Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-04

Postęp robót kwiecień 2020

27.04.-03.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
- Podbudowa zasadnicza
- Górna w-wa podbudowy zasadniczej
- Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia płyt przejściowych
- demontaż krawężników na ustroju nośnym
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej (w trakcie)
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- zrywanie izolacji grubej
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie desek gzymsowych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

20.04.-26.04.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Warstwa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
Roboty mostowe:
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia plyt przejściowych
- przygotowanie zbrojenia oczekującego wnęk dylatacyjnych
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WD-33
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
- betonowanie płyty przejściowej (przyczółek C)
- pielęgnacja wilgotnościowa płyty przejściowej (przyczółek C)
- izolacja cienka płyty przejściowej (przyczółek C)
- przygotowanie ścianki zaplecznej, płyty przejściowej pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej (przyczółek C)
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- przygotowanie deskowania poprzecznic (zamknięcie pomiędzy belkami prefabrykowanymi) oś B1 i B2
- zrywanie izolacji grubej
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie desek gzymsowych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

13.04.-19.04.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Roboty rozbiórkowe - kruszywo 0/63
- Roboty rozbiórkowe - georuszt
- Roboty rozbiórkowe - ściek
- Podbudowa z KŁSM
- Podłoże pod nasyp
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
Roboty mostowe:
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
WD-33
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej
- deskowanie płyty przejściowej
- uszczelnienie krawężników na ustroju nośnym
- uszczelnienie desek gzymsowych nitka prawa
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
PE-10
- kosmetyka powierzchni betonu (nitka prawa)
- rozbiórka fundamentów w osi C2
PE-11
- uszczelnienie krawężników
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
PE-12
- uszczelnienie krawężników
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

06.04-12.04.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
- roboty rozbiórkowe w km 44+300 – 45+600
- wykonanie warstwy technologicznej 3+350 – 3+890 na DD13a
- wykonanie podłoża pod nasyp DD13a 0+350 – 0+480, 0+600 – 0+700
- wykonanie podłoża pod nasyp DO 2/1 w km 0+800 – 0+940
- skarpowanie i odmulenie rowów wraz z uzupełnieniem rozmyć skarp 45+800 – 46+300 L+P
- skropienie podbudowy z KŁSM – DD13a w km 0+700 – 1+230
Roboty mostowe:
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej (WD-33)
- demontaż zbrojenia PT KGM
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

30.03.-05.04.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
- roboty rozbiórkowe w km 44+300 – 45+600
- wykonanie podbudowy z KŁSM na DD13a
Roboty mostowe:
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej (WD-33)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie
- monitoring osiadań