Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-06

Postęp robót czerwiec 2020

29.06.-05.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Ściek trójkątny monolityczny
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5 mm
Roboty mostowe:
WD-25A
- usunięcie styropianu z dylatacji w celu oceny stanu urządzeń dylatacyjnych
WD-25C
- profilowanie stożków
- usuwanie izolacji grubej ze ścianek zaplecznych podpora A i B
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
- kosmetyka powierzchni betonowych
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących (po uzyskaniu decyzji odnośnie wklejania brakujących prętów "oczekujących")
WD-29
- rozbiórka częściowa stożków na podporze A (jezdnia lewa i prawa)
- odtworzenie stożka podpora A jezdnia lewa
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk (piaskowanie zbrojenia i styku betonu - ciosy podłożyskowe)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
WD-33
- wykonano żywicę 3 warstwę - kapy na podporze A oraz ustroju nośnymym
PE-10A
- frezowanie pozostałości papy
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa
- usypanie stożków w docelowym zakresie (P1 jezdnia lewa, P2 jezdnia lewa i prawa - oczekiwanie na decyzję IK w związku ze stwierdzonymi pozostałościami nawierzchni drogowych w stożkach)
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
- profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
- szlifowanie, wyrównanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym
WA-1
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- prace związane z czyszczeniem kanałów deszczowych
- regulacja wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych, montaż pierścieni odciążających
- montaż przykanalików
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

22.06-28.06.2020r.
Roboty drogowe:
- SMA
- W-wa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 44+600; 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300-40+300
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Materac zabezpieczający na szkodach - w-wa poślizgowa
- Materac zabezpieczając - geowłóknina
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Rozbiórka nawierzchni - frezowanie
Roboty mostowe:
WD-25C
- profilowanie stożków
- usunięcie z płyt przejściowych tymczasowego najazdu wykonanego przez Salini
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
- kosmetyka powierzchni betonowych
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących (po uzyskaniu decyzji odnośnie wklejania brakujących prętów "oczekujących")
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
WD-32
- hydrofobizacja podpór i ustroju nośnego
WD-33
- hydrofobizacja podpór i ustroju nośnego (jezdnia prawa)
- żywica na kapach (1 warstwa) - skrzydła za podporą A oraz na ustroju nośnym
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- frezowanie pozostałości papy
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- żywica na kapach (1 i 2 warstwa)
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa (P1 jezdnia lewa, P2 jezdnia lewa i prawa - oczekiwanie na decyzję IK w związku ze stwierdzonymi pozostałościami nawierzchni drogowych w stożkach)
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- żywica na kapach (1 warstwa)
PE-12B
- szlifowanie, wyrównanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-33A
- ułożenie żywicy na kapie szerokiej
- hydrofobizacja
WA-1
- ułożenie żywicy
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- ułożenie żywicy
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- prace związane z czyszczeniem kanałów deszczowych
- regulacja wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych, montaż pierścieni odciążających
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

15.06-21.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- SMA (odcinek próbny)
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 44+600; 44+900 - 45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa mrozoochronna
- W-wa technologiczna
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących
WD-29A
- zagęszczanie stożka podpora B jezdnia lewa
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka WD-31, podpora A
- wykonano oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka PT KGHM podpora B
WD-32
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
WD-33
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- kontrolne rozbiórki
- frezowanie pozostałości pap
PE-10C
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację (jezdnia prawa)
- hydrofobizacja powierzchni betonu (jezdnia prawa)
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- oczyszczenie dylatacji ze styropianu podpora nr 2
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
- hydrofobizacja podpór i belek ustroju nośnego
PE-12A
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
- hydrofobizacja podpór
WD-33A
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
- ułożenie żywicy na kapie szerokiej
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
WA-1
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- rozpoczęcie prac związanych z czyszczeniem kanałów deszczowych
- rozpoczęcie prac związanych z czyszczeniem i regulacją wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

08.06.-14.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300-44+600; 44+900-45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Warstwa poślizgowa
- Wykop
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących
- betonowanie bloków kotwiących
WD-29A
- zagęszczanie stożka podpora B jezdnia lewa
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
- częściowe rozkucie płyty przejściowej i demontaż zbrojenia płyty przejściowej podpora D strona prawa, badania zasypek
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka PT KGHM, podpora B
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- kontrolna rozbiórka okładziny murów PE-10B oraz ponowne odtworzenie
- frezowanie pozostałości pap
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- odświeżenie izolacji cienkiej
- profilowanie stożków
- oczyszczanie dylatacji ze styropianu podpora nr 2
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

01.06-07.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300-44+600; 44+900-45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Stabilizacja podłoża spoiwem na miejscu
- Odhumusowanie
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- częściowe rozkucie płyty przejściowej i demontaż zbrojenia płyty przejściowej podpora D strona prawa
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Usunięcie izolacji grubej
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych
- częściowa rozbiórka stożka podpora B strona lewa
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
- Miejscowa rozbiórka okładziny murów w celu oceny użytych materiałów
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-11A
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-12
- odświeżenie izolacji cienkiej
PE-12A
-Kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-12B
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- utrzymanie i monitoring stanu COR

Postęp robót czerwiec 2021

Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Odhumusowanie zjazdu
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- Ustawienie osłon energochłonnych U-15a
- Oznakowanie poziome
- Podbudowa 0/31,5
Branża mostowa:
WD-26
- montaż i zbrojenie dylatacji podpora C
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych podpora B i A
PE-8
- montaż, deskowanie i zbrojenie dylatacji podpora A i B jezdnia prawa
WD-27
- przygotowanie wnęk i zbrojenie wnęk dylatacyjnych podpora B jezdnia prawa
- kosmetyka betonu - prace wykończeniowe
- prace porządkowe pod obiektem z uzupełnieniem izolacji cienkiej
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3) - opuszczenie ustroju po wykonaniu napraw
- Naprawa łożysk oś C (2 z 3)
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B, B-C
- Deskowanie nadbetonu - przęsło A-B
- Naprawa łożysk oś B (3 z 3) - rozpoczęto od strony podpory A
WD-29A
- Wykonania przejazdu technologicznego po jezdni lewej (na płycie ustroju)
- Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdnia prawa
- Deskowanie i zbrojenie dylatacji jezdnia prawa
WD-29
- Betonowanie dylatacji oś B1 (6z7)
- Izolacja płyty przejściowej podpora D1
- Zasypka płyty przejściowej podpora D1
- Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
- Przygotowanie powierzchni płyty pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej - jezdnia prawa kapa wąska
- Naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie, szalowanie
- Naprawa stref nadłożyskowych B1L (5z7)
- Rozkucie wnęki dylatacyjnej w osi D1 (7z7)
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia lewa - kapa wąska
- Izolacja płyty przejściowej podpora C
- Zasypka płyty przejściowej podpora C
- Naprawa stref nadłożyskowych B1P (6 z 7) - rozpoczęto
WD-30
- montaż zbrojenia (II etapu - po ustawieniu geodezyjnym dylatacji) w strefach zakotwienia urządzeń dylatacyjnych nad p. C,B jezdni prawej. Zbrojenie zgodne z PN
PE-9
- przygotowanie pionowych powierzchni ścianek zaplecznych oraz poziomych powierzchni płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej.
- montaż krawężników na UN jezdni lewej
- montaż desek gzymsowych dla kap chodnikowych jezdni lewej
- podłączenie systemu odwodnienia mostowego do studzienek zbiorczych (studzienki usytuowane są za płytami przejściowymi p.B)
WD-31
- Montaż zbrojenia gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni prawej
- Montaż desek gzymsowych oraz deskowania gzymsów skrzydeł p. A i B jezdni lewej - przygotowanie do betonowania gzymsów skrzydeł
- zabetonowano gzymsy skrzydeł p. A i B jezdni lewej
- przygotowanie pionowych powierzchni ścianek zaplecznych oraz poziomych powierzchni płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej.
- ułożono papę na ściankach zaplecznych p. A i B jezdnia lewa
- montaż krawężników na UN jezdni lewej
- montaż desek gzymsowych dla kap chodnikowych jezdni lewej
WD-33
- Dokończenie umocnień wylotów ścieków skarpowych
PE-11
- Demontaż barier w strefie rozkucia dylatacji, j. prawa
PE-11A
- Montaż kostki brukowej na skapie, pomiędzy schodami a skrzydłem podpory 1 i 2
PE-11B
- Montaż zbrojenia kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej oraz na skrzydłach, podpora 1
- Beton kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej oraz na skrzydłach, podpora 1
- Montaż krawężnika zanikającego
PE-12
- Demontaż barier w strefie rozkucia dylatacji, j. prawa
PE-12A
- Montaż kostki brukowej na skapie, pomiędzy schodami a skrzydłem podpory 1 i 2
PE-12B
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych podpory 1 i 2
WD-33A
- Montaż balustrady schodów skarpowych - podpora A
WA-1
- Zasypka pod obiektem, podpora 1
- Układanie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. prawa
- Demontaż barier w strefie rozkucia dylatacji, j. lewa
WA-2
- Układanie kostki brukowej powierzchni poziomej, podpora 1, j. prawa
ROBOTY BRANŻOWE:
Branża teletechniczna
Prac nie przewidziano
Branża elektroenergetyczna
montaż opraw oświetleniowych na odcinku Kamienia Milowego nr 1 jezdnia lewa
Branża hydrotechniczna
Zbiornik Z-14 - prace związane z wykonaniem rowu dopływowego do zbiornika;
Zbiornik Z-11 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika formowanie nasypu i warstw kruszywa na włókninie;
Kontynuacja prac na rowie R-02 przy zespole oczyszczającym DB3;
Branża kanalizacja deszczowa
Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B;
Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
Montaż umocnień wylotów kanałów z zespołów oczyszczających;
Montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
Montaż dodatkowego wpustu i przykanalika na zjeździe awaryjnym TG 42+900JP (oczekujemy na KNA);
Branża wodno-kanalizacyjna
Naprawa przerwanego wodociągu - zasilanie MOP Lubin
- Rozpoczęto montaż armatury i przygotowania do dezynfekcji wodociągu MOP Lubin, Polkowice i przeprowadzenia próby szczelności;
POZOSTAŁE:
bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
utrzymanie i monitoring stanu COR
nadzór środowiskowy
monitoring osiadań

21.06.-27.06.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Ogrodzenie drogowe
- Oznakowanie poziome
- Podbudowa 0/31,5
- oczyszczanie podbudowy 0/31,5
Branża mostowa:
WD-26
- naprawy betonu dylatacji po rozkuciu, montaż zbrojenia dylatacji
PE-8
- wykonanie nawierzchni z żywic kap chodnikowych jezdni lewej
- zbrojenie dylatacji PA i PB jezdni prawej
- deskowanie dylatacji jezdni prawej
- Montaż dylatacji jezdni prawej
WD-27
- rozkucie dylatacji PB jezdnia prawa w zakresie po przełożeniu ruchu na jezdnię lewą, przygotowanie wnęk dylatacji
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3)
- Naprawa łożysk oś C (2 z 3)
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B
WD-29A
- Wykonania przejazdu technologicznego po jezdni lewej
- ułożenie żywicy na kapach chodnikowych - jezdnia lewa cała-
- Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdnia prawa
WD-29
- Betonowanie płyty przejściowej D1
- Deskowanie, zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja B1 (6 z 7)
- Zasypka płyty przejściowej C
- Krawężniki B-C jezdnia lewa - kapa wąska - podbicie
-Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe - jezdnia lewa - kapa szeroka
- Naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Naprawa stref nadłożyskowych B1L
- Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe - jezdnia lewa - kapa wąska
- Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych
WD-30
- wiercenie otworów pod kotwy wklejane w strefach zakotwień dylatacji nad p. A, B, C jezdni prawej
- wklejenie kotew w strefę zakotwienia dylatacji p. C
- montaż i ustawienie dylatacji nad p. C jezdni prawej
- montaż i ustawienie dylatacji nad p. B jezdni prawej
- wykonano nawierzchnię kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni lewej wraz z wypełnieniem szczelin dylatacyjnych kitem trwaleplastycznym.
PE-9
- dozbrajanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni prawej
- deskowanie stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nad p. A i B jezdni prawej
- betonowanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni prawej wraz z wykonaniem gruntowania powierzchni betonowej żywicą epoksydową
- montaż krawężników kap chodnikowych na jezdni lewej
- Wykonano hydrofobizację na spodzie powierzchni UN (zgodnie z wymaganym zakresem)
WD-31 I PT KGHM
- wykonanie styków urządzeń dylatacyjnych nad p. A i B jezdni lewej
- wykonywanie kap chodnikowych (montaż: krawężników, desek gzymsowych, kotew talerzowych, zbrojenie) na jezdni lewej ustroju nośnego
- wykonywanie gzymsu na skrzydłach p. B
- betonowanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni lewej wraz z wykonaniem gruntowania powierzchni betonowej żywicą - epoksydową (po wykonaniu styków urządzeń dylatacyjnych)
- wykonanie betonu ochronnego izolacji w strefie przejścia z ustroju na płytę przejściową dla jezdni lewej.
- dokończono czyszczenie styków belek prefabrykowanych (zgodnie z notatką z odbioru powierzchni architektonicznej)
- Wykonano hydrofobizację na spodzie powierzchni UN (zgodnie z wymaganym zakresem)
WD-32
- Montaż balustrady schodów skarpowych
WD-33
- Montaż balustrady schodów skarpowych
PE-10
- kosmetyka powierzchni betonowych w obrębie łożysk usytuowanych w osi A.2.1 - prace będą wykonywane po ułożeniu nawierzchni SMA pod obiektem PE-10A jezdni lewej.
PE-11
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Ponowny montaż barier w strefach przydylatacyjnych oraz na kapie chodnikowej, na skrzydle, podpora 2, j. lewa
- Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, j. lewa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie, jezdnia lewa - zakończono na obiekcie
- Montaż balustrady, przy pasie rozdziału, jezdnia lewa - zakończono
PE-11B
- Montaż zbrojenia kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, obie podpory
- Montaż krawężnika na skrzydłach
- Beton kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej oraz na skrzydłach, obie podpory
- Montaż krawężnika zanikającego
PE-12
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Montaż barier na obiekcie, j. lewa
-Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, j. lewa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie, jezdnia lewa - zakończono na obiekcie
PE-12A
- Montaż kostki brukowej na skapie, pomiędzy schodami a skrzydłem podpory 1 i 2 - w trakcie
PE-12B
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych podpory 1 i 2
- Montaż profili gzymsowych w rejonie dylatacji, podpora 1 i 2
WD-33A
- Montaż balustrady schodów skarpowych
WA-1
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Ponowny montaż balustrady i barier w strefach przydylatacyjnych
- Zasypka pod obiektem, podpora 1
- Uszczelnienie krawężnika w rejonie wymienianych dylatacji, jezdnia prawa - zakończono
- Układanie kostki brukowej, powierzchnie poziome, jezdnia prawa - w trakcie
PG-1
- HUMUSOWANIE SKARP
WA-2
- Układanie kostki brukowej powierzchni poziomej, podpora 1, jezdnia prawa - w trakcie
- Uszczelnienie krawężnika na skrzydle podpory 1, jezdnia prawa - zakończono
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prace realizowane na bieżąco w razie wystąpienia kolizji przy wykonywaniu innych Robót
Branża elektroenergetyczna
Przełożenie kabla SN do słupów pod transformatory na MOP Polkowice;
montaż opraw oświetleniowych na odcinku Kamienia Milowego nr 1 jezdnia lewa oraz węzeł Lubin Północ
- wykonano montaż złącza i muf na SZR w rejonie PE12;
Branża hydrotechniczna
Zbiornik Z-10 - prace związane z dokończeniem rowu dopływowego do zbiornika;
Zbiornik Z-11 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-12 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
- rozpoczęto wykonywanie warstw związanych ze zjazdem do czaszy zbiornika Z-15;
Rozpoczęcie prac na rowie R-02 przy zespole oczyszczającym DB3;
Branża kanalizacja deszczowa
- Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B;
- Rozpoczęcie prac z wykończeniem zespołu UP10A;
- Prace związane z montażem kratek w ścieku monolitycznym;
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
- Montaż dodatkowego wpustu i przykanalika na zjeździe awaryjnym TG 42+900JP;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

14.06.-20.06.2021r.
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe - pas rozdziału
- Bariery drogowe - pobocza
- Ogrodzenie drogowe
- Krawężnik monolityczny
- Ściek trójkątny monolityczny
- Podbudowa 0/31,5
- Podbudowa 0/31,5 pod ściek
- w-wa technologiczna
- oczyszczanie podbudowy 0/31,5
Branża mostowa:
WD-25C
- Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego na ściance zaplecznej PA i PB
WD-26
- rozkucie dylatacji PB, przygotowanie wnęk dylatacji pod zbrojenie
PE-8
- rozkucie dylatacji PA i PB j.prawa w zakresie po przełożeniu ruchu na jezdnię lewą, przygotowanie wnęk dylatacji
- uszczelnienie desek gzymsowych kap j. prawej
WD-27
- rozkucie dylatacji PB j.prawa w zakresie po przełożeniu ruchu na jezdnię lewą, przygotowanie wnęk dylatacji
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3)
- Zbrojenie dylatacji oś A,B, C
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B
WD-29A
- Wykonanie asfaltu lanego - jezdnia lewa
- Rozpoczęcie wykonania przejazdu technologicznego po jezdni lewej
- Piaskowanie kap chodnikowych i ułożenie warstwy gruntującej z żywicy - jezdnia lewa cała i prawa na skrzydłach
WD-29
- Betonowanie płyty przejściowej C
- Deskowanie płyty przejściowej D1
- Zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja B1 (6 z 7)
- Naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Wykonanie naprawy betonu wokół łożyska B1P-1
- Montaż desek gzymsowych przęsło A-B jezdnia lewa, kapa wąska
- Montaż desek gzymsowych przęsło B-C jezdnia lewa, kapa wąska
- Montaż krawężnika - jezdnia lewa - kapa wąska
- Podniesienie ustroju nośnego B1L
- Naprawa stref nadłożyskowych B1L
WD-30
- betonowanie odcinków kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych na ustroju nośnym jezdni lewej
- przełożenie ruchu technologicznego z jezdni prawej na lewą
- wiercenie otworów pod kotwy wklejane w strefach zakotwień dylatacji nad p. A, B, C jezdni prawej
- montaż i ustawienie dylatacji nad p. C jezdni prawej
PE-9
- betonowanie stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych zamontowanych nad p. A i B jezdni lewej wraz z ułożeniem warstwy gruntującej z żywicy epoksydowej pod papę termozgrzewalną
- demontaż deskowania stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych zabetonowanych nad p. A i B jezdni lewej
- dozbrajanie zakotwień dylatacji nad p. A i B jezdni prawej
- deskowanie stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nad p. A i B jezdni prawej
WD-31 I PT KGHM
- wykonanie kap chodnikowych (montaż: krawężników, desek gzymsowych, kotew talerzowych, zbrojenie) na jezdni lewej ustroju nośnego
- wykonanie gzymsu na skrzydłach p. A
- montaż gumowych dylatacji poziomych pomiędzy poprzecznicą podporową a przyczółkiem na p.B.
WD-32
-Montaż balustrady schodów skarpowych
WD-33
- Montaż balustrady schodów skarpowych
PE-10
- kosmetyka powierzchni betonowych w obrębie łożysk usytuowanych w osi A.2.1 - prace będą wykonywane po ułożeniu nawierzchni SMA pod obiektem PE-10A jezdni lewej.
PE-11
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, jezdnia lewa
- Ponowny montaż barier w strefach przydylatacyjnych, jezdnia lewa - w trakcie
- Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, jezdnia lewa - w trakcie
PE-11B
- Beton podkładowy kap chodnikowych na skrzydłach
- Zasypka ścianki zaplecznej P2
- Montaż zbrojenia kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, obie podpory - w trakcie
- Montaż krawężnika na skrzydłach - w trakcie
PE-12
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, j. lewa
- Ułożenie przeciwspadku na obiekcie, jezdnia lewa - zakończono
- Układanie kostki brukowej w pasie rozdziału, jezdnia lewa - w trakcie
PE-12B
- Montaż profili gzymsowych w rejonie dylatacji, podpora 1 i 2 - w trakcie
WA-1
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż profili gzymsowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Ułożenie przeciwspadku na obiekcie, jezdnia prawa - zakończono
- Ponowny montaż balustrady i barier w strefach przydylatacyjnych - w trakcie
- Zasypka pod obiektem, podpora 1 - w trakcie
PG-1
- HUMUSOWANIE SKARP
WA-2
- Montaż krawężnika na skrzydle, podpora 1, j. prawa
- Uzupełnienie betonu pod kapą chodnikową w rejonie wymycia zgodnie z PZJ/M/26 - zakończono
- Montaż krawężnika zanikającego, podpora 1, jezdnia prawa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
montaż słupa stacji transformatorowej węzeł Lubin Północ
uzbrajanie słupów oświetleniowych
- Przełożenie kabla SN do słupów pod transformatory na MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Zbiornik Z-07 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych i obruku wylotu przepustu drogowego;
Zbiornik Z-08 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych i usunięcia szkód po opadach;
Zbiornik Z-09 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych;
Zbiornik Z-10 - prace związane z wykonaniem rowów dopływowych;
Zbiornik Z-11 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-12 - prace związane z wykonaniem zjazdu do zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
- dodatkowo rozpoczęto montaż umocnienia wylotu kanału deszczowego do zbiornika Z-15;
Kontynuacja prac na rowie R-01 przy zbiorniku Z-12;
Branża kanalizacja deszczowa
- prace wykończeniowe zespołu DBS2 wlot i wylot z kanału;
- Dokończenie regulacji studni przy obiektach PE11B i PE12B;
- Rozpoczęcie prac z wykończeniem zespołu UP10A;
- Prace związane z montażem kratek w ścieku monolitycznym;
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

07.06.-13.06.2021R.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- odhumusowanie
- Rozbiórka/ Frezowanie
- Wykop rowu
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenia
- w-wa mrozoochronna
- w-wa technologiczna
- podbudowa 0/31,5
- Czyszczenie nawierzchni
- bariery drogowe
- podbudowa 0/31,5 pod ściek
Branża mostowa:
WD-25A
- Niwelacja i wyrównywanie terenu pod obiektem
- Uszczelnienia dylatacji kap chodnikowych
- Czyszczenie desek gzymsowych
WD-25B
- Umocnienie powierzchni poziomych stożków nitka prawa
WD-25C
- Ułożenie nawierzchni z asfaltu twardolanego na ściance zaplecznej PA i PB
- Wklejanie kotew ekranów na skrzydłach
WD-26
- Rozpoczęcie wykuwania dylatacji
PE-8
- Betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa bez stref przy dylatacjach
- Drenaż z kruszywa przy krawężniku jezdnia lewa na ustroju nośnym
WD-27
- Rozdeskowanie dylatacji na podporze B
- Uszczelnienia krawężnika nitka prawa
- Izolacja cienka na skrzydłach nitka prawa
- Kosmetyka betonu podpór i ustroju nośnego
WD-28
- Naprawa łożysk oś A (1 z 3)
- Zbrojenie dylatacji oś A,B, C
- Wiercenie i wklejanie prętów zespalających nadbeton - przęsło A-B
WD-29
- Montaż krawężników - przęsło B-C - jezdnia lewa kapa szeroka
- Montaż dylatacji B1 (6 z 7)
- Zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja C1 (5 z 7)
- Zbrojenie i wklejanie prętów dylatacja B1 (6 z 7)
- naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Wykonanie naprawy betonu wokół łożyska B1P-1
- Zbrojenie płyty przejściowej C
- Montaż desek gzymsowych przęsło A-B jezdnia lewa, kapa wąska
- Betonowanie dylatacja C1 (5 z 7)
- Zbrojenie płyty przejściowej D1
- Deskowanie płyty przejściowej C
WD-30
- montaż desek gzymsowych na długości odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- montaż zbrojenia dla odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- układanie asfaltu twardolanego na NL ustroju nośnego
PE-9
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- wykonanie styków montażowych w urządzeniach dylatacyjnych
- rozpoczęto dozbrojenie zakotwień dylatacji nad p. B jezdni prawej
- dokonano odbioru powierzchni betonowych ustroju i podpór dla wymogu betonu architektonicznego (odbiór przy udziale KP, IK, MECE)
WD-31 I PT KGHM
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- montaż gumowych dylatacji poziomych pomiędzy poprzecznicą podporową a przyczółkiem na p. A i B.
- dokonano odbioru powierzchni betonowych ustroju i podpór dla wymogu betonu architektonicznego (odbiór przy udziale KP, IK, MECE)
WD-33
- Montaż umocnienia wylotu ścieków skarpowych
PE-10
- prace kosmetyczne na powierzchniach betonowych w obrębie łożysk w osiach A2.1 i A1
PE-11
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2, j. lewa
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
PE-11B
- Wykonano zasypkę ścianki zaplecznej podpory 2
PE-12
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. lewa
- Montaż krawężników na obiekcie, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 2, j. lewa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2, j. lewa
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
PE-12B
- Przygotowywanie powierzchni płyty pomostu pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej - zakończono
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej ścianki zaplecznej (podpora 1 i 3) oraz na ustroju nośnym, j. prawa
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. prawa
- Beton kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa
- Montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych, podpora 1 i 3, j. prawa - w trakcie
- Ułożenie warstwy SMA na obiekcie
ROBOTY BRANŻOWE:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
montaż stacji transformatorowej węzeł Lubin Północ
uzbrajanie słupów oświetleniowych
- Przełożenie kabla SN do slupów pod transformatory na MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie rowu dopływowego w zakresie możliwym do wykonania (kolizja z robotami na przyczółku przepustu pod TG);
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika prace wstrzymane do czasu wykonania drogi dojazdowej przez drogowców;
Zbiornik Z-11 - kontynuacja prac w ramach wyjazdu ze zbiornika;
Zbiornik Z-12 - rozpoczęcie prac w ramach wyjazdu ze zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
Wykonanie rowów dopływowych do zbiorników Z-04; Z-05; Z-06;
Kontynuacja prac na rowie R-01 przy zbiorniku Z-12;
Branża kanalizacja deszczowa
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 studnia wpadowa (SW) i z zastawką (Z);
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A (kanał i wylot do cieku Moskorzynka);
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
- Wykonanie przykanalików do wpustów i montaż kratek na DO2/1 0+970 do 1+120;
- Rozpoczęto prace związane z regulacją studni przy obiektach PE11B i PE12B;
Branża wodno-kanalizacyjna
Prac nie przewidziano
POZOSTAŁE:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

31.05.-06.06.2021r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Wykop / profilowanie skarp
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Czyszczenie nawierzchni
- Ogrodzenia - wbijanie kotew
- Ogrodzenia - montaż słupków
Branża mostowa:
WD-25A
- Montaż wypełnień ekranów na obiekcie i dojazdach
- Równanie terenu pod obiektem
WD-25B
- Równanie terenu pod obiektem
WD-25C
- Montaż słupów ekranów na skrzydłach
- Równanie terenu pod obiektem
WD-26
- Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem demontażu dylatacji
PE-8
- Przygotowanie płyty UN j.lewa przed wykonaniem nawierzchni asfaltu twardolanego
- Deskowanie pod drenaż przed ułożeniem nawierzchni z asfaltu twardolanego
- Montaż kotew ekranów jezdnia prawa - wykonano
- Zbrojenie dylatacji PA i PB j. prawa (wklejanie prętów)
WD-27
- Wykonanie zasypki ścianek zaplecznych
- Uszczelnienie krawężników - w trakcie
- Wykonanie izolacji skrzydeł - w trakcie
- Przygotowanie podłoża pod izolację z papy w strefach przydylatacyjnych (żywica) - wykonano
WD-28
- Miejscowe odkrywki otuliny zbrojenia w celu ustalenia przebiegu istniejących prętów zbrojeniowych
- Montaż rusztowań pod naprawę łożysk
- Naprawa łożysk
WD-29A
- Prace przygotowawcze pod ułożenie asfaltu twardolanego
- Rozdeskowanie kap chodnikowych - skrzydła jezdnia prawa
WD-29
- Izolacja termozgrzewalna na kapach chodnikowych - przęsło B-C jezdnia lewa - kontynuacja
- Zbrojenie i wklejanie prętów C1 (5 z 7)
- Montaż dylatacji C1 (5 z 7)
- Wiercenie i wklejanie prętów - dylatacja B1 (6 z 7)
- naprawa betonu w strefie wokół łożysk - oś A1 ułożenie zaprawy naprawczej
- naprawa betonu w przęśle C1 - D1 - wykuwanie
- Montaż łożysk i wykonanie podlewki oś B1P
- Montaż krawężników - przęsło A-B - jezdnia lewa kapa szeroka
WD-30
- montaż desek gzymsowych na długości odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- montaż zbrojenia dla odcinków brakujących kap chodnikowych (przy dylatacjach) - NL
- Układanie papy termozgrzewalnej na powierzchni ustroju nośnego jezdni lewej
- ułożenie drenażu poprzecznego UN NL
- prace przygotowawcze do ułożenia asfaltu twardolanego na jezdni lewej UN
PE-9
- deskowanie urządzenia dylatacyjnego p. A i B (montaż blach deskujących do urządzenia)
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- osadzenie w niszach dylatacyjnych oraz ustawienie geodezyjnie dylatacji na UN NP.
- kosmetyka powierzchni betonowej UN i podpór
- Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi UN NP.
WD-31 I PT KGHM
- dozbrojenie i deskowanie strefy zakotwień urządzeń dylatacyjnych UN NL - przygotowanie do betonowania
- montaż krawężników na UN NL
- montaż gumowych dylatacji poziomych pomiędzy poprzecznicą podporową a przyczółkiem na p. A i B.
WD-33
- Montaż umocnienia wylotu ścieków skarpowych, wykonano 3/4
PE-10
- Kontynuacja naprawy łożysk elastomerowych (jezdnia lewa - podpora A1)
PE-11
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. lewa
- Zasypka ścianki zaplecznej P1 i P2, j. lewa
- Montaż drenażu poprzecznego oraz podłużnego, ścieku przykrawężnikowowego, wpustów mostowych - wykonano
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa - wykonano
- Montaż krawężników na skrzydłach, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa - wykonano
PE-11B
- Regulacja desek gzymsowych na skrzydłach, podpora 1 i 2
- Izolacja z papy termozgrzewanej na ściance zaplecznej P1 i P2 oraz na ustroju nośnym w strefie przydylatacyjnej - wykonano
PE-12
- Odtworzenie betonu ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego, podpora 1, j. lewa (wnęka dylatacyjna)
- Izolacja z papy termozgrzewalnej na ustroju oraz ściankach zaplecznych podpór 1 i 2, j. lewej
- Montaż krawężników na obiekcie, w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 2, j. lewa
PE-12B\
- Przygotowywanie powierzchni ścianki zaplecznej podpory 1 i 2 pod wykonanie izolacji
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej ścianki zaplecznej (podpora 1 i 3) oraz na ustroju nośnym, j. prawa
- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie, j. prawa
WA-2
-Umocnienie stożka kostką brukową, podpora 1, j. prawa
rOBOTY BRANŻOWE:
Branża teletechniczna
- Prace związane z usuwaniem kolizji i uszkodzeń kanału technologicznego w trakcie realizacji innych zakresów;
Branża elektroenergetyczna
montaż stacji transformatorowej węzeł Lubin Północ
uzbrajanie słupów oświetleniowych
- Przełożenie kabla SN do slupów pod transformatory na MOP Polkowice;
Branża hydrotechniczna
Staw 1 - dokończenie rowu dopływowego w zakresie możliwym do wykonania (kolizja z robotami na przyczółku przepustu pod TG);
Staw 2 - prace porządkowe;
Zbiornik Z-04 - wykonanie zjazdu do zbiornika prace wstrzymane do czasu wykonania drogi dojazdowej przez drogowców;
Zbiornik Z-11 - rozpoczęcie prac w ramach wyjazdu ze zbiornika;
Zbiornik Z-15 - prace związane z wykonaniem warstw ubezpieczenia dna i montaż umocnień na skarpach;
Wykonanie rowów dopływowych do zbiorników Z-01; Z-02; Z-03;
Zakończenie prac na cieku Moskorzynka (prace porządkowe na terenach przyległych);
Kontynuacja prac na rowie R-01 przy zbiorniku Z-12;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace naprawcze na kanale DB10 po kolizji z siecią CO;
- prace przygotowawcze do montażu zespołu DBS2 (zbiornik Z-15)
- Dalsze prace związane montażem kanału UP1A (kanał i wylot do cieku Moskorzynka);
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż studni wpadowych, z zastawkami, wylotów piaskowników;
Branża wodno-kanalizacyjna
Po uzyskaniu wyceny i ofert zrealizowanie prac naprawczych i następnie dokończenie przyłącza wodociągowego w rejonach MOP Lubin;
POZOSTAŁE:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań