Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2022-01

Postęp robót styczeń 2022

10.01-16.01.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Profilowanie skarp
- Rów chłonny
- Humusowanie
- Prace porządkowe
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C oś C1 - rozdeskowanie poprzecznicy seg. 4,5,6
- PE-10C oś C1 - deskowanie poprzecznicy seg. 1,2,3
- PE-10C oś C2 - szalowanie i zbrojenie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C oś C1 i C2 - montaż bloczków i drenażu
- PE-10B zbrojenie poprzecznicy seg.6
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni przy zbiorniku nr 6
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(oklejanie słupów numeracją, numeracja szafek oświetleniowych złącz SN);
- Relokacja szafek oświetleniowych i ZSR;
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano
Branża wodno-kanalizacyjna
- Podanie napięcia na złącze oraz zestaw hydroforowy
- Procedura związana z naprawą kolizji nr 5;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

03.01-09.01.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Profilowanie skarp
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C oś C1 - rozdeskowanie poprzecznicy seg. 4,5,6
- PE-10C oś C1 - deskowanie poprzecznicy seg. 1,2,3
- PE-10C oś C2 - szalowanie i zbrojenie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni przy zbiorniku nr 6
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(montaże zamków, sprawdzenie uziemienia i oklejanie tabliczkami szafek i słupów);
- Relokacja szafek oświetleniowych i ZSR;
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano
Branża wodno-kanalizacyjna
- Podanie napięcia na złącze oraz zestaw hydroforowy
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

27.12.2021-02.01.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C oś C1 - częściowe rozdeskowanie poprzecznicy seg. 4,5,6
- PE-10C oś C2 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C oś C2 i C1 - montaż bloczków
- PE-10C oś C2 - montaż łożysk garnkowych i wykonanie podlewki seg. 1,2,3,4,5,6
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prac nie przewidziano
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(montaże zamków, sprawdzenie uziemienia i oklejanie tabliczkami szafek i słupów);
- Relokacja szafek oświetleniowych i ZSR;
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań