Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktualności Z-4

W dniu 15.06.2018r. Wykonawca Zadania IV uzyskał pozwolenie na użytkowanie na cały odcinek.

W dniu 25.06.2018r. Dopuszczono do ruchu drogę S3 na odcinku Lubin ( węzeł Lubin Południe) – Legnica (w tym 2,2 km na Zadaniu IV)

W chwili obecnej prowadzone są prace związane z usuwaniem wad i usterek na całym odcinku Zadania IV.

18.06.2018 - 24.06.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- profiowanie rowu na DD-3L w km 0+050 - 0+250 (strona lewa);

- humusowanie na węźle Lubin Zachód łącznicy B w km 0+020 - 0+120 (strona prawa);

- koszenie traw w pasie rozdziału i na skarpach;

- humusowanie rowu na DD-15L w km 0+500-1+000 (strona lewa);

- nawożenie humusu na przeciwskarpę na DD-11L;

- wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów;

- montaż siatki dogęszczającej;

- profilowanie terenów płaskich wzdłuż DD-14 strona prawa;

- profilowanie terenów płaskich w km 50+650 - 50+700 strona prawa

- humusowanie terenów płaskich wzdłuż DD-3L w km 1+100-1+220 (strona prawa i lewa);

- wykonanie drenażu wzdłuż ekranów w km 57+690-57+780 (strona prawa);

- humusowanie rowu na dd-15l w km 0+600-0+640 (strona prawa);

- humusowanie terenów płaskich na DD-11L i DD-12P;

- prace porządkowe i wykończeniowe w ciągu trasy głównej i węzłów;

- czyszczenie nawierzchni ścieralnej w km 56+600-58+952 (strona prawa i lewa);

- czyszczenie nawierzchni ścieralnej łącznice węzeł Lubin Południe;

11.06.2018 - 17.06.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie nawierzchni pobocza na dd-15l w km 1+100 - 1+511,12, na DD-14P w km 0+000 - 0+660,44 oraz na DD-13P w km 0+000 - 0+070 (strony lewa i prawa);

- profilowanie rowu na DD-3L w km 0+010 - 0+040 (strony lewe);

- humusowanie skarp i rowu na węźle Lubin Zachód na łącznicy C w km 0+250 - 0+375 (strona lewa);

- zasypywanie siatki ogrodzeniowej;

- humusowanie skarp i rowu w km 53+885 - 53+950 (strona lewa);

- nawierzchnia pobocza na DP1219D - zjazd w km 0+013,73 (strona lewa);

- profilowanie rowu na DD-15L w km 1+100-1+511,12 (strona lewa);

- humusowanie rowu na DG-3;

- profilowanie nawierzchni kruszywowej na DG-1;

- profilowanie nawierzchni kruszywowej na DD-3L w km 1+035 - 1+142;

- humusowanie terenów płaskich na DD-9P oraz DS.-2P;

- humusowanie rowu i przeciwskarpy na DW335 w km 0+600-0+800 (strona prawa);

- humusowanie rowu na DD-14P w km 0+500-0+550 oraz na DD-15L w km 1+000-1+511,12 (strony lewe);

- koszenie traw w pasie rozdziału i na skarpach;

- montaż bram i furtek;

- wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów;

Prace na obiektach mostowych:

WA-5 - prace kosmetyczne na powierzchni betonu podpór;

prace wykończeniowe i porządkowe na obiektach mostowych;

04.06.2018 - 10.06.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie nawierzchni pobocza na DD-2L oraz DD-3L w km 0+000-1+751 (strony prawa i lewa);

- uzupełnianie nasypu poboczy na DD-3L w km 1+150-1+751 (strona prawa i lewa);

- humusowanie rowu i skarpy wykopu w km 51+050-51+100 (strona prawa);

- profilowanie rowu w km 54+800-54+850 (strona prawa) oraz na DD-15L w km 0+800 -1+050 (strona lewa);

- plantowanie terenu płaskiego w km 52+700-53+000 (strona prawa);

- koszenie traw w pasie rozdziału i na skarpach;

- montaż bram i furtek;

- naciąganie siatki ogrodzeniowej;

- wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów;

- wykonanie warstwy wiążącej - zjazdy na DD-3L, DD-4P, DD-7P, DD-8L, WA-4P - 51 ton;

- wykonanie warstwy ścieralnej - zjazdy na DD-3L, DD-4P, DD-7P, DD-8L, WA-4P - 29 ton;

- plantowanie i humusowanie terenu płaskiego w km 52+700-53+000 (strona prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza na DD-9P, DS.-2P, DS.-5P, DD-10P;

- humusowanie skarp i rowu na DD-3L w km 0+000-0+900;

- humusowanie rowu i dolnej półki wykopu w km 51+150-51+225 (strona prawa);

- profilowanie rowu na węźle Lubin Zachód na łącznicy C w km 0+150-0+300 oraz na DD-15L w km 0+900-1+000 (strona lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza na Dd-11l i na DS.-4L;

- wykonanie warstwy wiążącej na węźle Lubin Południe na łącznicy B - zjazd w km 0+150,77 - 7t;

- humusowanie skarp, rowu i terenów płaskich na DD-3L w km 0+900-1+300;

- wykonanie warstwy ścieralnej na węźle Lubin Południe na łącznicy B - zjazd w km 0+150,77 - 14t;

- wykonanie podłoża na zjeździe drogi DP1219D;

- humusowanie rowu i skarpy na węźle Lubin Zachód na łącznicach a i b w km 0+020 - 0+060 (strona prawa i lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza na DD-15L w km 0+000 - 1+100 (strona lewa i prawa);

- humusowanie skarp, rowu i terenów płaskich na dd-3l w km 1+300-1+750;

- profilowanie rowu na DD-15L w km 1+050-1+100 oraz na DD-2L w km 0+000 - 0+050 (strona lewa);

- humusowanie rowu na DG-2 oraz na DG-3;

- uzupełnianie humusu wzdłuż pasa drogowego w km 54+040 - 54+820 (strona lewa i prawa);

- uzupełnianie poboczy w km 51+150 - 51+200 (strona prawa);

- dowóz materiału na humusowanie skarp, rowu i terenów płaskich na dd-3l w km 1+300-1+750;

- dowóz materiału na humusowanie skarpy wykopu w km 51+050-51+100 (strona prawa);

- prace porządkowe i wykończeniowe w ciągu trasy głównej i węzłów;

- dowóz materiału na humusowanie skarp i rowu na DD-3L w km 0+000-0+900;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych;

- montaż poręczy;

- montaż drzwi ewakuacyjnych w ekranach przeciwolśnieniowych;

PG-2

- montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych;

- montaż blach osłonowych dylatacji;

- montaż poręczy;

- montaż drzwi ewakuacyjnych w ekranach przeciwolśnieniowych;

WD-3

- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej obiektu;

PG-3

- wykonywanie dylatacji pozornych;

PZ-3

- czyszczenie powierzchni betonowych stropu;

PZ-4

- montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych;

- wykonanie uszczelnienia uciąglenia nawierzchni;

- montaż blach osłonowych dylatacji;

WA-5

- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej obiektu;

- montaż blach osłonowych dylatacji;

PG-4

- montaż poręczy;

obiekty mostowe - prace porządkowe i kosmetyczne;

28.05.2018 - 03.06.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach na DD-11L, DD-12P - 71,12 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach na DD-11L, DD-12P - 35,56 t;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na zjazdach na DS.-5P, DK-3, oraz na łącznice C i D na węźle Lubin Południe;

- wykonanie warstwy podbudowy KŁSM na zjazdach na DS.-5P, DK-3 oraz na łącznicy C i D na węźle Lubin Południe;

- wykonanie uzupełnienia pobocza materiałem GWN na DS.-2P w km 0+000-0+075,36 oraz na DD-9P w km 0+000-0+040 (strony prawa i lewa);

- humusowanie skarpy, przeciwskarpy i rowu na DK-3 w km 0+200 - 0+351 (strona lewa);

- plantowanie terenu płaskiego między łącznicą B, DK-3, a trasą główną - węzeł Lubin Południe;

- umacnianie wlotów i wylotów przepustów na DW335;

- wykonanie rowu na DD-3L w km 0+950 - 1+080 (strona prawa) oraz na DG-1 w km 0+120 - 0+140 (strona prawa i lewa);

- zasypywanie siatki ogrodzeniowej;

- montaż bram i furtek;

- wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach na DD-3L, DK-3, węźle Lubin Południe łącznica C, DD-10P, DS-3L, DS-5P - 97,8 t;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN na DD-11L w km 0+350 - 0+887,72 (strona lewa i prawa);

- wykonanie rowu na DD-15L w km 0+310 - 0+700 oraz na DD-3L w km 0+150 - 0+315 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach na DD-3L, DK-3, węźle Lubin Południe łącznicy C, DD-10P, DS-3L, DS-5P - 48,9 t;

- wykonanie warstwy wiążącej na dd-3l w km 1+142,7 - 1+751 - 500t;

- koszenie traw w pasie rozdziału i na skarpach;

montaż wypełnień ekranów akustycznych ea1 i ea2;

obiekty mostowe - prace porządkowe i wykończeniowe;

- prace porządkowe i wykończeniowe w ciągu trasy głównej i węzłów;

- czyszczenie korytek ściekowych na trasie głównej;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- umacnianie koryta cieku;

- montaż podwalin ekranu przeciwolśnieniowego;

- prace kosmetyczne i wykończeniowe;

- montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych;

PG-2

- montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych;

PZ-3

- montaż podwalin;

PZ-4

- prace porządkowe i kosmetyczne;

- montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych;

WA-5

- prace porządkowe i kosmetyczne;

PG-4

- prace kosmetyczne i wykończeniowe;

21.05.2018 - 27.05.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej - zjazd do zbiorników 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

- profilowanie podbudowy KŁSM na DD-3L w km 1+100-1+280;

- plantowanie terenów płaskich wzdłuż drogi dojazdowej DD-5P oraz teren między łącznicą B, DK-3, a trasą główną - węzeł Lubin Południe;

- wykonanie warstwy podbudowy KŁSM - zjazd do zbiorników 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

- profilowanie i zagęszczanie uzupełnienia nasypu poboczy na DD-10P, DD-11L, DD-13P, DD-14P, DD-15L, DS.-4L, DS.-5L, DD-2L, DD3L;

- profilowanie i humusowanie rowu na DD-7P w km 0+000-0+100, oraz na DK-3 w km 0+400-0+580 (strony prawe);

- wykonanie nawierzchni pobocza na DD8L;

- wykonanie warstwy ścieralnej WA-5P oraz na WA-6L - 100 ton;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-15L w km 0+600-1+511 - 390 ton;

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów drogi wojewódzkiej DW335;

- montaż bram i furtek;

- wykonywanie nasadzeń krzewów wraz z korowaniem;

- montaż ochronnych barier stalowych w km 58+238 - 58+298 (pas rozdziału);

- montaż ochronnych barier stalowych w km 53+833 - 14mb;

- montaż ochronnych barier stalowych w km 53+700 - 14mb;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-2L oraz na DD-3L w km 0+000-1+035 - 467 ton;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 0+000-0+061 - 60 ton;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża na zjazdach drogi dojazdowej DD-11L;

- zagęszczanie nawierzchni pobocza na DD8L;

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-11L w km 0+350 - 0+887,72 - 406 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej na WA-4P w km 0+000 - 0+054 - 28t;

- wykonanie nasypów pod zjazdy drogi dojazdowej DD-11L;

- skropienie emulsji warstwy wiążącej na DD-11L w km 0+000 - 0+085 oraz w km 0+201,6 - 0+887,72;

- humusowanie skarpy, przeciwskarpy i rowu na DK-3 w km 0+000 - 0+351 (strona prawa);

- profilowanie i humusowanie rowu na DD-7P w km 0+200-0+440 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-9P, DS.-2P oraz zjazdy DD-5P, DD6L - 165 ton;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-11L, DP1219D -ścieżka rowerowa oraz zjazdy DD-5P, DD-6L - 438 ton;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy KŁSM - zjazdy drogi dojazdowej DD-11L;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-9P, DS.-2P oraz zjazdy na DD-15L, DD-14P, DD-13P - 110 ton;

- wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach na DD-15L, DD-14P, DD-13P - 80 ton;

- uzupełnianie nasypu poboczy na DD-3L;

- zjazd awaryjny WA-1P profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza;

- zjazd na węźle Lubin Południe - łącznica D profilowanie;

- zasypywanie siatki ogrodzeniowej;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- umacnianie koryta cieku;

- montaż podwalin  ekranu przeciwolśnieniowego;

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupy ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych;

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupki barier energochłonnych;

PG-2

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupy ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych;

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupki barier energochłonnych;

PG-3

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupy ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych;

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupki barier energochłonnych;

PZ-3

 - montaż podwalin;

PZ-4

- prace porządkowe;

- montaż podwalin i wypełnień ekranu przeciwolśnieniowego;

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupy ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych;

- wykonywanie żywicy na podlewkach pod słupki barier energochłonnych;

PG-4

- montaż podwalin;

obiekty mostowe - prace porządkowe;

14.05.2018 - 20.05.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie warstwy ścieralnej na DO-1P w km 0+000 - 0+612,9 (strona lewa i prawa) - 485 t ;

- humusowanie skarp, przeciwskarp i rowów na węźle Lubin Południe łącznica C w km 0+090 - 0+250 (strona prawa), łącznica C1 w km 0+016 - 0+075 (strona lewa) oraz trójkąt zawarty między łącznicami C, C1 oraz drogą DK-3;

- wykonanie warstwy mrozozoochronnej z mieszanki niezwiązanej na DD-11L w km 0+500 - 0+887,72;

- wykonanie rowów na DW335 w km 0+300 - 0+400 oraz w km 0+470 - 0+550 (strony prawe);

- nawierzchnia pobocza na WA-3P (strona lewa i prawa);

- humusowanie przeciwskarpy i rowu w km 47+678 - 47+860 (strona lewa);

- wykonanie nasypu na DD-11L w km 0+500 - 0+887,72;

- wykonywanie nasadzeń krzewów wraz z korowaniem;

- naciąganie siatki ogrodzeniowej;

- wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego;

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-15L w km 0+000 - 0+593 - 436 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-5P w km 0+000 - 0+598 - 284 t;

- profilacja i zagęszczenie warstwy podbudowy KŁSM na DD-15L w km 0+599 - 1+511,12;

- profilacja i zagęszczenie warstwy podbudowy KŁSM na DD-11L w km 0+400 - 0+887,72;

- profilacja rowu na DK-3 w km 0+000 - 0+270 (strona prawa);

- profilowanie i humsowanie rowu na DW335 w km 0+620 - 0+700 (strona prawa);

- humusowanie rowu i przeciwskarpy w km 48+525-48+740 (strona lewa);

- plantowanie terenu wzdłuż drogi dojazdowej DD-7P;

- humusowanie skarpy nasypu w km 53+950-54+010 oraz w km 56+750-56+780 (strony prawa i lewa);

- profilowanie rowu i przeciwskarpy wraz z humusowaniem na DW335 w km 0+000-0+075 oraz w km 0+725-0+800 (strony lewe);

- profilowanie rowu między łącznicami A, A1, B - węzeł Lubin Południe;

- umocnienie wlotów i wylotów przepustów drogi dojazdowej DD-15L;

- montaż ochronnych barier stalowych - węzeł Lubin Zachód łącznice C i D - 216mb;

- montaż ochronnych barier stalowych - węzeł Lubin Południe łącznice B, C i D - 326mb;

- montaż ochronnych barier stalowych - trasa główna - 52mb;

- montaż ochronnych barier stalowych na DK3 - 316mb;

- humusowanie skarp przy schodach ewakuacyjnych;

- profilowanie i humusowanie rowu w km 48+070-48+085 (strona prawa);

- uzupełnianie nasypu poboczy na DD-5P w km 0+000-0+598 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM - zjazdy drogi DD-5P;

- profilowanie rowu na DD-7P w km 0+300-0+477, na DD-13P oraz na DK-3 w km 0+000-0+0100 (strony prawe);

- humusowanie rowów na DW335 w km 0+075-0+175 oraz w km 0+650-0+725 (strony lewe);

- montaż barier stalowych ochronnych na węźle Lubin Zachód łącznicy C - 145mb;

- montaż barier stalowych ochronnych na węźle Lubin Południe łącznicy A - 131mb;

- montaż barier stalowych ochronnych na DK3 - 52mb;

- montaż barier stalowych ochronnych na trasie głównej w km 53+821 - 53+833 oraz w km 57+730 - 57+974 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DS.-3L w km 0+600 - 1+035 -409t;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-15L w km 0+600 - 1+035 - 276t;

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-15L w km 0+600 - 0+900 - 250t;

- profilowanie i humusowanie rowu w km 48+070-48+085 (strona prawa);

- makroniwelacja wysp między łącznicami A, A1, B węzeł Lubin Południe;

- makroniwelacja wyspy między łącznicą B, A, drogą DK3, a trasą główną na węźle Lubin Południe;

- humusowanie rowów i terenów płaskich na DK-3 w km 0+000 - 0+100 strona prawa;

- profilowanie rowu na DD-7P w km 0+200-0+300 (strona prawa);

- montaż barier stalowych ochronnych na węźle Lubin Zachód łącznicy A - 156mb;

- montaż barier stalowych ochronnych na węźle Lubin Zachód łącznicy A - 20mb;

- montaż barier stalowych ochronnych na trasie głównej w km 48+879 - 48+927, km 49+277 - 49+285 oraz w km 56+673 - 56+711 (strony lewe);

- montaż barier stalowych ochronnych na trasie głównej w km 48+854 - 48+890, km 56+155 - 56+173 oraz w km 56+478 - 56+498 (strony prawe);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- dowóz humusu na humusowanie rowu i przeciwskarpy w km 48+525-48+740 (strona lewa);

- prace kosmetyczne na podlewkach pod bariery energochłonne;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- kopanie i umacnianie koryta cieku;

- prace kosmetyczne;

- montaż słupów ekranu przeciwolśnieniowego;

- montaż podwalin ekranu przeciwolśnieniowego;

- montaż wypełnień ekranu przeciwolśnieniowego;

- umacnianie powierzchni płaskich kostką betonową;

PG-2

- montaż podwalin ekranu przeciwolśnieniowego;

- wypełnianie szczelin pomiędzy krawężnikami;

- umacnianie powierzchni płaskich kostką betonową;

WD-3

- prace kosmetyczne i porządkowe;

PG-3

- wykonywanie podlewek pod słupami ekranu akustycznego;

PZ-3

- wykonywanie podlewek pod słupami ekranu akustycznego;

- humusowanie stożków;

- prace kosmetyczne powierzchniach płaskich;

- prace kosmetyczne na powierzchni podpór;

PZ-4

- wypełnianie szczelin desek gzymsowych;

- wykonywanie podlewek pod słupami ekranu akustycznego;

- wykonywanie podlewek pod słupami ekranu akustycznego;

- montaż podwalin i wypełnień ekranu przeciwolśnieniowego;

- wiercenie otworów pod kotwy ekranów przeciwolśnieniowych;

- prace kosmetyczne i porządkowe;

WA-5

- wykonywanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych;

- prace kosmetyczne i porządkowe;

obiekty mostowe - prace porządkowe;

montaż drzwi ewakuacyjnych;

wykonywanie progów przy wyjściach ewakuacyjnych;

07.05.2018 - 13.05.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- naciąganie siatki ogrodzeniowej;

- ustawienie furtek - przygotowanie do betonowania w km 47+860 (strona prawa), km 48+129 (strona prawa), km 48+420 (strona prawa), km 48+804 (strona prawa), km 48+980 (strona prawa) oraz w km 49+638 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-11L w km 0+000 - 0+085 oraz w km 0+201,6 - 0+350 - 230 t;

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-13P w km 0+000 - 0+070 oraz na DD-14P w km 0+000 - 0+300 - 270 t;

- rozbiórka nawierzchni istniejącej DK 3 (DO-1P) w km 0+000 - 0+100 strona lewa;

- humusowanie przy podwalinach ekranów w km 57+000 - 57+300 strona lewa;

- nawierzchnia na wyspie z kostki betonowej łącznica B węzeł Lubin Południe w km 0+012 - 0+020;

- rów opaskowy na DD-5P w km 0+350 - 0+450 strona prawa;

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 50+600 - 50+680 strona prawa oraz w km 48+010 - 48+120 strona prawa;

- układanie geokraty w km 48+500 - 48+650 strona lewa;

- wykonywanie nasadzeń krzewów wraz z korowaniem;

- wykonywanie oznakowania pionowego - słupki prowadzące;

- wykonywanie oznakowania poziomego;

- betonowanie fundamentów pod furtki w km 47+860, km 48+129, km 48+420, km 48+804, km 48+980 oraz w km 49+638 (strony prawe);

- wykonywanie wykopu fundamentowego pod ogrodzenie w km 56+850-57+200 (strona lewa) oraz w km 56+850-57+200, km 50+100-50+700 i w km 51+200-51+700 (strony prawe);

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-14P w km 0+300 - 0+660,44 - 300 t;

- wykonanie warstwy wiążącej na DO-1P w km 0+000 - 0+140 (jezdnia lewa) - 150 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-13P w km 0+000 - 0+070 oraz na DD-14P w km 0+000 - 0+498 - 190 t;

- wykonanie podłoża na DO-1P w km 0+000 - 0+100 (strona lewa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej na DO-1P w km 0+000 - 0+140;

- wykonanie warstwy podbudowy KŁSM z mieszanki niezwiązanej na DO-1P w km 0+000 - 0+140;

- uzupełnienie pobocza - węzeł Lubin Zachód łącznica C w km 0+115 - 0+250 (strona lewa);

- profilacja humusu przy podwalinach na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+000 - 0+220 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 54+834 - 55+346 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-5P w km 0+000-0+598 - 518 ton;

- profilowanie rowu na DD-5P w km 0+250 - 0+350 (strona prawa);

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-14P w km 0+502-0+660 - 79 ton;

- wykonanie nawierzchni pobocza - węzeł Lubin Zachód łącznica C w km 0+115-0+270 (strona lewa);

- humusowanie rowu i skarpy nasypu w km 56+700-56+720 (strona prawa i lewa);

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej na DO-1P w km 0+000-0+140 (strona prawa);

- wykonanie podłoża na DO-1P w km 0+000-0+140 (strona prawa);

- montaż barier stalowych - węzeł Lubin Południe łącznica A w km 0+113 - 0+233 (strona prawa);

- montaż barier ochronnych na węźle Lubin Południe łącznica A - 332mb;

- profilowanie rowu drogowego w km 47+678-47+775 oraz na DW335 w km 0+350-0+400 (strony lewe);

- profilowanie skarpy nasypu w km 53+925-53+975 (strona lewa);

- zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM na DO-1P w km 0+000-0+140 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej na D0-1P w km 0+000-0+140 (strona prawa) - 193 ton;

- profilowanie rowu na DD-5P w km 0+000-0+250 (strona prawa);

- wykonanie podłoża na DW335 - zjazd w km 0+348 oraz w km 0+504;

- przygotowanie podłoża pod umocnienia geokraty wlotów i wylotów przepustów;

- montaż barier ochronnych na węźle Lubin Zachód łącznicy C (100mb) oraz w km 55+545 do WA (104mb) i w km 55+638 do WA (20mb);

- profilowanie podbudowy KŁSM na DD-15L w km 0+000-1+100;

- wykonanie rowu na wyspie między łącznicą A i A1 - węzeł Lubin Południe;

- profilowanie podłoża na DD-11L w km 0+500-0+887;

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu P1/DK3;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 i D0-1P;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- kopanie i umacnianie koryta cieku;

- umacnianie powierzchni płaskich kostką betonową;

- wypełnienie szczelin pomiędzy krawężnikami;

- wiercenie otworów pod kotwy ekranów przeciwolśnieniowych;

PG-2

 - wiercenie otworów pod kotwy ekranów przeciwolśnieniowych i akustycznych;

- montaż słupów ekranu przeciwolśnieniowego;

- umacnianie powierzchni płaskich kostką betonową;

- wklejanie kotew ekranu przeciwolśnieniowego;

WA-4

- obróbka wpustów deszczowych asfaltem lanym;

PG-3

- umacnianie skarp płytami ażurowymi;

- budowa schodów skarpowych;

- montaż kotew ekranu akustycznego;

- montaż słupów ekranu akustycznego;

PZ-3

- wklejanie kotew na obiekcie;

- montaż słupów ekranów akustycznych;

- wiercenie otworów pod kotwy ekranów akustycznych;

PZ-4

- wiercenie otworów pod kotwy słupów ekranów przeciwolśnieniowych strona lewa;

- montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych;

- obróbka wpustów deszczowych asfaltem lanym;

WA-5

- przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania izolacjo nawierzchni;

- wykonanie izolacjo nawierzchni z żywicy na powierzchni kap chodnikowych;

- wypełnianie ażurów na stożkach podsypką cementowo piaskową;

PG-4

- umacnianie skarp płytami ażurowymi;

- montaż kotew i słupów ekranów akustycznych;

obiekty mostowe - prace porządkowe;

- układanie obrzeży przy schodach ewakuacyjnych;

30.04.2018 - 06.05.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- humusowanie rowu opływowego w km 50+300 - 50+150 (strona prawa);

- wykonanie rowu wzdłuż drogi na DD5P;

- układanie warstwy ścieralnej SMA łącznica D węzeł Lubin Zachód oraz łącznica C i D na węźle Lubin Południe - łącznie 827 ton;

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę SMA na łącznicy C węzła Lubin Zachód;

- układanie kostki betonowej na wyspie dzielącej DK3;

- profilowanie i zagęszczanie pobocza wzdłuż ekranów akustycznych w km 57+100 - 57+600 (strona lewa);

- naciąganie i spinanie siatek ogrodzenia drogi

- oznakowanie pionowe - montaż tablic

- oznakowanie poziome - trasowanie linii krawędziowych i osiowych na trasie głównej

- montaż barier energochłonnych - prace wykończeniowe;

- humusowanie rowu opływowego w km 50+150 - 50+000 (strona prawa);

- układanie warstwy ścieralnej SMA na łącznicy C węzeł Lubin Zachód - 219t;

- ułożenie warstwy podbudowy WMS Wjazd Awaryjny WA3P - 70t;

- skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą na WA3P;

- ułożenie warstwy wiążącej WMS na WA3P - 50t;

- wykonywanie rowu wzdłuż DK3;

- profilowanie pobocza i uzupełnianie humusu w pasie dzielącym na łącznicach AB węzła Lubin Południe;

- wykonanie nasadzeń drzew wraz z palikowaniem w km 50+200 - 53+300;

- profilowanie rowu na DD-5P w km 0+440-0+500 (strona prawa);

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD7P oraz DD8L - 405 ton;

- wykonanie warstwy ścieralnej na WA-3P oraz WA-2L - 50 ton;

- profilowanie nawierzchni pobocza na węźle Lubin Południe, łącznicy a w km 0+100-0+200;

- profilowanie rowu na DK-3 w km 0+000-0+200 (strona prawa);

- łączenie siatki ogrodzeniowej dolnej z siatką ogrodzeniową górną;

- wykonywanie oznakowania poziomego;

- wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej - wyspa na DK3 w km 0+146 - 0+295;

- prace przygotowawcze do montażu furtek i bram w km 58+451 (strona lewa), km 58+432 (strona prawa), km 57+866 (strona prawa), km 57+774 (strona lewa) oraz w km 57+650 (strona prawa);

- roboty drogowe - prace porządkowe;

- prace porządkowe wzdłuż DK3

Prace na obiektach mostowych:

WA-4

- wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego podpór;

PG-3

- układanie schodów technicznych podpora B strona prawa;

PZ-4

- wiercenie otworów pod kotwy słupów ekranów przeciwolśnieniowych strona lewa;

- obiekty mostowe - prace porządkowe;

23.04.2018 - 29.04.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- profilowanie uzupełnienia nasypu pod nawierzchnię pobocza w km 48+790-48+900 (strona prawa i lewa);

- profilowanie i humusowanie rowu opaskowego w km 50+500-50+580 (strony prawe);

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-7P oraz DD-8L - 777 ton;

- plantowanie terenów płaskich w km 53+900-53+950 (strona prawa);

- humusowanie górnej części skarpy w km 56+750 - 56+850 (strona prawa i  lewa);

- wykonanie poboczy na w km 56+750 - 56+846 (strona lewa) oraz w km 57+172 - 57+400 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 56+865 - 57+283 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 57+298 - 57+349 (strona prawa);

- wykonywanie rowów pod ogrodzenie w km 48+400 - 48+700 (strona prawa), km 53+350 - 53+550 (strona prawa), km 54+100 - 54+250 (strona prawa) oraz w km 48+200 - 48+450 (strona lewa);

- wykonanie poboczy na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+000 - 0+100 (strona prawa), km 0+419 - 0+469 (strona lewa) oraz w km 0+479 - 0+542 (strona lewa);

- wykonanie poboczy na węźle Lubin południe na łącznicy A1 w km 0+009 - 0+049 (strona prawa) oraz w km 0+000 - 0+049 (strona lewa);

- wykonanie poboczy na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+013 - 0+156 (strona prawa);

- trasowanie pod wykonanie oznakowania poziomego w km 47+678-52+600 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 48+790-48+900 (strona prawa i lewa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 54+650-54+800 (strona prawa);

- profilowanie i humusowanie rowu opaskowego w km 49+650-49+900 oraz w km 51+350-51+580 (strony prawe);

- plantowanie terenów płaskich w km 50+600-50+680 (strona prawa);

- wykonanie warstwy SMA w km 54+400-55+700 (strona prawa) - 1308 ton;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża na DD-11L w km 0+500-0+700;

- montaż barier stalowych w km 57+349 - 57+779 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 54+864 - 55+144 (strona prawa);

- humusowanie rowu i dolnej półki wykopu w km 50+400-50+600 (strona prawa);

- wykonanie poboczy na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+014 - 0+106 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 55+710 - 56+600 (strona prawa) wraz z węzłem Lubin Południe łącznica D w km 0+000 - 0+060 - 1033 t;

- profilacja terenu płaskiego na węźle Lubin Południe między łącznicą N, drogą DK-3 i trasą główną;

- zakładanie siatki wysokości 75cm w km 48+400 - 48+700, km 54+100 - 54+250 oraz w km 53+350 - 53+550 (strony prawe);

- zakładanie siatki wysokości 75cm w km 48+200 - 48+450 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 55+144 - 55+296 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 54+836 - 54+868 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 54+813 - 55+085 (strona lewa);

- profilowanie uzupełnienia nasypu pod nawierzchnię pobocza w km 47+950-48+150 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 48+050 - 48+076, km 48+088 - 48+115 oraz w km 48+855 - 48+922 (pas rozdziału);

- wykonywanie wykopu pod ogrodzenie w km 49+500 - 50+700 (strona prawa);

- spinanie siatki ogrodzeniowej dolnej z siatką górną;

- prowadzenie nasadzeń krzewów i drzew w km 51+200 - 54+300;

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 56+600 - 57+810 (strona prawa) wraz z węzłem Lubin Południe łącznica C w km 0+400 - 0+447 - 1322 t;

- układanie kostki na DK-3 - wyspa w km 0+146 - 0+295;

- profilacja terenu płaskiego na węźle Lubin Południe między łącznicą B, DK-3, a trasą główną;

- montaż barier stalowych w km 55+580 - 55+766 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 56+756 - 56+864 (strona lewa);

- wykonanie w-wy ścieralnej SMA na WPL ŁA 0+120 - 0+587; WPL ŁA1 0+000 - 0+049; WPL ŁB 0+013 - 0+324 - 650 T

- wykonanie w-wy ścieralnej SMA na WLZ ŁA 0+020-0+374 oraz ŁB 0+020-0+322 - 481 T

- montaż barier stalowych w km 55+801 - 56+001 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 54+658 - 54+812 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 48+788 - 48+840 oraz 56+659 – 56+724 (pas rozdziału strona prawa i lewa);

- montaż barier stalowych w km 47+800 - 47+853, 48+083 - 48+136 (strona prawa)

- montaż barier stalowych w km 48+015 - 48+069, 48+085 - 48+286, 48+803 - 48+840, 56+862 - 56+882 (strona lewa)

- montaż barier stalowych w km WLP łącznica B 0+162 - 0+286

- montaż barier stalowych w km WLP łącznica A 0+233 - 0+421  (strona prawa)

- montaż barier stalowych w km 48+925 - 48+979, 56+887 - 57+019 (strona lewa)

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5, DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- mycie warstwy wiążącej pod SMA na węźle Lubin Południe - łącznica A w km 0+120 - 0+587, łącznica B w km 0+013 - 0+324 oraz łącznica A-1 w km 0+000 - 0+049;

- mycie warstwy wiążącej pod SMA w km 56+610 - 57+100 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną na DD-11L w km 0+500-0+700;

- mycie warstwy wiążącej pod SMA na węźle Lubin Południe łącznica C w km 0+130 - 0+400 oraz łącznica C1 w km 0+000 - 0+076;

- dowóz i humusowanie rowu oraz dolnej półki wykopu w km 50+400-50+600 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:

prace porządkowe;

16.04.2018 - 22.04.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- profilacja podłoża KŁSM pod kostkę na wyspie węzeł Lubin Południe  łącznica B w km 0+012 - 0+020;

- wykonanie poboczy na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+100 - 0+400 (strona prawa);

- wykonanie poboczy na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+155 - 0+324 (strona prawa);

- wykonanie rowu i przeciwskarpy w km 56+670  - 56+750 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej zjazd do zbiornika Z-19;

- wykonanie warstwy wiążącej na DD2L oraz DD3L w km 0+000-0+600 - 461 ton;

- profilowanie rowu opaskowego w km 50+220-50+420 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-7L i DD-5P;

- plantowanie terenów płaskich w km 54+750 (strona prawa);

- korowanie i misowanie krzewów oraz drzew w km 51+500 - 54+600;

- naciąganie siatki ogrodzeniowej w km 54+500 - 54+720 (strona prawa);

- naciąganie siatki ogrodzeniowej w km 52+700 - 53+100 (strona lewa);

- naciąganie siatki ogrodzeniowej w km 47+680 - 48+080 (strona lewa oraz wokół zbiornika);

- naciąganie siatki ogrodzeniowej w km 54+140 - 54+330 (strona lewa);

- rozkładanie barier stalowych w pasie rozdziału za obiektem WA5;

- humusowanie skarp nasypu i terenów płaskich na DD-1P oraz DD-4P;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-8L oraz zjazd do zbiornika Z-19;

- profilowanie rowu opaskowego w km 49+650-49+720 (strona prawa);

- humusowanie rowu drogowego w km 50+000-50+200 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni kruszywowej na DS.-2P;

- skropienie warstwy wiążącej w km 53+500-54+600 (strona prawa) oraz na węźle Lubin Zachód łącznica A oraz łącznica B;

- humusowanie rowu i przeciwskarpy w km 56+670  - 56+750 (strona prawa);

- wykonanie poboczy na trasie głównej w km 56+750 - 57+750 (strona prawa);

- humusowanie skarpy przy ekranach na trasie głównej w km 56+750 - 57+300 (strona prawa);

- wykonanie poboczy na trójkącie na węźle Lubin Południe między łącznicą A w km 0+155 - 0+290 (strona lewa), łącznicą B w km 0+215 - 0+300 (strona lewa) i trasą główną w km 56+890 - 57+020 (strona lewa);

- profilowanie podłoża pod nawierzchnię pobocza w km 54+560-54+900 (strona lewa);

- naciąganie siatki wysokości 240 cm w km 49+600 - 50+400 oraz w km 52+200 - 53+100 (strony prawe);

- naciąganie siatki wysokości 240 cm w km 54+000 - 54+400 (strona lewa);

- profilowanie i humusowanie rowu opaskowego w km 49+300-49+650 oraz w km 50+250-50+500 (strony prawe);

- plantowanie terenów płaskich w km 50+300-50+400 (strona prawa);

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 53+500-54+400 (strona prawa) - 968 ton;

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 54+550-55+150 (strona lewa);

- profilacja skarpy w km 56+755 - 56+800 (strona prawa);

- profilacja terenu płaskiego na węźle Lubin Południe między łącznicą B, DK-3, a trasą główną;

- korowanie, misowanie i palikowanie krzewów oraz drzew w km 50+500 - 54+300;

- montaż barier stalowych w km 56+795 - 56+903 (pas rozdziału);

- montaż barier stalowych w km 53+539 - 53+653 (pas rozdziału);

- naciąganie siatki wysokości 240 cm w km 49+600 - 50+400 oraz w km 52+200 - 53+100 (strony prawe);

- plantowanie terenów płaskich w km 50+580-50+680 (strona prawa);

- zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 54+560-55+150 (strona lewa);

- profilowanie uzupełnienia nasypu pod nawierzchnię pobocza w km 55+700-55+850 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 56+970 - 58+020 (strona lewa) wraz z łącznicą A w km 0+000 - 0+120 - 1155t;

- humusowanie przy podwalinach ekranów w km 57+300 - 57+600 (strona prawa)

- montaż barier stalowych w km 53+653 - 53+901 (pas rozdziału);

- naciąganie siatki ogrodzeniowej w km 54+500 - 54+720 (strona prawa);

- naciąganie siatki ogrodzeniowej w km 52+700 - 53+100 (strona lewa);

- korowanie, misowanie i palikowanie krzewów oraz drzew w km 50+500 - 54+300;

- prowadzenie nasadzeń drzew w km 51+200 - 54+300;

- humusowanie przy podwalinach ekranów akustycznych w km 56+920 - 57+780 (strona prawa);

- profilowanie i humusowanie rowu opaskowego w km 49+650-49+700 oraz w km 50+500-50+550 (strony prawe);

- plantowanie terenów płaskich w km 50+600-50+680 (strona prawa);

- montaż barier stalowych na dk3 oraz na łącznicy A węzła Lubin Południe - 352mb;

- wykonywanie rowów pod ogrodzenie w km 48+400 - 48+700 (strona prawa), km 53+350 - 53+550 (strona prawa), km 54+100 - 54+250 (strona prawa) oraz w km 48+200 - 48+450 (strona lewa);

- humusowanie dolnej półki wykopu w km 50+800-50+900 (strona prawa);

- profilowanie i humusowanie rowu opaskowego w km 51+850-51+900 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 53+900-53+950 (strona prawa);

- wykonanie warstwy SMA w km 56+610-56+970 (strona lewa) - 439 ton;

- montaż barier stalowych w km 53+901 - 53+997 pas rozdziału;

- montaż barier stalowych w km 56+769- 56+865 strona prawa;

- wykonywanie rowów pod ogrodzenie w km 48+400 - 48+700 (strona prawa), km 53+350 - 53+550 (strona prawa), km 54+100 - 54+250 (strona prawa) oraz w km 48+200 - 48+450 (strona lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA w km 54+500-54+700 (strona prawa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod warstwę SMA na trasie głównej w km 57+100 - 57+810 (strona lewa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod SMA w km 56+610 - 57+100 (strona lewa);

- dowóz materiału na humusowanie rowu drogowego w km 50+000-50+200 (strona prawa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA węzeł Lubin Zachód łącznica D;

- czyszczenie warstwy wiążącej pod SMA na trasie głównej w km 56+610 - 57+100 (strona lewa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA w km 55+600-56+000 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:

PG-3

- układanie schodów skarpowych;

PG-4

- układanie schodów skarpowych;

obiekty mostowe - prace porządkowe;

09.04.2018 - 15.04.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 48+850 - 49+040 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 48+950 - 49+390 (strona lewa);

- przygotowanie bram i furtek do montażu;

- nasadzenia krzewów w km 54+100 - 55+600;

- montaż barier stalowych w km 50+642 + 50+758 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 50+652 + 50+758 (strona prawa);

- wykonanie nasypu poboczy na ds.-1p w km 0+063+0+160 oraz na dd-12p w km 0+000-0+300;

- profilowanie rowu opaskowego w km 49+130-49+400 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 49+800-49+900 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 49+800-50+000 (strona prawa);

- humusowanie rowu w km 50+720-50+820 (strona prawa);

- wstępne profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-5P w km 0+300-0+598;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-10P w km 0+000-0+178 - 144 ton;

- wykonanie warstwy wiążącej na DK-3 w km 0+000 - 0+300 (strona prawa) - 545t;

- profilowanie pobocza na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+300 - 0+400 (strona prawa);

- profilowanie uzupełnienia pobocza materiałem GWN w km 56+750 - 57+000 (strona prawa);

- makroniwelacja wewnątrz łącznicy C na węźle Lubin Południe;

- profilacja skarpy na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+100 - 0+0+060 (strona lewa);

- wykonanie poszerzenia na DK-3 w km 0+000 - 0+200 (strona prawa);

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+000 - 0+120 (strona prawa) oraz na DK-3 w km 0+000 - 0+050 (strona lewa) i w km 0+000 - 0+300, km 0+442 - 0+508 km 0+539 - 0+564 (strona prawa);

- wykonanie podbudowy KŁSM pod ściek monolityczny na DK-3 w km 0+248 - 0+291 (strona lewa);

- wykonanie podbudowy KŁSM pod krawężnik monolityczny na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+012 - 0+020 (wyspa);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy KŁSM pod kostkę na DK-3 w km 0+146 - 0+295 (wyspa);

- wykonanie warstwy ścieralnej na DK-3 w km 0+000 - 0+315 oraz w km 0+480 - 0+564 (strona prawa) - 301t;

- montaż barier stalowych w km 57+552 - 57+840 (pas rozdziału);

- betonowanie fundamentów ogrodzeniowych w km 57+050 - 57+250 (strona lewa);

- uzupełnienie nasypu pobocza na DD-1P w km 0+150-0+350;

- wykonanie nawierzchni pobocza na DS.-1P w km 0+063-0+160 oraz na DD-12P w km 0+000-0+601;

- profilowanie podbudowy KŁSM na DD-3L w km 0+600-1+080 oraz na DD-7P w km 0+000-0+300;

- profilowanie rowu opaskowego w km 49+950-50+220 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 50+000-50+300 (strona prawa);

- humusowanie dolnej półki wykopu w km 50+600-50+650 (strona prawa);

- wykonanie warstwy SMA w km 53+500-54+530 (strona lewa) wraz z węzłem Lubin Zachód łącznica D w km 0+374-0+435 oraz łącznica C w km 0+322-0+375 -1087 ton;

- montaż tablic oznakowania pionowego - DW335 w km 0+099, km 0+339 oraz w km 0+516;

- montaż tablic oznakowania pionowego - DK3 w km 0+700, km 0+460 oraz w km 0+588;

- montaż słupków oznakowania pionowego - ciąg główny S3 - 20szt.;

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 57+050 - 57+250 (strona lewa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 57+250 - 57+100 oraz w km 57+300 - 57+450 (strony prawe);

- montaż barier stalowych w km 57+384 - 57+516 (pas rozdziału);

- montaż barier stalowych w km 57+155 - 57+239 (pas rozdziału);

- wykonanie ścieku monolitycznego na DK-3 w km 0+248 - 0+291 (strona lewa);

- wykonanie krawężnika monolitycznego na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+012 - 0+020 (wyspa);

- profilacja rowów węzeł Lubin Południe łącznica D w km 0+340 - 0+412 (strona lewa i prawa);

- poszerzenie pod tymczasową organizację ruchu na DK-3 w km 0+000 - 0+200 (strona prawa);

- humusowanie skarp na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+400 - 0+500 (strona prawa) oraz węzeł Lubin Południe łącznica B w km 0+160 - 0+260 (strona prawa);

- zagęszczanie nawierzchni pobocza na DD-12P w km 0+000-0+601 (strona prawa i lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 54+500-54+600 (strony prawe);

- zagęszczanie warstwy materaca na WA-3P w km 0+000-0+050;

- zagęszczanie podbudowy KŁSM na DD-9P oraz DS.-2P;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DK-3 w km 0+000 - 0+315 oraz w km 0+480 - 0+564 (strona lewa) - 326t;

- montaż barier stalowych w km 57+239 - 57+379 (pas rozdziału);

- prowadzenie nasadzeń krzewów w km 51+500 - 52+600;

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240cm w km 48+850 - 49+040 (strona prawa) oraz wokół zbiornika;

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240cm w km 48+950 - 49+390 (strona lewa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240cm w km 48+850 - 49+040 (strona prawa) oraz wokół zbiornika;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża - zjazd do zbiornika z-19;

- skropienie emulsją warstwy wiążącej w km 50+570-51+580 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-7L;

- profilacja rowów w km 56+850 - 56+800 (strona lewa);

- wykonanie poboczy na DK-3 w km 0+000 - 0+050 (strona lewa) i w km 0+000 - 0+300, km 0+442 - 0+508 oraz w km 0+539 - 0+564 (strony prawe);

- wykonanie poboczy na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+400 - 0+587 (strona prawa);

- naciąganie siatki wysokości 240cm w km 54+100 - 54+500 (strona prawa) oraz w km 54+000 - 56+500 (strona lewa);

- prowadzenie nasadzeń krzewów wraz z korowaniem i misowaniem w km 51+500 - 54+600;

- plantowanie terenów płaskich w km 56+750 - 56+850 (strona prawa);

- naciąganie siatki wysokości 240cm w km 55+000 - 55+600 (strona prawa);

- czyszczenie podbudowy KŁSM na DD-15L w km 0+000 - 1+511;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA w km 53+500-53+800 (strona lewa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA w km 54+000-54+500 (strona prawa);

- dowóz materiału na humusowanie rowu w km 50+720-50+820 (strona prawa);

- dowóz materiału na humusowanie dolnej półki wykopu w km 50+600-50+650 (strona prawa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA w km 50+570-51+580 (strona prawa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA w km 53+500-54+000 (strona prawa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA na węźle Lubin Zachód łącznica B w km 0+020-0+375 oraz łącznica A w km 0+370-0+435;

- zmiana organizacji ruchu na DK-3;

- prace wykończeniowe przy montażu oznakowania pionowego na drodze DW335 i DK3;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-3

- wykonywanie spocznika przy schodach technicznych;

WA-5

- umacnianie stożków płytami ażurowymi;

- układanie obrzeży i kostki betonowej;

- pielęgnacja fundamentu pod bariery energochłonne;

- umacnianie powierzchni płaskich kostką betonową;

- czyszczenie warstwy wiążącej jezdnia lewa;

- prace porządkowe;

PG-4

- układanie schodów skarpowych;

- umacnianie płytami ażurowymi;

02.04.2018 - 08.04.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- humusowanie skarpy nasypu w km 48+750-48+840 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 50+000-50+620 (strona prawa);

- profilowanie rowu opaskowego w km 49+450-49+650 oraz w km 51+950-52+000 (strony prawe);

- wzmocnienie podłoża DD-9P oraz DS.-2P;

- zmiana organizacji ruchu na DK-3;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 56+752 - 56+820 (strona lewa  i prawa) - 480t;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 56+752 - 56+820 (strona lewa i prawa) - 421t

- rozbiórka warstwy bitumicznej oraz podbudowy KŁSM na DK-3 w km 0+000 - 0+300 oraz w km 0+480 - 0+564 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 56+750 - 56+900 (strona lewa) oraz w km 56+800 - 57+000 (strona prawa);

- profilacja rowu na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+250 - 0+320 (strona prawa);

- montaż barier energochłonnych - roboty wykończeniowe w pasie rozdziału w km 49+960 - 50+176

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 51+300 - 51+500;

- montaż bramownic oznakowania pionowego - węzeł Lubin Południe;

- skropienie warstwy wiążącej na DD-1P w km 0+000-0+347;

- humusowanie skarpy wykopu w km 49+975-50+050 (strona prawa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na DD-5P w km 0+000-0+598;

- wykonanie warstwy wiążącej na DS.-4P - 63 ton;

- profilowanie podbudowy z KŁSM na DD-11L w km 0+000-0+380;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-12P - 265 ton;

- rozbiórka warstwy bitumicznej oraz podbudowy KŁSM na DK-3 w km 0+000 - 0+300 (strona prawa);

- profilacja rowu na trasie głównej w km 56+820 - 56+850 (strona lewa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na DK-3 w km 0+000 - 0+300 oraz w km 0+480 - 0+564 (strona prawa);

– montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 47+680-48+080 (strona lewa) oraz wokół zbiornika;

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 54+140-54+330 (strona lewa);

- wykonywanie nasadzeń drzew w km 57+300 - 58+450;

- montaż konstrukcji wysięgnikowej w km 54+640;

- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału w km 50+176 - 50+500;

- humusowanie skarpy i terenu płaskiego na WA-1P;

- profilowanie rowu opaskowego w km 51+700-51+900 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 50+550-50+700 (strona prawa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na DD-7P w km 0+000-0+447;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DS.-4L - 30ton oraz na DD-10P w km 0+280-0+584 -130ton;

- wykonanie warstwy podbudowy KŁSM na DK-3 w km 0+480 - 0+564 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DK-3 w km 0+480 - 564 (strona prawa) - 105t;

- profilacja i zagęszczenie podłoża pod krawężnik wyspy na DK-3 w km 0+146 - 0+295 (strona prawa)

- wykonanie nasadzeń drzew w km 50+800 - 54+000;

- montaż tablic oznakowania pionowego w km: 54+640, km 57+984, km 52+927 oraz na węźle Lubin Zachód w km 0+126 i 0+128;

- montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału w km 50+843 - 51+103

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240 cm w km 54+500-54+720 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240 cm w km 52+700-53+100 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej na DS.-1P w km 0+063-0+160 i zjazd w km 0+108 (strona prawa) - 85ton;

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+050-50+150 (strona prawa);

- wykonanie warstwy mrozochronnej na DD-9P i DS.-2P;

- wstępne profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-9P oraz DS.-2P;

- wykonanie krawężnika monolitycznego na DK-3 w km 0+146 - 0+295 (wyspa strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS na łącznicach węzła Lubin Południe łącznica C1 w km 0+070 - 0+076 oraz łącznica D w km 0+390 - 0+412 - 61,9 t;

- profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DK-3 w km 0+000 - 0+300 (strona prawa);

- likwidacja wahadła na DK-3 w km 0+480 - 0+564;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS na łącznicach węzeł Lubin Południe łącznica C1 w km 0+070 - 0+076 i łącznica D w km 0+390 - 0+412 - 71,45 t;

- wykonywanie zabiegu misowania drzew i krzewów w km 56+100 - 58+500;

- montaż barier stalowych w km 50+787 - 50+843 (pas rozdziału);

- montaż barier stalowych w km 50+500 - 50+630 (pas rozdziału);

- prace przygotowawcze do montażu konstrukcji wsporczych bezpiecznych;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD-1P w km 0+000-0+347 - 130 ton;

- wstępne profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-5P w km 0+000-0+300;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM na DK-3 w km 0+000 - 0+300 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 50+630 - 50+787;

- dowóz materiału na humusowanie skarpy nasypu w km 48+750-48+840 (strona lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 i DO-1P;

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy SMA w km 53+800-54+530 (strona lewa);

- czyszczenie warstwy wiążącej pod układanie warstwy ścieralnej na DD-10P w km 0+000-0+178;

- dowóz materiału na humusowanie skarpy wykopu w km 49+975-50+050 (strona prawa);

- dowóz materiału na humusowanie skarpy i terenu płaskiego - WA-1P;

- dowóz materiału na humusowanie skarpy wykopu w km 50+050-50+150 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:

WA-5

- prace kosmetyczne na powierzchni podpór;

- umacnianie stożków płytami ażurowymi;

- układanie krawężników zanikających podpora B strona prawa i lewa;

- wykonanie wykopu pod fundament barier energochłonnych;

- układanie obrzeży i wykonywanie podłoża pod umocnienie powierzchni płaskich kostką betonową podpora B;

- betonowanie fundamentu pod bariery energochłonne;

- (DK3) pielęgnacja fundamentu pod bariery energochłonne;

PG-4

- betonowanie spoczników przy schodach technicznych;

- układanie schodów skarpowych;

26.03.2018 - 01.04.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie warstwy podbudowy WMS na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+013 - 0+050 i łącznica A w km 0+045 - 0+049 - 85 t;

- profilacja rowu na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+270 - 0+390 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 56+900 - 57+280 (strona prawa i lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 47+730 (strona prawa);

- dowóz materiału i humusowanie skarpy i rowu w km 47+678-47+850 (strona prawa);

- profilowanie rowu opaskowego w km 49+620-49+650(strona prawa), km 52+000-52+040 (strona prawa i lewa) oraz w km 52+160-52+190 (strona lewa);

- wykonanie warstwy nasypu na DD-11P w km 0+250-0+500;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS na DK-3 w km 0+200 - 0+300 (jezdnia lewa) - 181 t;

- humusowanie rowu na DW335 w km 0+700-0+792 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 49+150 - 49+326 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 55+828 - 55+924 (pas rozdziału);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240cm w km 48+000 - 49+200 (strona lewa);

- montaż bramownic w km 56+280 i w km 54+090;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+013 - 0+050 oraz łącznica A w km 0+045 - 0+049 - 149 t;

- profilowanie rowu drogowego w km 47+800-47+860 (strona lewa);

- profilowanie rowu drogowego na DW335 w km 0+510-0+610 (strona prawa);

- profilowanie rowu opaskowego w km 51+900-52+000 (strona prawa i lewa);

- humusowanie rowu na DW335 w km 0+700-0+740 (strona prawa);

- montaż bramownic w km 53+500;

- montaż bramownic płaskich w km 48+150, 54+451, 55+707 oraz w km 56+280;

- montaż tablicy w km 57+323;

- montaż barier stalowych w km 55+692 - 55+774 (pas rozdziału);

- montaż barier stalowych w km 55+793 - 55+825 (pas rozdziału);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS na DK-3 w km 0+100 - 0+200 (jezdnia lewa) - 375 t;

- betonowanie fundamentów pod ogrodzenia w km 48+100 - 48+600 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów pod ogrodzenia w km 51+300 - 51+500;

- wykonanie podbudowy pod poszerzenie DK-3 (strona lewa);

- uzupełnienie pobocza materiałem GWN na DK-3 w km 0+050 - 0+198, km 0+245 - 0+293 oraz w km 0+299 - 0+318 (strona lewa);

- profilacja rowu na węźle Lubin Południe łącznica B w km 0+080 - 0+250 (strona prawa);

- skropienie podbudowy KŁSM w km 56+752 - 56+820 (strona lewa i prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 49+800 oraz na DW335 w km 0+750 (strony prawe);

- humusowanie terenów płaskich w km 47+678-48+050 (strona prawa);

- humusowanie skarpy nasypu i rowu w km 48+855-48+900 (strona prawa);

- wykonanie warstwy nasypu na DD-5P w km 0+000-0+500;

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-10P w km 0+280-0+584 - 259 ton;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na DD-11L w km 0+000-0+500;

- wykonanie wstępnej podbudowy KŁSM na DD-11L w km 0+000-0+500;

- montaż tablic oznakowania pionowego w km 57+323, km 48+150 oraz w km 54+451;

- montaż kratownic płaskich w km 55+640, km 54+674 oraz na łącznicach A i B węzła Lubin Zachód w km 0+128;

- montaż barier stalowych w km 49+744 - 49+960 (pas rozdziału);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 48+100 - 48+600 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 51+300 - 51+500;

- montaż tablic oznakowania pionowego w km 53+500, km 54+090 oraz w km 56+280;

- montaż kratownic płaskich - łącznica C i D węzeł Lubin Zachód;

- wykonie poszerzenia na DK-3 (strona lewa);

- wykonanie pobocza na DK-3 w km 0+050 - 0+198 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DD-1P w km 0+000-0+347 299 ton;

- dowóz i humusowanie skarpy nasypu w km 48+740-48+830 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DS.-1P w km 0+063-0+160 oraz zjazd w km 0+108 (strona prawa) 145 ton;

- plantowanie terenów płaskich w km 49+850 (strona prawa);

- humusowanie rowu w km 50+600-50+675 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 49+960 - 50+176 (pas rozdziału);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 51+300 - 51+500;

- dostawa kratownic płaskich oraz tablic;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz D0-1P;

- przygotowania do przełożenia ruchu na DK-3;

Prace na obiektach mostowych:

PG-3

- umacnianie powierzchni kostką betonową;

WA-5

- profilowanie stożków nasypowych podpora B;

- układanie schodów skarpowych podpora B;

- demontaż deskowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory B;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych podpora B;

- prace kosmetyczne na powierzchni podpór;

- umacnianie stożków płytami ażurowymi;

- układanie obrzeży przy schodach skarpowych podpora B;

- układanie krawężników zanikających podpora B;

PG-4

- układanie schodów skarpowych;

19.03.2018 - 25.03.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- rozbiórka warstw podbudowy z kruszywa oraz stabilizacji na dk-3 w km 0+030 - 0+300 oraz w km 0+480 - 0+564 (strona lewa);

- humusowanie terenów płaskich w km 47+940 (strona prawa) i w km 48+020 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 48+780 (strona lewa) i w km 54+920 (strona prawa i lewa);

- profilowanie rowu w km 50+275-50+375 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 54+056 - 54+120 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 50+050 - 51+250 (strona lewa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 53+100 - 53+400 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 56+450 - 56+650 (strona lewa);

- wzmocnienie warstwy podłoża na DK-3 w km 0+000 - 0+300 oraz w km 0+480 - 0+564 (strona lewa);

- profilacja skarpy, przeciwskarpy i rowu na łącznicy a w km 0+200 - 0+250 (strona prawa);

- humusowanie terenów płaskich w km 48+000 (strona prawa) oraz w km 47+950 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 48+820 (strona lewa);

- profilowanie rowu w km 49+150-49+175 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 56+143 - 56+235 (pas rozdziału);

- montaż barier stalowych w km 54+490 - 54+534 (pas rozdziału);

- plantowanie terenów płaskich w km 47+950 (strona prawa);

- profilowanie rowu w km 50+000-50+150 (strona prawa);

- profilowanie rowu opaskowego w km 52+130-52+190 (strona lewa);

- skropienie emulsją podbudowy KŁSM na DS.-5P w km 0+000-0+306;

- wykonanie warstwy wiążącej na DS.-5P w km 0+000-0+306;

- wykonanie krawężnika monolitycznego na DK-3 w km 0+146 - 0+295 (strona lewa);

- likwidacja przejazdu wahadłowego na DK3;

- wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego na DK-3 w km 0+480 - 0+564 (strona lewa);

- profilowanie podbudowy KŁSM na węźle Lubin Południe łącznica A oraz łącznica B przy połączeniu z DK-3;

- profilacja rowu na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+200 - 0+270 (strona prawa);

- humusowanie skarp na węźle Lubin Południe łącznica A w km 0+100 - 0+200 (strona prawa);

- montaż bramownic w km 57+323 oraz w km 57+984;

- montaż barier stalowych w km 0+486 - 0+550 (droga DK3 strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 0+550 - 0+565 (droga DW335 strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 0+078 - 0+098 (droga DW335 strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 0+007 - 0+043 (węzeł Lubin Zachód łącznica C i D strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 0+010 - 0+026 (węzeł Lubin Zachód łącznica C i D strona prawa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 48+000 - 49+200 (strona lewa);

- wykonywanie wykopu pod ogrodzenie w km 47+678 - 48+600 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 47+800 (strona prawa i lewa);

- humusowanie rowu na DW335 w km 0+270-0+350 (strona prawa) oraz w km 0+700-0+792 (strona prawa);

- profilowanie podbudowy KŁSM na DD-10P w km 0+280-0+584;

- montaż barier stalowych w km 0+000 - 0+064 (węzeł Lubin Zachód łącznica A i B strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 0+000 - 0+152 (węzeł Lubin Zachód łącznica A i B strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 48+000 - 49+200 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

P2/DD10

- profilowanie skarp w obrębie przepustu;

WA-5

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory B;

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory B etap I;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych;

- wykonanie odwodnienia na dojazdach do obiektu podpora B;

PG-4

- umacnianie stożków płytami ażurowymi;

obiekty mostowe - prace porządkowe;

12.03.2018 - 18.03.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonywanie uzupełnienia pasa rozdziału materiałem GWN w km 56+750 - 56+820;

- profilacja skarpy, przeciwskarpy i rowu na łącznicy A w km 0+000 - 0+320 (strona prawa) oraz w km 0+400 - 0+587 (strona prawa) i DK-3 w km 0+000 - 0+200 (strona lewa);

- wykonywanie podbudowy poszerzenia DK-3;

- plantowanie terenów płaskich w km 56+600 - 56+800 (strona prawa);

- dogęszczanie GWN w km 56+750 - 56+800 (strona lewa i prawa);

- humusowanie rowu w km 51+100-51+500 (strona lewa);

- profilowanie rowu opaskowego w km 52+050-52+100 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 52+200 (strona prawa) oraz w km 53+950 i w km 53+960 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM na DD-12P w km 0+000-0+300;

- betonowanie fundamentów słupów ogrodzeniowych w km 55+600-56+000 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów słupów ogrodzeniowych w km 54+100-54+500 (strona prawa);

- wykonywanie wykopu pod ogrodzenia w km 54+000-54+400 (strona lewa);

- wykonywanie wykopu pod ogrodzenia w km 54+900-55+100 (strona lewa);

- wykonywanie wykopu pod ogrodzenia w km 55+400-55+500 (strona lewa);

- montaż barier stalowych - łącznica B węzeł Lubin Zachód - 388mb;

- warstwa mrozoochronna stabilizowana cementem na serwisówkach wraz ze zjazdami na DD-13P w km 0+000 - 0+070, DD 14P w km 0+000 - 0+660,44, DD-15L w km 0+600 - 1+511,12 oraz przykrycie ich kruszywem;

- makroniwelacja humusem trójkąta miedzy łącznicami A, B oraz trasą główną;

- humusowanie pasa rozdziału między łącznicami A w km 0+317 - 0+419 oraz B w km 0+106 - 0+193 (strona lewa);

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN w km 56+750 - 56+800 (strona lewa i prawa);

- profilowanie podłoża na DD-P oraz DS.-2P;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na DS.-4P;

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM na DD-10P w km 0+300-0+540 oraz na DD-12P;

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 55+600 - 56+000 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 54+100 - 54+500 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów pod ogrodzenie w km 54+000-54+400 (strona lewa);

- betonowanie fundamentów pod ogrodzenie w km 54+900-55+100 (strona lewa);

- betonowanie fundamentów pod ogrodzenie w km 55+400-55+500 (strona lewa);

- montaż konstrukcji wsporczych - słupki kratowe - DW335 w km 0+339 - 0+516;

- humusowanie terenów płaskich w km 48+425 oraz w km 54+900 (strony prawe);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+050-50+150 (strona prawa);

- uzupełnienie i zageszczanie nasypu pobocza w km 50+200-50+400 (strona prawa);

- profilowanie rowu w km 50+375-50+550 (strona prawa);

- profilowanie warstwy mrozoochronnej na DD-7P;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy materaca na WA-3P;

- profilowanie skarpy nasypu w km 53+475-53+525 (strona lewa);

- montaż barier stalowych - węzeł Lubin Zachód łącznica C w km 0+271 - 0+323 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 53+693 - 53+821 oraz w km 53+835 - 54+011 (strony lewe);

- montaż barier stalowych - węzeł Lubin Zachód łącznica D w km 0+250 - 0+374 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 57+300 - 57+450 (strona prawa);

- warstwa technologiczna z mieszanki niezwiązanej w km 56+750 - 56+800 (strona lewa i prawa);

- wykonanie wykopu fundamentowego pod ogrodzenie w km 52+200 - 53+100 (strona prawa);

- wykonanie wykopu fundamentowego pod ogrodzenie w km 49+600 - 50+400 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 54+000 - 54+400 (strona lewa):

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 54+900 - 55+100 (strona lewa):

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 55+400 - 55+500 (strona lewa):

- wykonanie warstwy wiążącej - zjazd DW335 w km 0+082 (strona prawa) - 29 ton;

- wykonanie warstwy ścieralnej - zjazd DW335 w km 0+082 (strona prawa) - 15 ton;

- humusowanie terenów płaskich w km 54+850 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy na WA-4P - 75 ton;

- wykonanie warstwy wiążącej na WA-4P - 60 ton;

- wykonywanie warstwy podbudowy KŁSM w km 56+750 - 56+800 (strona lewa i prawa);

- wykonanie poszerzenia DK-3;

- montaż konstrukcji wsporczych - słupki kratowe w km 0+339 i w km 0+516 w ciągu drogi DW335;

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240cm w km 55+600 - 56+000 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240cm w km 54+100 - 54+500 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 54+000 - 54+400 (strona lewa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 54+900 - 55+100 (strona lewa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 55+400 - 55+500 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 53+236 - 53+420 (strona lewa);

- montaż barier stalowych w km 48+888 - 49+148 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 47+950 (strona lewa);

- humusowanie rowu w km 50+700-50+800 (strona prawa);

- profilowanie podłoża oraz dowóz warstwy mrozoochronnej - zjazdy DD-10P ;

- rozbiórka warstwy ścieralnej na DD-10P w km 0+000-0+178;

- profilacja skarpy, przeciwskarpy i rowu w km 57+000 - 57+150 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 57+150 - 57+280 (strona prawa);

- rozbiórka warstw bitumicznych na DK-3 w km 0+000 - 0+300 (strona lewa);

- humusowanie pasa wyspy dzielącej między łącznicami C i D na węźle Lubin Południe;

- montaż barier ochronnych stalowych w km 54+056 - 54+104;

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 49+600 - 50+400 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 52+200 - 51+100 (strona prawa);

- wykonanie wykopu pod ogrodzenie w km 49+600 - 50+600 (strona lewa);

- rozbiórka warstw bitumicznych na DK-3 w km 0+480 - 0+564 (strona lewa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 49+600 - 50+400 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 52+200 - 53+100 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 240cm w km 54+000 - 54+400 (strona lewa);

- dowóz materiału na humusowanie rowu w km 51+000-51+500 (strona lewa);

- dowóz materiału na humusowanie rowu w km 50+700-50+800 (strona prawa);

- rozbiórka najazdów na nasyp w rejonie obiektu WA-5;

- zmiana organizacji ruchu na DK-3;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

Prace na obiektach mostowych:

WD-3

- układanie korytek ściekowych pod obiektem;

PZ-3

- wykonanie umocnienia skarp matą polimerową;

P2/DD-10

- profilacja skarp w obrębie przepustu;

WA-5

- zasypka za podporą B oraz budowa murów oporowych;

- beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe podpora B;

- ustawienie krawężników kamiennych na długości skrzydeł podpory B;

PG-4

- umacnianie skarp płytami ażurowymi;

05.03.2018 - 11.03.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- plantowanie terenów płaskich w km 58+100 - 58+300 (strona lewa);

- humusowanie skarp w km 57+150 - 54+260 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 52+600-53+100 (strona prawa i lewa);

- makroniwelacja terenu w km 54+650 (strona lewa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 56+000 - 56+500 (strona prawa), km 57+800 - 58+000 (strona prawa) oraz w km 58+600 - 59+000 (strona prawa);

- montaż oznakowania pionowego w km 56+494, 56+110, 55+910, 55+500, 54+525, 53+330, 53+230, 53+130, 48+515 (strony prawe) w km 56+100, 55+330, 54+325, 54+440, 54+340, 54+240, 49+150, 48+275, 47+950, 47+850, 47+750 (strony lewe) oraz w km 47+800 (strona lewa i prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód łącznica D w km 0+025-0+100 (strona prawa);

- profilowanie podłoża na DS.-4L;

- wykonywanie GWN w km 56+750 - 56+800 (strona lewa i prawa);

- wykonywanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-15L w km 0+000 - 0+600;

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 57+800-58+000 (strona prawa);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 58+600-59+000 (strona prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+000-50+100 (strona prawa);

- profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-12P w km 0+000-0+350;

- plantowanie terenów płaskich w km 57+280 - 57+500 (strona lewa);

- humusowanie skarp i rowów w km 57+250 - 57+400 (strona prawa);

- makroniwelacja trójkąta miedzy łącznicami A, B oraz trasą głowną;

- montaż barier stalowych w km 49+068 - 49+168 (pas rozdziału);

- montaż siatki ogrodzeniowej o wysokości 240cm oraz uzupełnienie siatką o wysokości 75cm w km 56+000 - 56+500 (strona prawa), km 57+800 - 58+000 (strona prawa) oraz w km 58+600 - 59+000 (strona prawa);

- wykonanie rowów pod słupy ogrodzeniowe w km 54+800 -56+00 (strona prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 50+770 - 51+600 (strona lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza - węzeł Lubin Zachód łacznica AB w km 0+020-0+120 (strona prawa i lewa);

- profilacja terenu w km 55+800-55+950 (strona prawa);

- wykonywanie uzupełnienia pobocza materiałem GWN w km 56+750 - 56+800 (strona lewa);

- profilacja skarpy, przeciwskarpy i rowu na łącznicy A w km 0+000 - 0+150 (strona prawa) oraz w km 0+400 - 0+500 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu w km 52+800-53+000 (strona lewa);

- profilowanie podłoża - zjazd DW335 w km 0+082 (strona lewa);

- profilowanie podbudowy KŁSM na DS.-4L oraz WA-4P;

- betonowanie fundamentów słupów ogrodzeniowych w km 55+000 - 55+600 (strona prawa);

- wykonanie wykopu pod ogrodzenie w km 54+100 - 54+500 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 48+924 - 49+068 (pas rozdziału);

- montaż siatki ogrodzeniowej wysokości 75cm w km 55+000 - 55+600 (strona prawa);

- wykonanie wykopu pod ogrodzenie w km 54+000 - 56+500 (strona lewa);

- montaż siatki ogrodzeniowej o wysokości 240cm w km 55+000 - 55+600 (strona prawa);

- prace porządkowe - baza Chróstnik;

- wywóz humusu - DW335 w km 0+250 (strona lewa);

- wywóz humusu z km 53+650 (strona lewa);

- wywóz humusu z km 52+900 oraz DW335 w km 0+280 i 0+580 (strony lewe);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- rozwożenie humusu z hałd na odcinek;

- załadunek humusu w km 57+000 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM na DD-12P w km 0+000-0+350;

- bieżące utrzymanie tymczasowych objazdów;

- hałdowanie kruszywa na węzeł Lubin Południe;

- czyszczenie drogi krajowej nr 3;

- hałdowanie materiału z wykopu w km 56+950;

- robiórka najazdów na nasyp w rejonie obiektu WA-5;

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM na DS.-4L oraz WA-4P;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-3

- wykonanie izolacji cienkiej na ścianach wewnątrz obiektu;

WA-5

- przygotowywanie płyty i ścianki zaplecznej pod izolację;

- wykonanie izolacji płyty przejściowej podpory B NL;

- wykonywanie izolacji cienkiej na płytach przejściowych podpora B;

- wykonywanie izolacji grubej na ściance zaplecznej;

- zasypka płyty przejściowej podpora b;

- budowa murów oporowych;

PG-4

- profilacja skarp oraz umocnienie płytami ażurowymi;

obiekty mostowe - prace porządkowe;

26.02.2018 - 04.03.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- plantowanie terenów płaskich w km 52+600, km 53+950, km 52+650, km 53+910, km 53+980 oraz na DW335 w km 0+200 (strony prawe);

- wykonanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód łącznica C w km 0+260-0+370 (strona lewa);

- humusowanie rowu w km 50+800-50+900 (strona lewa);

- profilowanie nawierzchni pobocza w km 50+770-50+850 (strona lewa);

- wykonanie wykopu pod słupki ogrodzeniowe w km 56+100 - 56+500 (strona prawa);

- montaż siatki o wysokości 75cm w km 58+951 - 58+200 (strona lewa);

- montaż siatki o wysokości 75cm w km 58+700 - 58+100 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu na DW335 w km 0+190 i w km 0+230 oraz w km 52+900 (strony prawe);

- plantowanie terenów płaskich w km 54+100 - 54+500 (strona prawa), km 56+750 - 57+000 (strona lewa), km 58+000 - 58+100 (strona lewa) oraz w km 57+200 - 57+500 (strona prawa);

- montaż siatki wysokości 240cm w km 58+200 - 58+951 (strona lewa):

- plantowanie terenów płaskich w km 53+000 (strona prawa i lewa) oraz na dw335 w km 0+200 oraz w km 0+250 (strona lewa);

- makroniwelacja terenu w km 54+700 (strona lewa);

- montaż siatek o ogrodzeniowych o wysokości 240cm w km 58+700-58+100 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu w km 53+000 oraz w km 54+750 (strona lewa);

- naciąganie siatki ogrodzeniowej w km 58+700 - 58+100 (strona prawa) - 500mb;

- dowóz materiału na humusowanie rowu w km 50+800-50+900 (strona lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- rozwożenie humusu z hałd na odcinek;

- załadunek humusu w km 57+600 (strona prawa) oraz w km 57+000 (strona lewa);

- dowóz kruszywa na nawierzchnię pobocza w km 50+770-50+850 (strona lewa);

- wywóz humusu z km 53+200-53+400 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-3

- prace porządkowe;

WA-5

- prace porządkowe;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpora B;

- demontaż szalunku płyt przejściowych podpora B;

PG-4

- prace porządkowe;

19.02.2018 - 25.02.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM na DS.-1P i na DD-8L;

- uzupełnianie nasypu pobocza na DD-4P w km 0+000-0+200 (strona prawa i lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza na DD-6L w km 0+100-0+400 oraz w km 53+400-53+500 (strony lewe);

- profilowanie rowu opaskowego w km 51+800-52+000 (strona lewa);

- profilacja skarp nasypu w km 57+000 - 57+280 (strona lewa);

- wykonywanie warstw nasypu w km 56+750 - 56+800;

- humusowanie skarp w km 54+850 - 55+100 (strona lewa i prawa);

- wykonanie poszerzenia na DK3 w km 0+000 - 0+300 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 55+300 - 55+600 (strona lewa) oraz w km 57+400 - 58+000 (strona lewa i prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+000-50+150 (strona prawa);

- profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-3L w km 0+700-0+800;

- profilowanie rowu na DW335 w km 0+710-0+800 (strona lewa);

- humusowanie dolnej półki skarpy wykopu w km 50+800-50+950 (strona prawa i lewa);

- montaż barier stalowych w km 48+300 - 48+516 (pas rozdziału);

- wykonanie dołów pod słupy ogrodzeniowe w km 57+700-58+200- 400 mb;

- wykonanie dołów pod słupy ogrodzeniowe w km 58+200-58+951 - 650mb;

- wykonanie warstwy GWN w km 56+750 - 56+800 (strona lewa);

- wzmocnienie podłoża na DD14P w km 0+500 - 0+660;

- montaż barier stalowych w km 48+516 - 48+624 (pas rozdziału);

- montaż barier stalowych w km 47+939 - 48+047 (pas rozdziału);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na DD-3L w km 0+825-1+100 oraz na DG1 w km 0+000-0+177;

- wykonanie nawierzchni pobocza na DD-4P oraz w km 53+500-53+620 (strona lewa);

- wykonanie dołów pod słupy ogrodzeniowe w km 57+700 - 58+200;

- wykonanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-3L w km 0+825-1+000 oraz na DG1 w km 0+000-0+177;

- wykonanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód łącznica D w km 0+400-0+435 (strona prawa);

- profilowanie rowu na DW335 w km 0+280-0+330 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich na DW335 w km 0+760 (strona lewa);

- załadunek humusu w km 57+600 (strona prawa);

- wykonanie nasypu na DD14P w km 0+000 - 0+200;

- wzmocnienie poszerzenia na DK3 w km 0+000 - 0+300 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 54+100 - 54+500(strona prawa);

- montaż barier ochronnych stalowych w km 47+799 - 47+939 (pas rozdziału);

- montaż barier ochronnych stalowych w km 0+000 - 0+040 oraz w km 0+111 - 0+147 (droga DP1219D strona lewa);

- profilowanie rowu w km 50+550-50+600 (strona prawa);

- profilowanie humusu w km 50+550-50+600 pas rozdziału;

- wykonanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód łącznica C w km 0+220-0+300 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich na dw335 w km 0+130 (strona prawa);

- humusowanie rowu na DW335 w km 0+510-0+560 (strona lewa);

- montaż barier ochronnych stalowych w km 47+699 - 47+799 (pas rozdziału);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 58+951 - 58+200 (strona lewa);

- betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe w km 58+700 - 58+100 (strona prawa);

- wykonanie dołów pod słupy ogrodzeniowe - węzeł Lubin Południe;

- profilacja terenu w km 55+800 - 55+950 (jezdnia prawa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5, DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- porządkowanie pasa drogowego na DD-8L oraz w km 50+200 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę nawierzchni kruszywowej na DG1;

- hałdowanie materiału z wykopu w km 56+900;

- czyszczenie drogi DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- dowóz materiału na nawierzchnię kruszywową na DD3L w km 0+260-0+360;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-3

- prace porządkowe;

WA-5

- prace porządkowe;

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpora B;

- zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych podpora B;

- budowa murów oporowych;

- betonowanie płyt przejściowych podpora B;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpora B;

PG-4

- prace porządkowe;

12.02.2018 -18.02.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonywanie warstw nasypu w km 56+750 - 56+800;

- humusowanie skarp w km 54+850 - 55+100 (strona lewa i prawa);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej na DD15L w km 0+000 - 0+600;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej na DD-2L oraz na DP1219D w km 0+000-0+041 ścieżka pieszo-rowerowa;

- profilowanie rowu w km 50+900-50+950 (strona prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+650-50+700 (strona prawa) oraz w km 50+850-50+900 (strona lewa);

- makroniwelacja terenu w km 52+700-52+850 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 48+700 oraz w km 53+950 (strony prawe);

- wzmocnienie podłoża na DS.-1P;

- profilacja skarp nasypu w km 57+000 - 57+280 (strona lewa);

- profilowanie warstwy mrozoochronnej na DD-3L w km 0+000-0+500;

- profilowanie podłoża na DS.-1P w km 0+000-0+070;

- profilowanie rowu w km 50+700-50+725 (strona prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 52+640-53+100 (strona lewa);

- wstępne profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-3L w km 0+000-0+300;

- profilowanie humusu w km 50+900-51+100 pas rozdziału;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM na DP1219D w km 0+000-0+041 ścieżka pieszo-rowerowa;

- humusowanie rowu na DD-6L w km 0+400-0+520 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 55+300 - 55+600 (strona lewa), km 57+000 - 57+300 (strona lewa) oraz w km 57+400 - 58+000 (strona lewa);

- wstępne profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-2L;

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+550-50+650;

- humusowanie rowu na DD-6L w km 0+100-0+300 (strona lewa);

- makroniwelacja terenów płaskich w km 53+400 (strona lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza na WA-1P w km 0+000-0+050 (strona prawa i lewa) oraz na DD-6L w km 0+400-0+520 i w km 53+200-53+400 (strona lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz D0-1P;

- odwadnianie terenu budowy;

- dowóz materiału warstwy podbudowy KŁSM na DD-3L w km 0+000-0+300;

- dowóz materiału na humusowanie skarpy wykopu w km 50+750-50+900 (strona lewa);

- dowóz materiału na profilowanie warstwy podbudowy KŁSM na DD-2L;

Prace na obiektach mostowych:

WA-5

- zasypka za podporą B;

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpora B;

obiekty mostowe - prace porządkowe;

05.02.2018 - 11.02.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- plantowanie terenów płaskich w km 48+000 (strona lewa) oraz w km 53+950 (strona prawa);

- wykonanie obrzeży betonowych na DP1219D w km 0+000-0+041 ścieżka pieszo-rowerowa;

- profilowanie rowu na DD-6L w km 0+400-0+520 (strona lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 53+950-54+010 (strona prawa);

- wykonywanie warstw nasypu w km 56+750 - 56+800 oraz na DD-11L w km 0+150 - 0+350;

- profilacja terenów płaskich w km 54+000 - 54+800 (strona prawa);

- odhumusowanie na DD-14P w km 0+000 - 0+040;

- profilowanie podłoża na DD-2L w km 0+000-0+118;

- humusowanie skarpy nasypu w km 47+860-48+050 (strona prawa);

- profilowanie rowu w km 47+800-47+850 (strona lewa);

- profilowanie humusu pas rozdziału w km 53+900-54+020;

- profilacja terenów płaskich w km 55+000 - 54+600 (strona lewa i prawa);

- profilacja skarp nasypu w km 56+750 - 56+800 (strona lewa i prawa);

- wykonanie, profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej na DD15L w km 0+000 - 0+600;

- humusowanie wyspy dzielącej - węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+026-0+200;

- montaż słupków oznakowania pionowego w km 52+082 i w km 55+280 (strony lewe) oraz w km 55+451, km 58+280 i w km 48+565  (strony prawe);

- wykonanie nawierzchni kruszywowej na DD-1P w km 0+350-0+487;

- profilowanie rowu na węźle Lubin Zachód łącznica C w km 0+050-120 (strona lewa);

- humusowanie skarp w km 54+850 - 55+100 (strona lewa);

- wykonanie poboczy na WA-5P w km 0+000 - 0+107 (strona lewa i prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 57+000 - 57+300 (strona lewa);

- betonowanie fundamentów konstrukcji wsporczej w km 48+150, 49+800, 50+430, 50+640, 53+082, 55+707 oraz w km 56+280;

- profilowanie rowu i dolnej półki wykopu w km 50+725-50-925 (strona prawa);

- profilowanie warstwy mrozoochronnej na DD-2L;

- profilowanie rowu w km 47+678-47+725 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+450-50+500;

- hałdowanie kruszywa;

- roboty przygotowawcze do montażu słupków oznakowania pionowego - ciąg główny S3;

- odwadnianie terenu budowy;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- dowóz materiału na humusowanie skarp w km 47+860-48+050 (strona prawa);

- dowóz materiału na humusowanie - węzeł Lubin Zachód łącznica CD w km 0+026-0+200 - wyspa dzieląca;

- dowóz materiału na humusowanie pasa rozdziału w km 53+950+54+010;

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną na DD-2L;

- prace porządkowe w km 47+678-54+000;

- dowóz materiału na humusowanie skarpy wykopu w km 50+750-50+875 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-3

- układanie schodów skarpowych podpora A strona prawa;

- układanie obrzeży przy schodach skarpowych podpora A strona lewa;

WA-5

- wykonywanie zasypki i budowa murów oporowych za podporą B;

PG-4

- układanie schodów skarpowych;

 - profilowanie zasypki nad obiektem (pomiędzy fundamentem pod ekrany a krawędzią obiektu;

29.01.2018 - 04.02.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- profilowanie rowu i plantowanie terenów płaskich w km 48+835-48+860 (strona prawa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej niezwiązanej - DD-8L oraz plac do zawracania w km 48+425 (strona prawa);

- humusowanie skarpy i rowu w km 49+090-49+300 (strona prawa);

- wykonanie warstwy mrozoochronej związanej - plac do zawracania w km 49+240 (strona prawa) oraz w km 49+615 (strona lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza - węzeł Lubin Zachód łącznica C w km 0+270-0+375 (strona lewa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+900-50+925 (strona lewa);

- profilacja terenów płaskich w km 54+830 - 55+800 (strona prawa) oraz w km 57+300 - 58+000 (strona lewa);

- uzupełnienie pobocza - węzeł Lubin Południe łącznica A oraz łącznica B i w km 56+900 - 57+100 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 47+750 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM - DD-8L w km 0+000-0+489 oraz plac do zawracania w km 49+615 (strona lewa);

- profilowanie rowu w km 48+550-48-700 (strona prawa), km 51+000-51+200 (strona lewa) oraz DD-6L w km 0+000-0+400 (strona lewa);

- wykonywanie wykopów fundamentowych kontrukcji wsporczych oznakowania pionowego w km 53+082 (strona lewa) oraz w km 50+640 (strona prawa);

- wykonywanie warstwy mrozoochronnej na WA-4P w km 0+000 - 0+054 oraz na DD-15L w km 0+000 - 0+600;

- wykonywanie warstw nasypu w km 56+750 - 56+800 oraz na DD-11L w km 0+000 - 0+150;

- profilacja terenów płaskich w km 54+100 - 54+500 (strona prawa);

- profilowanie warstwy mrozoochronnej na DD-7L w km 0+000-0+447;

- plantowanie terenów płaskich w km 47+800 oraz w km 48+650 (strony lewe);

- montaż słupków oznakowania pionowego w km 56+494, 56+110, 55+910, 55+500, 54+525, 53+330, 53+230, 53+130, 48+515 (strony prawe), w km 54+440, 54+240, 49+150, 48+275, 47+950l, 47+850, 47+750 (strony lewe) oraz w km 47+800 (strona prawa i lewa) i rondo DW335;

- wykonywanie warstwy podbudowy KŁSM na WA-4P w km 0+000 - 0+054 oraz na DD-15L w km 0+000 - 0+600;

- profilacja skarpy i przeciwskarpy rowu - węzeł Lubin Południe - łącznica A w km 0+400 - 0+450 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 47+850 oraz w km 48+700 (strony lewe);

- humusowanie skarpy i rowu w km 48+620-48+720 (strona prawa);

- montaż słupków oznakowania pionowego w km  56+100, km 55+330 oraz w km 54+325 (strony lewe);

- profilowanie rowu w km 47+820-47+860 (strona prawa);

- humusowanie skarpy i rowu w km 48+200-48+300 (strona prawa);

plantowanie terenów płaskich w km 48+350 (strona lewa) oraz w km 53+970 (strona prawa);

- betonowanie fundamentów oznakowania pionowego w km 54+640, km 54+451 oraz w km 55+707;

- montaż tarcz znaków drogowych - ronda DW335 (30sztuk);

- profilowanie rowu na DD-1P w km 0+450-0+487 (strona prawa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+450-50+500 oraz w km 50+850-50+900;

- plantowanie terenów płaskich w km 53+970 (strona prawa);

- hałdowanie kruszywa w km 48+950 (strona lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5 oraz na DG-2, DG-3 oraz DO-1P;

- odwadnianie terenu budowy;

- czyszczenie łącznicy A, A1, B oraz trasy głównej w obrębie węzła Lubin Południe;

- roboty przygotowawcze do montażu słupków oznakowania pionowego na trasie głównej S3 oraz na rondzie DW335;

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - DD-8L w km 0+000-0+489 oraz plac do zawracania w km 49+615 (strona lewa);

- dowóz humusu na humusowanie skarp nasypu w km 48+520-48+720 (strona prawa);

- dowóz materiału na humusowanie skarp w km 48+100-48+200 (strona prawa);

- utrzymanie czystości nawierzchni dróg - DK3, DW335 oraz DP1219D;

Prace na obiektach mostowych:

PG-3

- umacnianie skarp płytami ażurowymi;

PZ-3

- umacnianie skarp rowów w obrębie schodów skarpowych;

WA-5

- umacnianie schodów skarpowych;

- umacnianie stożków płytami ażurowymi;

- wykonywanie stożków nasypowych podpora B strona lewa i prawa;

PG-4

- układanie schodów skarpowych;

22.01.2018 - 28.01.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- plantowanie terenów płaskich w km 48+050, km 48+070, km 47+840 oraz w km 48+930 (strony prawe) i w km 49+650 (strona lewa);

- profilowanie podłoża DS.-1P w km 0+000-0+160 oraz placu do zawracania w km 49+610 (strona lewa) oraz w km 48+430 (strona prawa);

- profilowanie rowu i skarpy w km 50+800-50+900 (strona lewa);

- humusowanie skarpy i rowu - WA-2L w km 0+000-0+055 (strona prawa i lewa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 53+950-54+000 (strona prawa);

- profilacja terenów płaskich w km 54+100 - 54+500 (strona lewa);

- profilacja skarpy i przeciwskarpy rowu w km 57+200 - 57+350 i w km 54+830 - 55+000 (strony lewe) oraz w km 57+300 - 57+350 i w km 54+830 - 55+000 (strony prawe);

- warstwa nasypu i GWN na WA - 4P;

- wykonywanie warstw nasypu w km 56+750 - 56+800;

- rozbiórka przejazdów przez pas rozdziału i uzupełnienie humusem;

- humusowanie pasa rozdziału w km 54+040 - 54+100;

- uzupełnienie i zagęszczanie nasypu pobocza w km 50+720-51+000 (strona prawa);

- warstwa nasypu na DD-15L w rejonach przepustów i zjazdów oraz w km 0+600 – 1+511;

- profilacja terenów płaskich w km 55+000 - 55+600 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu w km 49+050 (strona prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+875-50+950 (strona lewa);

- humusowanie rowu w km 51+400-51+500 (strona lewa);

- uzupełnianie i zagęszczanie nasypu pobocza w km 53+950-54+010 (strona prawa i lewa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 48+860-48+900 (strona prawa);

- profilowanie warstwy  mrozoochronnej DD-8L w km 0+000-0+489;

- profilowanie rowu – Węzeł Lubin Zachód - łącznica D w km 0+050-0+120 (strona prawa);

- profilacja terenów płaskich w km 57+800 - 58+100 (strona prawa);

- wykonywanie wykopów fundamentowych konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego w km 48+150 (strona lewa) oraz w km 50+430 (strona lewa);

- uzupełnianie i zagęszczanie nasypu pobocza w km 51+000-51+200 (strona lewa);

- profilacja terenów płaskich w km 56+500 - 56+700 (strona lewa);

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5;

- prace porządkowe przy profilowaniu podłoża - DS.-1P;

- dowóz materiału na humusowanie skarp nasypu w km 48+080-48+250 (strona prawa);

- odwadnianie terenu budowy;

- dowóz materiału na humusowanie terenów płaskich w km 52+900 (strona lewa);

- hałdowanie kruszywa w km 48+950 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- montaż balustrad w pasie rozdziału;

PG-3

- umacnianie skarp płytami ażurowymi;

- montaż obrzeży przy schodach skarpowych;

- montaż kładki przy wyjściu ewakuacyjnym;

- umacnianie skarp rowu przy wyjściu ewakuacyjnym;

PZ-3

- montaż balustrad;

PZ-4

- montaż balustrad w pasie rozdziału;

WA-5

- umacnianie skarp płytami ażurowymi;

- umacnianie stożków płytami ażurowymi;

- układanie schodów skarpowych;

- szalowanie podwaliny pod stożki podpora B strona prawa;

- betonowanie podwaliny pod stożki podpora B strona prawa;

PG-4

- wykonywanie zasypki nad obiektem (za fundamentem pod ekrany);

- montaż balustrad;

- montaż schodów skarpowych;

15.01.2018 - 21.01.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- profilowanie skarpy i rowu w km 48+035-48+055 (strona prawa);

- plantowanie terenów płaskich w km 48+850-49+000 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu w km 50+425-50+475 (strona prawa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+400-50+500;

- humusowanie rowu i dolnej półki w km 50+500-50+810 (strona lewa);

- profilacja skarpy i przeciwskarpy rowu w km 54+830 - 55+000 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 54+750 - 55+000;

- wykonywanie warstw nasypu w km 56+750 - 56+800;

- profilowanie skarpy, rowu i terenów płaskich w km 48+050-48+070 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 51+500-52+000 (strona lewa);

- profilowanie rowu i skarpy w km 48+090-48+300 (strona prawa) oraz w km 50+700-50+800 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+710-50+830;

- profilowanie i zagęszczanie nasypu pasa rozdziału w km 53+950-54+020;

- profilacja terenów płaskich w km 55+000 - 55+600 (strona lewa) oraz w km 54+100 - 54+500 (strona lewa);

- profilacja skarpy i przeciwskarpy rowu w km 57+300 - 57+400 (strona lewa);

- montaż barier ochronnych w km 53+695 - 53+807 (pas rozdziału);

- montaż barier ochronnych w km 53+164 - 53+244 (pas rozdziału);

- makroniwelacja terenu w km 49+050-49+100 (strona lewa);

- uzupełnienie nasypu wyspy dzielącej węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+026-0+200;

- warstwa nasypu na DD-15L w rejonach przepustów i zjazdów;

- montaż barier ochronnych w km 48+109 - 48+297 (pas rozdziału);

- montaż barier ochronnych w km 52+968 - 53+164 (pas rozdziału);

- profilacja terenów płaskich w km 54+100 - 54+500 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 54+040 - 54+100;

- profilowanie podłoża placu do zawracania w km 49+240 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu w km 50+200-50+250 (strona prawa);

- uzupełnienie nasypu pobocza - WA-1P w km 0+000-0+055 (strona prawa i lewa);

- wykop pod fundamenty konstrukcji wsporczych w km 55+707 (strona prawa);

- profilowanie rowu DD-1P w km 0+406-0+435 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu w km 48+200-48+250 (strona prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza WA-1P w km 0+000-0+055 (strona prawa i lewa);

- rozbiórka By-passu w rejonie obiektu WA5;

- dowóz materiału na humusowanie pasa rozdziału w km 51+050, 50+850 oraz w km 50+950;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5;

- odwadnianie placu budowy;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- rozbiórka przejazdów przez pas rozdziału i uzupełnienie humusem;

Prace na obiektach mostowych:

WD-3

- układanie korytek ściekowych pod obiektem;

PG-3

- układanie obrzeży przy schodach skarpowych;

- umacnianie skarp płytami ażurowymi;

WA-5

- profilowanie stożków nasypowych podpora A;

- wykonywanie schodów skarpowych przy podporze A;

- budowa murów oporowych i wykonywanie zasypki przy podporze b;

- montaż balustrad i poręczy przy schodach skarpowych;

08.01.2018 - 14.01.2018

Prace wykonywane na Budowie:

- profilowanie rowu w km 47+825-47+850 (strona prawa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM - DD-1P w km 0+000-0+487;

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+300-50+380;

- humusowanie rowu wraz z dolną półką w km 50+500-50+700 (strona lewa);

- makroniwelacja terenu w km 51+900-52+000 (strona prawa);

- humusowanie skarp nasypu w km 56+800 - 57+250 (strona prawa);

- humusowanie terenów płaskich w km 55+000 - 55+600 (strona lewa) oraz w km 55+800 - 56+000 (strona prawa);

- profilowanie skarpy i rowu w km 47+915-48+000 (strona prawa);

- makroniwelacja terenu w km 49+180-49+310 (strona lewa);

- montaż barier ochronnych w km 52+131 - 52+403 (strona prawa);

- wstępne profilowanie skarpy nasypu w km 53+950-54+000 (strona prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 49+900-50+500 (strona lewa);

- makroniwelacja terenu w km 50+525-50+600 (strona prawa);

- montaż barier ochronnych w km 52+403-52+623 (strona prawa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 53+950-54+000 (strona prawa);

- odhumusowanie zjazdów na DD-15L;

- montaż barier ochronnych w km 47+798-47+848 (strona prawa);

- montaż barier ochronnych w km 52+413-52+459 (strona lewa);

- profilacja skarpy i przeciwskarpy rowu w km 57+300 - 57+370 (strona prawa);

- profilacja i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej na DD10P w km 0+180 - 0+584;

- profilacja skarpy i przeciwskarpy rowu w km 54+830 - 55+000 (strona lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 49+100-49+400 (strona prawa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+720-50+780;

- montaż barier ochronnych w km 48+584 - 48+796 (strona lewa);

- profilowanie skarpy i rowu w km 48+000-48+035 (strona prawa) oraz w km 50+700-50+740 (strona lewa);

- plantowanie terenów płaskich w km 49+000-49+100 (strona prawa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 50+400-50+440;

- makroniwelacja terenu w km 50+475-50+500 (strona prawa);

- profilacja warstwy mrozoochronnej - DS.-5P w km 0+000-0+306 oraz dd-11l w km 0+000-0+500;

- montaż barier ochronnych w km 52+852 - 52+948 (strona lewa) oraz w km 52+954 - 52+966 (strona prawa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- rozbiórka blokad wjazdowych na teren budowy;

- hałdowanie kruszywa;

- odwadnianie terenu budowy;

- przygotowania do zmiany organizacji ruchu;

- zmiana organizacji ruchu w rejonie obiektu WA-5;

- rozbiórka warstw konstrukcyjnych bypassu w rejonie obiektu WA-5;

- dowóz humusu w pas rozdziału w km 50+720-50+800;

- frezowanie warstwy wiążącej WMS na łącznicach A, A1, B;

- dowóz materiału na humusowanie skarpy nasypu w km 53+925 (strona lewa);

- rozbiórka warstw nasypowych by-passu w rejonie obiektu WA-5 i doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności;

Prace na obiektach mostowych:

WA-4

- prace związane z umocnieniem stożków;

- umacnianie stożków nasypowych podpora A (wypełnianie ażurów zaprawą cementowo piaskową);

PG-3

- umacnianie rowu przy schodach skarpowych płytami ażurowymi;

WA-5

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A;

- montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory A;

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A;

- profilowanie stożków nasypowych podpora A;

- budowa murów oporowych podpora B;

18.12.17 - 24.12.17

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5 oraz poprawa oznakowania pionowego;

- czyszczenie oznakowania pionowego - objazd tymczasowy  DO1P;

- hałdowanie piasku w km 56+800;

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - DD-1P w km 0+100-0+400;

- zabezpieczanie terenu budowy na czas zimowy;

- wykonanie poprawy docelowego oznakowania pionowego - DW335;

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną - DD-8L w km 0+000-0+300;

- dowóz humusu w pas rozdziału w km 50+300-50+400;

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną na DD-7P w km 0+000-0+447;

- prace porządkowe i zabezpieczenie budowy w km 47+678-54+022;

- profilacja i humusowanie skarp nasypu w km 56+800 - 57+280 (strona prawa);

- uzupełnienie poboczy w km 56+680 - 56+720 (strona lewa i prawa);

- profilacja i zagęszczenie podłoża na DD15L w km 0+000 - 0+500;

- profilacja terenów płaskich w km 54+100 - 54+750 (strona lewa);

- uzupełnienie poboczy na WA5P w km 0+000-0+107 (strona lewa i prawa) i na WA6L w km 0+000 - 0+037 (strona lewa i prawa);

- korytowanie wjazdów na DD15L;

- humusowanie skarpy nasypu w km 47+678-48+800 (strona prawa);

- wstępne profilowanie podbudowy KŁSM - DD-1P w km 0+100-0+400;

- humusowanie rowu i poprawa wypłuczyn humusowania skarp w km 50+200-50+500 (strona lewa);

- profilowanie nasypu pasa rozdziału w km 50+500-50+650;

- uzupełnienie poboczy na DS.-3L w km 0+000 - 0+206 (strona lewa i prawa);

- profilowanie rowu w km 47+678-47+875 (strona prawa);

- wstępne profilowanie warstwy mrozoochronnej - DD-8L w km 0+000-0+300;

- profilowanie podbudowy KŁSM - DD-1P w km 0+000-0+487;

- zagęszczanie uzupełnienia nasypu pasa rozdziału w km 50+600-51+000;

- makroniwelacja terenu w km 50+600-50+650 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie DD-8L w km 0+000-0+489;

- profilowanie warstwy mrozoochronnej na DD-7P w km 0+000-0+447;

- zagęszczanie warstwy mrozoochronnej na DD-8L w km 0+000-0+489;

Prace na obiektach mostowych:

WA-4

- przygotowanie do realizacji zabruku - podpora A;

- realizacja zabruków i schodów skarpowych;

PG-3

- realizacja schodów skarpowych - podpora B;

WA-5

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach;

- układanie warstwy wiążącej z ATL;

- prace porządkowe;

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A,

- betonowanie kap chodnikowych w strefach dylatacyjnych ;

11.12.17 - 17.12.17

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz humusu na skarpy nasypu w km 48+085-48+150 (strona lewa);

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM w km 53+950-54+022 (strona lewa);

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+025-0+115;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- dowóz humusu w km 50+300-50+400 (pas rozdziału);

- dowóz humusu na skarpy nasypu w km 47+678-48+120 (strona prawa);

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - DD-1P w km 0+400-0+487;

- profilowanie rowu w km 48+500-48+600 (strona lewa) oraz w km 52+050-52+200 (strona prawa);

- humusowanie rowu i dolnej półki w km 50+075-50+550 (strona lewa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM - DD3L w km 1+100-1+260;

- makroniwelacja terenu w km 50+500-50+650 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 53+950-54+022 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+025-0+115;

- wykonanie krawężnika monolitycznego węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+026-0+070  - wyspa dzieląca;

- profilacja skarp nasypu w km 57+000 - 57+200 (strona prawa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 56+800 - 57+280;

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej na WA5P I WA6L - 252 t;

- wykonanie warstwy wiążącej na WA5P I WA6L - 219t;

- profilacja podłoża na DD10P w km 0+000 - 0+350;

- profilacja skarpy i rowu w km 54+830 - 55+000 (strona prawa);

- profilacja i zagęszczenie podłoża na DD15L w km 0+000 - 0+500;

- profilacja i zagęszczenie warstwy mrozoochronnej na DD10P w km 0+000 - 0+180;

- zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 53+950-54+022 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 53+950-54+022 (strona lewa) 292 ton;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 53+950-54+022 (strona lewa)(235 ton);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM - węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+025-0+115;

- profilacja i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej na DD10P w km 0+000 - 0+180;

- profilacja terenów płaskich w km 55+200 - 55+600 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej - DP1219D w km 0+112-0+147 oraz ciąg pieszo-rowerowy - 20 ton;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 53+950-54+022 (strona prawa) - 254 ton;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 53+950-54+022 (strona prawa) - 230 ton;

- profilacja i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej na DD10P w km 0+000 - 0+180;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS węzeł Lubin Zachód łącznica CD w km 0+025-0+115 - 342 ton;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+025-0+140 - 329 ton;

- profilowanie nasypu pasa rozdziału w km 50+600-50+700;

- profilowanie skarpy nasypu w km 53+950-54+000 (strona lewa);

- uzupełnienie nasypu pobocza w km 53+950-54+000 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DD10P w km 0+000 - 0+180 - 194 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DD10P w km 0+000 - 0+180 - 116 t;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-3

- przygotowanie do realizacji schodów skarpowych;

- betonowanie zwieńczenia ściany oporowej - podpora B NP.;

- pielęgnacja betonu zwieńczenia ściany oporowej - podpora B NP.;

PG-3

- przygotowanie do realizacji schodów skarpowych;

- realizacja schodów skarpowych - podpora B;

WA-4

- umacnianie stożków;

- realizacja krawężników na skrzydłach - podpora A;

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach - podpora A;

- realizacja krawężników zanikających;

- pielęgnacja kap chodnikowych na skrzydłach - podpora A;

- przygotowanie do realizacji zabruku - podpora A;

WA-5

- realizacja zasypki i budowa murów oporowych;

- przygotowanie do realizacji warstwy wyrównawczej pod kapy na skrzydłach - podpora A;

- montaż desek gzymsowych i krawężników w strefach przydylatacyjnych;

- realizacja warstwy wiążącej ATL na ustroju nośnym;

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach;

04.12.17 - 10.12.17

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - DD3L w km 1+100-1+260;

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną DD1P;

- dowóz materiału na nawierzchnię pobocza w km 51+250-51+650 (strona prawa);

- hałdowanie kruszywa w km 56+800;

- dowóz materiału na warstwę technologiczną w km 53+950-53+022 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę technologiczną węzeł Lubin Zachód, łącznica CD w km 0+025-0+080;

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM pod ściek monolityczny w km 53+950-54+010 (strona prawa i lewa);

- dowóz humusu na skarpy nasypu w km 47+678-48+000 (strona lewa);

- roboty przygotowawcze do robót bitumicznych(czyszczenie, cięcie nawierzchni);

- czyszczenie oznakowania tymczasowego przy obiekcie WA5;

- dowóz kruszywa na warstwę podbudowy KŁSM pod krawężnik monolityczny - węzeł Lubin Zachód łącznica CD w km 0+025-0+075;

- dowóz siatki ogrodzeniowej;

- profilacja i zagęszczenie podłoża na WA5P w km 0+000 - 0+107 oraz WA6L w km 0+000 - 0+037;

- profilacja humusu na terenach płaskich w km 57+900 - 58+160 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej na DS.3L w km 0+000 - 0+206 - 230t;

- uzupełnienie poboczy w km 54+830 - 55+000 (strona prawa);

- profilacja terenów płaskich w km 55+400 - 55+650;

- wykonanie warstwy nasypu w km 56+680 - 56+720;

- wzmocnienie warstwy nasypu w km 56+680 - 56+720;

- profilowanie humusu pasa rozdziału w km 48+300-48+400;

- profilowanie rowu w km 48+575-48+700 i w km 50+600-50+725 (strony lewe) oraz DW335 w km 0+190-0+230 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM - DD3L w km 1+100-1+260;

- wzmocnienie  warstwy nasypu WA-3P;

- profilowanie i zagęszczanie GWN w km 53+960-54+022 (strona prawa i lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 48+750-48+800 (strona lewa);

- montaż barier ochronnych stalowych w km 52+767 - 52+807 (pas rozdziału);

- humusowanie skarpy i rowu w km 51+050-51+100 (strona lewa);

- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew wraz z palikowaniem w km 50+800 - 51+900 (991 szt. krzewów i 64szt. drzewa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na WA5P w km 0+000 - 0+107 oraz na WA6L w km 0+000 - 0+037;

- wykonanie warstwy technologicznej na WA5P w km 0+000 - 0+107 oraz na WA6L w km 0+000 - 0+037;

- wykonanie warstwy GWN w km 56+680 - 56+720;

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 51+600-52+645 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 53+950-53+022 (strona prawa i lewa);

- wykonanie, profilacja i zagęszczanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 na WA5P w km 0+000 - 0+107 oraz WA6L w km 0+000 - 0+037;

- wykonanie warstwy ścieralnej na DS.3L w km 0+000 - 0+206 - 107t;

- wykonanie warstwy technologicznej w km 56+680 - 56+720 (strona lewa i prawa);

- wzmocnienie podłoża na DD11L w km 0+600 - 0+800;

- wykonanie warstwy ścieralnej DD-4P w km 0+000-0+267,8 - 135 ton;

- wykonanie warstwy ścieralnej DD-6L w km 0+000-0+610 - 270 ton;

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM pod ściek monolityczny w km 53+950-54+010 (strona prawa i lewa);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 56+680 - 56+720 (jezdnia lewa i jezdnia prawa);

- ułożenie ścieku monolitycznego w km 56+680 - 56+723 (jezdnia lewa - strona prawa), (jezdnia prawa - strona prawa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 56+800 - 56+280;

- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew wraz z palikowaniem w km 51+380 – 53+600 (424 szt. krzewów, 119 szt. drzew);

- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew wraz z palikowaniem w km 55+370 – 56+450 oraz w km 57+900 – 58+420);

- humusowanie rowu i dolnej półki w km 50+000-50+100 oraz w km 51+800-51+900 (strony lewe);

- makroniwelacja terenu w km 50+400-50+500 (strona lewa);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 53+950-54+005 (strona prawa i lewa);

- profilowanie warstwy technologicznej - węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+025-0+115;

- profilowanie warstwy podbudowy KŁSM pod krawężnik monolityczny - węzeł Lubin Zachód łącznica CD w km 0+025-0+075;

- profilacja skarp nasypu w km  56+800 - 57+200 (strona prawa) oraz w km 54+830 - 55+000 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 56+680 - 56+723 (jezdnia lewa i prawa) - 375t;

- wykonanie warstwy ścieralnej w km 56+680 - 56+723 (jezdnia lewa i prawa) - 338t;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- brukowanie pasów rozdziału podpory A i B;

PG-2

- brukowanie pasów rozdziału podpory A i B;

PG-3

- przygotowanie do realizacji schodów skarpowych;

- zabruk – pas rozdziału;

PZ-3

- prace związane z zwieńczeniem murka oporowego - podpora B NP.;

- przygotowanie do realizacji schodów skarpowych;

- przygotowanie do betonowania zwieńczenia ściany oporowej - podpora B NP;

WA-4

- realizacja zasypki i umacnianie stożków;

- realizacja betonu wyrównawczego pod kapy na skrzydłach - podpora A;

- realizacja krawężników kap na skrzydłach - podpora A;

- zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach - podpora A;

WA-5

- betonowanie wnęk dylatacyjnych;

- pielęgnacja betonu wnęk dylatacyjnych;

- realizacja zasypki i budowa murów oporowych;

- wykonywanie izolacji grubej na ściankach zaplecznych;

- montaż krawężników zanikających na podporze A;

27.11.2017 - 03.12.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- profilowanie humusu pasa rozdziału w km 48+084-48+300 oraz w km 48+860-48+950;

- profilowanie rowu w km 48+700-48+800 (strona lewa) km 49+300-49+400 (strona prawa) oraz DW335 w km 0+150-0+200 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie nasypu pasa rozdziału w km 50+300-50+450;

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 52+900-53+150 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej węzeł Lubin Zachód łącznica CD w km 0+000-0+115;

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej w km 57+280 - 57+400 (jezdnia lewa);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 57+280 - 57+400 (jezdnia lewa, prawa) - strona prawa;

- wykonanie warstwy wiążącej w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) - 766t;

- uzupełnienie pasa rozdziału w km 54+830 - 55+000;

- uzupełnienie poboczy w km 54+830 - 55+000 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej DD3L w km 1+260-1+500;

- profilowanie podłoża pod obrzeża DP1219D w km 0+110-0+147 (strona lewa);

- wykonanie krawężnika monolitycznego DP1219D w km 0+014-0+025 (strona prawa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej na DS.3L w km 0+000 - 0+206;

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 na DS.3L w km 0+000 - 0+206;

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 57+280 - 57+400 (jezdnia prawa) - 403t;

- wykonanie warstwy wiążącej w km 57+280 - 57+400 (jezdnia prawa) - 331t;

- wzmocnienie warstwy nasypu w km 56+700 - 56+720;

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 57+280 - 57+400 (jezdnia lewa) - 434t;

- wykonanie warstwy wiążącej w km 57+280 - 57+400 (jezdnia lewa) - 373t;

- profilacja skarp nasypu w km 56+800 - 57+000 (strona prawa);

- profilowanie humusu pasa rozdziału w km 47+950-48+070;

- profilowanie rowu w km 50+400-50+500 (strona lewa);

- makroniwelacja terenu w km 50+000-50+200 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM - DD3L w km 1+280-1+500;

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM - DD4P w km 0+000-0+268;

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 52+400-52+570 (strona lewa);

- wzmocnienie II warstwy nasypu w km 53+960-54+010 (strona lewa i prawa);

- profilowanie warstwy technologicznej węzeł Lubin Zachód, łącznica CD w km 0+025-0+115;

- profilowanie humusu pasa rozdziału w km 48+500-48+678;

- profilowanie rowu w km 48+600-48+700 oraz w km 50+500-50+575 (strony lewe);

- wykonanie warstwy wiążącej DD3L w km 1+280-1+520 (190 ton);

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 52+000-52+300 (strona lewa);

- korytowanie WA5P w km 0+000 - 0+107;

- profilacja podłoża DD15L w km 0+600 - 1+500;

- profilacja terenów płaskich w km 55+400 - 55+650;

- wykonanie warstwy wiążącej - DD-4P w km 0+000-0+268 (240 ton);

- profilowanie humusu pasa rozdziału w km 50+000-50+200;

- zagęszczanie nasypu pasa rozdziału w km 50+600-50+700;

- profilowanie i zagęszczanie GWN w km 53+960-54+022 (strona lewa);

- profilacja i zagęszczenie podłoża na WA5P w km 0+000 - 0+107;

- profilacja humusu na terenach płaskich w km 57+900 - 58+160 (strona prawa);

- uzupełnienie poboczy w km 54+830 - 55+000 (strona lewa i prawa);

- profilowanie rowu z uzupełnieniem nasypu pobocza w km 50+575-50+600 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie GWN w km 53+960-54+022 (strona prawa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM - DD-4P w km  0+100-0+200;

- dowóz humusu w km 50+000-50+150 (pas rozdziału);

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - DD4P w km 0+000-0+268;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- humusowanie stożków

- przygotowanie i brukowanie pasów rozdziału podpory A i B;

PG-2

- realizacja umocnienia powierzchni poziomych;

- przygotowanie i brukowanie pasów rozdziału podpory A i B;

- humusowanie stożków

WA-4

- wykonywanie schodów skarpowych podpora A;

- umocnienie stożków oraz powierzchni poziomych;

- realizacja zasypki i umacnianie stożków;

PZ-4

- wykonywanie podłoża pod kostkę brukową w pasie rozdziału;

- układanie kostki brukowej w obrębie schodów skarpowych;

WA-5

- wykonywanie zasypki i budowa murów oporowych;

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe;

- szalowanie i zbrojenie płyt przejściowych - podpora A;

- wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na powierzchni ustroju nośnego;

- betonowanie płyt przejściowych - podpora A;

- pielęgnacja płyt przejściowych;

- przygotowanie do betonowania wnęk dylatacyjnych;

20.11.2017 - 26.11.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie warstwy technologicznej w km 57+280 - 57+400 (jezdnia prawa i lewa);

- wykonanie warstw nasypu w km 57+300 - 57+400 (strona lewa);

- korytowanie, wzmocnienie podłoża i wykonanie warstwy mrozoochronnej drogi DS.3L w km 0+000 - 0+206;

- wykonanie podbudowy bitumicznej w km 54+300 - 55+000 (jezdnia lewa) - 566 t;

- humusowanie pasa rozdziału w km 47+800-47+850;

- zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 47+900-48+070 (strona lewa);

- oczyszczenie warstwy wiążącej w km 50+980-51+200 (strona prawa;

- montaż barier w km 51+200-51+600 (pas dzielący);

- profilowanie i wzmocnienie IV warstwy nasypu w km 53+980-54+010 (strona prawa i lewa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód, łącznica A w km 0+350-0+435 (strona lewa);

- wykonanie podbudowy bitumicznej w km 54+300 - 55+000 (jezdnia prawa) - 540 t;

- wzmocnienie warstwy nasypu w km 56+700 - 56+720 oraz w km 57+300 - 57+400 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 47+678-48+070 (strona prawa);

- montaż barier ochronnych w km 47+678-48+000 (strona prawa i lewa);

- zagęszczanie uzupełnienia nasypu pasa rozdziału w km 47+850-48+070;

- profilowanie nasypu - pas rozdziału w km 50+300-50+500;

- wykonanie i zagęszczanie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 57+280 - 57+400 (jezdnia prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej w km 54+830 - 55+000 (jezdnia lewa) - 493 t;

- profilacja terenów płaskich w km 56+200 - 56+400 (strona prawa) i w km 54+830 - 54+950 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie nawierzchni pobocza w km 48+100-48+300 (strona prawa i lewa);

- montaż barier ochronnych w km 48+140-48+300 (strona prawa);

- uzupełnienia i zagęszczanie nasypu poboczy w km 50+000-50+300 (strona lewa);

- profilowanie rowu w km 48+800-48+840 (strona lewa);

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 49+200-49+300 (strona prawa);

- zagęszczanie nasypu pasa rozdziału w km 50+100-50+600;

- profilowanie nasypu pasa rozdziału w km 50+600-50+800;

- wykonanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód - łącznica D w km 0+240-0+340 (strona prawa i lewa);

- montaż barier ochronnych w km 53+500-53+630 (strona prawa) oraz węzeł Lubin Zachód łącznica A w km 0+200-0+435 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej w km 54+830 - 55+000 (jezdnia prawa) - 497 t;

- wykonanie warstwy wiążącej - łącznica A węzeł Lubin południe w km 0+120 - 0+320 - 393 t;

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 54+040 - 55+200 (jezdnia lewa);

- wykonanie warstwy nasypu w km 56+700 - 56+720;

zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 57+280 - 57+400 (jezdnia prawa);

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 54+500 - 55+200 - 700t;

- profilowanie humusu w km 48+084-48+300 pas rozdziału;

- profilowanie rowu w km 48+780-48+810 (strona lewa) oraz DW335 w km 0+120-0+150 (strona prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód łącznica B w km 0+340-0+374 (strona prawa);

wzmocnienie III warstwy nasypu w km 53+980-54+010 (strona prawa i lewa);

- makroniwelacja terenu w km 53+680-53+750 (strona prawa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- prace porządkowe - DW335 w km 0+000-0+800 (strona lewa);

- dowóz materiału na IV warstwę nasypu w km 53+980-54+010 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na nawierzchnię pobocza węzeł Lubin Zachód, łącznica A w km 0+350-0+435 (strona lewa);

- dowóz materiału na nasyp - pas rozdziału w km 50+300-50+500;

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną węzeł Lubin Zachód łącznica A w km 0+025-0+100;

- dowóz materiału na III warstwę nasypu w km 53+980-54+010 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM DD-4P;

- dowóz humusu w km 48+084-48+300 pas rozdziału;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- realizacja umocnienia stożków;

PG-2

 - realizacja umocnienia stożków;

WA-4

- umocnienie stożków podpory B;

- zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych - podpora A;

- betonowanie płyt przejściowych - podpora A;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych - podpora A;

PZ-3

- pielęgnacja betonu zwieńczeń murów oporowych;

- przygotowanie do ułożenia korytek ściekowych;

PZ-4

- realizacja umocnienia stożków;

WA-5

- wykonywanie zasypki i budowa murów oporowych;

- montaż dylatacji ;

PG-4

- realizacja zasypki obiektu;

13.11.2017 - 19.11.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik;

- hałdowanie materiału GWN w km 55+400 oraz w km 56+600;

- dowóz materiału na nawierzchnię pobocza w km 47+678-47+900 (strona lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- hałdowanie kruszywa w km 56+800 i w km 56+600;

- korytowanie drogi DS. 3L KM 0+000 - 0+206;

- profilowanie skarpy nasypu w km 47+678-47+950 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 50+780-50+980 (strona lewa);

- układanie górnej geosiatki w km 50+850-50+920 (strona prawa);

- profilowanie warstwy technologicznej w km 50+860-50+980 (strona prawa);

- uzupełnianie nasypu pobocza oraz wykonanie nawierzchni pobocza - DW335 w km 0+640-0+690 (strona lewa);

- nawierzchnia z kostki betonowej - DW335 w km 0+045-0+153 wyspa dzieląca;

- nawierzchnia z kostki kamiennej - opaska ronda DW335 w km 0+583;

- wykonanie nawierzchni pobocza węzeł Lubin Zachód, łącznica D w km 0+130-0+210 (strona prawa);

- uzupełnienie pasa rozdziału materiałem GWN w km 56+800 - 57+280;

- profilacja terenów płaskich w km 58+300 - 58+600 (strona lewa);

- wzmocnienie warstwy nasypu w km 56+700 - 56+720 oraz w km 57+300 - 57+400;

- wykonanie warstwy technologicznej w km 54+850 - 55+000 (strona lewa i prawa);

- wykonanie rowu łącznica D w km 0+300 - 0+400 (strona prawa) - węzeł Lubin Południe;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN w km 56+800 - 57+280 (strona prawa);

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+475-50+625 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 50+750-50+900 (strona lewa)(591 ton);

- wykonanie warstwy ścieralnej - DW335 w km 0+000-0+232 (strona lewa) oraz zjazd w km 0+504 (strona lewa)(168 ton);

- wykonanie oznakowania pionowego - DW335;

- wykonanie warstw nasypu w km 57+300 - 57+400;

- profilacja i zagęszczenie pasa rozdziału w km 56+800 - 57+280;

- wykonanie warstwy wiążącej - zjazdy DW335 w km 0+348 (strona lewa) i w km 0+504 (strona lewa)(25 ton);

- montaż barier ochronnych stalowych w km 51+600-52+678 (pas rozdziału);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 54+830 - 55+000 (jezdnia lewa i prawa);

- zageszczanie warstwy technologicznej w km 50+780-50+920 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 50+900-50+980 (strona lewa)(185 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 50+750-50+980 (strona lewa)(620 ton);

- wykonanie warstwy ścieralnej w km 52+578-52+688 przejazd awaryjny (150 ton);

- wykonanie w-wy podbudowy WMS 50+760-50+870 P (308 ton);

- Wykonanie w-wy wiążącej 50+760-50+860 P (242 ton);

- wykonanie w-wy podbudowy WMS 50+870-50+980 P (305 ton);

- Wykonanie w-wy wiążącej 50+860-50+980 P (346 ton);

- wzmocnienie V warstwy nasypu w km 53+980-54+013 (strona lewa);

- wzmocnienie podłoża DD-7P w km 0+000-0+447;

- wykonanie oznakowania poziomego DW335;

- wykonanie GWN w km 57+300 - 57+400 (strona prawa);

- wykonanie ścieku monolitycznego - łącznica a w km 0+120 - 0+156 (strona lewa), km 0+156 - 0+276 (strona prawa), km 0+276 - 0+320 (strona lewa), km 54+842 - 55+025 (jezdnia lewa, strona prawa), km 54+842 - 55+025 (jezdnia prawa, strona prawa); 50+880-50+976 ( strona prawa)

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 54+040 - 54+800 (jezdnia lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej w km 50+350-51+100 (strona lewa)(776 ton);

- humusowanie pasa dzielącego - dw335 w km 0+610-0+700;

- humusowanie skarpy nasypu w km 53+900-53+950 (strona prawa);

- montaż barier ochronnych stalowych - dw335 w km 0+000 - 0+124 i w km 0+640 - 0+800 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

WA-4

- umocnienie stożków podpory B;

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpora A;

- przygotowanie do realizacji płyt przejściowych - podpora A;

- montaż zbrojenia płyt przejściowych – podpora A;

PZ-3

- zwieńczenia murów oporowych;

PG-3

 - realizacja krawężników zanikających za podporą B;

PZ-4

- realizacja umocnienia stożków;

WA-5

- wykonywanie zasypki i budowa murów oporowych;

- betonowanie belek podwalinowych stożków - podpora B;

PG-4

- realizacja zasypki obiektu;

06.11.2017 - 12.11.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+525-50+675 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+650-50+780 (strona prawa);

- rozbiórka istniejącej nawierzchni - DW335 w km 0+000-0+110 (strona lewa);

- profilowanie podłoża węzeł Lubin Zachód łącznica CD w km 0+025-0+115 oraz DW335 w km 0+000-0+100 (strona lewa);

- uzupełnienie nasypu pobocza - DW335 w km 0+690-0+800 (strona lewa);

- rozbiórka bajpasu DW335 w km 0+700-0+800 (strona lewa);

- humusowanie - węzeł Lubin Zachód łącznica D w km 0+120-0+200 (strona prawa);

- wykonanie kostki betonowej na wyspie dzielącej na DK3 w km 0+300 - 0+400;

- wykonanie poboczy z kruszywa w km 58+160 - 58+951 (strona prawa);

- profilacja skarp w km 57+000 - 57+200 (strona lewa);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- rozkładanie dolnej geosiatki w km 50+860-50+920 (strona prawa);

- profilowanie skarpy nasypu - węzeł Lubin Zachód -  łącznica A w km 0+100-0+250 (strona lewa);

- wzmocnienie podłoża - DW335 w km 0+000-0+100 (strona lewa);

- nawierzchnia z kostki kamiennej opaska ronda DW335 w km 0+583;

- wzmocnienie IX warstwy nasypu w km 53+990-54+000 (strona prawa i lewa);

- montaż barier stalowych na DK3 w km 0+350 - 0+450 (strona lewa);

- wykonanie pobocza z kruszywa - łącznica C w km 0+120 - 0+200 (strona prawa);

- wykonanie podbudowy bitumicznej WMS w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) - 950,92 t;

- montaż barier stalowych na DK3 w km 0+300 - 0+360 (strona prawa), łącznica C w km 0+000 - 0+447 (strona prawa) i łącznica D w km 0+000 - 0+400 (strona prawa);

- wzmocnienie warstwy nasypu w km 56+700 - 56+720 oraz w km 57+300 - 57+400;

- wykonanie warstwy wiążącej w km 57+000 - 57+280 (jezdnia prawa) - 644 t;

- wykonanie podbudowy bitumicznej WMS - łącznica A w km 0+000 - 0+320 - 430 t;

- profilowanie skarpy nasypu w km 47+730-47+800 (strona lewa);

- uzupełnienie nasypu pobocza w km 48+770-48+835 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM w km 50+600-50+780 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy materaca w km 50+800-50+920 (strona prawa i lewa);

- dowóz humusu - pas rozdziału w km 53+850-53+950;

- dowóz humusu - węzeł Lubin Zachód łącznica D w km 0+120-0+200 (strona prawa);

- dowóz kruszywa - warstwa podbudowy KŁSM w km 50+600-50+650 (strona prawa);

- hałdowanie materiału GWN w km 55+400;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- profilowanie skarpy nasypu w km 53+900-53+960 (strona prawa);

- wzmocnienie podłoża - węzeł Lubin Zachód - łącznica CD w km 0+025-0+100;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej - DW335 w km 0+005-0+100 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM - DW335 w km 0+005-0+100 (strona lewa);

- profilowanie podłoża zjazdu do posesji - DW335 strona lewa;

- montaż barier stalowych km 58+300 - 58+951 (strona prawa)

- profilacja terenów płaskich km 58+300 - 58+600 (strona lewa)

- profilacja i zagęszczenie warstwy GWN w km 54+850 - 55+000 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 50+600-50+760 (strona prawa)(525 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 50+600-50+760 (strona prawa)(404 ton);

- profilowanie warstwy technologicznej w km 50+780-50+850 (strona lewa);

- wzmocnienie VII warstwy nasypu w km 53+990-54+014 (strona prawa i lewa);

- wykonanie krawężnika monolitycznego - DW335 wyspy dzielące;

- uzupełnienie pasa rozdziału materiałem GWN w km 56+800 - 57+000;

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa, strona prawa);

- profilowanie materiału na warstwę mrozoochronną DD1P w km 0+000-0+487;

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 50+780-50+920 (strona lewa);

- makroniwelacja terenu w km 50+750-50+850 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 53+600-53+850;

- profilowanie skarpy i uzupełnianie nasypu pobocza - DW335 w km 0+700-0+800 (strona lewa);

- wykonanie warstwy podbudowy/wiążącej - dw335 w km 0+000-0+150 i w km 0+640-0+690 (strony lewe)(280 ton);

- wykonanie warstwy ścieralnej - DW335 w km 0+608-0+690 (strona lewa)(30 ton);

- nawierzchnia z kostki betonowej - DW335 w km 0+045-0+080 - wyspa dzieląca;

Prace na obiektach mostowych:

WA-4

- zasypka za podporą A;

- umocnienie stożków podpory B;

- szalowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpora A;

PZ-3

- realizacja zwieńczeń murów oporowych;

- zasypka nad obiektem;

PZ-4

- prace kosmetyczne na kapach chodnikowych;

WA-5 

- prace kosmetyczne na powierzchni podpór;

- realizacja zasypki za podporami;

- realizacja murów oporowych;

30.10.2017 -  05.11.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- prace porządkowe po ulewnych deszczach;

- dowóz materiału do uzupełnienia nasypu pasa rozdziału w km 50+300-50+400;

- dowóz humusu - pas rozdziału w km 50+700-50+850;

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+450-50+525 (strona prawa);

- zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+500-50+650 (strona prawa);

- wzmocnienie podłoża w km 53+990-54+000 (strona prawa i lewa) oraz WA-3P w km 0+000-0+053;

- zagęszczanie podbudowy KŁSM - DW335 w km 0+680-0+800 (strona prawa i lewa);

- nawierzchnia z kostki granitowej - opaska rondo DW335 w km 0+583;

- wykonanie warstwy podbudowy/wiążacej - DW335 w km 0+000-0+200 (strona prawa) (275 ton);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS - rondo DW335 w km 0+583 (128 ton);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS łącznica A - węzeł Lubin Zachód w km 0+025-0+080 (60 ton);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS łącznica B - węzeł Lubin Zachód w km 0+025-0+060 (30 ton);

- wykonanie warstwy ścieralnej - DW335 w km 0+000-0+232 (strona prawa)(104 ton);

- wykonanie warstwy GWN w km 54+850 - 55+000 (strona lewa i prawa);

- pobocze z kruszywa na DK3 w km 0+300 - 0+340 (strona prawa), km 0+440 - 0+480 (strona prawa), km 0+360 - 0+480 (strona lewa), łącznica C w km 0+000 - 0+130 (strona prawa) i w km 0+090 - 0+130 (strona lewa);

- wykonanie rowu i profilacja skarpy w km 55+800 - 55+900 (strona lewa);

- wykonanie rowu i profilacja skarpy w km 57+200 – 57+280 (strona lewa);

- profilowanie uzupełnienia nasypu pasa rozdziału w km 50+300-50+400;

- zagęszczanie warstwy materaca w km 50+800-50+850 (strona lewa);

- wzmocnienie XI warstwy nasypu w km 53+990-54+000 (strona prawa i lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej/podbudowy - DW335 w km 0+608-0+800 (340 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej - węzeł Lubin Zachód - łącznica A i B oraz rondo w km 0+583 (255 ton);

- wykonanie warstwy ścieralnej - DW335 w km 0+610-0+800 (116 ton);

- wykonanie warstwy ścieralnej - rondo DW335 w km 0+583 (54 ton);

- profilowanie i zagęszczanie pobocza z kruszywa - DW335 w km 0+100 - 0+250 (strona prawa);

- wykonywanie X warstwy nasypu w km 53+950 - 54+000;

- wykonywanie materaca z kruszywa w km 50+800 - 50+850 (strona lewa);

- montaż barier stalowych - DW335 w km 0+290 - 0+500 (jezdnia prawa);

- wykonanie kostki betonowej na wyspie dzielącej na DK3 w km 0+300 - 0+400;

- wykonanie poboczy z kruszywa w km 58+160 - 58+951 (strona prawa);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- profilowanie i zagęszczanie pobocza z kruszywa - dw335 w km 0+400 - 0+500 (strona prawa);

- uzupełnianie pobocza piaskiem - DW335 w km 0+500 - 0+800 (strona prawa);

- montaż barier stalowych - DW335 w km 0+500 - 0+740 (jezdnia prawa);

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 53+000 - 53+500 (jezdnia prawa);

zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+500 - 50+600 (jezdnia prawa);

- profilacja skarpy wykopu w km 49+700 - 49+800 (strona prawa);

- wykonanie oznakowania poziomego w km 48+080-50+300 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PG-2

- montaż elementów barier;

WD-3

- przygotowanie do spoinowania płyt ażurowych na skarpach;

WA-4

- umocnienie stożków podpory B;

PZ-3

- betonowanie fundamentu pod ekrany - etap II - nitka lewa;

- przygotowanie do realizacji zwieńczeń ścian oporowych;

- izolacja cienka fundamentów pod ekrany;

- zwieńczenia murów oporowych ;

- zasypka nad obiektem;

PZ-4

- prace kosmetyczne na kapach chodnikowych;

WA-5

- betonowanie fundamentu pod ściany oporowe - etap III - podpora B nitka prawa;

- układanie kostki pod obiektem;

- realizacja kosmetyki podpór;

23.10.2017 -  29.10.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- hałdowanie gliny przy obiekcie WA5;

- hałdowanie kruszywa w km 56+800;

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - rondo DW335 w km 0+583;

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną - DW335 w km 0+610-0+795 (strona prawa i lewa);

- profilacja i zagęszczenie GWN w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 57+000 - 57+280 (jezdnia prawa) oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- wykonanie warstwy nasypu wraz ze wzmocnieniem w km 57+300 - 57+400;

- uzupełnienie i humusowanie pasa rozdziału w km 55+750 - 55+775 oraz w km 55+796 - 55+900;

- profilacja terenów płaskich w km 55+300 - 55+600 (strona prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+000-50+035 (strona prawa);

- profilowanie rowu z uzupełnieniem nasypu pobocza w km 50+300-50+500 (strona lewa);

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+150-50+300 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 50+690-50+750 (strona lewa)(245 ton);

- humusowanie skarpy nasypu - łącznica C węzeł Lubin Zachód w km 0+210-0+310 (strona prawa);

- profilowanie skarpy nasypu łącznica D - węzeł Lubin Zachód w km 0+120-0+300;

- profilowanie rowu - DW335 w km 0+450-0+550 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 50+550-50+750 (strona lewa)(489 ton);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+400-50+450 (strona prawa);

- profilowanie podłoża - DD-4L w km 0+000-0+267,8;

- wykonanie warstwy SMA w km 52+250-52+700 (665 ton);

- rozbiórka istniejącej nawierzchni - DW335 w km 0+000-0+800;

- profilowanie podłoża - DW335 w km 0+000-0+100 oraz w km 0+520-0+800;

- wykonanie podbudowy bitumicznej w km 57+000 - 57+150 (jezdnia prawa) - 413 t;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN na DK3 w km 0+300 - 0+340 (strona prawa), km 0+440 - 0+480 (strona prawa), km 0+360 - 0+480 (strona lewa), łącznica C w km 0+000 - 0+130 (strona prawa) i w km 0+090 - 0+130 (strona lewa);

- wzmocnienie warstw nasypu na DD11P w km 0+650 - 800;

- wykonanie warstwy technologicznej w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) i łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- profilacja i zagęszczenie warstwy technologicznej w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+000 - 50+175 (strona prawa);

- warstwa mrozoochronna stabilizowana spoiwem - DD-4P i DD-3L;

- humusowanie skarpy wykopu w km 49+800-49+900 (strona prawa);

- wykonanie warstwy SMA w km 51+580-52+250 (525 ton);

- zagęszczanie uzupełnienia nasypu pasa rozdziału w km 53+700-53+950;

- nawierzchnia z kostki granitowej - opaska rondo DW335 w km 0+257;

- profilowanie podłoża - DW335 w km 0+100-0+375;

- profilowanie podbudowy KŁSM - rondo DW335 w km 0+583;

- zagęszczanie podłoża - DW335 w km 0+720-0+800;

- wykonanie podbudowy zasadniczej w km 57+000 - 57+280 (jezdnia lewa) oraz łącznica a w km 0+000 - 0+300;

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 57+000 - 57+280 (jezdnia prawa, strona prawa);

- pobocze z kruszywa na DK3 w km 0+300 - 0+340 (strona prawa), km 0+440 - 0+480 (strona prawa), km 0+360 - 0+480 (strona lewa) oraz łącznica C w km 0+000 - 0+130 (strona prawa) i w km 0+090 - 0+130 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej DD-6L w km 0+000-0+190 oraz w km 0+500-0+610 (258 ton);

- humusowanie terenu płaskiego - rondo DW335 w km 0+583;

- wzmocnienie podłoża - DW335 w km 0+000-0+160 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+600-50+650 (strona prawa);

- profilowanie podłoża - DW335 w km 0+375-0+425 (strona prawa i lewa);

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+125-50+150 (strona prawa);

- układanie dolnej geosiatki w km 50+800-50+850 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej - DD-3L w km 1+520-1+735 (204 ton);

- profilowanie podłoża w km 53+990-54+000 (strona prawa i lewa);

- warstwa mrozoochronna - DW335 w km 0+000-0+150 (strona prawa) i w km 0+610-0+800 (strona prawa i lewa);

- wykonanie krawężnika monolitycznego - rondo DW335 w km 0+583;

- profilowanie podbudowy KŁSM - DW335 w km 0+610-0+680 (strona prawa);

- profilacja skarp nasypu w km 57+200 - 57+280 (strona prawa);

- wykonanie podbudowy bitumicznej w km 57+150 - 57+280 (jezdnia prawa) - 378 t;

wykonanie warstwy GWN w km 54+850 - 55+000 (strona lewa i prawa);

profilowanie rowu i nawierzchnia pobocza - dw335 w km 0+350-0+450 (strona prawa);

- profilowanie i zageszczanie warstwy podbudowy KŁSM - DW335 w km 0+680-0+800 (strona prawa i lewa);

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego - rondo DW335 w km 0+583;

- wykonanie krawężnika monolityczego - DW335 w km 0+045-0+180 (strona prawa);

- profilowanie rowu i nawierzchni pobocza - DW335 w km 0+450-0+580 (strona prawa);

- profilowanie i zageszczanie warstwy podbudowy KŁSM - DW335 w km 0+000-0+200 (strona prawa);

- uzupełnianie spoin kostki granitowej - opaska rondo DW335 w km 0+257;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - DW335 w km 0+450-0+512 (wyspa dzieląca);

- wykonanie rowu w km 55+800 - 55+900 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- prace kosmetyczne na powierzchni przyczółków;

WA-4

- profilacja skarpy i wykonywanie umocnienia stożków płytami ażurowymi;

PG-3

- montaż desek gzymsowych na zwieńczeniach murów oporowych - nitka lewa;

- betonowanie zwieńczeń murów oporowych nitka lewa;

PZ-3

- betonowanie fundamentów pod ekrany;

- pielęgnacja betonu fundamentów pod ekrany;

- szalowanie fundamentów pod ekrany etap II;

- betonowanie murków pod ekrany etap II;

- szalowanie fundamentów pod ekrany akustyczne strona lewa;

- rozszalowywanie fundamentów pod ekrany akustyczne strona prawa;

WA-5

- wykonywanie zasypki przyczółków;

- budowa ścian oporowych z gruntu zbrojonego;

- montaż kolektora odwodnieniowego;

- prace kosmetyczne na powierzchni podpór;

- montaż barier energochłonnych;

- prace porządkowe;

16.10.2017 - 22.10.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+650-50+750 (strona prawa i lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- hałdowanie gliny przy obiekcie WA5;

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 49+300-49+800 oraz w km 52+700-53+500 (strona prawa);

- profilowanie rowu z uzupełnieniem nasypu pobocza w km 50+100-50+350 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie KŁSM w km 50+500-50+600 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy materaca w km 50+650-50+750 (strona prawa i lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 51+100-51+500;

- nawierzchnia pobocza - DW335 w km 0+090-0+275 oraz w km 0+583-0+640 (strony lewe);

- humusowanie skarpy i rowu - DW335 w km 0+560-0+630 (strona lewa);

- nawierzchnia z kostki granitowej - opaska rondo DW335 w km 0+583 oraz w km 0+257;

- profilowanie skarpy nasypu węzeł Lubin Zachód - łącznica A w km 0+120-0+375, łącznica C w km 0+230-0+300 (strona prawa) oraz łącznica D w km 0+250-0+350 (strona lewa);

- wykonanie GWN w km 57+000 - 57+280 (strona lewa i prawa) ) oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- wzmocnienie warstwy nasypu w km 54+850 - 55+000;

- wykonanie warstwy nasypu w km 57+250 - 57+400;

- zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 na dk3 w km 0+300 - 0+480;

- skropienie podbudowy zasadniczej na DK3 w km 0+300 - 0+480 oraz łącznica C w km 0+000 - 0+130;

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej WMS na łącznicy C w km 0+000 - 0+130 - 257,48 t;

- wykonanie warstwy wiążącej na łacznicy C km 0+000 - 0+130 - 257,48 t;

- wykonanie podbudowy/wiążącej w jednym ciągu DK3 w km 0+300 - 0+480 - 431,3 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 48+490-49+250 (strona prawa)(768 ton);

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 49+300-49+800 oraz w km 52+500-52+700 (strona prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 49+750-50+025 (strona prawa);

- zagęszczanie warstwy materaca w km 50+650-50+750 (strona lewa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 50+500-50+600 (strona prawa) (372 ton);

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+700-50+900 (strona lewa);

- profilacja skarp nasypu w km 54+780 - 54+820 (strona lewa i prawa) oraz w km 57+400 - 57+600 (strona prawa);

- profilacja terenów płaskich w km 58+300 - 58+500 (strona prawa);

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN łącznica A w km 0+300 - 0+500 (strona prawa), łącznica B w km 0+030 - 0+100 (strona lewa) oraz w km 0+030 - 0+200 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 50+400-50+600 (strona prawa)(497 ton);

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN - łącznica A w km 0+500 - 0+570 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej w km 56+820 - 57+000 (jezdnia prawa) - 460 t;

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 50+000-50+600 oraz w km 52+000-52+500 (strona prawa);

- wykonanie warstwy ścieralnej w km 49+250-49+930 (jezdnia prawa) (687 ton);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+550-50+650 (strona lewa);

- profilowanie rowu z uzupełnieniem nasypu pobocza w km 53+690 - 53+835 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej - DW335 w km 0+285 - 0+550 (235 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej w km 56+800 - 57+000 (jezdnia lewa) - 460t;

- wykonanie warstwy wiążącej - łącznica B w km 0+200 - 0+324 – 180t;

- wykonanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 57+000 - 57+280 (jezdnia prawa);

- zagęszczenie GWN w km 57+000 - 57+280 (strona lewa) oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- wykonanie warstwy ścieralnej w km 48+678-48+788 przejazd awaryjny (142 ton);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- prace kosmetyczne na powierzchni przyczółków;

- zbrojenie i szalowanie zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

- betonowanie zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

- pielęgnacja betonu zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

PG-2

- zbrojenie i szalowanie zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

- betonowanie zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

- pielęgnacja betonu zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

WD-3

- profilacja skarpy i układanie umocnienia płytami ażurowymi;

PG-3

- montaż desek gzymsowych na zwieńczeniach - podpora A i B NP. i NL.;

- przygotowanie do realizacji zwieńczeń na ścianach oporowych;

- przygotowanie do betonowania zwieńczeń murów oporowych - nitka prawa;

- betonowanie zwieńczeń murów oporowych - nitka prawa;

- pielęgnacja betonu zwieńczeń murów oporowych - nitka prawa;

PZ-3

- realizacja zasypki obiektu;

- betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty ekranów;

- pielęgnacja warstwy wyrównawczej pod fundamenty ekranów;

- szalowanie i zbrojenie fundamentów pod ekrany;

PZ-4

- prace kosmetyczne na powierzchni przyczółków;

- realizacja nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych;

- montaż barier na obiekcie;

- zbrojenie i szalowanie zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

- betonowanie zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

- pielęgnacja betonu zwieńczenia ścian zaplecznych w pasie rozdziału;

WA-5

- szalowanie i zbrojenie ścian zaplecznych - podpora B etap II;

- betonowanie ścian zaplecznych - podpora B etap II;

- demontaż szalunków ścian zaplecznych - podpora A;

- pielęgnacja betonu ścian zaplecznych;

- prace kosmetyczne na spodniej powierzchni ustroju nośnego;

PG-4

- przygotowanie do realizacji zasypki obiektu;

09.10.2017 do 15.10.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- wywóz nadmiaru materiału ze skarp wykopu w km 50+400;

- makroniwelacja pasa drogowego;

- hałdowanie gliny przy obiekcie WA5;

- hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- wykonywanie warstwy ścieralnej w km 47+678 - 48+490 jezdnia prawa 823t;

- profilacja rowu opływowego w km 49+900 - 50+000 oraz w km 51+100 - 50+300;

- profilacja i zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM w km 50+070 - 50+500 jezdnia prawa;

- zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+350 - 50+500 jezdnia prawa;

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+700 - 50+900 strona prawa;

- wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej rondo DW335 w km 0+560;

- wykonanie GWN w km 57+000 - 57+280 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstwy nasypu w km 54+850 - 55+000;

- uzupełnienie pasa rozdziału w km 55+770 - 56+000;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 57+300 - 57+400 oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- wykonywanie warstwy podbudowy z BA w km 50+070 - 50+300 jezdnia prawa - 783t;

- profilacja i zagęszczanie materaca z kruszywa w km 50+500 – 50+700;

- uzupełnianie pobocza w km 47+678 - 47+800 jezdnia prawa węzeł Lubin Zachód łącznica C;

- humusowanie skarpy łącznica B węzeł Lubin Zachód;

- profilowanie nasypu - droga dojazdowa DD1P;

- zagęszczanie pasa rozdziału w km 47+678 - 48+300;

- montaż barier ochronnych stalowych w km 52+807 - 50+967;

- wzmocnienie warstw nasypu km 54+850 - 55+000

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 na DK3 w km 0+300 - 0+480;

- wykonanie warstwy technologicznej na łącznicy C w km 0+000 - 0+120;

- wykonanie podbudowy zasadniczej na łącznicy C w km 0+000 - 0+120;

- humusowanie pasa rozdziału w km 47+678 - 48+080;

- profilowanie pobocza w km 47+678 - 48+000 (jezdnia prawa i lewa);

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+600 - 50+700 (strona lewa);

- warstwa wiążąca w km 50+070 - 50+300 jezdnia prawa - 640t;

- uzupełnienie warstwy wiążącej na drodze DP1219D;

- profilowanie podłoża DD7P;

- wykonanie ścieku monolitycznego na DK3 w km 0+380 - 0+465 (strona lewa);

- wykonanie ścieku monolitycznego na łącznicy C w km 0+030 - 0+103 (strona prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+400 - 50+500;

- wykonywanie warstwy wiążącej w km 50+350 - 50+550 (jezdnia lewa) – 402T;

- wykonywanie warstwy ścieralnej SMA - DP 1219D w km 0+000 - 0+047 oraz w km 0+110 - 0+147 i droga dw335 rondo w km 0+220 oraz w km

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- ułożenie warstwy ścieralnej SMA jezdnia prawa;

- prace kosmetyczne na powierzchni przyczółków;

PG-2

- realizacja nawierzchni z żywic na kapach;

WD-3

- profilacja skarpy i układanie umocnienia płytami ażurowymi;

- montaż elementów balustrad;

WA-4

- montaż elementów barier;

PG-3

- wykonanie izolacji cienkopowłokowej na  płytach  przejściowych podpora B;

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na belce nad płytą przejściową;

- realizacja zasypki płyt przejściowych;

- przygotowanie do realizacji zwieńczeń na ścianach oporowych;

PZ-3

- realizacja zasypki obiektu;

- przygotowanie podłoża pod fundamenty ekranów;

PZ-4

- montaż elementów barier;

- prace kosmetyczne na powierzchni przyczółków;

WA-5

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym - nitka lewa;

- montaż zbrojenia i deskowania ścian zaplecznych;

- betonowanie ścian zaplecznych: podpora A - etap II oraz podpora B - etap I;

- pielęgnacja betonu ścian zaplecznych: podpora A - etap II, podpora B - etap I;

- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju;

- szalowanie ścian zaplecznych: podpora B - etap II;

PG-4

- betonowanie fundamentów pod ekrany etap II;

- pielęgnacja betonu fundamentów pod ekrany;

- układanie kostki betonowej;

- montaż desek gzymsowych na zwieńczeniach ścian oporowych strona lewa podpora A i B;

- izolacja betonu fundamentów pod ekrany;

- betonowanie zwieńczeń ścian oporowych strona lewa podpora A i B;

- pielęgnacja betonu zwieńczeń ścian oporowych strona lewa podpora A i B;

02.10.2017r.-08.10.2017r.

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- wywóz nadmiaru materiału ze skarp wykopu w km 50+700 - 50+800;

- hałdowanie materiału GWN na bazie Chróstnik;

- hałdowanie gliny przy obiekcie WA5;

- hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik;

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+600-50+650 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę KŁSM w km 50+100-50+200 (strona prawa);

- czyszczenie warstwy wiążącej 47+678 - 49+500 jezdnia prawa;

- profilowanie pasa rozdziału w km 48+080 - 48+300;

- wykonywanie, profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+100 - 50+300 (jezdnia prawa);

- wykonywanie materaca w km 50+500 - 50+650;

- wzmacnianie podłoża wykopu w km 50+600 - 50+700 (strona lewa);

- wykonywanie warstwy poślizgowej w km 50+700 - 50+800 (strona lewa);

- uzupełnianie pobocza piaskiem w km 53+600 - 53+700 (strona prawa);

- wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej rondo DW335 w km 0+560;

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 55+180 - 55+900 (jezdnia lewa) - 741t;

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 56+200 - 56+700 (jezdnia lewa);

- podbudowa zasadnicza 0/31,5 w km 56+800 - 57+000 (jezdnia lewa i prawa) oraz łącznica B w km 0+200 - 0+324;

- plantowanie humusu w km 55+600 - 56+700 (strona prawa) i w km 56+700 (strona lewa);

- humusowanie skarp w km 57+400 - 58+750 (strona prawa);

- profilacja i zagęszczenie podłoża na DK3 w km 0+400 - 0+480;

- zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 56+800 - 57+000 (jezdnia lewa i prawa);

- uzupełnienie pobocza piaskiem w km 49+600 - 49+900 (strona prawa);

- profilowanie i humusowanie rowu opływowego w km 51+500 - 51+400 (strona lewa);

- wykonywanie warstwy poślizgowej w km 50+600 - 50+900 (strona lewa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+700 - 50+800 (strona lewa i prawa);

- uzupełnienie pobocza piaskiem łącznica C węzeł Lubin Zachód;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej – DD6L w km 0+000 - 0+050;

- wykonanie GWN w km 57+000 - 57+250 (strona prawa);

- wykonanie warstw nasypu w km 54+850 - 55+000;

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 55+900 - 56+670 (jezdnia lewa) - 706 T;

- wykonanie podbudowy bitumicznej WMS w km 56+820 - 57+000 (jezdnia prawa) - 520 T;

- czyszczenie i skropienie emulsją warstwy wiążącej w km 47+678 - 48+600 (jezdnia lewa);

- profilowanie rowu opływowego w km 49+600 - 49+900 (strona prawa);

- wzmacnianie podłoża wykopu w km 50+600 - 50+800 (strona prawa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 51+500 - 51+300;

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM - DD6L w km 0+000 - 0+050;

- wykonanie podbudowy bitumicznej WMS łącznica B w km 0+200 - 0+324 - węzeł Lubin Południe - 264 T;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na DK3 w km 0+400 - 0+480;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 57+300 - 57+400 oraz łącznica A w km 0+000 - 0+300;

- wzmacnianie podłoża drogi DD8L;

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 50+350 - 50+550 (jezdnia lewa);

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 48+855-49+500 (strona prawa);

- wstępne profilowanie skarpy wykopu w km 50+450-50+475 (strona prawa);

- zagęszczanie warstwy materaca w km 50+400-50+550 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 50+350-50+550 (strona lewa)(519 ton);

- układanie dolnej geosiatki w km 50+650-50+800 (strona lewa);

- profilowanie i humusowanie rowu i dolnej półki w km 51+250-51+300 (strona prawa);

- profilowanie nasypu pasa rozdziału w km 51+000-51+150 oraz w km 53+800-53+900;

- hydroobsiew skarpy i rowu w km 52+000-52+625 (strona lewa) oraz w km 52+300-52+625 (strona prawa);

- montaż barier stalowych w km 57+839 - 58+127;

- profilowanie rowu w km 49+900+50+000 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

WD-3

- profilacja skarpy i układanie umocnienia płytami ażurowymi;

PG-3

- szalowanie i zbrojenie belki na płycie przejściowej - podpora B;

- betonowanie belki na płycie przejściowej podpora B;

- realizacja zasypki płyt przejściowych

PZ-3

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych;

- realizacja zasypki za podporą B;

- pielęgnacja betonu belki na płycie przejściowej podpora B;

PZ-4

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach;

- realizacja schodów skarpowych;

WA-5

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym - nitka lewa;

- układanie krawężników nitka prawa;

- montaż zbrojenia ścian zaplecznych;

PG-4

- betonowanie zwieńczeń ścian oporowych;

- betonowanie fundamentów pod ekrany - etap I;

- pielęgnacja betonu fundamentów pod ekrany;

- układanie kostki betonowej;

- szalowanie fundamentów pod ekrany - etap II;

- montaż desek gzymsowych na zwieńczeniach ścian oporowych;

25.09.2017r. – 01.10.2017r.

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- porządkowanie pasa drogowego w km 49+800 oraz w km 52+000 - 52+900 (strona lewa);

- porządkowanie pasa drogowego w km 52+000 - 52+500 (strona prawa);

- hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik;

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM w km 50+350-50+450 (strona lewa);

- transporty materiałów;

- wykonanie krawężnika monolitycznego DP1219D/DD-6L strona prawa;

- humusowanie pasa rozdziału 51+800-52+000

- nawierzchnia z kostki granitowej rondo dw335 w km  0+257 oraz 0+583

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 łącznica a1 km 0+000 - 0+049, łącznica b km 0+000 - 0+070

- czyszczenie warstwy wiążącej km 55+400 - 56+200 (jezdnia lewa)

- wykonanie warstwy mrozoochronnej na dd12p km 0+000 - 0+600

- wykonanie warstwy wiążącej - DW335 w km 0+090-0+150 (strona lewa) oraz w km 0+608-0+640 (strona lewa)(274 ton);

- wykonanie podbudowy bitumicznej w km 55+720 -55+774,23 (jezdnia prawa) - 164 t;

- wykonanie warstwy wiążącej w km 55+710 -55+774,23 (jezdnia lewa) - 156 t;

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 48+510-49+500 (1018 ton);

- oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej w km 48+500-50+200 (strona lewa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 50+200-50+350 (strona lewa) (459 ton);

- wzmocnienie podłoża wykopu 50+720-50+820 l , 50+820-50+900 p

- frezowanie nawierzchni bitumicznej dp 1219d

- humusowanie pasa rozdziału 51+700-51+800

- nawierzchnia z kostki granitowej rondo dw335 w km  0+257 oraz 0+583

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej 0/31,5 łącznica a km 0+400 – 589. łącznica A1 w km 0+000 - 0+049, łącznica b km 0+000 - 0+070, "

- czyszczenie warstwy wiążącej km 55+400 - 56+200 (jezdnia lewa)

- frezowanie istniejącej nawierzchni na dk3 km 0+400 - 0+450

- wykonanie warstwy technologicznej km 56+900 - 57+000 (strona lewa + prawa), łącznica b km 0+200 - 0+324

- wykonanie warstw nasypu km 57+000 - 57+400

- wzmocnienie warstw nasypu km 57+000 - 57+400

- rozbiórka podbudowy z kruszywa na DK3 km 0+400 - 0+480

- humusowanie skarp km 57+600 - 57+750 (strona lewa)

- wykonanie warstwy wiążącej w km 50+070-50+200 (strona lewa)(330 ton);

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 47+678-48+069 (strona prawa);

- profilowanie nasypu pasa rozdziału w km 47+900-48+069;

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 47+678-48+069 (strona prawa);

- wykonanie warstwy ścieralnej w km 49+500-50+350 (874 ton);

- zagęszczanie  warstwy materaca w km 50+200-50+350 (strona prawa);

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 50+500-50+600 (strona prawa);

- humusowanie rowu i skarpy w km 51+600-51+700 (strona prawa);

wykonanie nawierzchni pobocza w km 52+900-53+000 (strona prawa);

nawierzchnia z kostki granitowej - rondo dw335 w km 0+257 oraz w km 0+583;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- wykonywanie obrzeży betonowych;

- skarpowanie stożków;

- montaż desek gzymsowych w pasie rozdziału;

PG-2

- montaż barier energochłonnych;

- układanie warstwy ścieralnej SMA na obiekcie - nitka lewa;

WD-3

- prace przygotowawcze do umocnienia stożków;

- profilacja skarpy i układanie umocnienia płytami ażurowymi;

WA-4

- profilowanie stożków podpora B;

PG-3

- wykonywanie murów oporowych podpora B strona lewa;

- wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego;

- zbrojenie płyt przejściowych podpora B jezdnia lewa i prawa;

- betonowanie płyt przejściowych podpory B;

PZ-3

- odbudowa murów oporowych (po ulewnych deszczach) strona lewa;

- betonowanie płyt przejściowych podpora A i B jezdnia prawa;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych;

PZ-4

- przygotowanie do betonowania kap chodnikowych za obiektem – etap II;

- betonowanie kap chodnikowych za obiektem – etap II;

- wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego;

- profilacja stożków pod układanie schodów skarpowych;

- prace porządkowe;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach;

- realizacja schodów skarpowych;

- realizacja drenażu podłużnego i poprzecznego - ustrój nośny;

WA-5

- montaż desek gzymsowych jezdnia lewa;

- wywóz deskowania ustroju nośnego jezdnia prawa;

- montaż zbrojenia kap chodnikowych - nitka lewa;

- wykonywanie zasypki za podporą B;

- przygotowanie podłoża pod izolację z papy w obszarze kap chodnikowych jezdnia prawa;

- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym - nitka lewa;

- układanie papy termozgrzewalnej w obrębie kap na ustroju - nitka prawa;

- montaż szalunku i zbrojenia ścian zaplecznych;

- układanie krawężników nitka prawa;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym - nitka lewa;

PG-4

- przygotowanie murów do realizacji zwieńczeń;

- montaż desek gzymsowych na zwieńczeniach murów oporowych;

- montaż szalunku zwieńczeń ścian oporowych;

22.09.2017r.

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM w km 48+750-48+840 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+300-50+490 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+220-50+300 (strona prawa);              

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM w km 50+110-50+220 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+120-50+220 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+300-50+400 (strona prawa);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 55+723,57 - 55+759,99 jezdnia lewa strona lewa, km 55+719,86 - 55+760,06 jezdnia prawa strona prawa, km 55+807,58 - 55+900 jezdnia lewa strona lewa, km 55+807,05 - 55+836,48 jezdnia prawa strona prawa, oraz w km 55+836,48 - 55+900 strona lewa;

- wykonanie warstw nasypu w km 56+800 - 57+340;

- wykonanie poboczy z kruszywa w km 57+750 - 58+160 (strona lewa);

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 54+040 - 54+100 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstwy GWN na łącznicy B w km 0+200 - 0324;

- wykonanie warstwy GWN w km 56+800 - 57+000 (strona lewa i prawa);

- profilacja skarp nasypu w km 54+040 - 54+100 (strona lewa i prawa);

- uzupełnienie pobocza materiałem GWN w km 57+400 - 57+750 (strona lewa i prawa);

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 48+885-48+930 (strona lewa i prawa);

- układanie dolnej geosiatki w km 50+300-50+500 (strona lewa);

- profilowanie warstwy materaca w km 50+300-50+490 (strona lewa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+700-50+800;

- humusowanie rowu i nawierzchnia pobocza z kruszywa w km 51+900-52+000 (strona lewa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS - WA-2L (81 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej - WA-2L (66 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej - DD6L w km 0+360-0+500 (99 ton);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 48+730-48+835 (strona prawa i lewa);

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 57+800 - 58+951 (jezdnia lewa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 48+740-48+840 (strona lewa i prawa);

- zagęszczanie warstwy materaca w km 50+220-50+350 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej - DP1219D w km 0+000-0+020 oraz w km 0+120-0+147 (strona lewa)(42 ton);

- profilowanie podbudowy KŁSM - DD6L w km 0+050-0+610;

- humusowanie rowu i przeciwskarpy w km 51+700-52+000 (strona prawa);

- oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej w km 51+800-52+700 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 52+700-53+500 (strona lewa)(887 ton);

- nawierzchnia z kostki granitowej - rondo DW335 w km 0+257 oraz w km 0+583;

- wykonanie ścieku monolitycznego km 54+062 - 54+102,4 jezdnia lewa(strona lewa); km 54+062 - 54+102,49 jezdnia prawa(strona prawa); km 54+771,95 - 54+809,66 jezdnia prawa (strona lewa); km 54+809,66 - 54+814,96 jezdnia prawa (strona lewa); 54+760,91 - 54+799,36 jezdnia prawa (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej - DD6L w km 0+150-0+360 (178 ton);

- zagęszczenie warstwy GWN w km 56+800 - 57+000 (strona lewa i prawa) oraz łącznica B w km 0+200 - 0+324;

- profilacja skarp nasypu w km 58+300 - 58+500 (strona prawa) oraz w km 57+000 - 57+250 (strona lewa);

- zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej km 54+040 - 54+100 (jezdnia lewa i prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 48+760-48+839 (strona lewa) (250 ton);

- wstępne profilowanie podbudowy KŁSM w km 50+110-50+220 (strona lewa);

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA w km 52+000-52+700 (strona lewa)(706 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej km 55+796,63 - 55+900 (jezdnia lewa i prawa) (602,78ton);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 48+720-48+760 (strona lewa) oraz w km 48+720-48+839 (strona prawa)(521 ton);           

- zagęszczanie warstwy materaca w km 50+220-50+350 (strona lewa);   

- profilowanie warstwy mrozoochronnej - DP1219D w km 0+125-0+147 (strona prawa);                                                                         

- oczyszczenie warstwy wiążącej pod warstwę SMA w km 51+000-52+000 (strona lewa);                                                                                  

- humusowanie rowu i przeciwskarpy w km 51+550-51+700 (strona prawa_

- profilacja i zagęszczenie podłoża na DD12P w km 0+000 - 0+300;       

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- wykonywanie izolacjonawierzchni na kapach chodnikowych;

- wykonywanie obrzeży betonowych;

- skarpowanie stożków;

PG-2

- pielęgnacja kap chodnikowych na skrzydłach podpory A;

- wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego;

WA-4

- warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego jezdnia prawa i lewa;

- montaż krawężników zanikających w pasie rozdziału podpora B;

- wykonywanie percodrenów oraz drenażu podłużnego i poprzecznego;

PG-3

- montaż krawężników podpora A;

- wykonywanie zasypki za podporą B;

- wykonywanie murów oporowych podpora B strona lewa;

- realizacja warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe - podpora B;

- przygotowanie do realizacji płyt przejściowych;

PZ-3

- odbudowa murów oporowych (po ulewnych deszczach) strona prawa i lewa;

- przygotowanie do realizacji płyt przejściowych;

PZ-4

- układanie warstwy wiążącej na ustroju nośnym;

- zbrojenie kap chodnikowych za obiektem;

WA-5

- demontaż deskowania ustroju nośnego jezdnia prawa;

- wykonywanie zasypki z gruntu przepuszczalnego za podporą B;

- montaż desek gzymsowych jezdnia lewa;

- wykonywanie zasypki za podporą B;

- montaż zbrojenia kap chodnikowych - nitka lewa;

PG-4

- przygotowanie murów do realizacji zwieńczeń;

15.09.2017r.

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 47+678 -47+710 (jezdnia prawa), km 47+678-47+840 (jezdnia lewa) oraz w km 50+920 -51+082 (jezdnia prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 48+084 - 48+290 (jezdnia lewa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 48+610-48+720 (jezdnia prawa i lewa);

- profilowanie rowu drogowego w km 49+100 -49+200 (strona prawa);

- wykonywanie, profilowanie i zagęszczanie materaca z kruszywa w km 50+100 - 50+300 (strona lewa);

- humusowanie skarpy nasypu w km 52+000 - 52+600 (strona lewa);

- humusowanie rowu opływowego w km 51+500 - 52+300 (strona prawa);

- profilowanie skarpy i rowu w km 52+000 - 52+200 (strona prawa);

- układanie nawierzchni z kostki brukowej - DW335 rondo;

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy z KŁSM w km 53+700 - 53+950 (strona lewa);

- wykonanie warstw nasypu wraz ze wzmocnieniem w km 56+800 - 57+340;

- wykonanie poboczy z kruszywa łącznica C,D - węzeł Lubin Południe;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN w km 57+400 - 57+750 (strona prawa i lewa);

- profilacja skarp nasypu w km 57+400 - 57+750 (strona lewa i prawa);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 53+700 - 53+950 i łącznica C węzeł Lubin Zachód w km 0+206 - 0+374,5;

- warstwa wiążąca WMS w km 48+084 - 48+290 (jezdnia prawa) i w km 48+610 - 48+720 (jezdnia prawa i lewa) 1083t;

- wzmacnianie podłoża drogi DD6L w km 0+050 - 0+140 oraz w km 0+530 - 0+610;

- roboty ziemne - wykop w km 50+200 - 50+850;

- wykonanie poboczy z kruszywa w km 57+750 - 58+400 (strona lewa);

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 55+750 - 55+775 (strona lewa i prawa);

- wykonanie GWN w km 56+800 - 57+000 (strona lewa i prawa);

- warstwa podbudowy i wiążąca WMS w km 47+678 -47+710 (jezdnia prawa) i w km 47+678-47+840 (jezdnia lewa); 1215t

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 48+720 - 48+860;

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+200 - 50+600;

- ułożenie II warstwy georusztu w km 50+100 - 50+250 (jezdnia lewa);

- wzmacnianie podłoża drogi - DD8L w km 0+000 - 0+479;

- wykonanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej WMS w km 50+920 -50+080 (jezdnia prawa i lewa) 338T;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 53+700 - 53+950 (jezdnia lewa) (704t);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 50+120 - 50+250 (jezdnia lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik;

- czyszczenie warstwy wiążącej w km 57+750 - 58+951 (jezdnia lewa);

- czyszczenie warstwy wiążącej przed skropieniem w km 53+300 - 53+500 (jezdnia lewa);

- prace porządkowe pod układanie warstwy SMA w km 52+700-53+500 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- montaż schodów skarpowych podpora A i B strona lewa i prawa;

PG-2

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpora A strona lewa i prawa;

- montaż krawężników na kapach chodnikowych przed podporą A;

- zbrojenie kap chodnikowych przed podporą A;

- gruntowanie ustroju nośnego pod papę (jezdnia lewa i prawa);

- układanie papy termozgrzewalnej (jezdnia prawa i lewa);

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpora A strona lewa i prawa;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpora A strona lewa i prawa;

- układanie krawężników zanikających podpora A;

WA-4

- montaż schodów skarpowych podpora B strona lewa;

- montaż obrzeży przy schodach skarpowych podpora B strona prawa;

PZ-3

- odbudowa murów oporowych (po ulewnych deszczach);

PZ-4

- montaż krawężników na kapach na skrzydłach oraz zbrojenie kap;

- zbrojenie oraz deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B;

- układanie krawężników zanikających w pasie rozdziału podpora A i B;

- betonowanie kap chodnikowych podpora A i B (strona lewa i prawa) etap I oraz ich pielęgnacja;

WA-5

- pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka prawa;

- demontaż deskowania ustroju nośnego nitka lewa i prawa;

- wykonywanie izolacji termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe jezdnia lewa;

- montaż kotew talerzowych;

- budowa murów oporowych podpora A i B strona lewa i prawa;

- sprężanie ustroju nośnego jezdnia prawa;

- wykonywanie zasypki z gruntu przepuszczalnego za podporą B;

- układanie krawężników jezdnia lewa;

08.09.2017r.

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+100;

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+120;

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+120-50+300 (strona lewa);

- załadunek kruszywa na bazie Chróstnik;

- rozbiórka objazdu tymczasowego przy obiekcie WD-3;

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA-5;

- rozbiórka DP1219D w km 0+000-0+025 oraz w km 0+130-0+148 (strony lewe);

- odnowienie oznakowania poziomego na objeździe przy obiekcie WA5;

- dowóz materiału na warstwę technologiczną w km 48+750 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 54+040 - 54+100 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstw nasypu wraz ze wzmocnieniem w km 54+750 - 55+000 oraz w km 56+800 - 57+340;

- humusowanie skarp i rowu w km 58+200 - 58+500 (strona lewa);

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN w km 57+400 - 57+750 (strona prawa);

- profilacja humusu (pas rozdziału) w km 57+400 - 58+160;

- profilacja skarp nasypu w km 56+300 - 56+750 (strona lewa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 47+678-47+800 (strona lewa);

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 48+084-48+150 (strona prawa i lewa);

- zagęszczanie GWN w km 48+790-48+840 (strona prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej w km 48+855-49+250 (strona prawa) (985 ton);

- roboty ziemne - wykop w km 50+300-50+750;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 53+740-53+950 (strona lewa);

- nawierzchnia z kostki betonowej - DW335 w km 0+335-0+360 wyspa dzieląca;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN łącznica C, C1, D - węzeł Lubin Południe;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 47+740-48+070 (strona prawa) (1047 ton);

- profilowanie warstwy podbudowy w km 48+084-48+290 (strona prawa) i w km 50+920-51+100 (strona lewa);

- zagęszczanie GWN w km 48+790-48+940 (strona prawa i lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej w km 49+780-50+070 (strona prawa) (670 ton);

- profilowanie skarpy nasypu w km 52+500-52+600 (strona prawa) oraz w km 52+200-52+300 (strona lewa);

- humusowanie skarpy nasypu w km 52+500-52+625 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 47+730-48+069 (strona prawa) (845 ton);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 47+840-48+069 (strona lewa) (747 ton);

- uzupełnienie pasa rozdziału materiałem GWN między łącznicami A,B - węzeł Lubin Południe;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 48+084-48+290 (strona prawa i lewa) (1285 ton);

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 50+200-50+300 (strona lewa);

- wzmocnienie podłoża w km 50+600-50+700 (strona lewa) oraz na dd-8l w km 0+300-0+489;

- profilowanie skarpy i rowu w km 52+300-52+400 (strony prawe);

układanie dolnej geosiatki w km 50+120-50+300 (strona lewa);

dowóz i wstępne profilowanie warstwy materaca w km 50+120-50+300 (strona lewa);

nawierzchnia z kostki granitowej - rondo dw335;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydle - podpora B;

- betonowanie kap na skrzydle oraz pielęgnacja betonu - podpora B;

- prace kosmetyczne na powierzchni kap;

- pielęgnacja kap na skrzydłach podpora B;

PG-2

- przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego do izolacji z papy;

- uzupełnianie osprzętu BHP;

- prace kosmetyczne na płycie ustroju;

- prace przygotowawcze do betonowania kap na skrzydłach podpora A;

WA-4

- układanie krawęzników za obiektem;

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydle - podpora B;

- deskowanie kap na skrzydłach podpora B oraz przygotowanie do ich betonowania;

- betonowanie kap na skrzydłach podpora B i montaż schodów skarpowych;

- pielęgnacja betonu kap na skrzydłach oraz montaż schodów skarpowych;

PG-3

- realizacja murów oporowych - podpora B;

- realizacja zasypki za podporą i murami oporowymi - podpora B;

- układanie obrzeży betonowych;

- realizacja warstw z żywicy na kapach chodnikowych;

PZ-3

- przygotowanie do betonowania płyt przejściowych - nitka lewa;

- przygotowanie do wykonania betonu ochronnego izolacji z papy;

- betonowanie płyt przejściowych - nitka lewa;

- realizacja betonu ochronnego na izolacji z papy;

- wykonanie betonu ochronnego izolacji ustroju nośnego etap II;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych - nitka lewa;

- pielęgnacja betonu ochronnego izolacji ustroju;

- prace naprawcze przy murach oporowych;

PZ-4

- przygotowanie warstw pod beton wyrównawczy kap chodnikowych na skrzydłach;

- betonowanie warstw wyrównawczych kap chodnikowych na skrzydłach;

- prace porządkowe;

- montaż krawężników na kapach na skrzydłach oraz zbrojenie kap;

- układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym;

WA-5

- demontaż szalunków ustroju nośnego - nitka lewa;

- montaż zbrojenia ustroju nośnego - nitka prawa;

- przygotowanie do betonowania ustroju nośnego - nitka prawa;

- betonowanie ustroju nośnego - nitka prawa;

- pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka prawa;

01.09.2017r,

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM w km 51+000-51+100 (strona prawa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 50+220-50+300 (strona lewa);

- dowóz materiału na humusowanie pasa rozdziału w km 52+200-52+300;

- załadunek kruszywa na bazie Chróstnik;

- dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 50+900;

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM w km 50+000-50+100 (strona lewa);

- dowóz materiału na uzupełnianie nasypu pobocza w km 47+800-48+000 (strona prawa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 48+090-48+200 (strona prawa) i wykopu w km 50+650-50+700 (strona lewa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+250-50+800;

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 51+000-51+100 (strona prawa);

- zagęszczanie nasypu pasa rozdziału w km 52+100-52+500;

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 52+300-52+620 (strona prawa);

- podbudowa z betonu cementowego - rondo DW335 w km 0+583;

- humusowanie skarpy węzeł Lubin Południe: łącznica D w km 0+000 - 0+200, łącznica C w km 0+200 - 0+447 (strona prawa) oraz km 58+800 - 58+951 (strona lewa);

- wykonanie warstw nasypu w km 54+850 - 55+000 oraz w km 56+800 - 57+340;

- profilacja skarp nasypu w km 58+300 - 58+400 (strona lewa);

- profilacja i zagęszczenie GWN (pas rozdziału) w km 57+400 - 57+750;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN w km 58+300 - 58+400 (strona lewa) i w km 57+400 - 58+300 (strona prawa i lewa);

- wykonanie podbudowy bitumicznej WMS - węzeł Lubin Południe: łącznica A w km 0+320 - 0+470 i łącznica B w km 0+070 - 0+200 - 517 t;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS - węzeł Lubin Południe: łącznica A w km 0+320 - 0+470 i łącznica B w km 0+070 - 0+200  - 505 t;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 54+850 - 55+000 oraz w km 56+800 - 57+340;

- profilacja humusu (pas rozdziału) w km 58+500 - 58+951;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS węzeł Lubin Południe: łącznica C w km 0+130 - 0+200 i łącznica C1 w km 0+000 - 0+070 - 332 t;

- profilowanie nasypu pasa rozdziału w km 47+800-48+000;

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 48+084-48+120 oraz w km 48+855-49+000 (strona prawa i lewa);

- skropienie podbudowy KŁSM w km 51+100-51+260 (strona prawa i lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 51+600-52+000;

- zagęszczanie nasypu pasa rozdziału w km 51+100-51+200;

- uzupełnianie nasypu pobocza węzeł Lubin Zachód łącznica A w km 0+200-0+435;

- nawierzchnia z kostki betonowej - DW335 w km 0+450-0+490 wyspa dzieląca;

- humusowanie skarp w km 58+500 - 58+951 (strona lewa);

- wykonanie warstwy technologicznej w km 54+040 - 54+100 (strona lewa i prawa);

- wykonanie poboczy z kruszywa: łącznica C w km 0+200 - 400 (strona lewa) oraz w km 0+200 - 0+447 (strona prawa);

- profilacja skarp i rowu w km 58+100 - 58+250 (strona lewa);

- profilacja humusu (pas rozdziału) w km 57+400 - 58+160;

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 48+855-48+930 (strona prawa i lewa) oraz w km 49+800-50+050 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- przygotowanie deskowania dla warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach - podpora B;

- betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach - podpora B;

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach - podpora A;

- układanie krawężników za obiektem;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach - podpora A;

PG-2

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach - podpora B;

- przygotowanie do realizacji warstwy wyrównawczej pod kapy na skrzydłach - podpora A;

WD-3

- roboty wykończeniowe;

- prace porządkowe;

WA-4

- profilacja warstw pod beton wyrównawczy kap chodnikowych na skrzydłach;

- szalowanie pod beton wyrównawczy kap chodnikowych na skrzydłach;

PG-3

- wykonywanie izolacji bitumicznej na płytach przejściowych - podpora A;

- gruntowanie podłoża pod izolację z papy na ustroju nitki lewej;

- realizacja zasypki za podporą B;

- realizacja murów oporowych za podporą B wraz z zasypką;

- izolacja z papy na ustroju;

- układanie obrzeży betonowych;

PZ-3

- gruntowanie i realizacja izolacji grubej;

- szalowanie płyt przejściowych - nitka lewa;

PZ-4

- wykonanie izolacji bitumicznej płyt przejściowych - podpora B;

- realizacja murów oporowych za podporą B wraz z zasypką;

- układanie izolacji grubej na ściankach zaplecznych;

- montaż kolektora;

- realizacja stożków nasypowych nitka lewa;

- profilacja i szalowanie pod beton wyrównawczy kap chodnikowych na skrzydłach;

WA-5

- pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka lewa;

- montaż zbrojenia ustroju nośnego nitka prawa;

- przygotowanie do wprowadzenia kabli sprężających - ustrój nośny nitka lewa;

- wprowadzenie kabli sprężających - ustrój nośny nitka lewa;

- sprężanie - ustrój nośny nitka lewa;

- demontaż szalunku ustroju nośnego nitka lewa;

PG-4

- betonowanie płyt przejściowych podpory B;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory B;

- układanie obrzeży betonowych;

25.08.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na GWN w km 47+900-48+000 pas rozdziału;

- dowóz materiału na GWN w km 48+790-48+840 (strona prawa i lewa);

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- dowóz materiału na humusowanie pasa rozdziału w km 51+800-52+100;

- porządkowanie pasa drogowego w km 51+400-51+600 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM w km 47+710-47+800 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM w km 47+678-47+710 oraz w km 51+000-51+100 (strony prawe);

- wykonanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 48+084-48+120 (strona prawa i lewa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 48+800-48+850 (strona lewa);

- profilowanie rowu w km 49+350-49+400 (strona prawa) oraz w km 53+000-53+150 (strona lewa);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 51+100-51+255 oraz w km 53+850-53+950 (strony prawe);

- roboty ziemne - wykop w km 50+250-50+800;

- wykonanie warstwy mrozoochronnej - DK3 w km 0+300 - 0+400;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 56+800 - 58+050;

- wykonanie warstw nasypu w km  56+800 - 57+250;

- wykonanie GWN w km 54+040 - 54+100;

- wykonanie warstwy podbudowy 0/31,5 na DK3 w km 0+300 - 0+400;

- humusowanie pasa rozdziału w km 58+500 - 58+951;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN w km 58+300 - 58+500 (strona lewa);

- humusowanie skarpy nasypu w km 47+800-48+000, km 48+100-48+200 oraz w km 53+300-53+600 (strony lewe);

- profilowanie skarpy wykopu w km 49+600-49+700 (strona lewa) oraz w km 49+650-49+725 (strona prawa);

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 52+400-52+600 (strona prawa i lewa) oraz łącznica D;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS - węzeł Lubin Zachód - łącznica A i B (1150 ton);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS - węzeł Lubin Zachód - łącznica A (555 ton);

- wykonanie krawężnika monolitycznego na DK3 w km 0+300 - 0+400;

- humusowanie pasa rozdziału w km 54+100 - 54+400;

- wykonanie poboczy z kruszywa w km 54+100 - 54+400 (strona lewa i prawa);

- profilacja skarp nasypu - łącznica D w km 0+000 - 0+200 - węzeł Lubin Południe;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy materaca w km 47+678-47+710 (strona prawa i lewa);

- profilowanie warstwy podbudowy KŁSM w km 47+710-47+800 (strona lewa);

- uzupełnianie i zagęszczanie nasypu poboczy w km 52+200-52+500 (strona lewa);

- profilowanie i wzmocnienie podłoża DD-8L w km 0+000-0+489;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS - węzeł Lubin Zachód łącznica B (519 ton);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 53+600-53+950 (strona prawa) (1054 ton);

- podbudowa z betonu cementowego - rondo DW335 w km 0+257;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- prace porządkowe;

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach - podpora A;

- przygotowanie szalunku kap chodnikowych na skrzydłach - podpora A;

- profilacja warstw pod chudy beton kap chodnikowych na skrzydłach - podpora B;

PG-2

- układanie krawężników kamiennych za ustrojem nośnym;

- prace porządkowe;

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach - podpora B;

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach - podpora B;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach - podpora B;

WD-3

- roboty wykończeniowe na obiekcie;

- prace porządkowe;

WA-4

- układanie izolacji z papy na ustroju nośnym;

- przygotowanie do realizacji chudego betonu pod kapami chodnikowymi;

- montaż barier stalowych ochronnych;

- uzupełnianie elementów BHP wraz z pracami porządkowymi;

PG-3

- realizacja zasypki i murów oporowych za podporą B;

- betonowanie belki na płycie przejściowej;

- pielęgnacja betonu belki na płycie przejściowej;

PZ-3

- odbudowa zasypek;

PZ-4

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym;

- realizacja zasypki i murów oporowych;

- kanalizacja deszczowa na dojazdach do obiektu podpora A;

- betonowanie płyt przejściowych - podpora B;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych - podpora B;

WA-5

- montaż osłonek kabli sprężających wraz z montażem zbrojenia miękkiego;

- betonowanie ustroju nośnego nitka lewa;

- montaż elementów szalunkowych dla ustroju nośnego;

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

- realizacja murów oporowych za podporą A;

- montaż elementów odwodnienia;

- przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitka lewa;

- pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka lewa;

PG-4

- prace porządkowe;

- przygotowanie do zbrojenia i szalowania płyt przejściowych podpory B;

- zbrojenie i szalowania płyt przejściowych podpory B;

18.08.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie objazdu przy obiekcie WA5;

- dowóz kruszywa na podbudowę KŁSM w km 53+700 - 53+950;

- dowóz humusu na skarpę wykopu w km 50+400 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 50+400;

- dowóz humusu w km 48+300 - 48+100 (strona lewa);

- dowóz humusu na skarpę w km 47+800 - 48+300;

- prace porządkowe w rejonie obiektu WD3;

- wykonanie podbudowy zasadniczej 0/31,5 - łącznica C w km 0+100 - 0+220 i łącznica D w km 0+300 - 0+412;

- wykonanie warstwy technologicznej - łącznica A i B - węzeł Lubin Południe;

- wykonanie warstw nasypu w km 56+800 - 57+250;

- rozbiórka objazdów z kruszywa przy obiekcie PG3 oraz PG4;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 56+800 - 57+250;

- profilowanie skarpy nasypu w km 47+900 (strona lewa);

- profilowanie humusu (pas rozdziału) w km 48+300 - 48+500;

- profilowanie skarpy wykopu w km 51+300 - 51+400 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 51+100 - 51+200;

- zagęszczanie podbudowy KŁSM - łącznica A i B węzeł Lubin Zachód;

- wykonanie poboczy na rondzie DW335 w km 0+585;

- profilacja i zagęszczenie podłoża na DK3 w km 0+300 - 0+400;

- profilacja skarp w km 58+600 - 58+951 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 58+815 - 58+951;

- uzupełnienie poboczy materiałem GWN w km 58+400 - 58+600 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie materaca w km 48+080 - 48+100;

- roboty ziemne - wykop w km 50+200 - 50+800;

- zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 51+000 - 51+200 (strona prawa i lewa);

- wykonanie pobocza z kruszywa w km 52+600 - 52+800 (strona prawa);

- wykonanie krawężnika monolitycznego - łącznica A i B w km 0+025 - 0+075;

- wykonanie ścieku trójkątnego monolitycznego - łącznica A w km 0+254 - 0+400 oraz łącznica B w km 0+241 - 0+320;

- humusowanie skarp nasypu w km 53+300 - 53+600 (strona lewa);

- układanie georusztu w km 47+678 - 47+700 oraz w km 48+080 - 48+120;

- profilacja skarpy w km 48+100 - 48+300 (strona lewa);

- humusowanie skarpy wykopu w km 51+300-51+400 (strona prawa) i nasypu w km 53+500 - 50+600 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- montaż rur osłonowych pod kapami chodnikowymi;

- przygotowanie do realizacji chudego betonu pod kapami chodnikowymi;

PG-2

- przygotowanie kap chodnikowych do betonowania;

- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym;

- pielęgnacja kap chodnikowych na ustroju nośnym;

WD-3

- prace porządkowe;

- ułożenie ścieku skarpowego;

- roboty wykończeniowe na obiekcie;

WA-4

- odbudowa zasypek po ulewnych deszczach;

- realizacja zasypek;

- przygotowanie do realizacji chudego betonu pod kapami chodnikowymi;

PG-3

- przygotowanie do realizacji zasypki za podporą B;

- przygotowanie do realizacji murów oporowych za podporą B;

- realizacja zasypki i murów oporowych za podporą B;

PZ-3

- odbudowa zasypek po ulewnych deszczach;

PZ-4

- betonowanie płyt przejściowych za podporą A;

- usuwanie skutków opadów;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych za podporą A;

- przygotowanie kap chodnikowych do betonowania;

- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym;

WA-5

- montaż elementów szalunkowych dla ustroju nośnego;

- montaż zbrojenia ustroju nośnego;

PG-4

- prace porządkowe;

11.08.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz humusu na humusowanie skarpy nasypu w km 47+800-47+900 (strona lewa);

- dowóz materiału na GWN w km 53+760-53+960 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę podbudowy - łącznica b w km 0+200-0+300;

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 48+070 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na GWN w km 48+750-48+930 (strona prawa i lewa);

- zagęszczanie nasypu pobocza w km 47+950-48+070 (strona lewa);

- humusowanie skarpy nasypu w km 48+575-48+625 (strona lewa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+550-50+650 (strona lewa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+450-50+800;

- układanie górnej geosiatki w km 50+930-51+100 (strona prawa);

- profilowanie nasypu w km 52+000-52+480 (pas rozdziału);

- zagęszczanie GWN w km 53+760-53+960 (strona prawa i lewa) oraz DW335 w km 0+610-0+640;

- korytowanie łącznicy C,D - węzeł Lubin Południe;

- wykonanie warstw nasypu w km 56+700 - 56+720, km 56+800 - 57+250 oraz łącznica A,B - węzeł Lubin Południe;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 56+800 - 57+250;

- profilacja skarp i terenu płaskiego w km 58+500 - 58+951 (strona prawa);

- humusowanie terenu płaskiego w km 58+500 - 58+951 (strona prawa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 52+900-53+000 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy poślizgowej w km 50+120-50+220 (strona prawa i lewa);

- wzmocnienie podłoża wykopu w km 50+220-50+400 (strona lewa);

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 52+200-52+400 (strona lewa);

- profilowanie podłoża - DW335 w km 0+090-0+130 (strona lewa);

- wzmocnienie podłoża - łącznica C,D - węzeł Lubin Południe;

- profilacja skarp łącznica D w km 0+100 - 0+300 (strona prawa), łącznica C w km 0+400 - 0+447 (strona prawa) oraz w km 56+600 - 56+700 (strona prawa);

- rozbiórka podbudowy z kruszywa - DK3 w km 0+300 - 0+400;

- profilowanie skarpy nasypu w km 47+900-48+050 (strona lewa);

- układanie dolnej geosiatki w km 48+083-48+100 (strona prawa i lewa);

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 48+100-48+150 (strona prawa i lewa);

- wzmocnienie podłoża wykopu w km 50+400-50+500 (strona prawa i lewa);

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - ścieżka rowerowa DP1219D w km 0+103-0+148;

- profilowanie warstwy podbudowy KŁSM w km 51+100-51+200 (strona

- humusowanie pasa rozdziału w km 52+900-53+000;

- profilowanie warstwy podbudowy - łącznica B w km 0+200-0+300;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- betonowanie kap chodnikowych;

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych;

- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego;

PG-2

- przygotowanie kap chodnikowych do betonowania;

- przygotowanie podłoża pod beton wyrównawczy kap chodnikowych za obiektem;

- prace porządkowe;

- betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy za obiektem

WD-3

- montaż balustrad i poręczy;

- prace wykończeniowe na obiekcie;

WA-4

- zasypka za podporą A oraz prace kosmetyczne;

PG-3

- szalowanie płyt przejściowych podpory A;

- betonowanie płyt przejściowych podpory A;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory A;

PZ-3

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

- realizacja szalunku pod beton wyrównawczy płyt przejściowych;

- betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe - podpora B i A;

- pielęgnacja betonu warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe - podpora A i B;

PZ-4

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

- przygotowanie podłoża pod beton wyrównawczy płyty przejściowej - NP.;

- betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowej -podpora B NP.;

- szalowanie pod beton wyrównawczy płyty przejściowej - NP.;

- pielęgnacja betonu warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowej -podpora B NP.;

- przygotowanie do betonowania płyt przejściowych- podpora A;

WA-5

- montaż elementów szalunkowych dla ustroju nośnego;

- betonowanie fundamentów pod murki oporowe za podporą A;

- pielęgnacja betonu fundamentów pod murki oporowe za podporą A;

PG-4

- prace porządkowe;

- przygotowanie do wykonania betonu ochronnego;

- realizacja betonu ochronnego na izolacji oraz prace porządkowe;

- przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe - podpora B;

- pielęgnacja betonu ochronnego;

04.08.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM w km 48+855-48+930 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 50+920-51+100 (strona prawa);

- profilowanie warstwy podbudowy KŁSM w km 47+720-47+800 (strona prawa);

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 48+040-48+150 oraz w km 52+000-52+200 (strony lewe);

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+275-50+375 (strona lewa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+350-50+800;

- profilowanie warstwy technologicznej w km 51+100-51+220 (strona lewa);

- zagęszczanie GWN łącznica A węzeł Lubin Zachód w km 0+254-0+435;

- wykonanie krawężnika monolitycznego - rondo DW335 w km 0+583;

- hałdowanie materiału GWN łącznica A - węzeł Lubin Południe;

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na DK3 w km 0+310 - 0+400 oraz w km 0+450 - 0+480;

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 57+400 - 57+750 (jezdnia lewa);

- ułożenie podbudowy bitumicznej WMS - łącznica C w km 0+220 -0+400 oraz łącznica D w km 0+060 - 0+300 (840t);

- skropienie podbudowy zasadniczej łącznica C km 0+220 - 0+400, łącznica D km 0+060 - 0+300;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy poślizgowej w km 47+678-47+710 (strona prawa i lewa);

- uzupełnianie nasypu pobocza w km 47+820-48+040 (strona lewa);

- profilowanie warstwy technologicznej w km 48+855-48+930 (strona lewa);

- wykonanie krawężnika monolitycznego - DP1219D w km 0+020-0+125 (strona prawa i lewa);

- zagęszczanie warstwy technologicznej w km 51+100-51+220 (strona prawa i lewa);

- wykonanie ścieku monolitycznego - łącznica A węzeł Lubin Zachód w km 0+148-0+231;

- wykonanie GWN łącznica A, B - węzeł Lubin Południe;

- montaż barier stalowych na DG2 (strona lewa i prawa);

- ułożenie warstwy wiążącej WMS - łącznica C w km 0+220 -0+400 oraz łącznica D w km 0+060 - 0+300 (809ton);

- skropienie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 57+400 - 57+750 (jezdnia lewa i prawa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- prace ciesielskie przy kapach chodnikowych;

- porządkowanie ustroju nośnego;

- realizacja odwodnienia;

- realizacja podłoża pod kapy chodnikowe za obiektem;

- realizacja warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe za podporami;

- realizacja izolacji z papy termozgrzewalnej;

- układanie krawężników;

- przygotowanie kap chodnikowych do betonowania;

PZ-2

- izolacja z papy na ściance zaplecznej A;

- układanie schodów skarpowych i profilacja skarp;

- przygotowanie kap chodnikowych do betonowania;

- prace porządkowe;

- przygotowanie kap chodnikowych do betonowania;

WD-3

- profilacja skarp;

- prace wykończeniowe na obiekcie;

WA-4

- spoinowanie desek gzymsowych;

- izolacja cienka płyt przejściowych za podporą B;

- izolacja ścianek zaplecznych;

- zasypka za podporą A;

- prace porządkowe;

PG-3

- przygotowanie do zbrojenia płyt przejściowych podpory A;

- zbrojenie płyt przejściowych podpory A;

PZ-3

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

- profilacja warstw pod beton wyrównawczy płyt przejściowych;

PZ-4

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

- profilacja pod beton wyrównawczy pod płyty przejściowe;

- realizacja betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe - podpora A i B NL;

- realizacja izolacji z papy na ściankach zaplecznych;

WA-5

- montaż elementów szalunkowych dla ustroju nośnego;

PG-4

- betonowanie płyt przejściowych podpora A;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpora A;

- przygotowanie i profilacja zasypki pod beton wyrównawczy płyt przejściowych podpory B;

- prace porządkowe na obiekcie oraz przygotowanie pod ułożenie papy;

- gruntowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy na obiekcie;

- izolacja z papy na obiekcie;

28.07.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM - rondo DW335 w km 0+583;

- dowóz humusu na humusowanie skarp w km 48+750-48+830 (strona lewa);

- dowóz materiału na GWN - łącznica A i w km 52+500-52+600 (pas rozdziału);

układanie górnej geosiatki w km 47+710-47+770 (strona prawa);

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 48+120-48+270 (strona prawa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 48+780-48+820 (strona lewa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+350-50+450;

- humusowanie skarpy wykopu w km 51+200-51+300 (strona prawa);

- profilowanie rowu w km 52+900-53+000 (strona lewa);

- humusowanie skarp nasypu w km 54+100 - 54+300 (strona lewa);

- wykonanie warstw nasypu w km 54+960 - 55+000, km 56+700 - 56+720 i w km 56+800 - 57+340;

- wykonanie GWN łącznica C - węzeł Lubin Południe w km 0+220 - 0+390;

- zagęszczenie warstwy technologicznej łącznica D - węzeł Lubin Południe w km 0+100 - 0+300;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 56+800 - 57+000;

- wykonanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej łącznica D - węzeł Lubin Południe w km 0+100 - 0+300;

- profilacja warstwy humusu w pasie rozdziału w km 56+000 - 56+300;

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 57+400 - 57+775 (jezdnia lewa, strona prawa) oraz w km 57+400 - 57+700 (jezdnia prawa, strona prawa)

- profilowanie warstwy technologicznej w km 47+710-47+800 (strona prawa i lewa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 48+000-48+069 (strona prawa i lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

- przygotowanie do betonowania płyty przejściowej;

- zbrojenie kap chodnikowych;

- betonowanie płyty przejściowej;

- pielęgnacja betonu płyty przejściowej;

- porządkowanie ustroju nośnego;

- prace przygotowawcze przy realizacji odwodnienia za obiektem

PG-2

- pielęgnacja betonu płyty przejściowej za podporą A;

- profilacja stożków oraz układanie schodów skarpowych;

- realizacja izolacji;

- prace porządkowe na ustroju nośnym;

WD-3

- montaż barier;

- realizacja nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych;

- przygotowanie pod ułożenie warstwy ścieralnej;

- ułożenie warstwy ścieralnej (48ton);

- prace porządkowe na kapach chodnikowych;

- realizacja próbnego obciążenia;

WA-4

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory B;

- realizacja nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych;

- realizacja izolacji płyt przejściowych;

- kosmetyka podpór;

PG-3

- profilacja pod beton wyrównawczy płyty przejściowej podpora A;

- betonowanie warstwy wyrównawczej płyty przejściowej podpora A;

PZ-3

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

PZ-4

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

- układanie krawężników oraz desek gzymsowych;

WA-5

- montaż elementów szalunkowych dla ustroju nośnego;

PG-4

- profilacja pod beton wyrównawczy płyty przejściowej podpora B;

- przygotowanie do betonowania płyt przejściowych podpora A;

21.07.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM w km 48+000 (strona prawa);

- dowóz materiału - materac w km 47+720-47+770 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału - podbudowa KŁSM w km 48+000-48+069 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na GWN - łącznica B węzeł Lubin Zachód w km 0+200-0+374;

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 49+100-49+400 (strona prawa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+300-50+450;

- zagęszczanie warstwy materaca w km 51+100-51+200;

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 51+990-52+280 (strona lewa) - 915 ton;

- humusowanie skarpy nasypu w km 48+300-48+500 (strona prawa);

- profilowanie skarpy nasypu i rowu w km 52+800-52+900 (strona prawa);

- przygotowanie KŁSM pod układanie mas bitumicznych w km 52+000-52+650 (strona prawa);

- profilacja skarp nasypu łącznica C w km 0+300 - 0+447 oraz łącznica D w km 0+000 - 0+200;

- wykonanie i zagęszczanie GWN łącznica A w km 0+450 - 0+587 oraz łącznica B w km 0+020 - 0+100;

- zagęszczenie GWN w km 57+400 - 57+750 (strona lewa);

- profilacja GWN (pas rozdziału) w km 54+100 - 54+750;

- profilacja skarp w km 58+300 - 58+500;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1 - ułożenie przekładki z papy na belce pod płyty przejściowe;

- montaż desek gzymsowych i krawężników  na długości ustroju;

- profilowanie stożków nasypu;

- montaż zbrojenia i szalunku płyty przejściowej;

- przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych;

PG-2

- ułożenie papy na ściance zaplecznej podpory B;

- prace ciesielskie w zakresie realizacji płyt przejściowych A;

- montaż zbrojenia i szalunku płyty przejściowej oraz profilacja skarp;

- przygotowanie do układania schodów;

- układanie schodów;

- betonowanie płyty przejściowej za podporą A;

- pielęgnacja betonu płyty przejściowej za podporą A;

WD-3

- realizacja nawierzchni z żywicy na kapach;

- przygotowanie i montaż barier;

- realizacja drenażu podłużnego i poprzecznego Ustroju Nośnego;

WA-4

- montaż szalunku płyt przejściowych podpory B;

- betonowanie płyt przejściowych podpory B;

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory B;

PG-3

- betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe A NP.;

- pielęgnacja betonu warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe A NP.;

- przygotowanie do zbrojenia płyty przejściowej A oraz rozpoczęcie deskowania;

PZ-3

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

PZ-4

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

- prace kosmetyczne na płycie ustroju nośnego;

WA-5

- montaż elementów szalunkowych dla ustroju nośnego nitka lewa;

PG-4

- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

- montaż desek gzymsowych;

14.07.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na GWN w km 48+855-48+880 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 51+100-51+150 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na GWN rondo DW335 w km 0+583;

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 51+050-51+100 (strona prawa i lewa);

- dowóz humusu 49+000-49+200 (pas rozdziału);

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 47+695-47+740 (strona prawa i lewa);

- profilowanie warstwy materaca w km 48+100-48+200 (strona prawa) oraz w km 51+150-51+250 (strona prawa i lewa);

- humusowanie skarpy nasypu w km 48+850-48+900 (strona prawa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+300-50+400;

- wykonanie nawierzchni pobocza w km 53+150-53+450 (strona prawa);

- profilowanie rowu w km 52+950-53+050 (strona prawa) oraz łącznica B węzeł Lubin Zachód w km 0+200-0+325 (strona prawa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM - DW335 w km 0+360-0+520;

- profilacja pasa rozdziału w km 55+000 - 55+200;

- profilacja skarpy i rowu w km 54+100 - 54+400 (strona lewa);

- humusowanie skarpy i rowu w km 54+100 - 54+700 (strona prawa i lewa);

- wykonywanie i profilacja GWN w km 57+400 - 57+750 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstw nasypu w km 54+962 - 55+000;

- wykonanie GWN łącznica A w km 0+450 - 0+587 oraz łącznica B w km 0+020 - 0+100;

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 47+700-47+740 (pas rozdziału);

- profilowanie i humusowanie rowu w km 48+870-48+950 (strona lewa);

- profilowanie materiału na warstwę materaca w km 51+100-51+150 (strona prawa i lewa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 52+900-53+050 (strona prawa);

- wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki niezwiązanej w km 57+550 - 57+750 (strona prawa);

- wzmocnienie warstw nasypu w km 57+300 - 57+330, km 56+800 - 57+250 oraz łącznica D w km 0+100 - 0+200;

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 48+000-48+069 (strona prawa i lewa);

- układanie górnej geosiatki w km 48+150-48+270 (strona prawa);

- profilowanie materiału na warstwę materaca w km 51+050-51+100 (strona prawa i lewa);

- wykonanie podbudowy bitumicznej w km 56+400 - 56+680 (jezdnia prawa), łącznica C w km 0+400 - 0+447 oraz łącznica D w km 0+000 - 0+070 – węzeł Lubin Południe - 931 ton;

Prace na obiektach mostowych:PZ-1 - przygotowanie do betonowania warstw wyrównawczych pod płyty przejściowe;- montaż desek gzymsowych i krawężników;- profilowanie stożków nasypu;- przygotowanie do betonowania belek pod płyty przejściowe;- betonowanie belek pod płyty przejściowe;- pielęgnacja betonu belek pod płyty przejściowe B;- ułożenie przekładki z papy na belce pod płyty przejściowe B;PG-2 - izolacja cienka płyt przejściowych;- przygotowanie do betonowania belek pod płyty przejściowe;- betonowanie belek pod płyty przejściowe;- pielęgnacja betonu belek pod płyty przejściowe A;- ułożenie przekładki z papy na belce pod płyty przejściowe A;WD-3 - profilacja skarp i prace porządkowe;- wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi;- uporządkowanie obiektu i przygotowanie do ułożenia warstwy wiążącej na obiekcie;- układanie warstwy wiążącej na obiekcie;WA-4 - betonowanie belki pod płytę przejściową podpory B;- pielęgnacja betonu belki pod płytę przejściową podpory B;- przygotowanie do zbrojenia płyt przejściowych podpory B;- zbrojenie płyt przejściowych podpory B;- wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych- montaż szalunku płyt przejściowych podpory B;PG-3 - kosmetyka ramy wewnątrz obiektu;- przygotowanie warstw zasypki pod warstwę wyrównawczą dla płyt przejściowych;- montaż deskowania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe A;PZ-3 - realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;PZ-4 - realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;PG-4 - prace porządkowe;- realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;WA-5 - przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego;- rozładunek elementów szalunkowych dla ustroju nośnego;- montaż elementów szalunkowych dla ustroju nośnego nitka lewa;

07.07.2017

Prace wykonywane na Budowie:

profilowanie i zagęszczanie gwn 47+678-47+740 p+l

profilowanie w-wy materaca 48+100-48+200 p

roboty ziemne - wykop 50+400-50+500

układanie dolnej geosiatki 50+100-50+200 p+l

uzupełnienie nasypu pobocza 51+400-51+600 p

zagęszczanie podbudowy kłsm 52+000-52+200p

wykonanie ścieku monolitycznego 52+450-52+670 p+l

profilowanie podbudowy kłsm dw335 0+360-0+520

wykonanie warstwy nasypu km 57+000 - 57+250 i 54+960 - 55+000 (lewa i prawa)

wykonanie warstwy nasypu węzeł południe łącznica a,b,c,d

skropienie warstwy podbudowy bitumicznej wms km 58+160 - 58+951 (jezdnia lewa)

profilacja skarpy i rowu km 54+100 - 54+400 (strona lewa)

wzmocnienie warstw nasypu km 57+150 - 57+250;

wykonanie warstwy podbudowy wms km 58+160 - 58+800 (jezdnia lewa) - 2035t

humusowanie skarpy i rowu km 54+100 - 54+700 (strona lewa)

profilowanie i zagęszczanie kłsm 47+800-48+000 p+l

układanie dolnej geosiatki 50+050-50+100 p+l

uzupełnienie nasypu pobocza 51+250-51+400 p

wykonanie ścieku monolitycznego 52+643-52+669 l

skropienie warstwy podbudowy z kruszywa 0-31,5 km 58+128 - 58+238 (przejazd awaryjny)

profilacja skarpy i rowu km 54+100 - 54+400 (strona lewa)

wzmocnienie warstw nasypu km 54+968,81 - 54+980; łącznica

wykonanie warstwy wiążącej wms km 58+150 - 58+951,75 (jezdnia lewa) - 1906,82t

humusowanie skarpy i rowu km 54+100 - 54+700 (strona prawa)

wykonywanie i profilacja warstwy gwn w km 57+400 - 57+750 (jezdnia lewa i prawa)

układanie dolnej geosiatki 48+030-48+070 p+l

profilowanie skarpy nasypu 48+855-48+895 l

uzupełnienie nasypu pobocza 52+250-52+400 l

profilowanie i zagęszczanie podbudowy kłsm 52+000-52+220 l

wykonanie ścieku monolitycznego 51+990-52+450 p

profilowanie rowu dw335 0+285-0+325 p

wykonanie krawężnika monolitycznego dw335 0+360-0+558 p+l

wzmocnienie 2 w-wy nasypu 48+860-48+880 p+l

wykonanie warstwy nasypu km 56+800 - 57+000 (lewa i prawa); 54+960 - 55+000; wlp a,b,c,d

skropienie warstwy podbudowy bitumicznej wms km 58+128 - 58+238 (przejazd awaryjny)

profilacja skarpy i rowu km 54+100 - 54+400 (strona lewa)

wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej wms km 58+128 - 58+238 (przejazd awaryjny) - 421,1t

wykonanie warstwy wiążącej wms km 58+128 - 58+238 (przejazd awaryjny) - 388,7t

humusowanie skarpy i rowu km 54+100 - 54+700 (strona prawa)

wykonywanie i profilacja warstwy gwn w km 57+400 - 57+750 (strona lewa i prawa)

skropiienie warstwy wiążącej wms km 58+350 - 58+954,75 (jezdnia lewa i prawa)

zagęszczanie gwn 47+700-48+740 p+l

profilowanie w-wy materaca 48+090-48+200 l

uzupełnienie nasypu pobocza 52+400-52+600 l

profilowanie rowu dw335 0+325-0+375 p

skropienie warstwy wiążącej wms km 58+128 - 58+238 (przejazd awaryjny)

profilacja skarpy i rowu km 54+100 - 54+400 (strona lewa)

wykonanie warstwy ścieralnej sma km 58+128 - 58+238 (przejazd awaryjny) - 150t

wykonanie warstwy ścieralnej sma km 58+350 - 58+951,75  - 600t - odcinek próbny

humusowanie skarpy i rowu km 54+100 - 54+700 (strona prawa)

wykonywanie i profilacja warstwy gwn w km 57+400 - 57+750 (strona lewa i prawa)

wzmocnienie warstw nasypu węzeł południe łącznica c,d        

profilowanie i zagęszczanie w-wy materaca 48+120-48+200 l

humusowanie skarpy nasypu 48+900-49+050 p

wykonanie nawierzchni pobocza 53+450-53+550 p

wzmocnienie 2 w-wy nasypu 53+860-53+900 p+l

wzmocnienie podłoża 54+000-54+020 p+l

wykonanie w-wy technologicznej łącznica c wlz 0+200-0+240

profilowanie rowu 52+600-52+650 p

wykonanie warstwy nasypu km 56+800 - 57+000 (lewa i prawa); 54+960 - 55+000; węzeł południe łącznica a,b,c,d

profilacja skarpy i rowu km 54+100 - 54+400 (strona lewa)

humusowanie skarpy i rowu km 54+100 - 54+700 (strona prawa)

wykonywanie i profilacja warstwy gwn w km 57+400 - 57+750 (strona lewa i prawa)

mobilizacja sprzętu do wykonania odcinka próbnego z sma     

profilacja pasa rozdziału km 55+000 - 55+200

profilacja skarpy i rowu km 54+100 - 54+400 (strona lewa)

humusowanie skarpy i rowu km 54+100 - 54+700 (strona prawa)

wykonywanie i profilacja warstwy gwn w km 57+400 - 57+750 (strona lewa i prawa)       

dowóz materiału na w-wę materaca 48+200 l

dowóz materiału na humusowanie skarp w km 48+900-49+150 p i 51+200-51+300 p

dowóz materiału na 2 w-wę nasypu 53+860+53+900 l

dowóz materiału na gwn w km 53+900-53+980

dowóz materiału na w-wę poślizgową 47+700-47+740 p+l

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1

 prace przyg. do położenia rur odwodnieniowych za obiektem

 izolacja z papy pod kapy chodnikowe oraz izolacja ścianek zaplecznych

 układanie krawężników

 prace porządkowe

 montaż rur osłonowych odwodnienia za przyczółkiem b

 montaż desek gzymsowych na długości ustroju nośnego

 montaż kotew talerzowych

 zagęszczenie zasypki w obrębie rur osłonowych odwodnienia za przyczółkiem b

PG-2

 realizacja zasypki stożków nasypu

 montaż desek gzymsowych oraz zbrojenia kap chodnikowych

 wykonanie warstwy poślizgowej na fundamencie pod płyty

 montaż zbrojenia płyt przejściowych podpora b

 montaż kotew talerzowych

 montaż szalunku oraz betonowanie płyty przejściowej podora b

 montaż rur osłonowych odwodnienia za przyczółkiem a

 pielęgnacja betonu płyt przejściowych podora b

 profilowanie zasypki pod płyty przejściowe za podporą a

 zagęszczenie zasypki w obrębie rur osłonowych odwodnienia za przyczółkiem a

 pielęgnacja betonu płyt przejściowych podora b

WD-3

 montaż obrzeży schodów skarpowych

 realizacja zwieńczeń murów oporowych

 układanie izolacji ustroju nośnego

 montaż elementów odwodnienia dylatacji

 układanie izolacji z papy na płycie ustroju nośnego

 wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi

 przygotowanie powierzchni kap pod nawierzchnie żywiczne

 wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi

 wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych

 prace przygotowawcze do ułożenia warstwy wiążącej

 wypełnianie szczelin między deskami gzymsowymi

WA-4

 prace porządkowe

 profilowanie zasypki za przyczółkiem b pod płyty przejściowe oraz rury odwodnieniowe

 prace kosmetyczne pow.betonu podpory a (w obrębie dylatacji)

 profilowanie zasypki za przyczółkiem b pod płyty przejściowe oraz rury odwodnieniowe

 szalowanie płyt przejściowych

 prace kosmetyczne pow.betonu podpory b (w obrębie dylatacji)

 wykonanie warstwy chudego betonu pod płyty przejściowe b

 prace kosmetyczne pow.betonu ustroju nośnego

 montaż zbrojenia belki pod płyty przejściowe podpory b

PG-3

betonowanie kap chodnikowych

realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego a

pielęgnacja betonu kap chodnikowych

PZ-3

realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego

PZ-4

realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego

WA-5

przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego

PG-4

realizacja zasypki obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego

30.06.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM w km 47+900-48+000 (strona lewa);

- dowóz materiału na GWN w km 48+030-48+064 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na warstwę technologiczną w km 52+000-52+300 (strona prawa);

- czyszczenie drogi DK3;

- dowóz materiału na podbudowę KŁSM w km 47+800-48+000 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM  w km 52+100-52+300 (strona prawa);

- dowóz humusu w km 52+600-52+900 - pas rozdziału;

- dowóz materiału na warstwę KŁSM w km 47+800-47+950 oraz w km 52+000-52+150 (strona prawa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 52+400-52+600 (strona prawa i lewa) oraz DP1219D w km 0+103-0+125;

- profilowanie warstwy technologicznej w km 52+000-52+300 (strona prawa);

- profilowanie II warstwy nasypu w km 53+860-53+900 (strona prawa);

- wykonanie warstwy nasypu w km 54+040 - 54+100 w km 57+000 - 57+250 w km 54+970 - 55+000 oraz w km 54+800 - 54+820 (strona prawa i lewa);

- odhumusowanie drogi DK3 w km 0+000 - 0+200 (strona prawa);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 58+300 - 58+550 jezdnia lewa (strona lewa);

- humusowanie skarp i rowu w km 56+300 - 56+400 (strona lewa);

- profilowanie GWN w km 48+030-48+064 (strona prawa i lewa);

- wykonanie podbudowy zasadniczej w km 58+330 - 58+550 (jezdnia lewa);

- wykonanie podbudowy bitumicznej WMS w km 58+170 - 58+50 (jezdnia prawa) (ok. 1005,16 ton)

- skropienie warstwy podbudowy bitumicznej WMS w km 58+160 - 58+951 (jezdnia prawa);

- humusowanie skarpy i rowu w km 54+500 - 54+800 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 47+800-48+000 (strona lewa);

- profilowanie rowu w km 48+300-48+400 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1 - przygotowanie do ustawienia krawężników na ustroju nośnym;- przygotowanie do ustawienia desek gzymsowych na ustroju nośnym;- prace porządkowe; PG-2 - realizacja zasypki za przyczółkami oraz stożków nasypu;- montaż krawężników oraz desek gzymsowych;- przygotowanie warstw pod beton wyrównawczy płyty przejściowej wraz z belką - podpora A;- wykonanie betonu wyrównawczego płyty przejściowej i belki - podpora A;- betonowanie belki pod płytę przejściową - podpora A; WD-3 - realizacja murów oporowych;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej podpór i ustroju nośnego;- prace przygotowawcze do montażu odwodnienia;- pielęgnacja i kosmetyka zwieńczeń murów oporowych;- przygotowanie pozostałych zwieńczeń murów do betonowania; WA-4 - realizacja zasypki za przyczółkami i stożków nasypu;- przygotowanie warstw pod beton wyrównawczy - podpora B;PG-3 - montaż desek gzymsowych;- realizacja zasypki za podporą A oraz za murami oporowymi;- przygotowanie oraz realizacja zbrojenia kap chodnikowych;- montaż  elementów wyposażenia kap chodnikowych; PZ-3 - realizacja murów oporowych oraz realizacja zasypki za podporami; PZ-4 - realizacja murów oporowych oraz realizacja zasypki za podporami; WA-5- pielęgnacja podlewek pod łożyska;- przygotowanie terenu przy podporach do wykonania podłoża pod szalunek ustroju nośnego; PG-4- realizacja murów oporowych i zasypki obiektu;

23.06.2017r.

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału - GWN łącznica AB węzeł Lubin Zachód w km 0+200-0+240;

- czyszczenie drogi DK3;

- dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 48+100-48+200 (strona lewa i prawa);

- dowóz humusu w km 49+700-50+000 pas rozdziału;

- wykonanie warstwy nasypu w km 56+800 - 57+250;

- zagęszczenie i profilacja GWN w km 57+450 - 57+750 (strona lewa i prawa);

- wykonanie GWN w km 57+450 - 57+750  (strona lewa)

- profilacja skarp i rowu w km 54+100 - 54+400 (strona prawa);

- profilacja pasu rozdziału (humus) w km 56+200 - 56+400

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km 58+160 - 58+951 (strona prawa);

- profilowanie warstwy materaca w km 47+770-48+020 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie GWN w km 48+090-48+200 (strona prawa i lewa);

- wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa w km 48+300-48+730 (strona prawa);

- profilowanie skarpy wykopu w km 49+350-49+400 (strona prawa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+450-50+500

- zagęszczanie GWN - rondo DW335 w km 0+583;

- humusowanie skarpy wykopu w km 51+425-51+450 (strona prawa);

- profilowanie nasypu - pas rozdziału w km 51+500-51+900 /

- wykonanie warstwy wiążącej w km 51+260-51+990 (strona lewa);

- wykonanie ścieku monolitycznego w km 52+260-52+480 (strona lewa);

- profilacja skarp i rowów (humus) w km 56+200 - 56+400;

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 54+100 - 54+410 (jezdnia prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 54+100 - 54+400 (jezdnia lewa);

- skropienie warstwy podbudowy bitumicznej w km 54+100 - 54+410 (jezdnia prawa);

- skropienie warstwy podbudowy bitumicznej w km 54+100 - 54+400 (jezdnia lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 54+100 - 54+410 (jezdnia prawa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 54+100 - 54+400 (jezdnia lewa);

- rozkładanie górnej geosiatki w km 47+780-48+000 (strona lewa);

- wstępne profilowanie podłoża wykopu w km 50+250-50+300 (strona lewa);

- wykonanie warstwy mrozoochronnej łącznica C - węzeł Lubin Zachód w km 0+200-0+260;

- wzmocnienie podłoża DP 1219D w km 0+020-0+047 oraz w km 0+103-0+125;

- profilowanie nasypu - pas rozdziału w km 51+300-51+500;

- wykonanie warstwy technologicznej niezwiązanej w km 52+480-52+600 (strona prawa);

- rozkładanie górnej geosiatki w km 47+880-48+000 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:PZ-1 - betonowanie płyt przejściowych podpora A;- pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpora A;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju i podpór;- montaż desek gzymsowych na skrzydłach;- izolacja cienka płyt przejściowych;- montaż krawężników na ustroju nośnym;PG-2 - realizacja zasypki za przyczółkami oraz stożków nasypu;- montaż krawężników na ustroju nośnym;- przygotowanie do montażu desek gzymsowych na skrzydłach obiektu;- montaż desek gzymsowych na skrzydłach obiektu;- zabezpieczenie antykorozyjne podpór (na wys. 2m);WD-3 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych w obrębie skrzydeł obiektu - podpora A i C;- betonowanie kap chodnikowych w obrębie skrzydeł obiektu - podpora A i C;- prace ciesielsko - zbrojarskie przy zwieńczeniu murów oporowych;- pielęgnacja betonu kap chodnikowych w obrębie skrzydeł obiektu-podpora A i C;- zabezpieczenie antykorozyjne słupów podpory B (na wys. 2m);- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju nośnego;- realizacja murów oporowych;WA-4 - realizacja zasypki za przyczółkami oraz stożków nasypu;- montaż geomembrany na podporze A;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju i podpór;- montaż desek gzymsowych na skrzydłach obiektu;PG-3 - przygotowanie do montażu kotw kap chodnikowych;- realizacja zasypki za podporą A wraz z ścianami oporowymi;- montaż krawężników oraz desek gzymsowych;PZ-3- realizacja murów oporowych;- realizacja zasypki za podporami;PZ-4 - realizacja drenażu zasypki za przyczółkami;- realizacja murów oporowych i zasypki za podporami;WA-5 - przygotowanie podłoża pod płyty drogowe pod konstrukcję wsporczą deskowania ustroju nośnego;- realizacja podlewek pod łożyska podpora B;- montaż łożysk podpora B;- prace porządkowe;- pielęgnacja podlewek łożysk;PG-4 - realizacja zasypki za podporami oraz ścian z gruntu zbrojonego;

16.06.2017r.

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie drogi DK3;

- dowóz materiału na GWN w km 48+100-48+200 (strona lewa);

- wykonanie warstwy nasypu w km 58+800 - 57+250;

- zagęszczenie i profilacja GWN w km 57+450 - 57+750 (strona lewa i prawa);

- wykonanie GWN w km 57+450 - 57+750 (strona lewa i prawa);

- humusowanie skarp i rowu w km 55+100 - 55+300 (strona prawa);

- korytowanie DK3 w km 0+000 - 0+250 (strona lewa);

- wzmocnienie podłoża łącznica A, B - węzeł Lubin Południe;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 56+850 - 57+250;

- zagęszczanie warstwy materaca w km 47+770-48+020 (strona lewa) oraz w km 52+480-52+600 (strona prawa);

- wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa w km 48+300-48+650 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 49+100-49+200 oraz w km 53+000-53+100;

- roboty ziemne - wykop w km 50+450-50+550;

- humusowanie skarpy wykopu w km 50+200-50+350 (strona lewa);

- skropienie podbudowy KŁSM w km 51+250-51+600 (strona lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 51+270-51+380 (strona prawa);

- wykonanie warstwy podbudowy WMS w km 51+800-51+990 (strona prawa);

- układanie górnej geosiatki w km 52+200-52+300 oraz w km 52+480-52+600 (strony lewe);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km 56+400 - 56+700 (strona lewa i prawa), łącznica D w km 0+000 - 0+100 oraz łącznica C w km 0+394 - 0+447 - węzeł Lubin Południe;

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 51+790-51+990 (strona prawa);

- profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej w km 52+200-52+300 (strona lewa);

- profilowanie podbudowy KŁSM pod ściek w km 52+250-52+600 (strona lewa);

- profilowanie skarpy nasypu w km 48+900-48+950 (strona lewa);

- profilowanie nasypu - pas rozdziału w km 51+900-52+000;

- skropienie warstwy podbudowy WMS w km 51+260-51+600 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1- montaż deskowania płyt przejściowych podpory A;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju i podpór;- przygotowanie do betonowania płyt przejściowych podpory A;- prace porządkowe;- wykonywanie izolacji z papy na kapach chodnikowych; PG-2 - wykonanie izolacji z papy na kapach chodnikowych (warstwa primera);- realizacja zasypki za przyczółkami oraz stożków nasypu;- prace kosmetyczne na powierzchni betonu ustroju i podpór;- wykonanie izolacji z papy na kapach chodnikowych;- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami;WD-3- betonowanie podwaliny umocnienia skarp;- betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową podpora A;- montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpora C i A;- prace przy schodach skarpowych;- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego;- montaż krawężników na kapach chodnikowych na skrzydłach obiektu;- prace kosmetyczne na powierzchni betonu ustroju nośnego;- prace porządkowe;WA-4- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju;- montaż desek gzymsowych na skrzydłach;- realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego betonu ustroju nośnego;- realizacja zasypki za przyczółkami;PG-3- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju;- realizacja zasypki z gruntu zbrojonego;- izolacja z papy na kapach chodnikowych (warstwa primer);- montaż geomembrany na ścianach podpór;- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami;PZ-4- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju i podpór;- realizacja drenażu zasypki za przyczółkami;- prace porządkowe oraz uzupełnienie obarierowania BHP na płycie ustroju nośnego;WA-5- przygotowanie do montażu łożysk;- montaż łożysk na podporze A;- prace przygotowawcze do montażu łożysk na podporze B;PG-4- realizacja zasypki z gruntu zbrojonego;

09.06.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- wykonanie warstwy nasypu w km 58+800 - 57+250,

- zagęszczenie i profilacja GWN w km 57+450 - 57+750;

- wykonanie GWN w km 57+450 - 57+750  (strona lewa i prawa);

- humusowanie skarp i rowu w km 55+100 - 55+300 (strona prawa);

- wzmocnienie warstw nasypu w km 56+850 - 57+250;

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 58+330 - 58+951 (strona lewa);

- korytowanie łącznicy A w km 0+450 - 0+587, łącznica B w km 0+020 - 0+100 - węzeł Lubin Południe;

- humusowanie skarp nasypu w km 48+340-48+450 oraz wykopu w km 51+175-51+200 (strony lewe);

- roboty ziemne - wykop w km 50+350-50+450;

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 50+900-51+000 (strona prawa i lewa);

- przygotowanie podbudowy KŁSM pod układanie masy w km 51+250-52+000 (strona lewa i prawa);

- skropienie podbudowy KŁSM w km 52+650-52+940 (strona prawa i lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 55+400 - 55+550;

- zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 58+330 - 58+951 (strona prawa);

- wzmocnienie warstw nasypu - łącznica D w km 0+100 - 0+200, łącznica C w km 0+200 - 0+380 - węzeł Lubin Południe;

- profilowanie skarpy nasypu w km 48+090-48+120 (strona prawa) oraz w km 49+700-49+800 (strona lewa);

- humusowanie pasa rozdziału w km 49+000-49+200;

- humusowanie skarp nasypu w km 48+450-48+520 (strona lewa);

- układanie dolnej geosiatki w km 52+000-52+100 oraz górnej w km 52+300-52+480 (strony prawe);

- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km 52+670-52+940 (strona prawa i lewa);

- wzmocnienie podłoża łącznicy A w km 0+450 - 0+587, łącznica B w km 0+020 - 0+100 - węzeł Lubin Południe;

- profilowanie skarpy wykopu w km 49+300-49+400 (strona prawa);

- humusowanie skarpy wykopu w km 49+100-50+000 (strona lewa);

- układanie dolnej geosiatki w km 52+000-52+100 (strona lewa);

- skropienie warstwy podbudowy WMS w km 52+670-52+950 (strona prawa i lewa);

- wykonanie warstwy wiążącej WMS w km 52+680-52+950 (strona prawa i lewa);

- ułożenie geowłókniny nad przepustem PMZ-11;

- skropienie warstwy podbudowy KŁSM w km 51+250-52+000 (strona prawa);

- czyszczenie drogi DK3;

- dowóz materiału GWN w km 47+678-47+740 oraz w km 48+090-48+110 (strony lewe);

- dowóz materiału na warstwę mrozoochronną - DW335 w km 0+450-0+520;

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 52+000-52+100 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 47+760-48+020 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na III warstwę nasypu w km 48+790-48+830 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 52+480-52+600 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 52+050-52+150 (strona lewa);

Prace na obiektach mostowych:PZ-1 - montaż zbrojenia belki płyty przejściowej podpory A;- betonowanie belki pod płytę przejściową podpora A;- pielęgnacja betonu belki płyty przejściowej podpory A;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju nośnego;- montaż zbrojenia płyt przejściowych podpory A;PG-2 - realizacja zasypki za przyczółkami oraz stożków nasypu;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju nośnego;- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju;WD-3 - realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- izolacja cienka płyty przejściowej podpory A;- izolacja z papy na ściankach zaplecznych oraz płytach przejściowych;- prace przygotowawcze pod ułożenie schodów skarpowych;- montaż szalunku podwalin umocnienia skarp;- montaż szalunku dla wykonania chudego betonu pod płytę przejściową C;- betonowanie chudego betonu pod płytę przejściową C;- betonowanie podwaliny umocnienia skarp;- prace porządkowe;- prace przygotowawcze pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju i podpór;WA-4- przygotowanie do betonowania kap ustroju nośnego nitka prawa;- realizacja zasypki obiektu;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej podpór i ustroju;- betonowanie kap chodnikowych na ustroju - nitka prawa;- montaż geomembrany na ścianach podpór i skrzydeł;- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju - nitka prawa;- izolacja cienka na ścianach podpory A;- montaż desek gzymsowych na skrzydłach;PG-3- realizacja zasypki inżynierskiej na podporze A oraz ścian z gruntu zbrojonego;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju;- realizacja zasypki z gruntu zbrojonego;PZ-3 - realizacja cieku pod obiektem;- realizacja umocnienia cieku pod obiektem;PZ-4 - prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju i podpór;WA-5 - wykonywanie drenażu za przyczółkiem B;- montaż deskowania ciosów podłożyskowych nitka prawa;- prace kosmetyczne na powierzchni betonu podpór;- betonowanie ciosów podłożyskowych nitka prawa;- pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych nitka prawa;- groszkowanie powierzchni betonowych ciosów podłożyskowych nitka prawa;PG-4 - realizacja zasypki inżynierskiej obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;- realizacja zasypki z gruntu zbrojonego;

02.06.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- profilowanie warstwy technologicznej niezwiązanej - WA-2L;

- wykonanie warstwy nasypu w km 58+900 - 57+250;

- wykonanie warstwy technologicznej w km 58+750 - 58+951 (strona prawa);

- profilacja skarp i rowu w km 54+100 - 54+550 (strona prawa);

- wykonanie humusowania skarp i rowu w km 55+100 - 55+550 (strona prawa);

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 w km 58+750 - 58+951 (strona prawa);

- korytowanie łącznicy A w km 0+450 - 0+587 - węzeł Lubin Południe;

- wzmocnienie uzupełnienia nasypu przed obiektem PZ-1;

- wzmocnienie podłoża w km 50+900-51+000 (strona prawa i lewa);

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 52+100-52+250 (strona prawa i lewa);

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 52+600-52+900 (strona prawa i lewa);

- wykonanie warstwy nasypu w km 54+800 - 54+820;

- wykonanie i wzmocnienie warstwy nasypu łącznica D w km 0+100 - 0+200 - węzeł Lubin Południe;

- zagęszczanie II warstwy nasypu w km 48+090-48+170 (strona prawa i lewa)

- wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa w km 48+400-48+600 (strona prawa);

- rozkładanie dolnej geosiatki w km 52+100-52+300 (strona prawa i lewa);

- wykonanie, profilowanie i zagęszczanie warstwy materaca w km 52+300-52+480 (strona prawa i lewa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 52+600-52+650 (strona prawa i lewa);

- wzmocnienie warstwy nasypu w km 54+800 - 54+820 oraz w km 58+900 - 58+250;

- profilacja i zagęszczenie podbudowy zasadniczej 0/31,5 w km 58+330 - 58+951 (strona lewa);

- zagęszczenie warstw nasypu w km 57+450 - 57+750 (strona lewa i prawa);

- układanie górnej geosiatki w km 52+300-52+480 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 47+860-48+020 (strona lewa);

- czyszczenie drogi DK3;

- dowóz materiału - podbudowa KŁSM w km 52+600-52+650 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na GWN w km 48+880-48+930 (strona prawa i lewa);

- dowóz humusu - pas rozdziału w km 48+950-49+000;

- dowóz materiału na warstwy nasypu w km 48+790-48+830 (strona prawa i lewa) oraz WA-1P;

- dowóz materiału na GWN w km 47+678-47+740 oraz w km 48+120-48+170 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na GWN rondo DW335 w km 0+583;

- dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 50+900-51+000 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na warstwę materaca w km 47+860-48+950 (strona prawa);

Prace na obiektach mostowych:PZ-1 - realizacja zasypki inżynierskiej za przyczółkami oraz stożków;- śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego;- profilacja warstw pod płyty przejściowe podpora A i B;- realizacja chudego betonu pod płytę przejściową i belkę płyty przejściowej podpora A;- zbrojenie belki płyty przejściowej podpora A;PG-2 - hałdowanie materiału do wykonywania zasypek;- realizacja zasypek przyczółków i stożków;WD-3 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpór;- betonowanie płyty przejściowej A;- pielęgnacja betonu płyty przejściowej za podporą C i izolacja cienka;- realizacja zasypki płyty przejściowej C wraz ze stożkami;- zasypka nad płyty przejściowe i realizacja murów oporowych;- kosmetyka betonu podpór i ustroju nośnego;- realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- izolacja cienka płyty przejściowej podpory A;WA-4 - montaż desek gzymsowych na długości ustroju nośnego i w pasie rozdziału;- realizacja zasypki za przyczółkami i stożków nasypowych;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej podpór i ustroju nośnego;- rozszalunek wnęk dylatacyjnych na podporze A;- montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych;- wykonywanie izolacji oraz montaż krawężników przy dylatacji;PG-3 - realizacja zasypki inżynierskiej na podporze A oraz ścian z gruntu zbrojonego;- realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju (hydrofobizacja);PZ-3 - realizacja cieku pod obiektem;PZ-4 - montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacyjnych na podporze A;- betonowanie wnęk dylatacyjnych na podporze A;- pielęgnacja betonu wnęk dylatacyjnych na podporze A;- kosmetyka betonu podpór;- śrutowanie powierzchni betonu płyty ustroju;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej ustroju;- realizacja zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju (hydrofobizacja);WA-5 - przygotowanie fundamentu pod ściany z gruntu zbrojonego podpora B (etap I);- betonowanie korytka drenarskiego za podporą B wraz z fundamentami pod ściany oporowe;- pielęgnacja betonu korytka drenarskiego za podporą B wraz z fundamentami pod ściany oporowe;- wykonywanie drenażu za przyczółkiem B;- montaż deskowania ciosów podłożyskowych nitka prawa;PG-4 - realizacja zasypki inżynierskiej obiektu oraz ścian z gruntu zbrojonego;

26.05.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie drogi DK3;

- dowóz materiału na II warstwę nasypu rondo DW335 w km 0+583;

- dowóz materiału na II warstwę nasypu w km 48+120-48+170 (strona lewa);

- dowóz materiału na warstwę nasypu w km 48+859-48+870 (strona prawa i lewa), WA-1P;

- profilowanie nasypu pas rozdziału w km 49+060-49+200 oraz w km 49+815-50+050;

- roboty ziemne - wykop w km  50+300-50+400;

- zagęszczanie warstwy podbudowy KŁSM w km 51+500-51+700 (strona prawa);

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 52+125-52+250 (strona lewa);

- profilowanie i zagęszczanie KŁSM łącznica D węzeł Lubin Zachód w km 0+115-0+435;

- wzmocnienie warstw nasypu w km 47+678-47+120, km 48+090-48+120, km 48+800-48+830 i w km 48+855-48+870 (strona prawa i lewa);

- zagęszczenie warstw nasypu km 54+040 - 54+100 (strona lewa i prawa);

- wykonanie warstwy nasypu w km 58+900 - 57+250;

- zagęszczenie GWN w km 58+330 - 58+550 (strona lewa) oraz w km 58+330 - 58+951 (strona prawa);

- profilacja skarp i rowu w km 57+500 - 57+700 (strona lewa), łącznica D,C węzeł Lubin Południe;

- profilacja terenu w km 56+000 - 56+150 (strona prawa);

- profilacja i zagęszczenie podbudowy pod ściek monolityczny w km 55+900 - 56+000 (jezdnia lewa i prawa), łącznica D w km 0+000 - 0+100;

- układanie dolnej geosiatki w km 47+860-48+030 (strona prawa i lewa);

- profilowanie warstwy poślizgowej w km 47+940-48+030 oraz w km 52+250-52+350 (strona prawa i lewa);

- uzupełnienie nasypu pobocza w km 48+600-48+730 (strona prawa);

- profilowanie GWN w km 48+750-48+790 (strona prawa i lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1 - realizacja zasypki inżynierskiej na podporze A;- betonowanie wnęk dylatacyjnych podpora B;- pielęgnacja betonu wnęk dylatacyjnych podpora B;- prace kosmetyczne na powierzchni betonu ustroju nośnego;- realizacja zasypki inżynierskiej za przyczółkami oraz stożków; PG-2- prace kosmetyczne na powierzchni betonu ustroju nośnego; WD-3 - betonowanie kap chodnikowych -  etap IV;- pielęgnacja betonu kap chodnikowych;- betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową A i C;- realizacja zasypki inżynierskiej na podporze A, C wraz ze stożkami;- betonowanie belki pod płytę przejściową C;- montaż zbrojenia płyty przejściowej za podporą C;- betonowanie płyty przejściowej za podporą C;- montaż desek gzymsowych na skrzydłach obiektu;- betonowanie belki pod płytę przejściową A;- pielęgnacja betonu płyty przejściowej za podporą C;- pielęgnacja betonu belki pod płytę przejściową A;- zbrojenie płyty przejściowej za podporą A; WA-4 - montaż desek gzymsowych na długości ustroju nośnego;- realizacja zasypki za przyczółkami i stożków nasypowych;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej podpór;- montaż urządzeń dylatacyjnych na podporze A;- montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacyjnych na podporze A;- betonowanie wnęk dylatacyjnych na podporze A;- pielęgnacja betonu wnęk dylatacyjnych na podporze A; PG-3 - realizacja zasypki inżynierskiej na podporze A;- kosmetyka powierzchni betonu wewnątrz obiektu; PZ-4- montaż urządzeń dylatacyjnych na podporze A;- montaż zbrojenia wnęk dylatacyjnych na podporze A; WA-5 - izolacja cienka podpór oraz prace porządkowe;- realizacja zasypki fundamentu B oraz prace porządkowe

19.05.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- układanie dolnej geosiatki WA-2;

- wykonanie warstwy nasypu w km 58+900 - 57+250;

- wykonanie warstwy nasypu na łącznicy C,D - węzeł Lubin Południe;

- humusowanie skarpy i rowu w km 57+750 - 57+900  (prawa strona);

- zagęszczenie GWN (pas rozdziału) w km 58+550 - 58+700;

- uzupełnienie pobocza materiałem GWN w km 54+100 - 54+400 (strona lewa i prawa);

- zagęszczenie GWN w km 58+330 - 58+951 (strona prawa);

- roboty ziemne - wykop w km 50+350-50+450;

- profilowanie IV warstwy nasypu w km 48+090-48+120 (strona prawa i lewa);

- wzmocnienie IV warstwy nasypu łącznica B węzeł LZ w km 0+300-0+374;

- profilowanie skarpy wykopu w km 50+450-50+500 (strona lewa);

- profilowanie podbudowy KŁSM w km 51+250-51+700 (strona lewa i prawa);

- zagęszczanie warstwy mrozoochronnej łącznica CD węzeł LZ w km 0+100-0+200;

- prace porządkowe rondo DW335 w km 0+583;

- dowóz materiału na III warstwę nasypu w km 48+090-48+120 (strona prawa);

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- dowóz materiału na II warstwę nasypu w km 47+678-47+740 (strona prawa i lewa);

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1 - realizacja zasypek za przyczółkami i stożków oraz montaż geomembrany;- montaż urządzeń dylatacyjnych podpora B NP. i NL.;- zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych podpora A;- prace naprawcze związane z zasypką podpory B;- betonowanie urządzeń dylatacyjnych podpora A NL;- pielęgnacja betonu urządzeń dylatacyjnych podpora A NL;- realizacja zasypki inżynierskiej na podporzeA;PG-2 - prace porządkowe;- rozszalunek i pielęgnacja betonu wnęk dylatacyjnych;- dogęszczanie zasypek inżynierskich podpory A i B;WD-3 - izolacja cienka podpór i montaż geomembrany;- montaż desek gzymsowych i zasypka ścian z gruntu zbrojonego;- montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z osadzeniem rur osłonowych;- betonowanie kap chodnikowych - przęsło AB etap I i etap II;- betonowanie kap chodnikowych -  etap III;- pielęgnacja betonu kap chodnikowych; - przygotowanie kap chodnikowych do betonowania - etap IV;WA-4 - kosmetyka powierzchni betonu podpór i montaż geomembrany;- realizacja zasypki za przyczółkami i stożków nasypowych;- szalowanie ścianki zaplecznej podpory B;- betonowanie ścianki zaplecznej podpory B (etap II);- demontaż deskowania ścianki zaplecznej podpory B (etap II);- montaż desek gzymsowych na długości ustroju nośnego;- montaż urządzeń dylatacyjnych na podporze A;- kosmetyka powierzchni betonu wewnątrz obiektu PG-3 - realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- zasypka za przyczółkiem A;- kosmetyka powierzchni betonu wewnątrz obiektu;PZ-3 - realizacja drenażu zasypki;WA-5 - demontaż deskowania korpusu podpory B NP. i prace porządkowe;- zdawka elementów szalunków;PG-4 - kosmetyka powierzchni betonu wewnątrz obiektu;

12.05.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- dowóz materiału na GWN w km 48+800;

- pielęgnacja - koszenie skarp wykopu w km 49+300-49+600 (strona lewa) oraz w km 51+450-51+600 (strona lewa);

- hałdowanie materiału na dolne warstwy w km 57+000 oraz w km 56+600;

- dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 52+350;

- dowóz materiału na IV warstwę nasypu w km 48+090-48+120 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 47+900 oraz w km 52+300 (strona prawa);

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM łącznica D w km 0+200-0+435;

- dowóz materiału GWN w km 51+500 pas rozdziału;

- dowóz i profilowanie nasypu łącznica B węzeł Lubin Zachód w km 0+300-0+375;

Prace na obiektach mostowych:PZ-1- montaż urządzeń dylatacyjnych podpora A i B NP. i NL.;- realizacja zasypek za przyczółkami i stożków oraz izolacja cienka podpór;PG-2 - zasypka przyczółków i stożków oraz izolacja cienka podpór;- zbrojenie i szalowanie urządzeń dylatacyjnych podpory B;- betonowanie urządzeń dylatacyjnych podpory B;- pielęgnacja betonu wnęk dylatacyjnych podpory B;WD-3 - montaż desek gzymsowych, zasypka ścian z gruntu zbrojonego i izolacja cienka podpór i montaż geomembrany;- betonowanie dylatacji podpory C;- pielęgnacja betonu dylatacji podpory C;WA-4 - betonowanie podwaliny stożka nasypu podpora A strona lewa;- szalowanie podwaliny stożka nasypu podpora A strona prawa;- prace przy stożkach nasypowych oraz izolacja cienka podpór;- szalowanie ścianki zaplecznej podpory B;- pielęgnacja betonu podwaliny stożka nasypu podpora A strona lewa;- betonowanie podwaliny stożka nasypu podpora A strona prawa;- realizacja zasypki za przyczółkami i stożków nasypowych;-  rozszalunek podwalin stożków nasypu podpora A i izolacja cienka podwalin;- kosmetyka powierzchni betonu podpór i izolacja cienka podpór;PG-3- realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- izolacjacienka podpór;PZ-3 - realizacja drenażu zasypki podpory A;PZ-4 - realizacja drenażu zasypki podpory B;WA-5 - montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B NP.;- betonowanie korpusu podpory B NP. oraz pielęgnacja betonu;- pielęgnacja betonu korpusu podpory B NP. i prace porządkowe;

05.05.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- hałdowanie materiału na dolne warstwy w km 56+600;

- czyszczenie drogi DK3;

- bieżące utrzymanie TOR;

Prace na obiektach mostowych:PG-2 - zbrojenie i szalowanie urządzeń dylatacyjnych;- realizacja drenażu zasypki;- zasypka za przyczółkami i izolacja cienka podpór;- realizacja stożków nasypowych podpory B;WD-3 - rozszalowanie urządzeń dylatacyjnych podpora A i B;- szalowanie urządzeń dylatacyjnych podpora C;- realizacja zasypki ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- montaż deskowania wnęki dylatacyjnej podpory C;- montaż desek gzymsowych;WA-4 - szalowanie belek podwalinowych pod stożki podpora A;- rozszalowanie belek podwalinowych pod stożki podpora B;- izolacja cienka podpór;- rozszalunek ścianki zaplecznej podpory A;- montaż szalunku ścianki zaplecznej podpory A i B;- prace porządkowe;PZ-3 - betonowanie korytka drenażowego za podporą A;WA-5 - montaż szalunku i zbrojenia podpory B nitka prawa;

28.04.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- dowóz materiału GWN łącznica C w km 0+300

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- prace porządkowe w obrębie łącznicy AB węzeł Lubin Zachód;

- dowóz materiału na GWN w km 47+860-48+030 (strona prawa)

- dowóz materiału na II warstwę nasypu rondo dw335 w km 0+583;

- dowóz materiału na GWN w km 53+770-53+820 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na GWN łącznica A w km 0+400;

Prace na obiektach mostowych:PZ-1 - realizacja stożków nasypowych oraz zasypki za przyczółkami;- rozładunek urządzeń dylatacyjnych;PG-2 - realizacja stożków nasypowych oraz zasypki za przyczółkami;- zbrojenie i szalowanie urządzeń dylatacyjnych;- betonowanie wnęk urządzeń dylatacyjnych podpora A;- pielęgnacja betonu wnęk urządzeń dylatacyjnych podpora A;- szalowanie wnęk dylatacyjnych podpory B;WD-3 - zbrojenie i szalowanie urządzeń dylatacyjnych;- realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego ;- realizacja zasypki za ścianami oporowymi i przyczółkami;- montaż zbrojenia kap chodnikowych;- betonowanie wnęk urządzeń dylatacyjnych podpory A i B;- częściowy demontaż szalunku wnęk;- pielęgnacja betonu wnęk urządzeń dylatacyjnych podpory A i B;WA-4 - zbrojenie ścianki zaplecznej podpory A;- betonowanie ścianki zaplecznej podpory A (etap I);- pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A;- realizacja zasypki za przyczółkami;- realizacja belek podwalinowych pod stożki;- realizacja stożków zasypki za przyczółkiem B;- realizacja szalunku ścianki zaplecznej podpory A etap II;- betonowanie ścianki zaplecznej podpory A etap II;- prace kosmetyczne na powierzchni betonowej podpór i prace porządkowe;- częściowy demontaż ścianki zaplecznej podpory A;- betonowanie podwalin stożków nasypu przy podporze B;PZ-3 - realizacja zasypki za przyczółkami;- betonowanie korytka drenażowego za podporą A;- prace przy drenażu podpory a;PZ-4 - realizacja zasypki za przyczółkami;- realizacja podłoża pod fundamenty murów oporowych;- betonowanie fundamentów murów oporowych;- betonowanie korytka drenażowego za podporą A;- prace przy drenażu podpory A;- prace porządkowe pod obiektem;WA-5 - montaż szalunku i zbrojenia podpory B nitka prawa;- zasypka fundamentu;PG-4 - zasypka za przyczółkami;- realizacja ścian z gruntu zbrojonego;

21.04.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- hałdowanie materiału metraco w km 50+800;

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- dowóz materiału- uzupełnienie nasypu - pas rozdziału w km 50+800;

- dowóz materiału na III warstwę nasypu w km 47+678-47-740 (strona prawa i lewa);

Prace na obiektach mostowych:PZ-1 - realizacja stożków nasypowych oraz zasypki za przyczółkami;PG-2 - realizacja zasypki za przyczółkami;- realizacja stożków nasypowych oraz zasypki za przyczółkami;WD-3 - zbrojenie kap chodnikowych;- zbrojenie i szalowanie urządzeń dylatacyjnych;- realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- realizacja zasypki za ścianami oporowymi i przyczółkami;WA-4 - montaż zbrojenia kap chodnikowych;- szalowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej podpory A;- realizacja zasypki za przyczółkiem B;PZ-3 - realizacja zasypki za przyczółkami;PZ-4 - prace porządkowe;- realizacja podłoża pod fundamenty murów oporowych;WA-5 - montaż zbrojenia i szalunku podpory B nitka prawa;PG-4 - realizacja ścian z gruntu zbrojonego;

14.04.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe w km 56+600;

- dowóz materiału na GWN - łącznica D węzeł Lubin Zachód w km 0+240-0+435;

- dowóz materiału na VII warstwę nasypu w km 48+088-48+120 (strona prawa i lewa);

dowóz materiału na V warstwę nasypu w km 53+900-53+980 (strona prawa i lewa);

Prace na obiektach mostowych: PG-2- prace porządkowe;- realizacja zasypki za przyczółkiem B;- wykonanie korytka drenarskiego;- przygotowanie wnęk do osadzenia urządzeń dylatacyjnych WD-3 - rozładunek urządzeń dylatacyjnych i prace porządkowe;- realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- wstępny montaż urządzeń dylatacyjnych w podporze A, B i C;- realizacja zasypki za podporami;- montaż krawężnika kamiennego na ustroju nośnym WA-4 - montaż krawężników na ustroju nośnym;- montaż deskowania ścianki zaplecznej podpory A;- montaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym;- przygotowanie (groszkowanie) wnęki do osadzenia urządzenia dylatacyjnego PG-3- izolacja cienka ścian wewnątrz obiektu;- realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego przy podporze A PZ-3 - izolacja cienka podpory B;- realizacja zasypki za podporą B;- wykonanie korytka drenarskiego;- przygotowanie podłoża pod fundamenty ścian oporowych;- wykonanie fundamentów ścian oporowych PZ-4 - montaż deskowania ścianki zaplecznej podpory B;- demontaż deskowania ścianki zaplecznej podpory A;- pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A i B;- betonowanie ścianki zaplecznej podpory B;- realizacja zasypki za podporą B oraz wykonanie korytka drenarskiego;- realizacja zasypki za przyczółkiem B i prace porządkowe WA-5 - izolacja cienka fundamentu podpory B NP.;- prace porządkowe;- montaż zbrojenia korpusu podpory B jezdni prawej PG-4 - wykonywanie drenażu za podporą B;- montaż geomembrany;- izolacja cienka ścian wewnątrz obiektu;- prace kosmetyczne na ścianach wewnątrz obiektu;

07.04.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe w km 56+600;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji Ruchu;

- dowóz humusu w km 53+450 pas rozdziału;

- dowóz materiału na VI warstwę nasypu w km 53+900-53+990 (strona prawa i lewa);

- profilowanie dna zbiornika Z-29

Prace na obiektach mostowych: PZ-1 - montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej podpory B (etap II);- betonowanie ścianki zaplecznej podpory B (etap I);- pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory B (etap I);- realizacja zasypki za przyczółkami;- demontaż deskowania ścianek zaplecznych;- prace porządkowe PG-2 - demontaż szalunku ścianki zaplecznej A;- realizacja zasypki za przyczółkiem B;- porządkowanie terenu pod ustrojem nośnym;- demontaż deskowania ścianek zaplecznych; - prace porządkowe WD-3 - montaż krawężników na ustroju nośnym;- realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego;- przygotowanie szczelin dylatacyjnych do montażu urządzeń;- przygotowanie wnęk do montażu urządzeń dylatacyjnych WA-4 - prace przygotowawcze do montażu krawężników;- montaż krawężników na ustroju nośnym;- przygotowanie szczelin dylatacyjnych do montażu urządzeń;- realizacja zasypki za przyczółkiem A;- montaż deskowania ścianki zaplecznej podpory A;- prace porządkowe PZ-3 - prace kosmetyczne na ścianach ramy wewnątrz obiektu;- realizacja zasypki za przyczółkiem B;- realizacja zasypki za podporą A i B PZ-4 - montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej podpory A;- montaż deskowania ścianki zaplecznej podpory B;- betonowanie ścianki zaplecznej podpory A;- pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A;- prace porządkowe WA-5 - montaż zbrojenia i szalunku fundamentu podpory B NP.;- prace przygotowawcze do betonowania;- betonowanie fundamentu podpory B NP.;- demontaż deskowania fundamentu podpory B NP.;- pielęgnacja betonu fundamentu podpory B NP.;- prace porządkowe PG-4 - realizacja drenażu zasypki za podporą A i B;- prace kosmetyczne na ścianach ramy wewnątrz obiektu;- realizacja ścian z gruntu zbrojonego;- betonowanie korytka drenarskiego za podporą B;

02.04.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe w km 56+600;

- dowóz materiału na VIII warstwę nasypu w km 48+067-48+120 (strona prawa i le-wa);

- profilowanie dna zbiornika Z-29

Prace na obiektach mostowych:PZ-1: realizacja zasypki za przyczółkiem A, realizacja zasypki za przyczółkami oraz stożków nasypowych, betonowanie i pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory B(etap I). PG-2: montaż szalunku ścianki zaplecznej podpory A, realizacja zasypki za przyczółkiem B, betonowanie ścianki zaplecznej podpory A i B (etap I), pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A (etap I), betonowanie ścianki zaplecznej podpory A (etap II), pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A (etap II). WD-3: realizacja ścian oporowych z gruntu zbrojonego przy podporze C, przygotowanie do realizacji ścian z gruntu zbrojonego - podpora A, realizacji ścian z gruntu zbrojonego przy podporze A, wykonywanie izolacji z papy na kapach chodnikowych, przygotowanie powierzchni kapach chodnikowych do montażu krawężników i zbrojenia kap chodnikowych, rozpoczęcie montażu krawężników; montaż krawężników na ustroju nośnym. WA-4:realizacja drenażu za przyczółkiem B, prace porządkowe, demontaż deskowania nisz od sprężenia ,przygotowanie do realizacji ścianek zaplecznych, wykonywanie izolacji z papy na kapach chodnikowych, montaż kotew talerzowych na kapach chodnikowych. PG-3: realizacja ścian oporowych przy podporze A. PZ-3 realizacja zasypki za przyczółkiem B. PZ-4 prace porządkowe, betonowanie nisz od sprężenia na UN, pielęgnacja betonu nisz od sprężenia na UN, groszkowanie powierzchni betonu podpór na styku ze ściankami zaplecznymi. WA-5 realizacja zasypki za przyczółkiem A, wykonanie drenażu, montaż zbrojenia i szalunku fundamentu podpory B NP., realizacja drenażu za przyczółkiem A, montaż zbrojenia wytyków korpusu podpory B NP.PG-4: prace przygotowawcze do wykonania drenażu podpory B, realizacja drenażu zasypki za podporą A oraz zasypki za podporą B.

17.03.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- hałdowanie piasku w km 57+300;

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe w km 56+600;

- bieżące utrzymanie Tymczasowych Organizacji Ruchu;

- dowóz materiału na budowę nasypu łącznica A, węzeł Lubin Zachód;

- dowóz materiału na IX warstwę nasypu w km 53+940-53+990 (strona prawa i lewa);

- dowóz materiału na warstwy nasypu WA-1P – łącznica B

- profilowanie dna zbiornika Z-18

- profilacja skarp nasypu w km 56+000 - 56+250 (strona lewa);

- zagęszczenie warstw nasypu w km 58+300 - 58+951 (strona lewa i prawa);

Prace na obiektach mostowych:PZ-1 : prace ciesielskie przy ściance zaplecznej podpory A etap II, realizacja zasypki za przyczółkiem B, betonowanie ścianki zaplecznej podpory A etap II oraz pielęgnacja betonu, izolacja cienka skrzydeł podpory B, przygotowanie podłoża pod wykonanie stożków przy podporze B, izolacja cienka skrzydeł przyczółków, odbudowa (po okresie zimowym) warstwy zasypki za przyczółkiem A. PG-2: demontaż szalunku UN jezdnia lewa oraz prace porządkowe, zwroty szalunków, montaż deskowania ścianki zaplecznej podpory B. WD-3 prace porządkowe, drenaż za przyczółkiem B i izolacja cienka korpusu (od czoła) A, prace kosmetyczne na powierzchni betonu UN (szlifowanie powierzchni przy kotwach talerzowych). WA-4-:demontaż deskowania UN jezdnia lewa oraz prace zbrojarskie przy niszach od sprężenia UN JP, betonowanie nisz od sprężenia UN jezdnia prawa i lewa oraz pielęgnacja betonu, prace porządkowe. PG-3 montaż taśm dylatacyjnych na ścianach ramy, betonowanie korytka drenarskiego przy skrzydłach ściany A, przygotowanie do wykonania korytka drenarskiego skrzydła ściany A, prace przy wykonaniu drenażu i montaż geomembrany na ścianie A, prace przy drenażu przy ścianie A i B. PZ-3 demontaż szalunku ramy segment prawy zewnętrzny i prace porządkowe, zwroty szalunków. PZ-4 pielęgnacja betonu UN jezdnia lewa, montaż kabli sprężających w kanałach kablowych UN jezdnia lewa, sprężenie UN jezdnia lewa, demontaż deskowania UN jezdnia prawa, iniekcja kanałów kablowych UN jezdnia prawa i lewa. WA-5 prace ciesielskie i zbrojarskie na ciosach podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze A i B (jezdnia lewa), wykop pod fundament podpory B jezdnia prawa, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych na podporze A i B jezdnia lewa, realizacja zasypki za przyczółkiem A, wymiana gruntu pod fundament podpory B jezdnia prawa. PG-4 prace przygotowawcze do wykonania korytka drenarskiego przy ścianie i skrzydłach A, betonowanie korytka drenarskiego przy ścianie i skrzydłach a, prace przy wykonaniu drenażu ścian ramy.

 

 

10.03.2017

Prace wykonywane na Budowie:

- humusowanie pasa rozdziału w km 49+200 - 49+450;

- profilowanie pod warstwę mrozoochronną - DD3L w km 1+500-1+751;

- profilowanie DW335 w km 0+150-0+200 (strona lewa);

- zagęszczanie podbudowy KŁSM w km 51+700-52+000 (strona lewa);

- warstwa mrozoochronna stabilizowana spoiwem -  DD3L w km 1+500-1+751;

- wstępna podbudowa KŁSM - dd3l w km 1+500-1+751;

- rozkładanie górnej warstwy geosiatki w km 52+680-52+800 (strona lewa);

- zagęszczenie podbudowy z kruszywa 0/31,5 w km 54+100 - 54+300 (jezdnia lewa) oraz w km 56+420 - 56+600 (jezdnia lewa i prawa);

- hałdowanie piasku w km 57+300;

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe w km 56+600;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- miejscowa naprawa dróg technologicznych;

- odwodnienie dróg technologicznych;

- hałdowanie materiału Metraco w km 50+800

- dowóz materiału na warstwę podbudowy KŁSM w km 52+800-52+900 (strona prawa i lewa);

Prace motowe: PZ-1: prace ciesielskie przy ściance zaplecznej podpory A etap II, realizacja zasypki za przyczółkiem B. PG-2  demontaż szalunku UN jezdnia lewa oraz prace porządkowe. WD-3 demontaż szalunków ścianki zaplecznej podpory A i C, prace porządkowe. WA-4 montaż stali sprężającej w kanałach kablowych UN jezdnia lewa, sprężanie kanałów kablowych UN jezdnia lewa, przygotowanie (zgroszkowanie) powierzchni nisz od sprężenia UN jezdnia prawa, Izolacja cienka podpory A, iniekcja kanałów kablowych UN jezdnia prawa i lewa, prace zbrojarskie przy niszach od sprężenia UN jezdnia prawa, demontaż deskowania UN jezdnia lewa. PG-3 wykonywanie ścian oporowych przy podporze A, montaż taśm dylatacyjnych na ścianach ramy i zasypka za ścianą B. PZ-3 demontaż szalunku ramy segment prawy zewnętrzny oraz prace porządkowe. PZ-4 montaż stali sprężającej w kanałach kablowych UN jezdnia prawa, montaż elementów odwonienia oraz prace ciesielskie na UN jezdnia lewa, betonowanie UN jezdnia lewa oraz pielęgnacja betonu, sprężenie UN jezdnia prawa. WA-5 demontaż szalunku podpory B jezdnia lewa i prace porządkowe, izolacja fundamentu, izolacja cienka korpusu podpory A, wykonywanie ścianek szczelnych w obrębie fundamentu podpory B NP., przygotowanie powierzchni betonu korpusu do wykonania ciosów, prace ciesielskie i zbrojarskie na ciosach podłożyskowych. PG-4 montaż deskowania  i betonowanie fundamentów murów oporowych, izolacja cienka ścian ramy, montaż taśm dylatacyjnych na ścianach ramy i izolacja cienka ścian ramy.

03.03.2017

Prace wykonywane na budowie:

- czyszczenie drogi krajowej DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe w km 56+600;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- hałdowanie piasku w km 57+300;

- miejscowa naprawa i odwodnienie dróg technologicznych;

- wykonanie objazdu przy PG-3 (droga dojazdowa 10P w km 0+090);

- hałdowanie materiału Metraco w km 53+900 oraz w km 50+800;

- odwadnianie terenu pod prace wykopowe - zbiornik Z-29;

- odnowienie tymczasowego oznakowania poziomego DP1219D, DW335, DK3;

- prace porządkowe - droga technologiczna w km 50+100-53+900 (strona prawa);

- humusowanie dna zbiornika z-22;

- humusowanie skarp zbiornika z-22;

- wykonanie warstwy z piasku grubego w zbiorniku Z-22

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1 deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej podpory A etap I, betonowanie ścianki zaplecznej podpory A etap I, pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A etap I. PG-2 pielęgnacja betonu ustroju nośnego jezdnia lewa. WD-3 prace zbrojarsko-ciesielskie na ściankach zaplecznych podpora A i C, betonowanie ścianki zaplecznej podpory A i C etap II, przygotowanie do układania murów oporowych, pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A i C etap II. WA-4 prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego jezdnia lewa, betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, pielęgnacja betonu ustroju nośnego jezdnia lewa. PG-3przygotowanie do układania murów oporowych. PZ-3 demontaż szalunku ramy segment prawy zewnętrzny. PZ-4 montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdnia lewa, betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa, pielęgnacja betonu ustroju nośnego jezdnia prawa. PG-4  izolacja cienka ścian do wysokości projektowej, wykop pod fundamenty murów oporowych. WA-5 pielęgnacja betonu korpusu podpory B jezdnia lewa, demontaż szalunku i deskowania podpory B jezdnia lewa.

25.02.2017

Prace wykonywane na budowie:

- roboty ziemne na zbiorniku z-18;

- roboty ziemne na zbiorniku z-29;

- profilacja terenu w km 55+800 - 55+950 (jezdnia prawa)

- hałdowanie materiału z wykopu w km 56+900;

- czyszczenie drogi DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- hałdowanie materiału Metraco w km 50+800 oraz w km 53+900;

- odwodnienie dróg technologicznych;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- naprawa płotków dla płazów w km 48+400-48+950 (strona prawa i lewa);

- miejscowa naprawa dróg technologicznych;

- prace porządkowe - droga technologiczna w km 50+600-50+800 (strona prawa)

Prace na obiektach mostowych:

PG-2: pielęgnacja betonu ustroju nośnego jezdnia lewa. WD-3 montaż zbrojenia oraz deskowania nisz od sprężenia, betonowanie wnęk zakotwienia w przęśle AB i BC, pielęgnacja betonu wnęk zakotwienia w przęśle AB i BC, betonowanie ścianki zaplecznej podpory A i C (etap I), pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej podpory A i C (etap I), usuwanie skutków intensywnych opadów. WA-4 montaż szalunku i zbrojenia ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż elementów zakotwienia ustroju nośnego jezdnia lewa. PZ-3 betonowanie ramy segment prawy zewnętrzny. pielęgnacja betonu ramy segment prawy zewnętrzny. PZ-4 montaż deskowania ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż elementów odwodnienia ustroju nośnego jezdnia prawa, usuwanie skutków intensywnych opadów, kontrola podparcia deskowania ustroju nośnego nitka prawa. WA-5 montaż zbrojenia i szalunku korpusu podpory B jezdnia lewa, betonowanie korpusu podpory B jezdnia lewa, pielęgnacja betonu korpusu podpory B jezdnia lewa.

 

17.02.2017

Prace wykonane na budowie

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

-roboty ziemne - wykop w km 50+250, km 50+500 oraz w km 50+460

- czyszczenie drogi DK3;

- hałdowanie materiału z wykopu w km 56+900 oraz w km 56+850;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- hałdowanie materiału Metraco w km 50+800;

- prace porządkowe pod profilowanie podłoża w km 48+080-48+120 (strona prawa i lewa);

- prace porządkowe w obrębie zbiornika Z-29;

- roboty ziemne na zbiorniku Z-18

- roboty ziemne na zbiorniku Z-22

Prace na obiektach mostowych: PG-2 montaż wpustów, kotew talerzowych ustroju nośnego jezdnia lewa, prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego jezdnia lewa, betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa, -pielęgnacja betonu ustroju nośnego jezdnia lewa. WD-3 montaż zbrojenia oraz deskowania nisz od sprężenia. WA-4 montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa. PZ-3 wstrzymanie prac przygotowawczych do betonowania ramy segment prawy zewnętrzny, prace przygotowawcze do betonowania ramy segment prawy, zewnętrzny, prace porządkowe. PZ-4 montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdnia prawa, montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa, prace przygotowawcze do wykonania podlewek podłożyskowych NL, wykonanie podlewek podłożyskowych NL, pielęgnacja podlewek podłożyskowych NL. WA-5 montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B jezdnia lewa

10.02.2017

Prace wykonywane na budowie:

- roboty ziemne - wykop w km 50+300 km 50+200 km 50+500 oraz w km 50+550;

-roboty ziemne na zbiorniku Z-22 w km 49+130 strona lewa;

- roboty ziemne na zbiorniku Z-20 w km 49+035 strona prawa

- czyszczenie drogi DK3;

- hałdowanie materiału z wykopu w km 53+850 oraz w km 56+900;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- bieżące utrzymanie Tymczasowych Organizacji Ruchu;

Kanalizacja deszczowa:

km 51+622-51+991-13D.9-13D.23- montaż 15 szt. włazów kanałowych

km 52+235-52+470-14D.1-14D.10- montaż 10 szt. włazów kanałowych

Prace na obiektach mostowych: PZ-1: prace porządkowe. PG-2: montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdnia lewa, rozładunek stali zbrojeniowej ustroju nośnego. WD-3  prace porządkowe, montaż zbrojenia nisz od sprężenia. WA-4 montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa, prace przy podlewkach pod łożyskami jezdnia lewa. pielęgnacja cieplna pod wykonanie podlewek podłożyskowych jezdnia lewa, wykonanie oraz pielęgnacja podlewek pod łożyskami jezdnia lewa. PZ-3 prace przygotowawcze do betonowania ramy segment prawy zewnętrzny, wstrzymanie prac przygotowawczych do betonowania ramy segment prawy zewnętrzny, prace porządkowe. PZ-4  montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa i lewa,  przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego jezdnia lewa, ułożenie płyt drogowych pod konstrukcje wsporczą ustroju nośnego jezdnia lewa. WA-5  montaż zbrojenia korpusu podpory b jezdnia lewa, montaż szalunku korpusu podpory b jezdnia lewa.

04.02.2017

Prace wykonywane na budowie:

- hałdowanie materiału z wykopu w km 56+900 oraz w km 53+850;

- czyszczenie drogi DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- załadunek kruszywa na węźle Lubin Południe;

- dowóz kruszywa 0/31,5 w km 52+500;

Prace związane z kanalizacją deszczową:

- montaż włazów kanałowych 25d.5-25d.7;

- montaż włazów kanałowych 25d.1-25d.4;

- montaż włazów kanałowych 22d.11-22d.8;

- montaż włazów kanałowych 22d.3-22d.1.1;

Prace przy zbiornikach retencyjno-oczyszczających:

- montaż prefabrykowanego wylotu ze zbiornika Z-28;

- ułożenie włókniny filtracyjnej w zbiorniku Z-28;

- wykonanie warstwy z piasku grubego w zbiorniku Z-28;

- profilowanie skarp zbiornika Z-28;

- wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru 2-8 mm w zbiorniku z-28;

Prace na obiektach mostowych:

PZ-1 wywóz elementów szalunkowych, prace porządkowe. PG-2 demontaż szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa, prace porządkowe, montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa. WD-3 demontaż szalunku ustroju nośnego, prace porządkowe. WA-4 demontaż szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa, prace porządkowe. - prace przy podlewkach pod łożyskami nitka lewa, montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa. PZ-3 montaż deskowania ustroju nośnego nitki prawej segment zewnętrzny, montaż zbrojenia ustroju nośnego nitki prawej segment zewnętrzny, prace przygotowawcze do betonowania ramy segment prawy zewnętrzny, montaż desek gzymsowych nitki prawej segment zewnętrzny. PZ-4 prace przy podlewkach pod łożyskami nitka prawa i nitka lewa, pielęgnacja podlewek pod łożyskami nitka prawa, prace porządkowe. WA-5 montaż zbrojenia korpusu podpory B jezdnia lewa, montaż szalunku podpory B jezdnia lewa.

28.01.2017

Opis wykonywanych prac na budowie:

- porządkowanie pasa drogowego w km 48+400 (strona prawa);

- hałdowanie materiału z wykopu w km 56+900 oraz w km 53+850;

- czyszczenie drogi DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- bieżące utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu;

- dowóz kruszywa łamanego 0/31,5 w km 52+500;

- załadunek kruszywa na węźle Lubin Południe.

Prace wykonywane na obiektach mostowych PZ-1 demontaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa, prace porządkowe. PG-2 montaż szalunku (podparcie) ustroju nośnego jezdnia lewa, demontaż szalunku ustroju nośnego- jezdnia prawa, prace porządkowe. WD-3 demontaż szalunku ustroju nośnego, prace porządkowe. WA-4 demontaż szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa, prace porządkowe, montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia lewa. PG-3 prace kosmetyczne w obrębie dylatacji pozornych.PZ-3: montaż deskowania ustroju nośnego nitka prawa segment zewnętrzny,  montaż zbrojenia ustroju nośnego nitka prawa segment zewnętrzny.PZ-4 montaż szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa. WA-5 montaż zbrojenia korpusu podpory B jezdnia lewa.

21.01.2017

Opis wykonywanych prac na budowie

-hałdowanie materiału z wykopu w km 56+900;

- czyszczenie drogi DK3;

- hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- bieżące utrzymanie Tymczasowych Organizacji Ruchu;

- porządkowanie pasa drogowego w km 48+700 oraz w km 48+500

Prace wykonywane na obiektach mostowych: PZ-1 demontaż szalunku ustroju nośnego NP., demontaż szalunku ustroju nośnego NL, prace porządkowe. PG-2  demontaż szalunku ustroju nośnego NP..WD-3 demontaż szalunku ustroju nośnego przęsło AB, prace porządkowe, zwroty szalunków; prace przygotowawcze do sprężenia ustroju nośnego przęsło BC, wykonanie sprężenia ustroju nośnego przęsło BC.WA-4  demontaż szalunku ustroju nośnego NP., prace porządkowe. PG-3 prace kosmetyczne w obrębie dylatacji pozornych. PZ-3  montaż szalunku ramy NP. segment zewnętrzny, prace kosmetyczne w obrębie dylatacji pozornych, montaż zbrojenia ramy NP. segment zewnętrzny. PZ-4  montaż szalunku (podparcia) ustroju nośnego NP.;PG-4  prace kosmetyczne w obrębie dylatacji pozornych. prace  porządkowe.WA-5 montaż zbrojenia korpusu podpory B NL.

17.01.2017

Opis wykonywanych prac na budowie:

- porządkowe,

- hałdowanie materiału z wykopu w km 56+900;

-  czyszczenie drogi DK3;

-  hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe;

- utrzymanie Tymczasowych Organizacji Ruchu;

- prace porządkowe w rejonie wjazdu awaryjnego WA1P;

Na obiektach inżynierskich wykonywane są prace:PZ-1 demontaż szalunku Ustroju Nośnego NP., prace porządkowe.PG-2 wykonywanie podbudowy pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego NL. WD-3 demontaż szalunku Ustroju Nośnego (przy strefach zakotwień). demontaż szalunku ustroju nośnego przęsło AB. WA-4  prace przygotowawcze do sprężenia Ustroju Nośnego NP. (montaż bloków oporowych), sprężanie ustroju nośnego NP., prace porządkowe. PZ-3 demontaż szalunku ramy NP. segment wewnętrzny, montaż szalunku ramy NP. segment zewnętrzny, montaż zbrojenia ramy NP. segment zewnętrzny, prace kosmetyczne w obrębie dylatacji pozornych, prace porządkowe. PG-3 prace kosmetyczne w obrębie dylatacji pozornych. PZ-4 dostawy i rozładunek szalunków,  prace przygotowawcze do montażu szalunku ustroju nośnego NP., montaż podparcia ustroju nośnego NP. PG-4 demontaż szalunku ramy NP. segment zewnętrzny, prace porządkowe.

10.01.2017

Wykonywane są prace  w postaci wykonania nasypu oraz wykopu w okolicy miejscowości Chróstnik. Prowadzone są prace porządkowe związane z tymczasową organizacją ruchu.

 

03.01.2017

Wykonane są prace w postaci nasypu, wykopu w okolicy miejscowości Obora. Obecnie wykonywane są prace na obiektach inżynierskich: PZ-1 pielęgnacja betonu ustroju nośnego NL. PG-2 pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP. WD-3 pielęgnacja betonu ustroju nośnego przęsło BC oraz AB. WA-4 pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP. PZ-3 pielęgnacja betonu ścian i stropu segment prawy wewnętrzny. PG-4 pielęgnacja betonu ścian i stropu segment prawy zewnętrzny.

 

27.12.2016

Trwają prace w postaci hałdowania kruszywa na węźle Lubin Południe, czyszczenia dróg objazdowych, prace porządkowe (poprawa istniejących objazdów), dowóz kruszywa z węzła Lubin Południe, materiału z dokopu na drogę dojazdową DD1, prace porządkowe  w rejonie obiektu WD-3 (droga powiatowa) oraz drogi wojewódzkiej DW335. Prace zabezpieczające przed okresem świątecznym. Obecnie wykonywane są prace na 9 obiektach mostowych. PZ-1 prace ciesielskie na ustroju nośnym NL, montaż elementów odwodnienia oraz kotew kap chodnikowych na ustroju nośnym NP., montaż zbrojenia ustroju nośnego NL, betonowanie ustroju nośnego NL oraz pielęgnacja betonu, pielęgnacja termiczna betonu ustroju nośnego NL.PG-2 prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego NP., zasypka za przyczółkiem A, betonowanie ustroju nośnego NP., pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP. pielęgnacja termiczna betonu ustroju nośnego NP. WD-3  prace ciesielskie na ustroju nośnym przęsło BC,  prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego przęsło BC, betonowanie ustroju nośnego przęsło BC oraz pielęgnacja betonu, pielęgnacja betonu ustroju nośnego przęsło BC oraz AB , sprężanie - przęsło AB. WA-4 częściowy demontaż szalunku ustroju nośnego,  montaż kabli do sprężania ustrój nośny NP., pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP. PG-3 zasypka wewnątrz obiektu oraz na dojazdach. PZ-3  pielęgnacja betonu ścian i stropu segment prawy wewnętrzny, częściowy demontaż szalunku ścian NP. segment prawy wewnętrzny. WA-5  zasypka fundamentu podpory B NL.PG-4 demontaż szalunku ścian ramy segment prawy zewnętrzny,  prace porządkowe, pielęgnacja betonu ścian i stropu segment prawy zewnętrzny.

20.12.2016

Trwają prace związane z hałdowaniem kruszywa na węźle Lubin Południe, czyszczeniem dróg objazdowych, rozbiórką drogi gminnej DG2 (ul. Przemysłowa). Dowożony jest materiał na GWN w okolicy miejscowości Obora oraz Węzła Lubin Północ. Trwają Prace przy kanalizacji deszczowej, ogółem wykonano 50 m przykanalików Dn200m,4 studzienki Dn150, 8 studzienek Dn500. Trwają prace przy budowie Zbiornika Z-25: profilowanie skarp i dna zbiornika, wykonanie warstwy filtracyjnej ze żwiru 2/8,ułożenie geowłókniny filtracyjnej, wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku grubego oraz humusowanie skarp i dna zbiornika. Dowożony jest humus na pas rozdziału w okolicy Węzła Lubin Północ. Wykonywane są prace na 9 obiektach mostowych: PZ-1 pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP., montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego NL, prace ciesielskie na ustroju nośnym NL, montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego NL. PG-2 montaż deskowania ustroju nośnego NP., demontaż szalunku skrzydeł podpora B oraz prace porządkowe, montaż zbrojenia ustroju nośnego NP., montaż elementów odwodnienia na ustroju nośnym NP., zasypka za przyczółkiem A. WD-3 montaż zbrojenia ustroju nośnego - przęsło BC, pielęgnacja betonu ustroju nośnego przęsło AB, prace ciesielskie na ustroju nośnym przęsło BC, prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego przęsło BC.WA-4 prace ciesielskie na ustroju nośnym NP., montaż elementów odwodnienia, prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego np., betonowanie ustroju nośnego NP., pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP., wykonanie korytka pod drenaż za przyczółkiem A. PG-3 prace przygotowawcze do wykonania korytka drenażowego za podporą B, izolacja cienka płyty dennej (wewnątrz obiektu), zasypka wewnątrz obiektu.PZ-3 prace ciesielsko-zbrojarskie ściany i strop segment prawy wewnętrzny, prace przygotowawcze do betonowania ramy segment prawy wewnętrzny, betonowanie ścian i stropu segment prawy wewnętrzny, pielęgnacja betonu ścian i stropu segment prawy wewnętrzny. PZ-4 prace przygotowawcze do realizacji zasypki za przyczółkami, przygotowanie podbudowy pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego. WA-5 prace przygotowawcze do betonowania fundamentu podpory B NL, betonowanie fundamentu podpory B NL, pielęgnacja betonu fundamentu podpory B NL, izolacja fundamentu podpory B NL, prace porządkowe, demontaż szalunku fundamentu podpory B NL. PG-4 pielęgnacja betonu ramy segment prawy zewnętrzny, demontaż szalunku ścian ramy segment prawy zewnętrzny, prace porządkowe.

12.12.2016

Trwają prace drogowe związane z wykopem, wykonaniem szczelnego rowu drogowego w okolicy miejscowości Obora. Wzmacnianiem warstw nasypu w okolicy Węzła Lubin Północ. Wykonaniem zbiornika Z-28. Hałdowaniem kruszywa na węźle Lubin Południe, czyszczeniem dróg objazdowych, dowóz materiału na GWN łącznica D- węzeł Lubin Zachód. Dowóz materiału na GWN oraz warstwę poślizgową w okolicy miejscowości Obora. Obecnie trwają prace na 9 obiektach mostowych: PZ-1: pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP., montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego NL.PG-2: montaż deskowania ustroju nośnego NP., montaż zbrojenia ustroju nośnego NP., pielęgnacja betonu skrzydła podpory B - jezdnia lewa, demontaż szalunku skrzydła NP., prace porządkowe. WD-3: Prace ciesielskie oraz przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego - przęsło AB, montaż zbrojenia ustroju nośnego - przęsło BC, betonowanie ustroju nośnego - przęsło AB oraz pielęgnacja betonu. WA-4: montaż deskowania ustroju nośnego NP., montaż zbrojenia ustroju nośnego NP., przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego NL, prace przygotowawcze do montażu łożysk NL, montaż łożysk na podporze A i B NL, prace ciesielskie oraz montaż elementów odwodnienia - ustrój nośny NP.PG-3: prace przygotowawcze pod wykonanie fundamentów pod ściany oporowe, prace porządkowe, betonowanie fundamentów pod ściany oporowe, betonowanie korytka drenażowego za podporą A,  izolacja cienka płyty dennej (wewnątrz obiektu). PZ-3: demontaż szalunku ścian ramy NL, montaż szalunku ramy segment prawy wewnętrzny, montaż zbrojenia ramy segment prawy wewnętrzny, wykop pod drenaż za przyczółkami (ścianami), izolacja cienka płyty dennej (wewnątrz obiektu), prace porządkowe wewnątrz obiektu. PZ-4: prace porządkowe, prace przygotowawcze do montażu łożysk, montaż łożysk na podporze A i B NL i NP., realizacja podbudowy pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego. WA-5: montaż zbrojenia fundamentu podpory B NL, montaż szalunku fundamentu podpory B NL, PG-4: montaż szalunku ramy segment prawy zewnętrzny, montaż zbrojenia ramy segment prawy zewnętrzny, prace przygotowawcze do betonowania ramy segment prawy zewnętrzny, betonowanie ścian i stropu segment prawy zewnętrzny oraz pielęgnacja betonu.

 

03.12.2016

Trwają prace związane z wykonaniem przejazdów poprzecznych przez główny ciąg drogi  w okolicy Węzła Lubin Południe, profilowaniem rowu lewego w okolicy Węzła Lubin Północ. Wywóz materiału Garboś z terenu budowy zmagazynowanego na węźle Lubin Zachód. Hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe. Czyszczenie dróg objazdowych. Naprawa drogi technologicznej na odcinku w okolicy miejscowości Obornik. Dowóz materiału z dokopu na GWN - łącznica D węzeł Lubin Zachód. Wykonanych  zostało 360 m  przykanalików  Dn200 oraz 24 studzienki Dn500. Trwają  prace porządkowe na wybudowanych odcinkach drenażu francuskiego .Wykonanie drenażu w okolicy Węzła Lubin Północ .Obecnie wykonywane są prace na obiektach mostowych: PZ-1: pielęgnacja betonu ustroju nośnego NP., przygotowywanie podłoża i płyt drogowych pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego NL, montaż konstrukcji wsporczej pod deskowanie ustroju nośnego NL, PG-2: montaż konstrukcji wsporczej pod ustrój nośny NP., montaż zbrojenia i deskowania skrzydła podpory B - jezdnia lewa, betonowanie skrzydła podpory B - jezdnia lewa, pielęgnacja betonu skrzydła podpory B - jezdnia lewa. WD-3 : montaż zbrojenia oraz elementów sprężenia ustroju nośnego - przęsło AB, montaż deskowania ustroju nośnego, montaż elementów odwodnienia oraz prace porządkowe. WA-4 montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego NP., montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego NP. PG-3: prace porządkowe, realizacja zasypki ścian pod drenaż ramy, przygotowanie podłoża pod ławę betonową ścian oporowych z gruntu zbrojonego, prace przygotowawcze pod wykonanie fundamentów pod ściany oporowe. PZ-3:  demontaż szalunku ścian ramy NL, montaż konstrukcji wsporczej ramy segment prawy wewnętrzny, montaż szalunku ramy segment prawy wewnętrzny, organizacja zaplecza przy obiekcie. PZ-4 : prace porządkowe, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A NP. oraz pielęgnacja betonu. WA-5 realizacja zasypki fundamentu podpory A, wykop pod fundament podpory B NL, prace porządkowe, wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament podpory B NL. PG-4: montaż szalunku ramy segment prawy zewnętrzny, montaż zbrojenia ramy segment prawy zewnętrzny.

26.11.2016 r

Prowadzone są prace związane z układaniem górnej geosiatki, zagęszczaniem nasypu, wykonaniem ścieku monolitycznego, wzmocnieniem warstw nasypu, zagęszczaniem warstwy technologicznej, humusowaniem skarp nasypu w okolicy miejscowości Obora. Wykonaniem nasypu w okolicy Węzła Lubin Południe, rozbiórką podbudowy z kruszywa na drodze DK3,  wykonaniem rowu, zagęszczeniem warstwy nasypu w  okolicy miejscowości Chróstnik. Trwają prace na obiektach mostowych:PZ-1: montaż deskowania ustroju nośnego NP., montaż zbrojenia ustroju nośnego NP., prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego,  montaż kotew talerzowych i wpustów, betonowanie ustroju nośnego NP. oraz pielęgnacja betonu, montaż konstrukcji wsporczej pod ustrój nośny NP. PG-2  montaż szalunku i zbrojenia skrzydeł podpory B, betonowanie skrzydła podpory B - jezdnia prawa, pielęgnacja betonu skrzydła podpory B - jezdnia prawa, montaż zbrojenia skrzydła podpory B - jezdnia lewa. WD-3: montaż zbrojenia oraz elementów sprężenia ustroju nośnego,  montaż deskowania ustroju nośnego, realizacja zasypki fundamentu podpory B i C. WA-4: montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego NP., realizacja zasypki za przyczółkiem B. PG-3: demontaż szalunku ścian ramy NL oraz prace porządkowe, izolacja cienka powierzchni zewnętrznych ścian ramy, realizacja zasypki ścian ramy, wykop pod fundament ściany oporowej. PZ-3: demontaż szalunku ścian ramy NL, montaż konstrukcji wsporczej ramy segment prawy wewnętrzny, montaż zbrojenia ścian ramy segment prawy wewnętrzny. PZ-4: prace porządkowe oraz zwroty szalunków, przygotowanie powierzchni poziomej betonu fundamentów do wykonania izolacji cienkiej, izolacja cienka fundamentu oraz korpusów podpory A i B, montaż deskowania ciosów podłożyskowych podpora A i B, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A NL oraz B NP. i NL,  pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpora A NL oraz B NP. i NL. WA-5  demontaż szalunku korpusu podpory A NL oraz prace porządkowe, zwroty szalunków, przygotowanie powierzchni fundamentu podpory A do izolacji, izolacja cienka fundamentu podpory A. PG-4  montaż szalunku ramy segment prawy zewnętrzny.

19.11.2016r

Trwają prace związane z wykopem, profilowaniem skarp nasypu, profilowaniem rowu - układanie górnej geosiatki, zagęszczaniem kruszywa - materac w okolicy miejscowości Obora. Wykonaniem nasypu, wzmocnieniem warstw nasypu okolicy miejscowości Chróstnik. Wykonaniem rowu okolicy Węzła Lubin Południe. Prace porządkowe na wykonanych odcinkach drenażu francuskiego, ogółem wykonano 260 mb drenażu francuskiego.Prowadzone są  prace na obiektach mostowych: PZ-1:  montaż konstrukcji wsporczej pod ustrój nośny NP., montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego NP. PG-2 wykonywanie podłoża pod konstrukcji wsporczej ustroju nośnego, demontaż szalunku skrzydeł podpory A, montaż szalunku i zbrojenia skrzydła podpory B NP., montaż łożysk.WD-3: montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego. WA-4: montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego NP., pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpora A,B NP.,  betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A,B NL, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpora A,B NL, montaż szalunku ciosów podłożyskowych podpora A,B NL,  groszkowanie powierzchni betonu ciosów pod montaż łożysk, montaż łożysk podpora A i B - jezdnia prawa. PG-3 demontaż szalunku ścian ramy NL oraz prace porządkowe, izolacja cienka powierzchni zewnętrznych ścian ramy. PZ-3: demontaż szalunku ścian ramy NL, montaż zbrojenia ścian ramy np. segment wewnętrzny, wykonywanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ramy NP., montaż konstrukcji wsporczej ramy segment prawy wewnętrzny. PZ-4  demontaż korpusu podpory B NP., prace porządkowe, przygotowanie powierzchni poziomej betonu fundamentów do wykonania izolacji cienkiej. WA-5: pielęgnacja betonu korpusu podpory A NL, demontaż szalunku korpusu podpory A NL. PG-4: demontaż szalunku ramy segment lewy wewnętrzny, montaż szalunku ramy segment prawy zewnętrzny.

13.11.2016

 Prowadzone są prace związane z frezowaniem istniejącej drogi DK3 w okolicy miejscowości Chróstnik. Humusowanie skarpy wykopu  profilowaniem i zagęszczaniem kruszywa na materacu w okolicy miejscowości Obora. Poprawa dróg technologicznych, czyszczenie drogi DK3 oraz dróg poprzecznych. Prace przy budowie Zbiorników retencyjno oczyszczających: humusowanie skarp zbiornika Z-26, wykonanie wykopu pod zbiornik Z-24, profilowanie skarp zbiornika Z-24, wykonanie warstwy filtracyjnej, ułożenie geowłókniny oraz wykonanie warstwy z piasku. Obecnie trwają prace na 9 obiektach mostowych: PZ-1 demontaż szalunków skrzydeł podpory A, B, montaż konstrukcji wsporczej pod ustrój nośny NP.,montaż łożysk, prace porządkowe. PG-2  demontaż szalunku skrzydeł podpory A, montaż zbrojenia i szalunku skrzydeł podpory B, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A, B, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpory A, B, WD-3 montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego.WA4montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego NP., podłoże pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego przy podporze B, realizacja zasypki za przyczółkiem A oraz B, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A,B (jezdnia prawa). PG-3 demontaż szalunku ścian ramy NL, zwrot szalunków, prace porządkowe. PZ-3 pielęgnacja betonu  ścian i stropu NL, wykonywanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ramy NP., montaż zbrojenia ścian segment prawy wewnętrzny.PZ-4 pielęgnacja betonu korpusu podpory B NP. WA-5 montaż szalunku korpusu podpory A NL, betonowanie korpusu podpory A NL, pielęgnacja betonu korpusu podpory A NL, prace porządkowe. PG-4  montaż zbrojenia i szalunku ścian ramy segment prawy zewnętrzny.

 

 

6.11.2016

Prowadzone są roboty ziemne związane z profilowaniem rowu, profilowaniem i zagęszczaniem warstwy podbudowy KŁSM , profilowaniem skarp nasypu w okolicy miejscowości Obora oraz w okolicy węzła Lubin Zachód. Rozkładaniem dolnej geosiatki w w okolicy miejscowości Obora. Prowadzone są prace porządkowe na wybudowanych odcinkach kanalizacji deszczowej, prace związane  z poprawą dróg technologicznych ,czyszczeniem drogi DK3, dróg poprzecznych oraz ogólne prace porządkowe. Obecnie trwają prace na 9 obiektach mostowych: PZ-1: demontaż szalunków skrzydeł podpory B, montaż konstrukcji wsporczej pod ustrój nośny NP.PG-2: pielęgnacja betonu skrzydeł podpory A, przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego, montaż szalunku ciosów podłożyskowych podpory A, B.WD-3:montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego, montaż łożysk na podporach A,B,C WA-4: montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego NP., demontaż szalunku skrzydła betonu skrzydła B NL; realizacja zasypki za przyczółkiem A, B;PG-3: pielęgnacja betonu ramy NL,  prace porządkowe, demontaż ścian NL, PZ-3: montaż szalunku ścian i stropu NL, betonowanie ścian oraz stropu NL, pielęgnacja betonu ścian i stropu NL, prace porządkowe, montaż zbrojenia ścian NP., PZ-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B NP., betonowanie korpusu podpory B NP., pielęgnacja betonu korpusu podpory B NP; WA-5 montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory A NL, prace porządkowe.PG-4 montaż zbrojenia ramy segment prawy zewnętrzny, prace porządkowe, demontaż szalunku ramy segment lewy wewnętrzny.

 

 

31.10.2016

Prowadzone są roboty ziemne związane z wykopem, uzupełnianiem nasypu z profilowaniem (pas rozdziału). Rozkładaniem górnej geosiatki , zagęszczaniem warstwy technologicznej w okolicy węzła Lubin Północ. Wstępne rozkładanie podbudowy KŁSM w okolicy węzła Lubin Północ, profilowanie skarp nasypu w km 48+400-48+550 oraz w okolicy miejscowości Krzeczyn (strona lewa).  Wykonanie  warstwy poślizgowej  w okolicy miejscowości Obora. Wykonanie warstw nasypu w pobliżu miejscowości Krzeczyn, oraz Chróstnik. Wykonanie poboczy na DO-1P w km 0+100 - 0+612.Wzmocnienie warstw nasypu w okolicy miejscowości Chróstnik. Wzmocnienie warstw nasypu łącznica C,D węzeł Lubin Południe w km 56+500 - 56+600. Trwają prace porządkowe na  drodze  technologicznej  w okolicy miejscowości Obora oraz Krzeczyn, prace porządkowe na drogach poprzecznych, objazdach oraz na DK3. Odnowienie oznakowania poziomego-objazd WD-3 , droga DW335. Trwają prace na 9 obiektach inżynierskich: PZ-1 pielęgnacja betonu skrzydeł podpory A, B oraz ciosów podłożyskowych, montaż szalunku ciosów podłożyskowych, montaż konstrukcji  wsporczej pod ustrój nośny NP. PG-2:przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego, montaż szalunku i zbrojenia skrzydeł podpory A, prace porządkowe, pielęgnacja betonu skrzydła podpory A NL, montaż szalunku ciosów podłożyskowych, betonowanie skrzydła podpory A NP.WD-3 montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego;WA-4:  prace porządkowe, przygotowanie podłoża pod konstrukcje wsporczą ustroju nośnego, betonowanie skrzydła B NL, realizacja zasypki za przyczółkiem A, pielęgnacja betonu skrzydła B NL;PG-3: montaż szalunku i zbrojenia ścian i stropu NL, betonowanie ścian i stropu NL, pielęgnacja betonu ramy NL, prace porządkowe; PZ-3: montaż szalunku i zbrojenia ścian i stropu NL; PZ-4 pielęgnacja betonu korpusu podpory A NL, demontaż szalunku korpusu podpory B NP., demontaż szalunku korpusu podpory A NL., montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B NP.;WA-5 montaż szalunku korpusu podpory A NL; PG-4 pielęgnacja betonu ramy segment lewy wewnętrzny, prace porządkowe, montaż zbrojenia ramy segment prawy zewnętrzny, zwrot szalunków oraz prace porządkowe, demontaż szalunku ramy segment lewy wewnętrzny,pg-2 - pielęgnacja betonu skrzydeł podpory a, pg-3 - pielęgnacja betonu ramy nl, wa-5 - montaż zbrojenia korpusu podpory a nl.,pg-4 - montaż zbrojenia ramy segment prawy zewnętrzny.

 

24.10.2016

Prowadzone są prace porządkowe - porządkowanie terenu po pracach kanalizacyjnych  pielęgnacja skarp-koszenie trawy, odwadnianie - droga technologiczna, hałdowanie kruszywa, odwodnienie terenu budowy, dowóz kruszywa na doziarnianie Górnej Warstwy Nasypu, hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe.Prowadzone są prace związane z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej, ogółem zamontowano 10 szt. studzienek 188 m  kanału Dn315, 52,5 m kanału Dn400, 23 szt. studzienek Dn400 331 m kanału Dn200.Trwają prace związane z wykonywaniem drenażu francuskiego, ogółem wykonano 803 mb drenażu francuskiego.Prowadzone są prace na obiektach inżynierskich: PZ-1  zbrojenie i deskowanie skrzydeł podpora A i B, betonowanie skrzydeł podpory A NL, A NP, B NL, pielęgnacja betonu skrzydeł podpory A NL, A NP, B NL; PG-2  przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego; WD-3  ułożenie płyt drogowych pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego, zwrot szalunków oraz prace porządkowe szalunek ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A, B, C, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpora A, B, C; WA-4 deskowanie i zbrojenie skrzydła podpora A NP., pielęgnacja betonu korpusu podpory B NL, prace porządkowe oraz zwrot szalunków, betonowanie skrzydła podpory B NP., pielęgnacja betonu skrzydła podpory B NP., zbrojenie i szalowanie skrzydła B NL, rozpoczęcie demontażu szalunku korpusu B NL; PG-3  deskowanie ramy NL,  montaż szalunku  ścian i stropu NL; PZ-3  deskowanie ramy NL, montaż szalunku  ścian i stropu NL; PZ-4 deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A NL. WA-5 deskowanie korpusu przyczółka podpora A NL, zasypka fundamentu podpory A NL, montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory A NL; PG-4brojenie oraz deskowanie ramy NL segment wewnętrzny, zbrojenie ramy NP segment wewnętrzny.

21.10.2016

Trwają prace związane montażem przepustu i realizacja zasypki przepustu.Prowadzone są prace porządkowe - porządkowanie terenu po pracach kanalizacyjnych, pielęgnacja skarp-koszenie trawy, odwadnianie - droga technologiczna, hałdowanie kruszywa, odwodnienie terenu budowy, dowóz kruszywa na doziarnianie GWN, hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe.Prowadzone są prace związane z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej, ogółem zamontowano 10 szt. studzienek 188 m  kanału Dn315, 52,5 m kanału Dn400, 23 szt. studzienek Dn400 331 m kanału Dn200.Trwają prace związane z wykonywaniem drenażu francuskiego, ogółem wykonano 803 mb drenażu francuskiego.Trwają prace na 9 obiektach inżynierskichPZ-1  zbrojenie i deskowanie skrzydeł podpora A i B,betonowanie skrzydeł podpory A NL, A NP, B NL, pielęgnacja betonu skrzydeł podpory A NL, A NP, B NL, PG-2  przygotowanie podłoża pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego;WD-3  ułożenie płyt drogowych pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego, zwrot szalunków oraz prace porządkowe szalunek ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A, B, C, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpora A, B, C, WA-4 deskowanie i zbrojenie skrzydła podpora A NP,pielęgnacja betonu korpusu podpory B NL, prace porządkowe oraz zwrot szalunków, betonowanie skrzydła podpory B NP., pielęgnacja betonu skrzydła podpory B NP., zbrojenie i szalowanie skrzydła B NL,rozpoczęcie demontażu szalunku korpusu B NL, PG-3  deskowanie ramy NL,  montaż szalunku  ścian i stropu NL. PZ-3  deskowanie ramy NL, montaż szalunku  ścian i stropu NL, PZ-4 deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A NL. WA-5 deskowanie korpusu przyczółka podpora A NL, zasypka fundamentu podpory A NL, montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory A NL.PG-4 zbrojenie oraz deskowanie ramy NL segment wewnętrzny, zbrojenie ramy NP segment wewnętrzny.

 

 

10.10.2016

 • trwają prace związane z montażem przepustu P2,
 • Wykonawca prowadzi roboty związane m.in. z układaniem geosiatki, profilowaniem skarp nasypu, humusowaniem skarp wykopu, wzmocnieniem podłoża, realizacja warstw poślizgowych, technologicznej oraz GWN,
 • trwają prace porządkowe, 
 • Wykonawca realizuje hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe, 
 • prowadzone są prace związane z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej, ogółem zamkntowanoszt. studzienek i 494 mb przykanalików,
 • trwają prace związane z wykonywaniem drenażu francuskiego, 
 • trwają prace na 9 obiektach inżynierskich: PZ-1: pielęgnacja betonu korpusu podpory A NL, przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego, demontaż szalunku korpusu podpory A NL, montaż szalunku i zbrojenia skrzydła podpory A NP, montaż szalunku skrzydła podpory A NL; PG-2: pielęgnacja betonu korpusu podpory A NP, zbrojenie skrzydła podpory B NL; WD-3: demontaż szalunku podpory C, prace porządkowe oraz dostawa szalunków, przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego, układanie płyt drogowych pod konstrukcje wsporczą ustroju nośnego; WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B NL, montaż szalunku i zbrojenia skrzydła podpory B NP, prace porządkowe, demontaż szalunku skrzydła podpory A NL, betonowanie korpusu podpory B NL; PG-3: montaż szalunku i zbrojenia ścian i stropu NL; PZ-3, montaż szalunku ścian i stropu NL; PZ-4: pielęgnacja betonu korpusu podpory B NL, montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory A NL; WA-5: demontaż szalunku fundamentu podpory A NL, prace porządkowe, izolacja cienka fundamentu podpory A NL, montaż zbrojenia korpusu podpory A NL; PG-4: demontaż szalunku ścian segment prawy wewnętrzny, montaż szalunku i zbrojenia ścian segment lewy zewnętrzny.

03.10.2016

 • trwają prace związane z montażem przepustu P2,
 • Wykonawca prowadzi roboty polegające głównie na: wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu skarp i warstw nasypu oraz wykopu, wzmocnieniu podłoża, realizacji warstw poślizgowych, technologicznej oraz GWN, rozkładaniu kruszywa,
 • w dalszym ciągu trwa składowanie kruszywa na węźle Lubin Południe
 • prowadzone są prace związane z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej: montaż studzienek, przykanalików i wpustów,
 • trwają prace związane z wykonywaniem drenażu francuskiego,
 • trwają prace na 9 obiektach inżynierskich: PZ-1: montaż zbrojenia i deskowania korpusu A jezdnia lewa betonowanie korpusu podpory A NL, pielęgnacja betonu korpusu podpory A NL, prace porządkowe, przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego; PG-2: pielęgnacja betonu korpusu podpory A jezdnia prawa, prace porządkowe, przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego, rozpoczęcie montażu szalunku skrzydła podpory A NL oraz B NL; WD-3: pielęgnacja betonu oczepu podpory B, pielęgnacja betonu korpusu i skrzydeł podpory C, przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego, demontaż szalunku podpory C, prace porządkowe; WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B NL, pielęgnacja betonu skrzydeł podpory A, demontaż szalunku skrzydła podpory A NP, prace porządkowe, montaż szalunku skrzydła podpory B NP; PG-3: demontaż szalunku ścian i stropu NP, montaż szalunku i zbrojenia ścian i stropu NL; PZ-3: montaż szalunku i zbrojenia ścian i stropu NL; PZ-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B jezdnia lewa, pielęgnacja betonu korpusu podpory a jezdnia prawa, demontaż szalunku korpusu podpory A NP, betonowanie korpusu podpory B NL, pielęgnacja betonu korpusu podpory B NL; WA-5: demontaż szalunku korpusu podpory A NP, montaż zbrojenia i szalunku fundamentu podpory A NL, betonowanie fundamentu podpory A NL, pielęgnacja betonu fundamentu podpory A NL, prace porządkowe; PG-4: demontaż szalunku ścian segment prawy wewnętrzny, montaż szalunku i zbrojenia ścian segment lewy zewnętrzny.

26.09.2016

 • Wykonawca prowadzi roboty polegające głównie na: wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, poboczy, rowów, ścieków monolitycznych oraz humusowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy mrozoochronnej i poślizgowej, podbudowy, rozkładaniu kruszywa, wypełnianiu materacy kruszywem i układaniu geosiatki,
 • trwa także składowanie kruszywa na węźle Lubin Południe,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty związane z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, a także wykonywany jest drenaż francuski,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad budową 9 obiektów: PZ-1: montaż zbrojenia i deskowania korpusu A, PG-2: betonowanie korpusu podpory A, pielęgnacja betonu korpusu podpory A, WD-3: pielęgnacja betonu oczepu podpory B, montaż zbrojenia oraz deskowania podpory C, betonowanie korpusu i skrzydeł podpory C, pielęgnacja betonu korpusu i skrzydeł podpory C, WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B, betonowanie skrzydła lewego podpory A, pielęgnacja betonu skrzydła prawego i lewego podpory A, PG-3: montaż i demontaż szalunku ścian i stropu, PZ-3: montaż szalunku i zbrojenia ścian i stropu, PZ-4: pielęgnacja betonu korpusu podpory A, montaż szalunku korpusu podpory B, WA-5: pielęgnacja betonu korpusu podpory A, prace porządkowe, demontaż szalunku korpusu podpory A, montaż zbrojenia fundamentu podpory A, PG-4: demontaż szalunku ścian segment prawy wewnętrzny, montaż szalunku i zbrojenia ścian segment lewy zewnętrzny, 

19.09.2016

 • trwają prace związane z budową przepustów drogowych - P1/DD-10 - kontynuacja realizacji obsypki, P1/DW335 - montaż przepustu,
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające głównie na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, poboczy, rowów, ścieków monolitycznych oraz humusowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy mrozoochronnej i poślizgowej, podbudowy, rozkładaniu kruszywa, wypełnianiu materacy kruszywem i układaniu geosiatki,
 • ponadto trwa składowanie kruszywa na węźle Lubin Południe,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty związane z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, a także wykonywany jest drenaż francuski,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad budową 9 obiektów: PZ-1: montaż zbrojenia i deskowania korpusu A, pielęgnacja betonu korpusu podpory B, PG-2: pielęgnacja betonu oraz prace porządkowe, montaż szalunku i zbrojenia korpusu A, WD-3: pielęgnacja betonu korpusu podpory A oraz prace porządkowe, montaż zbrojenia oraz deskowania podpory B i C, betonowanie oczepu podpory B, pielęgnacja betonu oczepu podpory B, WA-4: montaż zbrojenia i szalunku korpusu podpory B, montaż zbrojenia i deskowania skrzydła prawego i lewego podpory A, prace porządkowe, betonowanie skrzydła prawego podpory A, pielęgnacja betonu skrzydła prawego podpory A, PG-3: pielęgnacja betonu ścian i stropu oraz prace porządkowe, montaż i demontaż szalunku ścian i stropu, PZ-3: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, dostawa deskowania, montaż szalunku i zbrojenia ścian i stropu, PZ-4: montaż zbrojenia i deskowania korpusu podpory A, prace porządkowe, betonowanie korpusu podpory A, pielęgnacja betonu podpory A, WA-5: montaż zbrojenia i deskowania korpusu podpory A, prace porządkowe, betonowanie korpusu podpory A, betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament podpory A, wykop pod fundament podpory A, pielęgnacja betonu korpusu podpory A, PG-4: pielęgnacja betonu, demontaż szalunku ścian

12.09.2016

 • trwają prace związane z budową przepustów drogowych - P1/DD-10 - kontynuacja realizacji obsypki, P1/DW335 - rozpoczęcie prac i wykop pod przepust,
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające głównie na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, poboczy, rowów oraz profilowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy mrozoochronnej i poślizgowej, podbudowy, rozkładaniu kruszywa, wypełnianiu materacy kruszywem i układaniu geosiatki,
 • ponadto trwa także dowóz materiału na GWN w km 53+750, porządkowanie terenu, dowóz materiału na humusowanie skarp w km 49+200 oraz dowóz materiału na budowę warstwy nasypu w km 53+800,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty związane z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, a także wykonywany jest drenaż francuski, 
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad budową 9 obiektów: PZ-1: montaż deskowania i zbrojenia korpusu podpory B,prace porządkowe; PG-2: pielęgnacja betonu, prace porządkowe; WD-3: betonowanie korpusu podpory A, montaż zbrojenia oraz deskowania podpory C, pielęgnacja betonu korpusu podpory A oraz prace porządkowe; WA-4: demontaż deskowania korpusu podpora B, montaż zbrojenia korpusu podpory B, montaż zbrojenia i deskowania skrzydła prawego i lewego podpory A, prace porządkowe; PG-3: pielęgnacja betonu ścian i stropu, prace porządkowe, demontaż deskowania ścian; PZ-3: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, dostawa deskowania, rozpoczęcie montażu rusztowania ramy, montaż zbrojenia ramy; PZ-4: montaż zbrojenia i deskowania korpusów podpory A, prace porządkowe; WA-5: montaż deskowania i zbrojenia korpusu podpory A, prace porządkowe; PG-4: montaż deskowania i zbrojenia,  betonowanie, pielęgnacja betonu;

05.09.2016

 • trwają prace związane z budową przepustów drogowych - odbywa się montaż oraz obsypka 2-óch przepustów,
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające głównie na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, poboczy, rowów oraz profilowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy technologicznej i podbudowy, rozkładaniu kruszywa, wylewaniu krawężników monolitycznych i układaniu geosiatki,
 • trwa także porządkowanie terenu wraz z lokalną wymianą gruntu, hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe, dowóz materiału na wypełnienie materaca w km 53+000-53+100 oraz dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 52+950-53+000,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty związane z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, a także wykonywany jest drenaż francuski, 
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad budową 8 obiektów: PZ-1: szalowanie oraz montaż zbrojenia korpusu A, montaż i demontaż deskowania podpory B, betonowanie korpusu A, pielęgnacja betonu korpusu A, PG-2: szalowanie i montaż zbrojenia korpusu B, betonowanie korpusu B, pielęgnacja betonu korpusu B, WD-3: montaż szalunku oraz zbrojenia korpusu A, montaż deskowania korpusu C, WA-4: pielęgnacja betonu korpusu B, demontaż szalunku korpusu A, porządkowanie placu składowego deskowania, PG-3: przygotowanie do betonowania ścian oraz stropu, montaż sączków, betonowanie ścian oraz stropu, pielęgnacja betonu ścian oraz stropu, realizacja podłoża pod podpory ramy, PZ-3: zasypka podpory A gruntem nieprzepuszczalnym, zagęszczanie zasypki podpory A, realizacja podłoża pod podpory ramy, WA-5: montaż zbrojenia korpusu podpory A, montaż deskowania podpory A, PG-4: montaż deskowania i montaż zbrojenia korpusu,

29.08.2016

 • trwają prace związane z budową przepustów drogowych - odbywa się montaż oraz obsypka 5-u przepustów,
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające głównie na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, rowów oraz profilowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy technologicznej i podbudowy, rozkładaniu kruszywa, wylewaniu ścieku monolitycznego i układaniu geosiatki,
 • trwa także dowóz kruszywa na wypełnienie materaca w km 48+260, usuwanie zanieczyszczenia z podbudowy KŁSM km 48+220-48+400 oraz porządkowanie terenu,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty związane z budową i przebudową sieci gazowych oraz kanalizacji deszczowej,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwa budowa 9 obiektów: PZ-1: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory A, pielęgnacja betonu podpory B, PG-2: montaż szalunku i zbrojenie korpusu podpory B, WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory B, betonowanie korpusu podpory B, pielęgnacja betonu korpusu B, rozszalowanie korpusu A, WD-3: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory A; demontaż szalunku słupa podpory B (od strony Zielonej Góry); pielęgnacja betonu słupów podpory B, PG-3: montaż szalunku i zbrojenia ramy, przygotowanie do betonowania ścian i stropu, montaż kotw kapy chodnikowej, PZ-3: prace porządkowe; montaż zbrojenia oraz szalunku fundamentu podpory A, betonowanie fundamentu podpory A, zasypka fundamentu podpory B; izolacja przeciwwilgociowa fundamentu podpory A, zasypka podpory A gruntem nieprzepuszczalnym; PG-4: montaż szalunku ramy, WA-5: montaż zbrojenia i szalunku korpusu podpory A.

22.08.2016

 • w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z budową przepustów drogowych: P1 - obsypka przepustu, P1 DD-1 - zasypka przepustu, P2 LZ - wykop pod przepust, montaż przepustu, PMZ-11 - realizacja zasypki przepustu, P2 DD-1 - wykop i wykonywanie materaca kruszywowego,
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające głównie na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, rowów oraz profilowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy technologicznej i podbudowy, rozkładaniu kruszywa,
 • trwa także dowóz materiału,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty związane z budową i przebudową sieci teletechnicznych, gazowych oraz kanalizacji deszczowej,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwa budowa 9 obiektów: PZ-1: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory, betonowanie i pielęgnacja betonu korpusu podpory, PG-2: pielęgnacja betonu korpusu podpory oraz prace porządkowe, montaż i demontaż szalunku korpusu podpory, WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory, zasypka fundamentu podpory oraz prace porządkowe; WD-3: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory, betonowanie słupa podpory, pielegnacja betonu słupa podpory, montaż i demontaż szalunku słupa podpory, PG-3; montaż szalunku i zbrojenia ramy, PZ-3: prace porządkowe, betonowanie fundamentu podpory, izolacja fundamentu podpory, montaż zbrojenia fundamentu podpory, PZ-4: prace porządkowe, wykonywanie zasypki fundamentów, PG-4: demontaż szalunku ramy, montaż szalunku i zbrojenia ramy, WA-5: zasypka fundamentu podpory, dostawa i rozładunek szalunków oraz prace porządkowe, montaż zbrojenia korpusu podpory,

 

16.08.2016

 • w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z budową przepustów drogowych: P1 DD-1 - przygotowanie podłoża pod materac kruszywowy; wykonanie materaca kruszywowego; montaż przepustu; P1 - przygotowanie podłoża pod przepust; montaż przepustu; P1 DD-5 – zasypka przepustu; P2 LZ - wykop pod przepust,
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, rowów oraz profilowaniu  i humusowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy technologicznej i podbudowy, 
 • trwa także dowóz materiału do budowy GWN (górnej warstwy nasypu),
 • w dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z budową i przebudową sieci teletechnicznych, gazowych oraz kanalizacji deszczowej,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 9 obiektami: PZ-1: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory, PG-2: montaż zbrojenia i szalunku korpusu podpory,  betonowanie korpusu podpory, pielęgnacja betonu korpusu podpory, prace porządkowe; WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu podpory, betonowanie korpusu podpory, pielęgnacja betonu korpusu podpory, WD-3: montaż i demontaż szalunku fundamentu podpory, prace ciesielskie na zapleczu budowy; realizacja zasypki fundamentu podpory, betonowanie fundamentu, PG-3: montaż szalunku i zbrojenia ramy, PZ-3: montaż szalunku i zbrojenia fundamentów podpory, betonowanie fundamentów podpory, izolacja cienka fundamentów podpory, prace porządkowe; PZ-4: demontaż szalunków fundamentu podpory, prace porządkowe; izolacja cienka fundamentu podpory, PG-4: montaż i demontaż szalunku ramy, WA-5: demontaż szalunków fundamentu podpory,  izolacja cienka fundamentu; prace porządkowe;

08.08.2016

 • trwają prace związane z budową dróg technologicznych oraz mijanek, a także rozkładaniu kruszywa na ich obszarze,
 • prowadzone są roboty polegające na budowie przepustów drogowych: PMZ-9 - realizacja zasypki przepustu; P1 WA - realizacja zasypki przepustu; P1 DG-1 - realizacja zasypki przepustu; P1 DD-5 - wykop oraz wykonanie podłoża pod przepust; P1/DD-1 - wykop oraz przygotowanie podłoża pod przepust; P1 - wykop oraz przygotowanie podłoża pod przepust;
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, rowów oraz profilowaniu skarp,a także przygotowaniu warstwy mrozoochronnej i podbudowy, 
 • trwa także dowóz materiału oraz prace porządkowe,
 • w dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z budową i przebudową sieci teletechnicznych, gazowych oraz kanalizacji deszczowej,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 9 obiektami: PZ-1: zasypka fundamentów, przygotowanie (groszkowanie) styku powierzchni betonu fundamentu i korpusu, montaż szalunku i zbrojenia korpusu, PG-2: prace porządkowe, montaż zbrojenia i szalunku korpusu oraz demontaż szalunku, zasypka fundamentów, WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu, WD-3: montaż zbrojenia fundamentu i korpusu, betonowanie fundamentu podpory, pielęgnacja betonu fundamentu oraz prace porządkowe; rozpoczęcie demontażu szalunku fundamentu, prace ciesielskie na placu budowy, PG-3: montaż szalunku i zbrojenia ramy, PZ-4: montaż zbrojenia i szalunku fundamentu, izolacja cienka fundamentu, betonowanie fundamentu podpory, pielęgnacja betonu fundamentu podpory, PG-4:  montaż szalunku i zbrojenia ramy oraz demontaż szalunku ramy, WA-5: montaż zbrojenia i szalunku fundamentu podpory, betonowanie fundamentu, pielęgnacja betonu fundamentu podpory, prace porządkowe, PZ-3: montaż zbrojenia fundamentu oraz korpusu (wtyki), betonowanie fundamentu podpory, prace porządkowe, montaż szalunku fundamentu podpory, 

01.08.2016

 • trwają prace związane z budową dróg technologicznych oraz przepustów drogowych: P1 WA - wykonanie wykopu pod materac kruszywowy, wykonywanie podłoża pod przepust, montaż przepustu, realizacja zasypki przepustu; P2/DG-1 - wykonywanie podłoża pod przepust, montaż przepustu, realizacja zasypki przepustu; PMZ-8 - realizacja zasypki przepustu, PMZ-9 – realizacja zasypki przepustu, P3/LP – realizacja zasypki przepustu, P1/LP - realizacja zasypki przepustu,
 • ponadto prowadzone są roboty ziemne polegające na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów, rowów oraz profilowaniu skarp,
 • odbywa się także hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik, załadunek materiału - węzeł Lubin Zachód, dowóz materiału w km 53+300-53+400, montaż bramek wysokościowych pod liniami energetycznymi w km 50+800-53+000, a także dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 48+270-48+400 oraz w km 53+120-53+080,
 • w dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z budową i przebudową sieci teletechnicznych, gazowych oraz kanalizacji deszczowej, 
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 9 obiektami: PZ- 1: izolacja cienka fundamentów oraz prace porządkowe, wykonywanie zasypki fundamentów; PG-2: montaż szalunku oraz zbrojenia korpusu, betonowanie i pielęgnacja betonu korpusu, WA-4: montaż szalunku i zbrojenia korpusu, montaż zbrojenia korpusu, WD-3: wykop fundamentowy, wykonywanie warstwy poślizgowej oraz materaca kruszywowego, wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament, montaż zbrojenia fundamentu, montaż szalunku fundamentu, PG-3: montaż szalunku ramy, PZ-3: prace przygotowawcze do rozpoczęcia zbrojenia fundamentów, montaż zbrojenia fundamentu, PZ-4: montaż i demontaż zbrojenia oraz szalunku fundamentu, betonowanie fundamentu, pielęgnacja betonu fundamentu, PG-4: pielęgnacja betonu ramy, montaż i demontaż szalunku ramy, montaż zbrojenia ramy, układanie płyt drogowych pod konstrukcję wsporczą ramy, WA-5: montaż szalunku fundamentu, montaż zbrojenia fundamentu

25.07.2016

 • trwają prace związane z rozkładaniem kruszywa na obszarze dróg technologicznych, 
 • w dalszym ciagu trwają także prace związane z przepustami drogowymi: PMZ-8 - montaż przepustu, wykonywanie obsypki przepustu, P1/LZ - wykonanie fundamentu kruszywowego, montaż przepustu, zasypka przepustu, PMZ-9 - wykonywanie obsypki przepustu, P3 - wykonanie obsypki przepustu,
 • trwa montaż reperów na obszarze szkód górniczych, a także prowadzone są roboty ziemne polegające na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, skropieniu warstwy podbudowy zasadniczej, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów oraz profilowaniu skarp,
 • ponadto odbywa się także przewóz humusu w km 55+100, kontynuacja naprawy wymyć po ulewnych deszczach z poprzedniego tygodnia, roboty naprawcze związane z wypłuczynami w km 49+080-48+850, porządkowanie terenu pod prace archeologiczne w km 53+700, hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik oraz dowóz materiału na IV warstwę nasypu w km 48+580,
 • w dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z budową i przebudową sieci teletechnicznych, gazowych oraz kanalizacji deszczowej, 
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 9 obiektami: PZ-1: betonowanie fundamentu, pielęgnacja betonu fundamentu, demontaż szalunku fundamentu, czyszczenie szalunków oraz prace porządkowe, PG-2: montaż szalunku i zbrojenia korpusu, PG-3: montaż szalunku ramy, zbrojenie ramy, PZ-4: zbrojenie i betonowanie fundamentu podpory, montaż szalunku podpory, PG-4: zbrojenie oraz montaż szalunku ramy, betonowanie ramy, pielęgnacja betonu ramy, przygotowanie podłoża pod szalunek ramy, WD-3: wykop fundamentowy, wykonanie warstwy poślizgowej pod materac geosyntetyczny, prace przygotowawcze przed wykonaniem warstwy wyrównawczej, wykonanie materaca kruszywowego, wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament, WA-4: montaż szalunku podpory, kontynuacja zbrojenia podpór, PZ-3: prace przygotowawcze do rozpoczęcia zbrojenia fundamentów, WA-5: prace przygotowawcze do rozpoczęcia zbrojenia fundamentów, montaż zbrojenia fundamentu podpory,

18.07.2016

 • prowadzone są prace związane z polewaniem wodą dróg technologicznych, stabilizacją cementem, rozkładaniem kruszywa na obszarze dróg technologicznych oraz ich budową,
 • w dalszym ciagu trwają także prace związane z przepustami drogowymi: P3 - podsypka pod przepust, montaż przepustu rurowego, PMZ-7 - obsypka przepustu, realizacja zasypki, PMZ-8 - podłoże pod fundament kruszywowy, wykonanie materaca kruszywowego pod przepust,
 • prowadzone są także roboty ziemne polegające na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów oraz humusowaniu skarp, a także wykonywaniu rowów i korytowaniu,
 • ponadto trwa hałdowanie kruszywa na bazie Chróstnik, hałdowanie piasku pod warstwy nasypu, dowóz materiału, prace porządkowe w km 47+678-54+000 oraz pompowanie wody z zastoisk oraz poprawa powstałych wymyć,
 • w dalszym ciągu prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci wodno - kanalizacyjnych, gazowych i teletechnicznych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 7 obiektami: PZ-1: zbrojenie fundamentu podpory, montaż szalunku fundamentu, betonowanie fundamentu, WA-4: demontaż szalunku korpusu, zbrojenie korpusu, PG-3: zbrojenie oraz montaż szlunku ramy, PZ-3: skuwanie pali, przeprowadzenie próbnych obciążeń pali, rozkuwanie głowic pali, PZ-4: zbrojenie fundamentu, PG-4: zbrojenie oraz szalowanie ramy, PG-2: zasypka fundamentu, transport i rozładunek szalunków oraz stali zbrojeniowej, montaż szalunku korpusu,,
 • trwa także usuwanie skutków ulewnych deszczów na wszystkich obiektach mostowych,

11.07.2016

 • prowadzone są prace związane z zagęszczaniem kruszywa na obszarze dróg technologicznych i polewaniem dróg technologicznych wodą,
 • w dalszym ciagu trwają także prace związane z przepustami drogowymi: PMZ-6- wykonywanie warstw zasypki przepustu, PMZ-7 - wykonanie i zagęszczanie warstw zasypki przepustu, PMZ-8- wykop pod fundament kruszywowy, zakładanie igłofiltrów oraz pompowanie wody, PMZ-9 - wykop pod fundament kruszywowy, wykonanie materaca kruszywowego pod przepust, zasypka i odbiór materaca kruszywowego oraz układanie przepustu, 
 • prowadzone są także roboty ziemne polegające na wzmacnianiu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów oraz profilowaniu skarp, a także profilowaniu i stabilizcji dróg dojazdowych oraz wykonywaniu rowów i korytowaniu,
 • ponadto odbywa się budowa, profilowanie i zagęszczanie GWN (górnej warstwy nasypu), profilowanie warstwy mrozoochronnej w okolicach DW335 oraz wykonanie warstwy technologicznej gr. 10cm,
 • trwa także dowóz materiału na kolejne warstwy nasypu w okolice węzła Lubin Północ, hałdowanie kruszywa na bazie w Chróstniku, hałdowanie materiału na warstwę nasypu w km 58+200 - 58+300, pielęgnacja warstwy technologicznej gr. 10cm w km 55+300 - 55+530, dowóz materiału na warstwę poślizgową w km 53+120-53+200 oraz dowóz humusu i humusowanie skarp w km 49+400 i 49+600,
 • w dalszym ciągu prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci wodno - kanalizacyjnych, gazowych i teletechnicznych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 8 obiektami: PG-4: montaż szalunku ramy, zbrojenie ramy, gięcie zbrojenia; PZ-4: rozkuwanie głowic pali, zbrojenie fundamentu; PZ-3: rozkuwanie głowic pali, przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali, przeprowadzenie próbnych obciążeń pali; PG-3: demontaż deskowania płyty dennej, montaż zbrojenia ścian, zasypka fundamentów, dostawa i rozładunek szalunków, zbrojenie konstrukcji ramy oraz stawianie szalunków oraz rusztowania dla zbrojarzy; WA-4: montaż szalunku, roboty przygotowawcze do betonowania, betonowanie korpusu, pielęgnacja betonu korpusu, stopniowe rozluźnianie deskowania; PG-2: demontaż szalunku fundamentu, izolacja cienka fundamentu, zbrojenie korpusu, malowanie fundamentu. zasypka fundamentu, PZ-1: zbrojenie fundamentu, deskowanie i betonowanie fundamentu, montaż szalunku i zbrojenia fundamentu, montaż zbrojenia; WA-5: wykop fundamentowy, realizacja chudego betonu.

04.07.2016

 • prowadzone są prace związane z budową dróg technologicznych, ich stabilizacją oraz rozkładaniem na nich kruszywa,
 • w dalszym ciagu trwają także prace związane z przepustami drogowymi: PMZ-6- wykonywanie i zagęszczanie warstw zasypki przpeustu, PMZ-7 - wykop pod fundament kruszywowy, wykonywanie fundamentu kruszywowego, montaż przepustu Viacon, PMZ-8- wykop pod fundament kruszywowy, PMZ-10- wykonanie i zagęszczanie warstw zasypki przepustu, PMZ-12- wykonanie i zagęszczanie warstw zasypki przepustu, P1/WA- wykonanie wykopu pod przepust,
 • prowadzone są roboty ziemne polegające na ulepszaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów oraz profilowaniu skarp, a także profilowaniu i stabilizcji dróg dojazdowych oraz wykonywaniu rowów i korytowaniu,
 •  ponadto trwa czyszczenie dróg gminnych, dowóz materiał oraz odhumusowanie DW335 w km 0+500-0+800,
 • w dalszym ciągu prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci wodno - kanalizacyjnych i teletechnicznych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 7 obiektami: PG-4: zbrojenie ramy,montaż szalunku ramy, zasypka fundamentu, wykonywanie elementów szalunku ramy, WA-4: montaż szalunku podpory, zbrojenie korpusu, PG-3: zbrojenie płyty dennej, montaż szalunku fundamentu, izolacja cienka fundamentu, betonowanie płyty dennej, zbrojenie ramy, PG-2: zbrojenie fundamentu, betonowanie fundamentu, montaż szalunku fundamentu, zbrojenie korpusu, izolacja cienka fundamentu, demontaż szalunku fundamentu, PZ-3: wykop w obrębie pali do rzędnej spodu fundamentu, betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament, rozkuwanie głowic pali, PZ-4: prace przygotowawcze do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali, przeprowadzenie próbnego obciążenia pali, demontaż sprzętu do próbnego obciążenia pali, PZ-1: wykonywanie warstwy poślizgowej z papy na palach, zbrojenie fundamentu,

27.06.2016

 • prowadzone są prace związane z budową dróg technologicznych oraz rozkładaniem na nich kruszywa,
 • trwają także prace związane z przepustami drogowymi: PMZ-6- wykonywanie i zagęszczanie warstw zasypki przpeustu, P1/LP- zagęszczanie warstw zasypki przepustu, PMZ-7- wykop pod przepust, P2-DG1- wykop pod przepust,
 • prowadzone są roboty ziemne polegające na ulepszaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów oraz profilowaniu skarp, a także profilowaniu i stabilizcji dróg dojazdowych oraz wykonywaniu rowów i korytowaniu,
 • ponadto trwa czyszczenie dróg gminnych oraz odwadnianie placu budowy,
 • w dalszym ciągu prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych, wodno - kanalizacyjnych i teletechnicznych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 7 obiektami: PG-4: zbrojenie ramy i montaż szalunku ramy, WA-4: zbrojenie korpusu i montaż szalunku, PG-3: zbrojenie i betonowanie płyty dennej, PG-2: zbrojenie i betonowanie fundamentu oraz montaż szalunku, PZ-4: wykop w obrębie pali do rzędnej posadowienia fundamentu i betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament, PZ-1: montaż urządzeń do przeprowadzenia próbnego obciążenia, przeprowadzenie próbnych obciążeń pali, wykonanie warstwy poślizgowej z papy na palach, PZ-3: wykop w obrębie pali do rzędnej spodu fundamentu;

20.06.2016

 • prowadzone są prace związane z budową dróg technologicznych oraz rozkładaniem na nich kruszywa,
 • trwają także prace związane z przepustami drogowymi: PMZ-6- montaż przepustu z rur stalowych,wykonywanie warstw zasypki przpeustu, PMZ-10- zasypka + zagęszczenie warstwy zasypki przepustu, P2/DW335- wykonywanie wykopu, wykonywanie materaca, montaż przepustu oraz zasypka przepustu, P1/LP- zasypka i zagęszczanie warstw zasypki przepustu,
 • prowadzone są roboty ziemne polegające na ulepszaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów oraz profilowaniu skarp, a także profilowaniu, stabilizcji dróg dojazdowych i wykonywaniu rowów.
 • ponadto trwa porządkowanie terenu po pracach archeologicznych oraz odwadnianie placu budowy,
 • prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych, wodno - kanalizacyjnych i teletechnicznych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 6 obiektami: PG-4: zbrojenie ramy, montaż szalunku ramy, WA-4: zbrojenie korpusu,montaż szalunku korpusu, PG-2: zbrojenie fundamentu, montaż szalunku fundamentu, PG-3: transport i rozładunek stali zbrojeniowej, zbrojenie płyty dennej, PZ-4: wykop w obrębie pali do rzędnej posadowienia fundamentu, betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament, PZ-1: ścinanie pali do rzędnej docelowej, deskowanie, wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament, transport i rozładunek stali zbrojeniowej, pompowanie wody z wykopu, prace przygotowawcze do wykonania próbnego obciążenia.

13.06.2016

 • prowadzone są prace związane z budową dróg technologicznych,
 • trwają także prace związane z przepustami drogowymi: P2-DD10 - zabezpieczenie słupa SN ściankami stalowymi i wykonywanie pali CFA fi630, PMZ-12- zasypka + zagęszczenie zasypki przepustu, PMZ-6- wykonywanie fundamentu kruszywowego pod przepust i rozpoczęcie montażu przepustu z rur stalowych, PMZ-10- zasypka + zagęszczenie warstwy zasypki przepustu,
 • prowadzone są roboty ziemne polegające na ulepszaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, budowie kolejnych warstw nasypów, wykonywaniu wykopów oraz profilowaniu skarp, a także profilowaniu i stabilizcji cementem dróg dojazdowych,
 • ponadto trwa porządkowanie terenu po pracach archeologicznych w okolicach węzła Lubin Zachód,
 • prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych, wodno - kanalizacyjnych i teletechnicznych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi - trwają prace nad 6 obiektami:PG4- pielęgnacja betonu, montaż zbrojenia ustroju nośnego, zbrojenie ramy, wykonanie izolacji cienkiej fundamentów, wykonywanie zasypki fundamentu, dostawa i rozładunek transportów szalunków oraz montaż szalunku ramy, WA4- montaż zbrojenia korpusu, wykonanie izolacji cienkopowłokowej na fundamentach, wykonywanie i zagęszczanie zasypki fundamentów, montaż szalunku korpusu, wykonanie zasypki fundamentu, PG3- przygotowanie podłoża pod korek betonowy, deskowanie pod wykonanie warstwy chudego betonu, betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament, dostawa i rozładunek stali zbrojeniowej, PG2- rozładunek stali zbrojeniowej, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, zbrojenie fundamentu, PZ-3- wykonywanie pali CFA FI800, PZ-1- wykop w obrębie pali, ścinanie pali do rzędnej docelowej.

06.06.2016

 • trwają prace związane z budową dróg technologicznych oraz wykonywaniem mijanek na ich długości,
 • trwa także montaż przepustów drogowych i zagęszczanie ich zasypek,
 • prowadzone są roboty ziemne polegające na ulepszaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podloża, budowie kolejnych warstw nasypów oraz wykonywaniem wykopów oraz profilowaniu skarp,
 • ponadto trwa odhumusowanie w okolicach węzła Lubin Zachód,
 • prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi  - trwają prace nad 7 obiektami: przerzut sprzętu i zaplecza budowy (obiekt PZ-3) wykonywanie materaca pod fundament oraz betonu wyrównawczego (obiekt PG-2), palowanie (obiekt PZ-4), montaż zbrojenia i szalowanie, pielęgnacja betonu, zasypka fundamentów, deskowanie (obiekt PG-4), wykonywanie wykopu pod fundament, wzmocnienie podloża (obiekt PG-3), demontaż szalunku, zbrojenie korpusu, wykonywanie izolacji, zasypywanie fundamentów (obiekt WA-4), wykop fundamentowy (obiekt PZ-1).

30.05.2016

 • trwają prace związane z budową dróg technologicznych oraz wykonywaniem mijanek na ich długości,
 • trwa także montaż przepustów drogowych i zagęszczanie ich zasypek,
 • prowadzone są roboty ziemne polegające na ulepszaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podloża, budowie kolejnych warstw nasypów oraz wykonywaniem wykopów, montażu skarpowników oraz profilowaniu skarp,
 • ponadto odbywa się składowanie materiału w m. Chróstnik,
 • prowadzona jest także przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz wodno - kanalizacyjnych,
 • w zakresie robót związanych z obiektami inżynierskimi  - trwają prace nad 5 obiektami: wykonywanie materaca pod fundament (obiekt PG-2), rozpoczęcie robót palowych (obiekt PZ-4), montaż zbrojenia i szalowanie fundamentu oraz pielęgnacja betonu (obiekt PG-4), wykonywanie wykopu pod fundament (obiekt PG-3), betonowanie i szalunek fundamentu (obiekt WA-4), 

24.05.2016

 • trwają prace związane z budową dróg technologicznych oraz wykonywaniem mijanek na ich długości,
 • w dalszym ciągu trwa montaż oraz zasypywanie przepustów drogowych,
 • prowadzone są roboty ziemne polegające na ulepszaniu, profilowaniu i zagęszczaniu podloża, budowie kolejnych warstw nasypów oraz wykonywaniem wykopów, a także mantażu skarpowników, wymianie gruntu oraz rozbiórce drogi gminnej pod budowę obiektu PG-3,
 • ponadto odbywa się składowanie kruszywa na węźle Lubin Południe,dowóz materiału w km 48+950-49+050 oraz okolice DW 335, czyszczenie dróg gminnych oraz polewanie dróg technologicznych,
 • w dalszym ciągu prowadzona jest przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • prowadzone są także prace nad obiektami inżynierskimi - wykopy pod fundament, rozszalunki, montaż zbrojenia, betonowanie, wykonywanie materaca pod fundament oraz wykonywanie izolacji.

16.05.2016

 • Prowadzone są prace związane z transportem materiału oraz wykonywaniem dróg technologicznych, zasypywaniem przepustów oraz wykonywaniem wykopów fundamentowych,  
 • ponadto trwają roboty polagające na budowie i ulepszaniu kolejnych warstw nasypu, wykonywaniu wykopów oraz profilowaniu podłoża, a także wykonywaniu odwodnienia ciągu głównego,
 • odbywa się także składowanie kruszywa na węźle Lubin Południe,
 • w dalszym ciągu prowadzona jest przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • w zakresie prac nad obiektami inżynierskimi trwa montaż zbrojenia oraz betonowanie fundamentu na obiekcie WA-4, przygotowanie podłoża oraz rozpoczęcie wykonywania fundamentu dla PMZ10, montaż zbrojenia ustroju nośnego oraz betonowanie płyty dennej dla obiektu PG-4 i przygotowanie podłoża pod materac poślizgowy dla obiektu PG-2

09.05.2016

 • w dalszym ciągu trwa odhumusowanie ciągu głównego oraz dróg dojazdowych, budowa dróg technologicznych oraz zagęszczanie i wzmacnianie podloża, trwają także prace porządkowe,
 • ponadto prowadzone są także prace związane z transportem,montażem oraz zysypywaniem przepustów drogowych,
 • w zakresie robót ziemnych w dalszym ciagu trwają roboty związane z zagęszczaniem i budową kolejnych warstw nasypów oraz wykonywaniem wykopów,
 • odbywa się także hałdowanie kruszywa na węźle Lubin Południe oraz przewóz humusu,
 • w dalszym ciągu prowadzona jest przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • prowadzone są również prace nad obiektami mostowymi: montaż zbrojenia dla dwóch obiektów - WA4 i PG4, wykop pod fundament dla obiektu PG2 oraz badania geotechniczne zgodności podłoża z dokumentacją projektową

05.05.2016

 • prowadzone są roboty polegające na odhumusowaniu pasa drogowego w okolicach węzła Lubin Południe, budowie dróg technologicznych oraz wykonywaniu rowów odwadniających wzdłuż wspomnianych dróg,
 • w zakresie prac nad przepustami trwa wykonywanie wykopów, przygotowywanie podłoża pod fundamenty oraz zasypywanie przepustów,
 • prowadzone są także roboty ziemne: wykonywanie wykopów oraz kolejnych warstw nasypów, wzmacnianie i zagęszczanie podłoża,  
 • ponadto trwają prace związane z dowozem materiału, usuwaniem korzeni, pracami porządkowymi, hałdowaniem kruszywa (węzeł Lubin Zachód) oraz przygotowywaniem placu pod składowisko materiału na węźle Lubin Południe,
 • w dalszym ciągu trwa także przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • prowadzone są również prace nad obiektami mostowymi: montaż zbrojenia dla dwóch obiektów - WA4 i PG4 oraz wykop pod fundament dla obiektu PG2,
 • odbywa się także transport stali zbrojeniowej, płyt drogowych oraz szalunków dla wspomnianych obiektów.

25.04.2016

 • trwa odhumusowanie pasa zieleni wzdłuż drogi powiatowej 1219D oraz okolic węzła Lubin Południe, ponadto prowadzone są prace związane ze składowaniem oraz hałdowaniem humusu,
 • trwa także wykonywanie i naprawianie dróg technologicznych, zasypywanie przepustów oraz wykonywanie platformy pod obiekt PZ-3,
 • prowadzone są także roboty ziemne polegające na: zagęszczaniu, wzmacnianiu oraz profilowaniu podłoża, a także budowie i zagęszczaniu kolejnych warstw nasypu,
 • ponadto trwają prace porządkowe wzdłuż dróg dojazdowych, rozbiórka betonu asfaltowego i podbudowy z kruszywa  - DP1219D (wraz ze ścieżką rowerową), rozbiórka drogi gminnej 103047D w Chróstniku pod obiekt PG-4, zamknięcie odcinka drogi gminnej 103047D w Chróstniku oraz przełożenie ruchu drogowego na tymczasowy objazd dla DP1219 - obiekt WD-3, trwa także dowóz materiału potrzebnego do budowy warstw nasypów,
 • trwają także roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych, wodno - kanalizacyjnych i sanitarnych oraz teletechnicznych,
 • prowadzone są również prace nad obiektami mostowymi: wykonywanie wykopu oraz betonu podkładowego, zbrojenie fundamentu dla obiektu WA-4 oraz roboty przygotowawcze i wykop pod fundament dla obiektu PG-4

18.04.2016

 • trwają prace związane z odhumusowaniem dróg dojazdowych, składowaniu humusu w okolicach węzła Lubin Południe, wykonywaniu dróg technologicznych oraz ulepszaniu podłoża pod ich budowę,
 • w zakresie prac prowadzonych przy przepustach - odbywa się zasypywanie dwóch oraz montaż jednego z przepustów,
 • prowadzone są także roboty polegające na wykonywaniu wykopów, budowie kolejnych warstw nasypów, zageszczaniu i profilowaniu podłoża, układaniu nawierzchni bitumicznej na drodze tymczasowej - obiekt WD3 (okolice m. Obora), a także wykonywaniu rowów odwadniających w ciagu głównym,
 • wykonywane są także prace porządkowe w ciagu głównym oraz wzdłuż dróg dojazdowych, trwa także dowóz materiału w okolice węzła Lubin Północ,
 • w zakresie robót branżowych trwa przebudowa dwóch linii elektroenergetycznych - średniego napięcia wł. Tauron, przebudowa wodociągu oraz montaż wyposażenia studzienek, a także przebudowa trzech kolizji sieci teletechnicznych,
 • ponadto trwają prace zwiazane z betonowaniem przy obiekcie WA4 (węzeł Lubin Zachód)

11.03.2016

 • prowadzone sa prace związane z odhumusowaniem ciągu głównego, zagęszczaniem i budową kolejnych warstw nasypów, zagęszczaniem o raz wzmacnianiem podłoża w ciągu głównym, wykonywaniem wykopów oraz zagęszczaniem podbudowy z kruszywa (tymczasowa droga - obiekt WD 3),
 • w zakresie prac prowadzonych przy przepustach trwa przygotowywanie podłoża, montaż oraz zasypywanie przepustów, a także wykonywanie platformy roboczej pod prace palowe - obiekt PZ1,
 • ponadto trwa zrębkowanie oraz oczyszczanie korzeni w km 49+600, wykonywanie drogi technologicznej w śladzie DD10L km 0+100 - 0+300, rozłożenie oraz dowóz kruszywa pod budowę drogi tymczasowej - dla drogi powiatowej 1219D (m. Obora), a także stabilizacja  i profilowanie podłoża drogi tymczasowej dla drogi dp1219d;
 •  w dalszym ciągu prowadzone są także roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji sieci gazowych, przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia, przebudowy kolizji sieci teletechnicznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • w zakresie robót mostowych trwa wykonywanie wykopu fundamentowego dla obiektu WA-4 w km 54+035,41 oraz prace przygotowawcze,

04.04.2016

 • trwa odhumusowanie drogi dojazdowej nr 3, transport humusu z km 48+600 na 49+800 oraz przewóz humusu w km 54+800 (strona prawa),
 • w zakresie przepustów drogowych trwa przygotowywanie podłoża, montaż rur oraz zasypka przepustów,
 • prowadzone są także roboty polegające na zagęszczaniu podłoża od km 48+000 do km 48+500, 55+750 - 55+900, 58+600 - 58+951, 48+700 - 48+850 oraz 48+900 - 49+000, przygotowaniu podłoża pod budowę drogi objazdowej dla drogi powiatowej 1219D (obiekt WD3), a także wykonywaniu wykopu w km od 49+400 do 49+570 oraz 49+800 i budowie nasypu od km 48+200 do km 48+290,
 • ponadto trwa wzmacnianie i profilowanie podłoża w ciagu głównym oraz pod budowę drogi objazdowej dla drogi powiatowej 1219D (obiekt WD3),
 • w dalszym ciągu odbywa się czyszczenie dróg (DK3, wojewódzka nr 335, ul. Przemysłowa), zrębkowanie korzeni w km 49+600 oraz transport kruszywa przeznaczonego na wykonanie podbudowy dla drogi objazdowej DP 1219D,
 •  w dalszym ciągu prowadzone są także roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji sieci gazowych, przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia, przebudowy kolizji sieci teletechnicznych oraz prób szczelności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

29.03.2016

 • prowadzone są prace związane hałdowaniem humusu w km 56+700, zagęszczaniem podłoża, wykonywaniem wykopów oraz warstw nasypu,
 • w zakresie prac prowadzonych przy budowie przepustów odbywa się obsypka dwóch przepustów,
 • ponadto trwają prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w km 48+850 oraz dróg dojazdowych, a także odbywa się czyszczenie dróg (DK-3, droga wojewódzka 335 i ul. Przemysłowa w m. Lubin) i dowóz materiału w km 48+050, 48+900 - 49+000,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji sieci gazowych (wykop w celu nałożenia rury ochronnej, pomiary zagęszczenia, wykonywanie i sprawdzanie izolacji, spawanie rur, zasypywanie piaskiem), przebudowy linii średniego napięcia wł.Tauron oraz prób szczelności projektowanego wodoociągu, a także porządkowania terenu po przebudowie sieci teletechnicznej wł. Orange.
 • trwa także przygotowywanie i porządkowanie terenu w rejonie obiektu PZ1 (w pobliżu węzła Lubin Północ).

21.03.2016

 • trwa odhumusowanie trasy głównej, hałdowanie i wywóz humusu oraz budowa dróg technologicznych,
 • w zakresie prac prowadzonych przy budowie przepustów odbywa się rozładunek przepustów, wykonywane są wykopy oraz obsypki, a także trwa przygotowywanie podloża.
 • w zakresie robót ziemnych odbywa się głównie stabilizacja podłoża, profilowanie oraz jego zagęszczanie, a także wykonywanie wykopu oraz wstępne profilowanie skarp wykopu,
 • prowadzone są także roboty polegające na zrąbkowaniu karpin, czyszczeniu dróg (wojewódzkiej nr 335, DK nr 3 i ulicy Przemysłowej) oraz dowozie materiału pod budowę nasypu w okolicach węzła Lubin Północ,
 •  w dalszym ciągu prowadzone są także roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji sieci gazowych, przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia, przebudowy kolizji sieci teletechnicznych oraz prób szczelności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • trwa także przygotowywanie i porządkowanie terenu w rejonie obiektu PZ1 (w pobliżu węzła Lubin Północ)

17.03.2016 i 18.03.2016

W okolicach m. Chróstnik (ok. km 58+500) tuż przy drodze DK3 prowadzącej w stronę Legnicy, znaleziono niewybuchy pochodzące z czasu II Wojny Światowej, a dokładniej pociski moździerzowe i granaty (w tym miejscu prowadzone są roboty ziemne, jest to teren po wycince). Niewybuchy zabrali saperzy z Patrolu Rozminowania w Głogowie, natomiast obszar pod kątem właśnie takich odkryć dokładnie sprawdziła firma Saper Support (zatrudniona przez Wykonawcę zadania IV) i zabezpieczyła znaleziska do czasu przyjazdu saperów z Głogowa.

14.03.2016

 • trwa odhumusowanie pasa drogowego w km 47+800 do 48+100, 58+750 do 58+951, 47+700 do 47+800, składowanie humusu w km 58+000, wykonywanie wykopów w km 49+650 do 49+800, 49+650 do 49+700, 49+500 do 49+575 oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp w km 48+850 do 49+000,
 • prowadzone są prace związane z budową dróg technologicznych w km 48+900 do 49+050 i 48+550 do 48+800,
 • trwają roboty związane z wykonywaniem wykopów pod dwa przepusty drogowe oraz prace porządkowe przy realizowanych przepustach,
 • ponadto odbywa się wypompowywanie wody z zastoiska w km 57+300, wywóz ściółki i karpin z okolic km 48+000 do 49+000,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także roboty branżowe w zakresie kolizji sieci elektroenergetycznych (próby szczelności, pomiary) i elektrycznych (przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia), wodno - kanalizacyjnych (zgrzewanie rur) i teletechnicznych (przebudowa sieci wł. Orange, Exatel i Netia w km 58+45) do 58+950),
 • rozpoczęły się także przygotowania do rozpoczęcia robót mostowych.

07.03.2016

 • trwają prace związane z odhumusowaniem trasy głównej oraz dróg dojazdowych oraz wykonaniem dróg technologicznych,
 • odbywa się montaż i transport przepustów stalowych oraz prowadzone są prace porządkowe przy realizaowanych przepustach,
 • prowadzone są roboty polegające na odwodnieniu podłoża gruntowego i podstawy nasypu, hałdowaniu materiału na węźle Lubin Zachód oraz składowaniu humusu,
 • ponadto trwa wywóz drewna i karpin oraz karczowanie pozostalości w km 50+500 do 51+000,
 • w dalszym ciągu trwają także roboty branżowe związane z przebudową kolizji sieci gazowej w km 53+980 (okolice drogi wojewódzkiej 335) oraz kolizji sieci wod-kan.
 • trwa przebudowa sieci teletechnicznych wł. Orange, EXATEL i Netia w km 58+450 do 58+950

29.02.2016

 • trwają prace związane z odhumusowaniem trasy głównej od km 49+000 do km 49+900
 • prowadzone są prace przy pięciu przepustach drogowych (obsypka, transport i rozładunek materiałów, przygotowywanie terenu pod wykonanie przpustu),
 • ponadto Wykonawca prowadzi roboty związane z karczowaniem pasa drogowego w km 48+550 - 48+650, pracami porządkowymi po wycince drzew wzdłuż pasa drogowego w km 48+850; 48+650; 48+500 do 48+700 oraz wykonaniem dróg technologicznych,
 • odbywa się także transport i składowanie materiału na węźle Lubin Zachód, składowanie humusu oraz ulepszanie i odwodnienie podłoża 
 • w dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie sieci gazowych, elektroenergetycznych oraz wodno - kanalizacyjnych (montaż, obsypka, wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz zgrzewanie rur)

22.02.2016

 • trwają prace związane z odhumusowaniem trasy głównej oraz węzła Lubin Południe,
 • Wykonawca prowadzi także roboty związane z wykonywaniem obsypki, układaniem rur oraz transportem materiałów dla sześciu przepustów drogowych,
 • ponadto trwają prace takie jak: składowanie i transport materiału na węzeł lubin zachód, wykonanie odwodnienia i utwardzanie dróg technologicznych, karczowanie pasa drogowego oraz profilowanie podłoża gruntowego
 • trwają roboty branżowe w zakresie sieci gazowych, elektroenergetycznych oraz wodno - kanalizacyjnych (wykonanie wykopów oraz próby szczelności)​

15.02.2016

 • prowadzone są prace związane z odhumusowaniem placu między głównym ciągiem a łącznicą c - węzeł Lubin Zachód oraz odhumusowanie pasa drogowego w km 49+490 - 49+570 (strona lewa i prawa),
 • trwają prace związane z wykonywaniem obsypki i realizacją podłoża dla pięciu przepustów drogowych,
 • odbywa się wywóz drewna, wycinka przy ul. bursztynowej w m. Obora, a także składowanie materiału na węźle Lubin Zachód,
 • Wykonawca realizuje prace związane z wykonaniem odwodnienia dróg technologicznych oraz ich utwardzaniem,
 • trwają roboty branżowe w zakresie sieci gazowych, elektroenergetycznych oraz wodno - kanalizacyjnych (montaż i zgrzewnie rur oraz próby szczelności)​

08.02.2016

 • trwa odhumusowanie w km 55+550 - 55+600 (strona lewa i prawa) oraz 55+000 - 55+200 - (strona lewa i prawa) oraz odhumusowanie placu między głównym ciągiem a łącznicą c - węzeł lubin zachód
 • prowadzone są prace związane z przygotowaniem podłoża oraz montażem i ułożeniem trzech przepustów drogowych
 • odbywa się karczowanie w km 49+600, wycinka drzew w km 49+500, a także wywóz drewna w okolicy ul. bursztynowej w m. Obora oraz składowanie materiału na węźle Lubin Zachód
 • prowadzone są prace związane z utwardzaniem dróg technologicznych, wykonaniem odwodnienia pasa drogowego, rozpoczęły się prace związane z zasypaniem zbiornika wodnego w km 51+800
 • trwają roboty branżowe w zakresie sieci gazowych, elektroenergetycznych oraz wodno - kanalizacyjnych (przebudowy linii, zagęszczanie i zasypywanie wykopów oraz spawanie i zgrzewanie rur)

01.02.2016

 • trwa odhumusowanie pasa drogowego w km: 55+600 - 55+930 (strona lewa i prawa),
 • odbywa się transport materiałów w miejsce wbudowania przepustów fi800 - P2/WA i P3/WA, a także prowadzone są prace związane z ich montażem;
 • w dalszym ciągu trwa wywożenie drewna (ul. Bursztynowa w m. Obora), a także wywożenie karpin i porządkowanie terenu (km 56+800 i 58+500) oraz składowanie materiału na węźle Lubin Zachód;
 • ponadto prowadzone są prace takie jak: utwardzenie podłoża na drogach dojazdowych i technologicznych oraz wykonanie rowów w celu odwodnienia pasa drogowego (km 55+700 - 55+900) oraz prace przy przebudowie sieci gazowych, sieci średniego napięcia oraz sieci wod - kan.

25.01.2015

 • trwa odhumusowanie pasa drogowego w km: 56+050 - 56+400, 55+930 - 56+050 (strona lewa i prawa; łącznicy C,D - węzeł Lubin Południe; 53+000 - 53+200 drogi technologicznej; 0+000 - 0+100 DD 12P;
 • trwają prace związane z wykonaniem drogi technologicznej w km 54+450 - 54+700 (strona prawa) oraz wykonaniem rowów odwadniających pas drogowy w km 55+800 - 55+950 (strona prawa);
 • odbywa się także składowanie materiału, wywożenie karpin, oczyszczanie terenu w km 58,500 oraz wywożenie drewna i porządkowanie gałęzi przy ul. bursztynowej w Oborze,
 • w dalszym ciągu prowadzone są także prace przy przebudowie sieci gazowych, sieci średniego napięcia oraz sieci wod - kan.

18.01.2016

 • prowadzone są prace związane z odhumusowaniem trasy głównej w km 56+400 - 56+700,
 • rozpoczęło się przekładanie cieku wodnego Baczyna,
 • odbywa się wywożenie drewna i karpin na miejsce składownia oraz hałdowanie materiału.

11.01.2016

 • trwa odhumusowanie pasa drogowego w km: 54+960 – 54+980; 0+580 – 0+620 – DD 11L; 0+000 – 0+150 – DD 11L, wykonanie drogi technologicznej w km: 54+200 – 54+300,
 • odbywa się także składowanie materiału oraz wywożenie drewna z terenu budowy,
 • rozpoczęły się roboty przygotowawcze do przełożenia cieku Baczyna,
 • trwają praced nad wykonaniem odwodnienia w km: 0+000 - 0+200(str.P) – DD 11L,

04.01.2016

 • trwa odhumusowanie trasy głównej w km 54+960 - 54+980,
 • przygotowanie placu pod składowanie materiałów i rozpoczęcie składowania,

28.12.2015

 • ​prowadzone są dalsze prace związane z wykonywaniem nasypu oraz odhumusowaniem dróg dojazdowych,
 • przygotowywany jest także plac przeznaczony do składowania materiałów,
 • trwają prace związane z karczowaniem terenu i wywozem drewna,
 • prowadzone są także prace związane z przebudowywaniem kolizji sieci wodno- kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych,

17.12.2015

 •  w dalszym ciągu prowadzone są roboty związane z odhumusowaniem pasa drogowego, wycinką oraz karczowaniem drzew, a także wykonywaniem wykopu i nasypu,
 •  w zakresie robót branżowych wykonywany jest montaż armatury w studniach (na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) oraz posadowienie studni, 
 •  rozpoczęło się także przygotowywanie do przepięć sieci, montaż słupów oraz podłączanie kabli średniego napięcia oraz demontaż istniejących sieci średniego i niskiego napięcia,
 •  prowadzone są także prace na czynnym gazociagu, polegające na wykonywaniu odwiertów oraz montażu zaworów stopujących,

14.12.2015

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy humusu

Odhumusowanie w km:

58+100 – 58+200

58+350 – 58+500

56+650 – 56+700

Łącznica A i B węzeł Lubin Południe

0+500 – 0+600 (droga dojazdowa 12P)

0+000 – 0+200 (droga serwisowa 5P)

0+000 – 0+580 (droga dojazdowa 11L)

0+100 – 0+300 (droga dojazdowa 15L)

Wycinka drzew

Karczowanie pni w Chróstniku - w okolicach km 56+300

Wycinka w okolicach km 57+500

 

Wykonanie wykopu w km:

51+750 – 51+200 (jezdnia lewa)

51+800; 52+000

Wykonanie nasypu w km:

53+200 – 54+500 (jezdnia lewa)

Ulepszenie podłoża w km:

54+250 – 54+500 (jezdnia lewa)

0+070 – 0+480 (DD 14P)

58+200 – 58+500 (droga technologiczna str. L)

0+650 – 1+500 (DD 15L)

ROBOTY BRANŻOWE

                                                   

-przebudowa linii napowietrznej sn l-939 w km 54+840 - 54+940)

-przebudowa linii napowietrznej sn l-938 w km 54+840 – 54+940)

-przebudowa linii napowietrznej sn l-959 w km 54+840 – 54+940)

-zasypka oraz zagęszczanie ułożonych rur ochronnych

-spawanie rur osłonowych

-zgrzewanie rur

-ulepszenie  podłoża: pas drogowy w km 54+150 - 54+250 (jezdnia lewa)

-montaż igłofiltrów.

-transport piasku na budowę

-montaż studni 1sr 2.

-posadowienie studni 2sr 1 

07.12.2015

 • ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymano roboty związane z wykonywaniem wykopu w km 51+850 do 52+000 oraz nasypu w km 54+750 do 54+800,
 • prowadzone są prace związane z przygotowaniem podłoża pod budowę nasypu w km 53+100 do 53+500 oraz w km 51+500 do 54+100,
 • trwają także prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz budową dróg technologicznych.

30.11.2015

 • kontynuacja odhumusowania trasy głównej w km 57+300 do 57+600, okolic węzła Lubin Południe oraz dróg dojazdowych,
 • prowadzenie prac związanych z wykonywaniem wykopu w km 51+700 do 52+000 oraz nasypu w km 53+100 do 43+300 oraz w km 54+600 do 54+800,
 • w dalszym ciągu trwają prace związane z wycinką drzew, krzewów oraz zrąbkowaniem gałęzi.

23.11.2015

 • kontynuacja prac w ramach odhumusowania trasy głównej w km 50+600 - 50+700 oraz 56+800 - 57+000,
 • prowadzenie prac związanych z wykopem w km 51+800 - 52+000 oraz nasypem w km 53+100 - 53+300 oraz 54+600 - 54+700
 • w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z wycinką drzew i krzewów.

16.11.2015

 • kontynuacja usuwania warstwy humusu w km 50+600 do 50+700 oraz w km 56+820 do 57+200,
 • trwają prace związane z wykonaniem wykopu w km 51+750 do 51+850 oraz wykonaniem nasypu w km 54+500 do 54+800.

09.11.2015

 • prowadzone są prace przy zdjęciu warstwy humusu w km 50+300 do 50+600,
 • rozpoczęły się także roboty związane z wykonaniem dróg technologicznych w km 50+700 do 54+800 oraz likwidacją rowu melioracyjengo w km 54+500,
 • w km 48+800 mają miejsce prace związane z porządkowaniem oraz karczowaniem terenu,

02.11.2015

 • dalsze prowadzenie prac przy zdjęciu warstwy humusu (w km 50+000 do 50+700 oraz w km 53+500 do 53+800)
 • rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem wykopu w km 51+950 do 52+040 oraz nasypu w km 53+400 do 53+500,
 • zakończenie wycinki drzew w km 48+800, aktualnie teren jest porządkowany,
 • trwają prace nad drogami technologicznymi.

26.10.2015

 • w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z usuwaniem warstwy humusu (w km 54+350 do 54+930, w obrębie dróg technologicznych i dojazdowych oraz w okolicach węzła Zachód),
 • trwa także wycinka drzew w km 48+800, przy drodze DK3 oraz drodze powiatowej nr 1219D oraz wycinka zadrzewienia w km 57+100 do 57+300 i w km 54+500,
 • kontynuowane są prace polegające na zagęszczeniu podstawy nasypu w km 53+120 do 53+500.

19.10.2015

 • kontynuacja usuwania warstwy humusu (w obrębie przyszłych dróg dojazdowych oraz w okolicach węzła Zachód)
 • kontynuacja wycinki drzew (przy drodze DK3, w km 48+800)
 • prace nad zagęszczeniem podstawy nasypu (w km 53+120 - 53+500)

12.10.2015

 • trwają dalsze prace polegające na zdjęciu warstwy humusu na odcinku od km 54+030 do km 54+800 oraz w okolicach węzła Lubin Zachód.
 • w dalszym ciągu prowadzona jest także wycinka drzew.

05.10.2015

 • z dniem 05.10.2015 r. Nadleśnictwo Legnica wznowiło wycinkę drzew.

30.09.2015

 • W dniu 16.09.2015 r. rozpoczęto roboty polegające na usunięciu warstwy humusu (czyli ściągnięciu wierzchniej warstwy ziemi) spycharkami - na odcinku od km 50+700 do km 51+200
 • Zakończono prace archeologiczne na stanowiskach od 2 do 7, w zakresie objętym Umową.
 • Wycinka drzew na terenie Lasów Państwowych planowana jest od 1.10.2015 r. do 30.11.2015 r.