawa nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych - miejsca po pull off
WD-25C
- Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych ( 2 i 3 warstwa)
WD-26
- Prace naprawcze przy łożyskach zgodnie z PN
PE-8
-Deskowanie dylatacji jezdnia lewa PB, przygotowanie do odbioru przed betonowaniem
- Montaż dylatacji jezdnia lewa PA, deskowanie i zbrojenie
- Montaż deski gzymsowej jezdnia lewa
WD-27
- Prace naprawcze na kapach chodnikowych, Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych ( gruntowanie 2 i 3 warstwa)
WD-28
- izolacja płyty przejściowej podpora C
- Zbrojenie wnęk dylatacyjnych
- Przygotowanie urządzeń dylatacyjnych do montażu
- Montaż studni odwodnieniowych za przycz. A
- Wykonano izolację termozgrzewalną na połączeniu płyty przejściowej ze ścianką zapleczną i skrzydełkami - podpora C
- Zasypka płyty przejściowej za podporą A
- Ułożenie kolektora odwodnienia za podporą C
WD-29A
- Montaż desek i krawężników na UN JL
- Przygotowanie powierzchni UN JL do ułożenia izolacji z papy(na szer. jezdni)
- Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach
WD-29
- Izolacja płyt przejściowych A i A1
- Wklejanie prętów poszerzenia ścianek zaplecznych oś A, A1, C i D1
- Wykonywanie materaca za podporą C/D1
- Zbrojenie progu pod płytę najazdową C i D1
- Przygotowanie powierzchni płyty pod kapami JL do ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej
- Przygotowanie do montażu dylatacji w osi A
- Betonowanie progu pod płytę najazdową C i D1
WD-30
- bruki na stożkach
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych
- montaż krawężnika zanikającego str. Północna
- osadzenie dylatacji NL podpora A
PE-9
- kontynuacja budowy materaca odciążającego za p.A
- naprawa powierzchni betonowej wsporników pod płyty przejściowe (po demontażu płyt przejściowych po Salini) za p.A
- izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi UN NL i NP.
WD-31 i PT KGHM
- deskowanie, zbrojenie progów pod płytami przejściowymi (NL)
- oczyszczenie zbrojenia i przygotowania do montażu dylatacji mostowych
- betonowanie gzymsów na skrzydłach p.A i B
- kosmetyka UN i podpór
- deskowanie, zbrojenie progów pod płytami przejściowymi (NL)
PE-10
- montaż korytek zabezpieczających dylatacje poziome i podłużne UN
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - hydrofobizacja ustroju nośnego, obie jezdnie
PE-11A
- Uszczelnienie krawężników kamiennych pomiędzy krawężnikami oraz między krawężnikiem a kapą chodnikową
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - hydrofobizacja ustroju nośnego
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
PE-11B
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - hydrofobizacja ustroju nośnego
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką brukową
PE-12A
- Wykonanie uszczelnienia między kapą a gzymsem, wypełnienie szczelin dylatacyjnych chodnika
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - hydrofobizacja ustroju nośnego
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
PE-12B
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych, podpora 1 i 2
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką brukową
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - hydrofobizacja ustroju nośnego
WD-33A
- Uszczelnienie krawężników kamiennych
- Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, strona prawa - warstwa gruntująca
WA-1
- Naprawa stożków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż umocnienia stożka kostką brukową, podpora 1, j. lewa
PG-1
- Wykonanie korytka ściekowego wzdłuż skrzydeł
- Uszczelnienie szczelin pionowych profili gzymsowych
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych - hydrofobizacja ustroju nośnego
- Wykonanie powłoki specjalnej odpornej na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań - podpora A i B
WA-2
- Naprawa stożków
- Montaż schodów skarpowych, podpora 4, jezdnia prawa
- Umocnienie stożka kostką brukową, podpora 4, j. prawa
- Rozbiórka barier, krawężnika i kostki brukowej w rejonie wymycia zasypki na dojeździe do obiektu
INNE:
- przepust PO/S3 -montaż zbrojenia i deskowania skrzydeł wlotu i wylotu +betonowanie
- przepust P1-MOP2/S3 -montaż zbrojenia i deskowania skrzydeł wlotu i wylotu +betonowanie
- przepust P4/L1 i P5/L1 montaż zbrojenia i deskowania ławy wlotu +betonowanie 2 etap
- przepust P1/K-LO3L i P1/K-LO4L montaż zbrojenia i deskowania ławy wlotu +betonowanie 2 etap
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego
Kontynuacja prac związanych z uzupełniniem luk w ciągłości kanału technologicznego na całej długości zadania(TG 37+000 do 37+500 JL);
Branża elektroenergetyczna
Dalszy montaż szaf złączy kablowych SZR węzeł Polkowice Północ;
Mop Polkowice uzupełnianie odcinków przewodów oświetleniowych i SZR oraz uzupełnianie warstw zasypki nad przewodami;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - zakończenie wykonania warstw ubezpieczających na skarpach i dnie stawu;
Staw 2 - kontynuacja prac związanych z profilowaniem i wykonaniem warstw ubezpieczających na skarpach i w dnie stawu
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika i profilowanie skarp;
Rozpoczęcie prac profilacyjnych oraz warstw ubezpieczających na skarpach w dnie zbiornika Z-07;
Kontynuacja prac na zjeździe do zbiornika Z-08;
Rozpoczęcie prac na zjeździe do zbiornika Z-06;
Kontynuacja prac ziemnych na rowie melioracyjnym Rów R-1;
Kontynuacja prac ziemnych na cieku Moskorzynka;
Branża kanalizacja deszczowa
Kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
Dokończenie montażu wpustów przy obiekcie WD25C;
Dokończenie montażu wpustów przy obiekcie WD28;
Montażu wpustów przy obiekcie WD29 i WD29A;
Prace wykończeniowe przy zespołach oczyszczających;
Montaż studni wpadowych wraz z piaskownikami przy zespołach oczyszczających UP4A i DA14;
Montaż studni z zastawkami przy zespołach oczyszczających DA6 i UP9A;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z dokończeniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonach MOP'ów
pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

29.03.-04.04.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Humusowanie
- Opornik betonowy
- Ściek przykrawężnikowy
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału oraz pobocza
- W-wa technologiczna
-Podbudowa 0/31,5
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery stalowe - pas rozdziału
- Bariery stalowe - na poboczu
Roboty mostowe:
WD-25C
- Demontaż istniejącego kolektora
- Montaż kolektora odwodnienia ( bez podłączenia dylatacji)
- Rozpoczęcie prac przy wykonaniu nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych ( piaskowanie i gruntowanie)
WD-26
- Rektyfikacja i naprawa stref nadłożyskowych zgodnie z PN
PE-8
- Wykonanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi ( warstwa ochronna jezdnia lewa)
- Wykonanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi ( warstwa 1 i ochronna jezdnia prawa)
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji jezdnia lewa
- Rozpoczęcie montażu deski gzymsowej jezdnia lewa
- Montaż kolektora odwodnienia ( bez podłączenia dylatacji)
WD-27
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji PB jezdnia lewa
- Montaż kolektora odwodnienia ( bez podłączenia dylatacji)
- Rozpoczęcie prac przy wykonaniu nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych ( piaskowanie )
WD-28
- betonowanie płyty przejściowej podpora C
- zbrojenie wnęk dylatacyjnych
- izolacja płyty przejściowej podpora A
WD-29A
- gruntowanie pod papę jezdni lewej i prawej (pod kapami)
- Wykonano izolację grubą pod kapami
- betonowanie dylatacji jezdnia lewa
- wykonywanie kap na skrzydłach
WD-29
- zbrojenie poszerzenia ścianek zaplecznych C, D1, A
- wykonywanie materaca za podporą C/D1
- wykonywanie stożków D1, C
- betonowanie płyty przejściowej za podporą A1
- Wykonano betonowanie płyty przejściowej za A
WD-30
- montaż schodów skarpowych oraz układanie kostki na stożkach
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych i montaż zbrojenia wnęk
- montaż dylatacji NL podpora C
- hydrofobizacja UN
PE-9
- wykonanie pali ekranów przeciwolśnieniowych na dojeździe do obiektu
WD-31 i PT KGHM
- budowa ostatnich 2 warstw materacy za p.A
- osadzenie kolektorów odwodnieniowych w zasypce
- wykonanie przejazdu tymczasowego dla ruchu technologicznego budowy (po prawej jezdni)
- hydrofobizacja ustroju nośnego NL, NP.
- montaż odwodnienia mostowego
- papa termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi na ustroju NL (I warstwa) - wykonano
- deskowanie, montaż desek gzymsowych oraz betonowanie gzymsów na skrzydłach p. A, B
- budowa ostatnich 2 warstw materacy za p.A
- wykonanie przejazdu tymczasowego dla ruchu technologicznego budowy (po prawej jezdni)
- kosmetyka UN i podpór - w trakcie
PE-10A
- montaż korytek zabezpieczających dylatacje poziome i podłużne UN - w trakcie
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej
PE-11A
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
PE-11B
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2
- Montaż nowej dylatacji, podpora 1 i 2
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektu
PE-12
- Wiercenie otworów pod zbrojenie wnęki dylatacyjnej
PE-12A
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
PE-12B
- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
- Beton kap chodnikowych na skrzydłach
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektu
WA-1
- Naprawa stożków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż schodów skarpowych, podpora 1, j. lewa
- Montaż umocnienia stożka kostką brukową, podpora 1, j. lewa
- Montaż nowej dylatacji, podpora 1, j. prawa
PG-1
- Wykonanie korytka ściekowego wzdłuż skrzydeł
WA-2
- Naprawa stożków
Inne:
- Przepust PO/S3 montaż zbrojenia i deskowania ław 2 etap +betonowanie
- Przepust P1/K-LO3L montaż deskowania i zbrojenia ław 1 etap +beton
- przepust P1/P-LO1P wykonanozbrojenie i deskowanie skrzydeł wlotu i wylotu +betonowanie
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego
- Kontynuacja prac związanych z uzupełniniem luk w ciągłości kanału technologicznego na całej długości zadania;
Branża elektroenergetyczna
- Dalszy montaż szaf złączy kablowych SZR węzeł Polkowice Południe i węzeł Lubin Północ
- Montażem systemu Arotmost na obiektach WD32;
- Dokończenie prac związanych z montażem słupów w rejonie MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
- Staw 1 - kontynuacja wykonania warstw ubezpieczających na skarpach i dnie stawu;
- Staw 2 - rozpoczęcie prac związanych z profilowaniem i wykonaniem warstw ubezpieczających na skarpach i w dnie stawu;
- Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika i profilowanie skarp;
- Kontynuacja prac związanych z wykonaniem warstw ubezpieczających w dnie (żwir i chymus) skarpach zbiornik Z-06;
- Rozpoczęcie prac profilacyjnych na skarpach Z-07;
- Rozpoczęcie prac na zjeździe do zbiornika Z-08;
- Dokończenie prace na zjeździe do zbiornika Z-09;
- Dokończenie prace na zjeździe do zbiornika Z-10;
- Kontynuacja prac ziemnych na rowie melioracyjnym Rów R-1
- rozpoczęto prace na cieku Moskorzynka w zakresie czyszczenie i regulacja odpływu;
Branża kanalizacja deszczowa
- Kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- Montaż wpustów przy obiekcie WD25C;
- Montaż wpustów przy obiekcie WD28;
- Prace wykończeniowe przy zespołach oczyszczających;
- Montaż studni wpadowych wraz z piaskownikami przy zespołach oczyszczających UP2A i DA14;
- Montaż studni z zastawkami przy zespołach oczyszczających DA5 i DA12;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prace związane z dokończeniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonach MOP'ów;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

22.03.-28.03.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Opornik betonowy
- Kostka betonowa
- Ściek podchodnikowy
- W-wa technologiczna
- Nasyp
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału oraz pobocza
- Nawierzchnia poboczy
- Betonowanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze
- bariery stalowe -pas rozdziału
Branża mostowa:
WD-25A
- Ułożenie geokraty na stożkach ( zależnie od warunków pogodowych) z humusowaniem
WD-25C
- Ułożenie geokraty na stożkach ( zależnie od warunków pogodowych) z humusowaniem - Nie wykonano (kolizja z zakresem branżowym)
PE-8
- Montaż geokraty na stożkach skarpowych
- Montaż kotew talerzowych wklejanych na skrzydłach
- Zbrojenie i deskowanie dylatacji jezdni lewej
- Montaż górnych części kotew talerzowych na ustroju nośnym jezdnie lewa
WD-27
- Montaż zbrojenia i deskowanie dylatacji podpory B jezdnia lewa
WD-28
- Beton płyty najazdowej PA
- Izolacja progu pod płytę najazdową PC
- Beton podkładowy pod płytę najazdową PC
- Dozbrajanie wnęk dylatacyjnych
- Zamknięcie materaca za podporą C- do spodu płyty najazdowej
WD-29A
- Wykonywanie kap chodnikowych skrzydeł
- Dozbrajanie i deskowanie dylatacji
- Zagruntowanie pod kapami chodnikowymi jezdni lewej
WD-29
- Zakończenie zbrojenia płyt najazdowych A/A1
- Betonowanie płyty najazdowej A
- Demontaż dylatacji A
- Zbrojenie poszerzenia ścianki zaplecznej A
- Wykonywanie materaca C/D1
- Nasyp stożka C/D1
WD-30
- oczyszczenie zbrojenia wnęk dylatacyjnych, wiercenie pod pręty wklejane - dylatacje jezdni lewej
- zasypki murków oporowych
PE-9
- budowa materaca za p.A - warstwa 7
- budowa stożków nasypowych przy p.A
WD-31 i PT KGHM
- budowa materacy za przyczółkiem p.A
- kosmetyka spodu konstrukcji UN
- zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach
- demontaż deskowania ścianek zaplecznych na p.B
- deskowanie gzymsów na skrzydłach i montaż desek gzymsowych
- budowa materacy za przyczółkiem p.B
PE-10
- wykonywanie betonu ochronnego izolacji UN oś A1-A2
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej
- Rozbiórka wadliwie wykonanej kapy chodnikowej na skrzydle, podpora 2, jezdnia lewa
PE-11B
- Montaż zbrojenia wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 2
- Montaż podwalin pod ekrany
PE-12
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych - przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu zbrojenia
- Wykonanie umocnienia skarp stożków geokratą z humusowaniem, jezdnia lewa
PE-12B
- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
- Montaż krawężnika na kapach chodnikowych na skrzydłach
- Montaż podwalin pod ekrany
WA-1
- Naprawa stożków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. prawa
- Rozbiórka umocnienia stożka, podpora P3, j. lewa
PG-1
- Wykonanie korytka ściekowego wzdłuż skrzydeł
WA-2
- Naprawa stożków
Inne:
- przepust P2/S3 montaż zbrojenia i deskowania skrzydeł +betonowanie
- Przepust P1/P-LO1L montaż zbrojenia i deskowania skrzydeł +betonowanie
- Przepust P1 -MOP 2 /S3 montaż zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej 2 etap
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
- Kontynuacja prac związanych z uzupełniniem luk w ciągłości kanału technologicznego na całej długości zadania;
Branża elektroenergetyczna
- Dokończenie prac związanych z montażem słupów w rejonie MOP Polkowice;
- Prace związane z montażem/przestawieniem infrastruktury niezbędnej do montażu transformatorów na MOP Lubin i Polkowice;
- Montażem systemu Arotmost na obiektach WD26 i WD32;
- Montaż złączy kablowych do Systemu Zarządzania Ruchem
Branża hydrotechniczna
- Staw 2 - kontynuacja wykonania warstw ubezpieczających na skarpach i dnie stawu;
- Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika;
- Kontynuacja prac związanych z wykonaniem warstw ubezpieczających w dnie i skarpach zbiornik Z-06;
- Dokończenie prace na zjeździe do zbiornika Z-10;
- Dokończenie prace na zjeździe do zbiornika Z-09;
- Rozpoczęcie prac na rowie melioracyjnym Rów R-1
Branża kanalizacja deszczowa
- Kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- Montaż wpustów przy obiekcie WD25C;
- Prace wykończeniowe przy zespołach oczyszczających;
- Zakończenie prace związane z dokończeniem kanału DA17 przy obiekcie WD31;
- Montaż studni wpadowych wraz z piaskownikami w rejonie obiektu WD31;
- Montaż studni wpadowych wraz z piaskownikami przy zespołach oczyszczających UP2A i DA14;
- Montaż studni z zastawkami przy zespołach oczyszczających DA5 i DA12;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prace związane z przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonach MOP'ów;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

15.03.-21.03.2021r.
Roboty drogowe:
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Humusowanie
- Obrzeże
- Podbudowa pod kostkę brukową
- Kostka betonowa
- W-wa technologiczna
- Nasyp
- Wykop fundamentów pod konstrukcje wsporcze
- Betonowanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż schodów PA, JL
- Skarpowanie stożków dla wykonania geokraty
WD-25C
- Zakończenie montażu ścieku przykrawężnikowego oraz drenażu
- Skarpowanie stożków dla wykonania geokraty
PE-8
- Skarpowanie stożków dla wykonania geokraty
- Montaż zbrojenia dylatacji PA i PB jezdnia lewa
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi jezdni lewej
- Rozpoczęcie montażu geokraty na stożkach skarpowych
- Montaż kotew talerzowych wklejanych na skrzydłach
WD-27
- Przygotowanie wnęk dylatacyjncyh do montażu zbrojenia- lokalne podkucie, piaskowanie zbrojenia
- Przygotowanie i rozpoczęcie montażu zbrojenia dylatacji
WD-28
- Zbrojenie płyty najazdowej PA
- Dozbrajanie wnęk dylatacyjnych
- Zbrojenie i deskowanie progu pod płytę PC
- Zamknięcie materaca za podporą C- do spodu płyty najazdowej
- Zabetonowano próg za podporą C
WD-29A
- Wykonywanie kap chodnikowych skrzydeł
- Dozbrajanie i deskowanie dylatacji
WD-29
- Zbrojenie płyt najazdowych A/A1
- Wykonywanie materaca za C/D1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej PB
- Zbrojenie poszerzenia ścianek zaplecznych C/D1
WD-30
- oczyszczenie zbrojenia wnęk dylatacyjnych, wiercenie pod pręty wklejane - dylatacje jezdni lewej zasypki murków oporowych
WD-31 + PT KGHM
- budowa materacy za przyczółkiem p.A
- kosmetyka spodu konstrukcji UN
- zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach
- deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych na p. B obie jezdnie
- zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach
- budowa materacy za przyczółkiem p.B
WD-32
- Rektyfikacja łożysk
PE-10
- zabezpieczenie powierzchni odkrytych materacy przed promieniowaniem UV geowłókniną
- wykonywanie betonu ochronnego izolacji UN
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej
- Rozbiórka wadliwie wykonanej kapy chodnikowej na skrzydle, podpora 2, jezdnia lewa
PE-11B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, podpora 1
- Montaż zbrojenia wnęki dylatacyjnej, podpora 2
- Wykonanie umocnienia skarp geokratą z humusowaniem
- Montaż zbrojenia wnęki dylatacyjnej, podpora 1
PE-12
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych - przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu zbrojenia
- Wykonanie umocnienia skarp stożków geokratą z humusowaniem, jezdnia prawa
PE-12A
- Usunięcie starego humusu na stożkach i uzupełnienie nowym
PE-12B
- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
- Wykonanie umocnienia skarp geokratą z humusowaniem
WA-1
- Naprawa stożków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. prawa
PG-1
- Wykonanie korytka ściekowego wzdłuż skrzydeł
WA-2
- Naprawa stożków
INNE:
- przepust P4/S3 montaż zbrojenia i deskowania skrzydeł wlotu i wylotu
- przepust P0/S3 wykop pod fundament
- przepust P1/P -LO1L i P1/P-LO1P-montaż zbrojenia ławy 2 etap
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
Kontynuacja prac związanych z uzupełniniem luk w ciągłości kanału technologicznego na całej długości zadania;
Branża elektroenergetyczna
Dokończenie prac związanych z montażem słupów w rejonie MOP Polkowice;
Prace związane z montażem/przestawieniem infrastruktury niezbędnej do montażu transformatorów na MOP Lubin i Polkowice;
- rozpoczęto prace związane z montażem systemu Arotmost na obiektach WD26 i WD32
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - kontynuacja wykonania warstw ubezpieczających na skarpach i dnie stawu;
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika;
- rozpoczęto prace w dnie i skarpach zbiornik Z-06;
- rozpoczęto prace na zjeździe do zbiornika Z-10;
Branża kanalizacja deszczowa
- kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
-prace związane z montażem zespołu oczyszczającego DB1 przy zbiorniku Z-15;
- montaż studni DA8b/1;
- montaż wpustów przy obiekcie WD25C;
- prace wykończeniowe przy zespołach oczyszczających;
- rozpoczęto prace związane z dokończeniem kanału DA17 przy obiekcie WD31;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonach MOP'ów;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

08.03.-14.03.2021r.
Roboty drogowe:
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Ściek trójkąnty
- Montaż przepustów PEHD
- w-wa technologiczna
- nasyp
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż schodów PA, JL
- Montaż uchwytów drabin
WD-25B
Przygotowanie desek i krawężników do odbioru
WD-25C
- Montaż wpustów
- Rozpoczęcie montażu korytek ściekowych
- Montaż uchwytów drabin
PE-8
- Dozbrajanie wnęk dylatacyjnych A, B JL
- Regulacja studni PA, JP
WD-28
- Montaż rury osłonowej odwodnienia w zasypce za przyczółkiem C
- Zakończenie materaca za przyczółkiem A
- Beton podkładowy pod płytę przejściową A
- Brukowanie skarp
- Dozbrajanie wnęk dylatacyjnych
WD-29A
-Beton podkładowy pod kapy chodnikowe skrzydeł PA
- Rozpoczęcie wykonywania kap chodnikowych na skrzydłach PB
WD-29
- Wykonywanie materacy za C/D1
- Piaskowanie rozkutych wnęk dylatacyjnych
- Rozkuwanie wnęki dylatacyjnej PA
- Rozpoczęcie naprawy stref bloków kotwiących- w osi D1
- Montaż rusztowań elewacyjnych
WD-30
- betonowanie podwaliny umocnienia stożka nasypowego - p. C NL
- deskowanie i betonowanie podwaliny umocnienia stożka nasypowego - p. A NL
- wykop i deskowanie podwaliny umocnienia stożka nasypowego - p. C NP.
- demontaż dylatacji modułowych na jezdni prawej UN
- wykuwanie, piaskowanie i dozbrojenie stref zakotwień dylatacji na UN nitki lewej
PE-9
- kontynuacja budowy materaca odciążającego i stożków nasypowych za przyczółkiem p. A
WD-31 i PT KGHM
- demontaż deskowania ścianek zaplecznych na podporze w osi A
- zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych podpory w osi B
- kosmetyka powierzchni betonowej UN i podpór
- odkrycie materaca odciążającego przyczółek za podporą B, inspekcja istniejącego materaca, kontynuacja robót związanych z wykończeniem materacy odciążających przyczółek za p.B
- prace związane z wykonaniem gzymsów na skrzydłach podpory A, B (zbrojenie, deskowanie, montaż desek gzymsowych)
WD-33
- Oczyszczenie i uszczelnienie korytek ściekowych na obiekcie
PE-10
- deskowanie lica betonu ochronnego izolacji - dla pozostałych segmentów UN
- beton ochronny izolacji na 4 segmentach UN
PE-11
- Uzupełnienie humusu na stożkach, po wykonaniu umocnienia skarp geokratą
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej
PE-11A
- Usunięcie starego humusu na stożkach i uzupełnienie nowym
PE-11B
- Prace związane z rokuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, podpora 1
- Montaż zbrojenia wnęki dylatacyjnej, podpora 2
- Wykonanie umocnienia skarp geokratą z humusowaniem
PE-12
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych - przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu zbrojenia
- Przygotowanie skarp pod wykonanie umocnienia
- Przygotowywanie wnęki dylatacyjnej pod montaż zbrojenia
PE-12A
- Usunięcie starego humusu na stożkach i uzupełnienie nowym
PE-12B
- Ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na skrzydłach
- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
- Wykonanie umocnienia skarp geokratą z humusowaniem
WA-1
- Naprawa stożków - podpora 1, j. lewa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
WA-2
- Rozbiórka umocnienia stożka, podpora 1, jezdnia lewa
- Naprawa stożków
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
Kontynuacja prac związanych z uzupełniniem luk w ciągłości kanału technologicznego na całej długości zadania;
Branża elektroenergetyczna
Dokończenie prac związanych z montażem słupów w rejonie MOP Polkowice;
Rozpoczęcie prac związanych z montażem/przestawieniem infrastruktury niezbędnej do montażu transformatorów na MOP Lubin i Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - kontynuacja wykonania warstw ubezpieczających na skarpach stawu;
Prac na kanale hydrotechnicznym KH1.2
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika;
Prace przygotowawcze na rowie Rów R-1;
Branża kanalizacja deszczowa
- kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- kontynuacja prac związanych z regulacja wpustów na odcinku 38+050 - 38+615 ściek L
38+692 - 39+018 ściek P
39+750 - 40+040 ściek P
40+000 - 40+300 ściek L
-prace związane z montażem zespołu oczyszczającego DB1 przy zbiorniku Z-15;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prace związane z przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonach MOP'ów;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

01.03.-07.03.2021R.
Roboty drogowe:
- Humusowanie
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Wywóz betonów, gruzów, asfaltów - po poprzednim wykonawcy
- Ściek trójkąnty
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Montaż przepustów PEHD
- W-wa technologiczna
- Oznakowanie pionowe
Roboty mostowe:
WD-25C
- Zasypka głowic pali ekranów
PE-8
- Rozpoczęcie montażu zbrojenia wnęk dylatacyjnych- oś B JL
- Montaż kotew na skrzydłach- zgodnie z PN
- Przygotowanie do montażu desek gzymsowych na skrzydłach JL
WD-28
- Wykonanie progu pod płytę najazdową za PA
- Wykonywanie materaca za PC
- Brukowanie skarp
- Wiercenie otworów pod pręty kotwiące dylatacje
WD-29A
- Montaż kolektorów odwodnienia w zasypce za PA
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe skrzydeł PA
WD-29
- Wykonanie stożka PA
- Wykonywanie materaca PA
- Beton podkładowy pod płytę najazdową PA
- Rozkuwanie wnęki dylatacyjnej B1
- Zbrojenie płyty najazdowej PA1
- Przygotowanie do obrukowania stożków A, A1
- Piaskowanie rozkutych wnęk dylatacyjnych
WD-30
- deskowanie fundamentów umocnienia stożków nasypowych p.A NL, p.C NP.
- demontaż dylatacji modułowych na ustroju nitki lewej - zgodnie z programem naprawczym
PE-9
- kontynuacja odbudowy materaca i stożków nasypowych za podporą A
WD-31 +PTKGHM
- kontynuacja zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej podpory w osi A (nitka lewa i prawa), betonowanie ścianki
- izolacja termozgrzewalna na pionowej powierzchni wspornika UN jezdni prawej
- betonowanie warstwy ochronnej papy termozgrzewalnej ustroju nośnego jezdni prawej
- Rozbiórka pomostów roboczych wzdłuż gzymsów UN dla obu jezdni
- zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł p.B
WD-33
- Montaż ścieku skarpowego
- Uszczelnianie desek gzymsowych nad jezdnią lewą (przęsło B-C)
PE-10
- Rozbiórka okładziny materacy z bloczków prefabrykowanych w osiach B1, C1
PE-11
- Umocnienie skarp geokratą wykonane, do uzupełnienia humus na stożkach jezdni lewej
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych - przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu zbrojenia
PE-11B
- Dokończenie formowanie stożków
- Przygotowanie skarp pod wykonanie umocnienia
- Prace związane z rokuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, podpora 1
- Montaż zbrojenia wnęki dylatacyjnej, podpora 2
- Wykonanie umocnienia skarp geokratą z humusowaniem
PE-12
- Przygotowanie skarp pod wykonanie umocnienia
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych - przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu zbrojenia
PE-12B
- Dokończenie zasypki głowic pali ekranów przeciwolśnienowych
- Dokończenie formowania stożków
- Przygotowanie skarp pod wykonanie umocnienia
- Wiercenie otworów pod kotwy na skrzydłach
- Montaż deskowania pod wykonanie betonu podkładowego kap chodnikowych na skrzydłach
WA-1
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych - przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu zbrojenia
- Naprawa stożków
- Wiercenie otworów pod zbrojenie wnęki dylatacyjnej
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
Branża elektroenergetyczna
Montaż słupów w rejonie MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - rozpoczęcie warstw ubezpieczających na skarpach stawu;
Prac na kanale hydrotechnicznym KH1.2
Dokończenie profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-09;
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
- kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- kontynuacja prac związanych z regulacja wpustów na odcinku 38+050 - 38+615 ściek L
38+692 - 39+018 ściek P
39+750 - 40+040 ściek P
40+000 - 40+300 ściek L
- dokończenie warstw zasypki przy zespole DA5 i DA21;
- rozpoczęto prace przygotowawcze pod montaż zespołu oczyszczającego DB1 przy zbiorniku Z-15;
Branża wodno-kanalizacyjna
Rozpoczęcie prac związanych z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Pozostale:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

22.02.-28.02.2021r.
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Humusowanie
- Wykonywanie umocnienia skarpy 40+504 - 40+540 str. L
- Frezowanie nawierzchni
- Wywóz betonów, gruzów, asfaltów - po poprzednim wykonawcy
- Montaż przepustów PEHD
- Materac zabezpieczający
Branża mostowa:
WD-25C
- Wykonano izolację głowic pali ekranów
- W trakcie zasypka głowic pali ekranów
PE-8
- Przygotowanie wnęk do dylatacji PB JP do montażu zbrojenia
- Montaż kolektora odwodnienia za PB
- Ułożono beton podkładowy pod kapy chodnikowe skrzydeł PB
WD-28
- Wykuwanie wnęk dylatacyjnych
- Śrutowanie powierzchni płyty UN
- Wykonywanie materaca za PA
- Naprawa izolacji skrzydeł i montaż maty drenarskiej PC
- Rozbiórka wierzchniej warstwy materaca za PC
- Wiercenie otworów pod zbrojenie zespalające
WD-29A
- Montaż kolektorów odwodnienia w zasypce za PA
- Zasypka i beton podkładowy kap na skrzydłach PC
- Zbrojenie wnęk dylatacyjnych jezdni lewej
WD-29
- Wykonywanie stożka PA
- Wykonywanie materaca PA i deskowanie pod beton podkładowy płyty najazdowej
- Rozkuwanie wnęk dylatacyjnych za C1,B
- Zbrojenie płyty najazdowej PA1
- Montaż rusztowania PD1
- Montaż podestów dla przygotowania wnęk dylatacyjnych C/D1
- W trakcie rozkuwanie wnęki B1
- Wykonano próg pod plytę najazdową PA
WD-30
- wykopy pod fundamenty umocnienia stożków nasypowych p.A NL, p.C NP
PE-9
- wznowienie odbudowy materaca i stożków nasypowych za podporą A - po rozmarznięciu podłoża gruntowego
WD-31+PT KGHM
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpory w osi A (nitka lewa i prawa)
- demontaż deskowania gzymsów ustroju nośnego
- wykonanie betonu ochronnego izolacji na ustroju nośnym jezdni lewej
WD-33
- Montaż ścieku skarpowego
- Wymiana uszkodzonych desek gzymsowych - podpora C
- Uszczelnianie desek gzymsowych nad jezdnią lewą (przęsło B-C)
PE-10
- Rozbiórka okładzin gruntu zbrojonego obiekty PE-10B, PE-10C
PE-11
- Przygotowanie skarp pod wykonanie umocnienia
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
PE-11B
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, podpora 1
- Przygotowanie skarp pod wykonanie umocnienia
PE-12B
- Dokończenie zasypki głowic pali ekranów przeciwolśnienowych
WA-1
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu 2 profilowanie skarp i dna;
Rozpoczęcie prac na kanale hydrotechnicznym KH1.2
Dokończenie profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-09;
Zbiornik Z-11 - dokończenie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
- kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- kontynuacja prac związanych z regulacja wpustów na odcinku 38+050 - 38+615 ściek L
38+692 - 39+018 ściek P
39+750 - 40+040 ściek P
40+000 - 40+300 ściek L
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

15.02.-21.02.2021r.
Roboty drogowe:
- Plantowanie terenów płaskich
- Profilowanie skarp i rowów
- Wykonywanie umocnienia skarpy 40+504+-40+540 str L
Branża mostowa:
PE-10
- rozbiórka murów oporowych (okładzina z bloczków) podpora B i C - w przypadku sprzyjających warunków
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy stawu 2 profilowanie skarp i dna;
Dokończenie profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-09;
Zbiornik Z-11 - dokończenie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
- kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- kontynuacja prac związanych z regulacja wpustów na odcinku 38+050 - 38+615 ściek L
38+692 - 39+018 ściek P
39+750 - 40+040 ściek P
40+000 - 40+300 ściek L
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 2 - rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy stawu 2 profilowanie skarp i dna;
Dokończenie profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-09;
Zbiornik Z-11 - dokończenie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace ziemne w czaszy zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
- kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- kontynuacja prac związanych z regulacja wpustów na odcinku 38+050 - 38+615 ściek L
38+692 - 39+018 ściek P
39+750 - 40+040 ściek P
40+000 - 40+300 ściek L
Branża wodno-kanalizacyjna
- zamontowano podpory w studniach na kolizji nr 5;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

08.02.-14.02.2021r.
Roboty drogowe:
- Plantowanie terenów płaskich
- Wykonywanie umocnienia skarpy 40+504+-40+540 str L
Branża mostowa:
PE-10
- rozbiórka murów oporowych (okładzina z bloczków) podpora B i C - w przypadku sprzyjających warunków
PE-12B
- Regulacja/montaż desek gzymsowych na skrzydłach
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+300;
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu profilowanie skarp i dna;
Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-09;
Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Zbiornik Z-15
Branża kanalizacja deszczowa
- kontynuacja prac związanych z regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- kontynuacja prac związanych z regulacja wpustów na odcinku 38+050 - 38+615 ściek L
38+692 - 39+018 ściek P
39+750 - 40+040 ściek P
40+000 - 40+300 ściek L
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

01.02.-07.02.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie skarp
- Plantowanie terenów płaskich
- Montaż przepustów
- Odhumusowanie
- Montaż barier
- Wywóz odpadu w ramach Aneksu nr 6 - po poprzednim wykonawcy
Roboty mostowe:
WD-28
- Ścianka zapleczna PC- betonowanie
- Wykonywanie materaca za podporą A
- Wykonano zbrojenie progów pod płyty najazdowe- prefabrykacja
WD-29A
- Przygotowanie do betonu podkładowego pod kapy chodnikowe skrzydeł PB
WD-29
- Zbrojenie progu pod płytę najazdową PA
- W trakcie zbrojenie płyty najazdowej PA1
- Przygotowanie podparcia dla deskowania betonu podkładowego pod płytę przejściową (nad szczeliną za przyczółkiem)
WD-31 + PT KGHM
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpory A
- kosmetyka betonu na spodzie UN obu jezdni
- betonowanie gzymsów ustroju nośnego jezdni lewej i prawej
- betonowanie górnej części ścianek za materacami podpory B
PE-11
- Demontaż krawężników przed obiektem, jezdnia lewa
WA-1
- Prace porządkowe
PE-11B
- Regulacja/montaż desek gzymsowych na skrzydłach
PE-12B
- Regulacja/montaż desek gzymsowych na skrzydłach
Inne:
- P-4 - betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu (wykonano)
- P-3 - betonowanie ławy fundamentowej (1 etap) - wykonano
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 40+000;
Branża elektroenergetyczna
- Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
- Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu profilowanie skarp i dna;
- Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-08;
- Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wysokościowa studni w km 40+300 do 37+300
- uzupełnianie elementów montażowych zespołów oczyszczających (panele włazy);
- regulacja wpustów na odcinku 38+050 - 38+615 ściek L
38+692 - 39+018 ściek P
39+750 - 40+040 ściek P
40+000 - 40+300 ściek L
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

25.01.-31.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie skarp
- Humusowanie skarp
- Plantowanie terenów płaskich
- Montaż barier
- Montaż przepustów
- Odhumusowanie
- Kruszenie betonów, gruzów, asfaltów - po poprzednim wykonawacy
Roboty mostowe:
WD-28
-Deskowanie ścianki zaplecznej podpora C
- Za podporą A rozbiórka wierzchniej warstwy materaca
- Wykonano izolację powłokową skrzydeł PA wraz z drenażem
- Rozpoczęto odtwarzanie materaca za podporą A
WD-29
- Beton podkładowy pod płytę przejściową A1
- Za podporą A rozbiórka wierzchniej warstwy materaca
- Rozbiórka progu pod płytę najazdową A- roboty wykonane przez poprzedniego wykonawcę
PE-9
- Budowa materaca odciążającego za przyczółkiem (podpora A)
WD-31 + PT KGHM
- kosmetyka ustroju nośnego (od spodu konstrukcji) po demontażu deskowania poprzecznic
- konstrukcja wsporników ustroju nośnego (montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie)
- dokończenie ścianek za materacami
PE-11B
- Regulacja desek gzymsowych na skrzydłach
WA-1
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
Inne
P-10 zasypki skrzydeł wlotu i wylotu
P-4 zbrojenie i beton ławy wlotu i wylotu 2 etap
P-3 i P-5 wykop pod ławy fundamentowe
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 39+000;
Branża elektroenergetyczna
- Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
- Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu profilowanie skarp i dna;
- Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-08;
- Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

18.01.-24.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie skarp
- Humusowanie skarp
- Plantowanie terenów płaskich
- Montaż barier
Roboty mostowe:
WD-28
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PC
WD-29
- Przygotowanie do betonu podkładowego pod płytę przejściową A1
WD-31 i PT KGHM
- kosmetyka ustroju nośnego (od spodu konstrukcji) po demontażu deskowania poprzecznic
- konstrukcja wsporników ustroju nośnego (montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie)
WA-1
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 39+000;
- rozpoczęto prace związane z kanałem technologicznym przy DO2/1 w km 0+000 do 0+110 (rejon otaczarni)
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu profilowanie skarp i dna;
Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-08;
Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
Prac nie przewidziano
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

11.01.-17.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie skarp
- Humusowanie skarp
Roboty mostowe:
WD-28
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PC
WD-31 oraz PT KGHM
- Dokończenie demontażu rusztowania UN nitka prawa
-Rozpoczęcie konstrukcji wspornika ustroju nośnego (montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie)
PE-12B
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
WA-1
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Rozpoczęcie prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 39+000
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu;
Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-08;
Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
Prace związane z gromadzeniem dokumentacji wykonanych elementów;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

04.01.-10.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie i humusowanie skarp
- Inne: Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty mostowe:
WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-08, WD-27, WD-28, WD-29A, WD-29, WD-30, PE-09, WD-31, PT KGHM, WD-32, WD-33, PE-10, PE-11, PE-11A, PE-11B, PE-12, PE-12A, PE-12B, WD-33A, WA-1, PG-1, WA-2, Inne:
- Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża elektroenergetyczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża hydrotechniczna
- prace wykończeniowe w dnie i na skaprach w zbiornikach
- prace wykończeniowe z dnie i skarpach w zbiorniku Z-08
- prace związane z przygotowaniem skarp do montażu ubezpieczenia
- kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu nr 1
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża wodno-kanalizacyjna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy / przerwy świąteczno-noworocznej
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy
- monitoring osiadań

28.12.2020r.-03.01.2021r.
Roboty drogowe:
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-08, WD-27, WD-28, WD-29A, WD-29, WD-30, PE-09, WD-31, PT KGHM, WD-32, WD-33, PE-10, PE-11, PE-11A, PE-11B, PE-12, PE-12A, PE-12B, WD-33A, WA-1, PG-1, WA-2, Inne:
- Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża elektroenergetyczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża wodno-kanalizacyjna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy / przerwy świąteczno-noworocznej
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy

21.12.-27.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Inne: Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-08, WD-27, WD-28, WD-29A, WD-29, WD-30, PE-09, WD-31, PT KGHM, WD-32, WD-33, PE-10, PE-11, PE-11A, PE-11B, PE-12, PE-12A, PE-12B, WD-33A, WA-1, PG-1, WA-2, Inne:
- Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- prac nie przewidziano;
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 - dalsze profilowanie wyjazdu;
- Zbiornik Z11 - prace z umocnieniem skarp i rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z10 - profilowanie wyjazdu;
- Zbiornik Z09 - profilowanie wyjazdu i prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z08 - kontynuacja prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 - przygotowanie do odbioru warstwy kam 31,5/63mm;
- Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy Stawu 1;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP4A; DA6; DA9; (osadnik i separator)
- prace związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A
- prace porządkowe (czyszczenie studni i wpustów) TG 37+300 do 40+300
Branża wodno-kanalizacyjna
Planowany odbiór i przekazanie do eksploatacji kolizji wodociągowych nr 5.
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych
- zabezpieczenie terenu budowy na okres zimowy

14.12.-20.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nasyp - uzupełnienie pasa rozdziału
- Kostka brukowa betonowa
- Rozbiórka podbudowy
- Rów chłonny
- Odhumusowanie
- W-wa technologiczna
- Bariery drogowe
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
WD-25A
- Demontaż słupów ekranów
WD-25C
- Betonowanie kap chodnikowych skrzydeł
- Izolacja oraz obsypka głowic ekranów
WD-26
-Obyspka podwaliny stożków przy PA i zasypka wierzchu fundamentu PA, zgodnie z KNA
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych jezdnia prawa
WD-27
- Demontaż dylatacji jezdni prawej
WD-28
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PA
- Betonowanie ścianki zaplecznej PA
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PC
WD-29A
- Zbrojenie dylatacji zgodnie z PN PA, lewa
WD-29
- Deskowanie i betonowanie podwaliny stożka PA
-Wykonanie stożków nasypowych A, A1
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
- porządkowanie terenu budowy
WD-31 + PT KGHM
- Rozbiórka szalunków ustroju - nitka prawa
- Demontaż rusztowań - nitka prawa
- przygotowanie powierzchni styku ścianek zaplecznych - podpora B
- porządkowanie terenu budowy
- Rozbiórka oczepu tymczasowego pod obiektem
- izolacja z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego NL i NP
- porządkowanie terenu budowy
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- wykonanie betonu ochronnego izolacji ustroju nośnego w segmentach PE-10A1 i PE-10A6 przęśle A1-A2
- Porządkowanie tereny budowy
PE-12
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
PE-12B
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
PG-1
- Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 - dalsze profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu;
- Zbiornik Z11 - rozpoczęcie prac z umocnieniem skarp i rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z10 - profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu;
- Zbiornik Z09 - profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z08 - kontynuacja prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 - dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm i wyprofilowanie dna z przygotowaniem do odbioru;
- Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy Stawu 1;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP3A; DA8; DA9; (osadnik i separator)
- montażu umocnień przykanalików/kanałów na DD13a i w rejonie Ronda Polkowice PN
- prace związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A
Branża wodno-kanalizacyjna
- Planowany odbiór i przekazanie do eksploatacji kolizji wodociągowych nr 5.
- zrealizowano prace naprawcze na kolizji ciepłociągu w km 37+500 JP
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

07.12.-13.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nasyp - uzupełnienie pasa rozdziału
- Obrzeża
- Kostka brukowa betonowa
- Rozbiórka podbudowy bitumicznej (frezowanie)
- Umocnienie skarpy - siatka antyerozyjna
- Rów chłonny
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25C
- Montaż słupów ekranów PA i betonowanie głowic PA, PB
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych jezdnia prawa
- Izolacja cienka głowic ekranów oraz obsypka
WD-27
- Demontaż dylataci jezdnia prawa
WD-28
- Przygotowanie ścianek zaplecznych do betonowania
- Betonowanie stref zakotwień kabli sprężających podpora B
- Montaż schodów skarpowych i umocnienia stożków
WD-29A
- Umocnienie stożków
- Zbrojenie dylatacji zgodnie z PN
WD-29
- Wykonywanie stożków nasypowych A i A1
- Demontaż murka oporowego stożka A- wykonany przez poprzedniego wykonawcę
- Deskowanie podwaliny stożka PA
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
WD-31 oraz PT KGHM
- Rozbiórka szalunków ustroju - nitka lewa
- Demontaż rusztowań - nitka lewa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
- Zbrojenie gzymsów ustroju nośnego
- Rozbiórka oczepu tymczasowego pod obiektem
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej progów przy szczelinach dylatacyjnych
- deskowanie pod beton ochronny izolacji w segmentach PE-10A1 i PE-10A6 przęśle A1-A2 - zakończono
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
PE-11B
- Izolacja cienka głowic ekrany
PE-12B
-Izolacja cienka głowic ekranów
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego - zakończono
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
PG-1
- Rozpoczęcie prac związanych z kosmetyką betonu
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 - dalsze profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu;
- Zbiornik Z11 - dalsze prace związane z wbudowywaniem warstwy filtracyjnej dna z kam. nat. 8-16mm;;
- Zbiornik Z10 - profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu Wykonanie dna z humusem i kam. nat. 8/16mm;
- Zbiornik Z09 - dokończenie prac związanych profilowanie wyjazdu i skarp wokół zjazdu
- Zbiornik Z08 - kontynuacja prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 - dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm i wyprofilowanie dna z przygotowaniem do odbioru;
- Staw 1 - rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy Stawu 1;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP2A; DA5; (osadnik i separator)
- dalsze wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB13 na TG oraz rozpoczęcie montażu umocnień przykanalików/kanałów na DD13a
- prace przygotowawcze związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A (obsypanie wykonanych fundamentów)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

30.11-06.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Frezowanie naweirzchni
- Mieszanka związana cementem C1,5/2
- Rów chłonny
- Humusowanie / rozplantowanie terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25C
- Hydrofobizacja belek skrajnych
- Montaż słupów ekranów od strony PB
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu ustroju nośnego
WD-27
- Wykuwanie dylatacji PB jezdnia prawa
WD-28
- Przygotowanie do betonowania nisz bloków kotwiących na podporze B
- Betonowanie nisz na podporze B
- Przygotowanie ścianek zaplecznych do betonowania
WD-29A
- Montaż zbrojenia dylatacji zgodnie z PN-jezdnia lewa
- Deskowanie dylatacji - jezdnia lewa
- Umocnienie stożków kostką betonową
WD-29
- Wykonywanie stożków nasypowych A i A1
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
WD-31 i PT KGHM
- Montaż szalunku ustroju nośnego - nitka prawa
- Betonowanie ustroju nośnego - nitka prawa
- Demontaż rusztowań - nitka lewa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
- Zbrojenie gzymsów ustroju nośnego
- Rozbiórka oczepu tymczasowego pod obiektem
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej progów przy szczelinach dylatacyjnych
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-12
- Prace porządkowe po rozkuciu wnęki dylatacyjnej
PE-12B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
Inne:
- P6/S3 - izolacja cienka skrzydeł + zasypka
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - betonowanie ław wlotu/wylotu - 1 etap
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - zasypka ław wlotu/wylotu - 1 etap
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - Prefabrykacja zbrojenia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
- rozpoczęcie prac układnie kabli oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
- rozpoczęcie prac na ZSR w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z09 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z08 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
- Staw 1 kontynuacja prac związanych z kanałem hydrotechnicznym;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP8A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB13 na TG oraz rozpoczęcie montażu umocnień przykanalików/kanałów na DD13a
- wykonanie płaszczy zabezpieczających przy separatorach i osadnikach zespołów oczyszczających UP9A;UP13A; DA14A;
- prace przygotowawcze związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A (plac pod dźwig oraz droga dojazdowa)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
-nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

23.11.-29.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Ściek trójkątny
- Gwoździe gruntowe
- Krawężnik monolityczny
- Frezowanie nawierzchni
- Rów chłonny
- Oznakowanie poziome
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
PE-08
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
- Wykonano montaż schodów skarpowych
-Montaż słupów ekranów oraz zabetonowoanie głowic pali.
Wykonanie pali pod słupy usytuowane przy drzwiach
WD-27
- Demontaż dylatacji PB jezdnia prawa
- Zakończenie umocnienia kostką oraz roboty wykończeniowe przy schodach
WD-28
- Profilowanie skarpy pod obiektem dla umocnienia kostką - jezdnia prawa
- Przygotowanie do betonowania nisz bloków kotwiących
- Zabetonowano bloki kotwiące A i C
WD-29A
- Montaż zbrojenia dylatacji zgodnie z PN-jezdnia lewa
- Deskowanie dylatacji - jezdnia lewa
- Zakończenie montażu schodów
- Montaż umocnienia kostką
WD-29
- Wykonywanie stożków nasypowych A i A1
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
WD-31 i PT KGHM
- Demontaż szalunku ustroju nośnego - nitka lewa
- Montaż szalunku ustroju nośnego - nitka prawa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
WD-32
- Montaż umocnienia powierzchni poziomych kostką betonową
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej progów przy szczelinach dylatacyjnych
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Montaż uchwytów do drabin
PE-11A
- Montaż uchwytów do drabin
- Demontaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych
PE-11B
- Montaż uchwytów do drabin
- Wykonywanie oczepów pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach do obiektu
- Montaż słupów ekranów wraz z wykonaniem oczepów na dojazdach
PE-12A
- Demontaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych
PE-12B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
- Montaż słupów ekranów wraz z wykonaniem oczepów na dojazdach
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
Inne:
- P8/S3, P9/S3 i P10/S3 - wykop pod wlot i wylot, wylanie betonu podkładowego
- P7/S3- Izolacja skrzydeł i zasypka
- P6/S3 - deskowanie skrzydeł wlotu/wylotu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168 i kanału;
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 wykonanie humusowania dna zbiornika na włókninie, prace przygotowawcze do wykonania zjazdu do czaszy zbiornika
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z9 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z8 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z6 dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
- Staw 1 rozpoczęcie prac związanych z kanałem hydrotechnicznym;
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- montaż zespołu UP8A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB14 i DB13
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

16.11.-22.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery ochronne
- Ściek trójkątny
- krawężnik monolityczny
- Wykop pod rów chłonny
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich 43+000-44+000 str P, 35+300-36+000 str L
- Ustawianie oznakowania pionowego zgodnie z COR 41 i przełożenie ruchu na jezdnię prawą (KM 1)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
WD-27
- Demontaż dylatacji
- Zabruk poziomych powierzchni stożków
WD-28
- Zasypka pod obiektem i profilowanie skarp pod umocnienie kostką
- Przygotowanie do betonowanie nisz bloków kotwiących
WD-29A
- Regulacja podwalin stożków przy PA
- Montaż schodów skarpowych
- Montaż zbrojenia dylatacji zgodnie z PN- jezdnia lewa
WD-29
- Wykonanie stożków nasypowych PA i PA1
PE-9
- doprowadzenie wnęk dylatacyjnych do wymogów Programu Naprawczego (wykuwanie)
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
WD-31 + PT KGHM
- szalunek ustroju nośnego
- przygotowanie do betonowania ustroju nośnego - nitka lewa
- betonowanie ustroju nośnego - nitka lewa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
WD-32
- Montaż umocnienia stożków i powierzchni poziomych kostką betonową
WD-33
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
- Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
- Montaż barier energochłonnych na kapie chodnikowej - podpora C
PE-10
- Przygotowanie powierzchni betonu na ustroju pod ułożenie izolacji z papy
- Układanie papy na skrajnych polach
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
- Demontaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych celem wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
PE-11B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
- Demontaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych celem wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
PE-12B
- Montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
WD-33A
- Montaż uchwytów do drabin
WA-1
- Naprawa sączką nad podporą 2, jezdnia lewa (zgodnie z Programem Naprawczym)
- Montaż uchwytów do drabin
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
Inne:
- P9/S3 i P10/S3 - wykop pod wlot i wylot, wylanie betonu podkładowego
- P7/S3 - szalunek i zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu
- P7/S3 - betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 wykonanie humusowania dna zbiornika na włókninie, prace przygotowawcze do wykonania zjazdu do czaszy zbiornika
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z9 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z8 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z6 po uzyskaniu odbioru wykopu czaszy zbiornika, rozpoczęcie wykonania warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- montaż zespołu UP7A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB14 i DB13
- montaż zespołu DA12 (osadnik i separator)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

09.11.-15.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Uzupełnienie nasypu w poboczach
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery ochronne - pas rozdziału
- Geosiatka antyrozyjna
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich 43+000-44+000 str P ; 35+300-36+000 str L
- ustawianie oznakowania pionowego zgodnie z COR 41
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25 C
- Montaż krawężnika, desek gzymsowych oraz zbrojenia kapy chodnikowej na skrzydle A, strona prawa
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
WD-27
- Demontaż dylatacji
WD-28
- Profilowanie skarp pod kostkę i schody
WD-29A
- Przejazd tymczasowy przez obiekt
WD-29
- Naprawa stożka PA1
PE-9
- doprowadzenie wnęk dylatacyjnych do wymogów Programu Naprawczego (wykuwanie)
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
WD-31 i PT KGHM
- szalunek ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego
- przygotowanie do betonowania ustroju nośnego
- Demontaż szalunków UN
WD-32
- Montaż schodów skarpowych i umocnienie stożków kostką betonową
WD-33
- Ułożenie asfaltu lanego na obiekcie
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie
- umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-10
- Przygotowanie powierzchni betonu na ustroju pod ułożenie izolacji z papy
- Układanie papy na skrajnych polach
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-11B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
- Montaż schodów skarpowych
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-12B
- Montaż schodów skarpowych
WA-1
- Naprawa sączką nad podporą 2, jezdnia lewa (zgodnie z Programem Naprawczym)
Inne:
P6/S3 - zbrojenie ław wlotu wylotu,
P6/S3 - betonowanie ław wlotu/wylotu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie przepustu teletechnicznego w rejonie wjazdu do miejscowości Biedrzychowa na DO2/1
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dalszy montaż umocnienia skarpy, geokraty oraz humusowanie skarpy i zakładanie biomat powyżej geokraty, rozpoczęcie wykonania humusowania dna zbiornika na włókninie
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z8 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z6 dalsze prace ziemne w czaszy zbiornika, profilowanie skarp i po uzyskaniu odbioru dna, rozpoczęcie wykonania warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac z wykonaniem fundamentu pod zespołem UP10A
- montaż zespołu UP13A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB514 i DB13
- montaż zespołu DA14 (osadnik i separator)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

02.11-08.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Materac zabezpieczający
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nawierzchnia pobocza
- Bariery ochronne - pas rozdziału
- Bariery ochronne str. P
- Oznakowanie poziome
- Goeisatka atyerozyjna
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25C
- Beton podkładowy pod kapę PA, prawa
- Beton skrzydła PA prawa
- Montaż schodów- wykończenie
PE-8
- Rozkucie wnęk dylatacyjnych - rozkucie PB JL
WD-27
- Demontaż dylatacji
- Montaż krawężników zanikających
PE-9
- doprowadzenie wnęk dylatacyjnych do wymogów Programu Naprawczego (wykuwanie)
WD-31+PT KGHM
- szalunek ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego
- betonowanie ustroju nośnego
- ułożenie żywicy na ustroju
WD-32
- Montaż schodów skarpowych i umocnienie stożków kostką betonową
WD-33
- Ułożenie asfaltu lanego na obiekcie
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-10
- Kosmetyka powierzchni betonu na ustroju
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-11B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego - w trakcie
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
WD-33A
- Wykonywanie umocnienia stożków kostką betonową
WA-1
- Naprawa sączką nad podporą 2, jezdnia lewa (zgodnie z Programem Naprawczym) - w trakcie
inne:
- P7/S3 P6/S3 - zbrojenie ław wlotu wylotu,
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie przepustu teletechnicznego w rejonie wjazdu do miejscowości Biedrzychowa na DO2/1
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dalszy montaż umocnienia skarpy, geokraty oraz humusowanie skarpy i zakładanie biomat powyżej geokraty, rozpoczęcie wykonania humusowania dna zbiornika na włókninie
- Zbiornik Z11 dokończenie profilowania skarp
- Zbiornik Z10 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z9 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z8 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z6 dalsze prace ziemne w czaszy zbiorniku
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac z wykonaniem fundamentu pod zespołem UP10A
- montaż zespołu DB3.1 (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB5 i DB7
- montaż zespołu UP9A (osadnik i separator)
Branża sanitarna
oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

26.10.-01.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający
-W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Bariery ochronne - pas rozdziału
- Bariery ochronne str. P
- Oznakowanie poziome
- Goeisatka atyerozyjna
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Zabruk w pasie rozdziału
- Montaż schodów
WD-25C
- Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach PA lewa, PB lewa prawa
- Montaż schodów skarpowych
PE-8
- Rozkucie wnęk dylatacyjnych - rozkucie PB JL
WD-27
- Rozbiórka zabruku w pasie rozdziału
- Rozbiórka krawężnika zanikającego w pasie rozdziału- PB
- Prace przygotowawcze do demontażu dylatacji PB, jezdnia lewa
- Montaż schodów skarpowych - zakończenie
- Umocnienie stożków
- Rozpoczęto demontaż dylatacji
WD-29A
- Rozpoczęcie montażu schodów skarpowych
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej
- szalunek ustroju nośnego - nitka prawa
- montaż podparcia ustroju nośnego - nitka prawa
- demontaż szalunków - nitka lewa
WD-32
- Deskowanie murków oporowych stożka podpora C
- Beton murków oporowych stożka podpora C
- Reprofilacja stożków - obie podpory
WD-33
- Ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni na kapach chodnikowych podpory C
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym
- Montaż krawężników zanikających - Podpora C
- Ułożenie papy termozgrzewalnej na ustroju
- Ułożenie nawierzchni na kapach - Podpora C
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
- Układanie papy w polu 6 na ustroju nośnym
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
WA-1
- Wykonano hydrofobizację powierzchni betonowych
WA-2
- Wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
inne:
- Zbrojenie i deskowania płyt dennych wlotu i wylotu - P7/S3
- Betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu - P7/S3
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dalszy montaż umocnienia skarpy, geokraty oraz humusowanie skarpy powyżej geokraty
- Zbiornik Z11 dokończenie profilowania skarp
- Zbiornik Z10 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z9 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z8 wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetyku
- Zbiornik Z6 dalsze prace ziemne w czaszy zbiorniku
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac z wykonaniem fundamentu pod zespołem UP10A
- montaż zespołu DB4,2 (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rów na wylotach kanałów DB5 i DB7
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5,
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej kolizji 7
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

19.10.-25.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Geosiatka antyerozyjna
- Bariery ochronne-pas rozdziału
- oznakowanie poziome
- Rozbiórka
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich 45+600 -46+200 str P; 38+000 - 38+600 str. L (hałda nr 92, 94, 95, 96, 106)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki w pasie rozdziału
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Betonowanie górnego fragmentu skrzydła PA, strona prawa
- Montaż krawężników na skrzydłach
- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
- Przygotowanie do betonowania kap na skrzydłach PA lewa, PB lewa + prawa
- Rozpoczęto montaż schodów skarpowych
WD-27
- Montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęto umocnienie kostką P1 prawa, P2 lewa
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Naprawa powierzchni płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
- betonowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
WD-32
- Deskowanie murków oporowych stożka podpora A
- Beton murków oporowych stożka podpora A
WD-33
- Montaż kostki na stożkach
- Przygotowanie powierzchni ustoju nośnego pod ułożenie izolacji
- Ułożenie pierwszej warstwy nawierzchni na kapach chodnikowych podpory C
- Wykonanie rektyfikacji łożysk na podporze A i C
- Zabezpieczenie powierzchni podpory B powłoką specjalną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
PE-10
- śrutowanie ustroju nośnego PE-10A w skrajnych przęsłach (I i VI)
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Usuwanie papy z ustroju nośnego wraz z pozostałościami nawierzchni w strefach przy dylatacjach
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Usuwanie papy z ustroju nośnego wraz z pozostałościami nawierzchni w strefach przy dylatacjach
- Montaż krawężników zanikających na jezdni prawej
WD-33A
- Zabezpieczenie powierzchni podpory B powłoką specjalną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
WA-1
- Zabezpieczenie powierzchni podpory P2 powłoką specjalną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
WA-2
- Wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
inne:
- prace przy dokończeniu przepustu P7/S3 - planowane betonowanie fundamentów wlotu/wylotu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 przygotowaniem skarpy i montaż geokraty oraz humusowanie skarpy powyżej geokraty
- Zbiornik Z11 oczekujemy na firmę od przecisku
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetyku
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetyku
- Zbiornik Z8 do odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- dokończenie Kanału DB1a DN300 na DK3
- montaż wpustów koło obiektu WD28 na DG1a km 0+112 JL i JP oraz 0+185 JP i JL 0; montaż wpustów koło obiektu WD30
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac ziemnych pod zespołem UP10A i wykonanie chudego betonu
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej kolizji 7
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

12.10-18.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez wykonanie stabilizacji
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Bariery ochronne-pas rozdziału
- Bariery ochronne
- Rozbiórka nawierzchni
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Demontaż kostki w pasie rozdziału - decyzja Inspektora Nadzoru
- Montaż kostki w pasie rozdziału
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Montaż zbrojenia podpora A str. Prawa
- Dobetonowanie skrzydeł podpora A str. Prawa
- Przygotowanie podłoża pod beton wyrównawczy podpora A str. Lewa i podpora B
- Beton wyrównawczy podpora A str. Lewa i podpora B
- Zbrojenie kap chodnikowych skrzydeł- podpora A i B strona lewa
WD-27
- Montaż schodów skarpowych
WD-28
- Profilowanie stożków podpora A i C
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Naprawa powierzchni płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
WD-32
- Rozbiórka murków oporowych przy podporze C
- Rozbiórka murków oporowych stożka przy podporze A
- Deskowanie murków oporowych stożków na podporze A
WD-33
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Beton kap chodnikowych - podpora C
- Montaż kostki na stożkach
- Przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji
- Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych na podporze C pod ułożenie nawierzchni (wykonano piaskowanie)
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
- śrutowanie powierzchni ustroju nośnego pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej na obiekcie PE-10A
PE-11
- Montaż schodów skarpowych
PE-12
- Montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Rozbiórka barier, balustrad w zakresie programu naprawczego
- Montaż krawężnika zanikającego, jezdnia prawa, podpora 1 i 2
- Usuwanie papy z ustroju nośnego wraz z pozostałościami nawierzchni w strefach przy dylatacjach
WA-1
- Rozdeskowanie murka oporowego stożka - podpora P3 jezdnia prawa
- Rozpoczęcie prac związanych zabezpieczeniem powiezchni podpory P2 powłoką specjaną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- dokończenie zasilania oświetlenia węzeł Polkowice PN
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 prac związanych z przygotowaniem skarpy do montażu geokraty i rozpoczęcie prac z montażowych geokraty
- Zbiornik Z11 oczekujemy na firmę od przecisku
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z8 dokończenie wykonania warstwy kamienia 31,5-63mm i przygotowanie jej do odbioru
Branża kanalizacja deszczowa
- wykonanie Kanału DB1a DN300 na DK3
- montaż wpustów koło obiektu WD28 na DG1a km 0+112 JL i JP oraz 0+185 JP i JL 0; montaż wpustów koło obiektu WD30
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- rozpoczęcie prac ziemnych po zespół UP10A i wykonanie chudego betonu
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4,5, 7, 13 (odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

05.10-11.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Ściek trójkątny
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Bariery ochronne-demontaż
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki betonowej w pasie rozdziału
- Profilowanie skarpy pod schody skarpowe
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Demontaż desek gzysmowych na skrzydłach
- Montaż desek gzymsowych (za wyjątkiem podpory A str.prawa - konieczność dobetonowania skrzydła przed montażem)
WD-26
Rozbiórka obrzeży zamykających umocnienie
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie skarpy pod schody skarpowe
WD-28
- Zasypka podwaliny podpora A
- Profilowanie stożków podpora A i C
WD-29A
- Regulacja dylatacji
- Kosmetyka betonu
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- uszczelnianie styków pomiędzy belkami prefabrykowanymi ustroju nośnego jezdni lewej i prawej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
WD-32
- Odtwarzanie stożków podpora A i C
- Rozbiórka murków oporowych - podpora A
WD-33
- Montaż krawężnika na kapach chodnikowych na podporze C
- Montaż krawężnika zanikającego na podporze A
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Beton kap chodnikowych - podpora C
- Montaż schodów skarpowych na podporze A oraz C
- Profilowanie stożków
- Montaż kostki na stożkach
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie JL
PE-12
-Montaż krawężnika zanikającego, jezdnia prawa, podpora 1 i 2
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie JL
WD-1
- Beton murka oporowego podpora P3 jezdnia prawa
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Przepusty P6/S3
- Wykopy pod fundament wlot/wylot
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
Branża teletechniczna
- montaż studni teletechnicznych na węźle Polkowice PN,
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dokończenie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku, rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem skarpy do montażu geokraty,
- Zbiornik Z11 prace przy przecisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12 (zgrzewanie rur), po uzyskaniu odbioru kam. 31,5-63mm ułożenie części warstwy kamienia naturalnego 8-16mm
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z8 po uzyskaniu odbioru wykopu wykonanie warstwy kamienia 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- montaż wpustów koło obiektu WD33 DO2/1 0+725 i 0+812
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600; 41+330 do 41+600; 41+330 do 41+600
- rozpoczęcie prac ziemnych po zespół UP10A
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4, 13(odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5, 7,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

28.09.-04.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna KR 1-2
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Ściek trójkątny
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Rozplantowanie hałdy nr 211
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki betonowej w pasie rozdziału
- Kosmetyka powierzchni gzymsu w pasie rozdziału
WD-25C
- Opracowanie nowej niwelety
WD-26
- Rozbiórka obrzeży zamykających umocnienie
PE-8
- Profilowanie stożków
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Przygotowanie powierzchni betonu pod odświeżenie izolacji cienkiej
WD-28
- Wykonanie podwaliny skarpy podpory A
- Rozbiórka deskowania podwaliny podpora A
- Zasypka fundamentu na podporze C
WD-29A
- Regulacja dylatacji
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Kosmetyka betonu
PT-KGHM
- Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej
- Deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
WD-31
- Montaż belek prefabrykowanych, obie jezdnie
WD-33
- Zbrojenie kap chodnikowych na podporze C
- Wykonywanie wpustów deszczowych, elementów systemu odwodnienia drogi, przed podporą A
- Montaż krawężnika zanikającego na podporze A
- Rozbiórka nawierzchni na obiekcie
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Demontaż ścieków przykrawężnikowych i wpustów
PE-10A
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Demontaż ścieku przykrawężnikowego oraz góry wpustów, jezdnia lewa
PE-12
- Rozbiórka krawężnika zanikającego na jezdni prawej, podpora 1 i 2
WA-1
- Szalunek murka oporowego podpora P3 jezdnia prawa
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia w rejonie Węzła Polkowice PN TG 41+300 do 41+41+750 JL oraz montaż słupów oświetleniowych
Branża teletechniczna
- w razie potrzeby i postępu frontu drogowego związanego z materacami będą prowadzone konieczne prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego,
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 po odebraniu warstwy kam 31,5-63mm rozkładanie warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z11 prace przygotowawcze do przecisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12
- Zbiornik Z10 dokończenie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku i przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku oraz przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z8 kontynuacja prac ziemnych w czaszy zbiornika, wywóz urobku oraz dokończenie profilowania skarp
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- montaż wpustów koło obiektu WD33 DO2/1 0+725 i 0+812
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600; 41+330 do 41+600; 41+330 do 41+600
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4, 13(odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5, 7,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

21.09-27.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Pobocza
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur
przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
WD-25A
-Montaż kostki betonowej łezki stożków
-Rozbiórka kostki w pasie rozdziału
WD-25B
- Spoinowanie desek gzymsowych
- Demontaż wkładek dylatacyjnych
WD-26
- Kosmetyka betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Obsypka murków oporowych
PE-8
- Profilowanie stożków
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-28
- Profilowanie skarp na podporze C
- Przeprowadzono badania podwaliny stożka C
- Rozbiórka podwaliny stożka przy podporze A
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-30
- Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A (dla obu jezdni)
PT KGHM
- Zbrojenie ustroju nośnego
- Beton wyrównawczy pod wspornik płyty przejściowej podpora A
WD-33
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe - podpora C
PE-10A
- Rozdeskowanie wsporników płyty oś A1
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
WA-1
- Deskowanie murka oporowego stożka P1 jezdnia lewa
- Betonowanie murka oporowego stożka P1 jezdnia lewa
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- prace z wykonaniem SZR i oświetlenia w rejonie Węzła Polkowice PN TG 41+300 do 41+41+750 JL
- w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych będą montowane słupy oświetlenia w rejonie MOP Lubin
Branża teletechniczna
- w razie potrzeby i postępu frontu drogowego związanego z materacami będą prowadzone konieczne prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego,
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 odebranie warstwy kam 31,5-63mm i rozłożenie kolejnej warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm
- Zbiornik Z11 kontynuacja wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku i pozostawienia miejsca na wykonanie pręcisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku po uzyskaniu zgody inspektora
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku po uzyskaniu zgody inspektora
- Zbiornik Z8 kontynuacja prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp
Branża kanalizacja deszczowa
- wymiana uszkodzonego przykanalika TG 40+220JL
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowów na odcinku od PE11 do PE12
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600
Branża sanitarna
- prace związane z przygotowaniem kolizji nr 4 do odbioru
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

14.09-20.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 45+600
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Pobocza
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Spoinowanie desek gzymsowych
- Montaż obrzeża zamykającego łezki stożków
WD-25 A,C
-Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Rozdeskowanie i obsypka murków oporowych
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-29A
-Kosmetyka betonu
WD-29
-Odtworzenie izolacji powłokowej podpory C/D1- korpus i skrzydła od strony zasypki
WD-30
-Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A (dla obu jezdni)
PT KGHM
-Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
- Przygotowanie powierzchni styku betonu pod gzymsy na skrzydłach, piaskowanie wytyków zbrojenia na gzymsach skrzydeł.
- Rozdeskowanie oczepu tymczasowego
WD-33
- Betonowanie murków oporowych - podpora C obie strony
- Deskowanie kap chodnikowych podpora C- regulacja desek gzymsowych
PE-10
-Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
- montaż dylatacji na styku segmentów UN w osi podpory A1
- Betonowanie wspornika płyty oś A1
PE-11
-Kosmetyka betonu
WA-2
-Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie Ronda P-PN
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Lubin JP i JL
Branża teletechniczna
-prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin po uzgodnieniu z inspektorem warunków wykonania prac odtworzeniowych
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 odebranie warstwy kam 31,5-63mm i rozłożenie kolejnej warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm
- Zbiornik Z11 kontynuacja wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie prac ziemnych w dnie i profilowanie skarp zbiornika
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp po uzyskaniu dostępu do rampy zjazdowej
- Zbiornik Z8 rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
- kontynuacja inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
Branża kanalizacja deszczowa:
- przeprowadzono montaż umocnień na TG 47+500 do 47+678,08
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu na DO2/1
- montaż umocnień rowu i wylotu przy kanalików na TG 41+400 do 41+575
- montaż umocnień w rejonie węzła Polkowice Północ
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

07-13.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Rów chłonny
- W-wa technologiczna 0/31.5
- Podbudowa pomocnicza 0/31.5
- Podbudowa zasadnicza 0/31.5
- Gwoździe gruntowe
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Wywóz odpadów w. Polkowice: hałda 127
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-26
-Kosmetyka betonu
-Wykonanie brakujących części murków oporowych stożków
PE-8
-kosmetyka betonu
PE-9
-Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A
WD-27
-Kosmetyka betonu
WD-29A
-Kosmetyka betonu
WD-29
-Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-30
-Kosmetyka betonu
WD-31
-Pielęgnacja betonu poprzecznic w osiach A, B
-Demontaż schodni - udostępnienie frontu dla robót drogowych
-Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
PT KGHM
-Wklejanie zbrojenia zespalającego
-Zbrojenie płyty pomostowej - jezdnia lewa i prawa
-Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
-Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-32
-Profilowanie stożków podpora A, C
WD-33
-Podpora A - deskowanie murka oporowego stożka (strona lewa)
-Podpora A - rozdeskowanie murka oporowego stożka (strona prawa)
-Podpora C - przygotowanie podłoża pod murek oporowy stożka
PE-10
-Demontaż deskowania wsporników płyty oś A3
-Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
-Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
PE-11
-Kosmetyka betonu
WD-33A
-Odtworzenie stożka podpora A
WA-2
-Kosmetyka betonu
Montaż reperów przewidzianych do monitoringu obiektów mostowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- prace porządkowe i przygotowanie terenów pod dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża teletechniczna
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin mogą wystąpić opóźnienia ze względu na warunki atmosferyczne. Prace możliwe do wykonania pod warunkiem wykonania warstw nasypu na odpowiednim poziomie przez ekipy drogowe
Branża wod-kan
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu w kolejności od WLP, a później wzdłuż TG
- montaż wylotów i umocnień na DO2/1 od 2+100 do 2+420 JP IJL oraz 4+490 do 5+070 JL
- montaż umocnień wylotów kanałów/przykanalików TG 47+500 do 47+678,08 JL i JP
Branża hydrotechniczna
- dokończenie prac ziemnych na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny) oraz wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
- rozpoczęcie ułożenie warstw dna zbiornika Z11 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- przygotowanie warstwy kam. 31,5-63mm pod rozłożenie geosyntetyku oraz ułożenie kolejnej warstwy filtracyjnej kam naturalnego (żwir) 8,0-16,0mm
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- przygotowanie dokumentacji do sprawdzenie czy planowane podniesienia terenu wpłyną na tereny objęte kolizjami
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

31.08.-06.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-25C
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
PE-8
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia zamiennego poprzecznic zgodnie z KNA/M/011
- Betonowanie poprzecznic w osiach A i B
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Izolacja cienka ścian przyczółka
- Montaż dylatacji poziomej pomiędzy poprzecznicą a podporą w osi A
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-33
- Podpora A - deskowanie murka oporowego stożka
- Betonowanie murka oporowego podpora A strona prawa
- Podpora C - wykop pod murek oporowy stożka
- Podpora C - izolacja gruba ścianki zaplecznej i części płyty przejściowej (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-10
- Demontaż deskowania wsporników płyty oś A3
- Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Rozbiórka murków oporowych stożka P1 jezdnia lewa
WA-2
- Kosmetyka betonu
Inne: Montaż reperów przewidzianych do monitoringu obiektów mostowych
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych na WLP łącznica "BC"
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Lubin
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie Rondo P-PN
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie Rondo P-PN
Branża teletechniczna
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin mogą wystąpić opóźnienia ze względu na warunki atmosferyczne
Branża wod-kan
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu w kolejności od WLP, a później wzdłuż TG
- przykanalik do wpustu w km 41+490
- montaż wylotów i umocnień na DO2/1 od 2+100 do 2+420
- montaż umocnień wylotów kanałów
Branża hydrotechniczna
- dokończenie prac ziemnych na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny) oraz wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
- kontynuacja ułożenie warstw dna zbiornika Z12 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- przygotowanie warstwy kam. 31,5-63mm pod rozłożenie geosyntetyku oraz ułożenie kolejnej warstwy filtracyjnej kam naturalnego (żwir) 8,0-16,0mm
- na zbiorniku Z-12 przygotowanie skarp pod wbudowanie materiału umocnienia skarpy
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

24.08.-30.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Warstwa mrozoochronna
- Warstwa technologiczna
- GWN
- Pobocza z drestruktu bitumicznego
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-25C
- Wykonywanie stożka PA strona lewa
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia zamiennego poprzecznic zgodnie z KNA
- Zamknięcie deskowania poprzecznic - oś A, B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Rozpoczęcie zbrojenia ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-33
- Podpora C - izolacja gruba ścianki zaplecznej i części płyty przejściowej
PE-10
- Betonowanie wsporników płyty oś A3
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika w osi A1
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Rozbiórka murków oporowych stożka P1 jezdnia lewa i P3 jezdnia prawa
WA-2
- Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- układanie kabli na odcinku WLP łącznica "BC"
- montaż fundamentów słupów na odcinku WLP łącznica "BC" i w rejonie ronda Polkowice Północ
- dokończenie prac porządkowych w rejonie MOP Lubin
Branża teletechniczna:
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin
Branża wod-kan-gaz:
- dokończenie prac montażowych wylotów na kanale DA7; montaż wpustu w rejonie wjazdu na MOP Lubin
- dokończenie prac związanych z montażem wylotów, ścieków skarpowych i umocnień rowów w rejonie WLP łącznicy "A", ronda Polkowice Południe i drogi DP 12118D;
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
- czyszczenie kanału DA20, prace związane z montażem wylotów kanałów/przykanalików na i umocnień rowu na trasie TG od33+500 do 33+800 oraz "WP"
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- kontynuacja ułożenie warstw dna zbiornika Z12 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- na zbiorniku Z-12 wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
Branża sanitarna
- prace związane z kolizjami 2 i 4 oraz przygotowawcze na kolejnych kolizjach
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

17.08.-23.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Warstwa technologiczna 0/31.5
- nasyp
- wykop
- podbudowa betonowa
- Pobocza z drestruktu bitumicznego
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Przepusty PEHD
- Warstwa ścieralna
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Rozbiórka zabruku powierzchni poziomych stożków
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Usunięcie izolacji grubej kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
- Rozbiórka betonu podkładowego płyty przejściowej C
- Kontynuacja rozbiórki materacy za podporą D i C
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A
- Zamknięcie deskowania poprzecznic - oś A, B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Rozpoczęcie zbrojenia ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- ucięcie ścianek szczelnych pod obiektem do rzędnej pod wykonanie konstrukcji tymczasowego oczepu
-rozpoczęcie wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
PE-10
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
- Betonowanie wsporników płyty oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacjach i krawężnikach
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Uszczelnienie pomiędzy deskami gzymsowymi, czyszczenie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. P
- układanie kabli na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L
- montaż fundamentów słupów na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz:
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów/przykanalików na TG od 43+270 do 44+700 JP oraz w rejonie WLP łącznicy "A" i "B" i ronda Polkowice Południe; Wyloty drenażu; Umocnienia dna rowu w rejonie DP 12118D JP; wykonywanie umocnień dna rowu na wysokości wylotów kanałów/przykanlików na bieżąco z postępem prac na rowach drogowych
- wykonanie wpustów na DO2/1 w rejonie Biedrzychowej i MOP Lubin Północ
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- ułożenie warstw dna zbiornika (podsypka piaskowa, geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- na zbiorniku Z-11 wywóz urobku z czaszy zbiornika oraz profilowanie skarp i równanie dna zbiornika
Branża sanitarna
- prace przygotowawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

10.08.-16.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Ściek trójkątny
- Krawężnik
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Przygotowanie stożków nasypowych do dokonania napraw
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
- Zasypka pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka desek gzymsowych, zbrojenia kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
- Usunięcie izolacji grubej kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
PE-9
- Rozbiórka płyt przejściowych przy podporze A (od strony Nowej Soli)
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A i B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Dokończenie wiercenia otworów w półkach belek typu "Kujan" pod zbrojenie zespalające.
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- ucięcie ścianek szczelnych pod obiektem do rzędnej pod wykonanie konstrukcji tymczasowego oczepu
PE-10
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
- Deskowanie wnęk zakotwień kabli sprężających oś A3
- Zbrojenie wsporników płyty oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory C
- odtwarzanie stożków podpory A
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
WD-33A
- Naprawa stożków nasypowych
WA-1
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacjach i krawężnikach
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacji i krawężnikach
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. P
- układanie kabli na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i dokończenie montażu kabli w rejonie ronda Polkowice Północ
- montaż fundamentów słupów na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz:
- montaż wylotów kanałów/przykanalików na kanałach DA10 i DA9
- montaż ścieku skarpowego i wylotów na WLP łącznicy D
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów przykanalików TG od 43+270 do 44+700
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- na zbiorniku Z-11 wywóz urobku z czaszy zbiornika oraz profilowanie skarp
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

03.08.-08.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. L
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+300-45+600tr. P
- Podbudowa zasadnicza 0/31.5 mm
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Ściek trójkątny
- Krawężnik
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Przygotowanie stożków nasypowych do dokonania napraw
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
- Zasypka pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka płyt przejściowych przy podporze A (od strony Nowej Soli)
WD-31+PT KGHM
- Dokończenie montażu deskowania poprzecznic - oś A i B
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A i B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Dokończenie wiercenia otworów w półkach belek typu "Kujan" pod zbrojenie zespalające.
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
PE-10
- Montaż podparcia i deskowania wspornika UN PE-10A - oś A3
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory C
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
WD-33A
- Naprawa stożków nasypowych
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacji i krawężnikach
Roboty branżowe:
Branża elektroenergrtyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku 44+300 do 45+600
- montaż fundamentów słupów na odcinku 44+300 do 45+600
- układanie kabli na odcinku 44+300 do 45+600
- rozpoczęto montaż kabli w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz
- montaż wylotów kanałów/przykanalików
- montaż ścieków skarpowych poniżej wylotów kanałów/przykanalików
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów przykanalików
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika i profilowanie skarp)
- na zbiorniku Z-11 prace przygotowawcze i rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

27.07.-02.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- warstwa SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Rów chłonny
- Humusowanie
- wywóz odpadów po poprzednim Wykonawcy
- kruszenie odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Izolacja górnej powierzchni fundamentów wraz z zasypką
WD-25C
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł
- Profilowanie stożka PB, strona lewa
- Warstwa drenażowa skrzydeł
- Zasypka pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-26
- Zasypka fundamentów
WD-29A
- Kosmetyka powierzchni
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
WD-29
- Rozbiórka materaca PD1
- Odtwarzanie stożka PD1
WD-31+PT KGHM
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą B)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą A)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
- Montaż deskowania wsporników odciążających
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
- Uzupełnienie izolacji fundamentów
PE-12
- Wykonywanie stożków nasypowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergrtyczna:
- montaż słupów oświetleniowych (w. Polkowice Południe)
- montaż fundamentów słupów (w. Polkowice Południe)
- układanie kabli (w. Polkowice Południe)
Branża wod-kan-gaz
- montaż wylotów wraz z umocnieniami (trasa główna)
- regulacja wpustów, montaż kratek - kontynuacja
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiornikach - kontynuacja (Z11, Z12)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

20.07-26.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Nasyp
- Rów chłonny
- Humusowanie
- W-wa technologiczna
Roboty mostowe:
WD-25A
- Obsypka fundamentu
- Izolacja cienka fundamentu
WD-25C
- Izolacja ścianek zaplecznych
- Odtworzenie izolacji skrzydeł wraz z w-wą drenażową
- Zasypka za obiektem pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-26
- Naprawa izolacji powłokowej fundamentów
- Zasypka fundamentów
WD-29A
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł wraz z montażem maty drenażowej
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
- Rozpoczęcie zasypki pod kapy chodnikowe skrzydeł
- Kosmetyka betonu
- Rozbiórka deskowania dylatacji
WD-29
- Odkrywka materac w obrębie płyty przejściowej PD1
- Naprawa stożka PD1
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Izolacja cienka - trzecia warstwa - powierzchni fundamentu i przyczółka obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą B)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą A)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
PE-11
- Odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- Odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- Nasyp stożków
WA-1
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych z pozostałości pianki uszczelniającej
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
- montaż wylotów DN200 (S3 TG, WD-33A)
- montaż wylotów DN300 (DA14.3/WL, DA14.4/WL)
- roboty wykończeniowe i rozwożenie materiału (kan. deszcz.)
Branża hydrotechniczna:
- zbiornik Z12 - roboty ziemne
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

13.07.-19.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna z SMA
- Warstwa ścieralna KR 1-2
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Doprowadzenie podłoża pod materacem do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Nasyp
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka betonu
- Obsypka fundamentu
- Czyszczenie cieku pod obiektem
- Przygotowanie do rozpoczęcia naprawy izolacji cienkiej fundamentów - usunięcie prętów w strefie otuliny
WD-25C
- Izolacja ścianek zaplecznych
- Odtworzenie izolacji skrzydeł wraz z w-wą drenażową
- Kosmetyka betonu
- Czyszczenie cieku pod obiektem
WD-29A
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł wraz z montażem maty drenażowej
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
- Rozpoczęcie zasypki pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-29
- Rozbiórka zbrojenia oraz betonu podkładowego płyty przejściowej D1
- Kosmetyka betonu
- Naprawa stożka PD1
WD-31+PT KGHM
- betonowania ciosów podłożyskowych na podporze B (WD-31)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora A i B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
WD-31
- Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi podpory B obiektu WD-31
- Montaż łożysk garnkowych w osi podpory B obiektu WD-31
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Naprawa rys na powierzchniach odziemnych przyczółków podpory B obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM (nacięcie rys, zamknięcie zaprawą PCC, przykrycie papą termozgrzewalną)
- Izolacja cienka - trzecia warstwa - powierzchni fundamentu i przyczółka obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
PT KGHM
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-11
- Odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- Odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
- montaż wylotów DN 200 (w. Lubin Północ, w. Polkowie, S3 w km 43+250 - 44+000)
- montaż wylotów DB8/WL, DB11/WL, DB3/WL, DB5/WL, DB7/WL, DB2/WL, DA22/WL
- montaż kanału DB1a
Branża hydrotechniczna:
- zbiornik Z12 - roboty ziemne (w trakcie)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

06.07.-12.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna z SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Podbudowa 0/31,5 mm
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Nasyp
Roboty mostowe:
WD-25A
- usunięcie styropianu z dylatacji w celu oceny stanu urządzeń dylatacyjnych
WD-25C
- profilowanie stożków
- usuwanie izolacji grubej ze ścianek zaplecznych podpora A i B
- kosmetyka betonu
WD-29A
- odtworzenie stożka podpora A jezdnia lewa i prawa
- odtworzenie stożka podpora B jezdnia prawa
- izolacja cienka płyty przejściowej oraz położenie izolacji grubej na płycie przejściowej i stykiem ze ścianką zapleczną i skrzydłem
- zrywanie izolacji grubej z płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- betonowania ciosów podłożyskowych na podporze B (WD-31)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora A i B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
PE-10A
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa
- profilowanie, odtworzenie stożków P2 jezdnia prawa
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

29.06.-05.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Ściek trójkątny monolityczny
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5 mm
Roboty mostowe:
WD-25A
- usunięcie styropianu z dylatacji w celu oceny stanu urządzeń dylatacyjnych
WD-25C
- profilowanie stożków
- usuwanie izolacji grubej ze ścianek zaplecznych podpora A i B
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
- kosmetyka powierzchni betonowych
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących (po uzyskaniu decyzji odnośnie wklejania brakujących prętów "oczekujących")
WD-29
- rozbiórka częściowa stożków na podporze A (jezdnia lewa i prawa)
- odtworzenie stożka podpora A jezdnia lewa
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk (piaskowanie zbrojenia i styku betonu - ciosy podłożyskowe)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
WD-33
- wykonano żywicę 3 warstwę - kapy na podporze A oraz ustroju nośnymym
PE-10A
- frezowanie pozostałości papy
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa
- usypanie stożków w docelowym zakresie (P1 jezdnia lewa, P2 jezdnia lewa i prawa - oczekiwanie na decyzję IK w związku ze stwierdzonymi pozostałościami nawierzchni drogowych w stożkach)
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
- profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
- szlifowanie, wyrównanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym
WA-1
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- prace związane z czyszczeniem kanałów deszczowych
- regulacja wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych, montaż pierścieni odciążających
- montaż przykanalików
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

22.06-28.06.2020r.
Roboty drogowe:
- SMA
- W-wa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 44+600; 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300-40+300
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Materac zabezpieczający na szkodach - w-wa poślizgowa
- Materac zabezpieczając - geowłóknina
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Rozbiórka nawierzchni - frezowanie
Roboty mostowe:
WD-25C
- profilowanie stożków
- usunięcie z płyt przejściowych tymczasowego najazdu wykonanego przez Salini
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
- kosmetyka powierzchni betonowych
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących (po uzyskaniu decyzji odnośnie wklejania brakujących prętów "oczekujących")
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
WD-32
- hydrofobizacja podpór i ustroju nośnego
WD-33
- hydrofobizacja podpór i ustroju nośnego (jezdnia prawa)
- żywica na kapach (1 warstwa) - skrzydła za podporą A oraz na ustroju nośnym
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- frezowanie pozostałości papy
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- żywica na kapach (1 i 2 warstwa)
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa (P1 jezdnia lewa, P2 jezdnia lewa i prawa - oczekiwanie na decyzję IK w związku ze stwierdzonymi pozostałościami nawierzchni drogowych w stożkach)
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- żywica na kapach (1 warstwa)
PE-12B
- szlifowanie, wyrównanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-33A
- ułożenie żywicy na kapie szerokiej
- hydrofobizacja
WA-1
- ułożenie żywicy
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- ułożenie żywicy
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- prace związane z czyszczeniem kanałów deszczowych
- regulacja wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych, montaż pierścieni odciążających
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

15.06-21.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- SMA (odcinek próbny)
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 44+600; 44+900 - 45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa mrozoochronna
- W-wa technologiczna
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących
WD-29A
- zagęszczanie stożka podpora B jezdnia lewa
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka WD-31, podpora A
- wykonano oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka PT KGHM podpora B
WD-32
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
WD-33
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- kontrolne rozbiórki
- frezowanie pozostałości pap
PE-10C
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację (jezdnia prawa)
- hydrofobizacja powierzchni betonu (jezdnia prawa)
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- oczyszczenie dylatacji ze styropianu podpora nr 2
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
- hydrofobizacja podpór i belek ustroju nośnego
PE-12A
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
- hydrofobizacja podpór
WD-33A
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
- ułożenie żywicy na kapie szerokiej
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
WA-1
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- rozpoczęcie prac związanych z czyszczeniem kanałów deszczowych
- rozpoczęcie prac związanych z czyszczeniem i regulacją wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

08.06.-14.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300-44+600; 44+900-45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Warstwa poślizgowa
- Wykop
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących
- betonowanie bloków kotwiących
WD-29A
- zagęszczanie stożka podpora B jezdnia lewa
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
- częściowe rozkucie płyty przejściowej i demontaż zbrojenia płyty przejściowej podpora D strona prawa, badania zasypek
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka PT KGHM, podpora B
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- kontrolna rozbiórka okładziny murów PE-10B oraz ponowne odtworzenie
- frezowanie pozostałości pap
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- odświeżenie izolacji cienkiej
- profilowanie stożków
- oczyszczanie dylatacji ze styropianu podpora nr 2
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

01.06-07.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300-44+600; 44+900-45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Stabilizacja podłoża spoiwem na miejscu
- Odhumusowanie
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- częściowe rozkucie płyty przejściowej i demontaż zbrojenia płyty przejściowej podpora D strona prawa
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Usunięcie izolacji grubej
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych
- częściowa rozbiórka stożka podpora B strona lewa
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
- Miejscowa rozbiórka okładziny murów w celu oceny użytych materiałów
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-11A
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-12
- odświeżenie izolacji cienkiej
PE-12A
-Kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-12B
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- utrzymanie i monitoring stanu COR

25.05.-31.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Segregacja odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Odhumusowanie
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- Demontaż desek gzymsowych
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Usunięcie izolacji grubej
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych
WD-31
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora B
PT KGHM
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora A
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
- Montaż zbrojenia poprzecznic
PE-12
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Uszczelnienie desek gzymsowych
- Czyszczenie desek gzymsowych
PE-12A
-Kosmetyka powierzchni betonu
PE-12B
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-1
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

18.05.-24.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Odhumusowanie
-Profilowanie skarp i rowów
- Roboty rozbiórkowe
- Segregacja odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- Demontaż desek gzymsowych
- Kosmetyka powierzchni betonu
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
WD-31
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora B
PT KGHM
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora A
- Montaż deskowania ustroju nośnego
- Demontaż zbrojenia
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
PE-12
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-1
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

11.05-17.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe
- Odhumusowanie
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Profilowanie skarp i rowów
- Warstwa technologiczna 0/31,5
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- demontaż zbrojenia kap
- demontaż krawężników
WD-28
- oczyszczenie zbrojenia bloków kotwiących
- oczyszczenie zbrojenia ścianki zaplecznej
- izolacja cienka skrzydeł
WD-29
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- demontaż desek gzymsowych
- kosmetyka powierzchni betonu
WD-29A
- demontaż krawężników
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka B
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- izolacja cienka od strony zasypki
- montaż deskowania ustroju nośnego
- wykonano rusztowanie pod demontaż zbrojenia wspornika ustroju nośnego
WD-31
- izolacja cienka od strony zasypki
PE-12B
- zrywanie izolacji grubej z ustroju nośnego
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- odtworzenie izolacji cienkiej podpór
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
- wykop pod oporniki stożków podpora C
- odtworzenie izolacji cienkiej podpór
PE-10
- rozbiórka materacy w osi C2
- uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- zrywanie izolacji grubej
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

04.05-10.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Nasyp
- Wykop
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie skarp i rowów
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
- Górna w-wa podbudowy zasadniczej
- W-wa wiążąca
- Skropienie i oczyszczenie warstw bitumicznych
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
WD-28
- oczyszczenie zbrojenia bloków kotwiących
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia płyt przejściowych
- demontaż krawężników na ustroju nośnym
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka B
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka A
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- zrywanie izolacji grubej
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

27.04.-03.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
- Podbudowa zasadnicza
- Górna w-wa podbudowy zasadniczej
- Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia płyt przejściowych
- demontaż krawężników na ustroju nośnym
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej (w trakcie)
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- zrywanie izolacji grubej
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie desek gzymsowych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

20.04.-26.04.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Warstwa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
Roboty mostowe:
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia plyt przejściowych
- przygotowanie zbrojenia oczekującego wnęk dylatacyjnych
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WD-33
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
- betonowanie płyty przejściowej (przyczółek C)
- pielęgnacja wilgotnościowa płyty przejściowej (przyczółek C)
- izolacja cienka płyty przejściowej (przyczółek C)
- przygotowanie ścianki zaplecznej, płyty przejściowej pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej (przyczółek C)
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- przygotowanie deskowania poprzecznic (zamknięcie pomiędzy belkami prefabrykowanymi) oś B1 i B2
- zrywanie izolacji grubej
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie desek gzymsowych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

13.04.-19.04.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Roboty rozbiórkowe - kruszywo 0/63
- Roboty rozbiórkowe - georuszt
- Roboty rozbiórkowe - ściek
- Podbudowa z KŁSM
- Podłoże pod nasyp
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
Roboty mostowe:
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
WD-33
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej
- deskowanie płyty przejściowej
- uszczelnienie krawężników na ustroju nośnym
- uszczelnienie desek gzymsowych nitka prawa
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
PE-10
- kosmetyka powierzchni betonu (nitka prawa)
- rozbiórka fundamentów w osi C2
PE-11
- uszczelnienie krawężników
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
PE-12
- uszczelnienie krawężników
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

06.04-12.04.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
- roboty rozbiórkowe w km 44+300 – 45+600
- wykonanie warstwy technologicznej 3+350 – 3+890 na DD13a
- wykonanie podłoża pod nasyp DD13a 0+350 – 0+480, 0+600 – 0+700
- wykonanie podłoża pod nasyp DO 2/1 w km 0+800 – 0+940
- skarpowanie i odmulenie rowów wraz z uzupełnieniem rozmyć skarp 45+800 – 46+300 L+P
- skropienie podbudowy z KŁSM – DD13a w km 0+700 – 1+230
Roboty mostowe:
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej (WD-33)
- demontaż zbrojenia PT KGM
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

30.03.-05.04.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
- roboty rozbiórkowe w km 44+300 – 45+600
- wykonanie podbudowy z KŁSM na DD13a
Roboty mostowe:
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej (WD-33)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie
- monitoring osiadań

22.03.-29.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Branża mostowa:
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- montaż wagi samochodowej
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

16.03.-22.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Branża mostowa:
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- roboty przygotowawcze do montażu wag samochodowych
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

09.03.-15.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- montaż wag samochodowych
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

02.03.-08.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

24.02.-01.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osadzań)

17.02.-23.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

10.02.-16.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu (w tym roboty poprawkowe po przejazdach pojazdów nienormatywnych)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- naprawa płotków herpetologicznych
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

03.02.-09.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu (w tym roboty poprawkowe po przejazdach pojazdów nienormatywnych)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- naprawa płotków herpetologicznych
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

27.01.-02.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- naprawa płotków herpetologicznych
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

20.01-26.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- nadzór środowiskowego
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

13.01-19.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- nadzór środowiskowego
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

06.01-12.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu/nadzoru środowiskowego
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

30.12.2019-05.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu/nadzoru środowiskowego
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

23.12-29.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

16.12-22.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- inwentaryzacja stanu istniejącego

09.12-15.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- inwentaryzacja Terenu Budowy
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne

02.12-08.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- inwentaryzacja Terenu Budowy
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
-prace kameralne

27.11-01.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- przejęcie i utrzymanie Terenu Budowy
- rozpoczęcie przeglądu środowiskowego
- rozpoczęcie inwentaryzacji Terenu Budowy
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy

29.11.2019r.

W dniu 27.11.2019r. został podpisany Protokół przekazania prawa dostępu do Placu Budowy dla wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Kontynuacja inwestycji: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól –Legnica (A4),, zadanie III: odcinek od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok 14,40 km tj. od km 33+300 do km 47+678,08'' między konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex Sp. z o.o. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

20.11.2019r.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex Sp. z o.o. na zakończenie robót na odcinku drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. To ostatni brakujący odcinek S3 pomiędzy Bolkowem w województwie dolnośląskim a Szczecinem w województwie zachodniopomorskim.
Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. Prace na odcinku o długości ok. 14,4 km zrealizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex SP. z o.o. (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.

Link do oficjalnej informacji na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35875/Umowa-na-dokonczenie-S3-podpisana

07.10.2019r.

Wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę na dokończenie S3 koło Lubina.

Oferta złożona przez konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dokończenie prac na odcinku S3 pomiędzy węzłami Kaźmierzów i Lubin Północ. Wartość oferty to ok. 228,4 mln zł.

Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań i zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zostanie podpisana jeszcze w IV kwartale 2019 r. Wykonawca, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, na realizację zadania będzie miał 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego).

Link do aktualności na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35264/Wskazalismy-najkorzystniejsza-ofert...

17.09.2019r.

W dniu 16.09.2019r. Zamawiający otworzył koperty z ofertami złożonymi na Kontynuacje Inwestycji: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)
Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok km 47+678,00.

Zamawiający jest w trakcie wyboru Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAD.III

W DNIU 29.04.2018 Zamawiający odstąpił od umowy GDDKiA O/WR I-2/PO/179/R/1-4/2013 z dnia 22 grudnia 2014r. z Wykonawcą, na wykonanie zadania ,,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.’’ Odstąpienie zostało dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

POWOŁANIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ
Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu powołał Zarządzeniem nr 15 z dnia 29.04.2019r. Komisję Inwentaryzacyjną. Celem Komisji jest ustalenie zakresu i jakości robót oraz prac projektowych wykonanych w ramach realizacji umowy GDDKiA O/WR i-2/PO/179/R/I-4/2013 z dnia 22.12.2014r. Komisja Inwentaryzacyjna rozpoczęła prace z dniem 30.04.2019r. zgodnie z regulaminem Pracy Komisji Inwentaryzacyjnej. W chwili obecnej powstaje Raport z Prac Komisji Inwentaryzacyjnej.

W chwili obecnej Zamawiający przygotowuje przetarg na wykonanie robót zabezpieczających drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

07.05.2019r.

Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA

GDDKiA uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę „Serwis dla podwykonawców”, w której znajdują się informację o procedurach płatności, wzory wniosków, oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skut...

26.11 - 02.12.2018
Branża drogowa – wykonane prace
- Wykonywanie nasypów [m3] 3 666
- Wykonywanie GWN [m3] 3 887
- Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 3 748
- Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 4 420
- Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 14 988
- Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 [m2] 440
- Warstwa poślizgowa [m2] 1 500
- Wypełnienie georusztu – kruszywo 0,63 [m3] 1 500
- Układanie geowłókniny separującej [m2] 1 500
- Drenaż francuski [m] 700
- Pobocze – kruszywo [m3] 260
Branża mostowa – wykonane prace
- WA-2 próbne obciążenie JL
- WA-1 próbne obciążenie JL
- WD-33A próbne obciążenie, montaż barier
- PE-12 wykonanie asfaltu lanego, betonowanie kap chodnikowych
- PE-11 wykonanie asfaltu lanego, betonowanie kap chodnikowych
- PE-10 betonowanie fundamentów w osi C1-1,2 - etap 1
- WD-33 zbrojenie, szalowanie i betonowanie progu pod płytę przejściową w osi C
- WD-29 betonowanie progów pod płyty przejściowe JP
Sprzęt na placu budowy

Spycharka 6
Równiarka 2
Ładowarka 8
Koparko – ładowarka 7
Koparka kołowa 26
Koparka gąsienicowa 7
Walec gładki 7
Walec gumowy 6
Auto ciężarowe z HDS 1
Wozidło 27
Samochód czteroosiowy 45
Minikoparka 4
Ciągnik siodłowy z naczepą 68
Betonowóz 4
Pompa do betonu 1
Dźwig 2
Rozściełacz masy bitumcznej 2
Podnośnik koszowy 2
Zagęszczarka 3
Ubijak 1
Skraplarka 1
RAZEM 230

19-25.11.2018
Branża drogowa – wykonane prace
- Wykonywanie nasypów [m3] 360
- Wykonywanie GWN [m3] 1 800
- Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 260
- Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 3 120
- Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 31 800
- Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 2 308
- Warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 2 847
- Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 [m2] 6 211
- Warstwa poślizgowa [m2] 260
- Warstwa odprężająca [m2] 130
- Wypełnienie georusztu – kruszywo 0,63 [m3] 14 200
- Drenaż francuski [m] 1 000
- Pobocze – kruszywo [m3] 3 500

Branża mostowa – wykonane prace
- WD-29 zbrojenie dylatacji w osi A1 i B1
- WD-30 profilowanie stożków, beton kap chodnikowych
- PE-10 chudy beton w osi C1, - montaż belek typu „T”, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacje
- PE-11 beton kap chodnikowych JP, beton dylatacji, zbrojenie kap chodnikowych JL
- PE-12 beton kap chodnikowych JP, zbrojenie, szalowanie i beton dylatacji,zbrojenie kap chodnikowych JL
- WA-1 ułożenie SMA, montaż barier
- WA-2 ułożenie SMA
- WD-33A ułożenie SMA
- WD-28 naprawy zgodnie z Programem Naprawczym
- WD-27 odtworzenie krawężników zanikających
- WD-33 zasypki z gruntu zbrojonego podpora C

Sprzęt na placu budowy
Spycharka 6
Równiarka 2
Ładowarka 8
Koparko - ładowarka 7
Koparka kołowa 26
Koparka gąsienicowa 9
Walec gładki 7
Walec gumowy 6
Auto ciężarowe z HDS 1
Wozidło 27
Samochód czteroosiowy 45
Minikoparka 4
Ciągnik siodłowy z naczepą 68
Betonowóz 4
Pompa do betonu 1
Dźwig 2
Rozściełacz masy bitumcznej 2
Podnośnik koszowy 2
Zagęszczarka 3
Ubijak 1
Skraplarka 1
RAZEM 232

22.10 - 28.10.2018
• Branża drogowa
Wykonywanie nasypów [m3] 2 003
Wykonywanie GWN [m3] 2 048
Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 2 254
Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 130
Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 2 430
Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 840
Warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 10 961
Podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70 [m2] 8 294
Warstwa mrozoochronna [m2] 390
Warstwa odprężającej [m2] 2 912
Układanie georusztu - materac na szkodach górni. [m2] 3 783
Układanie geowłókniny separującej [m2] 15 500
Ściek ślizgowy [m] 848
• Branża mostowa
WD-26 umocnienie stożków
PE-11 wykonanie płyt przejściowych
PE-12 zasypki z gruntu zbrojonego, wykonanie progów pod płyty przejściowe, izolacja gruba pod kapami
WA-1 wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie krawężników zanikających JP
• Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna
Węzeł Lubin Północ
- Kable i fundamenty oświetleniowe
- Stawianie słupów oświetleniowych (37 szt.)

Węzeł Polkowice
- Fundamenty oświetleniowe
- Stawianie słupów oświetleniowych

Węzeł Kaźmierzów
- Fundamenty oświetleniowe
- Stawianie słupów oświetleniowych

Branża teletechniczna

Węzeł Kaźmierzów 34+700 - kanalizacja teletechniczna

Branża hydrotechniczna

- Zbiornik Z1, Z2:
- umacnianie skarp

- Zbiornik Z3:
- umocnienia dna zbiornika

- Zbiornik Z4, Z5:
- kontrukcja dna zbiornika

- Zbiornik Z7
- profilacja skarp
- wykop zbiornika

- Zbiornik Z13
- umocnienie dna zbiornika

- Zbiornik Z14:
- prace przygotowawcze

- Zbiornik Z15
- wykop zbiornika
- odwodnienie wykopu

- Zbiornik Z16:
- profilacja skarp
- prace przy rampach zjazdowych

- Zbiornik Z17:
- prace przy rampach zjazdowych
• Sprzęt na placu budowy
Sprzęt / maszyny
Spycharka 6
Równiarka 2
Ładowarka 5
Koparko - ładowarka 8
Koparka kołowa 18
Koparka gąsienicowa 12
Walec okołkowany 2
Walec gładki 6
Walec gumowy 6
Auto ciężarowe z HDS 0
Wozidło 17
Samochód czteroosiowy 56
Minikoparka 1
Ciągnik z beczką, szczotką 2
Ciągnik siodłowy z naczepą 62
Betonowóz 7
Pompa do betonu 2
Walec do MMA 5
Dźwig 0
Wózek teleskopowy 0
Rozściełacz masy bitumcznej 2
Podnośnik koszowy 1
Zagęszczarka 3
Ubijak 0
Skraplarka 1
RAZEM 224

19.09 – 23.09.2018
Branża drogowa
• Wykonywanie nasypów [m3] 8 278
• Wykonywanie GWN [m3] 624
• Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 3 064
• Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 11 737
• "Warst. wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 28 136
• Nawierz. z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 - 4 cm [m2] 5 850
• Warstwa poślizgowa [m2] 2 431
• Wykonywanie przepustów [mb] 28
Branża mostowa
• WA-2 demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JP, przygotowanie wnęk dylatacyjnych
• WA-1 montaż dylatacji JP, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych
• WD-33A dozbrajanie dylatacji, montaż krawężników
• PE-12 montaż taśm dylatacyjnych, montaż blach osłonowych, szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego
• PE-11 montaż taśm dylatacyjnych, montaż blach osłonowych
• PE-10 betonowanie dylatacji
• WD-33 ściek przykrawężnikowy i osadzanie wpustów
• WD-32 ściek przykrawężnikowy i osadzanie wpustów
• WD-31 / PT KGHM zbrojenie i szalowanie ścian bocznych podpora A, betonowanie ścian bocznych podpora A
• WD-29 szalowanie murków oporowych
• WD-25A montaż korków betonowych
• PMZ-1 i 2 umocnienie wlotu i wylotu geokratą
• WD-30 zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie murków oporowych, układanie papy pod kapy chodnikowe
Sprzęt na placu budowy
o Spycharka 6
o Równiarka 2
o Ładowarka 4
o Koparko - ładowarka 3
o Koparka kołowa 20
o "Koparka gąsienicowa" 11
o "Walec okołkowany" 2
o Walec gładki 6
o Walec gumowy 8
o Wozidło 8
o Samochód czteroosiowy 56
o Minikoparka 2
o Ciągnik z beczką, szczotką 6
o Ciągnik siodłowy z naczepą 76
o Betonowóz 3
o Pompa do betonu 1
o Walec do MMA 11
o Dźwig 3
o Rozściełacz do masy bitumcznej 5
o Podnośnik koszowy 1
o Zagęszczarka 5
o Skraplarka 1
RAZEM 240

10.09.-16.09.2018
Branża drogowa
• Wykonywanie nasypów [m3] 12 091
• Wykonywanie GWN [m3] 1 183
• Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 2 491
• Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 364
• Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 975
• Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 10 076
• Warst. wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 6 002
• Nawierz. z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 - 4 cm [m2] 1 517
• Warstwa mrozoochronna [m2] 598
• Warstwa poślizgowa [m2] 1 400
• Układa. georusztu - materac na szkodach górni. [m2] 11 500
• Ściek trójkątny monolityczny [mb] 300
• Ściek ślizgowy [mb] 2 050
Branża mostowa
• WA-2 demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JP
• WA-1 montaż desek gzymsowych na skrzydłach JP
• WD-33A Betonowanie płyt przejściowych
• PE-11 rozszalowanie ustroju nośnego
• PE-10 Betonowanie fundamentów podpora B2.1 B2.2 i B2.3 etap II, szalowanie dylatacji, zbrojenie poprzecznic
• WD-33 montaż wpustów
• WD-31 Zbrojenie skrzydła
• WD-30 Wykonanie izolacji grubej pod kapami, zbrojenie kap chodnikowych
• WD-29 formowanie stożków, zbrojenie i szalunek progu pod płytę przejściową
• WD-29A zbrojenie płyty przejściowej
• WD-26 montaż koszy wpustów mostowych
• WD-25A Wykonanie kapy chodnikowej w pasie rozdziału, montaż koszy wpustów mostowych
• PMZ-1 umocnienie wlotu i wylotu geokratą
• PMZ-2 umocnienie wlotu i wylotu geokratą
Sprzęt na placu budowy
-Spycharka 6
-Równiarka 2
-Ładowarka 4
-Koparko - ładowarka 4
-Koparka kołowa 20
-"Koparka gąsienicowa" 11
-"Walec okołkowany" 2
-Walec gładki 6
-Walec gumowy 8
-Wozidło 8
-Samochód czteroosiowy 57
-Minikoparka 2
-Ciągnik z beczką, szczotką 6
-Ciągnik siodłowy z naczepą 76
-Walec do MMA 11
-Dźwig 3
-Rozściełacz do masy bitumcznej 4
-Podnośnik koszowy 1
-Zagęszczarka 5
-Ubijak 2
-Skraplarka 1
RAZEM 239

03.09-09.09.2018
Branża drogowa
• Wykonywanie nasypów [m3] 5 476
• Wykonywanie GWN [m3] 5 447
• Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 2 391
• Podbudowa pomocnicza / warstwa technologi. [m2] 5 100
• Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 43 663
• Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 - 16 cm [m2] 1 331
• Warst. wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 2 379
• Warstwa mrozoochronna [m2] 299
• Nawierz. z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 - 4 cm [m2] 864
• Warstwa poślizgowa [m2] 10 600
• Układa. georusztu - materac na szkodach górni. [m2] 11 100
• Układanie geowłókniny separującej [m2] 1 300
Branża mostowa
• Obiekt WD-33A - Montaż dylatacji, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, chudy beton pod płyty przejściowe
• Obiekt PE-11 - Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego JL
• Obiekt PE-12 - wykonanie izolacji cienkiej
• Obiekt WA-1 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach JP
• Obiekt WA-2 - Betonowanie ścianki zapalecznej podpora 1 JP, demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JP, śrutowanie płyty ustroju nośnego JP, zbrojenie kap chodnikowych
• Obiekt WD-33 - wykonanie granitowego ścieku przykrawężnikowego
• Obiekt WA-32 - montaż krawężnika zanikającego, wykonanie granitowego ścieku przykrawężnikowego
• Obiekt WD-31 - Zbrojenie korpusu podpora B JL, wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego podpora A
• Obiekt PT KGHM - Szalowanie ściany korpusu podpora A JL, betonowanie ściany korpusu podpora A JL
• Obiekt PE-9 - śrutowanie płyty ustroju nośnego
• Obiekt WD-26 - montaż schodów skarpowych, Wykonanie nawierzchni SMA, Próbne obciążenie
• Obiekt WD-29A - usuwanie izolacji grubej
• Przepusty - prefabrykacja zbrojenia wlotów i wylotów
Sprzęt na placu budowy
o Spycharka 6
o Równiarka 2
o Ładowarka 4
o Koparko - ładowarka 2
o Koparka kołowa 19
o "Koparka gąsienicowa" 9
o "Walec okołkowany" 2
o Walec gładki 8
o Walec gumowy 8
o Auto ciężarowe z HDS 1
o Wozidło 8
o Samochód czteroosiowy 58
o Minikoparka 2
o Ciągnik z beczką, szczotką 6
o Ciągnik siodłowy z naczepą 73
o Walec do MMA 10
o Dźwig 3
o Wózek teleskopowy 0
o Rozściełacz do masy bitumcznej 4
o Podnośnik koszowy 1
o Zagęszczarka 2
o Ubijak 2
RAZEM 230

06.08.2018 – 12.08.2018

Branża drogowa

 • Wykonywanie nasypów                                                     16 538 m3
 • Wykonywanie GWN                                                           2 160 m3
 • Wykonywanie wykopów / rowów                                        2 682 m3
 • Podbudowa zasadnicza - kruszywowa                              2 791 m3
 • Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 - 16 cm             13 173 m3
 • Warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 - 10 cm         18 164 m3
 • Układanie georusztu, materac na szkodach górniczych    11 700 m3
 • Wykonywanie warstwy odprężającej                                  14 700 m3
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej                             3 641 m3
 • Wykonywanie warstwy poślizgowej                                    2 000 m3
 • Wykonywanie geowłókniny separującej                            13 000 m3

       Branża mostowa

 • Obiekt WD-25A - montaż barier
 • Obiekt WD-26 - montaż barier
 • Obiekt WD-27 - beton kap na skrzydłach
 • Obiekt WD-29A - Chudy beton pod płyty przejściowe, profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni pod beton podkładowy
 • Obiekt WD-32 - Drenaż i osadzenie wpustów
 • Obiekt PE-10 - zbrojenie i szalunek fundamentu w osi B2.4, zbrojenie stref zakotwień oś A1, montaż bloczków oporowych
 • Obiekt PE-11 - Beton ustroju nośnego jP, szalowanie ustroju nośnego JP, montaż łożysk,

szalowanie i zbrojenie poprzecznic

 • Obiekt PE-12 - rozszalowanie korpusu oś 2 JL, montaż łożysk,  szalowanie i zbrojenie poprzecznic
 • Obiekt WD-33A - zwrot elementów szalunkowych,  przygotowanie powierzchni pod izolację grubą, przygotowanie styku stref zakotwień
 • Obiekt WA-1 - Beton kap przy dylatacjach, Twardolany, Drenaż i osadzenie wpustów, Odwodnienie obiektu DWD, zbrojenie, szalowanie i betonowanie dylatacji, wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego JL, montaż desek gzymsowych, frezowanie ustroju nośnego JP, zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach, demontaż szalunków dylatacji, profilowanie stożków, montaż krawężników za obiektem
 • Obiekt WA-2 - Zbrojenie, krawężniki, deski gzymsowe przęsła 4-3, 3-2,2-1, Beton kap chodnikowych j/w, beton dylatacji 4,3, montaż dylatacji w osi 1,  szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego  1-2 JP, profilowanie stożków, montaż zbrojenia kap chodnikowych JL,  szalowanie i zbrojenie dylatacji podpora 1

Sprzęt / maszyny

Spycharka 6

Równiarka 2

Ładowarka 8

Koparko - ładowarka 3

Koparka kołowa 18

"Koparka gąsienicowa" 10

"Walec okołkowany"  2

Walec gładki 7

Walec gumowy 6

Wozidło 6

Samochód czteroosiowy 56

Minikoparka 3

Ciągnik z beczką, szczotką 5

Ciągnik siodłowy z naczepą 76

Walec do MMA10

Dźwig 5

Rozściełacz do masy bitumcznej 6

Zagęszczarka 2

Ubijak 1

 

RAZEM 232

30.07.2018

BRANŻA DROGOWA

 1. Wykonywanie nasypów              23 936 m3
 2. Wykonywanie GWN      6 393 m
 3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów    9 194 m3
 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej   1 100 m2
 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej     18 557 m2
 6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50               1 170 m2
 7. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-60 17 381 m2
 8. Układanie georusztu, układanie geotekstyliów, materac na szkodach górniczych 19 200 m2
 9. Wykonywanie warstwy odprężającej   8 000 m2
 10. Wykonywanie warstwy poślizgowej      7 200 m2
 11. Układanie korytek ściekowych 105 mb
 12. Wykonywanie geowłókniny separującej             10 600 m2

BRANŻA MOSTOWA

1.Obiekt WD-27

- wykonanie drenażu na ustrojach

2.Obiekt WD-29

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora C/D1

3.Obiekt WD-31

4.Obiekt PE-10

- przygotowanie podłoża pod beton podkładowy oś B2 segment IV-VI

- montaż bloczków oporowych

- beton podkładowy oś B2 segment IV-VI

- zbrojenie stref zakotwień oś A1

- zbrojenie fundamentu B2.4

5.Obiekt PMZ-5

6.Obiekt WD-33A

- wykonanie iniekcji

- zwrot elementów szalunkowych

7.Obiekt PE-11

- betonowanie ciosów

- rozszalowanie korpusu

- szalowanie ustroju nośnego JP

-piaskowanie styków

- montaż łożysk

8.Obiekt PE-12

- betonowanie ciosów podłożyskowych

- szalowanie korpusu oś 2 JL

- rozszalowanie korpusu oś 2 JL

- szalowanie ciosów podłożyskowych

- montaż łożysk

9.Obiekt WA-1

- zbrojenie i szalowanie dylatacji

- montaż odwodnienia jezdnia lewa

- wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego JL

- betonowanie dylatacji

10.Obiekt WA-2

- szalowanie i zbrojenie ustroju 1-2 JP

- rozszalowanie ustroju nośnego 1-2 JL

- profilowanie stożków

- zbrojenie i szalowanie dylatacji

-montaż dylatacji

- wykonanie izolacji grubej pod kapami

- Montaż zbrojenia kap chodnikowych JL

11.WD-26

12.WD-33

- wykonanie asfaltu twardolanego

13. WD-32

- wykonanie drenażu na ustrojach

 

SPRZĘT NA PLACU BUDOWY

ROBOTY DROGOWE

1.Spycharka6

2.Równiarka2

3.Ładowarka3

4.Koparko-ładowarka1

5.Koparka kołowa7

6.Koparka gąsienicowa10

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki7

9.Walec gumowy6

10.Wozidło6

11.Samochód czteroosiowy47

12.Ciągnik z beczką, szczorką3

13.Ciągnik siodłowy z naczepą66

14.Walec do MMA5

15.Rozściełacz do masy bitumicznej2

16.Zagęszczarka1

17.Skraplarka1

       RAZEM175

ROBOTY MOSTOWE

1.Ładowarka2

2.Koparko - ładowarka2

3.Koparka kołowa1

4.Betonowóz12

7.Pompa do betonu3

8.Dźwig5

RAZEM25

 

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.Koparka kołowa4

2.Zagęszczarka5

3.Ubijak1

4.Koparko-ładowarka2

5.Minikoparka2

RAZEM15

RAZEM (wszystkie branże)215

 

23.07.2018

BRANŻA DROGOWA

 1. Wykonywanie nasypów              15 860 m3
 2. Wykonywanie GWN      3 110 m3
 3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów    3 930 m3
 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej   7 280 m2
 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej     46 900 m2
 6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50               19 430 m2
 7. Wykonanie podbudowy technologicznej            890 m2
 8. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-60 2 000 m2
 9. Układanie georusztu, układanie geotekstyliów, materac na szkodach górniczych 10 700 m2
 10. Wykonywanie warstwy odprężającej   5 800 m2
 11. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej           3 640 m2
 12. Wykonywanie warstwy poślizgowej JL 14 400 m2
 13. Wykonanie warstwy podbudowy MMA              2 450 m2

BRANŻA MOSTOWA

 1. Obiekt WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach

2.Obiekt WD-29A

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

- szalowanie wnęk dylatacyjnych

3. Obiekt WD-29

- montaż i dozbrajanie dylatacji

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

4. Obiekt WD-31

- szalowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

5. Obiekt PE-10

- montaż desek gzymsowych ;

- montaż bloczków muru oporowego ;

- zbrojenie fundamentu B2 ;

- zbrojenie i szalowanie wnęk stref zakotwień ;

- betonowanie wnęk stref zakotwień i fundamentu oś B2 segment I i II ;

- przygotowanie podłoża pod beton podkładowy oś B2 segment IV-VI;

6. Obiekt PMZ-5

- zasypka skrzydeł wlotu i wylotu

7. Obiekt WD-33A

- rozszalowanie ustroju nośnego

8. Obiekt PE-11

- szalowanie korpusów 1 i 2 jezdnia lewa

- betonowanie korpusu

9. Obiekt PE-12

- szalowanie korpusu podpora 2 jezdnia lewa

- betonowanie korpusu podpora 1 jezdnia lewa

10. Obiekt WA-1

- zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora 3 JP

- montaż dylatacji

- betonowanie murków oporowych

- betonowanie kap chodnikowych

- betonowanie płyt przejściowych

- betonowanie ścianki zaplecznej

- wykonanie izolacji cienkiej płyty przejściowej

- wykonanie izolacji grubej ścianki zaplecznej podpora 1

- piaskowanie wnęk dylatacyjnych

- szalowanie dylatacji oś 1 i 2

- dozbrajanie dylatacji oś 2

- Deskowanie i zbrojenie dylatacji oś 2

- Deskowanie dylatacji oś1

11. Obiekt WA-2

-Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego 1-2 JP

- szalowanie ścianki zaplecznej

- rozszalowanie ustroju nośnego 1-2 JL

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- betonowanie wnęk stref zakotwień

- betonowanie murków oporowych

- betonowanie płyt przejściowych podpora 1

- betonowanie kap chodnikowych

- betonowanie ścianki zaplecznej

- zbrojenie płyt przejściowych

- profilowanie stożków

- montaż dylatacji

- Deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

- Zbrojenie i szalunek dylatacji w osi 4,3,2

 

Urządzenia infrastruktury technicznej

 1. Branża elektroenergetyczna

- Wykonywanie oświetlenia Węzeł Lubin Północ

- Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

- Roboty ziemne przy fundamentach

 1. Branża teletechniczna

- Budowa kanału technologicznego

- Montaż studni kablowych: 46+600–47+688

 1. Branża instalacyjna

- Wykonanie wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej (na odcinku Mirbudu) - MOP Polkowice

- Regulacja kratek 47+500 - 47+550

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami

- kanał DA6 34+800 - 35+100

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami

- kanał DA12 37+800

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami -kanał DB3 44+000

Sprzęt na placu budowy –

ROBOTY DROGOWE

1.Spycharka7

2.Równiarka3

3.Ładowarka2

4.Koparko-ładowarka2

5.Koparka kołowa7

6.Koparka gąsienicowa9

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki6

9.Walec gumowy6

10.Wozidło7

11.Samochód czteroosiowy33

12.Ciągnik z beczką, szczorką4

13.Ciągnik siodłowy z naczepą87

14.Walec do MMA11

15.Rozściełacz do masy bitumicznej4

16.Zagęszczarka2

17.Skraplarka2

RAZEM194

Roboty mostowe

1.Ładowarka3

2.Koparko – ładowarka2

3.Koparka kołowa1

4.Betonowóz5

5.Pompa do betonu2

6.Dźwig4

RAZEM17

Urządzenia infrastruktury technicznej

1.Koparka kołowa4

2.Zagęszczarka3

3.Ubijak3

4.Koparko-ładowarka2

5.Minikoparka1

RAZEM13

RAZEM (wszystkie branże)226

16.07.2018

BRANŻA DROGOWA

 1. Wykonywanie nasypów              16 728 m3
 2. Wykonywanie GWN      2 522 m3
 3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów    2 988 m3
 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej   18 060 m2
 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej     28 170 m2
 6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50               13 915 m2
 7. Układanie georusztu, materac na szkodach górniczych 23 000 m2
 8. Wykonywanie warstwy odprężającej   4 400 m2
 9. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej           300 m2

 

BRANŻA MOSTOWA

1.Obiekt WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach

2. Obiekt WD-29A

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

- szalowanie wnęk dylatacyjnych

3.Obiekt WD-29

- montaż dylatacji

- dozbrajanie dylatacji

4. Obiekt WD-31

5.Obiekt PE-10

- montaż desek gzymsowych

- montaż bloczków muru oporowego

- zbrojenie fundamentu B2

- zbrojenie i szalowanie wnęk stref zakotwień

6. Obiekt PMZ-5

- zasypka skrzydeł wlotu i wylotu

7. Obiekt WD-33A

- rozszalowanie boków wspornika ustroju

- sprężanie ustroju nośnego

8. Obiekt PE-11

- szalowanie korpusów 1 i 2 jezdnia lewa

- betonowanie korpusu

9. Obiekt PE-12

- szalowanie korpusów

- betonowanie korpusu

10. Obiekt WA-1

- betonowanie murków oporowych

- zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora 3 JP

- betonowanie płyt przejściowych i ścianki zaplecznej

- montaż dylatacji

11. Obiekt WA-2

- Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego 1-2 JP

- rozszalowanie ustroju nośnego 1-2 JP

- wykonanie izolacji płyt przejściowych pod. 4

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- sprężanie ustroju nośnego 1-2 jezdnia lewa

- betonowanie murków oporowych

- betonowanie płyt przejściowych podpora 1

- zbrojenie i szalowanie wnęk stref zakotwień

- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora 1

- profilowanie stożków

Branża elektroenergetyczna

- wykonywanie oświetlenia Węzeł Lubin Północ

- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

- roboty ziemne przy fundamentach

Branża teletechniczna

- montaż studni telekomunikacyjnych WA-1 - WA-2

Branża instalacyjna

- Montaż studni kaskadowych - 43+000

- Wykonanie zasypki przy studniach kaskadowych kanał 11 WD29 - 37+700

- Wykonanie zasypki przy studniach kaskadowych kanał 11 WD29A - 37+751,20

- Regulacja kratek żeliwnych na wpustach - 47+150 - 47+500 WA1-WA2 w. Kaźmierzów

- Prace przy sieci wodociągowej - MOP Polkowice - 33+150 - 33+300

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami - kanał DA6 - 34+800+35+100

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami - kanał DA12 - 37+800

Sprzęt na placu budowy

ROBOTY DROGOWE

1.Spycharka7

2.Równiarka3

3.Ładowarka2

4.Koparko-ładowarka2

5.Koparka kołowa7

6.Koparka gąsienicowa9

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki6

9.Walec gumowy6

10.Wozidło7

11.Samochód czteroosiowy33

12.Ciągnik z beczką, szczorką4

13.Ciągnik siodłowy z naczepą87

14.Walec do MMA11

15.Rozściełacz do masy4

16.Zagęszczarka2

17.Skraplarka2

RAZEM194

ROBOTY MOSTOWE

1.Ładowarka3

2.Betonowóz5

3.Pompa do betonu1

4.Koparka kołowa3

5.Zagęszczarka3

6.Dźwig4

RAZEM19

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.Koparka kołowa4

2.Zagęszczarka3

3.Ubijak3

4.Koparko-ładowarka2

5.Minikoparka1

RAZEM13

RAZEM (wszystkie branże)223

 

09.07.2018

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie nasypów18 494 m3

2. Wykonywanie GWN4 485 m3

3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów4 381 m2

4. Wykonanie podbudowy pomocniczej7 180 m2

5. Wykonanie podbudowy zasadniczej5 150 m2

6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/508 436

7. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-6029 159 m2

8. Ściek ślizgowy393 m

9. Układanie geoteksytlii25 600 m2

10. Wykonywanie warstwy poślizgowej17 700 m2

11. Wykonywanie warstwy odprężającej18 800 m2

 

BRANŻA MOSTOWA

1. Obiekt WD-27

- Montaż krawężników i zbrojenie kap chodnikowych podpora A

2. Obiekt WD-29A

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

3. Obiekt WD-29

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora A,

- Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi,

- Montaż dylatacji BBR

4. Obiekt WD-31

- zbrojenie i szalunek fundamentu B

- betonowanie fundamentu podpora B jezdnia lewa

5. Obiekt PE-10

- montaż desek gzymsowych

- wykonanie murów oporowych

- wykonanie izolacji cienkiej płyty odciążającej,

- wykonanie murów oporowych,

- zbrojenie stref zakotwień,

- zbrojenie fundamentów B2

6. Obiekt PMZ-5

- szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu, zasypka

7. Obiekt WD-33A

- zbrojenie ustroju nośnego A-B

- przygotowanie do betonu ustroju nośnego A-B

- beton ustroju nośnego A-B

- przygotowanie ustroju do sprężenia

8. Obiekt PE-11

- szalunek i zbrojenia ustroju nośnego JP

- zbrojenie korpusów jezdnia Lewa

9. Obiekt PE-12

- szalowanie korpusu 2 jezdnia prawa

- betonowanie korpusu 2 jezdnia prawa

10. Obiekt WA-1

- szalunek ścianki zaplecznej podpora 3,

- chudy beton pod płyty przejściowe pod. 1-3 JL,

- zbrojenie płyty przejściowej podpora 1-3 JL,

- montaż desek gzymsowych

- zbrojenie kap chodnikowych,

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych jezdnia lewa

- szalowanie murków oporowych

- beton ścianki zaplecznej podpora 3 JP

11. Obiekt WA-2

- szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego 1-2, chudy

- beton pod płyty przejściowe podpora 1-3 JL

- Betonowanie ustroju nośnego 1-2

- Zbrojenie płyty przejściowej

 

Sprzęt na placu budowy – roboty drogowe

1.Spycharka7

2.Równiarka3

3.Ładowarka2

4.Koparko-ładowarka2

5.Koparka kołowa6

6.Koparka gąsienicowa9

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki6

9.Walec gumowy6

10.Wozidło6

11.Samochód czteroosiowy33

12.Ciągnik z beczką, szczorką4

13.Ciągnik siodłowy z naczepą86

14.Walec do MMA11

15.Rozściełacz do masy4

16.Zagęszczarka2

17.Skraplarka2

RAZEM191

 

Sprzęt na placu budowy – roboty mostowe

1.Ładowarka3

2.Betonowóz5

3.Pompa do betonu1

4.Koparka kołowa3

5.Zagęszczarka3

6.Dźwig3

RAZEM18

02.07.2018

Branża drogowa

           Opis wykonanych prac / lokalizacja                      Wykonano

1.    Wykonywanie nasypów                                                   7 116

        DD13A – 3+190 – 3+700                                                770

        43+000 – 43+189                                                            1 760

        43+700 – 43+900                                                            78

        WD-29 – WD-30                                                              1 500

        45+500 – 45+600                                                             58

        44+500 – 45+100                                                             2 950   

2.    Wykonywanie GWN                                                          4 490

        42+900 – 43+189                                                             1 150

        43+900 – 44+100                                                              490

        47+172 – 47+418                                                             2 850

3.    Wykonywanie wykopów rowów / wykopów     3 380

        39+850 – 39+950                                                             200

        Zbiornik z14                                                                      260

        Zbiornik z15                                                                      800

        DD13A – 3+190 – 3+700                                                  920

        DD3A                                                                                1 000

        WD-29 – WD-30                                                              200

4.    Wykonanie podbudowy pomocniczej                               4 300

        47+172 – 47+400                                                             2 950

        42+900 – 43+050                                                             1 350

5.    Wykonanie podbudowy zasadniczej                                 4 200

        42+900 – 43+189                                                             4 200

6.    Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50                          31 720

        40+300 - 41+120                                                              7 450

        41+650 – 42+600                                                             15 200

        42+880 – 43+150                                                             4 120

        Łącznica BC – 0+023 – 0+250                                          4 950

       

7. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-60          4 600

        Łącznica C                                                                              900

        Łącznica BC                                                                          3 700

8.    Ściek ślizgowy                                                                         850

9.    Układanie geoteksytlii  -                                                             -

10.  Wykonywanie warstwy poślizgowej                                         8 400

        37+300 – 37+530             

    Branża mostowa

Lp.  Wykonano (opis prac)

1.    Obiekt WD-28

        - naprawa ustroju nośnego

2.    Obiekt WD-29A

        profilowanie stożków,

zasypki z gruntu zbrojonego

3.    Obiekt WD-29

        zasypki z gruntu zbrojonego,

szalowanie ścianki zaplecznej podpora D1

4.    Obiekt WD-31

        Zbrojenie skrzydła B jezdnia prawa

5.    Obiekt PE-10

        przygotowanie podłoża pod beton

podkładowy podpora B2

wykonanie izolacji cienkiej płyty odciążającej,

wykonanie murów oporowych

zbrojenie stref zakotwień

6.    Obiekt PMZ-5

        beton płyt przejściowych

7.    Obiekt WD-33A

        zbrojenie ustroju nośnego A-B

8.    Obiekt PE-11

        zbrojenie korpusu podpora 2 jezdnia lewa,

wykonanie szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa

9.    Obiekt PE-12

        zbrojenie i szalowanie korpusu 2 jezdnia prawa

10.  Obiekt WA-1

        deskowanie ścianki zaplecznej podpora 1 JP,

zbrojenie ścianki zaplecznej podpora 3 JL

zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1 i 3 JL

montaż desek gzymsowych

beton ścianki zaplecznej pod. 1 JP,

beton progów pod płyty przejściowe pod. 1,

zbrojenie kap chodnikowych,

szalowanie murków oporowych

11.  Obiekt WA-2

        szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego 1-2,

deskowanie ścianki zaplecznej podpora 4 jezdnia prawa

szalowanie murków oporowych,

zasypanie progu pod płytę przejściową,

profilowanie podłoża pod beton podkładowy,

 1. Sprzęt na placu budowy

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu

Roboty drogowe

Sprzęt / maszyny

26 TR

27 TR

 

Spycharka

7

7

 

Równiarka

3

3

 

Ładowarka

2

2

 

Koparko-ładowarka

2

2

 

Koparka kołowa

6

6

 

Koparka gąsienicowa

9

9

 

Walec okołkowany

2

2

 

Walec gładki

6

6

 

Walec gumowy

6

6

 

Wozidło

6

6

 

Samochód czteroosiowy

33

33

 

Ciągnik z beczką, szczorką

4

4

 

Ciągnik siodłowy z naczepą

88

86

 

Walec do MMA

11

11

 

Rozściełacz do masy

4

4

 

Zagęszczarka

1

2

 

Skraplarka

2

2

 

RAZEM

192

191

 

Roboty mostowe

Sprzęt / maszyny

26 TR

27 TR

 

Ładowarka

2

3

 

Betonowóz

5

5

 

Pompa do betonu

2

1

 

Koparka kołowa

3

3

 

Zagęszczarka

3

3

 

Dźwig

2

3

 

RAZEM

17

18

 

 

 

Sprzęt / maszyny

26 TR

27 TR

 

Koparka kołowa

4

5

 

Zagęszczarka

3

3

 

Ubijak

3

3

 

Koparko-ładowarka

3

3

 

Minikoparka

1

1

 

RAZEM

14

15

 

RAZEM (wszystkie branże)

223

224

 

 

 

 

 

24.06.2018

Branża drogowa

1.            Wykonywanie nasypów

                DD1A

                PE-9 – WD-31

                WD-30 – PE-9

                43+300 – 43+500

                44+600 – 44+900

                45+150 – 45+600

                45+700 – 46+250

                Węzeł Lubin Północ – 47+172 – 47+418

                Droga powiatowa DP 1218D w km 0+050 – 0+200

                Droga Dojazdowa DD13A w km 4+000 – 4+100

2.            Wykonywanie GWN

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica D w km 0+300 – 0+350

                Zjazd publiczny z DP1236D

                43+100 – 43+189

3.            Wykonywanie wykopów rowów / wykopów

                WD-27 – PE-8

                44+650 – 45+600

                45+700 – 46+250

                Zbiornik Z17

4.            Wykonanie podbudowy pomocniczej

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica D w km 0+350 – 0+400

                Węzeł Lubin Północ – Rondo

5.            Wykonanie podbudowy zasadniczej (kruszywowa)

                41+600 – 41+780

                41+925 – 42+150

                42+200 – 42+900

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica BC w km 0+025 – 0+250

                Droga powiatowa DP1236D w km 0+025 – 0+300

6.            Wykonanie podbudowy zasadnicza z AC 22P 35/50

                Węzeł Kaźmierzów – DK3 w km 0+040 – 0+180

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L02L w km 0+000 – 0+030

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica C w km 0+660 – 0+940

                Węzeł Lubin Północ – 46+700 – 46+860

                Węzeł Lubin Północ – 47+500 – 47+700

                40+300 – 42+340

7.            Wykonanie warstwy wiążącej

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L02L w km 0+000 – 0+125

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L03L w km 0+200 – 0+325

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L04L w km 0+000 – 0+148

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica C w km 0+950 – 1+150

Branża mostowa

1.            Obiekt WD-25A

                - profilowanie stożków

2.            Obiekt WD-26

                - wykonywanie obruków powierzchni płaskich

3.            Obiekt WD-28

                - naprawy stref nadłożyskowych ustroju nośnego

4.            Obiekt WD-29A

                - wykonanie oporników stożków skarpowych

              - profilowanie podłoża pod beton podkładowy

             - beton oporników stożków

             - zbrojenie płyt przejściowych pod. A

5.            Obiekt WD-29

                - szalowanie ścianki zaplecznej pod. D1

             - beton wnęk po kablach sprężających

6.            Obiekt WD-31

                - zbrojenie fundamentu pod. B JL i JP

7.            Obiekt PE-10

                - montaż boczków muru oporowego

              - profilowanie podłoża pod beton podkładowy

8.            Obiekt PMZ-5

                - szalowanie wlotu i wylotu

              - izolacja gruba płyty zespalającej

              - zbrojenie płyt przejściowych

9.            Obiekt WD-33A

                - montaż rusztowania podporowego

10.          Obiekt PE-11

                - zbrojenie fundamentu pod. 1 i 2 JL

              - betonowanie fundamentu pod. 1 i 2 JL

11.          Obiekt PE-12

                - zbrojenie korpusów pod. 1 i 2 JL

12.          Obiekt WA-1

                - szalowanie ścianki zaplecznej pod. 1

              - wykonanie zasypek z gruntów zbrojonych pod. 3

              - zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1

               - szalowanie progu pod płytę przejściową pod. 1

              - demontaż desek gzymsowych

13.          Obiekt WA-2

                - montaż rusztowania podporowego ustroju 1-2

              - szalowanie i zbrojenie ustroju 1-2

              - zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1

              - deskowanie progu pod płytę przejściową pod. 1

              - szalowanie ścianki zaplecznej pod. 4

Urządzenia infrastruktury technicznej

                1. Branża elektroenergetyczna

                - wykonywanie oświetlenia Węzeł Kaźmierzów

                - wykonywanie przepustów oświetleniowych

                - montaż słupów oświetleniowych

               

                2. Branża teletechniczna

                - brak prac

                3. Branża instalacyjna

                - kanalizacja deszczowa:

                - roboty ziemne i instalacyjne (200 mb):

                - 47+200 – 47+400

                - 34+950 - 35+150

                - 38+000

                - 45+000 – 45+200 - kanał B4

                -regulacja wpustów w km 42+600

    Branża mostowa

Lp.  Wykonano (opis prac)

1.    Obiekt WD-28

        - naprawa ustroju nośnego

2.    Obiekt WD-29A

        profilowanie stożków,

zasypki z gruntu zbrojonego

3.    Obiekt WD-29

        zasypki z gruntu zbrojonego,

szalowanie ścianki zaplecznej podpora D1

4.    Obiekt WD-31

        Zbrojenie skrzydła B jezdnia prawa

5.    Obiekt PE-10

        przygotowanie podłoża pod beton

podkładowy podpora B2

wykonanie izolacji cienkiej płyty odciążającej,

wykonanie murów oporowych

zbrojenie stref zakotwień

6.    Obiekt PMZ-5

        beton płyt przejściowych

7.    Obiekt WD-33A

        zbrojenie ustroju nośnego A-B

8.    Obiekt PE-11

        zbrojenie korpusu podpora 2 jezdnia lewa,

wykonanie szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa

9.    Obiekt PE-12

        zbrojenie i szalowanie korpusu 2 jezdnia prawa

10.  Obiekt WA-1

        deskowanie ścianki zaplecznej podpora 1 JP,

zbrojenie ścianki zaplecznej podpora 3 JL

zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1 i 3 JL

montaż desek gzymsowych

beton ścianki zaplecznej pod. 1 JP,

beton progów pod płyty przejściowe pod. 1,

zbrojenie kap chodnikowych,

szalowanie murków oporowych

11.  Obiekt WA-2

        szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego 1-2,

deskowanie ścianki zaplecznej podpora 4 jezdnia prawa

szalowanie murków oporowych,

zasypanie progu pod płytę przejściową,

profilowanie podłoża pod beton podkładowy,

 

28.05.2018r.

Branża drogowa:

1. Wykonywanie nasypów - 22 585 m3

Odcinek od WD-29 do WD-29A

Odcinek od PE-9 do WD-31        

43+250 – 43+380             

44+400 – 44+900             

44+900 – 45+150 str. L  

45+250 – 45+400 str. P 

DP 1236D 0+125 – 0+220             

Łącznica BC – 0+025 – 0+600      

Łącznica D – 0+345 – 0+392        

DD3A   

2. Wykonywanie GWN - 2 743 m3

Łącznica BC – 0+450 – 0+660      

3. Wykonywanie wykopów rowów - 5 856 m3

Droga DD4A      

Zbiornik Z16      

47+175 – 47+250 str. P 

DP 1236D – 0+025 – 0+250         

DD3A   

4. Wykonanie podbudowy zasadniczej               

Łącznica B – 0+700 – 1+068

Sprzęt:

- Spycharka - 6

- Równiarka - 2

- Ładowarka - 1

- Koparka kołowa - 8

- Koparka gąsienicowa - 8

- Walec okołkowany - 2

- Walec gładki - 5

- Walec gumowy - 5

- Wozidło - 5

- Samochód czteroosiowy - 33

- Ciągnik z beczką - 2

- Ciągnik siodłowy z naczepą - 118          

Branża mostowa:

1. Obiekt WD-25A

- Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

- Montaż barier energochłonnych

- Montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

- Wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapach

2. Obiekt WD-29A

- Wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego podpora 1 i 2

3. Obiekt WD-29

- Wykonanie ścianki zaplecznej

- Szalowanie ścianki zaplecznej

4. Obiekt WD-31

- Rozładunek stali zbrojeniowej

5. Obiekt WD-32

- Zbrojenie kap chodnikowych na podporze A

6. Obiekt WD-33

- Beton murków oporowych

- Wykonanie murków oporowych

7. Obiekt PMZ-5

- Zbrojenie, montaż kotew pod płytę zespalającą

- Zbrojenie fundamentów skrzydeł

- Beton fundamentów skrzydeł

- Przygotowanie styków prefabrykatów do montażu izolacji

- Zbrojenie wlotu i wylotu

8. Obiekt WD-33A

- Wykonanie zasypki z gruntu zbrojonego

- Wykonywanie murków oporowych

9. Obiekt PE-10

- Zbrojenie gzymsów płyt ustroju nośnego

10. Obiekt PE-11

- Chudy beton podpora 1 i 2 jezdnia lewa

11. Obiekt PE-12

- Zbrojenie fundamentów jezdnia prawa

12. Obiekt WA-1

- Montaż desek prefabrykowanych

- Wykonanie zasypki z gruntu zbrojonego za podporą 3

- Montaż krawężników

13. Obiekt WA-2

- Montaż bramki podparcia ustroju nośnego

- Montaż rusztowania ustroju nośnego

- Zasypki z gruntu zbrojonego za podpora 1

- Zbrojenie ścianki zapleczem podpora 4

- Zbrojenie i deskowanie wnęk po kablach sprężających

Sprzęt:

- Ładowarka - 3

- Koparko-ładowarka - 1

- Koparka kołowa - 2

- Zagęszczarka – 2

Branża elektroenergetyczna:

- wykonywanie oświetlenia Węzeł Kaźmierzów

Branża instalacyjna:

Kanalizacja deszczowa – 315m

- wpusty deszczowe

- 38+300

- 47+300

Kolizja nr 6

- prace wykończeniowe przy komorze K6

Sprzęt:

- Koparka kołowa - 2

- Zagęszczarka - 3

- Ubijak                - 3

- Koparko-ładowarka - 1

14.05.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 9 600 m3
Trasa Główna
Łącznica BC
2. Wykonywanie GWN 3 800 m3
Trasa Główna
3. Wykonywanie wykopów rowów 1 800 m3
4. Wykonanie podbudowy zasadniczej 4 200 m2
Trasa Główna
DK3 0+030 – 0+250
5. Wykonanie podbudowy pomocniczej 2 800 m2
Łącznica B, C
6. Układanie masy bitumicznej 1 850 t
Trasa Główna
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt / maszyny
1. Spycharka 5
2. Równiarka 2
3. Ładowarka 2
4. Koparka kołowa 9
5. Koparka gąsienicowa 9
6. Walec okołkowany 2
7. Walec gładki 4
8. Walec gumowy 5
9. Wozidło 6
10. Samochód czteroosiowy 22
11. Ciągnik z beczką, szczorką 1
12. Ciągnik siodłowy z naczepą 33
13. Betonowóz 1
14. Pompa do betonu 1
15. Wiertnica 1
RAZEM 121
 
2. Branża Mostowa
1. Obiekt WD-25A
przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod asfalt twardolany, 
układanie asfaltu twardolanego
2. Obiekt WD-26
wykonanie szalunków murków oporowych,
układanie krawężników granitowych za obiektem,
zbrojenie kap chodnikowych za obiektem
układanie asfaltu twardolanego,
chudy beton pod kapy chodnikowe na skrzydłach
3. Obiekt WD-27
Reprofilacja płyty pod izolację grubą
4. Obiekt WD-29
szalowanie ścianki zaplecznej A1
5. Obiekt PMZ-5
Wykop pod fundament na skrzydłach
Zbrojenie fundamentów skrzydeł
Izolacja cienka prefabrykatów
6. Obiekt WD-33A
wykonanie 6 warstwy zasypki z gruntu zbrojonego
7. Obiekt PE-11
wykonanie materaca pod fundament 1 5
8. Obiekt WA-1
usuwanie wadliwe wykonanej izolacji grubej,
piaskowanie zbrojenia podpora 1
9. Obiekt WA-2
wykonanie podbudowy pod podparcie ustroju nośnego
10. Obiekt WD-32
Wykop pod oporniki stożków
Izolacja gruba na ustroju nośnym
 
Sprzęt / maszyny
1. Ładowarka 1
2. Koparko-ładowarka 1
3. Koparka kołowa 2
4. Auto ciężarowe z HDS 2
5. Układarka 1
RAZEM 7
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
* km 35+200 – kanalizacja wraz z wpustami
* km 47+200 – kanalizacja wraz z wpustami
- prace wykończeniowe przy komorze K6
 
Sprzęt / maszyny
1. Koparka kołowa 2
2. Zagęszczarka 2
3. Ubijak 2
4. Koparko-ładowarka 2
RAZEM 8
 
RAZEM (wszystkie branże) 136
 

07.05.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 5 262 m3
Odcinek od obiektu WD-30 do obiektu WD-31 1 200 m3
44+000 – 44+300 2 034 m3
47+172 – 47+418 – Węzeł Lubin Północ 1 534 m3
Droga powiatowa DP 1236D 494 m3
2. Wykonywanie GWN 3 000 m3
Odcinek od obiektu PE-8 do obiektu WD-27 3 000 m3
3. Wykonanie podbudowy zasadniczej 14 700 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3, Rondo 2 700 m2
46+320 – 46+700 12 000 m2
4. Wykonanie podbudowy pomocniczej 5 970 m2
Węzeł Kaźmierzów – L02L, L03L, L04L, DD01 3 500 m2
46+700 – 47+103 str. L 2 000 m2
Węzeł Lubin Północ – Łącznica D – 0+400 – 0+647 470 m2
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt / maszyny
1. Spycharka 5
2. Równiarka 2
3. Ładowarka 1
4. Koparka kołowa 5
5. Koparka gąsienicowa 7
6. Walec okołkowany 2
7. Walec gładki 4
8. Walec gumowy 3
9. Wozidło 6
10. Samochód czteroosiowy 11
11. Ciągnik z beczką, szczorką 1
RAZEM 47
 

2. Branża Mostowa

1. Obiekt WD-25A
- szlifowanie murków w pasie rozdziału
- prace przygotowawcze przed asfaltem twardolanym
2. Obiekt WD-26
- izolacja gruba ustroju nośnego
- wykonywanie oporników stożka
- chudy beton pod kapy na skrzydłach
3. Obiekt WD-28
- wykonywanie murków oporowych
4. Obiekt PMZ-5
- reprofilacja prefabrykatów
5. Obiekt WD-33A
- wykonywanie materaca geosyntetycznego
- wykonywanie zasypki za przyczółkiem
6. Obiekt PE-11
- wykonywanie materaca geosyntetycznego
7. Obiekt PE-12
- wykonywanie materaca geosyntetycznego
8. Obiekt WA-1
- demontaż wadliwie wykonanej izolacji
- piaskowanie ścianek zaplecznych i wnęk po kablach sprężających
9. Obiekt WA-2
- wykonywanie podbudowy pod podparcie ustroju nośnego
- montaż rusztowania pod ustrój nośny
 
Sprzęt / maszyny
1. Wozidło 1
2. Koparka kołowa 1
RAZEM 2
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
* 38+300 Kanalizacja deszczowa DA13/7.2 – DA13/7.8 wraz z przykanalikami.
* 37+600 Kanalizacja deszczowa studnie kaskadowe wraz z przykanalikami
* 37+300 Przykanaliki 37+300P, 37+335P, 37+370P, 37+405P
* Przykanaliki na łącznicy C
* 47+000 Kanalizacja deszczowa - Przykanaliki DB6/15 – 47+080 - kanalizacja deszczowa:
* 38+300 Kanalizacja deszczowa DA13/7.2 – DA13/7.8 wraz z przykanalikami.
* 37+600 Kanalizacja deszczowa studnie kaskadowe wraz z przykanalikami
* 37+300 Przykanaliki 37+300P, 37+335P, 37+370P, 37+405P
* Przykanaliki na łącznicy C, WP11a, Wp10a, Wp9a, Wp4a, Wp5a, Wp6a, Wp7a, Wp5a,8
* 47+000 Kanalizacja deszczowa - Przykanaliki DB6/15 – 47+080L,P
 
Sprzęt / maszyny
1. Koparka kołowa 4
2. Zagęszczarka 2
3. Ubijak 2
4. Koparko-ładowarka 2
RAZEM 10
 

30.04.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 18 815 m3
PE-8 – WD-27 4 900 m3
WD-29 – WD-30 2 550 m3
PE-10 str. L 273 m3
43+350 – 43+700 str. L 5 574 m3
44+500 – 44+650 507 m3
46+700 – 47+000 str. P 533 m3
47+172 – 47+418 4 478 m3
2. Wykonywanie GWN 910 m2
Łącznica B – 0+801 – 1+068 (Węzeł Lubin Północ) 910 m3
3. Wykonywanie wykopów rowów 2 240 m3
43+450 – 43+600 str. L 624 m3
47+250 – 47+430 str. L (Węzeł Lubin Północ) 100 m3
47+550 – 47+678 (Węzeł Lubin Północ) 806 m3
DD01 710 m3
4. Wykonywanie podbudowy zasadniczej 3 450 m2
Węzeł Kaźmierzów – L02L, L03L, L04L, DD01 3 200 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3, Rondo 250 m2
5. Wykonywanie podbudowy pomocniczej 39 400 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3 wraz z rondem 6 700 m2
Węzeł Kaźmierzów – L02L, L03L, L04L, DD01 12 500 m2
46+320 – 47+103 16 200 m2
Łącznica C – 0+930 – 1+100 (Węzeł Lubin Północ) 2 000 m2
Łącznica D – 0+400 – 0+647 (Węzeł Lubin Północ) 2 000 m2
6. Wykonywanie warstwy mrozochronnej 1 125 m2
Łącznica C – 1+120 – 1+150 (Węzeł Lubin Północ) 325 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3 800 m2
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka 5
2. Równiarka 1
3. Ładowarka -
4. Koparka kołowa 7
5. Koparka gąsienicowa 4
6. Walec okołkowany 2
7. Walec gładki 5
8. Walec gumowy 2
9. Wozidło 81
10. Samochód czteroosiowy 15
11. Ciągnik siodłowy z naczepą -
RAZEM 122
 

2. Branża Mostowa

1. Obiekt WD-25A
- zbrojenie kap chodnikowych
- układanie krawężników granitowych za obiektem
- izolacja gruba ustroju nośnego
- beton kap chodnikowych
2. Obiekt WD-26
- zbrojenie płyty przejściowej podpora C
- izolacja gruba ścianki zaplecznej podpora C i A
- beton płyty przejściowej podpora C
- demontaż deskowania płyty przejściowej podpora C
- pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpora C
3. Obiekt WD-27
- montaż gumy dylatacyjnej na styku korpusu i ściany bocznej
4. Obiekt WD-28
- wykop pod oporniki skarpy
5. Obiekt WD-33A
-  montaż blachy dylatacyjnej na styku korpusu i ściany bocznej
6. Obiekt PMZ-5
- podbicie fundamentów zaprawą niskoskurczową
7. Obiekt PE-12
- wykop pod fundament
8. Obiekt WA-1
- usuwanie wadliwie wykonanej izolacji grubej
- piaskowanie zbrojenia ścianki zaplecznej podp. 1
9. Obiekt WA-2
- wykonanie podbudowy pod ustrój nośny
 
Sprzęt / maszyny 
1. Ładowarka 1
2. Wozidło 2
3. Koparka kołowa 2
4. Betonowóz 1
5. Pompa do betonu 1
6. Dźwig -
RAZEM 7
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

1. Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
2. Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
 * roboty ziemne i instalacyjne przy kanale B6
 * montaż studni kaskadowych
 * montaż baterii oczyszczającej DA1
 
Sprzęt / maszyny
1. Minikoparka 1
2. Koparka kołowa 4
3. Zagęszczarka 2
RAZEM 7
 

24.04.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja Wykonano
1. Wykonywanie nasypów 29 691 m3
PE-8 – WD-27 900 m3
WD-29 – WD-29A 7 000 m3
Łącznica BC – 0+650 – 0+800 488 m3
Łącznica A – 0+070 – 0+150 1 599 m3
Łącznica B – 0+900 – 1+068 1 014 m3
44+200 – 44+650 6 174 m3
Droga DP1218D – 0+050 – 0+200 793 m3
47+172 – 47+418 7 202 m3
PE-10 str. L 741 m3
43+250 – 43+900 3 780 m3
2. Wykonywanie GWN 1 716 m3
Łącznica C – 0+930 – 1+100 1 716 m3
3. Wykonywanie wykopów rowów 2 085 m3
34+950 – 35+010 100 m3
Droga Dojazdowa DD4A 450 m3
Łącznica BC – 0+650 – 0+800 189 m3
Łącznica A – 0+070 – 0+150 416 m3
47+530 – 47+678 930 m3
4 Warstwa technologiczna 6 100 m2
Węzeł Kaźmierzów 6 100 m2
b
33+500 – 33+600 1 550 m2
35+150 – 35+240 500 m2
35+950 – 35+010 500 m2
Węzeł Kaźmierzów 1 200 m2
6. Wykonywanie podbudowy pomocniczej 9 009 m2
42+100 – 42+650 str. L 9 099 m2
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

Sprzęt / maszyny
1. Spycharka 5
Równiarka 1
2. Ładowarka 1
2. Koparka kołowa 7
3. Koparka gąsienicowa 5
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 5
6. Walec gumowy 3
7. Wozidło    6
8. Samochód czteroosiowy 25
9. Ciągnik siodłowy z naczepą 85
RAZEM 145
 

2. Branża Mostowa

 

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A
- izolacja ścianek zaplecznych
- podbudowa z kruszywa pod kapy chodnikowe
- beton podkładowy pod kapy chodnikowe
- układanie krawężników granitowych za obiektem
- zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach
2. Obiekt WD-26
- zbrojenie płyty przejściowej podpora A
- szalowanie płyty przejściowej podpora A
- beton progu pod płytę przejściową
- nadlewka płyt przejściowych
- beton podkładowy pod płytę przejściową
- zbrojenie płyty przejściowej podpora C
3. Obiekt PE-12
- zasypka fundamentów
- wykop pod fundament podpora 1 i 2 jezdnia prawa
4. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
5. Obiekt PMZ-5
- montaż prefabrykatów
- izolacja gruba jezdnia prawa
- zbrojenie kap chodnikowych
6. Obiekt WA-1
- wykonanie izolacji grubej jezdnia prawa
- zbrojenie kap chodnikowych
7. Obiekt WA-2
- podbudowa pod ustrój nośny

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

Sprzęt / maszyny
1. Ładowarka 2
2. Koparka kołowa 2
3. Betonowóz 2
4. Pompa do betonu 1
5. Dźwig 1
RAZEM 8

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

Wykonano (opis prac)

1. Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
 
2. Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
 * roboty ziemne i instalacyjne przy kanale B6
 * montaż studni kaskadowych
 * montaż baterii oczyszczającej DA1

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

Sprzęt / maszyny
1. Minikoparka 1
2. Koparka kołowa 4
3. Zagęszczarka 2
RAZEM 7

 

 

17.04.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja Wykonano
1. Wykonywanie nasypów 17 210 m3
-43+600 – 43+850 1 494 m3
-47+172 – 47+418 5 250 m3
-Odcinek od PE-8 do WD-27 3 900 m3
-43+850 – 44+100 1 890 m3
-Łącznica A 1 050 m3
-Łącznica BC 1 050 m3
-Łącznica C 500 m3
-44+100 – 44+300 1 530 m3
-DP1218D 546 m3
2. Wykonywanie GWN - /
3. Wykonywanie wykopów rowów 3 200 m3
-46+250 – 46+700 1 650 m3
-47+172 – 47+418 550 m3
-Łącznica BC 300 m3
-Łącznica D 700 m3
4 Wykonanie podbudowy 18 500 m2
-Odcinek od WD-27 do km 35+570 8 500 m2
-42+150 – 42+650 10 000 m2
5. Profilowanie skarp 4 602 m2
-46+250 – 46+700 702 m2
-33+150 – 35+010 3 900 m2
-46+280 – 46+700 22 000 m2
7. Wzmacnianie nasypu geosiatką 210 m2
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka  5
Równiarka   1
2. Ładowarka 1
2. Koparka kołowa    7
3. Koparka gąsienicowa    5
4. Walec okołkowany    2
5. Walec gładki     4
6. Walec gumowy      3
7. Wozidło     86
8. Samochód czteroosiowy     25
9. Ciągnik siodłowy z naczepą      1
RAZEM:      140

 

2. Branża Mostowa

Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-26
- wykonanie 11 warstwy zasypki gruntu zbrojonego na podporą A
 
2. Obiekt PMZ-5
- czyszczenie fundamentu
- betonowanie fundamentu
- pielęgnacja betonu
- przygotowanie powierzchni pod izolację cienką
- zasypka wykopu materaca
3. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
4. Obiekt WD-25A
- przygotowanie powierzchni ustrojów pod izolację grubą
- wykonanie izolacji ścianek zaplecznych
5. Obiekt PE-12
- izolacja fundamentów
- zasypka fundamentów
6. Obiekt WA-1
- zbrojenie kap chodnikowych, 
- przygotowanie powierzchni pod izolację grubą jezdnia prawa

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny   
1. Ładowarka   1
2. Koparko-ładowarka    1
3. Koparka kołowa    1
4. Betonowóz    1
5. Pompa do betonu   1
RAZEM      5
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej:
 
Wykonano (opis prac)
1. Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
2. Branża instalacyjna
- prace przy kanalizacji deszczowej
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Minikoparka      1
2. Koparka kołowa       5
3. Podnośnik koszowy       1
4. Zagęszczarka       2
RAZEM       9
 

10.04.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 20 950 m3
MOP Biedrzychowa 1 400 m3
Trasa Główna 18 215 m3
Droga Powiatora DP 1218D 1 335 m3
2. Wykonywanie GWN 3 686 m3
Węzeł Lubin Północ (łącznica D) 507 m3
Węzeł Kaźmierzów 2 100 m3
Trasa Główna 1 079 m3
3. Wykonywanie wykopów rowów 1 925 m3
MOP Biedrzychowa 400 m3
Trasa Główna 825 m3
Węzeł Kaźmierzów 700 m3
4 Wykonanie podbudowy -
Trasa Główna -
5. Profilowanie skarp 1 600 m2
Trasa Główna 1 600 m2
6. Wykonywanie wykopów -
Drogi Dojazdowe -
7. Wywóz smoły po rozbiórce 1 756 m3
8. Wzmocnienie nasypu geosiatką 2 316 m3
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny  
1. Spycharka     5
Równiarka       1
2. Ładowarka     1
2. Koparka kołowa       6
3. Koparka gąsienicowa        5
4. Walec okołkowany         2
5. Walec gładki        3
6. Walec gumowy       3
7. Wozidło         6
8. Samochód czteroosiowy       33
9. Ciągnik siodłowy z naczepą       64
RAZEM         129

 

 

2. Branża Mostowa

 

1. Obiekt WA-1
- zbrojenie kap chodnikowych
- przygotowanie powierzchni pod izolację z papy jezdnia prawa
 
2. Obiekt PMZ-5
- czyszczenie zbrojenia płyty fundamentowej
3. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
4. Obiekt WD-26
- demontaż płyty przejściowej
- wykonanie 11. warstwy zasypki z gruntu zbrojonego za podporą A
5. Obiekt WD-28
- zbrojenie ścianki zaplecznej
6. Obiekt WD-25A
- przygotowanie powierzchni ustrojów pod izolację z papy
7. Obiekt PE-12
- izolacja fundamentu
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny 
1. Ładowarka   1
2. Koparko-ładowarka  1
3. Koparka kołowa /
4. Dźwig   /
RAZEM  2
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
 
Branża instalacyjna
- wykonywanie drenażu podłużnego w pasie rozdziału
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny   14 TR
1. Minikoparka   1
2. Koparka kołowa   2
RAZEM     3

 

 

03.04.2018r.

1. Branża Drogowa

 
Opis wykonanych prac / lokalizacja
 
1. Wykonywanie nasypów 14 190 m3
1.1 Węzeł Kaźmierzów 2 200 m3
1.2 47+172 – 47+418 1 200 m3
1.3 43+250 – 43+600 5 290 m3
1.4 odcinek od PE-8 do WD-27 5 500 m3
2. Wykonywanie GWN 3 600 m3
2.1 46+700 – 47+103 str. L 3 400 m3
2.2 Łącznica D 200 m3
3. Wykonywanie wykopu rowów 600 m3
3.1 Odcinek od WD-27 do WD-28 600 m3
4. Profilowanie skarp 1 300 m2
4.1 Odcinek od WD-27 do WD-28 1 300 m2
5. Wywóz smoły po rozbiórce 3 050 m3
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn 
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
4. Zabezpieczanie przejazdów kolejowych
5. Humusowanie 2 400 m2
33+500 – 33+700
6. Prace porządkowe, poprawa płotków herpetologicznych
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka  4
2. Ładowarka  1
2. Koparka kołowa  6
3. Koparka gąsienicowa  4
4. Walec okołkowany  2
5. Walec gładki  4
6. Walec gumowy  3
7. Wozidło  5
8. Samochód czteroosiowy  29
9. Ciągnik siodłowy z naczepą  57
RAZEM  116
 

2. Branza Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WA-1
- zbrojenie kap chodnikowych
- montaż barier ochronnych
2. Obiekt WA-2
- umocnienie podłoża pod podparcie ustroju
3. Obiekt PMZ-5
- zbrojenie i szalowanie fundamentu
4. Obiekt WD-25A
- przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji
5. Obiekt WD-26
- demontaż płyty przejściowej
6. Obiekt WD-28
- piaskowanie styków
- zbrojenie ścianki zaplecznej
7. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
8. Obiekt WD-29A
- zbrojenie dylatacji
9. Obiekt WD-33A
- przygotowanie podłoża pod wykonanie gruntów zbrojonych
10. Obiekt PE-8
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny  
1. Ładowarka  1
2. Koparka kołowa2 3
3. Dźwig  1
RAZEM  5
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Branża elektroenergetyczna
 
- MOP Polkowice – likwidacja kabla zasilającego
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia

 

Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Minikoparka             1
2. Koparka kołowa    1
RAZEM             2

 

27.03.2018r.

1. Branża Drogowa

 

Opis wykonanych prac / lokalizacja
 
1. Wykonywanie nasypów 17 145 m3
1.1 Odcinek pomiędzy WD-29 a WD-30 6 300 m3
1.2 Odcinek pomiędzy WD-27 a WD-28 1 400 m3
1.3 Węzeł Kaźmierzów - Łącznica 0 - 3 800 m3
1.4 35+500 – 35+800 200 m3
1.5 47+150 – 47+400 495 m3
1.6 Droga Powiatowa DP1218D 1 235 m3
1.7 Okolice obiektu PE-10 960 m3
1.8 Węzeł Lubin Północ - Łącznica A 1 960 m3
1.9 Węzeł Lubin Północ Łącznica D 3 795 m3
 
2. Wykonywanie GWN 1 000 m3
2.1 46+700 – 47+103 str. L 1 000 m3
 
3. Wykonywanie wykopu rowów 650 m3
3.1 Odcinek pomiędzy WD-27 a WD-28 - 650 m3
 
4. Wykonywanie rowów odwadniających - /
 
5. Profilowanie skarp 2 550 m2
5.1 Odcinek pomiędzy WD-27 a WD-28 1 600 m2
5.2 35+500 – 35+800 950 m2
 
6. Wywóz smoły po rozbiórce 1 200 m3
1. Przyjęcie materiału na magazyn 
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
4. Rozbiórka przepustów
5. Odhumusowanie (PE-10) 1 200 m3
6. Prace porządkowe, poprawa płotków herpetologicznych

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka   4
2. Ładowarka   1
2. Koparka kołowa   6
3. Koparka gąsienicowa    5
4. Walec okołkowany    2
5. Walec gładki    3
6. Walec gumowy    1
7. Wozidło    5
8. Samochód czteroosiowy    52
9. Ciągnik siodłowy z naczepą    37
RAZEM    116
 

2. Brana Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A
- rozdeskowanie dylatacji
- przygotowanie powierzchni ustroju przed wykonaniem izolacji
 
2. Obiekt WD-28
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych i ścianek zaplecznych
- wykonanie barier BHP
3. Obiekt WD-29A
- zbrojenie i szalowanie dylatacji
4. Obiekt PE-12A
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych podpora 1 i 2
5. Obiekt PE-12
- piaskowanie zbrojenia korpusu podpora 1 i 2 jezdnia lewa
6. Obiekt PG-1
- zasypka korpusu
7. Obiekt WA-1
- montaż desek gzymsowych
- zbrojenie kap chodnikowych
- BHP
8. Obiekt WA-2
- rozładunek desek gzymsowych
- szalowanie ciosów podłożyskowych podpora 4
- umocnienie podłoża pod podparcie ustroju
9. Obiekt PMZ-5
- zbrojenie i szalowanie fundamentu
- wykonanie wykopu pod fundament skrzydeł
 
 
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Pompa do betonu   /
2. Koparka kołowa        2
3. Koparka gąsienicowa  /
RAZEM         2

 

20.03.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja
1. Wykonywanie nasypów :15 800 m3
-MOP
-DD04
-Droga DP 1218D
-Węzeł Lubin Północ – łącznica A
-Węzeł Lubin Północ – łącznica D
-46+700 – 47+103
2. Wykonywanie wykopu rowów: 3 550 m3
-WD-27 – WD-28
-DD04
3. Profilowanie skarp 2 600 m2
4. Rozbiórka starej DK3 490 m3
5. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ)
6. Utrzymanie drogi technologicznej
7. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 4
2. Ładowarka 1
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 5
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 4
6. Walec gumowy 3
7. Wozidło 5
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 52
9. Ciągnik siodłowy z naczepą 64
RAZEM 146

2. Branża Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A
Betonowanie dylatacji
2. Obiekt WD-29A
Piaskowanie, zbrojenia i deskowanie dylatacji
3. Obiekt WD-29
Izolacja skrzydeł
4. Obiekt PE-12
Przygotowanie powierzchni fundamentu do wykonania izolacji cienkiej
5. Obiekt PMZ-5
Układanie chudego betonu
Zbrojenie fundamentów
6. Obiekt WA-1
Montaż desek gzymsowych
7. Obiekt PG-1
Betonowanie desek gzymsowych
Wykonywanie izolacji
Dogęszczanie warstw zasypki
8. Obiekt WA-2
Rozdeskowanie płyt przejściowych
Piaskowanie i szalowanie ciosów podłożyskowych podpora 1
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1
2. Koparka kołowa 2
3. Koparka gąsienicowa 1
RAZEM 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Branża elektroenergetyczna
- wykonywanie stacji transformatorowej
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Auto z HDS 1
2. Podnośnik koszowy 1
RAZEM 2

 

13.03.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja
1. Wykonywanie nasypu / wykopu 2 400 m3
2. Odhumusowanie 100 m3
droga DD1A
3. Odhumusowanie prawego najazdu – WD-33A 767 m3
4. Rozbiórka drogi na prawym najeździe – WD-33A 410 m3
5. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5 (ilości zgodnie pkt. 4)
- pospółka na warstwę mrozochronną (ilości zgodnie pkt. 4)
6. Utrzymanie drogi technologicznej
7. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 3
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 2
6. Walec gumowy 1
7. Wozidło 2
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 12
9. Ciągnik siodłowy z naczepą 73
RAZEM 105
 

2. Branża Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-29A
- zbrojenie kap chodnikowych
- piaskowanie szczelin dylatacyjnych
2. Obiekt WD-29
- montaż desek gzymsowych
3. Obiekt WD-27
- betonowanie kap chodnikowych
4. Obiekt PMZ-5
- wykonywanie wykopu pod materac
- wykonywanie szalunku materaca geosyntatycznego
- wykonywanie materaca geosyntatycznego
5. Obiekt WA-1
- przygotowanie do ułożenia krawężników i desek gzymsowych
- inwentaryzacja zbrojenia na kapy chodnikowe
6. Obiekt PG-1
- wykonanie izolacji cienkiej betonu ochronnego
7. Obiekt WA-2
- szalowanie płyty przejściowej podpora 4
- betonowanie płyt przejściowych
- pielęgnacja betonu płyt przejściowych
 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1
2. Koparka kołowa 2
3. Koparka gąsienicowa 1
RAZEM 4
 
 

06.03.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt branży Drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu
1. Ciągnik siodłowy z naczepą 45
RAZEM 45

2. Branża Mostowa

1. Obiekt WD-29A
- zbrojenie kap chodnikowych
2. Obiekt WD-29
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji
- montaż desek gzymsowych
3.Obiekt WA-2
- zbrojenie płyt przejściowych podpora 4
 

 

27.02.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypu 32 000 m3
37+300 – 37+400
37+760 – 38+630
MOP Lubin Północ
46+900 – 47+100 (Węzeł Lubin Północ)
47+167 – 47+242 (Węzeł Lubin Północ)
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
 
2. Wykonywanie wykopu w rowach 100 m3
35+090 – 37+905
 
3. Rozbiórka podbudowy betonowej 4 700 m2
43+250 – 44+500
 
4. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
 
5. Utrzymanie drogi technologicznej
 
6. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
SPRZĘT BRANŻY DROGOWEJ  W MINIONYM TYGODNIU
Lp. Sprzęt / maszyny   Szt.
1. Spycharka 4
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 4
6. Walec gumowy 1
7. Wozidło 6
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 62
RAZEM 89
 
2. Branża Mostowa
 
Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-27
- przygotowanie zbrojenia pod kapy na skrzydłach
 
2. Obiekt WD-29A
- przygotowanie szalunków do gruntów zbrojonych
 
3. Obiekt WD-29
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A
 
4. Obiekt PG-1
- beton warstwy ochronnej dylatacji
 
5. Obiekt WA-2
- zbrojenie płyt przejściowych podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1

 

 

20.02.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypu 36 600 m3
37+760 – 38+630
43+350 – 43+600 str. P
43+900 – 44+130 str. L
MOP Lubin Północ
46+700 – 46+800 (Węzeł Lubin Północ)
47+167 – 47+242 str. P (Węzeł Lubin Północ)
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
2. Profilowanie skarp 2 000 m2
35+090 – 37+905
3. Wykonywanie wykopu w rowach 500 m3
35+090 – 37+905
4. Wykonywanie wykopu (rozbiórka nasypu) 2 600 m3
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
5. Rozbiórka podbudowy betonowej 16 800 m2
43+250 – 44+500
6. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ)
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
7. Utrzymanie drogi technologicznej
8. Kontrola istniejącego oznakowania COR
9. Węzeł Kaźmierzów:
Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV z pozyskaniem - 8 600 m3

Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 4
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 3
6. Walec gumowy 2
7. Wozidło 5
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 54
RAZEM 80

2. Branża Mostowa
Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A

- szalowanie dylatacji

2. Obiekt WD-27

- brak prac

3. Obiekt WD-29

- przygotowywanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji

4. Obiekt PG-1

- zbrojenie belki gzymsowej
- szalowanie belki gzymsowej
- przygotowanie powierzchni pod beton ochronny
- wykonywanie zasypek 8. warstwy podpora A

5. Obiekt WA-2

- układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe na podporze 4

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

1. Pompa do betonu 1
2. Zagęszczarka 1
RAZEM 2

 

 

13.02.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Sekcja  I (33+300 – 40+830)

        - Wykonywanie nasypu/GWN – 9 200 m3

                    - 38+000 – 38+630

        - Profilowanie skarp – 2 450 m2

                    - 33+300 – 34+700

                    - 35+100 – 37+065

        - Wykonywanie wykopu w rowach – 540 m3

                    - 33+300 – 34+700

                    - 35+100 – 37+065

        - Układanie geosiatki – 7 000m2

                    - 38+000 – 38+630

Sekcja II (40+830 – 47+678,08)

        - Wykonywanie nasypu – 12 300 m3 (planowano 8 400 m3)

                    - 43+200 – 43+500 str. L

                    - 46+800 – 47+100

                    - 47+167 – 47+242 str. P

        - Załadunek i wywóz gruzu – 200 m3 (planowano 1 000 m3)

                    - 44+000 – 45+600

                    - węzeł Lubin Północ

        - Odhumusowanie – 1100 m3 (planowano 1 000 m3)

                    - MOP Lubin Północ

        - Rozbiórka nasypu – 5 450 m3 (planowano 1 800 m3)

                    - 47+167 – 47+242 str. P

                    - 47+250 – 47+418

        - Wykonywanie wymiany gruntu – 150 m3

                    - 43+750 – 43+850

        - Przyjęcie materiałów na magazyn

                    - Węzeł Lubin Północ

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- 4x Spycharka

- 6x Koparka kołowa

- 4x Koparka gąsienicowa

- 2x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 2x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 38x Samochód czteroosiowy

RAZEM: 64 szt.

 

2. Branża Mostowa

- obiekt WD-25A

- betonowanie dylatacji

- obiekt WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych

- obiekt WD-29A

- montaż wkładek uszczelniających dylatacji

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

 

3. Urządzenia infrastruktury tecnicznej

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna

- brak prac

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

 

 

06.02.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

- Wykonywanie nasypu – ok. 8 600 m3

- 38+000-38+630

- 47+167-47+242 str. L

 

- Profilowanie skarp – ok. 2 700 m2

- 33+300-34+700

 

- Wykonywanie wykopu w rowach – ok. 700 m3

- 33+300-34+700 – 150 m3

 

- Wykonywanie wykopu (rozbiórka nasypu) – ok. 1 000 m3

- 47+167-5=47+242 str. P

 

- Przerzucanie humusu na DD1A wzdłuż rowu

- Przerzucanie humusu pomiędzy PE-8 a WD-27 wzdłuż rowu

 

- Osuszanie istniejącej warstwy nasypu – ok. 5 000 m2

- Węzeł Kaźmierzów

 

- Załadunek i odwóz gruzu – ok. 326 m3

- 44+000-45+600

 

- Odhumusowanie z odwozem – ok. 690 m3

- 45-500-45+650

 

- Załadunek i odwóz humusu – ok. 4 500 m3

- MOP Lubin Północ

 

- Zagęszczanie warstw nasypu – ok. 16 000 m2

- 44+000-44+650

 

- Profilowanie – ok. 24 000 m2

- węzeł Lubin Północ

 

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 3x Spycharka

- 5x Koparka kołowa

- 3x Koparka gąsienicowa

- 1x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 2x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 7x Samochód czteroosiowy

- 1x Recykler

- 1x Rozsypywacz

 

RAZEM: 31 szt.

 

2. Branża Mostowa

 

- WD-25A

- przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi A i B

- szalowanie dylatacji

 

- WD-26

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych

 

- WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych

 

- WA-2

- przygotowanie wnęk pod montaż dylatacji

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- brak

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

 

- wykonywanie zasilania

- Węzeł Kaźmierzów

 

Branża instalacyjna

 

- brak prac

 

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 2x podnośnik koszowy

 

 

30.01.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

 

- Wykonywanie nasypu – ok. 6 700 m3 (planowano 8 500 m3)

- 38+000 – 38+630

 

- Profilowanie skarp – ok. 1 900 m2 (planowano ok. 3 000 m2)

- 33+300 – 34+700

 

- Wykonywanie wykopu w rowach – ok. 500 m3 (planowano 1 500 m3)

- 33+300 – 34+700 na

 

- Wykonywanie warstwy technologicznej – ok. 1 500 m2

- Łącznica L05

 

- Odhumusowanie z odwozem – ok. 870 m3

- 45+550 – 45+650

- 47+100

- MOP Lubin Północ

 

- Odhumusowanie bez odwozu – ok. 9 300 m2

- MOP Lubin Północ

 

- Załadunek i wywóz humusu – ok. 4 800 m3

- MOP Lubin Północ

 

- Załadunek i wywóz gruzu – ok. 420 m3

- okolice obiektu WD-33A prawy najazd

- 45+550 – 45+640

- 47+100

 

- Profilowanie nasypu – ok. 30 000 m2

- 42+950 – 43+250

- 47+167 – 47+442

- plac przeładunkowy w km 45+600, łącznica A

- droga powiatowa DP1236D, droga dojazdowa DD13a

 

- Zagęszczanie warstw nasypu – ok. 12 000 m2

- 44+000 – 44+650

- 44+740 – 45+600

 

- Wykonywanie makroniwelacji – 3 000 m2

- MOP Lubin Północ

 

- Hałdowanie materiału – 500 m3

- 41+200

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 4x Spycharka

- 5x Koparka kołowa

- 2x Koparka gąsienicowa

- 1x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 1x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 5x Samochód czteroosiowy

 

RAZEM: 26 szt.

2. Branża Mostowa

- WD-25A

- przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi A i B

 

- WD-26

- zbrojenie i szalunek kap chodnikowych

- betonowanie kap chodnikowych -

 

- WA-2

- wykonywanie izolacji cienkiej belki pod płytę przejściową podpora 4

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

 

- wykonywanie zasilania

- Węzeł Kaźmierzów

 

Branża instalacyjna

 

- brak prac

 

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 2x podnośnik koszowy

 

23.01.2018r.

1. Branża Drogowa

 

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

- Wykonywanie nasypu – 5 150 m3
- 38+000 – 38+630

- Profilowanie skarp – 51 000 m2
- 33+300 – 34+800
- 37+300 – 37+765
- 43+250 – 45+550
- 46+700 – 47+100

- Wykonywanie wykopu w rowach – 800 m3
- 33+300 – 34+800
- 37+500 – 37+630

- Zagęszczanie nasypu – 21 000 m2
- 42+950 – 43+250
- 44+740 – 45+600
- 46+700 – 47+100

- Wykonywanie stabilizacji – 70 m3
- 37+300 – 37+765

- Rozbieranie krawężników betonowych na ławie betonowej – 1050 mb
- 42+950 – 44+000

- Załadunek i wywóz gruzu – 1 040 m3
- 45+650

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- 4x Spycharka
- 2x Koparka kołowa
- 3x Koparka gąsienicowa
- 1x Walec okołkowany
- 2x Walec gładki
- 1x Walec gumowy
- 2x Wozidło
- 4x Wywrotka

RAZEM: 19 szt.

2. Branża Mostowa

- WD-25A
- przygotowanie wnęk pod dylatacje

- WD-26
- zbrojenie i szalunek kap chodnikowych

- WA-2
- rozszalowanie progu pod płytę przejściową

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac 

Branża instalacyjna

- brak prac 

 

16.01.2018r.
1. Branża Drogowa

Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie nasypu - 3900 m3
- 34+950 - 35+085 - 300 m3
-37+300 - 37+765 - 2100 m3
- 38+500 - 38+630 - 1500 m3

Profilowanie skarp - 2500 m2
- 33+300 - 34+700 - 2500 m2
- 37+675 - 38+630

Wykonywanie wykopu w rowach - 350 m3
- 33+900 - 34+100 - 100 m3
- 37+300 - 37+400 - 100 m3
- 37+500 - 37+630 - 150 m3

Wykonywanie podbudowy oraz warstwy wiążącej - 300 m2
- droga DP 1236

Rozebranie krawężników betonowych - 1640 m2
- 44+000 - 45+640

Prace porządkowe w ciągu Trasy Głównej

Sprzęt branży Drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- koparka kołowa x1
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x1
- walec gładki x2
- wywrotka x4
- samochód czteroosiowy x2
- układarka x1

2. Branża Mostowa
WD-25A

- prace przygotowawcze przed betonowaniemkap chodnikowych
- betonowanie kap chodnikowych
- pielęgnacja betonu kap

WD-26
- prace przygotowawcze przed betonowaniem kap chodnikowych

WA-2
- prace przygotowawcze przed betonowaniem progów pod płyty przejściowe podpora 4
- betonowanie progów pod płyty przejściowe podpora 4
- pielęgnacja betonu progów

Sprzet branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- pompa do betonu x1
- betonowóz x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac

 

09.01.2018r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie nasypu 
- 34+400 - 34+700 (ok. 3200 m2)

Profilowanie skarp 
- 34+400 - 34+700 (ok. 3200 m2)
- Węzeł Kaźmierzów ( 500 m2)

Profilowanie podłoża pod warstwę mrozoochronną i GWN
- Węzeł Kaźmierzó (1000 m2)

Sprzęt branży Drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- koparka kołowa x1
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x1
- walec gładki x1
- wywrotka x4

2. Branża Mostowa
-  brak prac

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac

 
02.01.2018r.
1. Branża Drogowa
- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
2. Branża Mostowa
- Prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP - wszystkie obiekty
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac
 
26.12.2017r.
1. Branża Drogowa
- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Wykonanie nasypu – km 34+820-35+085 oraz Węzeł Kaźmierzów (ok. 7050 m3)
- Układanie geotekstyliów (warstwa nr 5) – Węzeł Kaźmierzów (ok. 450 m2)
- Prace przygotowawcze pod układanie masy bitumicznej
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- Spycharka 2x
- Koparka kołowa 1x
- Koparka gąsienicowa 4x
- Walec okołkowany 1x
- Walec gładki 2x
- Walec gumowy 2x
- Wozidło 5x
- Samochód czteroosiowy 2x
- Recykler 1x
- Rozsypywacz 1x
- Ciągnik z beczką 1x
2. Branża Mostowa
- Prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP – wszystkie obiekty
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna:
- prace porządkowe na kolizji technologicznej nr 7
 
 

19.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 40 cm - Węzeł Kaźmierzów (ok. 4500 m2)
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 25 cm - Węzeł  Kaźmierzów (ok. 3100 m2)

- Wykonanie nasypu - km 34+820 - 35+085 oraz Węzeł Kaźmierzów (ok. 7960 m3)

- Profilowanie skarp - Węzeł Kaźmierzów ( ok. 2250 m2)

- Prace zabezpieczające w zakresie BHP - km 33+300 - 33+650

- Układanie masy bitumicznej - warstwa podbudowy (ok. 2010t)

Sprzęt branży drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu :
- spycharka x2
- koparka gąsienicowa x2
- walec okołkowany x1
- walec gładki x6
- walec gumowy x2
- wozidło x5
- samochód czteroosiowy x12
- recykler x1
- rozsypywacz x1
- koparko - ładowarka x1

- koparka kołowa x1

- ciągnik z beczką x1

- układarka x2

2. Branża Mostowa
- prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP - wszystkie obiekty

- zabezpieczenie szczelin przy zasypce korpusu WD-31

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- prace porządkowe na kolizji technologicznej nr 7

 

12.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 40 cm - km 35+000 - 35+085 km 34+820 - 35+085 (ok. 1800 m2)
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 25 cm - km 34+820 - 35+085 (ok. 4500 m2)
- Wykonanie nasypu - km 35+000 - 35+085 oraz km 34+820 - 35+085 (ok. 5490 m3)
- Prace przygotowawcze pod ukłądanie masy bitumicznej - km 45+610 - 41+210
- Naprawa skarp, porządkowanie terenu

Sprzęt branży drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu :
- spycharka x2
- koparka gąsienicowa x1
- walec okołkowany c1
- walec gładki x1
- walec gumowy x2
- wozidło x4
- samochód czteroosiowy x4
- recykler x1
- rozsypywacz x1
- koparko - ładowarka x1

2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach WD-29, PE-10, WD-30
- prace wykończeniowe na kapac chodnikowych PE-11A, PE-11B, PE-12A, PE-12B
- zabezpieczenie szczelin przy zasypce korpusu WA-2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- brak prac

 
05.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Prace porządkowe i kosmetyczne
 
2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- brak prac

28.11.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Prace porządkowe i kosmetyczne

 
2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach
- montaż dylatacji (obiekt WD-29)
Sprzęt branży Mostowej na Placu Budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x1
- koparko - ładowarka x1
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

       - brak prac

Branża instalacyjna:

- kolizja 7 - regulacja zasuw na komorach

 
 
21.11.2017r.
1. Branża Drogowa
 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Makroniwelacja MOP Polkowice
 • Wykonywanie nasypu – 4 500 m3

- km 37+300-37+700

- km 47+172-47+425

 • Rozbiórka podbudowy betonowej starej DK3 – 1 000m2
 • Odhumusowanie DK3 – 1 000m2
 • Wykop - 3000m3
 • Dogęszczanie warstw nasypów:
  - 47+172-47+425
 • DK 3 rozbiórki i wywóz elementów betonowych
 • (rejon od ronda w str. WD1 łącznica BC)

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- spycharka x2

- równiarka x2

- walec okołkowany x1

- walec gładki x2

- koparka x2

- wozidło x4
- samochody 4-osiowe x2

2. Branża Mostowa

- prace porządkowe na obiektach

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- ładowarka x1

- koparko-ładowarka x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

       - brak prac

Branża instalacyjna:

Regulacja wpustów deszczowych

 
 
14.11.2017r.
1. Branża Drogowa
• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
• Prace kosmetyczne – kruszywo, GWN
• Układanie ścieku monolitycznego 
Odhumusowanie przy drodze DK3
• Podbudowa zasadnicza – 5200 m2
- 35+100- 35+500 str L
• Wykonywanie wykopu – 8000 m3
- 46+350 – 46+600
• Wykonywanie nasypu
- 47+172 + 47+350
 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- równiarka x2
- walec okołkowany x1 
- walec gładki x2- koparka x4
- wozidło x7
- samochody 4-osobowe x5
 
2. Branża Mostowa
 
• WD-29:
- montaż dylatacji
 
• PE-10:
- prace porządkowe
 
• PE-12
- rozbiórka deskowania
- prace porządkowe
 
• WD-33A:
- montaż platformy pod ustrój nośny
 
• WA-2:
- prace porządkowe
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x2
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
• Branża instalacyjna:
Regulacja wpustów deszczowych
- km 41+220 do 41+070
- km 40+870 do 40+630
 
• Montaż kolektora DA 2.1 DN 300
- km 33+540
 
• Montaż kratek żeliwnych
- km 41+975 do 42+130
 
• Montaż budowli wylotowych na skarpac na obiekcie DO 2/2

 

07.11.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Prace kosmetyczne – kruszywo, GWN
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2 - równiarka x1
- walec okołkowany x1 - walec gładki x1

2. Branża Mostowa​

• WD-29A:
- montaż dylatacji
 
• WD-29:
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A1 
 
• PE-10:
- prace porządkowe
- wykonywanie murów oporowych
 
• WD-33A:
- montaż platformy pod ustrój nośny
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- prace porządkowe
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac

Branża instalacyjna:
- brak prac

31.10.2017r.

1. Branża Drogowa

 

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu –  18 000 m3 
- 47+170-47+420
- W. Polkowice
- W. Kaźmierzów
- DD 13A 0+000-0+200
 
• Podbudowa zasadnicza – 7 500 m2 
- 42+100-42+900
 
• Materac / warstwa poślizgowa – 1 500 m3
- 40+050-40+300 JL
 
• DP 1236 wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej 5000m3
 
• DO 2/1 leśniczówka – wykop 3000m3
 
• 43+200-43+600 odhumusowanie pasa rozdziału DK3
 
• DK3 frezowanie podbudowy betonowej – 10 000 m2
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x4 - walec gumowy x3
- wozidło x3 - wywrotka x9
- ciągnik z beczką x4
 
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

 

• WD-27:
- prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych
 
• WD-29A:
- montaż dylatacji
 
• WD-29:
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A1 
 
• PE-12
- wykonywanie wykopu pod fundament jezdnia prawa
 
• PE-10:
- prace porządkowe
- wykonywanie murów oporowych
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
 
• PG-1
- montaż desek gzymsowych
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x1
- dźwig x1

3. Urządzenia ifrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- przygotowanie stanowisk słupowych linii zasilającej
 
 
Branża instalacyjna:
 
Kanalizacja deszczowa – 50,71%
Wpustu deszczowe DN 500 – 7 szt.
Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 80,85 mb
Montaż kratek żeliwnych – 40 szt.
Montaż włazów na studniach deszczowych DN 600 – 3szt.
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1

 

24.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu – 20 000m3 
- 34+800-35+100
- 35+100-35+500
- 43+200-43+600
- 46+800-47+100
 
• Podbudowa pomocnicza – 3 500 m2 
- 35+100-35+500
 
• Droga DO 2/1
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
- wykonywanie wykopu - leśniczówka
 
• Droga DO 2/2
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
 
• Droga DP 1236 
- wykonywanie wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej
- podbudowa zasadnicza - 0+640-0+745P
 
• DK3 frezowanie – 12 000 m2 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x3 - wywrotka x12
- ciągnik z beczką x4
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

• WD-25B, WD-26:
- prace przy kapach chodnikowych
 
 
• PE-8, PE-9:
- prace kosmetyczne
 
• WD-29:
- prace porządkowe
- odtworzenie rowu kolejowego
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
 
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- prace porządkowe
 
• PE-12
- wykonywanie wykopu pod fundament jezdnia prawa
 
• PMZ-5:
- wykonywanie wykopu
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x1

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- brak prac
 
 
Branża instalacyjna:
 
Kanalizacja deszczowa – 50,29%
- regulacja pokryw i pierścieni na wpustach – 45szt.
- montaż wpustów deszczowych DN 500 – 10szt.
- montaż przykanalików deszczowych DN 200 PVC – 56,25 mb
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1

 

18.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
• Wykonywanie nasypu - 30 000 m3 
- 35+100-35+500
- 37+980-38+600
- 38+650-39+000
- 46+800-47+100
- 47+170-47+120
- W. Polkowice W. Kaźmierzów
- DD 13a 0+000-0+200
• Podbudowa zasadnicza - 8 000 m2 
- 42+200-42+900 JP
• Droga DO 2/1:
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
• Droga DO 2/2:
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
• Droga DP 1236:
- wykonywanie wykopów - likwidacja hałdy pokopalnianej 5000m3
• Droga DK3 - frezowanie 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x3 - wywrotka xl5
- ciągnik z beczką x6
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa 

• WD-25B:
- prace przy kapach chodnikowych
• WD-26:
- prace przy kapach chodnikowych
• PE-8:
- prace kosmetyczne
• PE-9:
- prace kosmetyczne
• WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora Cl-Dl
- prace porządkowe
- odtworzenie rowu kolejowego
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
• WD-31:
- prace porządkowe
• WD-32, WD-33:
- montaż kotew pod drabiny rewizyjne
• PT KGHM:
- prace porządkowe
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.Al-A2 w osi A6
- przygotowanie podłoża płyt odciążających pod izolaq'ę grubą
- przygotowanie stref zakotwień do zbrojenia
• PMZ-5:
- wykonywanie wykopu
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
- układanie krawężników
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- zbojenie i deskoanie progu pod płytę przejściową podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa xl
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig xl
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu xl

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
Branża instalacyjna
- montaż włazów na studzienkach kanalizacyjnych
- montaż zadaszeń komór (kolizja 7)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka xl
- koparka kołowa xl

 

 

10.10.2017r.

1. Brana Drogowa

Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
Wykonywanie nasypu - 35 000 m3 
- 35+100-35+500
- 37+980-38+600
- 38+650-39+000
- W. Polkowice
- 46+800-47+100
- 47+170-47+420
- droga DD 13a - 0+000-0+200
Podbudowa pomocnicza - 16 000 m2 
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
- 40+300-40+600
- 42+200-42+900
Podbudowa zasadnicza - 12 000 m2 
- 33+400-33+500
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
Podbudowa bitumiczna - 12 000 m2
Frezowanie drogi DK3 
Warstwa wiążąca - 12 000 m2 
- 33+700-34+700
- 33+300-33+650
Roboty rozbiórkowe - droga DK3
Wykonywanie ścieku ślizgowego - 33+300-33+650
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x6 - walec gumowy x4
- wozidło x6 - wywrotka xl7
- ciągnik z beczką x6 - układarka x2 oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

WD-25A:
- prace porządkowe
WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- układanie żywicy epoksydowej na kapach chodnikowych
WD-27:
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
WD-29A:
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora Cl-Dl
- prace porządkowe
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
WD-31, WD-33:
- prace porządkowe
WD-32:
- śrutowanie powierzchni płyty ustroju nośnego
PT KGHM:
- prace porządkowe
PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.Al-A2 w osi A6
- wykonywanie murów oporowych w osi Cl i C2
- przygotowanie podłoża pod beton podkładowy
- przygotowanie podłoża pod izolację grubą na płycie odciążającej w osi Al
- zbrojenie fundamentów w osi B2 na odkładzie
WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
- montaż kotew talerzowych
PG-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- iniekcja kanałów kablowych
- zbrojenie belek pod płytę przejściową podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa xl
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig xl
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu xl
 
3. Urządzenia ifrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
Branża instalacyjna
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka xl
- koparka kołowa xl
 

03.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie wykopu – 5 000 m3
- makroniwelacja MOP oraz drogi DO2/1
 
• Wykonywanie nasypu – 17 000 m3 
- 35+100-35+500
- 38+650-39+000
- 46+800-47+100
- 47+170-47+420
- droga DD 13a – 0+000-0+200
- łącznica P-Lo1L
- droga DO 2/1
- Rondo Polkowice
 
• Podbudowa pomocnicza – 25 000 m2
- 41+000-41+250
- 40+300-40+600
- 42+200-42+900
 
• Wykonywanie materaca:
- warstwa poślizgowa km 40+050-40+300 L
- kruszywo 35cm w km 47+570-47+678
 
• Podbudowa zasadnicza – 12 000 m2 
- 33+400-33+500
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
- 47+570-47+678
 
• Podbudowa bitumiczna – 13 000 m2
- 33+750-34+750
 
• Droga DO 2/1 
- skarpowanie i humusowanie
- montaż barier
- oznakowanie poziome i pionowe
- przełożenie ruchu droga DO 2/1 oraz droga DP1218D
- wykonywanie wykopu (Leśniczówka)
 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x6
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x6 - wywrotka x16
- ciągnik z beczką x5 - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał
 

2. Branża Mostowa

• WD-25A:
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
 
• WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- układanie żywicy epoksydowej na kapach chodnikowych
 
• WD-27:
- montaż desek gzymsowych 
 
• WD-29A:
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
 
• WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
 
• WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe
 
• PT KGHM:
- prace porządkowe
 
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- wykonywanie murów oporowych w osi C1 i C2
- zbrojenie i deskowanie ciosów fundamentowych w osi B1
- betonowanie ciosów fundamentowych w osi B1
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej na skrzydle SKA.1*
- betonowanie ścianki zaplecznej na skrzydle SKA.1*
 
• PE-11A oraz PE-12A
- wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• PG-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x1
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu x1
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
 
 
Branża instalacyjna
 
• Kolizja 7
- wykonywanie pokrycia na komorach
 
• Kanalizacja deszczowa