Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2018-06

POSTĘP ROBÓT

Branża drogowa:

1. Wykonywanie nasypów - 28 875 m3

WD-29A – WD-29           

44+950 – 45+500             

DP 1218D – 0+100 – 0+200         

44+700 – 44+900             

Łącznica BC – 0+630 – 0+660      

Łącznica D – 0+300 – 0+350        

DD1A   

2. Wykonywanie GWN - 286 m3

Łącznica BC                       

3. Wykonywanie wykopów - 6 600 m3

Zbiornik Z16      

45+700 – 46+250             

DD3A   

44+750 – 44+830 str. L  

4. Wykonanie podbudowy zasadniczej - 13 500 m2

46+700 – 47+103 str. P 

Łącznica BC – 0+025 – 0+700      

Rondo Węzeł Kaźmierzów         

33+380 – 33+500             

Sprzęt:

- Spycharka - 6

- Równiarka - 2

- Ładowarka - 1

- Koparko-ładowarka - 1

- Koparka kołowa - 7

- Koparka gąsienicowa - 9

- Walec okołkowany - 2

- Walec gładki - 9

- Walec gumowy - 5

- Wozidło - 6

- Samochód czteroosiowy - 42

- Ciągnik z beczką - 2

- Ciągnik siodłowy z naczepą - 61

- Rozściełacz do masy – 2

Branża mostowa:

1. Obiekt WD-25A

- wykonanie obruków na powierzchniach płaskich

2. Obiekt WD-26

- profilowanie stożków

3. Obiekt WD-27

- wykonanie murków oporowych,

- układanie krawężnika za obiektem,

- zbrojenie kap chodnikowych za obiektem

- zasypka fundamentów

4. Obiekt WD-29A

- wykonanie zasypek z gruntów zbrojonych

5. Obiekt WD-29

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A         

6. Obiekt WD-32

- asfalt twardolany

- beton kap chodnikowych

7. Obiekt WD-33

- przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji grubej na ustroju nośnym

8. Obiekt PMZ-5

- wykonanie zasypek elementów prefabrykowanych

- zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej

9. Obiekt WD-33A

- układanie podparcia ustroju nośnego

10. Obiekt PE-11

- zbrojenie fundamentów

11. Obiekt PE-12

- zbrojenie i szalowanie fundamentów jezdnia prawa

- betonowanie fundamentów jezdnia prawa

12. Obiekt WA-1

- montaż desek prefabrykowanych

- montaż krawężników

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora 1

13. Obiekt WA-2

- montaż bramki podparcia ustroju nośnego

- zasypek z gruntu zbrojonego

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora 4

Sprzęt:

- Ładowarka - 1

- Betonowóz - 2

- Pompa do betonu - 1

- Koparko-ładowarka - 3

- Koparka kołowa - 1

- Samochód czteroosiowy - 2

- Zagęszczarka - 1

- Dźwig - 1

Branża elektroenergetyczna:

- wykonywanie oświetlenia Węzeł Kaźmierzów              

Branża instalacyjna:

- kanalizacja deszczowa:

Roboty ziemne i instalacyjne (220 mb): 47+200 – 47+400, 38+300, 39+950

Regulacja wpustów na Węźle Kaźmierzów

Sprzęt:

- Koparka kołowa - 4

- Zagęszczarka - 3

- Ubijak                - 3

- Koparko-ładowarka - 1

- Wozidło - 1

- Minikoparka - 1