Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Postęp robót listopad 2021

22.11-28.11.2021
Branża drogowa:
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Montaż płotków herpetologicznych
- Oznakowanie cienkowarstwowe
- Nasadzenia
Roboty mostowe:
WD-27
-Kosmetyka betonu
WD-28
-Dokończenie obrukowania stożków w obrębie desek gzymsowych
WD-29A
-Montaż blach maskujących dylatacje przyczółków
-Obróbka wylotów drenażu na stożkach
WD-29
-Kosmetyka betonu
-Montaż blach maskujących dylatacje przyczółków
PE-09
-Układanie geokraty na stożkach
WD-31
-Kosmetyka betonu pod obiektem
PE-10
-Zbrojenie fundamentu w osi C2 - PE-10C.1, PE-10C.2
-Betonowanie fundamentu w osi C2 - PE-10C.4, PE-10C.5 (belka)
-Betonowanie fundamentu w osi C2 - PE-10C.2 i PE-10C.3 (stopa)
-PE-10C - oś C1 - betonowanie ciosów podłożyskowych oś C1 seg. 1, 2, 3
-PE-10C - oś C1 - szalowanie poprzecznicy - seg. 4 i 6
-PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.4
-PE-10B - zbrojenie poprzecznic PE-10B.5
-PE-10C - oś C1 - montaż łożysk elastomerowych wraz z wykonaniem podlewki - segment 1, 2, 3, 4, 5, 6
PG-1
-Montaż balustrad
Inne
-Prace porządkowe
-Montaż końcówek balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
-Regulacja wysokości studni
Branża elektroenergetyczna
-Naprawa sieci SN po lokalizacji uszkodzenia na odcinku pomiędzy Stacją Transformatorową Lubin a złączem na MOP Lubin;
-Prace związane z budową stacji zasilania monitoringu obiektu WD29 - montaż instalacji w rurze osłonowej na podporze obiektu;
-Sprawdzenie obwodów oświetleniowych na wszystkich węzłach;
-Zamontowano fundamenty wraz ze słupami oświetleniowymi i pracami brukarskimi na przejeździe kolejowym w rejonie WD29 droga 1129D
-Rozpoczęto uciąglenia obwodu oświetleniowego w rejonie WA2;
Branża hydrotechniczna
-Prac nie przewidziano
Branża kanalizacja deszczowa
-Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD i wpustach;
-Prace związane z wykonaniem kanału DB10
Branża wodno-kanalizacyjna
-Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

15.11-21.11.2021
- Branża drogowa
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Montaż płotków herpetologicznych
Branża mostowa:
WD-25A
- Prace porządkowe
WD-25B
- Prace porządkowe
WD-25C
- Prace porządkowe
WD-28
- Montaż balustrad na obiekcie - dokończenie
- Obrukowanie stożków w obrębie desek gzymsowych
WD-29
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-31
- Kosmetyka betonu pod obiektem
PE-10
- Betonowanie ciosów podłożyskowych oś C1 seg. 4, 5, 6
- Deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych oś C1 seg. 1, 2, 3
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 11, 12 - warstwa G-G
- Zbrojenie fundamentu w osi C2 - PE-10C.4, PE-10C.3
- Betonowanie fundamentu w osi C2 - PE-10C.5 i PE-10C.4
- Betonowanie fundamentu w osi C2 - PE-10C.6
- PE-10B - zbrojenie i betonowanie płyty PE-10B.3
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.4
- PE-10C oś C2
* beton wyrównawczy PE-10C.1 i PE-10C.2
* beton wyrównawczy skrzydło SK2
PG-1
- Montaż balustrad
- Wykonywanie umocnienia dna rowu ścieku skarpowego
Inne
- Prace porządkowe
- Montaż końcówek balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
Branża elektroenergetyczna
- Montaż szaf oświetleniowych na MOP Lubin i Węźle Lubin Północ;
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ;
- Naprawa sieci SN na odcinku pomiędzy Stacją Transformatorową Lubin a złączem na MOP Polkowice;
- Prace związane z budową stacji zasilania monitoringu obiektu WD29 - montaż instalacji w rurze osłonowej na podporze obiektu;
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ);
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Prace przygotowawcze do wykonania kanału DB10
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

08.11-14.11.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Oznakowanie pionowe
- Montaż osłon przeciwolśnieniowych
- Montaż punktowych elementów odblaskowych "kocie oczka"
- Montaż płotków herpetologicznych
Branża mostowa:
PE-08
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-27
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-28
- Obrukowanie przy deskach gzymsowych oraz części poziomej
- Montaż balustrad na kapie chodnikowej
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Uzupełnienie kostki brukowej przy fundamentach barier
PE-10
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 9, 10, 11, 12 - warstwa F-F
- PE-10C - oś C1 - ciosy - zbrojenie szalowanie
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.3
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.3
- Zbrojenie fundamentu PE-10C.5 i PE-10C.4
PE-11
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PE-12
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PE-12B
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PG-1
- Montaż balustrad
- Wykonywanie umocnienia dna rowu ścieku skarpowego
WA-1
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Balustrady w pasie rozdziału
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzono ciągłość kabla SN w rejonie Lubin Północ i MOP Lubin;
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Pionowanie słupów;
- Dokończenie montażu oświetlenia na Węźle Polkowice Północ;
- Prace związane z budową stacji zasilania monitoringu obiektu WD29;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

01.11-07.11.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Oznakowanie pionowe
- Ścieki korytkowe w pasie rozdziału
- Montaż poduszek U-15a
- Montaż osłon przeciwolśnieniowych
- Montaż punktowych elementów odblaskowych "kocie oczka"
Roboty mostowe:
WD-26
- Kosmetyka betonu
- Podłączenie odwodnienia dylatacji
- Wykonanie obrukowania stożków
PE-08
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-27
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
WD-28
- Prace porządkowe
- Hydrofobizacja
- Obrukowanie przy deskach gzymsowych oraz części poziomej
- Podłączenie odwodnia dylatacji do kolektora
- Próba szczelności kolektora odwodnienia
WD-29A
- Prace porządkowe
- Hydrofobizacja
WD-29
- Prace porządkowe
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Podłączenie odwodnienia dylatacji
WD-31
- Podłączenie odwodnienia dylatacji
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Przełożenie schodów skarpowych
- Uzupełnienie kostki brukowej przy fundamentach barier
PE-10
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 9, 10, 11, 12 - warstwa F-F
- PE-10C - oś C1 - ciosy - zbrojenie szalowanie
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod fundament PE-10C.3
- PE-10C - oś C2 - fundament PE-10C.6 etap I
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.3
- PE-10B - rozdeskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.2
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.3
PE-11
- Montaż balustrad schodów skarpowych
PE-12
- Montaż balustrad schodów skarpowych
WA-1
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółka
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Pionowanie słupów;
- Uzupełnianie opraw oświetleniowych;
- Prace związane z budową stacji zasilania monitoringu obiektu WD29;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
- Montaż włazów na studniach KD w rejonie MOP Polkowice;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Próbne uruchomienie zestawu hydroforowego zasilającego w wodę pitną MOP Polkowice;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań