Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-08

Postęp robót sierpień 2022

29.08-04.09.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
- Porządkowanie terenu budowy
- PE-10B - umocnienie skarpy od SK2 SK.A1*
- PE-10C - kosmetyka betonu
- PE-10B - umocnienie skarpy od SK4 do schodów
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- prace zakończone
Branża hydrotechniczna
- prace zakończone
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

22.08.-28.08.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
- PE-10 - profilowane najazdów na obiekt
- PE-10 - wykonanie chodników dla obsługi
- PE-10 - obrukowanie skarp
- PE-10 - humusowanie terenu pomiędzy fundamentami ekranów a chodnikiem dla obsługi
- PE-10 - montaż wypełnień ekranów
- PE-10 montaż drzwi ekranów
- PE-10B - oś B2 - uszczelnienie desek gzymsowych sikaflexem
- PE-10B - oś C1 i C2 - uszczelnienie desek gzymsowych sikaflexem
- PE-10C - oś C1 i C2 - zasypka obszaru pomiędzy konstrukcją obiektu a kapą żelbetową na oblicowaniu muru
Inne
- Usuwanie wad i wykonanie robót zaległych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- WD-25B - wymiana drzwi ekranów
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzonych kabli
Branża hydrotechniczna
- prace zakończone
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

15.08 -21.08.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - zasypka obiektów mostowych
- PE-10 - profilowane najazdów na obiekt
- PE-10 - wykonanie chodników dla obsługi
- PE-10 - obrukowanie skarp
- PE-10 - humusowanie terenu pomiędzy fundamentami ekranów a chodnikiem dla obsługi
- PE-10B - oś B1 - zasypka obszaru pomiędzy konstrukcją obiektu a kapą żelbetową na oblicowaniu muru
- PE-10B - oś B1 - uszczelnienie desek gzymsowych sikaflexem
- PE-10B - oś B2 - uszczelnienie desek gzymsowych sikaflexem
- PE-10C - C1 - betonowanie kapy żelbetowej na oblicowaniu Optem - seg. 2, 3
- PE-10C - oś C1 - zasypka obszaru pomiędzy konstrukcją obiektu a kapą żelbetową na oblicowaniu muru
- PE-10C - oś C2 - zasypka obszaru pomiędzy konstrukcją obiektu a kapą żelbetową na oblicowaniu muru
Inne:
- Usuwanie wad i wykonanie robót zaległych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzonych kabli
Branża hydrotechniczna
- prace zakończone
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

08.08.-14.08.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - zasypka obiektów mostowych
- PE-10 - profilowane najazdów na obiekt
- PE-10 - wykonanie chodników dla obsługi
- PE-10 - obrukowanie skarp
- PE-10 - zasypka fundamentów ekranów od strony chodników dla obsługi
PE-10B
- PE-10B - oś B1 - betonowanie kapy żelbetowejna oblicowaniu Optem - seg. 1, 2, 3
PE-10C
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi C1
- PE-10C - oś C1 - betonowanie górnych bloczków Optem - seg. 2, 3
- PE-10C - C1 - betonowanie kapy żelbetowej na oblicowaniu Optem - seg. 1, 2, 3, 4, 5
Inne:
- Usuwanie wad i wykonanie robót zaległych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzonych kabli
Branża hydrotechniczna
- prace zakończone
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

01.08-07.08.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - zasypka obiektów mostowych
- PE-10 - profilowane najazdów na obiekt
- PE-10 - montaż wypełnień ekranów
- PE-10 - wykonanie chodników dla obsługi
- PE-10 - obrukowanie skarp
- PE-10 - powłoka odporna na chlorki na gzymsach skrzydeł
- PE-10 - zasypka fundamentów ekranów od strony chodników dla obsługi
PE-10B
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi B1
- PE-10B - oś B1 - betonowanie kapy żelbetowej na oblicowaniu Optem - seg. 5,6
- PE-10B - oś B1 - betonowanie kapy żelbetowej na oblicowaniu Optem - seg. 4
PE-10C
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi C1
- PE-10C - oś C1 - betonowanie górnych bloczków Optem - seg. 1, 4, 5
- PE-10C - C1 - betonowanie kapy żelbetowej na oblicowaniu Optem - seg. 6
Inne:
- Usuwanie wad i wykonanie robót zaległych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzonych kabli
Branża hydrotechniczna
- prace zakończone
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe