Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-06

Postęp robót czerwiec 2022

27.06.-03.07.2022
Branża drogowa:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - montaż słupów wraz z betonowaniem głowic na dojazdach
- PE-10 - montaż słupów na obiekcie
- PE-10A - SK.A1* - rozdeskowanie gzymsu
- PE-10A - SK.A1* - betonowanie gzymsu
- PE-10A - SK.A3* - deskowanie i zbrojenie wspornika odciążającego
- PE-10A - SK.A3* - betonowanie wspornika odciążającego
- PE-10A - SK.A3* - zbrojenie ściany skrzydła
- SK2 do SK.A1* - profilowanie skarpy stożka
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6) - betonowanie stopy
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6)- deskowanie i zbrojenie ściany
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż desek gzymsowych - zakończenie oblicowania w osi B2
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych - zakończenie oblicowania w osi C2
- PE-10C - SK1 - rozdeskowanie gzymsu
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.6) - stopa - zbrojenie, deskowanie, betonowanie
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.6) - ściana - zbrojenie, deskowanie
- PE-10C - murek oporowy stożka od SK1 do SK.A3* - izolacja cienka, zasypka
Inne
- Usuwanie wad wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Naprawa uszkodzonych kabli oświetleniowych, pomiary przeciwporażeniowe
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

20.06-26.06.2022
Branża drogowa:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10 - pale pod ekrany
- PE-10C - montaż słupów wraz z betonowaniem głowic
- PE-10A - SK.A1* - deskowanie i zbrojenie gzymsu
- PE-10A - SK.A3* - beton wyrównawczy pod wspornik odciążający
- PE-10A - SK.A3* - deskowanie i zbrojenie wspornika odciążającego
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6) - beton wyrównawczy
- PE-10B - fundament pod ekrany (FK.B.6) - zbrojenie stopy
- PE-10C - zasypka osi C2 (nad drenażem)
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1, C2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - montaż desek gzymsowych - zakończenie oblicowania w osi C2
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10C - fundament pod ekrany (FK.C.6) - beton wyrównawczy
- PE-10C - murek oporowy stożka od SK1 do SK.A3* - wykop, zbrojenie, deskowanie
- PE-10C - murek oporowy stożka od SK1 do SK.A3* - betonowanie
Inne
- Usuwanie wad wykazanych w Świadectwie Przejęcia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Naprawa uszkodzonych kabli oświetleniowych, pomiary przeciwporażeniowe
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

13.06-19.06.2022
Branża drogowa:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - SK.A1* - deskowanie i zbrojenie gzymsu
PE10B
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B2 wraz z kotwieniem i zasypką
- SK2 - rozdeskowanie gzymsu skrzydła
- SK3 do SK.A1 - profilowanie skarpy
- SK3 do schodów - profilowanie skarpy
PE-10C
- PE-10C - zasypka osi C2 (nad drenażem)
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1, C2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - seg.1 - izolacja cienka fundamentów ekranów
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
Inne
- Usuwanie wad wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Wykonanie drobnych prac zaległych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Naprawa uszkodzonych kabli oświetleniowych
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

06.06-12.06.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - SK.A1 - zbrojenie gzymsu
- PE-10A - SK.A1 - deskowanie i betonowanie
- PE-10A - SK.A1* - deskowanie i zbrojenie gzymsu
- PE-10A - SK.A3 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie gzymsu
PE-10B
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - wykonanie drenażu w osi B1 za obliowaniem Optem
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B1 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B fundamenty pod ekrany - przygotowanie powierzchni betonu i wykonanie izolacji cienkiej - seg.1
- PE-10B SK2 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie gzymsu skrzydła
- PE-10B / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10B seg. 1,2 - dokończenie betonu ochronnego izolacji termozgrzewalnej przy fundamentach ekranów
PE-10C
- PE-10C - wykonanie drenażu
- PE-10C - zasypka osi C2 (nad drenażem)
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1, C2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C - SK1 - izolacja cienka fundamentu oraz ściany skrzydła
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie gzymsu skrzydła
- PE-10C - seg.1 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie ekranów
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzonych kabli oświetleniowych
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

30.05-05.06.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
- Oznakowanie poziome - prace zaległe i poprawkowe wykazane w Świadectwie Przejęcia
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10A - SK.A1 - deskowanie i zbrojenie gzymsu
- PE-10A - SK.A1* - przygotowanie pod deskowanie i zbrojenie gzymsu
- PE-10A - SK.A3 - deskowanie i zbrojenie gzymsu
PE-10B
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B deskowanie i betonowanie fundamentów pod ekrany - seg.1
- PE-10B fundamenty pod ekrany - seg.1 - rozdeskowanie i przygotowanie powierzchni betonu do izolacji cienkiej
- PE-10B przygotowanie powierzchni betonu fundamentów pod ekrany do izolacji cienkiej + wykonanie izolacji - seg.6
- PE-10B SK2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany skrzydła
- PE-10B SK2 - przygotowanie powierzchni betonu pod izolację cienką + wykonanie izolacji
- PE-10B SK2 - deskowanie gzymsu skrzydła
- PE-10B / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10B seg. 1, 6 - izolacja termozgrzewalna w obrębie gzymsów zewnętrznych
PE-10C
- PE-10C seg. 1,2 - izolacja termozgrzewalna płyt pomostu
- PE-10C seg. 1,2 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej płyt pomostu
- PE-10C - wykonanie drenażu - seg. 1,2
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1, C2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydła
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie ściany skrzydła
- PE-10C - seg.1 - zbrojenie i deskowanie ekranów
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10C - zasypka osi C2 (nad drenażem)
- Montaż blach na gzymsach między płytami ustroju (segment 1-2 i 2-3)
- Układanie prefabrykatów betonowych na dylatacjach między płytami ustroju (segment 1,2,3)
Inne
- Porządkowanie góry obiektów (jezdnia, kapy, dylatacje, wpusty, krawężniki, bariery, schody): WD-26, WD-32
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- 02.06 b.r. o godz. 12.00 sprawdzenie stacji obcej ST-954-37 P-ce Węzeł Polkowice Południe.
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe