Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2019-06

ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAD.III

W DNIU 29.04.2018 Zamawiający odstąpił od umowy GDDKiA O/WR I-2/PO/179/R/1-4/2013 z dnia 22 grudnia 2014r. z Wykonawcą, na wykonanie zadania  ,,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.’’ Odstąpienie zostało dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

  • POWOŁANIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu powołał Zarządzeniem nr 15 z dnia 29.04.2019r. Komisję Inwentaryzacyjną. Celem Komisji jest ustalenie zakresu i jakości robót oraz prac projektowych wykonanych  w ramach realizacji umowy GDDKiA O/WR i-2/PO/179/R/I-4/2013 z dnia 22.12.2014r. Komisja Inwentaryzacyjna rozpoczęła prace z dniem 30.04.2019r. zgodnie z regulaminem Pracy Komisji Inwentaryzacyjnej. W chwili obecnej powstaje Raport z Prac Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

W chwili obecnej Zamawiający przygotowuje przetarg na wykonanie robót zabezpieczających drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.