Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2021-12

Postęp robót grudzień 2021

27.12.2021-02.01.2022
Roboty drogowe:
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C oś C1 - częściowe rozdeskowanie poprzecznicy seg. 4,5,6
- PE-10C oś C2 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C oś C2 i C1 - montaż bloczków
- PE-10C oś C2 - montaż łożysk garnkowych i wykonanie podlewki seg. 1,2,3,4,5,6
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prac nie przewidziano
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(montaże zamków, sprawdzenie uziemienia i oklejanie tabliczkami szafek i słupów);
- Relokacja szafek oświetleniowych i ZSR;
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

20.12-26.12.2021
Roboty drogowe:
- Humusowanie
- Nasadzenia
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Bariery drogowe
Roboty mostowe:
PE-10
- PE-10C - oś C1 - betonowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C - oś C2 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C oś C2 i C1 - montaż bloczków do wysokości drogi
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.5
- PE-10B - zbrojenie poprzecznicy PE-10B.6
Inne
- Prace porządkowy
- Usuwanie usterek wskazanych przez Inspektorów
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(montaże zamków, sprawdzenie uziemienia i oklejanie tabliczkami szafek i słupów);
- Relokacja szafek oświetleniowych i ZSR;
- Montaż Transformatora na węźle Polkowice Północ(Kazimierzów);
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Zakończenie prac związanych z wykonaniem kanału DB10 (rozpoczęcie montażu właściwego przewodu GRP);
- Branża wodno-kanalizacyjna
- Procedowanie wdrożenia procedury prac naprawczych na zasuwach kolizji T5;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

13.12-19.12.2021
Roboty drogowe:
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Nasadzenia
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Bariery drogowe
Roboty mostowe:
WD-29
- Poprawki kosmetyki betonu
PE-10
- Izolacja cienka fundamentu - segment 1,2,3 - PE-10C oś C2
- Zasypka fundamentu - segment 1, 2, 3 - PE-10C oś C2
- Beton wyrównawczy pod poprzecznice - segment 1, 2, 3 - PE-10C oś C2
- Zbrojenie ciosów podłożyskowych - segment 1, 2, 3 - PE-10C oś C2
- Betonowanie ciosów podłożyskowych - segment 1, 2, 3 - PE-10C oś C2
- PE-10C - oś C1 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C - oś C1 - zbrojenie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C - oś C2 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C oś C2 i C1 - montaż bloczków do wysokości drogi
- PE-10C oś C2 - montaż łożysk garnkowych i wykonanie podlewki
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.5
- PE-10B - zbrojenie poprzecznicy PE-10B.6
Inne
- Prace porządkowe
- Montaż końcówek balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(montaże zamków, sprawdzenie uziemienia i oklejanie tabliczkami szafek i słupów);
- Relokacja szafek oświetleniowych i ZSR;
- Montaż Transformatora na węźle Polkowice Północ(Kazimierzów);
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykonaniem kanału DB10 (rozpoczęcie montażu właściwego przewodu GRP);
Branża wodno-kanalizacyjna
- Procedowanie wdrożenia procedury prac naprawczych na zasuwach kolizji T5;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

06.12-12.12.2021
Roboty drogowe:
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Nasadzenia
- Oznakowanie cienkowarstwowe
- Ogrodzenie herpetologiczne
- Ogrodzenie
- Bariery drogowe
Roboty mostowe:
WD-29
- Poprawki kosmetyki betonu
PE-10
- Betonowanie fundamentu w osi C2 - PE-10C.1 (belka)
- Izolacja cienka fundamentu - segment 1,2,3 - PE-10C oś C2
- Zasypka fundamentu - segment 4, 5, 6 - PE-10C oś C2
- Beton wyrównawczy pod poprzecznice - segment 4, 5, 6 - PE-10C oś C2
- Zbrojenie ciosów podłożyskowych - segment 1, 2, 3 - PE-10C oś C2
- Betonowanie ciosów podłożyskowych - segment 4, 5, 6 - PE-10C oś C2
- PE-10C - oś C1 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C - oś C1 - zbrojenie poprzecznicy - seg. 4, 5, 6
- PE-10C oś C2 i C1 - montaż bloczków do wysokości drogi - w trakcie
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.5
Inne
- Prace porządkowe
- Montaż końcówek balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
Branża elektroenergetyczna
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(montaże zamków, sprawdzenie uziemienia i oklejanie tabliczkami szafek i słupów);
- Montaż kabla zasilającego w rejonie MOP Polkowice;
- Dokończenie montażu sieci ZSR i szafek złączy przy PE-10;
- Lokalizowanie uszkodzeń na obwodach i ewentualne naprawy;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykonaniem kanału DB10 (rozpoczęcie montażu właściwego przewodu GRP);
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

29.11-05.12.2021
Roboty drogowe:
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Profilowanie terenów płaskich
- Nasadzenia
- Oznakowanie cienkowarstwowe
- Ogrodzenie herpetologiczne
Roboty mostowe:
WD-29A
- Obróbka wylotów drenażu na stożkach
- Montaż blach maskujących dylatacje przyczółków
- poprawki kosmetyki betonu
PE-10
- PE-10C - oś C1 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4 i 6
- PE-10C - oś C1 - szalowanie poprzecznicy - seg. 5 - w trakcie
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.4
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.5 - w trakcie
- PE-10C - oś C1 - zbrojenie poprzecznicy - seg. 4 i 6
- Betonowanie fundamentu w osi C2 - PE-10C.1 (stopa)
- Betonowanie fundamentu w osi C2 - PE-10C.2, PE-10C.3 (belka)
- Zasypka fundamentu - segment 5 i 6 - PE-10C oś C2
- Zasypka fundamentu - segment 4 - PE-10C oś C2
- Izolacja cienka fundamentu - segment 4 - PE-10C oś C2
- Zbrojenie ciosów podłożyskowych - segment 5 i 6 - PE-10C oś C2
- Zbrojenie ciosów podłożyskowych - segment 4 - PE-10C oś C2
- PE-10C oś C2 i C1 - montaż bloczków do wysokości drogi
PG-1
- Montaż balustrad
Inne
- Prace porządkowe
- Montaż końcówek balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
-Prace naprawcze w rejonie Węzła Lubin Północ łącznica D;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (cały obiekt w zakresie sprawdzenia szaf złączy i uzupełnienia brakujących elementów);
- Wymiana słupów wraz z oprawami w rejonie przejazdu kolejowego przy obiekcie WD-29 - zgodnie z notatką z PMT Koleje
- Zakończenie uciąglenia obwodu oświetleniowego w rejonie WA2;
- Prace wykończeniowe przy słupach oświetleniowych i szafkach ZSR(montaże zamków i sprawdzenie uziemienia);
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykonaniem kanału DB10
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań