Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-10

Postęp robót październik 2020

26.10.-01.11.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający
-W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Bariery ochronne - pas rozdziału
- Bariery ochronne str. P
- Oznakowanie poziome
- Goeisatka atyerozyjna
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Zabruk w pasie rozdziału
- Montaż schodów
WD-25C
- Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach PA lewa, PB lewa prawa
- Montaż schodów skarpowych
PE-8
- Rozkucie wnęk dylatacyjnych - rozkucie PB JL
WD-27
- Rozbiórka zabruku w pasie rozdziału
- Rozbiórka krawężnika zanikającego w pasie rozdziału- PB
- Prace przygotowawcze do demontażu dylatacji PB, jezdnia lewa
- Montaż schodów skarpowych - zakończenie
- Umocnienie stożków
- Rozpoczęto demontaż dylatacji
WD-29A
- Rozpoczęcie montażu schodów skarpowych
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej
- szalunek ustroju nośnego - nitka prawa
- montaż podparcia ustroju nośnego - nitka prawa
- demontaż szalunków - nitka lewa
WD-32
- Deskowanie murków oporowych stożka podpora C
- Beton murków oporowych stożka podpora C
- Reprofilacja stożków - obie podpory
WD-33
- Ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni na kapach chodnikowych podpory C
- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym
- Montaż krawężników zanikających - Podpora C
- Ułożenie papy termozgrzewalnej na ustroju
- Ułożenie nawierzchni na kapach - Podpora C
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
- Układanie papy w polu 6 na ustroju nośnym
PE-11
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
WA-1
- Wykonano hydrofobizację powierzchni betonowych
WA-2
- Wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
inne:
- Zbrojenie i deskowania płyt dennych wlotu i wylotu - P7/S3
- Betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu - P7/S3
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- prace przygotowawcze pod zasilanie hydroforni węzeł Polkowice północ
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dalszy montaż umocnienia skarpy, geokraty oraz humusowanie skarpy powyżej geokraty
- Zbiornik Z11 dokończenie profilowania skarp
- Zbiornik Z10 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z9 nie przewidziano prac
- Zbiornik Z8 wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetyku
- Zbiornik Z6 dalsze prace ziemne w czaszy zbiorniku
Branża kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac z wykonaniem fundamentu pod zespołem UP10A
- montaż zespołu DB4,2 (osadnik i separator)
- wykonanie umocnień rów na wylotach kanałów DB5 i DB7
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5,
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej kolizji 7
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

19.10.-25.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Geosiatka antyerozyjna
- Bariery ochronne-pas rozdziału
- oznakowanie poziome
- Rozbiórka
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Profilowanie (rozplantowanie) terenów płaskich 45+600 -46+200 str P; 38+000 - 38+600 str. L (hałda nr 92, 94, 95, 96, 106)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki w pasie rozdziału
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Betonowanie górnego fragmentu skrzydła PA, strona prawa
- Montaż krawężników na skrzydłach
- Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
- Przygotowanie do betonowania kap na skrzydłach PA lewa, PB lewa + prawa
- Rozpoczęto montaż schodów skarpowych
WD-27
- Montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęto umocnienie kostką P1 prawa, P2 lewa
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Naprawa powierzchni płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
- betonowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
WD-32
- Deskowanie murków oporowych stożka podpora A
- Beton murków oporowych stożka podpora A
WD-33
- Montaż kostki na stożkach
- Przygotowanie powierzchni ustoju nośnego pod ułożenie izolacji
- Ułożenie pierwszej warstwy nawierzchni na kapach chodnikowych podpory C
- Wykonanie rektyfikacji łożysk na podporze A i C
- Zabezpieczenie powierzchni podpory B powłoką specjalną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
PE-10
- śrutowanie ustroju nośnego PE-10A w skrajnych przęsłach (I i VI)
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Usuwanie papy z ustroju nośnego wraz z pozostałościami nawierzchni w strefach przy dylatacjach
PE-12
- Prace związane z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Usuwanie papy z ustroju nośnego wraz z pozostałościami nawierzchni w strefach przy dylatacjach
- Montaż krawężników zanikających na jezdni prawej
WD-33A
- Zabezpieczenie powierzchni podpory B powłoką specjalną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
WA-1
- Zabezpieczenie powierzchni podpory P2 powłoką specjalną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
WA-2
- Wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych
inne:
- prace przy dokończeniu przepustu P7/S3 - planowane betonowanie fundamentów wlotu/wylotu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 przygotowaniem skarpy i montaż geokraty oraz humusowanie skarpy powyżej geokraty
- Zbiornik Z11 oczekujemy na firmę od przecisku
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetyku
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetyku
- Zbiornik Z8 do odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- dokończenie Kanału DB1a DN300 na DK3
- montaż wpustów koło obiektu WD28 na DG1a km 0+112 JL i JP oraz 0+185 JP i JL 0; montaż wpustów koło obiektu WD30
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- prac ziemnych pod zespołem UP10A i wykonanie chudego betonu
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2,4,5,7,13
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej kolizji 7
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

12.10-18.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez wykonanie stabilizacji
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Bariery ochronne-pas rozdziału
- Bariery ochronne
- Rozbiórka nawierzchni
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Demontaż kostki w pasie rozdziału - decyzja Inspektora Nadzoru
- Montaż kostki w pasie rozdziału
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Montaż zbrojenia podpora A str. Prawa
- Dobetonowanie skrzydeł podpora A str. Prawa
- Przygotowanie podłoża pod beton wyrównawczy podpora A str. Lewa i podpora B
- Beton wyrównawczy podpora A str. Lewa i podpora B
- Zbrojenie kap chodnikowych skrzydeł- podpora A i B strona lewa
WD-27
- Montaż schodów skarpowych
WD-28
- Profilowanie stożków podpora A i C
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Naprawa powierzchni płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
WD-32
- Rozbiórka murków oporowych przy podporze C
- Rozbiórka murków oporowych stożka przy podporze A
- Deskowanie murków oporowych stożków na podporze A
WD-33
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Beton kap chodnikowych - podpora C
- Montaż kostki na stożkach
- Przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji
- Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych na podporze C pod ułożenie nawierzchni (wykonano piaskowanie)
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
- śrutowanie powierzchni ustroju nośnego pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej na obiekcie PE-10A
PE-11
- Montaż schodów skarpowych
PE-12
- Montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Rozbiórka barier, balustrad w zakresie programu naprawczego
- Montaż krawężnika zanikającego, jezdnia prawa, podpora 1 i 2
- Usuwanie papy z ustroju nośnego wraz z pozostałościami nawierzchni w strefach przy dylatacjach
WA-1
- Rozdeskowanie murka oporowego stożka - podpora P3 jezdnia prawa
- Rozpoczęcie prac związanych zabezpieczeniem powiezchni podpory P2 powłoką specjaną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- dokończenie zasilania oświetlenia węzeł Polkowice PN
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 prac związanych z przygotowaniem skarpy do montażu geokraty i rozpoczęcie prac z montażowych geokraty
- Zbiornik Z11 oczekujemy na firmę od przecisku
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z8 dokończenie wykonania warstwy kamienia 31,5-63mm i przygotowanie jej do odbioru
Branża kanalizacja deszczowa
- wykonanie Kanału DB1a DN300 na DK3
- montaż wpustów koło obiektu WD28 na DG1a km 0+112 JL i JP oraz 0+185 JP i JL 0; montaż wpustów koło obiektu WD30
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- rozpoczęcie prac ziemnych po zespół UP10A i wykonanie chudego betonu
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4,5, 7, 13 (odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

05.10-11.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Ściek trójkątny
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Bariery ochronne-demontaż
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki betonowej w pasie rozdziału
- Profilowanie skarpy pod schody skarpowe
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Demontaż desek gzysmowych na skrzydłach
- Montaż desek gzymsowych (za wyjątkiem podpory A str.prawa - konieczność dobetonowania skrzydła przed montażem)
WD-26
Rozbiórka obrzeży zamykających umocnienie
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie skarpy pod schody skarpowe
WD-28
- Zasypka podwaliny podpora A
- Profilowanie stożków podpora A i C
WD-29A
- Regulacja dylatacji
- Kosmetyka betonu
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- uszczelnianie styków pomiędzy belkami prefabrykowanymi ustroju nośnego jezdni lewej i prawej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
WD-32
- Odtwarzanie stożków podpora A i C
- Rozbiórka murków oporowych - podpora A
WD-33
- Montaż krawężnika na kapach chodnikowych na podporze C
- Montaż krawężnika zanikającego na podporze A
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Beton kap chodnikowych - podpora C
- Montaż schodów skarpowych na podporze A oraz C
- Profilowanie stożków
- Montaż kostki na stożkach
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie JL
PE-12
-Montaż krawężnika zanikającego, jezdnia prawa, podpora 1 i 2
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie JL
WD-1
- Beton murka oporowego podpora P3 jezdnia prawa
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Przepusty P6/S3
- Wykopy pod fundament wlot/wylot
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
Branża teletechniczna
- montaż studni teletechnicznych na węźle Polkowice PN,
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dokończenie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku, rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem skarpy do montażu geokraty,
- Zbiornik Z11 prace przy przecisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12 (zgrzewanie rur), po uzyskaniu odbioru kam. 31,5-63mm ułożenie części warstwy kamienia naturalnego 8-16mm
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z8 po uzyskaniu odbioru wykopu wykonanie warstwy kamienia 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- montaż wpustów koło obiektu WD33 DO2/1 0+725 i 0+812
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600; 41+330 do 41+600; 41+330 do 41+600
- rozpoczęcie prac ziemnych po zespół UP10A
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4, 13(odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5, 7,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

28.09.-04.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna KR 1-2
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Ściek trójkątny
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Rozplantowanie hałdy nr 211
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki betonowej w pasie rozdziału
- Kosmetyka powierzchni gzymsu w pasie rozdziału
WD-25C
- Opracowanie nowej niwelety
WD-26
- Rozbiórka obrzeży zamykających umocnienie
PE-8
- Profilowanie stożków
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Przygotowanie powierzchni betonu pod odświeżenie izolacji cienkiej
WD-28
- Wykonanie podwaliny skarpy podpory A
- Rozbiórka deskowania podwaliny podpora A
- Zasypka fundamentu na podporze C
WD-29A
- Regulacja dylatacji
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Kosmetyka betonu
PT-KGHM
- Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej
- Deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
WD-31
- Montaż belek prefabrykowanych, obie jezdnie
WD-33
- Zbrojenie kap chodnikowych na podporze C
- Wykonywanie wpustów deszczowych, elementów systemu odwodnienia drogi, przed podporą A
- Montaż krawężnika zanikającego na podporze A
- Rozbiórka nawierzchni na obiekcie
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Demontaż ścieków przykrawężnikowych i wpustów
PE-10A
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Demontaż ścieku przykrawężnikowego oraz góry wpustów, jezdnia lewa
PE-12
- Rozbiórka krawężnika zanikającego na jezdni prawej, podpora 1 i 2
WA-1
- Szalunek murka oporowego podpora P3 jezdnia prawa
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia w rejonie Węzła Polkowice PN TG 41+300 do 41+41+750 JL oraz montaż słupów oświetleniowych
Branża teletechniczna
- w razie potrzeby i postępu frontu drogowego związanego z materacami będą prowadzone konieczne prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego,
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 po odebraniu warstwy kam 31,5-63mm rozkładanie warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z11 prace przygotowawcze do przecisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12
- Zbiornik Z10 dokończenie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku i przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku oraz przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z8 kontynuacja prac ziemnych w czaszy zbiornika, wywóz urobku oraz dokończenie profilowania skarp
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- montaż wpustów koło obiektu WD33 DO2/1 0+725 i 0+812
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600; 41+330 do 41+600; 41+330 do 41+600
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4, 13(odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5, 7,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych