Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Kontakt

 

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 186; 53-139 Wrocław
tel. (71) 334 73 00, fax (71) 367 67 38
Kierownik Projektu: Beata Michałek (Zadanie IV), Andrzej Turowicz (Zadanie III, V)
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad  o danych kontaktowych:
 

Adres do korespondencji: 
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
Tel.: 22 375 88 88;
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do wybudowania drogi S3 na odcinku Nowa Sól - Legnica (A4). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umowy do wybudowania drogi S3 na odcinku Nowa Sól - Legnica (A4)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy. 
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku. 

Konsultant (Inżynier Kontraktu):
Lider: ECMG GmbH
Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń
Partner: SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kaziemierza 3, 01-248 Warszawa
 
Biuro Nadzoru dla Zadań III,IV i V:
59-300 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92 p.1
Zadanie III
tel. 691 761 323
Zadanie IV
tel. 691 761 361
Zadanie V
tel. 691 541 038
 
 
Projektant:
„TRAKT” Sp. z o.o.,
ul. Jesionowa 15, 40-158 Katowice
 
"IVIA" Sp. z o.o.
ul. Jaskrowa 15, 43-382 Bielsko-Biała
Siedziba biura:
ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
 
 
Wykonawca Zadania III:

Mota-Engil Central Europe S.A.

Ul. Opolska 110

31-323 Kraków

www.mota-engil-ce.eu

ADRES BIURA BUDOWY:

Lubin ul. Skłodowskiej-Curie 92

Kierownik Budowy: Zbigniew Taradaj zbigniew.taradaj@mota-engil-ce.eu

 
B
 
Wykonawca Zadania IV:
Konsorcjum:
Lider konsorcjum:
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.,
ul. Wadowicka 8w, 30-415 Kraków
Partner:
MOTA-ENGIL ENGENHARIAE CONSTRUCAO S.A.,
Casa de Calcada, Largo do Paco nr 6-Cepelos-4600-032 Amarante, Portugalia ;
biuro przy Rua do Rego Lamerio 38, 4300-454 Porto, Portugalia
 
Biuro Budowy:
Mota Engil
ul. Główna 60, 51-180 Psary k. Wrocławia
Tel. 71 735 17 47

Dyrektor Kontraktu: Dariusz Kaszowski

 
Wykonawca Zadania V:
Konsorcjum
Lider: Budimex S.A.,
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Partner: FERROVIAL AGROMAN S.A.,
Calle de la Ribera del Loira, 42,
28042 Madrid, Hiszpania
 
Biuro Budowy
Ul. Armii Krajowej 7a, 59-300 Wałbrzych
tel (76) 871 32 03
 
Dyrektor Kontraktu: Krzysztof Sokołowski