Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Opis projektu

 

Planowana inwestycja stanowi część drogi S3 na odcinku Kaźmierzów Legnica zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego i ma za zadanie stworzyć optymalne połączenie drogowe o wysokim komforcie ruchu. Droga ekspresowa S3 stanowi element postulowanego korytarza paneuropejskiego - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji. Na terenie Polski, projektowany przebieg drogi ekspresowej S3 poprowadzi południkowo od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski.

Inwestycja ma za zadanie ułatwić międzynarodowy transport drogowy, poprawić warunki jazdy i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, dopuścić ruch pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury, zwiększenia komfortu podróży, a tym samym skrócenie czasu przejazdu, zwiększenia przepustowości, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów, niższej emisja toksycznych składników spalin w terenie zabudowanym, polepszenia klimatu akustycznego, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej, ułatwienia ruchu turystycznego w regionie.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4), w podziale na Kontrakty pod nazwą:

 • "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) zadanie I: od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości około 16,400 km tj. od km 0+000 do około km 16+400 - zadanie prowadzi GDDKiA Oddział Zielona Góra: http://www.s3-ns-kazmierzow.pl/ 
 • "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) zadanie II: od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości około 16,900 km tj. od km 16+400 do około km 33+300 - zadanie prowadzi GDDKiA Oddział Zielona Góra: http://www.s3-ns-kazmierzow.pl/
 • "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) zadanie III: od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”;
 • "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) zadanie IV: od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki)”
 • "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) zadanie V: od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,618 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420”

Jest ona realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”, który umożliwia dostosowywanie projektu wykonawczego do zmieniających się w trakcie budowy uwarunkowań technicznych, bez konieczności zmiany przedmiotu zamówienia publicznego, a tym samym zmiany umowy z generalnym wykonawcą, który podejmuje się zarówno zaprojektowania, jak i realizacji inwestycji, aż po jej odbiór końcowy.

Zadanie I

Kontrakt  na Roboty

Lp. Opis Szczegóły
1. Zaakceptowana Cena Kontraktu
netto: 288 727 182,62 PLN
brutto 355 134 434,62 PLN
2. Czas na Ukończenie
30 miesięcy od daty Rozpoczęcia:
Do czasu Realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych 
(tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Do czasu Realizacji Robót wlicza się okresy zimowe (tj. od 
15 grudnia do 15 marca)
3. Data Rozpoczęcia Data rozpoczęcia oznacza datę zawarcia Umowy przez obie strony: na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej     S-3: 19.12.2014 r.
4. Data Ukończenia Prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty  rozpoczęcia: 19.06.2018 r.

Zadanie II

Kontrakt  na Roboty

Lp.

Opis

Szczegóły

1.

Zaakceptowana Cena Kontraktu

netto: 364 226 829,27 PLN
brutto 447 999 000,00 PLN
2.
Czas na Ukończenie
30 miesięcy od daty Rozpoczęcia
 Do czasu Realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Do czasu objętego projektowaniem  wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)
3.
Data Rozpoczęcia
Data rozpoczęcia oznacza datę zawarcia Umowy przez obie strony: 19.12.2014 r.
4.
Data Ukończenia

Prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty  rozpoczęcia: 19.06.2018 r.

Zadanie III

Kontrakt  na Roboty 

Lp. Opis Szczegóły
1. Zaakceptowana Cena Kontraktu
netto: 456.128.375,60 PLN
brutto 561.037.901,99 PLN
2. Czas na Ukończenie
30 miesięcy od daty Rozpoczęcia:
Do czasu Realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych 
(tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Do czasu Realizacji Robót wlicza się okresy zimowe (tj. od 
15 grudnia do 15 marca)
3.
Data Rozpoczęcia
Data rozpoczęcia oznacza datę zawarcia Umowy przez obie strony: 22.12.2014 r.
4.
Data Ukończenia
Prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od Daty  rozpoczęcia: 15.06.2018 r.

 

Kontrakt  na Kontynuacje Robót 

Lp. Opis Szczegóły
1. Zaakceptowana Cena Kontraktu
netto: 185.652.640,65 PLN
brutto 228.352.748,00 PLN
2. Czas na Ukończenie
12 miesięcy od daty Rozpoczęcia:
Do czasu Realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych 
(tj. od 23 grudnia do 15 marca).
3. Data Rozpoczęcia Data rozpoczęcia oznacza datę zawarcia Umowy przez obie strony: 20.11.2019 r.
4. Data Ukończenia Prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 12 miesięcy od Daty  rozpoczęcia: 06.05.2021 r.

Zadanie IV

Kontrakt  na Roboty 

Lp. Opis Szczegóły
1. Zaakceptowana Cena Kontraktu brutto: 260 903 266,70 PLN
netto: 212 116 476,99 PLN
2.
Czas na Ukończenie
30 miesięcy od daty Rozpoczęcia:
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)
Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)
3.
Data Rozpoczęcia
Data rozpoczęcia oznacza datę zawarcia Umowy przez obie strony: 
Data rozpoczęcia oznacza datę zawarcia Umowy przez obie strony: 26.01.2015
4.
Data Ukończenia
Prace projektowe i Roboty, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 30 miesięcy od daty Rozpoczęcia: 15.06.2018

Zadanie V

Kontrakt  na Roboty 

Lp. Opis Szczegóły
1.
Zaakceptowana Cena Kontraktu
netto: 638.664.075,00 PLN
brutto: 785.556.812,25 PLN
2. Czas na Ukończenie
30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca
do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca
3.
Data Rozpoczęcia
Data rozpoczęcia realizacji usługi z Wykonawcą jest tożsama z datą podpisania Umowy
Wykonawcy z Zamawiającym - 27.02.2015r
4. Data Ukończenia 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia –  15.06.2018
 
 
Na realizowanym odcinku trasy powstaną następujące węzły:
 
• Węzeł „Nowa Sól Południe”  zlokalizowany w odległości około 4,5 km na południe od miejscowości Nowe Sól i około 1,5km na północny zachód od miejscowości Rejów, na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej (w km 0+575.81) z istniejącą drogą krajową nr 3 - przyszłą drogą gminną i wojewódzką nr 283,
• Węzeł „Nowe Miasteczko” zlokalizowany jest w odległości około 1,7 km na południowy wschód od miejscowości Nowe Miasteczko (pomiędzy miejscowościami Miłaków i Nowe Miasteczko), na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej (w km 6+439,34) z istniejącą drogą krajową nr 3 -przyszłą drogą gminną (okolice km 326+800 istniejącej drogi krajowej). Węzeł będzie bezpośrednio obsługiwał miejscowość Nowe Miasteczko i Miłaków,
• Węzeł "Gaworzyce" zlokalizowany jest na północ od miejscowości Gaworzyce w km 16+750, na przecięciu projektowanej trasy z istniejącą drogą powiatową nr DP1151D ( Gaworzyce-Gostyń ),
• Węzeł „Głogów Zachód" zlokalizowany jest w km 23+580, na przecięciu projektowanej trasy z istniejącą drogą krajową nr 12 ( Radwanice-Drożów ),
• Węzeł „Głogów Południe zlokalizowany jest w km 30+280, w miejscu istniejącego węzła na przecięciu projektowanej trasy z istniejącą drogą wojewódzką nr DW 329 ( istniejąca droga krajowa nr 3 –      Jerzmanowa ). Budowa drogi ekspresowej S-3 powoduje konieczność całkowitej przebudowy istniejącego węzła,
• „Kazimierzów” – km 34+101,00 – węzeł typu trąbka z rondem, zlokalizowany na przecięciu z drogą krajową nr 3,
• „Polkowice” – km 41+177,00 – węzeł WA kierunkowy, zlokalizowany na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 3,
• „Lubin Północ” – km 47+165,11 – węzeł WB typu trąbka z rondem zlokalizowanym na przecięciu z drogą krajową Nr 3 w kierunku Lubina,
• „Lubin Zachód” – km 54+057,95 – węzeł WB typu półkoniczyna z dwoma skrzyżowaniami typu rondo, zlokalizowany na przecięciu z drogą wojewódzką Nr 335,
• „Lubin Południe” – km 56+762,96 – węzeł WB typu półkoniczyna z dwoma skrzyżowaniami skanalizowanymi, węzeł zlokalizowany jest na przecięciu z istniejącą
drogą krajową Nr 3 w kierunku miejscowości Chróstnik,
• „Legnica Północ” – km 67+430,00 –– węzeł typu trąbka z rondem, zlokalizowanym na przecięciu z drogą krajową nr 3 oraz drogą lokalnąw kierunku m. Rzeszotary,
• „Legnica Zachód” – km 74+150,00 – węzeł typu WB, półkoniczyna z rondami, zlokalizowany na przecięciu z drogą krajową Nr 94 (ul. Chojnowska),
• „Legnica II” – km 1+235,00 – węzeł typu WB, półkoniczyna z rondami, zlokalizowany na przecięciu z autostradą A4,
 

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej:

 • klasa techniczna: S;
 • prędkość projektowa: 100km/h;
 • liczba jezdni: 2;
 • liczba pasów ruchu: 2
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: 12,0 m; w rejonie węzła Legnica II - 8,5 m
 • szerokość opaski: 0,5m;
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego: min 0,75m;
 • pochylenie poprzeczne na prostej: 2,5%;
 • kategoria ruchu: KR6;
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa: 4,70m;