Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2021-01

Postęp robót styczeń 2021

25.01.-31.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie skarp
- Humusowanie skarp
- Plantowanie terenów płaskich
- Montaż barier
- Montaż przepustów
- Odhumusowanie
- Kruszenie betonów, gruzów, asfaltów - po poprzednim wykonawacy
Roboty mostowe:
WD-28
-Deskowanie ścianki zaplecznej podpora C
- Za podporą A rozbiórka wierzchniej warstwy materaca
- Wykonano izolację powłokową skrzydeł PA wraz z drenażem
- Rozpoczęto odtwarzanie materaca za podporą A
WD-29
- Beton podkładowy pod płytę przejściową A1
- Za podporą A rozbiórka wierzchniej warstwy materaca
- Rozbiórka progu pod płytę najazdową A- roboty wykonane przez poprzedniego wykonawcę
PE-9
- Budowa materaca odciążającego za przyczółkiem (podpora A)
WD-31 + PT KGHM
- kosmetyka ustroju nośnego (od spodu konstrukcji) po demontażu deskowania poprzecznic
- konstrukcja wsporników ustroju nośnego (montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie)
- dokończenie ścianek za materacami
PE-11B
- Regulacja desek gzymsowych na skrzydłach
WA-1
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
Inne
P-10 zasypki skrzydeł wlotu i wylotu
P-4 zbrojenie i beton ławy wlotu i wylotu 2 etap
P-3 i P-5 wykop pod ławy fundamentowe
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 39+000;
Branża elektroenergetyczna
- Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
- Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu profilowanie skarp i dna;
- Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-08;
- Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prac nie przewidziano
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

18.01.-24.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie skarp
- Humusowanie skarp
- Plantowanie terenów płaskich
- Montaż barier
Roboty mostowe:
WD-28
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PC
WD-29
- Przygotowanie do betonu podkładowego pod płytę przejściową A1
WD-31 i PT KGHM
- kosmetyka ustroju nośnego (od spodu konstrukcji) po demontażu deskowania poprzecznic
- konstrukcja wsporników ustroju nośnego (montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie)
WA-1
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Kontynuacja prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 39+000;
- rozpoczęto prace związane z kanałem technologicznym przy DO2/1 w km 0+000 do 0+110 (rejon otaczarni)
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu profilowanie skarp i dna;
Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-08;
Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
Prac nie przewidziano
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

11.01.-17.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie skarp
- Humusowanie skarp
Roboty mostowe:
WD-28
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PC
WD-31 oraz PT KGHM
- Dokończenie demontażu rusztowania UN nitka prawa
-Rozpoczęcie konstrukcji wspornika ustroju nośnego (montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie)
PE-12B
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
WA-1
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
Rozpoczęcie prac związanych z budową kanału technologicznego w km ok. 39+000
Branża elektroenergetyczna
Prac nie przewidziano
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu;
Profilowanie i przygotowanie warstw zjazdu w zbiorniku Z-08;
Zbiornik Z-11 - wykonywanie ubezpieczenia skarp w geokracie i humusie z warstwą biomat i warstw kamienia naturalnego i humusu w dnie zbiornika;
Branża kanalizacja deszczowa
Prace związane z gromadzeniem dokumentacji wykonanych elementów;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

04.01.-10.01.2021r.
Roboty drogowe:
- Profilowanie i humusowanie skarp
- Inne: Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty mostowe:
WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-08, WD-27, WD-28, WD-29A, WD-29, WD-30, PE-09, WD-31, PT KGHM, WD-32, WD-33, PE-10, PE-11, PE-11A, PE-11B, PE-12, PE-12A, PE-12B, WD-33A, WA-1, PG-1, WA-2, Inne:
- Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża elektroenergetyczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża hydrotechniczna
- prace wykończeniowe w dnie i na skaprach w zbiornikach
- prace wykończeniowe z dnie i skarpach w zbiorniku Z-08
- prace związane z przygotowaniem skarp do montażu ubezpieczenia
- kontynuacja prac ziemnych w czaszy stawu nr 1
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża wodno-kanalizacyjna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy / przerwy świąteczno-noworocznej
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy
- monitoring osiadań

28.12.2020r.-03.01.2021r.
Roboty drogowe:
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-08, WD-27, WD-28, WD-29A, WD-29, WD-30, PE-09, WD-31, PT KGHM, WD-32, WD-33, PE-10, PE-11, PE-11A, PE-11B, PE-12, PE-12A, PE-12B, WD-33A, WA-1, PG-1, WA-2, Inne:
- Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża elektroenergetyczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża wodno-kanalizacyjna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy / przerwy świąteczno-noworocznej
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy