Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2017-03

Analiza postępu robót luty 2017

1.                 

Analiza

Umowa Nr: GDDKiA O/WR I-2/PO/179/R/I-4/2013 z dnia 22-12-2014 przewiduje następujące terminy kontraktowe:

·                   

Data rozpoczęcia -2014-12-22.

·                   

Data zakończenia (30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia – do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) – 2018-06-15.

 

·                   

Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB

·                   

Kamień Milowy nr 2 – złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

·                   

Kamień Milowy nr 3 – wykonane w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowania, zgodnie z Subkl. 8.13 (Wymagana Minimalna Ilość Wykonania), Roboty o wartości niemniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

                Zaktualizowany Program dla Prac Projektowych i Robót został zaakceptowany przez Inżyniera w dniu 14.10.2015r. Poniżej podano pozycje, które powinny być realizowane zgodnie
z Programem, terminy ich realizacji z Programu Robót, oraz aktualne zaawansowanie.

Postęp czasu w odniesieniu do Kamieni Milowych na dzień 31.01.2016r:

 

§    

Dla Kamienia Milowego nr 1– upływ czasu 100 %.

§    

Dla Kamienia Milowego nr 2– upływ czasu 100 %, do końca okresu raportowego zostało zaakceptowanych 99 % Projektów Wykonawczych oraz 99,5 % SST.

§    

Dla Kamienia Milowego nr 3 -  upływ czasu 100 % .

Dnia 13.02.2017 r. Inżynier pismem nr ECM-GmbH/03/A/365/JSA/2017/1841 potwierdził osiągnięcie przez Wykonawcę KM nr 3.

 

Zgodność postępu prac i robót z Programem.

 

1.1 Realizowane prace projektowe:

 

1.1. Prace projektowe

Lp.

Branża

Opis wykonywanych prac projektowych

 

1

Drogowa

- koordynacja, korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu

- Projekt wzmocnienia przeciw szkodom górniczym

- Projekt konstrukcji nawierzchni

- Projekt zabezpieczenia korpusu drogowego

 

2

Mostowa

Projekt wykonawczy:

- wykonywanie projektów Technologicznych

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

 

3

Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża ekologiczna:

- brak prac projektowych

 

Branża zieleń:

- brak prac projektowych

 

Branża teletechniczna - kolizje:

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

 

Branża teletechniczna - kanał:

- brak prac projektowych

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

 

Branża hydrologiczna i melioracyjna:

- brak prac projektowych

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

 

Branża instalacyjna:

- brak prac projektowych

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

 

Branża elektroenergetyczna:

- brak prac projektowych

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

 

Branża gazociągi wysokiego ciśnienia

- brak prac projektowych

- bieżące kwestie techniczne w wykonawstwie

 

4

Geologia

- brak prac projektowych

 

 

 

 

 

1.2 Realizowane roboty budowlane:

Lp.

Asortyment prac

Ilość całkowita

j.m.

Wykonano w poprzednim okresie

Wykonano w danym miesiąc

Zaawansowanie na koniec okresu sprawozdawczego

Pozostało do wykonania

Szacunkowe opóźnienie

 

 

 

 

Wykonanie Robót

Wykonanie narastająco

9

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ROBOTY DROGOWE

 

 

Odcinek III (km 33+300 - 47+678,08)

 

 

Zbiorniki wód deszczowych

 

 

1

Zdjęcie warstwy humusu

19 553,40

m3

14 105,00

          0

72,14%

27,86%

 

 

 

2

Wykopy

197 797,00

m3

68 684,54

0

34,72%

65,28%

 

 

 

Roboty drogowe- etap 1

 

 

1

Zdjęcie warstwy humusu

202 834,67

m3

202 834,67

0

100%

0%

 

 

 

2

Wykopy

132 471,00

m3

132 471,00

0

100%

0%

 

 

 

3

Nasypy

104 313,00

m3

104 313,00

0

100%

0%

 

 

 

4

Przepusty fi1500

394,2

m

241

0

61,14%

38,86%

 

 

 

5

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych- DO1

827,00

m

827,00

0

100%

0%

 

 

 

6

Wykopy- DO1

2 500,00

m3

2 500,00

0

100%

0%

 

 

 

7

Nasypy- DO1

28 000,00

m3

28 000,00

0

100%

0%

 

 

 

8

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych- DD2a

944,00

m

943,48

0

99,94%

0,06%

 

 

 

9

Wykopy- DD2a

6 900,00

m3

5 796,00

0

84,00%

16,00%

 

 

 

Roboty drogowe- etap 2

 

 

TRASA GŁÓWNA S-3 ORAZ ŁĄCZNICE: K-L01P; K-L02L; K-L03L; K-L04L; K-L05P; P-L01P; P-L01L; Łącznica A; Łącznica B; Łącznica C; Łącznica BC; Łącznica D; RONDA: Kaźmierzów; Polkowice; Lubin Północ; oraz Łączniki DK3

 

 

1

Zdjęcie warstwy humusu

95 967,00

m3

95 967,00

0

100%

0%

 

 

 

2

Wykopy

504 680,65

m3

484 178,25

12 730

98,46%

1,54%

 

 

 

3

Nasypy

1 482 745,00

m3

738 589,00

12 709

50,67%

49,33%

 

 

 

DROGI OBSŁUGUJĄCE, DOJAZDOWE I SERWISOWE: DO1; DO 2/1; DO 2/2; DD1a; DD2a, DD3a; DD4a; DD5a; DD6a; DD8a; DD9a; DD10a; DD11a; DD 12a; DD13a; DD1b; DD2b; DD3b; DD16b; DS.-1a; DS.-2a; DS.-3a; DS.-4a; DS.-5a; DS.-6a; DS.-7a; DS.-8a; DS.-9a; DS.-10a; DS.-11a; DS-12a; DS-13a; DS-14a

 

 

1

Zdjęcie warstwy humusu

83 482,00

m3

60 746,33

1279

74,30%

25,70%

 

 

 

2

Wykopy

92 638,83

m3

34 353,00

0

37,08%

62,92%

 

 

 

3

Nasypy

199 573,00

m3

137 332,00

0

68,81%

31,19%

 

 

 

4

Górna warstwa nasypu

36 679,08

m3

4968,00

0

13,54%

86,46%

 

 

 

5

Warstwa technologiczna

188 093,00

m2

6178,00

0

3,28%

96,72%

10 m-cy

 

 

6

Warstwa mrozoochronna

50 838,49

m2

7014,00

0

72,14%

27,86%

10 m-cy

 

 

7

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm

149 097,20

m2

5431,00

0

3,64%

96,36%

10 m-cy

 

 

8

Podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm

52 696,98

m2

0

0

0%

100%

10 m-cy

 

 

9

Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60, w-wa wiążąca gr. 7 cm

51 932,03

m2

0

0

0

100%

10 m-cy

 

 

DROGI POPRZECZNE: DW331; DP1156D; DP1218D; DP1236D; Dg1a

 

 

1

Frezowanie nawierzchni

8 694,00

m2

4413,00

0

50,76%

49,24%

  10 m-cy

 

 

Zabezpieczenie korpusu drogowego

 

 

1

Zbrojenie główne - geosiatka poliestrowa o Fd > 41 kN/m

144 127,00

m2

54 437,00

0

37,77%

62,23%

 10 m-cy

 

 

Odwodnienie korpusu drogowego

 

 

1

Wykonanie przepustów z rur żelbetowych kielichowych Fi 800

27,10

m

15,02

0

55,42%

44,58%

10 m-cy 

 

 

2

Wykonanie przepustów z rur z tworzyw sztycznych PEHD Fi 1200

96,36

m

30,00

0

31,13%

68,87%

10 m-cy 

 

 

OBIEKTY MOSTOWE W CIĄGU TRASY GŁÓWNEJ

 

 

WD-32 w km 41+190,00

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

80%

0%

80%

20%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

50%

0%

50%

50%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

90%

0%

90%

10%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-33 w km 41+743,70

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

80%

0%

80%

20%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

50%

0%

50%

50%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

85%

0%

85%

15%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

90%

0%

90%

10%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-10 w km 42+179,91

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

15%

15%

30%

70%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Zasypki przyczółków

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Ekrany drewniane

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

7

Zasypanie gruntem

 

szt.

15%

0%

15%

85%

0

 

 

PE-11 w km 43+203,00

 

 

1

Podpory

   

szt.

30%

0%

30%

70%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-11A w km 2+253,33 DO

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

100%

0%

100%

0%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

100%

0%

100%

0%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

100%

0%

100%

0%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-11B w km 1+674,41 DD

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

25%

0%

25%

75%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-12 w km 44+708,00

 

 

1

Podpory

   

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-12A w km 3+778,46 DO

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

100%

0%

100%

0%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

100%

0%

100%

0%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

100%

0%

100%

0%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-12B w km 3+167,39 DD

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

25%

0%

25%

75%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-33A w km 45660,64

 

 

1

Podpory

   

szt.

65%

5%

70%

30%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

45%

0%

45%

55%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

35%

0%

35%

65%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WA-1 w km 47+142,56

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

95%

5%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

25%

0%

25%

75%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

1

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PG-1 w km 47+247,80

 

 

1

Podpory

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WA-2 w km 47+471,43

 

 

1

Podpory

   

szt.

65%

5%

70%

30%

0

 

 

2

Ustrój nośny

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

   

szt.

60%

10%

70%

30%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

 

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

   

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

 

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

 

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-25 A w km 33+496,00

 

 

1

Podpory

 

4

szt.

40%

5%

45%

55%

0

 

 

2

Ustrój nośny

2

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

4

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

4

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

4

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

4

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

4

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

4

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

4

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

100

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

515

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

515

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

105

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

65

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-8 w km 34+788,85

 

 

1

Podpory

 

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

4

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

173

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

173

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

173

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

615

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

615

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

118,2

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

PE-9 w km 39+538,75

 

 

1

Podpory

 

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

4

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

2

szt.

0%

100%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

50%

50%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

76

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

76

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

76

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

76

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

76

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

353

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

353

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

142,6

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-27 w km 35+097,06

 

 

1

Podpory

 

4

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

0

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

0

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

0

szt.

0%

100%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

0

szt.

0%

50%

50%

50%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

0

szt.

0%

80%

80%

20%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-29 37+848,62

 

 

1

Podpory

 

0

szt.

90%

10%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

0

szt.

50%

50%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

0

szt.

0%

45%

45%

55%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-29 A w km 37+742,60

 

 

1

Podpory

 

0

szt.

20%

80%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

0

szt.

25%

50%

75%

25%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-30 w km 38+632,34

 

 

1

Podpory

 

3

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

2

szt.

15%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

4

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

0%

100%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

40%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

268

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

268

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

0%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

268

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

0

m

0%

0%

0%

0%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

1178.5

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

1178.5

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

142.6

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-31 w km 39+682,36

 

 

1

Podpory

 

0

szt.

15%

5%

20%

80%

0

 

 

2

Ustrój nośny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

3

Skrzydełka

 

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

0

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Asfalt lany

 

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

0

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-28

 

 

1

Podpory

3

Szt.

40 %

0%

100%

0%

0%

 

 

2

Ustrój nośny

1

szt.

50%

50%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

4

Szt.

50 %

50%

100%

0%

0%

 

 

4

Ścianki żwirowe

2

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

25%

70 %

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

143,1

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

143,1

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Deski gzymsowe

144,7

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

357

0

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

357

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

145

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

72,5

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-30

 

 

1

Podpory

3

Szt

0%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

2

szt.

75%

25%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

4

Szt

0%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

0%

100%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

0%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

268

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Deski gzymsowe

268

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

9

Krawężnik kamienny

268

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

10

Asfalt lany

1178,5

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

1178,5

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

142,6

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

WD-25 B 0+227,46

 

 

1

Podpory

2

Szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

1

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

4

Szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

63,7

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

12

Asfalt lany

151

M2

100%

0%

100%

0%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

151

m2

100%

0%

100%

0%

0

 

 

14

Bariery ochronne

65

m

100%

0%

100%

0%

0

 

 

15

Balustrady

65

m

100%

0%

100%

0%

0

 

 

WD-25 C 0+163,22

 

 

1

Podpory

2

Szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

2

Ustrój nośny

1

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

3

Skrzydełka

4

Szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

2

szt.

70%

0%

70%

30%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

2

szt.

70%

0%

70%

30%

0

 

 

9

Kapy chodnikowe

2

szt.

70%

0%

70%

30%

0

 

 

10

Deski gzymsowe

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

11

Krawężnik kamienny

63,7

m

70%

0%

70%

30%

0

 

 

12

Asfalt lany

151

M2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Warstwa ścieralna SMA

151

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

14

Bariery ochronne

65

m

100%

0%

0%

100%

0

 

 

15

Balustrady

65

m

30%

0%

30%

70%

0

 

 

WD-26 w km 34+788,40

 

 

1

Podpory

3

Szt.

100%

0%

100%

0

0

 

 

2

Ustrój nośny

2

szt.

100%

0%

100%

0

0

 

 

3

Skrzydełka

4

Szt.

100%

0%

100%

0

0

 

 

4

Ścianki żwirowe

2

szt.

0%

100%

100%

0

0

 

 

5

Płyty przejściowe

2

szt.

0%

100%

100%

0%

0

 

 

6

Zasypki przyczółków

2

szt.

100%

0%

100%

0%

0

 

 

7

Kapy chodnikowe

2

szt.

0%

0%

0%

100%

0

 

 

8

Krawężnik kamienny

2

szt.

0%

70%

70%

30%

0

 

 

9

Deski gzymsowe

2

szt.

0%

90%

90%

10%

0

 

 

10

Asfalt lany

517,5

M2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

11

Warstwa ścieralna SMA

517,5

m2

0%

0%

0%

100%

0

 

 

12

Bariery ochronne

166,5

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

13

Balustrady

0

m

0%

0%

0%

100%

0

 

 

DROGOWE BARIERY OCHRONNE

 

 

1

Ustawienie barier ochronnych stalowych  jednostronnych

49 778,00

m

0

0

0

100%

10 m-cy

 

 

2

Ustawienie barier ochronnych stalowych  jednostronnych  rozbieralnych

220,00

m

0

0

0

100%

10 m-cy

 

 

3

Ustawienie barier ochronnych stalowych  dwustronnych

11 895,00

m

0

0

0

100%

10 m-cy

 

 

4

Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych rozbieralnych

330,00

m

0

0

0

100%

10 m-cy

 

 

DROGOWE EKRANY AKUSTYCZNE

 

 

1

Ekrany akustyczne o wysokości 4,0 m

 406,00

0

0

0

100%

 

 

 

PRZEBUDOWY KOLIZJI

 

 

GAZ, WODA, KANALIZACJA, SANITARKA

 

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych

 

 

1

Kolizja 0 Likwidacja kanalizacji sanitarnej DN90 w km 33+380

31

m

0

0

0

31

0

 

 

2

Kolizja 4 Przebudowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych
DN200 w km 38+577

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

3

Kolizja 7 Przebudowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych
DN110 w km 40+645

1

kpl

1

0

1

0

            0

 

 

4

Kolizja 9 Likwidacja kanalizacji sanitarnej tłocznej w km 42+000

1

kpl

0

0

0

1

0

 

 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do MOP

 

 

1

MOP Polkowice w km 33+150 - 35+600

1

kpl

 0

 0

 

 

2

MOP lubin Północ w km 42+000 - 44+000

1

kpl

 0

 0

 1

 0

 

 

Przebudowa sieci ciepłowniczych

 

 

1

Kolizja 2xDN500 w km 35+440 - 35+650

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

2

Kolizja 2xDN400 w km 38+640

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

3

Przebudowa sieci 2xDN500 i DN600 w km 39+010

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

4

Przebudowa sieci 2xDN400 w km 47+480

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

Przebudowa sieci gazociągowej

 

 

1

Kolizja 0 Likwidacja przyłącza DN25, km 33+380

60

m

0

0

0

1

0

 

 

2

Kolizja 6 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia Ø250, km
39+770

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

3

Kolizja 8 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia Ø250, km
41+158

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

4

Kolizja 11 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia Ø250, km
43+100 - 45+473

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

5

Kolizja 13 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia Ø250, km
43+670 - 47+680 ( likwidacja)

4153

m

0

0

0

1

0

 

 

6

Kolizja 13 Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia Ø250,
47+330

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

Przyłącza gazowe do MOP

 

 

1

MOP Polkowice w km 33+150 - 35+600

1

kpl

0

0

0

1

0

 

 

2

MOP lubin Północ w km 42+000 - 44+000

1

kpl

0

0

0

1

0

 

 

Przebudowa sieci wodociągowej

 

 

1

Kolizja 0 - Przyłącze wodociągowe DN50 w km 33+430

32

m

0

0

0

1

0

 

 

2

Kolizja 2 - Wodociąg DN350 w km 37+050

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

3

Kolizja 2 - Wodociąg DN500 w km 37+050

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

4

Kolizja 4 - Rurociąg wody pitnej DN250 stal w km 38+580

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

5

Kolizja 9 - Przyłącze wodociągowe/wodociąg D90 w km 42+000

1

kpl

0

0

0

1

0

 

 

6

Kolizja 13 - Wodociąg DN80 w km 47+273

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

7

Kolizja 13 - Wodociąg D90 w km 47+430

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

8

Kolizja 13 - Wodociąg D250 w km 47+430

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

9

Kolizja 13 - Wodociąg D200 BK w km 47+446

220

m

1

0

1

0

0

 

 

10

Kolizja 13 - Wodociąg D80 BK w km 47+446

220

m

1

0

1

0

0

 

 

11

MOP Polkowice w km 33+150 - 35+600

1

kpl

0,88

0

0,88

0,12

0

 

 

12

MOP Lubin Północ w km 42+000 - 44+000

1

kpl

0,9

0

0,9

0,1

0

 

 

Przebudowa sieci technologicznych

 

 

 1

Sieci technologiczne-kolizja 1 w km 35+420

1

kpl

       1

0

1

0

0

 

 

 2

Sieci technologiczne-kolizja 3 w km 37+925

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

 3

Sieci technologiczne-kolizja 4

1

kpl

1

0

1

0

0

 

 

 4

Sieci technologiczne-kolizja 5 przebudowa rurociągu wodnego
DN1000

1

kpl

       1

0

1

0

0

 

 

 5

Sieci technologiczne-kolizja 5 przebudowa rurociągu wodnego
DN315

1

kpl

        1

0

1

0

0

 

 

 6

Sieci technologiczne-kolizja 5 w km 39+018

127

m

127

        0

127

0

0

 

 

 7

Sieci technologiczne-kolizja 6

1

kpl

0,58

0,01

0,59

0,41

61 dni

 

 

 8

Sieci technologiczne-kolizja 7

1

kpl

0,86

0,02

0,88

0,12

39 dni

 

 

 9

Komory K7.1, K7.2

1

kpl

0,85

0

0,85

0,15

39 dni

 

 

 10

Sieci technologiczne-kolizja 10 w km 42+908

155

m

70

0

70

85

0

 

 

 11

Sieci technologiczne-kolizja 10 w km 42+911

154

m

70

0

70

84

0

 

 

 12

Sieci technologiczne-kolizja 12 w km 45+746 ( likwidacja )

157

m

16

0

16

141

0

 

 

 13

Sieci technologiczne-kolizja 12 w km 45+700

1

kpl

0,98

0

0,98

0,02

0

 

 

Kanalizacja deszczowa

 

 

1 

Ułożenie kanałów deszczowych

19 268

m

6166

   481

6 647

12 620,24

0

 

 

 2

Montaż studni kanalizacyjnych, separatorów, osadników, studni
wpadowych, wpustów

1

kpl

0,32

0,02

0,34

0,66

0

 

 

3 

Wykonanie wylotów kanałów

1

kpl

0,05

0,00

0,05

0,95

0

 

 

Przyłącza do MOP wraz z kanalizacją deszczową na terenie MOP

 

 

1 

MOP Polkowice w km 33+150 - 35+600

1

kpl

0

0

0

1,00

0

 

 

 2

MOP lubin Północ w km 42+000 - 44+000

1

kpl

0

0

0

1,00

0

 

 

ZBIORNIKI WÓD DESZCZOWYCH

 

 

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

             

 

 

2

Zdjęcie warstwy humusu

19 553,40

m3

9 776,70

0

19 553,40

0

0

 

 

3

ROBOTY ZIEMNE

             

 

 

4

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na
odkład

197 797,00

m3

158 237,60

0

158 237,60

39 559,40

0

 

 

5

Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV z pozyskaniem i transportem

6607

m3

0

0

0

6 607,00

0

 

 

6

Plantowanie skarp, dna wykopów i korony nasypów

60 340,00

m2

0

0

0

60 340,0

0

 

 

7

Zbiorniki infiltracyjno-odparowujące i zbiornik odparowujacy

1

kpl

0,07

0,00

0,07

0,93

0

 

 

8

Rowy dopływowe do zbiorników

1

kpl

0,00

0,00

0,00

1,00

0

 

 

Umocnienie cieków naturalnych i przebudowy urządzeń melioracyjnych

 

 

 1

Umocnienie cieków naturalnych i przebudowy urządzeń
melioracyjnych

1

kpl

0,06

0

0,06

0,94

0

 

 

PRZEBUDOWA KOLIZJI w obrębie Linii Kolejowych przy obiektach

 

 

WD 27

 

 

1

Przebudowa kabli energetycznych

2

szt.

2

0

2

0

0

 

 

2

Przebudowa kabli srk

1

Szt.

1

0

1

0

0

 

 

WD-29

 

 

1

Zabezpieczenie kabli SRK, energetycznych, EOR i teletechnicznych na czas budowy

4

szt.

4

0

4

0

0

 

 

2

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych wł. PKP Energetyka

2

szt.

0

0

0

2

0

 

 

3

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych wł. Tauron

1

szt.

0

0

0

1

0

 

 

4

Przebudowa urządzeń srk

1

szt.

0

0

0

1

0

 

 

WA-2

 

 

1

Przebudowa ciepłociągu

1

szt.

1

0

1

0

0

 

 

2

Przełożenie kabla energetycznego  n n

1

szt.

1

0

1

0

0

 

 

3

Przełożenie kabla teletechnicznego

1

szt.

1

0

1

0

0

 

 

4

Przełożenie kabli srk

2

szt.

2

0

2

0

0

 

 

ELEKTROTECHNIKA

 

 

PRZEBUDOWA LINII WN-110 kV

 

 

1

Linia S-406 relacji Rudna Zachodnia-Komorniki

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

2

Linia S -410 relacji Polkowice-Rudna Główna

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

3

Linia 411/458 relacji Polkowice-Rudna Główna, Grębocice

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

4

S-417 relacji Polkowice- Pieszkowice

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

5

S-401/S-402 relacji Polkowice/Lubin Główny

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

6

Linia S-400 relacji Lubin Zachodni- Polkowice

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

7

Linia S-400/S-404 relacji Lubin Zachodni- Polkowice, Lubin Główny

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

Linia NN-220 kV

 

 

1

Linia D-209 relacji Polkowice-Żukowice

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

2

Linia D207/D208 relacji Polkowice-Plewiska, Leszno

1

Kpl.

100%

0

100%

0

 

 

 

Przebudowa Linii SN I nN

 

 

1

Linia 20 kV L-907 w km 38+000

180

m

100%

0

100%

0

 

 

 

2

Linia 20kV L-954 w km 41+167

154

m

100%

0

100%

0

 

 

 

3

Linia 20kV L-956 w km 45+700 do 46+000

190

m

100%

0

100%

0

 

 

 

TELETECHNIKA

 

 

1

Kolizja T1.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

2

Kolizja T1.2

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

3

Kolizja T2.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

4

Kolizja T2.2

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

5

Kolizja T2.3

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

6

Kolizja T3.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

7

Kolizja T3.2

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

8

Kolizja T3.3

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

9

Kolizja T4.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

10

Kolizja T5.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

11

Kolizja T5.1A

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

12

Kolizja T6.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

13

Kolizja T6.2

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

14

Kolizja T6.2A

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

15

Kolizja T6.3

 

szt.

90%

10%

100%

0%

 

 

 

16

Kolizja T7.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

17

Kolizja T7.2

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

18

Kolizja T7.3

 

szt.

90%

10%

100%

0%

 

 

 

19

Kolizja T8.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

20

Kolizja T8.2

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

21

Kolizja T8.3

 

szt.

90%

10%

100%

0%

 

 

 

22

Kolizja T9

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

23

Kolizja T10

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

24

Kolizja T11.1

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

25

Kolizja T11.2

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

26

Kolizja T11.3

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

27

Kolizja T11.4

 

szt.

100%

0%

100%

0%

 

 

 

28

Przejścia do MOP

 

szt.

50%

0%

50%

50%

 

 

 

29

Demontaż kolidującego uzbrojenia nieznanego właściciela

 

szt.

50%

50%

100%

0%

 

 

 

30

Budowa kanalizacji teletechnicznej drogowej

 

szt.

23%

0%

23%

77%

 

 

 

OGRODZENIA

 

 

1

Ogrodzenie z siatki metalowej wys 2,4 m + 0,5m

38 952,00

m

0

0

0

100%

 

 

 

2

Ustawienie furtek

86,00

szt.

0

0

0

100%

 

 

 

3

Ustawienie bram

51,00

szt.

0

0

0

100%

 

 

 

4

Ogrodzenie naprowadzające dla płazów z siatki stalowej na ogrodzeniu

11 081,00

m

0

0

0

100%

 

 

 

5

Ogrodzenie naprowadzające dla płazów z siatki wolnostojącej

911,00

m

0

0

0

100%

 

 

 

6

Ogrodzenie naprowadzające dla płazów z płyt pełnych

1 219,00

m

0

0

0

100%

 

 

 

OZNAKOWANIE POZIOME (trasa zasadniza + wezły)

 

 

1

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba) - linie ciągłe

794

m2

0

0

0

100%

 

 

 

2

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba) - linie przerywane

147

m2

0

0

0

100%

 

 

 

3

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba) - linie na skrzyżowaniach i przejściach

256

m2

0

0

0

100%

 

 

 

4

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba) -strzałki i inne symbole

13

m2

0

0

0

100%

 

 

 

5

Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie ciągłe

10 644,00

m2

0

0

0

100%

 

 

 

6

Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubo warstwowymi (masy termoplastyczne) - linie przerywane

1 178,00

m2

0

0

0

100%

 

 

 

7

Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach

155

m2

0

0

0

100%

 

 

 

8

Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - strzałki i inne symbole

215

m2

0

0

0

100%

 

 

 

OZNAKOWANIE PIONOWE (trasa zasadnicza + węzły)

 

 

1

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych

528

szt

0

0

0

100%

 

 

 

2

Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych

746

mb

0

0

0

100%

 

 

 

3

Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych A, B, C, D, U do gotowych słupków / podpór

493

szt

0

0

0

100%

 

 

 

4

Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych E, F, T do gotowych słupków / podpór

539

m2

0

0

0

100%

 

 

 
                               

 

 

2. Personel Wykonawcy Robót

Personel kierowniczy i siły robocze

Roboty drogowe

Roboty mostowe

Roboty branżowe

Kierownik Budowy/Robót

-

6

2

Majster/Inżynier Budowy

-

7

3

Pracownicy fizyczni

1

94

22

Kierowcy, operatorzy

-

7

4

Nadzór przyrodniczy

4

-

-

Laboratorium

4

-

-

Geodezja

16

-

-

                        Pracownicy biura

25

-

-

SUMA

195

 

 

3. Lista sprzętu

 

Jednostki sprzętowe

Ilość [sztuk]

ładowarka

2

spycharka

1

koparko-ładowarka

4

koparka kołowa

2

koparka gąsienicowa

2

Walec okołkowany

1

Walec gładki

1

samochód czteroosiowy

3

betonowóz

2

pompa do betonu

2

dźwig

3

Samochód terenowy

2

zgrzewarka do rur PE

1

zagęszczarka

1

SUMA

27

 

 

4. Komentarz Inżyniera.

Inżynier przedstawia szacunkowe opóźnienia:

Drogi obsługujące, dojazdowe i serwisowe: DO1; DO 2/1; DO 2/2; DD1a; DD2a, DD3a; DD4a; DD5a; DD6a; DD8a; DD9a; DD10a; DD11a; DD 12a; DD13a; DD1b; DD2b; DD3b; DD16b; DS.-1a; DS.-2a; DS.-3a; DS.-4a; DS.-5a; DS.-6a; DS.-7a; DS.-8a; DS.-9a; DS.-10a; DS.-11a; DS-12a; DS-13a; DS-14a:

·        

Warstwa technologiczna- Opóźnienie 10 m-cy

·        

Warstwa mrozoochronna- Opóźnienie 10 m-cy

·        

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm- Opóźnienie 10 m-cy

·        

Podbudowa z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm- Opóźnienie 10 m-cy

·        

Wykonanie nawierzchni z AC 16 W PMB 25/55-60, w-wa wiążąca gr. 7 cm- Opóźnienie 10 m-cy

Drogi poprzeczne: DW331; DP1156D; DP1218D; DP1236D; Dg1a:

·        

Frezowanie nawierzchni- Opóźnienie 10 m-cy

Zabezpieczenie korpusu drogowego:

·        

Zbrojenie główne - geosiatka poliestrowa o Fd > 41 kN/m- Opóźnienie 10 m-cy

Odwodnienie korpusu drogowego:

·        

Wykonanie przepustów z rur żelbetowych kielichowych Fi 800- Opóźnienie 10 m-cy

·        

Wykonanie przepustów z rur z tworzyw sztycznych PEHD Fi 1200- Opóźnienie 10 m-cy

Drogowe bariery ochronne:

·        

Ustawienie barier ochronnych stalowych  jednostronnych- Opóźnienie 10 m-cy

·        

Ustawienie barier ochronnych stalowych  jednostronnych  rozbieralnych- Opóźnienie 10 m-cy

·        

Ustawienie barier ochronnych stalowych  dwustronnych – Opóźnienie 10 m-cy

·        

Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych rozbieralnych- Opóźnienie 10 m-cy.

Przebudowa sieci technologicznych:

·        

Sieci technologiczne-kolizja 6- Opóźnienie 61 dni

·        

Sieci technologiczne-kolizja 7- Opóźnienie 39 dni

·        

Komory K7.1, K7.2- Opóźnienie 39 dni

 

Inżynier identyfikuje następujące ryzyka dla realizacji Programu:

·        

niezinwentaryzowane kolizje na terenie KGHM podczas prowadzenia robót,

·        

koordynacja robót związana z przebudową WD-31, Kolizji 6 i 7

·        

brak zatwierdzonych Projektów: Stałej Organizacji Ruchu, Monitoringu wysokich nasypów, Zabezpieczenia korpusu drogowego, Projekt konstrukcji nawierzchni

·        

brak wytwórni Mas bitumicznych do prowadzenia prac zgodnie z Programem

 

5. Wnioski.

Dnia 02.02.2017 r. Inżynier przekazał uwagi do Programu złożonego przez Wykonawcę dnia 19.01.2017 r. Dnia 09.02.2017 r. Wykonawca przekazał aktualizację Programu. Po weryfikacji Programu Inżynier podczas Tygodniowej Narady Technicznej nr 85 (14.02.2017 r.) zaproponował Wykonawcy spotkanie w celu omówienia przedstawionej aktualizacji. Spotkanie odbyło się dnia 17.02.2017 r. Następnie dnia 20.02.2017 r. W przedstawił aktualizacje Programu. Po weryfikacji Inżynier dnia 28.02.2017 r. przekazał uwagi do Programu.