Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-04

Postęp robót kwiecień 2022

25.04-01.05.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A - oś A2-A3 - izolacja cienka fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A1-A2 - rozdeskowanie i przygotowanie pod izolację cienką fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A1 - zasypka pomiędzy osią A1 i PE-10B (B2)
- PE-10A - SK.A1 - zasypka ściany skrzydła
- PE-10A - montaż drenaży na płytach ustroju
- PE-10A SK.A3 - beton wyrównawczy pod wspornik odciążający
PE-10B
- PE-10B oś B1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych
- PE-10B - SK1 i SK3 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsów skrzydła
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do skrzydła SK.A1* - wykop, zbrojenie
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK4 do skrzydła SK.A1 - izolacja cienka, zasypka
- PE-10B - montaż drenaży na płytach ustroju
PE-10C
- PE-10C - oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C - SK2 - zbrojenie i betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do schodów skarpowych skrzydła SK.A3 - zbrojenie, deskowanie i beton
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK3 do skrzydła SK.A3 - izolacja cienka, zasypka
- PE-10C seg. 1/2 - deskowanie i betonowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy płytami ustroju
- PE-10C seg. 2/3 - deskowanie i betonowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy płytami ustroju
- PE-10C - seg.6 - deskowanie i betonowanie gzymsu zewnętrznego
- PE-10C seg. 3,6 - gruntowanie płyty pomostu pod izolację termozgrzewalną (uzależnione od warunków pogodowych)
- PE-10C seg. 3,4,5,6 - izolacja termozgrzewalna płyty (uzależnione od warunków pogodowych)
- PE-10C seg. 4,5 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej płyt ustroju
Inne
- Porządkowanie obiektów nad drogą S3 oraz na drogach serwisowych - jezdnie, kapy chodnikowe, schody skarpowe, dylatacje - uzależnione od warunków pogodowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- odbiór stacji węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- czyszczenie rowu R-1
Branża kanalizacja deszczowa
- uzupełnienie brakujących włazów na zespołach oczyszczających
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

18-24.04.2022
Roboty drogowe:
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nasyp PE-10
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A - oś A1-A2 - betonowanie fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A2-A3 - izolacja cienka fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - oś A1 - zasypka pomiędzy osią A1 i PE-10B (B2)
- PE-10A - SK.A1 - deskowanie i zbrojenie gzysmów skrzydła
- PE-10A - SK.A1- izolacja cienka ściany skrzydła
- PE-10A - SK.A1- zasypka ściany skrzydła
PE-10B
- PE-10B oś B1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych
- PE-10B - SK1 i SK3 - deskowanie i zbrojenie gzymsów skrzydła
- PE-10B - murek oporowy stożka od skrzydła SK4 do skrzydła SK.A1 - wykop, zbrojenie, beton
PE-10C
- PE-10C seg.2 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.2 - deskowanie płyty ustroju
- PE-10C seg.2 - betonowanie płyty ustroju
- PE-10C - SK3 i SK4 - deskowanie i zbrojenie gzymsów
- PE-10C - SK3 i SK4 - betonowanie gzymsów
- PE-10C - oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C - SK2 - zbrojenie i betonowanie fundamentu skrzydła
- PE-10C - SK2 - zbrojenie ściany skrzydła
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK3 do skrzydła SK.A3 - wykop, zbrojenie, beton
- PE-10C - murek oporowy stożka od skrzydła SK2 do schodów skarpowych skrzydła SK.A3 - wykop
- PE-10C seg. 6 - montaż desek gzymsowych
- PE-10C seg. 3,4,5,6 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację termozgrzewalną
- PE-10C - seg. 4 i 5 - gruntowanie płyty pomostu pod izolację termozgrzewalną
- PE-10C seg. 3,4,5,6 - izolacja termozgrzewalna płyty (uzależnione od warunków pogodowych)
Inne
- Porządkowanie obiektów nad drogą S3 oraz na drogach serwisowych - jezdnie, kapy chodnikowe, schody skarpowe, dylatacje - uzależnione od warunków pogodowych
- WD-29 - hydrofobizacja UN oraz poprzecznic
- WD-29A - hydrofobizacja UN
- WD-29 - podpora A - powłoka odporna na chlorki
- WD-31 - podpory hydrofobizacja
- WD-31 - podpora B - powłoka odporna na chlorki
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Północ
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Uzupełnienie włazów żeliwnych po kradzieżach na zespołach oczyszczających
Ogólne
- Usuwanie usterek ze ŚP
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

11.04.-17.04.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
Roboty mostowe:
PE-10
PE 10A
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A - oś A2-A3 - betonowanie fundamentów ekranów od strony Zielonej Góry
- PE-10A - montaż brakujących elementów prefabrykowanych na dylatacjach płyt ustroju
- PE-10A oś A1 - zbrojenie ściany skrzydła SK.A1
- PE-10A oś A1 - betonowanie ściany skrzydła SK.A1
- PE-10A - oś A1 - zasypka pomiędzy osią A1 i PE-10B (B2)
PE 10B
- PE-10B - zasypka opornika stożka - od SK3 do schodów
- PE-10B oś B1 - montaż prefabrykowanych korytek ściekowych
PE 10C
- PE-10C seg.1 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.1 - deskowanie płyty ustroju
- PE-10C seg.2 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.2 - deskowanie płyty ustroju
- PE-10C seg.1 - betonowanie płyty ustroju
- PE-10C oś C2 - zasypka poprzecznic
- SK3, SK4 - zasypka skrzydeł
PE 10C
- PE-10C - seg. 3,4,5,6 - izolacja cienka poprzecznic etap II
- PE-10C - SK3 i SK4 - deskowanie gzymsów skrzydeł
- PE-10C seg. 3,4,5,6 - groszkowanie płyty pomostowej
Inne
- Porządkowanie obiektów - jezdnie, kapy chodnikowe
Roboty branżowe
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Północ
- uzupełnić schematy w S.O.,ZKSZR
- uzupełnić opisy słupów, S.O. i złącz SZR oraz kabli w S.O i ZK
- uzbrajanie stacji transformatorowej węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Uzupełnienie włazów żeliwnych po kradzieżach na zespołach oczyszczających
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

04.04.-10.04.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A oś A1 - betonowanie wspornika odciążającego skrzydła SK.A1
- PE-10A - oś A1 - zasypka pomiędzy osią A1 i PE-10B (B2)
PE-10B
- PE-10B - montaż prefabrykatów na gzymsach dylatacyjnych ustroju - seg. 1-6
- PE-10B - montaż korytek ściekowych za osią B1
- PE-10B - wykop, zbrojenie i betonowanie opornika stożka - od SK3 do schodów
- PE-10B - betonowanie gzymsów zewnętrznych seg. 1,6
- PE-10B oś B1 wymiana łożysk seg. 1 (zakończenie całościowej wymiany)
PE-10C
- PE-10C seg.1 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.1 - deskowanie płyty ustroju
- PE-10C seg.2 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.3 - betonowanie płyty ustroju
- PE-10C betonowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy ustrojem seg. 4/5
- PE-10C SK3 - izolacja cienka ściany skrzydła
- PE-10C SK4 - izolacja cienka ściany skrzydła
- PE-10C SK4 - izolacja cienka i zasypka fundamentu skrzydła
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Północ
- Montaż transformatora węzeł Polkowice Południe - prace w trakcie realizacji
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Uzupełnienie włazów żeliwnych po kradzieżach na zespołach oczyszczających
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

28.03-03.04.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wsporniku odciążającym seg. 1 wraz z montażem obrzeża dociskowego
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A oś A1 - beton wyrównawczy pod wspornik odciążający skrzydła SK.A1
- PE-10A oś A1 - zbrojenie wspornika odciążającego skrzydła SK.A1
PE-10B
- PE-10B - beton ochronny izolacji seg. 1-6
- PE-10B oś B1 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10B SK1, SK3 - zasypka skrzydeł
- PE-10B seg. 6 - montaż desek
- PE-10B seg. 1,6 - zbrojenie gzymsów zewnętrznych
- PE-10B oś B1 wymiana łożysk - seg. 2,3 - zakończono, seg. 1
- PE-10B - montaż prefabrykatów na gzymsach dylatacyjnych ustroj - seg. 1-6
PE-10C
- PE-10C SK3 - deskowanie i betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C SK4 - zbrojenie, deskowanie ściany skrzydła
- PE-10C SK3 - deskowanie betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C SK4 - izolacja cienka i zyspka fundamentu skrzydła
- PE-10C seg.1 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.3 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju
- PE-10C betonowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy ustrojem seg. 5/6
- PE-10C zbrojenie i deskowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy ustrojem seg. 4/5
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Północ
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Uzupełnienie kratek żeliwnych po kradzieżach w zakresie drogi DO2/1
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe