Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

03.09 - 09.09.2018

03.09-09.09.2018

Branża drogowa

 • Wykonywanie nasypów [m3]                   5 476
 • Wykonywanie GWN [m3]                          5 447
 • Wykonywanie wykopów / rowów [m3]    2 391
 • Podbudowa pomocnicza / warstwa technologi. [m2]    5 100
 • Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2]       43 663
 • Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 - 16 cm [m2]      1 331
 • Warst. wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2]   2 379
 • Warstwa mrozoochronna [m2]                299
 • Nawierz. z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 - 4 cm [m2]              864
 • Warstwa poślizgowa [m2]          10 600
 • Układa. georusztu - materac na szkodach górni. [m2]                   11 100
 • Układanie geowłókniny separującej [m2]          1 300

Branża mostowa

 • Obiekt WD-33A - Montaż dylatacji, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, chudy beton pod płyty przejściowe
 • Obiekt PE-11 - Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego JL
 • Obiekt PE-12 - wykonanie izolacji cienkiej
 • Obiekt WA-1 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach JP
 • Obiekt WA-2 - Betonowanie ścianki zapalecznej podpora 1 JP, demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JP, śrutowanie płyty ustroju nośnego JP, zbrojenie kap chodnikowych
 • Obiekt WD-33 - wykonanie granitowego ścieku przykrawężnikowego
 • Obiekt WA-32 - montaż krawężnika zanikającego, wykonanie granitowego ścieku przykrawężnikowego
 • Obiekt WD-31 - Zbrojenie korpusu podpora B JL, wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego podpora A
 • Obiekt PT KGHM - Szalowanie ściany korpusu podpora A JL, betonowanie ściany korpusu podpora A JL
 • Obiekt PE-9 - śrutowanie płyty ustroju nośnego
 • Obiekt WD-26 - montaż schodów skarpowych, Wykonanie nawierzchni SMA, Próbne obciążenie
 • Obiekt WD-29A - usuwanie izolacji grubej
 • Przepusty - prefabrykacja zbrojenia wlotów i wylotów 

Sprzęt na placu budowy

 • Spycharka          6
 • Równiarka          2
 • Ładowarka         4
 • Koparko - ładowarka     2
 • Koparka kołowa              19
 • "Koparka gąsienicowa" 9
 • "Walec okołkowany"    2
 • Walec gładki      8
 • Walec gumowy                8
 • Auto ciężarowe z HDS   1
 • Wozidło              8
 • Samochód czteroosiowy             58
 • Minikoparka      2
 • Ciągnik z beczką, szczotką           6
 • Ciągnik siodłowy z naczepą        73
 • Walec do MMA               10
 • Dźwig   3
 • Wózek teleskopowy     0
 • Rozściełacz do masy bitumcznej              4
 • Podnośnik koszowy       1
 • Zagęszczarka     2
 • Ubijak  2

RAZEM 230