Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-02

Postęp robót luty 2022

28.02-06.03.2022
Branża drogowa:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Umocnienia przepustów
Branża mostowa:
PE-10
- PE-10A montaż elementów przedłużających kotwy ekranów
- PE-10A oś A1 - odkopywanie wspornika odciążającego seg. 3,4
- PE-10A oś A1 - ponowne wykonanie izolacji cienkiej wspornika odciążającego seg. 3,4
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wspornikach odciążających seg. 3,4 wraz z montażem obrzeża dociskowego
- PE-10 oś A3 - A3 - przygotowanie wspornika odciążającego oraz poprzecznic pod izolację cienką - naprawa betonu
- PE-10B - zbrojenie i deskowanie skrzydła SK2
- PE-10B - betonowanie skrzydła SK1 i SK2
- PE-10B - deskowanie i betonowanie murka dylatacyjnego pomiędzy ustrojami - seg. 6
- PE-10B seg. 6 - rozdeskowanie płyty ustroju i poprzecznic etap II
- PE-10C - piaskowanie styku poprzecznic etap I/ etap II - seg. 1,2,3
- PE-10C - zbrojenie poprzecznic etap II - seg. 4,5,6
- PE-10C seg.5 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg.6 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C seg. 4,5,6 - deskowanie pomiędzy belkami
- PE-10C oś C2 - seg. 4,5,6 - izolacja cienka poprzecznic etap I
- PE-10C oś C2 - seg. 1,2,3 - izolacja cienka poprzecznic etap I
- PE-10C seg.4 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10B oś B2 - izolacja cienka poprzecznic etap II - seg. 6 PE-10B oś B1 - zasypka poprzecznic etap II seg. 1,2,3,4,5
Inne
- WD-25C, WD-28, WD-29, WA-1, WA-2 - montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
Roboty branżowe;
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ oraz węzeł Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- Kontynuacja usuwania usterkowych na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

21-27.02.2022
Branża drogowa:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Umocnienia przepustów
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C - seg. 1,2,3 - montaż belek prefabrykowanych typu T
- PE-10C - zbrojenie poprzecznic etap II - seg. 4,5,6
- PE-10C seg.6 - zbrojenie płyty ustroju
- PE-10C oś C2 - wykonanie izolacji cienkiej poprzecznic etap I seg. 4,5,6
- PE-10C oś C2 - przygotowanie poprzecznic etap I do izolacji cienkiej seg. 1,2,3
- PE-10C oś C1 - zasypka poprzecznic etap I seg. 1,2,3,4,5,6
- PE-10B oś B1 i B2 - izolacja cienka poprzecznic seg. 1,2,3,4,5
- PE-10B betonowanie płyty seg.6
- PE-10C seg. 5 - zbrojenie płyty ustroju - w trakcie
- PE-10C seg. 6 - deskowanie płyty ustroju - wykonano
- PE-10C seg. 4,5,6 - deskowanie pomiędzy belkami - w trakcie
- PE-10C oś C1 - wykonanie drenażu muru (za oblicowaniem)
- PE-10B - zbrojenie i deskowanie skrzydła SK1 - wykonano
- PE-10A oś A1 - montaż brakujących gum dylatacyjnych pomiędzy segmentami na poprzecznicach - wykonano
- PE-10A montaż elementów przedłużających kotwy ekranów - w trakcie
- PE-10A oś A1 - ułożenie folii kubełkowej na wspornikach odciążających seg. 5,6 wraz z montażem obrzeża dociskowego - wykonano
- PE-10A oś A1 - odkopywanie wspornika odciążającego seg. 3,4 - w trakcie
- PE-10 oś A3 - A3 - przygotowanie wspornika odciążającego oraz poprzecznic pod izolację cienką - naprawa betonu - w trakcie
- PE-8, WD-27, PE-9, WD-30, WD-29 - montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ
- Dalsze prace przy głowicach na transformatorze MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
- Kontynuacja usuwania usterkowych na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Kontynuacja usuwania prac usterkowych na KD;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy / zaplecza, prace porządkowe

14-20.02.2022
Branża drogowa:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
Branża mostowa:
PE-10
- PE-10C oś C2 - betonowanie poprzecznicy seg. 1,2,3
- PE-10C - przygotowanie powierzchni poprzecznic pod montaż belek - Oś C1 i C2 seg. 1,2,3
- PE-10C - oś C1 - montaż drenażu muru oporowego za oblicowaniem
- PE-10C - zbrojenie poprzecznic etap II - seg. 4,5,6
- PE-10B zbrojenie i betonowanie płyty seg.6
- PE-10C oś C1 - przygotowanie poprzecznic etap I do izolacji cienkiej seg. 1,2,3,4,5,6
- PE-10C oś C1 - wykonanie izolacji cienkiej poprzecznic etap I seg. 1,2,3,4,5,6
- PE-10C oś C1 - zasypka poprzecznic etap I seg. 4,5,6
- PE-10C oś C2 seg. 1,2,3 - rozdeskowanie poprzecznic etap I
- PE-10C oś C2 - przygotowanie poprzecznic etap I do izolacji cienkiej seg. 1,2,3
- PE-10C seg.6 - rozpoczęcie zbrojenia płyty ustroju
- PE-10C seg. 4,5,6 - uszczelnienie styków belek
- PE-10C seg.6 - rozpoczęcie zbrojenia płyty ustroju
- PE-10B oś B1 - przygotowanie poprzecznic do izolacji cienkiej seg. 1,2,3,4,5
- PE-10B oś B1 - izolacja cienka poprzecznic seg. 1,2,3,4,5
- PE-10B oś B2 - przygotowanie poprzecznic do izolacji cienkiej seg. 1,2,3,4,5
- PE-10B - demontaż deskowania pomiędzy belkami oraz murków dylatacyjnych płyty - seg. 5
WD-28
- Montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
PE-11
- Usuwanie usterki/wady nr 567, 569, 570, 572
PE-11A
- Usuwanie usterki/wady nr 573, 575
- Montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
PE-11B
- Usuwanie usterki/wady nr 578, 579
PE-12
- Usuwanie usterki/wady nr 587, 589
PE-12A
- Usuwanie usterki/wady nr 590
- Montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
PE-12B
- Usuwanie usterki/wady nr 597
- Montaż blach osłonowych dylatacji modułowych
PG-1
- Usuwanie usterki/wady nr 641
Roboty branżowe
- Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR (oklejanie słupów);
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ
- Dalsze prace przy głowicach na transformatorze MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie prac usterkowych na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace przy dokończeniu kanału DB10(montaż włazów);
- Rozpoczęcie usuwania prac usterkowych na KD;

07-13.02.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nawierzchnia poboczy
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C oś C1 - betonowanie poprzecznicy seg. 1,2,3
- PE-10C oś C2 - deskowanie poprzecznicy - seg. 1, 2, 3
- PE-10C oś C2 - zbrojenie poprzecznicy - seg. 1, 2, 3
- PE-10C - montaż belek prefabrykowanych seg. 4,5,6
- PE-10B betonowanie płyty seg.5
- PE-10B zbrojenie płyty seg.6
- PE-10B - betonowanie murków dylatacyjnych ustroju seg. 5
- PE-10B - seg.6 - deskowanie pomiędzy belkami oraz poprzecznic
- PE-10C - przygotowanie powierzchni poprzecznic pod montaż belek - Oś C1 seg. 1,2,3
- PE-10C - seg.6 - montaż podwieszanego deskowania pod belką T
- PE-10C - oś C1 - izolacja cienka poprzecznicy seg. 4,5,6
- PE-10C - oś C1 - montaż drenażu muru oporowego za oblicowaniem
- PE-10C - zbrojenie poprzecznic etap II - seg. 4,5,6
WA-2
- Usuwanie usterki/wady
PG-1
- Usuwanie usterki/wady
- Wykonanie robót zaległych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR (oklejanie słupów, );
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy; Węzeł Lubin Północ
- Dalsze prace przy głowicach na transformatorze MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace przy dokończeniu kanału DB10(wylot i wykończenia studni);
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- monitoring osiadań

31.01-06.02.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Prace porządkowe
- Realizacja prac zaległych i poprawkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia
- Humusowanie terenów płaskich
- Nawierzchnia poboczy
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C oś C1 - zbrojenie poprzecznicy seg. 1,2,3
- PE-10C oś C2 - deskowanie poprzecznicy - seg. 1, 2, 3
- PE-10C oś C2 - zbrojenie poprzecznicy - seg. 1, 2, 3
- PE-10C oś C2 - rozdeskowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C - przygotowanie platformy pod dźwig do montażu belek (seg. 4,5,6)
- PE-10B betonowanie murków dylatacyjnych płyty seg.4
- PE-10B betonowanie płyty seg.5
- PE-10B zbrojenie płyty seg.6
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- PRACE ZAKOŃCZONO
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR (oklejanie tabliczkami szafek i słupów);
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- PRACE ZAKOŃCZONO
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace przy dokończeniu kanału DB10;
Branża wodno-kanalizacyjna
- PRACE ZAKOŃCZONO
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- monitoring osiadań