Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-03

Postęp robót marzec 2022

28.03-03.04.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wsporniku odciążającym seg. 1 wraz z montażem obrzeża dociskowego
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A oś A1 - beton wyrównawczy pod wspornik odciążający skrzydła SK.A1
- PE-10A oś A1 - zbrojenie wspornika odciążającego skrzydła SK.A1
PE-10B
- PE-10B - beton ochronny izolacji seg. 1-6
- PE-10B oś B1 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10B SK1, SK3 - zasypka skrzydeł
- PE-10B seg. 6 - montaż desek
- PE-10B seg. 1,6 - zbrojenie gzymsów zewnętrznych
- PE-10B oś B1 wymiana łożysk - seg. 2,3 - zakończono, seg. 1
- PE-10B - montaż prefabrykatów na gzymsach dylatacyjnych ustroj - seg. 1-6
PE-10C
- PE-10C SK3 - deskowanie i betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C SK4 - zbrojenie, deskowanie ściany skrzydła
- PE-10C SK3 - deskowanie betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C SK4 - izolacja cienka i zyspka fundamentu skrzydła
- PE-10C seg.1 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.3 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju
- PE-10C betonowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy ustrojem seg. 5/6
- PE-10C zbrojenie i deskowanie gzymsu dylatacyjnego pomiędzy ustrojem seg. 4/5
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Północ
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Uzupełnienie kratek żeliwnych po kradzieżach w zakresie drogi DO2/1
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

21.03-27.03.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Montaż balustrad U-11a
- Wymiana słupków hektometrowych
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A oś A1 - odkopanie wspornika odciążającego seg. 1
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wsporniku odciążającym seg. 1 wraz z montażem obrzeża dociskowego
- PE-10A - zbrojenie i deskowanie fundamentów ekranów
- PE-10A oś A3 - ułożenie folii kubełkowej na wspornikach odciążających seg. 1,2,3 wraz z montażem obrzeża dociskowego
PE-10B
- PE-10B oś B1 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10B SK4 - izolacja cienka fundamentu i ściany skrzydła
- PE-10B SK4 - montaż brakujących gum dylatacyjnych
- PE-10B SK1, SK3, SK4 - zasypka skrzydeł
- PE-10B oś B1 - wymiana łożysk elastomerowych na garnkowe
- Seg. 1-6 - śrutowanie i przygotowanie podłoża pod izolację ustroju
- Seg. 1-6 - gruntowanie podłoża pod izolację ustroju
- Seg. 1-6 - ułożenie izolacji termozgrzewalnej ustroju
- Murek oporowy stożka od SK1 do schodów skarpowych - deskowanie, zbrojenie, betonowanie
- Seg 1 montaż desek gzymsowych
- Seg 6 montaż desek gzymsowych
PE-10C
- PE-10C seg.2 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.3 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg. 1 - zbrojenie poprzecznic etap II
- PE-10C seg.4 - betonowanie płyty ustroju
- PE-10C seg.6 - betonowanie płyty ustroju
- PE-10C SK3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany skrzydła
- PE-10C oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C seg.6 - rozdeskowanie płyty ustroju
- SK3 - izolacja cienka i zasypka fundamentu skrzydła
- SK4 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydła
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Północ
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Uzupełnienie kratek żeliwnych po kradzieżach
- Dokończono odbiór kanału DB10 po uzyskaniu zatwierdzonego KNA

14.03.-20.03.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Umocnienia przepustów
- Bariery drogowe
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A oś A1 - odkopanie wspornika odciążającego seg. 2
- PE-10A oś A1 - ponowne wykonanie izolacji cienkiej wspornika odciążającego seg. 2
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wspornikach odciążających seg. 2 wraz z montażem obrzeża dociskowego
- PE-10A oś A1 - odkopanie wspornika odciążającego seg. 1
- PE-10A oś A3 - seg.5 betonowanie odkutej części poprzecznicy (w miejscu usunięcia wadliwego betonu)
- PE-10A oś A3 - seg.5 rozdeskowanie i wykonanie izolacji cienkiej (w miejscu usunięcia wadliwego betonu)
- PE-10A oś A3 - ułożenie folii kubełkowej na wspornikach odciążających seg. 1,2,3 wraz z montażem obrzeża dociskowego
PE-10B
- PE-10B oś B1 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10B SK4 - zbrojenie ściany skrzydła
- PE-10B SK4 - betonowanie skrzydła -
- PE-10B SK1 i SK3 - rozdeskowanie ścian skrzydeł
- PE-10B SK1 i SK3 - izolacja cienka fundamentów skrzydeł
- PE-10B SK1 i SK3 - montaż brakujących gum dylatacyjnych
- PE-10B SK1 i SK3 - zasypka fundamentów skrzydeł
PE-10C
- PE-10C seg.3 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.4 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg. 1,2,3 - zbrojenie poprzecznic etap II
- PE-10C SK3 - deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydła
- PE-10C SK3 - rozdeskowanie i izolacja cienka skrzydła
- PE-10C seg.5 - betonowanie płyty ustroju
- PE-10C oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

07.03-13.03.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Umocnienia przepustów
- Bariery drogowe
Roboty mostowe:
PE-10
PE-10A
- PE-10A oś A1 - odkopanie wspornika odciążającego seg. 2,3
- PE-10A oś A1 - ponowne wykonanie izolacji cienkiej wspornika odciążającego seg. 2,3
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wspornikach odciążających seg. 2,3 wraz z montażem obrzeża dociskowego
- PE-10 oś A3 - izolacja cienka wspornika odciążającego oraz poprzecznic
- PE-10A oś A3 - montaż brakujących gum dylatacyjnych pomiędzy segmentami na poprzecznicach
PE-10B
- PE-10B oś B1 - izolacja cienka poprzecznic etap II - seg. 6
- PE-10B oś B1 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10B seg. 6 - rozdeskowanie płyty ustroju
- PE-10B - betonowanie skrzydła SK1 i SK3
- PE-10B - betonowanie murka dylatacyjnego pomiędzy ustrojami - seg. 6
- PE-10B SK4 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydła
- PE-10B SK4 - betonowanie fundamentu skrzydła
PE-10C
- PE-10C seg.4 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg. 1,2,3 - zbrojenie poprzecznic etap II
- PE-10C oś C2 - zasypka poprzecznic etap II
- PE-10C SK3 - zbrojenie fundamentu skrzydła
- PE-10C seg.3 - zbrojenie płyty ustroju
Inne
WD-25B montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
WD-29A montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
WD-29 montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

28.02-06.03.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Umocnienia przepustów
Branża mostowa:
PE-10
- PE-10A montaż elementów przedłużających kotwy ekranów
- PE-10A oś A1 - odkopywanie wspornika odciążającego seg. 3,4
- PE-10A oś A1 - ponowne wykonanie izolacji cienkiej wspornika odciążającego seg. 3,4
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wspornikach odciążających seg. 3,4 wraz z montażem obrzeża dociskowego
- PE-10 oś A3 - A3 - przygotowanie wspornika odciążającego oraz poprzecznic pod izolację cienką - naprawa betonu
- PE-10B - zbrojenie i deskowanie skrzydła SK2
- PE-10B - betonowanie skrzydła SK1 i SK2
- PE-10B - deskowanie i betonowanie murka dylatacyjnego pomiędzy ustrojami - seg. 6
- PE-10B seg. 6 - rozdeskowanie płyty ustroju i poprzecznic etap II
- PE-10C - piaskowanie styku poprzecznic etap I/ etap II - seg. 1,2,3
- PE-10C - zbrojenie poprzecznic etap II - seg. 4,5,6
- PE-10C seg.5 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.6 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg. 4,5,6 - deskowanie pomiędzy belkami
- PE-10C oś C2 - seg. 4,5,6 - izolacja cienka poprzecznic etap I
- PE-10C oś C2 - seg. 1,2,3 - izolacja cienka poprzecznic etap I
- PE-10C seg.4 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10B oś B2 - izolacja cienka poprzecznic etap II - seg. 6 PE-10B oś B1 - zasypka poprzecznic etap II seg. 1,2,3,4,5
Inne
- WD-25C, WD-28, WD-29, WA-1, WA-2 - montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
Roboty branżowe;
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- Kontynuacja usuwania usterkowych na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe