Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-05

Postęp robót maj 2020

25.05.-31.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Segregacja odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Odhumusowanie
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- Demontaż desek gzymsowych
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Usunięcie izolacji grubej
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych
WD-31
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora B
PT KGHM
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora A
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
- Montaż zbrojenia poprzecznic
PE-12
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Uszczelnienie desek gzymsowych
- Czyszczenie desek gzymsowych
PE-12A
-Kosmetyka powierzchni betonu
PE-12B
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-1
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

18.05.-24.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Odhumusowanie
-Profilowanie skarp i rowów
- Roboty rozbiórkowe
- Segregacja odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- Demontaż desek gzymsowych
- Kosmetyka powierzchni betonu
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
WD-31
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora B
PT KGHM
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora A
- Montaż deskowania ustroju nośnego
- Demontaż zbrojenia
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
PE-12
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-1
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

11.05-17.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe
- Odhumusowanie
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Profilowanie skarp i rowów
- Warstwa technologiczna 0/31,5
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- demontaż zbrojenia kap
- demontaż krawężników
WD-28
- oczyszczenie zbrojenia bloków kotwiących
- oczyszczenie zbrojenia ścianki zaplecznej
- izolacja cienka skrzydeł
WD-29
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- demontaż desek gzymsowych
- kosmetyka powierzchni betonu
WD-29A
- demontaż krawężników
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka B
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- izolacja cienka od strony zasypki
- montaż deskowania ustroju nośnego
- wykonano rusztowanie pod demontaż zbrojenia wspornika ustroju nośnego
WD-31
- izolacja cienka od strony zasypki
PE-12B
- zrywanie izolacji grubej z ustroju nośnego
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- odtworzenie izolacji cienkiej podpór
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
- wykop pod oporniki stożków podpora C
- odtworzenie izolacji cienkiej podpór
PE-10
- rozbiórka materacy w osi C2
- uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- zrywanie izolacji grubej
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

04.05-10.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Nasyp
- Wykop
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie skarp i rowów
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
- Górna w-wa podbudowy zasadniczej
- W-wa wiążąca
- Skropienie i oczyszczenie warstw bitumicznych
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
WD-28
- oczyszczenie zbrojenia bloków kotwiących
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia płyt przejściowych
- demontaż krawężników na ustroju nośnym
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka B
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka A
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- zrywanie izolacji grubej
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

27.04.-03.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
- Podbudowa zasadnicza
- Górna w-wa podbudowy zasadniczej
- Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia płyt przejściowych
- demontaż krawężników na ustroju nośnym
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej (w trakcie)
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- zrywanie izolacji grubej
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie desek gzymsowych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie