Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-07

Postęp robót lipiec 2020

27.07.-02.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- warstwa SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Rów chłonny
- Humusowanie
- wywóz odpadów po poprzednim Wykonawcy
- kruszenie odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Izolacja górnej powierzchni fundamentów wraz z zasypką
WD-25C
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł
- Profilowanie stożka PB, strona lewa
- Warstwa drenażowa skrzydeł
- Zasypka pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-26
- Zasypka fundamentów
WD-29A
- Kosmetyka powierzchni
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
WD-29
- Rozbiórka materaca PD1
- Odtwarzanie stożka PD1
WD-31+PT KGHM
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą B)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą A)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
- Montaż deskowania wsporników odciążających
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
- Uzupełnienie izolacji fundamentów
PE-12
- Wykonywanie stożków nasypowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergrtyczna:
- montaż słupów oświetleniowych (w. Polkowice Południe)
- montaż fundamentów słupów (w. Polkowice Południe)
- układanie kabli (w. Polkowice Południe)
Branża wod-kan-gaz
- montaż wylotów wraz z umocnieniami (trasa główna)
- regulacja wpustów, montaż kratek - kontynuacja
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiornikach - kontynuacja (Z11, Z12)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

20.07-26.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Nasyp
- Rów chłonny
- Humusowanie
- W-wa technologiczna
Roboty mostowe:
WD-25A
- Obsypka fundamentu
- Izolacja cienka fundamentu
WD-25C
- Izolacja ścianek zaplecznych
- Odtworzenie izolacji skrzydeł wraz z w-wą drenażową
- Zasypka za obiektem pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-26
- Naprawa izolacji powłokowej fundamentów
- Zasypka fundamentów
WD-29A
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł wraz z montażem maty drenażowej
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
- Rozpoczęcie zasypki pod kapy chodnikowe skrzydeł
- Kosmetyka betonu
- Rozbiórka deskowania dylatacji
WD-29
- Odkrywka materac w obrębie płyty przejściowej PD1
- Naprawa stożka PD1
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Izolacja cienka - trzecia warstwa - powierzchni fundamentu i przyczółka obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą B)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą A)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
PE-11
- Odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- Odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- Nasyp stożków
WA-1
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych z pozostałości pianki uszczelniającej
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
- montaż wylotów DN200 (S3 TG, WD-33A)
- montaż wylotów DN300 (DA14.3/WL, DA14.4/WL)
- roboty wykończeniowe i rozwożenie materiału (kan. deszcz.)
Branża hydrotechniczna:
- zbiornik Z12 - roboty ziemne
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

13.07.-19.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna z SMA
- Warstwa ścieralna KR 1-2
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Doprowadzenie podłoża pod materacem do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Nasyp
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka betonu
- Obsypka fundamentu
- Czyszczenie cieku pod obiektem
- Przygotowanie do rozpoczęcia naprawy izolacji cienkiej fundamentów - usunięcie prętów w strefie otuliny
WD-25C
- Izolacja ścianek zaplecznych
- Odtworzenie izolacji skrzydeł wraz z w-wą drenażową
- Kosmetyka betonu
- Czyszczenie cieku pod obiektem
WD-29A
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł wraz z montażem maty drenażowej
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
- Rozpoczęcie zasypki pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-29
- Rozbiórka zbrojenia oraz betonu podkładowego płyty przejściowej D1
- Kosmetyka betonu
- Naprawa stożka PD1
WD-31+PT KGHM
- betonowania ciosów podłożyskowych na podporze B (WD-31)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora A i B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
WD-31
- Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi podpory B obiektu WD-31
- Montaż łożysk garnkowych w osi podpory B obiektu WD-31
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Naprawa rys na powierzchniach odziemnych przyczółków podpory B obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM (nacięcie rys, zamknięcie zaprawą PCC, przykrycie papą termozgrzewalną)
- Izolacja cienka - trzecia warstwa - powierzchni fundamentu i przyczółka obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
PT KGHM
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-11
- Odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- Odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
- montaż wylotów DN 200 (w. Lubin Północ, w. Polkowie, S3 w km 43+250 - 44+000)
- montaż wylotów DB8/WL, DB11/WL, DB3/WL, DB5/WL, DB7/WL, DB2/WL, DA22/WL
- montaż kanału DB1a
Branża hydrotechniczna:
- zbiornik Z12 - roboty ziemne (w trakcie)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

06.07.-12.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna z SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Podbudowa 0/31,5 mm
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Nasyp
Roboty mostowe:
WD-25A
- usunięcie styropianu z dylatacji w celu oceny stanu urządzeń dylatacyjnych
WD-25C
- profilowanie stożków
- usuwanie izolacji grubej ze ścianek zaplecznych podpora A i B
- kosmetyka betonu
WD-29A
- odtworzenie stożka podpora A jezdnia lewa i prawa
- odtworzenie stożka podpora B jezdnia prawa
- izolacja cienka płyty przejściowej oraz położenie izolacji grubej na płycie przejściowej i stykiem ze ścianką zapleczną i skrzydłem
- zrywanie izolacji grubej z płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- betonowania ciosów podłożyskowych na podporze B (WD-31)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora A i B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
PE-10A
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa
- profilowanie, odtworzenie stożków P2 jezdnia prawa
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

29.06.-05.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Ściek trójkątny monolityczny
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5 mm
Roboty mostowe:
WD-25A
- usunięcie styropianu z dylatacji w celu oceny stanu urządzeń dylatacyjnych
WD-25C
- profilowanie stożków
- usuwanie izolacji grubej ze ścianek zaplecznych podpora A i B
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
- kosmetyka powierzchni betonowych
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących (po uzyskaniu decyzji odnośnie wklejania brakujących prętów "oczekujących")
WD-29
- rozbiórka częściowa stożków na podporze A (jezdnia lewa i prawa)
- odtworzenie stożka podpora A jezdnia lewa
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk (piaskowanie zbrojenia i styku betonu - ciosy podłożyskowe)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
WD-33
- wykonano żywicę 3 warstwę - kapy na podporze A oraz ustroju nośnymym
PE-10A
- frezowanie pozostałości papy
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa
- usypanie stożków w docelowym zakresie (P1 jezdnia lewa, P2 jezdnia lewa i prawa - oczekiwanie na decyzję IK w związku ze stwierdzonymi pozostałościami nawierzchni drogowych w stożkach)
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
- profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
- szlifowanie, wyrównanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym
WA-1
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- prace związane z czyszczeniem kanałów deszczowych
- regulacja wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych, montaż pierścieni odciążających
- montaż przykanalików
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy