Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Utrudnienia w ruchu

LISTOPAD2021

ZAD.III:

W dniu 10.11.2021 Wykonawca oddał do ruchu cały odcinek drogi

PAŹDZIERNIK 2021

ZAD.III:

W dniu 29.10.2021 została przywrócona czasowa organizacja ruchu nr 24 etap V w rejonie obiektu WD 26. W ramach organizacji przywrócony został ruch po wiadukcie WD 26 w kierunku Zielonej Góry.

W dniu 29.10.2021 Wykonawca wprowadził zmodyfikowaną czasową organizację ruchu nr 51 etap D na odcinku pomiędzy Węzłem Polkowice Południe, a Węzłem Lubin Północ. W ramach wprowadzonej organizacji, ruch będzie odbywał się w pełni po obu jezdniach, w rejonie Węzła Polkowice Południe ruch zostanie przekierowany na łącznicę PL01L w kierunku Polkowic. Ograniczenia w poruszaniu się pojazdów dotyczą jedynie prędkości.

Dodatkowo w ramach wprowadzonej organizacji został puszczony ruch na całym odcinku drogi DO2/1i DO 2/2​

WRZESIEŃ 2021

ZAD.III.

Od 01.09.2021 zostało zlikwidowane oznakowanie na drodze DD13A w ramach tymczasowych by-pasów zgodnie z COR 51

W dniu 09.09.2021 została zmieniona czasowa organizacja ruchu nr 51 zgodnie z etapem D. na odcinku drogi DO 2/1. W ramach wprowadzonej czasowej organizacji nr 51 etap D droga DO 2/1 będzie zamknięta od ronda Lubin Północ do obiektu WD 33a. Ruch będzie odbywał się od ronda Polkowice Południe w kierunku WD 33a po wykonanej DO 2/1.

LIPIEC 2021

ZAD. III:

Wykonawca w dniu 25 06 2021 po zakończeniu prac oddał do ruchu fragment remontowanej ul. Dąbrowskiego.

W dniu 01.07.2021 wykonawca wdrożył w całym zakresie nową organizację ruchu nr 51.  Wdrożenie organizacji ruchu związane jest z koniecznością zrealizowania prac na obu jezdniach S3. Przełożenie ruchu obejmuje  w swoim zakresie zamknięcia relacji S3 Lubin– Polkowice łącznicą D oraz  zjazd z S3 w kierunku miejscowości Lubin łącznicą A. Relacja Polkowice Lubin będzie odbywała się z wykorzystaniem Węzła Lubin Północ tak jak to miało miejsce dotychczas. Dojazd do miejscowości Lubin z S3 realizowany będzie przez Węzeł Lubin Zachód oraz rondo Polkowice. Wjazd na S3 z miejscowości Lubin, Obora, Szklary Górne w kierunku Polkowic będzie realizowany z wykorzystaniem łącznicy BC i  C na węźle Lubin Północ.  Wykonawca wykona nowy przejazd z jezdni prawej na lewą w km 42+950, na odcinku pomiędzy km 42+950, a w km 46+050 ruch będzie odbywał się jezdnią lewą dwukierunkowo, a w km 46+050 gdzie Wykonawca wykona przejazd, w celu przeprowadzenia ruchu z jezdni lewej na jezdnię prawą,  ruch będzie odbywał  się również dwukierunkowo. 

 

 

CZERWIEC 2021

ZAD. III:

W niedługim czasie zostanie wprowadzona dodatkowa organizacja ruchu o nr 41A, dotycząca tymczasowego zawężenia łącznicy P-L01L węzła Polkowice, w związku z koniecznością dokończenia prac na wiadukcie WD 32.

 

MAJ 2021

ZAD. III:

W dniu 26.05.2021 Wykonawca prac wprowadził czasową organizacje ruchu nr 50 na Węźle Polkowice Północ. Organizacja w swoim zakresie obejmuje wyłączenie wiaduktu WD 26 na około 3 miesiące w związku z koniecznością dokonania prac naprawczych dylatacji. Ruch w stronę Zielonej Góry odbywał się będzie po łącznicy K-L05P – zjazd z ronda,  a następnie przejazdem tymczasowym przez pas rozdziału na odcinek wybudowanej S3.

 

W dniu 17,05,2021 Wykonawca drogi S 3 wprowadził czasową organizację ruchu nr 45, która w swoim zakresie obejmuje wyłączenie z ruchu obwiedni ronda węzła Polkowice Północ, między istniejącym dwujezdniowym przebiegiem DK 3, a łącznicami K-LP oraz K-L03L. Planowana zmiana jest wprowadzona na potrzeby wykonania wykończenia pierścienia wyspy centralnej oraz ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni ronda oraz jezdni DK 3 do granicy opracowania. Dodatkowo zostanie wyłączony z ruchu wlot z ronda w relacji Kaźmierzów, Sucha Górna. Na potrzeby tej relacji zaprojektowano objazd przez Węzeł Głogów Południe do istniejącego przebiegu drogi DW 333, a następnie, zgodnie z oznakowaniem stałym do skrzyżowania z DP 1135D.

W rejonie skrzyżowania DW 333 z DP 1135D zaprojektowano zamknięcie odcinka drogi do ronda wraz z przekierowaniem znakami kierunkowymi E-2.

Pod koniec tygodnia w dniach 21-23.05.2021 planowane jest frezowanie nawierzchni DK 3 i ułożenie warstw bitumicznych. W tym czasie, ruch będzie odbywał się wahadłowo z ręcznym kierowaniem co znacznie ograniczy przepustowość odcinka drogi. Po zakończeniu prac związanych z ułożeniem warstw bitumicznych, zakończone zostanie kierowanie ruchem wahadłowo i ruch będzie odbywał się przez rondo do 26.05.2021 W środę 26.05.2021 planowane będzie zamknięcie wiaduktu WD 26 wg organizacji nr 46,

Za utrudnienia przepraszamy Zamawiający, Wykonawca  i Zespół Inżyniera. Prosimy o wyrozumiałość.

 

KWIECIEŃ 2021

ZAD. III:

W dniu dzisiejszym (30.04.2021r.) wprowadzono docelową organizację ruchu na drodze DW 331 wraz z udostępnieniem drogi do ruchu publicznego. W związku z powyższym objazd obowiązujący od września 2016r. przestaję obowiązywać. 

 

LISTOPAD 2020

ZAD. III:

 

W dniu 20.11.2020 Wykonawca wprowadził nową organizację ruchu nr 41. Organizacja 41 zakłada utrzymanie ruchu na jezdni prawej od km 41+600-46+050 . W organizacji wyłączona zostanie część łącznicy BC strona prawa. Kierujący zostaną pokierowani w kierunku w. Polkowice, a następnie zawrócą aby powrócić na główny ciąg S3 w kierunku Legnicy.

Od km 41+600 do km 46+050 ruch odbywać się będzie stroną prawą natomiast od km 46+050 do km 47+670 stroną lewą, relacja zjazdowa Zielona Góra-Lubin zostanie zachowana. Doatkowo w rejonie obiektów PE11B i PE12B na drodze dojazdowej DD13A zostaną wprowadzone tymczasowe bypassy.

Wykonawca na odcinku Kamienia Milowego 1 (pomiędzy Węzłem Lubin Północ a Węzłem Polkowice Południe)prowadzi intensywne prace związane z : montażem barier zarówno w pasie rozdziału jak i poboczu, wykonywaniem poboczy, humusowaniem skarp i przeciwskarp, roboty brukarskie. Do wykonania pozostały fragmenty oznakowania poziomego, wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzoną Czasową Organizacją Ruchu. Na ścieżce krytycznej pozostaje wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego na wiadukcie WD 33 – dojazd do m. Biedrzychowa oraz wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku około 250m. Do kluczowych zadań poza robotami przy wiadukcie  WD 33 pozostało dokończenie warstw bitumicznych oraz robót brukarskich na rondzie Polkowice.

 

PAŹDZIERNIK 2020

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III:

W dniu 15.10.2020 wprowadzono organizację nr 44, która zakłada wprowadzenie 2 etapów prowadzenia robót przy przebudowie skrzyżowania drogi DO 2/1 z drogą prowadzącą do miejscowości Biedrzychowa. W miejscu tym wprowadzono odcinek wahadłowy na długości 80 m.

W dniu  12.10.2020 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu nr 34, która zakłada dwa etapy w rejonie WĘZŁA Lubin Północ w zakresie dokończenia prac związanych z rozbiórkami, budową wyspy, ułożeniem nawierzchni ścieralnej z SMA, wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.

W pierwszym etapie ruch zostanie przełożony na jezdnię południową z wykorzystaniem istniejącego przejazdu. Na tym etapie ruch w kierunku miejscowości Obora odbywał się będzie przez tymczasowe rondo.

W drugim etapie ruch z m. Obora w kierunku Lubi będzie odbywał się po macierzystej docelowej jezdni.

W dniu 09 10 2020 wprowadzono organizację nr 43, która zakłada wykonanie 2 wyjazdów z Budowy w rejonie WD 29 na ulicy Polnej oraz WD 30 na ul. Henryka Dąbrowskiego.

W dniu 19 10 2020 wprowadzono organizację nr 35, która zakłada dwa etapy w rejonie węzła Polkowice. W pierwszym etapie Wykonawca założył wykonywanie prac po stronie północnej ronda. Ruch na tym etapie będzie odbywa l się z wykorzystaniem przewiązki na łącznicy LO1L, wykonanej zaraz za obiektem.

W drugim etapie prace będą prowadzone po wewnętrznej części obwiedni ronda. Ruch będzie odbywał się zewnętrznymi pasami ruchu.

 

SIERPIEŃ 2020

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III:

Nie wprowadzono nowych zmian w stosunku do ostatniej akutalizacji tj.:

W dniu 21.12.2018 wdrożona została organizacja ruchu COR 27 - Aneks - polegająca na uruchomieniu części Węzła Polkowice. W km 36+013 ruch z istniejących dwóch jezdni DK3 został przełożony na jezdnię północną, gdzie odbywa się dwukierunkowo. Z jezdni północnej DK3 ruch został poprowadzony przez łącznicę Węzła Kaźmierzów, połowę tarczy ronda Polkowice, obiekt WD-32 i sprowadzony na jezdnię wschodnią nowej drogi S3. Jezdnią wschodnią ruch prowadzony jest przez 1,3km do przewiązki w kilometrze ok. 42+900 S3 gdzie sprowadzony zostaje jak poprzednio do drogi objazdowej DO2/1. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.

W dniu 14.12.2018 nastąpiło wdrożenie COR 26 - Aneks - przełożenie ruchu drogi powiatowej DP-1218D w docelową lokalizację, czyli przejazd przez obiekt WD-33a i włączenie do drogi DO-2/1. Od strony Szklar Górnych istnieje nakaz skrętu w prawo w kierunku Legnicy. Kierunek Zielona Góra wymaga nawrotu na rondzie w okolicach Lubina.

 

 

GRUDZIEŃ 2018 

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III

W dniu 21.12.2018 wdrożona została organizacja ruchu COR 27 - Aneks - polegająca na uruchomieniu części Węzła Polkowice. W km 36+013 ruch z istniejących dwóch jezdni DK3 został przełożony na jezdnię północną, gdzie odbywa się dwukierunkowo. Z jezdni północnej DK3 ruch został poprowadzony przez łącznicę Węzła Kaźmierzów, połowę tarczy ronda Polkowice, obiekt WD-32 i sprowadzony na jezdnię wschodnią nowej drogi S3. Jezdnią wschodnią ruch prowadzony jest przez 1,3km do przewiązki w kilometrze ok. 42+900 S3 gdzie sprowadzony zostaje jak poprzednio do drogi objazdowej DO2/1. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.

W dniu 14.12.2018 nastąpiło wdrożenie COR 26 - Aneks - przełożenie ruchu drogi powiatowej DP-1218D w docelową lokalizację, czyli przejazd przez obiekt WD-33a i włączenie do drogi DO-2/1. Od strony Szklar Górnych istnieje nakaz skrętu w prawo w kierunku Legnicy. Kierunek Zielona Góra wymaga nawrotu na rondzie w okolicach Lubina.

LISTOPAD 2018 

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III

W dniu 23.11.2018 została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu nr COR 33 na czas zakończenia robót  przy nowobudowanym rondzie Lubin Północ i uciąglenia łącznic B i C Węzła Lubin Północ. Organizacja polega na otwarciu pełnego okręgu ronda w układzie tymczasowym wraz z wpięciem drogi powiatowej DP1236D na Oborę. Tym samym zlikwidowany został tymczasowy łącznik i skrzyżowanie prowadzące na Oborę z drogi DO2/1. Wpięty w nowy układ został również dojazd do PMT i znajdującej się obok stacji benzynowej, a wjazd realizowany jest z drogi powiatowej DP1236D.

Uwaga: od strony ronda nie ma możliwości skrętu od razu w lewo do PMT - należy zawrócić na specjalnym by-passie (pętli)znajdującym się 20m dalej, gdyż wjazd do PMT jest możliwy wyłącznie dla relacji prowadzącej z kierunku Obory.

 

W dniu 05.11.2018 została wdrożona organizacja ruchu objęta projektem COR nr 30 polegająca na przełożeniu ruchu z istniejącej nitki zachodniej drogi DK3 stanowiącej dojazd do drogi powiatowej DP1218D prowadzącej do miejscowości Szklary Górne - na nowobudowaną nitkę wschodnią S3. Bez zmian ruch odbywa się dwukierunkowo jedną jezdnią i obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h (w rejonie wyjazdów z budowy do 40 km/h).

PAŹDZIERNIK 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD III

W dniu 15.10.2018 została wprowadzona nowa organizacja ruchu według COR nr 27 - etap I. Organizacja obejmuje zakres zabezpieczenia Robót przy budowie Węzła Polkowice oraz roboty na jezdni lewej S3. W km 360+850 na przecięciu DK3 z nowym przebiegiem S3 ruch został przełożony na jezdnię prawą nowego przebiegu S3 (ok. 1 km jezdni zachodniej). Ruch na tej jezdni odbywa się dwukierunkowo, obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km/h. Skrzyżowanie z drogą do miejscowości Biedrzychów zostało włączone łącznikiem w km 41+850 wg kilometrarza nowobudowanej drogi S3. Ruch po jednej jezdni S3 odbywa się do przejazdu awaryjnego w km 42+850, przez który ruch przekierowany jest spowrotem na funkcjonujący cały czas układ drogi objazdowej DO-2/1 i DO-2/2. 

WRZESIEŃ 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD III:

 

 • W dniu 26.09.2018 w rejonie Węzła Kaźmierzów została oddana do ruchu droga DO-1 łącząca rondo Kaźmierzów ze skrzyżowaniem prowadzącym do miejscowości Kaźmierzów, Sucha Górna oraz Szybu Jan Wyżykowski (COR nr 24 etap V)
 • W dniu 15.09.2018 została wprowadzona organizacja ruchu COR nr 24 etap IV polegająca na przejęciu ruchu z Zad. II Trasą Główną od strony Nowej Soli. Ruch od strony Nowej Soli został przejęty dwiema jezdniami przez Węzeł Kaźmierzów i przez rondo wpięty do istniejącej drogi DK3. Jezdnia prawa Trasy Głównej od strony Nowej Soli została zwężona do jednego pasa ruchu już 500m przed Węzłem gdzie obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. Na samym Węźle trwają roboty wykończeniowe i panuje ograniczenie do 50km/h. Ruch w kierunku Nowej Soli od ronda Kaźmierzów poprowadzony został łącznicą L-O3 przez obiekt WD-26 do jezdni prawej Trasy Głównej. Droga DO-1 od ronda do miejscowości Kaźmierzów i Sucha Górna nadal pozostaje zamknięta.
SIERPIEŃ 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III:

W dniu 27.08.2018 została wprowadzona organizacja ruchu COR nr 28 polegająca na przejęciu ruchu z Zad. IV. Ruch od strony Legnicy został przełożony tymczasową przewiązką na jezdnię wschodnią na styku zadań III i IV w km 47+688. Nowoprojektowaną jezdnią wschodnią S3 ruch został poprowadzony na długości 1 km na wprost przez nieczynny jeszcze  Węzeł Lubin Północ do tymczasowego ronda łączącego S3 z drogą dojazdową DO-2/1 jeszcze przed skrzyżowaniem do miejscowości Szklary Górne (droga DO-2/1 prowadzi nadal ruch pomiędzy Lubinem a Polkowicami  w miejsce rozebranej DK3 w ramach COR nr 22 od września 2017 roku). Na udostępnionym odcinku wschodniej jezdni S3 panuje ruch dwukierunkowy i obowiązuje ograniczenie prędkości do 70km/h z wyjątkiem tymczasowego ronda gdzie obowiązuje 40km/h.

 

LIPIEC 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III:

1) Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

2) Od dnia 06.04.2018 wprowadzona została COR na 22 w miejsce wcześniej obowiązującej COR 20 i COR 15 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu na odcinkach:

a) DK3 w km 360+013 do 362+150 – utrzymane ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3,

b) Utrzymane przełożenie ruchu z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Nadal funkcjonują zmiany komunikacji w zakresie skrzyżowań:

• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,

• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),

• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,

3) Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.

4) Od dnia 29.05.2018 w miejsce funkcjonującej w rejonie Węzła Kaźmierzów COR nr 7 wprowadzono nową organizację ruchu COR 24 etap 1a polegającą na sprowadzeniu ruchu z zadania IV dwukierunkowo prawą nitką Trasy Głównej S3 i włączenie jej przewiązką w istniejącą zachodnią nitkę DK3 w km 353+500. Nadal funkcjonuje podporządkowana droga DO-1 jako dojazd do miejscowości Kaźmierzów, Sucha Górna oraz Szybu Jan Wyżykowski. Okres funkcjonowania około 1 m-c.

5) Dnia 03.07.2018 w rejonie Węzła Kaźmierzów wdrożono etap nr 3 COR nr 24 zmieniający przebieg ruchu odbywającego się dwukierunkowo prawą nitką Trasy Głównej S3 z włączenia bezpośrednio przewiązką w istniejącą DK3 w km 353+500, na nowy przebieg drogi DO-1 i przez część przyszłego ronda Kaźmierzów. Włączenie w istniejącą DK3 następuje w docelowej lokalizacji w km 354+100.

LIPIEC 2018

ZADANIE IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

W dniu 25.06.2018r. oddano do ruchu odcinek drogi S-3 od węzła Lubin Południe do granicy Zadania V ( w kierunku Legnicy). Na węźle Lubin Południe funkcjonuje Tymczasowa Organizacja Ruchu, która kieruje ruchem z S-3 na DK-3 (kierunek Lubin, Zielona Góra) oraz z DK-3 na S-3 (kierunek Legnica)

W obrębie drogi wojewódzkiej 335 oraz drogi powiatowej w zakresie węzła Lubin Zachód, bez dopuszczenia do ruchu na węźle

CZERWIEC 2018

ZADANIE IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

-  16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik (obiekt WA-5) z wykorzystaniem docelowej jezdni DK-3 oraz ograniczeniami prędkości i kierunków ruchu.

MAJ 2018

ZADANIE V

07.05.2018 r. - wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu, polegającą na poprowadzeniu ruchu na obu jezdniach, od Węzła Legnica Zachód do Węzła Legnica Południe.  Przejazd w kierunku Jawora odbywa się poprzez autostradę A4 z Węzła Legnica Południe do Węzła Legnica i dalej drogą DK3. 

Jednocześnie został przełożony obustronny ruch z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią od km 61+000 do Węzła Legnica Zachód. 

ZADANIE IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

- 07.05.2018r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu wahadłowego na DK3 w rejonie miejscowości Chróstnik. Wprowadzone oznakowanie dotyczy wykonania końcowego zakresu drogi DO-1P na DK3. Planowany termin zakończenia utrudnień to 14.05.2018r.

-  16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik (obiekt WA-5) z wykorzystaniem docelowej jezdni DK-3 oraz ograniczeniami prędkości i kierunków ruchu.

ZADANIE III

1) Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 
2) Od dnia 06.04.2018 wprowadzona została COR na 22 w miejsce wcześniej obowiązującej COR 20 i COR 15 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu na odcinkach:
 
a) DK3 w km 360+013 do 362+150 – utrzymane ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3,
b) Utrzymane przełożenie ruchu z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Nadal funkcjonują zmiany komunikacji w zakresie skrzyżowań:
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon włączen1ia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 
3) Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
4) Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,

KWIECIEŃ 2018

ZADANIE V 

04.04.2018 r.  - wprowadzono Czasową Organizację Ruchu na drodze DP1227D od km 0+68 do km 0+490 ( od Kochlic w kierunku miejscowości Wiercień przez obiekt WD-37).

07.04.2018 r. - wprowadzono Czasową Organizację Ruchu na styku Zadań Budimex-u S.A. oraz MOTA ENGIL w km 58+974 - ruch wahadłowy w okresie kilku godzin na drodze D/4-01.

13.04.2018 r. - wprodzadzono Czasową Organizację Ruchu na drodze powiatowej DP2233D od km 0+000 do 0+400 ( Łącznica Węzła Legnica Północ, nastepnie starą drogą DK3 do wpięcia drogi do S3
w km 63+400 strona prawa).

16.04.2018r. – wprowadzono nowe Oznakowanie Ruchu na DP2194D, pod obiektem WD-40 (ruch wahadłowy)

17.04.2018 r. – wprowadzono nowe Oznakowanie Ruchu na DP2172D, pod obiektem WD-42 (ruch wahadłowy).

W dalszym ciągu trwa wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie Węzła Legnica Zachód polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

od 07.05.2018 r. Planowana jest nowa Tymczasowa Organizacja Ruchu, polegająca na prowadzeniu ruchu w obu kierunkach od Węzła Legnica II (od autostrady A4) do Wezła Legnica Zachód. 

 

ZADANIE III

 1. Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 2. Od dnia 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 3. • rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
 4. • rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 5. Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
 6. Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,
 7. Od 07.2015  w km 359+700 do 365+200 - COR nr 15 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3 (od dnia wdrożenia COR 20 obowiązywanie COR 15 kończy się na km 362+020),

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- 16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik z wykorzystaniem ruchu wahadłowego – planowany czas utrudnień – do 16.04.2018r.

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

MARZEC 2018

Zadanie V

1. W miesiącu marcu wdrożono Tymczasową Organizację Ruchu, w dniu 30.03.2018 r. :na drodze 1227D (na drodze Kochlice – Wiercień ruch odbywał się przez obiekt WD-37).

2. W dalszym ciągu trwa wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie Węzła Legnica Zachód polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

ZADANIE III

 1. Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 2. Od dnia 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 3. • rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
 4. • rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 5. Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
 6. Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,
 7. Od 07.2015  w km 359+700 do 365+200 - COR nr 15 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3 (od dnia wdrożenia COR 20 obowiązywanie COR 15 kończy się na km 362+020),

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- 16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik z wykorzystaniem ruchu wahadłowego – planowany czas utrudnień – do 16.04.2018r.

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

LUTY 2018

Zadanie V

W dalszym ciągu trwa wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie Węzła Legnica Zachód polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 10.01.2018 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd  pod obiektem mostowym WA-5 (węzeł Lubin Południe) .

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

ZADANIE III

 1. Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 2. Od dnia 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 3. • rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
 4. • rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 5. Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
 6. Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,
 7. Od 07.2015  w km 359+700 do 365+200 - COR nr 15 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3 (od dnia wdrożenia COR 20 obowiązywanie COR 15 kończy się na km 362+020),

STYCZEŃ 2018

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017  COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 10.01.2018 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd  pod obiektem mostowym WA-5 (węzeł Lubin Południe) .

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Grudzień 2017

Zadanie V

W dniu 08.12.2017 r. o godzinie 12.00 na wysokości miejscowośći Karczowiska, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, polegająca na przełożeniu ruchu z obiektu WD-36 na obiekt WD-35.

W dniu 15.12.2017 r. na DK3 i DP1227D została wprowadzona zmiana organizacji ruchu. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 07.07.2017 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(zmiana organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowana jest na drugą połowę grudnia 2017r.)

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Listopad 2017

Zadanie V

W dniu 17.11.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu w  rejonie przyszłego węzła Legnica Zachód, polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 07.07.2017 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(zmiana organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowana jest na przełomie listopada i grudnia 2017r.)

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Październik 2017

Zadanie V

W dniu 16.10.2017 r. Wykonawca wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu przy obiekcie WD-39.

Obecnie w km 59+000 - 73+850 ruch odbywa się na prawej nitce nowowybudowanej drogi S3. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od dnia 23.10.2017r. na DW335  w pobliżu obiektu WA-4 został wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku kilkuset metrów. Ruch sterowany jest za pomocą sygnalizacji śweitlnej. Przewiduje się, że obecna organzacja ruchu potrwa do dnia 17.11.2017r.

- Od 07.07.2017 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na listopad 2017r.)

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 
- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 

Wrzesień 2017

Zadanie V

Wykonawca w dniu 18.09.2017 r. wprowadził organizację ruchu w km 64+500-67+700. Ruch w obu kierunkach odbywa się na jezdni prawej nowowybudowanej drogi S3. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Ograniczenie prędkości i dodatkowe wjazdy na plac budowy na DW 335 w rejonie budowanego obiektu mostowego WA-4.

- Od 07.07.2017  godz. 15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Sierpień 2017

Zadanie V

W dniu 18.08.2017 została wprowadzona druga faza organizacji ruchu, dotycząca zmiany sposobu dojazdu do miejscowości Karczowiska z wykorzystaniem obiektu WD-36.

W dniu 04.08.2017 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu od początku Zadania V do km 64.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- by-pass na Drodze Powiatowej 1219D (ul. Jana Pawła II)

- Ograniczenie prędkości i dodatkowe wjazdy na plac budowy na DW 335 w rejonie budowanego obiektu mostowego WA-4.

- by-pass na Drodze Gminnej 103116 ul. Przemysłowa

- Od 07.07.2017  godz. 15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- by-pass na Drodze Gminnej 103047 w m. Chróstnik

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót koniec 2017r.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;

Lipiec 2017

Zadanie V

Od 01.07.2017 r. wszystkie pasy na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550 - 87+700) są przejezdne. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót koniec 2017r.

- zwężenie odcinka na DK3 w m. Chróstnik w rejonie obiektu mostowego WA-5;

Od 07.07.2017  godz. 15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- zmiana organizacji na DK3 w rejonie węzła Lubin Południe (wjazdy na budowę) – dodatkowe wjazdy będą funkcjonowały do zakończenia budowy odcinka drogi S3

- by-pass na Drodze Powiatowej 1219D (ul. Jana Pawła II)

- by-pass na Drodze Gminnej 103047 w m. Chróstnik

- by-pass na Drodze Gminnej 103116 ul. Przemysłowa

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;

Czerwiec 2017

Zadanie V

Od 20.04.2017 r. zamknięte są prawe pasy ruchu na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550-87+700). Utrudnienia w ruchu potrwają do końca czerwca.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót koniec 2017r.

- zwężenie odcinka na DK3 w m. Chróstnik w rejonie obiektu mostowego WA-5 – w lipcu planowane jest przełożenie ruchu na by-pass wokół obiektu mostowego WA-5. (powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- zmiana organizacji na DK3 w rejonie węzła Lubin Południe (wjazdy na budowę) – dodatkowe wjazdy będą funkcjonowały do zakończenia budowy odcinka drogi S3

- by-pass na Drodze Powiatowej 1219D (ul. Jana Pawła II)

- by-pass na Drodze Gminnej 103047 w m. Chróstnik

- by-pass na Drodze Gminnej 103116 ul. Przemysłowa

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;

 

Maj 2017

Zadanie V

Od 20.04.2017 r. zamknięte są prawe pasy ruchu na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550-87+700). Utrudnienia w ruchu potrwają do końca czerwca.

 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Kwiecień 2017

Zadanie V

Od 20.04.2017 r. zamknięte są prawe pasy ruchu na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550-87+700). Utrudnienia w ruchu potrwają do końca czerwca.

W dniu 12.04.2017 r. w km 69+560-70+500 zostanie przełożony ruch na nitkę prawą nowowybudowanej drogi S3. 

W dniu 10.04.2017 r. w km 72+800-73+950 został przełożony ruch na nitkę prawą nowowybudowanej drogi S3. 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Marzec 2017

Zadanie V

Od 28.03.2017 r. do 06.04.2017 r. wdrożona zostanie organizacja ruchu na autostradzie A4, w celu zabezpieczenia podpór barierami energochłonnymi na obiektach WD-1A i WS-1, zamknięte zostaną szybkie pasy ruchu. 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Luty 2017

Zadanie V

W dniu 20.02.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu między obiektami WD-42 i WD-40A. 

Wykonawca, w dniu 13.02.2017 r. wprowadził zmianę organizacji ruchu. Ruch został poprowadzony od drogi DK3 przez drogę DO-4/05, rondo przy cmentarzu, drogę DO-4/04 i rondo Legnica Zachód, powrót łącznicą na drogę DK3.

Wykonawca zakończył prace na autostradzie A4, ruch odbywa się na obu jezdniach.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Styczeń 2017

Zadanie V

W dniu 27.01.2017 r. Wykonawca planuje przełożenie ruchu na autostradzie A4 na odcinku od kilometra 84 do kilometra 86. Zamknieta zostanie jezdnia północna z kierunku Zgorzelca, ruch będzie się odbywał dwukierunkowo po jezdni  południowej z Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Zmiana organizacji ruchu potrwa około 2 tygodni.

W dniu 19.01.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu na autostradzie A4 na odcinku od kilometra 84 do kilometra 86, w celu demontażu rusztowań na obiektach WS-1 oraz WD-1A. Zamknieta została jezdnia południowa z Wrocławia w kierunku Zgorzelca, ruch odbywa się dwukierunkowo po jezdni północnej z kierunku  Zgorzelca. Zmiana organizacji ruchu potrwa około 2 tygodni.

Wykonawca wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w dniu 09.01.2017 r. Trasa prowadzi od węzła Legnica Północ przez łącznicę LP-L03L na prawą jęzdnię drogi S3, do obiektu WD-40. 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Grudzień 2016

Zadanie V

Poza fukncjonującymi Tymczasowymi Organizacjami Ruchu, Wykonawca w miesiącu grudniu nie planuje wprowadzenia nowych Tymczasowych Organizacji Ruchu.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Listopad 2016

Zadanie V

W bieżącym miesiącu Wykonawca zadania V nie planuje wprowadzenia nowych tymczasowych organizacji ruchu.

Zadanie IV

W dniu 29.11.2016 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik.Utrudnienia wiążą sie z pracami na  obiekcie  WA-5 (Węzeł Lubin Południe).

Zadanie III:

W dniu 04.11.2016r. nastąpiło przełożenie ruchu na odcinku pomiędzy Polkowicami a Lubinem od km ok.  360+050 do km ok 365+150 (utrudnienia na odcinku około 5,1 km).
Zmiana polega na przełożeniu ruchu z jezdni północnej na południową. Jezdnia północna została całkowicie wyłączona z ruchu, a ruch odbywa się tylko jezdnią południową po jednym pasie w każdym kierunku.
Zachowane zostały dotychczasowe możliwe relacje ruchu. Na skrzyżowaniu DK3 z drogą gminą w kierunku miejscowości Biedrzychowa nastąpiła likwidacja sygnalizacji świetlnej. 

Październik 2016

Zadanie V:

W dniu 20.10.2016 r. został przywrócony ruch na autostradzie A4. 

Zadanie III:

Przełożenie ruchu w dniu 12.10.2016r. do końca budowy z istniejącej DK3 na drogę objazdową DO-1 w rejonie planowanego węzła Kazimierzów (wspólnie z zadaniem 2) (zadanie 3 odcinek około 0,5 km; zadanie 2 odcinek około 4 km) 

Zadanie IV 

W dniu 27.10.2016 Na granicy zadania IV I V w pobliżu miejscowości Chróstnik przełożony został  ruch z istniejącej drogi DK3 na drogę objazdową (DO1P) przy zachowaniu dotychczasowych parametrów drogi, tzn. ilości i szerokości pasów ruchu. Droga DO1P docelowo będzie obsługiwać ruch lokalny w śladzie obecnej DK3.

Wrzesień 2016

Zadanie V:

06.09.2016 r. - wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na autostradzie A4,

W dniu 06.09.2016 r. ruch kołowy (jezdnia północna) odbywać się będzie dwoma pasami jezdni, ruch kołowy (jezdnia południowa) odbywać się będzie jednym pasem jezdni.

W dniu 07.09.2016 r. ruch kołowy (jezdnia północna) zostanie przełożony na istniejącym tymczasowym przejeździe w km 87+768 na jezdnię południową, ruch odbywał się będzie jako tymczasowy  dwukierunkowy aż do wybudowanego przejazdu w km 85+791 gdzie ruch kołowy ponownie zostanie skierowany na swoją jezdnię.

Reasumując pasy jezdni (jezdnia północna) zostaną wyłączone z ruchu.

Czerwiec 2016

Zadanie IV

21.06.2016 r.-  Na drodze DK3 w rejonie miejscowości Chróstnik wprowadzono tymczasowe oznakowanie w dwóch lokalizacjach związane z przepuszczeniem przez DK3 ruchu technologicznego niezbędnego do budowy drogi S3. Okresowo mogą powstawać niewielkie utrudnienia w ruchu.

Maj 2016

Zadanie IV:

18.05.2016 r. - wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie drogi gminnej 103116D w Lubinie (ul. Przemyslowa) – organizacja ta będzie polegała na zamknięciu bardzo krótkiego odcinka drogi (ok. kilkadziesiąt metrów) i poprowadzeniu ruchu tzw. bay-passem, czyli krótkim objazdem prowadzącym tuż obok zamkniętego odcinka – taka sytuacja związana jest z budową obiektu inżynierskiego. W wyniku takiego zabiegu mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu

Zadanie V:

 • Od 18.05.2016 wprowadzono Tymczasową Organziację Ruchu na autostradzie A4, polegającą na zamknięciu pasów wewnętrznych na każdej z jezdni.
 • Informujemy, że w dniu 06.06.2016 (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu drogi DK3 z drogą DK94.

Kwiecień 2016

Zadanie IV:

15.04.2016 r. - wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu w dwóch miejscach – droga gminna 103047D w m. Chróstnik oraz droga powiatowa 1219D prowadząca do m. Obora – organizacja ta będzie polegała na zamknięciu bardzo krótkiego odcinka drogi (ok. kilkadziesiąt metrów) i poprowadzeniu ruchu tzw. bay-passem, czyli krótkim objazdem prowadzącym tuż obok zamkniętego odcinka – taka sytuacja związana jest z budową obiektów mostowych. W wyniku takiego zabiegu mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu. 

Zadanie V:

 • Od 12.04.2016 planowane jest zwężenie autostrady A4 na odcinku pomiędzy węzłami Złotoryja i Legnica Południe do jednego pasa ruchu na każdej jezdni, z powodu prowadzonych robot na drodze S3.
 • W dniu 04.04.2016 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze DK3 w km 381+500 - 381+800, polegającą na objeździe DK3, umożliwiającym budowę obiektu inżynierskiego na drodze S3.

Marzec 2016

Zadanie V:

W dniu 31.03.2016 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na:

 • na DK3 w km 381+500 – 381+800

W dniu 30.03.2016 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na:

 • skrzyżowaniu DK3 z ul. Działkową w Legnicy
 • na DK3 w km 383+600 – 383+800

Luty 2016

Zadanie IV:

 • droga wojewódzka 335 za Lubinem w kierunku m. Krzeczyn Wielki - odbywa się składowanie materiału w rejonie węzła Lubin Zachód: mogą pojawić się utrudnienia w ruchu związane z transportem materiału (spowodowane jest to częstym przejazdem licznych samochodów ciężarowych, które w niektórych przypadkach chwilowo blokują jeden z pasów ruchu nie mogąc wjechać na plac budowy). Ponadto w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h .

Styczeń 2016

Zadanie III:

 • dnia 22.01.2016r. nastąpi zwężenie pasa ruchu w km 361,500 w stronę Lubina z powodu wycinki drzew.

Grudzień 2015

Zadanie V:

 • W dniach 14.12.2015 – 20.12.2015r. będą występować utrudnienia w ruchu spowodowane wycinką drzew przez Lasy Państwowe. Prace będą prowadzone w kilometrażu: 384+300 do 385+200 drogi DK3.
 • W dniach 1.12 - 13.12.2015 nie będzie wstrzymywany ruch na drodze DK3 związany z wycinką drzew wzdłuż drogi .
 • Ponowne utrudnienia ruchu, związane z wycinką drzew nastąpią  od 14.12 - 20.12.2015 r.

Listopad 2015

Zadanie V:

 • W dniach 16.11.2015 – 24.12.2015r. będą występować utrudnienia w ruchu spowodowane wycinką drzew przez Lasy Państwowe oraz związanym z tym wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze nr 3, w km 381+500 – 387+000 (odcinek Chróstnik - Kochlice).
 • Przewidywany czas postoju wynosi do 30 minut.

Zadanie III:

 • W dniu 17.11.2015r. nastąpi zwęzenie drogi w kierunku Polkowic w km 362+200 do km 362+700.
 • W dniu 16.11.2015r. nastąpi zwężenie drogi w kierunku Lubina w km od 36+000 do km 36+500.
 • W dniach 13 - 14.11.2015r. nastąpi zwężenie drogi w kierunku Polkowic w km 36+000 do km 36+500.
 • W dniu 09.11.2015r. nastąpi zwężenie drogi w kierunku Lubina w km od 36+000 do km 36+500.
 • W dniu 10.11.2015r. następi zwężenie drogi w kierunku Polkowic w km 36+000 do km 36+500.

Zadanie IV:

 • w dniach 23.11 - 28.11 mogą wystąpić utrudnienia spowodowane wycinką drzew przy drodze DK3 w km 378+900 - 379+400 (strona lewa) oraz wdrożeniem,utrzymaniem i likwidacją Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie km 381+100 - 381+500 DK3 (na potrzeby wycinki drzew przez Nadleśnictwo Legnica),
 • w dniach 16.11 - 20.11 mogą wystąpić utrudnienia w poruszaniu się związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz likwidacją Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie 381+100 - 381+500 DK3 (na potrzeby wycinki drzew przez Nadleśnictwo Legnica), ponadto wycinka drzew przy drodze DK3 prowadzona jest także w km 378+900 - 379+400 (strona lewa),
 • w dniach 05.11 - 07.11, wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu - nastąpi zwężenie odcinka DK3 w km od 378,600 do 379,400. Utrudnienia te spowodowane są wycinką drzew wzdłuż pasa prowadzącego w stronę m. Lubin,

Październik 2015

Zadanie V:

 • 16.10.2015 utrudnienia związane z planowanymi badaniami geotechnicznymi na autostradzie A4, węzeł Legnica II

Zadanie III:

 • W dniach 14.10-16.10 nastąpi zwężenie drogi w km 43+206 (obiekt PE-11) spowodowane wycinką drzew wzdłuż pasa DK3

Zadanie IV:

 • Aktualnie brak utrudnień w ruchu na zadaniu IV.

Wrzesień 2015

Zadanie IV:

 • Na zadaniu IV obecnie nie występują utrudnienia w ruchu.

Zadanie III:

 • W dniach od 05.10 do 08.10 nastąpiło zwężenie drogi do jednego pasa ruchu w okolicach węzła Kaźmierzów, ze względu na wycinkę drzew w tym rejonie.
 • Obecnie na zadaniu 3 nie odnotowano utrudnień w ruchu.

Zadanie V:

 • km 73+300 – 73+900 – zawężenie pasów ruchu
 • DK3 km 391+200 i 393+600 – wjazd/wyjazd z budowy