Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2018-08

POSTĘP ROBÓT 13-19.08.2018

13-19.08.2018

Branża drogowa

 • Wykonywanie nasypów [m3]                   16 460
 • Wykonywanie GWN [m3]                          1 443
 • Wykonywanie wykopów / rowów [m3]               1 651
 • Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2]            950
 • Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2]       12 940
 • Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 - 16 cm [m2]      13 016
 • "Warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 - 10 cm [m2]   17 216
 • Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 o grubości: 4 cm [m2]               978
 • Warstwa odprężającej [m2]      3 800
 • Układanie georusztu, materac na szkodach górniczych [m2]                     13 200

 

Branża mostowa

 • Obiekt WD-29A -  profilowanie stożków
 • Obiekt WD-29 - montaż desek gzymsowych, szalowanie murków oporowych stożków
 • Obiekt PE-10 - Zabetonowanie stref zakotwień w osi A1, Zabetonowanie fundamentu B2.4 etap I, zbrojenie stref zakotwień oś A3
 • Obiekt WD-33A  - Zabetonowanie stref zakotwień
 • Obiekt PE-11 - betonowanie poprzecznic etap I
 • Obiekt PE-12 - Szalowanie poprzecznic etap I, Zbrojenie poprzecznic etap I, Betonowanie poprzecznic etap I
 • Obiekt WA-1 - Zabetonowanie kap chodnikowych na skrzydłach, frezowanie ustroju nośnego JP, wykonanie drenażu i montaż kratek ściekowych
 • Obiekt WA-2 - Zabetonowanie ustroju nośnego 1-2 jezdnia prawa, wykonie izolacji grubej płyty,  ustroju jezdnia lewa, wykonanie asfaltu twardolanego jezdnia lewa, zabetonowanie kap chodnikowych na skrzydłach, pielęgnacja ustroju nośnego 1-2 JP, demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JL
 • Obiekt WD-27 - profilowanie stożków skarpowych

Sprzęt na placu budowy

Sprzęt / maszyny

33 TR

Spycharka

5

Równiarka

2

Ładowarka

4

Koparko - ładowarka

3

Koparka kołowa

18

Koparka
gąsienicowa

8

Walec
okołkowany

2

Walec gładki

6

Walec gumowy

6

Wozidło

6

Samochód czteroosiowy

47

Minikoparka

2

Ciągnik z beczką, szczotką

6

Ciągnik siodłowy z naczepą

66

Betonowóz

12

Pompa do betonu

1

Walec do MMA

10

Dźwig

4

Rozściełacz do masy bitumcznej

5

Zagęszczarka

4

Ubijak

3

RAZEM

220