Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-11

Postęp robót listopad 2020

30.11-06.12.2020r.
Roboty drogowe:
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Frezowanie naweirzchni
- Mieszanka związana cementem C1,5/2
- Rów chłonny
- Humusowanie / rozplantowanie terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25C
- Hydrofobizacja belek skrajnych
- Montaż słupów ekranów od strony PB
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu ustroju nośnego
WD-27
- Wykuwanie dylatacji PB jezdnia prawa
WD-28
- Przygotowanie do betonowania nisz bloków kotwiących na podporze B
- Betonowanie nisz na podporze B
- Przygotowanie ścianek zaplecznych do betonowania
WD-29A
- Montaż zbrojenia dylatacji zgodnie z PN-jezdnia lewa
- Deskowanie dylatacji - jezdnia lewa
- Umocnienie stożków kostką betonową
WD-29
- Wykonywanie stożków nasypowych A i A1
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
WD-31 i PT KGHM
- Montaż szalunku ustroju nośnego - nitka prawa
- Betonowanie ustroju nośnego - nitka prawa
- Demontaż rusztowań - nitka lewa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
- Zbrojenie gzymsów ustroju nośnego
- Rozbiórka oczepu tymczasowego pod obiektem
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej progów przy szczelinach dylatacyjnych
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-12
- Prace porządkowe po rozkuciu wnęki dylatacyjnej
PE-12B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
Inne:
- P6/S3 - izolacja cienka skrzydeł + zasypka
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - betonowanie ław wlotu/wylotu - 1 etap
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - zasypka ław wlotu/wylotu - 1 etap
- P8/S3 P9/S3 P10/S3 - Prefabrykacja zbrojenia
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
- rozpoczęcie prac układnie kabli oświetleniowych w rejonie MOP Polkowice
- rozpoczęcie prac na ZSR w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z09 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z08 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z06 dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
- Staw 1 kontynuacja prac związanych z kanałem hydrotechnicznym;
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż zespołu UP8A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB13 na TG oraz rozpoczęcie montażu umocnień przykanalików/kanałów na DD13a
- wykonanie płaszczy zabezpieczających przy separatorach i osadnikach zespołów oczyszczających UP9A;UP13A; DA14A;
- prace przygotowawcze związane z montażem zespołu oczyszczającego UP10A (plac pod dźwig oraz droga dojazdowa)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
-nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

23.11.-29.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Ściek trójkątny
- Gwoździe gruntowe
- Krawężnik monolityczny
- Frezowanie nawierzchni
- Rów chłonny
- Oznakowanie poziome
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
PE-08
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
- Wykonano montaż schodów skarpowych
-Montaż słupów ekranów oraz zabetonowoanie głowic pali.
Wykonanie pali pod słupy usytuowane przy drzwiach
WD-27
- Demontaż dylatacji PB jezdnia prawa
- Zakończenie umocnienia kostką oraz roboty wykończeniowe przy schodach
WD-28
- Profilowanie skarpy pod obiektem dla umocnienia kostką - jezdnia prawa
- Przygotowanie do betonowania nisz bloków kotwiących
- Zabetonowano bloki kotwiące A i C
WD-29A
- Montaż zbrojenia dylatacji zgodnie z PN-jezdnia lewa
- Deskowanie dylatacji - jezdnia lewa
- Zakończenie montażu schodów
- Montaż umocnienia kostką
WD-29
- Wykonywanie stożków nasypowych A i A1
PE-9
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
- odtworzenie stożków - podpora A
WD-31 i PT KGHM
- Demontaż szalunku ustroju nośnego - nitka lewa
- Montaż szalunku ustroju nośnego - nitka prawa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
WD-32
- Montaż umocnienia powierzchni poziomych kostką betonową
WD-33
- Wykonywanie ścieków skarpowych
PE-10
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej progów przy szczelinach dylatacyjnych
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Montaż uchwytów do drabin
PE-11A
- Montaż uchwytów do drabin
- Demontaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych
PE-11B
- Montaż uchwytów do drabin
- Wykonywanie oczepów pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach do obiektu
- Montaż słupów ekranów wraz z wykonaniem oczepów na dojazdach
PE-12A
- Demontaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych
PE-12B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
- Montaż słupów ekranów wraz z wykonaniem oczepów na dojazdach
WA-1
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
Inne:
- P8/S3, P9/S3 i P10/S3 - wykop pod wlot i wylot, wylanie betonu podkładowego
- P7/S3- Izolacja skrzydeł i zasypka
- P6/S3 - deskowanie skrzydeł wlotu/wylotu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie studni SKO-168 i kanału;
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 wykonanie humusowania dna zbiornika na włókninie, prace przygotowawcze do wykonania zjazdu do czaszy zbiornika
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z9 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z8 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z6 dalsze prace związane z wykonaniem warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
- Staw 1 rozpoczęcie prac związanych z kanałem hydrotechnicznym;
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- montaż zespołu UP8A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB14 i DB13
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

16.11.-22.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery ochronne
- Ściek trójkątny
- krawężnik monolityczny
- Wykop pod rów chłonny
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich 43+000-44+000 str P, 35+300-36+000 str L
- Ustawianie oznakowania pionowego zgodnie z COR 41 i przełożenie ruchu na jezdnię prawą (KM 1)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
WD-27
- Demontaż dylatacji
- Zabruk poziomych powierzchni stożków
WD-28
- Zasypka pod obiektem i profilowanie skarp pod umocnienie kostką
- Przygotowanie do betonowanie nisz bloków kotwiących
WD-29A
- Regulacja podwalin stożków przy PA
- Montaż schodów skarpowych
- Montaż zbrojenia dylatacji zgodnie z PN- jezdnia lewa
WD-29
- Wykonanie stożków nasypowych PA i PA1
PE-9
- doprowadzenie wnęk dylatacyjnych do wymogów Programu Naprawczego (wykuwanie)
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
WD-31 + PT KGHM
- szalunek ustroju nośnego
- przygotowanie do betonowania ustroju nośnego - nitka lewa
- betonowanie ustroju nośnego - nitka lewa
- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy nitką lewą a prawą
WD-32
- Montaż umocnienia stożków i powierzchni poziomych kostką betonową
WD-33
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
- Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
- Montaż barier energochłonnych na kapie chodnikowej - podpora C
PE-10
- Przygotowanie powierzchni betonu na ustroju pod ułożenie izolacji z papy
- Układanie papy na skrajnych polach
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
- Demontaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych celem wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
PE-11B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
- Demontaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych celem wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
PE-12B
- Montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
WD-33A
- Montaż uchwytów do drabin
WA-1
- Naprawa sączką nad podporą 2, jezdnia lewa (zgodnie z Programem Naprawczym)
- Montaż uchwytów do drabin
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
Inne:
- P9/S3 i P10/S3 - wykop pod wlot i wylot, wylanie betonu podkładowego
- P7/S3 - szalunek i zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu
- P7/S3 - betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 wykonanie humusowania dna zbiornika na włókninie, prace przygotowawcze do wykonania zjazdu do czaszy zbiornika
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z9 praca na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z8 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z6 po uzyskaniu odbioru wykopu czaszy zbiornika, rozpoczęcie wykonania warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- montaż zespołu UP7A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB14 i DB13
- montaż zespołu DA12 (osadnik i separator)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

09.11.-15.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego
- Materac zabezpieczający
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Uzupełnienie nasypu w poboczach
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery ochronne - pas rozdziału
- Geosiatka antyrozyjna
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich 43+000-44+000 str P ; 35+300-36+000 str L
- ustawianie oznakowania pionowego zgodnie z COR 41
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Branża mostowa:
WD-25 C
- Montaż krawężnika, desek gzymsowych oraz zbrojenia kapy chodnikowej na skrzydle A, strona prawa
PE-8
- Adaptacja wnęk dylatacyjnych
WD-27
- Demontaż dylatacji
WD-28
- Profilowanie skarp pod kostkę i schody
WD-29A
- Przejazd tymczasowy przez obiekt
WD-29
- Naprawa stożka PA1
PE-9
- doprowadzenie wnęk dylatacyjnych do wymogów Programu Naprawczego (wykuwanie)
- budowa materaca odciążającego za przyczółkiem - podpora A
WD-31 i PT KGHM
- szalunek ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego
- przygotowanie do betonowania ustroju nośnego
- Demontaż szalunków UN
WD-32
- Montaż schodów skarpowych i umocnienie stożków kostką betonową
WD-33
- Ułożenie asfaltu lanego na obiekcie
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie
- umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-10
- Przygotowanie powierzchni betonu na ustroju pod ułożenie izolacji z papy
- Układanie papy na skrajnych polach
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-11B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego
- Montaż schodów skarpowych
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-12B
- Montaż schodów skarpowych
WA-1
- Naprawa sączką nad podporą 2, jezdnia lewa (zgodnie z Programem Naprawczym)
Inne:
P6/S3 - zbrojenie ław wlotu wylotu,
P6/S3 - betonowanie ław wlotu/wylotu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie przepustu teletechnicznego w rejonie wjazdu do miejscowości Biedrzychowa na DO2/1
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dalszy montaż umocnienia skarpy, geokraty oraz humusowanie skarpy i zakładanie biomat powyżej geokraty, rozpoczęcie wykonania humusowania dna zbiornika na włókninie
- Zbiornik Z11 nie przewidziano prac;
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie prac na skarpach montaż geokraty i humusu;
- Zbiornik Z8 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z6 dalsze prace ziemne w czaszy zbiornika, profilowanie skarp i po uzyskaniu odbioru dna, rozpoczęcie wykonania warstw zabudowy dna mata i kamień 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac z wykonaniem fundamentu pod zespołem UP10A
- montaż zespołu UP13A (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB514 i DB13
- montaż zespołu DA14 (osadnik i separator)
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

02.11-08.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Materac zabezpieczający
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Nawierzchnia pobocza
- Bariery ochronne - pas rozdziału
- Bariery ochronne str. P
- Oznakowanie poziome
- Goeisatka atyerozyjna
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25C
- Beton podkładowy pod kapę PA, prawa
- Beton skrzydła PA prawa
- Montaż schodów- wykończenie
PE-8
- Rozkucie wnęk dylatacyjnych - rozkucie PB JL
WD-27
- Demontaż dylatacji
- Montaż krawężników zanikających
PE-9
- doprowadzenie wnęk dylatacyjnych do wymogów Programu Naprawczego (wykuwanie)
WD-31+PT KGHM
- szalunek ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego
- betonowanie ustroju nośnego
- ułożenie żywicy na ustroju
WD-32
- Montaż schodów skarpowych i umocnienie stożków kostką betonową
WD-33
- Ułożenie asfaltu lanego na obiekcie
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie
- Umocnienie powierzchni poziomych kostką betonową
PE-10
- Kosmetyka powierzchni betonu na ustroju
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-11B
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego - w trakcie
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
WD-33A
- Wykonywanie umocnienia stożków kostką betonową
WA-1
- Naprawa sączką nad podporą 2, jezdnia lewa (zgodnie z Programem Naprawczym) - w trakcie
inne:
- P7/S3 P6/S3 - zbrojenie ław wlotu wylotu,
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
- prace przygotowawcze do montażu oświetlenia w rejonie MOP Polkowice
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
- wykonanie przepustu teletechnicznego w rejonie wjazdu do miejscowości Biedrzychowa na DO2/1
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dalszy montaż umocnienia skarpy, geokraty oraz humusowanie skarpy i zakładanie biomat powyżej geokraty, rozpoczęcie wykonania humusowania dna zbiornika na włókninie
- Zbiornik Z11 dokończenie profilowania skarp
- Zbiornik Z10 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z9 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z8 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z6 dalsze prace ziemne w czaszy zbiorniku
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac z wykonaniem fundamentu pod zespołem UP10A
- montaż zespołu DB3.1 (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rowów na wylotach kanałów DB5 i DB7
- montaż zespołu UP9A (osadnik i separator)
Branża sanitarna
oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego - mapy geodezyjne powykonawcze
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

26.10.-01.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający
-W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Bariery ochronne - pas rozdziału
- Bariery ochronne str. P
- Oznakowanie poziome
- Goeisatka atyerozyjna
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Zabruk w pasie rozdziału
- Montaż schodów
WD-25C
- Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach PA lewa, PB lewa prawa
- Montaż schodów skarpowych
PE-8
- Rozkucie wnęk dylatacyjnych - rozkucie PB JL
WD-27
- Rozbiórka zabruku w pasie rozdziału
- Rozbiórka krawężnika zanikającego w pasie rozdziału- PB
- Prace przygotowawcze do demontażu dylatacji PB, jezdnia lewa
- Montaż schodów skarpowych - zakończenie
- Umocnienie stożków
- Rozpoczęto demontaż dylatacji
WD-29A
- Rozpoczęcie montażu schodów skarpowych
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej
- szalunek ustroju nośnego - nitka prawa
- montaż podparcia ustroju nośnego - nitka prawa
- demontaż szalunków - nitka lewa
WD-32
- Deskowanie murków oporowych stożka podpora C
- Beton murków oporowych stożka podpora C
- Reprofilacja stożków - obie podpory
WD-33
- Ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni na kapach chodnikowych podpory C
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym
- Montaż krawężników zanikających - Podpora C
- Ułożenie papy termozgrzewalnej na ustroju
- Ułożenie nawierzchni na kapach - Podpora C
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
- Układanie papy w polu 6 na ustroju nośnym
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
WA-1
- Wykonano hydrofobizację powierzchni betonowych
WA-2
- Wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
inne:
- Zbrojenie i deskowania płyt dennych wlotu i wylotu - P7/S3
- Betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu - P7/S3
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dalszy montaż umocnienia skarpy, geokraty oraz humusowanie skarpy powyżej geokraty
- Zbiornik Z11 dokończenie profilowania skarp
- Zbiornik Z10 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z9 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z8 wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetyku
- Zbiornik Z6 dalsze prace ziemne w czaszy zbiorniku
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac z wykonaniem fundamentu pod zespołem UP10A
- montaż zespołu DB4,2 (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rów na wylotach kanałów DB5 i DB7
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5,
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej kolizji 7
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych