Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-12

Postęp robót grudzień 2020

28.12.2020r.-03.01.2021r.
Roboty drogowe:
Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-08, WD-27, WD-28, WD-29A, WD-29, WD-30, PE-09, WD-31, PT KGHM, WD-32, WD-33, PE-10, PE-11, PE-11A, PE-11B, PE-12, PE-12A, PE-12B, WD-33A, WA-1, PG-1, WA-2, Inne:
- Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża elektroenergetyczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża hydrotechniczna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża kanalizacja deszczowa
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Branża wodno-kanalizacyjna
- prac nie przewidziano; zabezpieczenie terenu budowy na czas przerwy świąteczno-noworocznej
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy / przerwy świąteczno-noworocznej
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy

21.12.-27.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Inne: Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-08, WD-27, WD-28, WD-29A, WD-29, WD-30, PE-09, WD-31, PT KGHM, WD-32, WD-33, PE-10, PE-11, PE-11A, PE-11B, PE-12, PE-12A, PE-12B, WD-33A, WA-1, PG-1, WA-2, Inne:
- Bieżące utrzymanie oraz zabezpieczenie Terenu Budowy na okres zimowy oraz przerwy świąteczno-noworocznej + pełnienie dyżuru oraz praca poza biurem Wykonawcy
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- prac nie przewidziano;
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 - dalsze profilowanie wyjazdu;
- Zbiornik Z11 - prace z umocnieniem skarp i rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z10 - profilowanie wyjazdu;
- Zbiornik Z09 - profilowanie wyjazdu i prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z08 - kontynuacja prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 - przygotowanie do odbioru warstwy kam 31,5/63mm;
- Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy Stawu 1;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP4A; DA6; DA9; (osadnik i separator)
- prace związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A
- prace porządkowe (czyszczenie studni i wpustów) TG 37+300 do 40+300
Branża wodno-kanalizacyjna
Planowany odbiór i przekazanie do eksploatacji kolizji wodociągowych nr 5.
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych
- zabezpieczenie terenu budowy na okres zimowy

14.12.-20.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nasyp - uzupełnienie pasa rozdziału
- Kostka brukowa betonowa
- Rozbiórka podbudowy
- Rów chłonny
- Odhumusowanie
- W-wa technologiczna
- Bariery drogowe
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
WD-25A
- Demontaż słupów ekranów
WD-25C
- Betonowanie kap chodnikowych skrzydeł
- Izolacja oraz obsypka głowic ekranów
WD-26
-Obyspka podwaliny stożków przy PA i zasypka wierzchu fundamentu PA, zgodnie z KNA
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych jezdnia prawa
WD-27
- Demontaż dylatacji jezdni prawej
WD-28
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PA
- Betonowanie ścianki zaplecznej PA
- Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej PC
WD-29A
- Zbrojenie dylatacji zgodnie z PN PA, lewa
WD-29
- Deskowanie i betonowanie podwaliny stożka PA
-Wykonanie stożków nasypowych A, A1
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
- porządkowanie terenu budowy
WD-31 + PT KGHM
- Rozbiórka szalunków ustroju - nitka prawa
- Demontaż rusztowań - nitka prawa
- przygotowanie powierzchni styku ścianek zaplecznych - podpora B
- porządkowanie terenu budowy
- Rozbiórka oczepu tymczasowego pod obiektem
- izolacja z papy termozgrzewalnej ustroju nośnego NL i NP
- porządkowanie terenu budowy
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- wykonanie betonu ochronnego izolacji ustroju nośnego w segmentach PE-10A1 i PE-10A6 przęśle A1-A2
- Porządkowanie tereny budowy
PE-12
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
PE-12B
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
PG-1
- Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 - dalsze profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu;
- Zbiornik Z11 - rozpoczęcie prac z umocnieniem skarp i rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z10 - profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu;
- Zbiornik Z09 - profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
- Zbiornik Z08 - kontynuacja prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 - dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm i wyprofilowanie dna z przygotowaniem do odbioru;
- Staw 1 - kontynuacja prac ziemnych w czaszy Stawu 1;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP3A; DA8; DA9; (osadnik i separator)
- montażu umocnień przykanalików/kanałów na DD13a i w rejonie Ronda Polkowice PN
- prace związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A
Branża wodno-kanalizacyjna
- Planowany odbiór i przekazanie do eksploatacji kolizji wodociągowych nr 5.
- zrealizowano prace naprawcze na kolizji ciepłociągu w km 37+500 JP
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

07.12.-13.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nasyp - uzupełnienie pasa rozdziału
- Obrzeża
- Kostka brukowa betonowa
- Rozbiórka podbudowy bitumicznej (frezowanie)
- Umocnienie skarpy - siatka antyerozyjna
- Rów chłonny
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25C
- Montaż słupów ekranów PA i betonowanie głowic PA, PB
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych jezdnia prawa
- Izolacja cienka głowic ekranów oraz obsypka
WD-27
- Demontaż dylataci jezdnia prawa
WD-28
- Przygotowanie ścianek zaplecznych do betonowania
- Betonowanie stref zakotwień kabli sprężających podpora B
- Montaż schodów skarpowych i umocnienia stożków
WD-29A
- Umocnienie stożków
- Zbrojenie dylatacji zgodnie z PN
WD-29
- Wykonywanie stożków nasypowych A i A1
- Demontaż murka oporowego stożka A- wykonany przez poprzedniego wykonawcę
- Deskowanie podwaliny stożka PA
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
WD-31 oraz PT KGHM
- Rozbiórka szalunków ustroju - nitka lewa
- Demontaż rusztowań - nitka lewa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
- Zbrojenie gzymsów ustroju nośnego
- Rozbiórka oczepu tymczasowego pod obiektem
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej progów przy szczelinach dylatacyjnych
- deskowanie pod beton ochronny izolacji w segmentach PE-10A1 i PE-10A6 przęśle A1-A2 - zakończono
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
PE-11B
- Izolacja cienka głowic ekrany
PE-12B
-Izolacja cienka głowic ekranów
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego - zakończono
- Prace porządkowe, usuwanie gruzu betonowego
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
PG-1
- Rozpoczęcie prac związanych z kosmetyką betonu
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 - dalsze profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu;
- Zbiornik Z11 - dalsze prace związane z wbudowywaniem warstwy filtracyjnej dna z kam. nat. 8-16mm;;
- Zbiornik Z10 - profilowanie wyjazdu i skarp w oku zjazdu Wykonanie dna z humusem i kam. nat. 8/16mm;
- Zbiornik Z09 - dokończenie prac związanych profilowanie wyjazdu i skarp wokół zjazdu
- Zbiornik Z08 - kontynuacja prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 - dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm i wyprofilowanie dna z przygotowaniem do odbioru;
- Staw 1 - rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy Stawu 1;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP2A; DA5; (osadnik i separator)
- dalsze wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB13 na TG oraz rozpoczęcie montażu umocnień przykanalików/kanałów na DD13a
- prace przygotowawcze związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A (obsypanie wykonanych fundamentów)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

30.11-06.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Frezowanie naweirzchni
- Mieszanka związana cementem C1,5/2
- Rów chłonny
- Humusowanie / rozplantowanie terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25C
- Hydrofobizacja belek skrajnych
- Montaż słupów ekranów od strony PB
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu ustroju nośnego
WD-27
- Wykuwanie dylatacji PB jezdnia prawa
WD-28
- Przygotowanie do betonowania nisz bloków kotwiących na podporze B
- Betonowanie nisz na podporze B
- Przygotowanie ścianek zaplecznych do betonowania
WD-29A
- Montaż zbrojenia dylatacji zgodnie z PN-jezdnia lewa
- Deskowanie dylatacji - jezdnia lewa
- Umocnienie stożków kostką betonową
WD-29
- Wykonywanie stożków nasypowych A i A1
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
WD-31 i PT KGHM
- Montaż szalunku ustroju nośnego - nitka prawa
- Betonowanie ustroju nośnego - nitka prawa
- Demontaż rusztowań - nitka lewa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
- Zbrojenie gzymsów ustroju nośnego
- Rozbiórka oczepu tymczasowego pod obiektem
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej progów przy szczelinach dylatacyjnych
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-12
- Prace porządkowe po rozkuciu wnęki dylatacyjnej
PE-12B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
Inne:
- P6/S3 - izolacja cienka skrzydeł + zasypka
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - betonowanie ław wlotu/wylotu - 1 etap
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - zasypka ław wlotu/wylotu - 1 etap
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - Prefabrykacja zbrojenia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
- rozpoczęcie prac układnie kabli oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
- rozpoczęcie prac na ZSR w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z09 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z08 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
- Staw 1 kontynuacja prac związanych z kanałem hydrotechnicznym;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP8A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB13 na TG oraz rozpoczęcie montażu umocnień przykanalików/kanałów na DD13a
- wykonanie płaszczy zabezpieczających przy separatorach i osadnikach zespołów oczyszczających UP9A;UP13A; DA14A;
- prace przygotowawcze związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A (plac pod dźwig oraz droga dojazdowa)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
-nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych