Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-05

Postęp robót maj 2022

30.05-05.06.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
- Oznakowanie poziome - prace zaległe i poprawkowe wykazane w Świadectwie Przejęcia
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10A - SK.A1 - deskowanie i zbrojenie gzymsu
- PE-10A - SK.A1* - przygotowanie pod deskowanie i zbrojenie gzymsu
- PE-10A - SK.A3 - deskowanie i zbrojenie gzymsu
PE-10B
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B deskowanie i betonowanie fundamentów pod ekrany - seg.1
- PE-10B fundamenty pod ekrany - seg.1 - rozdeskowanie i przygotowanie powierzchni betonu do izolacji cienkiej
- PE-10B przygotowanie powierzchni betonu fundamentów pod ekrany do izolacji cienkiej + wykonanie izolacji - seg.6
- PE-10B SK2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany skrzydła
- PE-10B SK2 - przygotowanie powierzchni betonu pod izolację cienką + wykonanie izolacji
- PE-10B SK2 - deskowanie gzymsu skrzydła
- PE-10B / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10B seg. 1, 6 - izolacja termozgrzewalna w obrębie gzymsów zewnętrznych
PE-10C
- PE-10C seg. 1,2 - izolacja termozgrzewalna płyt pomostu
- PE-10C seg. 1,2 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej płyt pomostu
- PE-10C - wykonanie drenażu - seg. 1,2
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1, C2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydła
- PE-10C - SK1 - zbrojenie, deskowanie ściany skrzydła
- PE-10C - seg.1 - zbrojenie i deskowanie ekranów
- PE-10C / PE-10A - zasypka pomiędzy obiektami
- PE-10C - zasypka osi C2 (nad drenażem)
- Montaż blach na gzymsach między płytami ustroju (segment 1-2 i 2-3)
- Układanie prefabrykatów betonowych na dylatacjach między płytami ustroju (segment 1,2,3)
Inne
- Porządkowanie góry obiektów (jezdnia, kapy, dylatacje, wpusty, krawężniki, bariery, schody): WD-26, WD-32
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- 02.06 b.r. o godz. 12.00 sprawdzenie stacji obcej ST-954-37 P-ce Węzeł Polkowice Południe.
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

23-29.05.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
- Oznakowanie poziome - prace zaległe i poprawkowe wykazane w Świadectwie Przejęcia
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - fundament ekranów A2-A3 od str. Legnicy - rozdeskowanie, przygotowanie pow.betonu do wykonania izolacji cienkiej
- PE-10A - fundament ekranów A2-A3 od str. Legnicy - izolacja cienka
- PE-10A - SK.A1 - przygotowanie pod zbrojenie i deskowanie gzymsu
- PE-10A - SK.A1 - deskowanie gzymsu
- PE-10A SK.A3 - zbrojenie i deskowanie gzymsu skrzydła
- PE-10A/PE-10B - zasypka pomiędzy obiektami seg. 1,2,3
- PE-10A SK.A3 - przygotowanie powierzchni ściany SZ-SK pod wykonanie izolacji cienkiej.
- PE-10A SK.A3 - wykonanie izolacji cienkiej.
PE-10B
- PE-10B oś B2 - montaż oblicowania (z kotwieniem i zasypką) wraz z wykonaniem drenażu
- PE-10B deskowanie i betonowanie fundamentów pod ekrany - seg.6
- PE-10B deskowanie fundamentów pod ekrany - seg.1
- PE-10B oś B1 - wykonanie drenażu - seg. 5,6
- PE-10B SK2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydła
PE-10C
- PE-10C - oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C seg. 1,2 - śrutowanie płyty pomostu i przygotowanie pod izolację termozgrzewalną
- PE-10C seg. 1,2 - izolacja termozgrzewalna płyt pomostu
- PE-10C seg. 1,2 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej płyt pomostu
- PE-10C - fundamenty ekranów - seg.6 - wykonanie izolacji cienkiej od strony wewnętrznej
- PE-10C - oś C2 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych wraz z wykonaniem drenażu
- PE-10C - SK1 - korek betonowy pod skrzydło
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1, C2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10C - SK1 - zbrojenie fundamentu skrzydła
- PE-10C - seg.1 - zbrojenie i deskowanie ekranów
Inne
- Porządkowanie obiektów nad drogą S3 oraz na drogach serwisowych - jezdnie, kapy chodnikowe, schody skarpowe, dylatacje - uzależnione od warunków pogodowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzeń obwodów oświetleniowych na MOP-ach
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

16-22.05.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
- Oznakowanie poziome - prace zaległe i poprawkowe wykazane w Świadectwie Przejęcia
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A - fundament ekranów A1-A2 od str. Legnicy - rozdeskowanie, przygotowanie pow.betonu do wykonania izolacji cienkiej
- PE-10A - fundament ekranów A1-A2 od str. Legnicy - izolacja cienka od strony wewnętrznej
- PE-10A - fundament ekranów A2-A3 od str. Legnicy - deskowanie, betonowanie
- PE-10A oś A1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych wraz z wykonaniem drenażu
- PE-10A SK.A3 - zbrojenie i deskowanie ściany SZ-SK
- PE-10A SK.A3 - izolacja cienka wspornika odciążającego
- PE-10A SK.A3 - betonowanie ściany SZ-SK
- PE-10A oś A3 - układanie obrzeży prefabrykowanych - jako zabezpieczenie dylatacji poprzecznic przed zasypką
- PE-10A oś A1 seg.1 - montaż styroduru na wsporniku odciążającym
PE-10B
- PE-10B oś B1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych wraz z wykonaniem drenażu
- PE-10B zbrojenie ekranów pod ekrany - seg.1 i seg.6
- PE-10B - montaż oblicowania w osi B2 wraz z kotwieniem i zasypką
- PE-10B - SK4 - betonowanie gzymsu skrzydła
- PE-10B - SK2 do SK.A1* - zasypka, profilowanie skarpy
- PE-10B - SK2 - korek betony pod skrzydło SK2 - przy za nisko zrobionym materacu
PE-10C
- PE-10C - oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C - SK2 - zasypka skrzydła
- PE-10C seg. 1,2 - śrutowanie płyty pomostu i przygotowanie pod izolację termozgrzewalną
- PE-10C seg. 1,2 - izolacja termozgrzewalna płyt pomostu
- PE-10C seg. 1,2 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej płyt pomostu
- PE-10C - fundamenty ekranów - seg.6 - rozdeskowanie, przygotowanie pow.betonu do wykonania izolacji cienkiej
- PE-10C - oś C2 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych wraz z wykonaniem drenażu
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1, C2 wraz z kotwieniem i zasypką
Inne
- Porządkowanie obiektów nad drogą S3 oraz na drogach serwisowych - jezdnie, kapy chodnikowe, schody skarpowe, dylatacje - uzależnione od warunków pogodowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- naprawa uszkodzeń obwodów oświetleniowych na MOP-ach
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

09-15.05.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A - oś A1-A3 - izolacja cienka fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - betonowanie ekranów A1-A2 od str. Legnicy
- PE-10A oś A1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych
- PE-10A - montaż drenaży na płytach ustroju
- PE-10A SK.A3 - wspornik odciążający - zbrojenie, deskowanie, betonowanie
- PE-10A SK.A3 - deskowanie i zbrojenie gzymsu skrzydła poniżej wspornika odciążającego
- PE-10A SK.A3 - zbrojenie ściany SZ-SK
PE-10B
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do skrzydła SK.A1* - betonowanie
- PE-10B - montaż drenaży na płytach ustroju
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do skrzydła SK.A1* - izolacja cienka i zasypka
- PE-10B oś B1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych
- PE-10B zbrojenie ekranów pod ekrany - seg.1
- PE-10B zbrojenie ekranów pod ekrany - seg.6
- PE-10B - oś B2 - wprowadzenie COR
PE-10C
- PE-10C - oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C SK2 - zasypka skrzydła
- PE-10C seg. 1,2 - śrutowanie płyty pomostu i przygotowanie pod izolację termozgrzewalną
- PE-10C - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów - seg.6
- PE-10C - betonowanie fundamentów ekranów - seg.6
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 i C2
- PE-10C - SK2 - betonowanie gzymsu skrzydła
- PE-10C - SK2 - zasypka fundamentu i ściany skrzydła
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK3 do schodów skarpowych - deskowanie, zbrojenie, betonowanie
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK3 do schodów skarpowych - izolacja cienka, zasypka
- PE-10C - seg.1 - montaż desek gzymsowych
- PE-10C - seg.1 - betonowanie gzymsu zewnętrznego
Inne
- Porządkowanie obiektów nad drogą S3 oraz na drogach serwisowych - jezdnie, kapy chodnikowe, schody skarpowe, dylatacje - uzależnione od warunków pogodowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- uruchomienie MOPów naprawa awarii na kablach
Branża hydrotechniczna
-nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

02.05-08.05.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A - oś A1-A3 - przygotowanie pod izolację cienką fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A1-A3 - izolacja cienka fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A1 - zasypka pomiędzy osią A1 i PE-10B (B2)
- PE-10A - SK.A1 - zasypka ściany skrzydła
- PE-10A - montaż drenaży na płytach ustroju
- PE-10A SK.A3 - wspornik odciążający - zbrojenie, deskowanie
- PE-10A oś A1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych - w trakcie (wykonano seg. 1,2,3)
PE10B
- PE-10B oś B1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do skrzydła SK.A1* - wykop, zbrojenie, betonowanie
- PE-10B - montaż drenaży na płytach ustroju
- PE-10B zbrojenie ekranów pod ekrany - seg.6
PE-10C
- PE-10C - oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C seg. 1,2 - śrutowanie płyty pomostu i przygotowanie pod izolację termozgrzewalną
- PE-10C - seg. 3,4,5,6 - montaż drenaży na płytach ustroju
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do schodów skarpowych skrzydła SK.A3 - rozdeskowanie, izolacja cienka, zasypka
- PE-10C - seg. 3,4,5,6 - montaż prefabrykatów pomiędzy płytami ustroju
- PE-10C - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów - seg.6
- PE-10C - montaż oblicowania w osi C1 i C2
- PE-10C seg. 3,6 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej płyt ustroju
- SK2 - zbrojenie i deskowanie gzymsu skrzydła
- SK2 - izolacja cienka fundamentu i ściany skrzydła
Inne
- Porządkowanie obiektów nad drogą S3 oraz na drogach serwisowych - jezdnie, kapy chodnikowe, schody skarpowe, dylatacje - uzależnione od warunków pogodowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Usunięcie dwóch awarii na kablach oświetleniowych węzeł Lubin Północ
- Powtórny odbiór stacji transformatorowej węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano

25.04-01.05.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A - oś A2-A3 - izolacja cienka fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A1-A2 - rozdeskowanie i przygotowanie pod izolację cienką fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A1 - zasypka pomiędzy osią A1 i PE-10B (B2)
- PE-10A - SK.A1 - zasypka ściany skrzydła
- PE-10A - montaż drenaży na płytach ustroju
- PE-10A SK.A3 - beton wyrównawczy pod wspornik odciążający
PE-10B
- PE-10B oś B1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych
- PE-10B - SK1 i SK3 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsów skrzydła
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do skrzydła SK.A1* - wykop, zbrojenie
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK4 do skrzydła SK.A1 - izolacja cienka, zasypka
- PE-10B - montaż drenaży na płytach ustroju
PE-10C
- PE-10C - oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C - SK2 - zbrojenie i betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do schodów skarpowych skrzydła SK.A3 - zbrojenie, deskowanie i beton
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK3 do skrzydła SK.A3 - izolacja cienka, zasypka
- PE-10C seg. 1/2 - deskowanie i betonowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy płytami ustroju
- PE-10C seg. 2/3 - deskowanie i betonowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy płytami ustroju
- PE-10C - seg.6 - deskowanie i betonowanie gzymsu zewnętrznego
- PE-10C seg. 3,6 - gruntowanie płyty pomostu pod izolację termozgrzewalną (uzależnione od warunków pogodowych)
- PE-10C seg. 3,4,5,6 - izolacja termozgrzewalna płyty (uzależnione od warunków pogodowych)
- PE-10C seg. 4,5 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej płyt ustroju
Inne
- Porządkowanie obiektów nad drogą S3 oraz na drogach serwisowych - jezdnie, kapy chodnikowe, schody skarpowe, dylatacje - uzależnione od warunków pogodowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- odbiór stacji węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- czyszczenie rowu R-1
Branża kanalizacja deszczowa
- uzupełnienie brakujących włazów na zespołach oczyszczających
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe