Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-07

Postęp robót lipiec 2022

25.07-31.07.2022
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Nasyp PE-10
- Zieleń drogowa
Roboty mostowe:
- PE-10 - zasypka obiektów mostowych
- PE-10 - profilowane najazdów na obiekt
- PE-10 - montaż podwalin ekranów
- PE-10 - malowanie słupów ekranów od strony wewnętrznej obiektu
- PE-10 - montaż wypełnień ekranów
- PE-10 - wykonanie chodników dla obsługi
- PE-10 - obrukowanie skarp
- PE-10 - żywice na gzymsach na górze obiektów
- PE-10 - powłoka odporna na chlorki na gzymsach skrzydeł
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi B1
- PE-10B oś B1 - betonowanie kapy żelbetowej na oblicowaniu Optem - SK1 i SK3
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.1) - izolacja cienka
- PE-10B - hydrofobizacja belek skrajnych seg. 1i 6
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi C1
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.1)- izolacja cienka
- PE-10C - hydrofobizacja belek skrajnych seg. 1 i 6
Inne
- Usuwanie wad i wykonanie robót zaległych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Naprawa uszkodzonych kabli
Branża hydrotechniczna
- odmulenie cieku Moskorzynka
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

18.07-24.07.2022
Roboty drogowe
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
- Zieleń drogowa
Roboty mostowe
PE-10
- PE-10 - zasypka obiektów mostowych
- PE-10 - profilowane najazdów na obiekt
- PE-10 - montaż podwalin ekranów
- PE-10 - malowanie słupów ekranów od strony wewnętrznej obiektu
- PE-10 - wykonanie chodników dla obsług
- PE-10 montaż wypełnień ekranów
- PE-10 obrukowanie skarp
PE-10A
- PE-10A - SK.A3* - zasypka i profilowanie
stożka
PE-10B
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi B2
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.1) - deskowanie, zbrojenie betonowanie ściany
- PE-10B oś B2 - betonowanie kapy żelbetowej zwieńczającej oblicowanie Optem - seg.1,2,3,4
PE-10C
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi C2
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.1) - stopa - zbrojenie, deskowanie, betonowanie
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.1) - ściana - zbrojenie, deskowanie
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.1) - ściana - betonowanie
- PE-10B oś C2 - betonowanie kapy żelbetowej zwieńczającej oblicowanie Optem - seg. 1,2,3
Inne
- Usuwanie wad i wykonanie robót zaległych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

11.07-17.07.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
- Zieleń drogowa
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - montaż schodów skarpowych
- PE-10 - zasypka obiektów mostowych
- PE-10 - profilowane najazdów na obiekt
- PE-10 - montaż podwalin ekranów
- PE-10 - malowanie słupów ekranów od strony wewnętrznej obiektu
PE-10A
- PE-10A - SK.A3* - zbrojenie, deskowanie, betonowanie gzymsu skrzydła
- PE-10A oś A3 - montaż prefabrykowanego ścieku za obiektem wraz z wykonaniem drenażu
- PE-10A - SK.A3* - zasypka i profilowanie stożka
PE-10B
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi B2
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.1) - deskowanie, zbrojenie betonowanie stopy
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.1) - deskowanie, zbrojenie ściany
PE-10C
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi C2
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.6)- ściana - betonowanie
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.1)- beton wyrównawczy
- PE-10C oś C1 - betonowanie kapy żelbetowej zwieńczającej oblicowanie Optem - SK1 i SK3
Pozostałe:
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzeń kabli
Branża hydrotechniczna
- odmulenie cieku Moskorzynka
Branża kanalizacja deszczowa
- prace zakończone
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

04.07-10.07.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
- Zieleń drogowa
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - montaż słupów na obiekcie
- PE-10 - montaż schodów skarpowych
- PE-10A - SK.A3* - zbrojenie, deskowanie, betonowanie ściany skrzydła
- PE-10A - SK.A3* - zbrojenie, deskowanie gzymsu skrzydła
- PE-10A oś A3 - montaż prefabrykowanego ścieku za obiektem wraz z wykonaniem drenażu
- PE-10B - SK2 do SK.A1* - profilowanie skarpy stożka
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.1)- beton wyrównawczy
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.1) - deskowanie i zbrojenie stopy
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6)- deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6) izolacja cienka
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi B2
- PE-10B oś B2 - betonowanie kapy żelbetowej zwieńczającej oblicowanie Optem - SK2 i SK4
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem kapy żelbetowej w osi C2
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.6)- ściana - zbrojenie, deskowanie, betonowanie
- PE-10C oś C2 - betonowanie kapy żelbetowej zwieńczającej oblicowanie Optem - SK2 i SK4
Inne:
- Usuwanie wad i wykonanie robót zaległych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Naprawa uszkodzonych kabli uruchomienie węzła Polkowice Południe założenie licznika 6-7.07.2022
Branża hydrotechniczna
- prac nie wykonywano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie wykonywano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

27.06.-03.07.2022
Branża drogowa:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - montaż słupów wraz z betonowaniem głowic na dojazdach
- PE-10 - montaż słupów na obiekcie
- PE-10A - SK.A1* - rozdeskowanie gzymsu
- PE-10A - SK.A1* - betonowanie gzymsu
- PE-10A - SK.A3* - deskowanie i zbrojenie wspornika odciążającego
- PE-10A - SK.A3* - betonowanie wspornika odciążającego
- PE-10A - SK.A3* - zbrojenie ściany skrzydła
- SK2 do SK.A1* - profilowanie skarpy stożka
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6) - betonowanie stopy
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6)- deskowanie i zbrojenie ściany
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż desek gzymsowych - zakończenie oblicowania w osi B2
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych - zakończenie oblicowania w osi C2
- PE-10C - SK1 - rozdeskowanie gzymsu
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.6) - stopa - zbrojenie, deskowanie, betonowanie
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.6) - ściana - zbrojenie, deskowanie
- PE-10C - murek oporowy stożka od SK1 do SK.A3* - izolacja cienka, zasypka
Inne
- Usuwanie wad wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Naprawa uszkodzonych kabli oświetleniowych, pomiary przeciwporażeniowe
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe